Последни публикации

Страници: [1] 2 3 ... 10
1
Мултимедия / Re: Разговори с извънземни. Транскрипции.
« Последна публикация от HomerCat - Юли 20, 2021, 15:01:34 pm »
(* Реших да пусна този транскрипт,понеже е по-кратък,а и защото според мен има душа,което е въпрос на перспектива,дето се вика.Но възраженията ми са за някоя от другите теми.)


Има ли Душа? Какво е? Swaruu X обяснява - Директна извънземна информация (Плеяди)

Author: Cosmic Agency, Gosia  ,  06 юли 2021 г.
Източник:
https://swaruu.org/transcripts/is-there-a-soul-what-is-it-swaruu-x-explains-direct-extraterrestrial-information-pleiades

Робърт
: Добре. Ами регресивните влечуги, които се превръщат в положителни? Изведнъж ли придобиват души? Защото това се случва. Казахте, че мнозина сменят страната,на която са.

Swaruu X: Да, това е друга тема. Придобиването на душа. Причината, поради която душата или съзнанието са „придобити“. Например,едно обяснение е феноменът Walk-In.

Също така точката, в която тулпата придобива достатъчно сила, за да придобие самосъзнание. Започва да се самоподдържа. “Sentient”(съзнаващ). Защо? Както всичко, така се проявяват видовете. Ние така или иначе сме просто проявена идея.Просто няма души като такива. Ето защо не можете да я придобиете, не можете да я хванете, не можете да я унищожите, не можете да я продадете на „Дявола“.

Душата е самият Източник, великото цяло, което включва всичко, което съществува, това, което винаги е било и което ще бъде.
Това е чисто съзнание. Това е цялото и всичко, което съществува е част от това, няма неодушевени предмети, няма живи или мъртви неща, всичко е част от едно и също, всичко е част от онова велико съзнание на цялото, което НЕ МОЖЕ да бъде определено,защото винаги е много повече, отколкото думите могат да опишат.

Това, което наричате „душа“, е самоограничение на съзнанието на цялото, на самия Източник. Определя се от поредица от спомени чрез времева интерпретация, която отново се формира в цялото. С други думи, душата се определя откъде докъде си спомня, че е нещо по-специфично(отделено), а не част от нещо друго,по-голямо.

Тази дефиниция на паметта да бъдеш някой, а не някой друг е дадена чрез опит в рамките на ограничение във времето, което ние наричаме физическо въплъщение. Тъй като няма и физически свят, всичко е ефирно/етерично(etheric). Така че една душа се формира от идеи, концепциите, които Цялото, Източникът, приема като събития, които са различни от другите.
Душата се определя от това откъде накъде във времева рамка тя преживява събития, очевидно външни за самата нея. Така че споменът за това, което се е случило с нея от раждането до смъртта, определя какво е „ЕГО“ или „Аз“ в рамките на двойствеността „Аз“ срещу „ти“.

Така че душата е „участък“ от определена точка до друга конкретна точка в по-голямо цяло. Подобно на участък в измервателна лента(*), от сантиметър 42 до 52, той е „душа“, тъй като е неразделна част от измервателната лента, толкова дълга, че никога не е имала начало и никога няма да има край.

(*).На английски е „measuring tape“;може да означава  рулетка за мерене на дължини,също и шивашки метър,който е като лента.

Така че една душа е неотделима от Цялото, от Източника и не функционира независимо от Източника. Това е само илюзия, която започва от идеята, че: „Аз съм от 42 до 52. Аз не съм измервателната лента“, тъй като разделянето е само концепция, а не реалност, тя все още е измервателна лента. И не може да има измервателна лента, ако премахнете 42 до 52, защото тя е неразделима.

Това прави душата да е само рамка от спомени, „милиметрите между 42 и 52“. И колкото повече опит се придобива, толкова повече се разширява разбирането за онзи „участък“ на Източника, наречен по-специално душата на определен човек. Разширявайки обхвата си на разбиране-съзнание не само 10 см, но и повече, от 42 на 104. Той продължава да се учи и така ще бъде от 42 на 181.
И това означава, че това, което тази душа включва в себе си тогава, са хората, които са между 90 и 105.
Постигането от тази по-разширена душа да може да разбере хората, които са включени в нея, но тези хора, включени в по-разширената душа, няма да могат да разберат споменатата по-разширена душа. И същото ще се случи с останалите, които имат още по-голяма експанзия и с тези, които имат още повече. До безкрайност.

Но душата е просто група идеи, които определят какво е и от къде до къде е „този човек“. Което прави концепцията за Аз, ЕГО, „душа“, напълно зависима от времева рамка и набор от идеи, които я определят. Което също означава, че трябва да имате определена рамка на очевидно ограничение (защото това са просто повече идеи). И това очевидно ограничение може да възникне само с идея да бъдем крайни като Его, като Аз.

И това върви директно ръка за ръка с булото на забравата, защото ако си спомняхме всичко, щяхме да помним, че сме всичко, следователно вече нямаше да бъдем човек, душа ... ние бихме били Първоизточникът!
Така че, ако искате да бъдете човек, трябва да съществувате в рамките на забравата, която определя ограничение. Това ви дава усещане за пълна яснота, че сте нещо, а не останалото.Самото определение за съществуване в Дуалността.

Но само по себе,си трябва да се вземе предвид, че Дуалността като такава, „нещо, а не другото, друго нещо“ се случва до пълното интегриране на цялото, на самия Източник, който, тъй като включва всичко, всичко е част от едно и също и няма двойственост.
Така завесата на забравата, усещането за протичане на времето и идеята за окончателност са неразделни части от концепцията, която определя душата.

(*). От горния абзац ще извлека едно предложение за гледна точка с практическа стойност: На всички "нива" от Източника "надолу"  има дуалност.

Робърт: Разбира се много добре и тази рамка на паметта го определя като нещо с индивидуалност, което, когато се деинкарнира, ще се обедини с Цялото, с цялата „лента”, Източника. Еха. Дори темата за завесата на забравата е разбрана. Но тогава има „воал“ на забравата в другите „плътности“? В "5D" например? За да можете да изпитате тези „D“, тези психични състояния.

Swaruu X: Да, има. В други плътности има завеса на забравата, винаги ще има (* по „лентата“) до интеграция с Цялото, с първоначалния Източник. Винаги ще има завеса на забравата по един или друг начин, стига да има двойственост.

Дори когато е обезплътен (disembodied), когато умира, умът се разширява, съзнанието, но дори там, все още има завеса на забравата. Защото вие влизате само в точка на по-голямо разширяване,но не и в Източника, защото усещането все още остава, идеята да бъдете „нещо“ (душа във всеки случай), а не цялото.
Така че, когато се дезинкарнираме, да кажем, че човек е имал съзнание за паметта от 42 до 52, както в примера по-горе, при дезинкарнация ще има съзнание за памет от 2026 до 2982, но все пак ще има ограничение. Но в сравнение със страхотната информираност за паметта от 42 до 52, която той е имал в живота, разширяването е изумително.
Но завесата на ограничението на забравата все още е налице.
(*). Veil  - воал,було,завеса,покривало.


Робърт: Добре. По един или друг начин се разбира добре, благодаря. Разбира се, точка с по-голямо разширение от тях би определила "D", но не чак до Източника.
Swaruu X: И с това, което обяснявам по-горе, няма плътности.(*)

(*). Ако е така,то няма разлика между 3Д и 5Д като "по-висше" ниво или плътност,от което следва,според мен,че да се обявяват 3Д кората като неистински спрямо тези от "5Д" е извъртане,за да се оправдае вмешателството на тези влечуги в човешките дела.

Робърт: Да.Състоянията на съзнание на това, което всяка „душа“ помни, маркират от „къде до къде“.Това, което възприемате.
 
Swaruu X: Това отново е просто още един набор от идеи. Изкуствени ограничения на ума, който ги е дефинирал, използвайки свои собствени дефиниции за възприятие ограничение, съзнание и времева рамка. Да,точно така.Всички Swaruu са един човек.
Вие наблюдавате само този човек в рамките на различни ситуации и моменти от живота му и сред вариантите на възможностите на
собствения му живот, като пресичате възможностите между времевите линии, които сами по себе си не съществуват. Времевите линии са само дефиниции, основани на идеи, които да се опитат да обяснят необяснимото.

(*). В името Swaruu X,хиксът означава римското 10. Сваруу,версия 10 или иначе казано,още по-голям „участък“ от измервателната лента-Източник.Доколкото съм разбрал и от предишни текстове.

Робърт: Да, разбирам. Така че, за да бъде разбрано,вие  сте определени цифри на тази лента, нали?
Swaruu X: Измервателната лента се разширява в други посоки, но, да.

Робърт: Да, разбира се, че не е линейно.

Swaruu X: Може да се каже, че използвайки идеите на Yázhi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 на Swaruu са представяне върху „измервателна лента“ на времева прогресия,където горният(по-големият) номер включва тези под него. Но това не е толкова просто. Защото да бъдем заедно в определен момент, като Yázhi и аз сега, има тенденция да изравнява нашия ум, съзнанието. Така че това, което Yázhi знае и е, е това, което имам в себе си и обратно (vice versa).

Дори така и това не е толкова просто. Защото Yázhi е навън и си играе с велосипеда, а аз пиша тук. Yázhi е Swaruu с тяло във (*процес на) формиране, аз съм напълно оформена. Те са две точки на внимание, където,да, приоритетите, нуждите и интересите се променят.Все пак разбирам необходимостта да играя на куклите на Yázhi. И тя разбира моята нужда от медитация и упражнения.
Ние сме едни и същи ... но в същото време запазваме индивидуалността и с нея можем да се насладим на добър разговор между нас двете. И в крайна сметка се борим, както ни се случва често.

Робърт: Много добре обяснено.Така че вие се учите от нея сега,а тя от вас, защото вие сте едно и също „съзнание“ в този случай - в две различни тела.

Swaruu X: Да. Но сега не е като 12  да знае повече от 10. Същото е, взаимният ни опит ни подхранва и двете.

Робърт: Да. Искам да кажа, вие интегрирате нейната точка на внимание и обратно.

Swaruu X: Да, и фактът, че имаме достъп до различни спомени и гледни точки, прави това „сякаш“ сме различен човек.
Без да е това. И това се разширява до всички хора във Вселената, на тях им се случва същото. Такива сме всички.И да, тя и аз обикновено се караме. Защото имаме различни точки на внимание, дори да се разбираме. Защото като малко момиче,тя  иска да прави всичко, но не измерва последиците. И това я излага на опасност.(*) И моята роля сега е да се грижа за нея, сякаш съм й майка.

*****

(*). С оглед на всичко гореказано,няма отделна душа/човек/личност/Yázhi като нещо отделно,щото ’сичко е Източник,следователно няма отделен персонаж,който да е в опасност.Така че,за какво са всички тия разправии?

Предстоящо:
"Кралицата на Съветския Съюз"


(* мое заглавие,но преразказвам информация от swaruu.org)


 
 
2
Мултимедия / Re: Разговори с извънземни. Транскрипции.
« Последна публикация от HomerCat - Юли 18, 2021, 10:42:58 am »
(продължение)

Госия: Благодаря ти за всички тези обяснения. Имам кратък въпрос. Каза, че Тайгета e оттеглила военната си помощ за Федерацията. Защо се нарича военнa, ако няма никой, който наистина да се бие?

Swaruu X: Тъй като по-голямата федерация и особено по-ниските нива все още са много в защитен манталитет в очакване на регресивни раси. Проблемът с регресивните раси, които се раждат и от Земята, се вижда и разбира от по-широка перспектива на осъзнаване.
От Федерацията, в това, което се нарича 5D, те все още виждат и се притесняват от инвазия, регресивни раси и човекоядни влечуги.
Можете да видите това като проблем с плътността. От позицията на 5D Федерацията,те виждат регресивните готови да нахлуят.
От по-широка перспектива изглежда, че всички тези концепции се раждат и от Земята.
Можете дори да наречете Земята ядрото на „злото“, откъдето всичко произлиза.(*) Говоря за износ на негативно влияние и идеи.(*) Това е, което виждаме и все по-ясно и по-ясно.

(*). Аз бих нарекъл така Федерацията.Говорейки за внос на негативно влияние и идеи.

Вторият проблем също се случи през 2018 г., когато Тайгетан на име Сваруу от Ера законно се отстрани от Тайгета и от Федерацията, търсейки свобода и независимост от правните връзки, които според нея пречат на нейната работа. Твърдейки, че Федералното космическо право, по-специално Първата директива е несправедлива на много нива и дори престъпно разрешителна по отношение на хората на Земята и техните проблеми,в основата си  игнорираща реалните им нужди и опасения като личности и като колектив.

По това време Сваруу от Ера действаше като личен съветник на НКВ Аленим 1-ва от Темер, която също беше много загрижена за проблемите на хората на Земята по отношение на много, правни и неправни  становища на Федерацията,за които и двамата решиха,
че са неетични и дори граничат с това да бъдат явно регресивни. Както ще бъде обяснено по-нататък.

Тайгета, под управлението на Аленим 1-ва непрекъснато противоречи на политиките на федерациите по отношение на Земята и по отношение на участието на M45 чрез Съвета на Alcyone, като се има предвид, че Федерацията поиска, почти натрапи, необходимостта от по-нататъшно военно участие и изпълнение около звездния куп Хиади, настоявайки, че Тайгетаa трябва да подсили района с военено присъствие, в съвместно участие с други раси, тъй като до ден днешен Тайгета има голяма колония на планетата Киндриел, обикаляща около звездата Алдебаран, която е в юрисдикцията на звездата на Хиада, и също така поиска по-нататъшно подновяване на военното участие на Тайгета в района около Слънчевата система Sol-13 и впоследствие Земята.

Това искане на Федерацията беше директно отхвърлено от Аленим 1-ва по време на няколко срещи, проведени в биосферата Виера, централата на федерацията по въпросите на Земята.

По време на тази  серия от срещи, които се проведоха между годините 2019 и 2020, се проведоха поредица от взаимни обвинения между Тайгета и представители на Федерацията, които обвиниха Тайгета в нарушаване на правилата на Първата директива по отношение на Земята,относно прекия контакт с хора, звездни семена или не, и че е дала огромно количество информация, разкриваща вътрешната структура и функциониране на Федерацията, както и безброй теми, отнасящи се до структурата на живота като цяло извън Земята,
а също и схематичните, но ясни основи за всички видове технологии, които трябва да се пазят от хората; технология, която е чувствителна или над цивилизационното ниво.

Също така обвиниха Тайгетаните, че са създали свои собствени правила, започвайки от Сваруу за легалния изход на Ерра от Тайгета и от Федерацията, законно ставайки независим вид, откъсвайки се от Тайгетаните, а също и поради няколко нарушения на въздушното пространство на Земята от космически кораб от Тайгетански клас, който непрекъснато използва трикове и дупки  в правилата за полети, за да лети,измъквайки се от законовите правила.

Два примера за това са: Боен кораб, маркиран с кодовия номер на вимпела TPT-150, който непрекъснато преминава като човешки самолет, дори участва с пилоти на други самолети и „чатове“ на Контролната кула, като същевременно се оставя да бъде видян на радара, както и визуално , без абсолютно никаква загриженост за това,че свръхчовешката му скорост ясно се показва на радарите.

Също така  прелитане с висока скорост, което се вижда от безброй хора, както се е случило над летище Чикаго в О'Хеър 3 пъти, веднъж през 2006 г. и след това отново през 2017 г. и още едно през 2019 г. над летище LAX през 2019 г. (Khila).
Друг случай е Боен кораб, маркиран с номер на вимпел TPE-157, който в поне 3 пъти хакна интернет връзка на ATG, за да се включи в пряк аудио контакт с хора, за да знаят кой е пилотът (аудио с Kaal'el).

Тайгета, от своя страна обвини Федерацията в престъпна небрежност срещу човешката раса по отношение на законните нужди и права на хора извън Земята, замесени или участващи в Земята като хора в каквато и да е модалност, звездни семена,walk-ins или step downs . Имам предвид членовете на Федерацията (хората), които по някакъв начин са в 5D и в 3D играещи хора, а всъщност не са хора и освен че не са хора, те са и дипломати на Федерацията. Това е спекулация(хипотетично), но аз го виждам като случващо се.
Сега, до каква степен те си спомнят кои са или дори казват истината,това е под въпрос. Не разчитайте, че ще кажат истината за случващото се с Федерацията. Всичко, което виждам по отношение на тези официални и социално приети уфолози, членове на техния клуб, където се подсилват взаимно, е, че или те играят в спектакъл на трибуквени агенции или е заради парите и славата.
Не виждам нищо, което да показва, че те имат реална информация относно Федерацията, наред с много други неща.

По-нататък, обвинихме Федерацията, че пренебрегва нуждите на жителите на Земята в полза на признаването и дори почитането на политиците, считани за законно назначени на тези властови позиции от самото човешко население чрез демократични избори.
Когато Федерацията не взема под внимание фалшивостта на такива демократични избори и цялата им система, която е била ясно фалшифицирана по цялата Земя, което ги прави невалидни, тъй като са били проведени с използване на измами и лъжи. Обвинихме Федерацията, че не само пренебрегва този ясен и неоспорим факт, но също така,че  настоява, че населението на Земята е дало съгласието си да бъде представено от такива политици, независимо дали споменатите избори са били проведени с измама или не.

Освен това обвиняваме Федерацията, че не разбира инвалидността и остаряването на демокрацията като несправедлива система, основана на преброяване на прости неинформирани гласове, а не на интелигентни и обективни решения и не разбира структурите на тайните общества, които манипулират и заблуждават човечеството в своя изгода с използването на повече хитрости и обикновени лъжи, използвайки несправедливи системи за контрол на ума и за контрол на населението, които са в пряко нарушение на основната директива, която самата Федерация заяви,че прилага на първо място.

Федерацията вижда тайгетанците като безразсъдни, непокорни и такива,които измислят свои правила.

Тайгетаните всъщност виждат лидерите на Федерацията, каквито и да са те, защото всичко е сенчесто,като действащи лицемерно и пристрастно,с пълно пренебрежение към реалните потребности на човешкото население долу на Земята, в полза на собствените си гледни точки и дори интереси.

Чат с Anéeka (16/09/2020)

Анека: Не сме съгласни с това как Федерацията се справя с нещата със Земята, затова се различаваме. Те казват, че са много любящи дори с нас и казват, че ни подкрепят и всичко това, но когато дойде времето, те само критикуват и ни виждат с дълъг списък с не особено добри прилагателни. Те ни обичат по свой начин и в същото време са уморени от нас и от начина ни да виждаме нещата и нашите приоритети.

Госия: От какво са уморени?
Анека: От нас в съветите,постоянно да бойкотираме техните инициативи.

Госия: Какви инициативи са това?

Анека: Ръководство на Новия световен ред. Да се повиши нивото на трудност за живот на Земята, да се насърчи извличането на повече души.Да позволят на хората да правят каквото си искат в името на свободната воля(докато ги манипулират от друга страна). Всичко с оправданието, че това го искат същите хора, докато са извън 3D. Така че тук има разногласие.

Защото Федерацията казва, че хората са еднакви в 3D или 5D или във всеки D. И ние казваме, че макар и да са, фактът, че те не си спомнят, създава друга точка на внимание, обобщена в това, че в 3D те са ефективно други хора,в сравнение с това, което са били в 5D. Но според тях изглежда, че при влизане в Земята свободата на волята се отказва по някакъв начин.
А Федерацията обръща голяма част от гнева или недоволството си срещу Yázhi. Тъй като те не разпознават Yázhi като Сваруу или я разпознават само когато им е удобно. И това започва нов спор с тях, „защо слушаме едно момиче“. Те винаги нагаждат нещата както им е удобно.

Тогава Аленим се ядосва и в крайна сметка бойкотира инициативите, тъй като за да продължат, им е необходимо единодушие на група или комплекс от организации на Съвета, представляващи различни култури.Тоест единодушие на големи съвети, а не на изолирани членове. Но тъй като Alenym вече представлява Alcyone, тоест всички Плеяди, а Alenym слуша „бебето“, това е политически сложно. Защото Федерацията твърди, че това е една раса или култура, която бойкотира всичко, като е раса с много малко население, а не като самия Съвет на Alcyone.Но по закон те трябва да приемат Аленим като представител, защото това е решил самият Съвет на Alcyone и ние се връщаме към същото нещо, че Федерацията казва, че момиче, на практика бебе, манипулира политически всички Плеяди M45 и съответно тях . Терминът „бебе“ за Yázhi идва от тях.

Госия: Когато казвате „насърчаване на извличането на повече души“ ... имате предвид „убийство“?
Анека: Да ги мотивират да бъдат толкова уморени от живота там, че да предпочитат да умрат.

Госия: И няма ли наблизо повече Плеядиански раси?
Anéeka: Тук има повече плеядианци, но те не предлагат услугата си пред Съвета на федерацията по земни въпроси като представители на M45 директно, а само като представители на тяхната култура, докато Аленим представлява както Тайгета, така и Плеядите като цяло.

Госия
: Сигурно е разочароващо(фрустриращо) да присъстваш на тези съвети с тях.

Анеeка: Е, ние сме тук с тях. Вече развих много силно отвращение да бъда в тяхно присъствие или просто да говоря с тях. Като алергия. Понижават честотата ми, дразнят ме, нараняват ме. Те искат „главите“ на всички на този кораб.

Госия: И какво се случва, когато не всички сте единодушни?

Анеека: Инициативата не продължава и се отлага за следващото заседание. И законно се опитват да обърнат това между всяка среща. Или се опитват да купят Аленим с повече поддръжка за Тайгета или подобни неща. Но дразнещо за тях,Тайгета не се нуждае от помощ. Или започват да казват, че не е работа на Тайгета какво правят, нито на Плеядите като цяло. Или искат да сложат правна пречка срещу Съвета на Alcyone. Или те също искат да говорят със Съвета на Alcyone, като прескачат Аленим.

Робърт: Съветът на Alcyone, кои са те всъщност?

Anéeka: Съветът Alcyone е 5D с живи и физически представители от всяка от културите в M-45. Това са общо около 12 култури, тъй като всяка от тях представлява своите субкултури или слаборазвитите и доиндустриални култури под нейната юрисдикция.

Swaruu X: И това е основата на влошаването на отношенията между Taygeta и Федерацията, което доведе до законна раздяла, поне отчасти, през февруари 2021 г., където Taygeta признава Федерацията само чрез Съвета на Alcyone, а не като преки независими членове . Това е легален опит by (*) НКВ Аленим 1-вa да се отстрани Тайгета от управлението на Федерацията и липса на гъвкавост.

(*). Тук не успях да хвана смисъла.Липсата на гъвкавост ми изглежда,че се отнася до Федерацията.Това  by  може да означава  доста неща.Изречението на английски е: This as a legal attempt by HRH Alenym 1st to remove Taygeta from Federation rule and lack of flexibility.

Също така е важно да се спомене, че всички решения относно всичко това бяха изложени в пълни подробности на хората от Тайгета от Аленим 1-ва и нейния екип и чрез Висшия съвет в Темер.И решението на хората от Тайгета е да приемат и изпълнят предложенията на Аленим 1-ва, както е решено от Стъпковия съвет на всички 4 планети на тайгетанската цивилизация и култура. Така че Аленим 1-ва изпълнява волята на своите хора.

*****

(край)

 

 
   
3
Мултимедия / Re: Разговори с извънземни. Транскрипции.
« Последна публикация от HomerCat - Юли 17, 2021, 19:32:41 pm »
(* Продължение,прескачайки към важното според мен - възходът на Юпитер,пардон,Аленим Дъ Фърст.)

Тайгетско участие във Федерацията през времето:

Swaruu X: Плеядианският съвет M-45 Alcyone, който обединява и се грижи за интересите на всички раси и / или цивилизации, междузвездни или не, вътре в звездната система на Плеядите, е създаден независимо от Федерацията и само се присъединява дълго време след това и на едро(накуп), което означава, че всички раси, които са членове на Alcyone, са се присъединили към Федерацията чрез Алционският Съвет, а не независимо,един по един,какъвто е случаят с Taygeta.

С течение на времето Тайгета, известна на местно ниво като „Мома“, участва в делата на Федерацията независимо, а не чрез Alcyone, подпомагайки проучването, картографирането на космоса,научния напредък, а също така участва във военни действия за прилагане на федералното космическо право, както беше в случая с Тиаматските войни.

Прякото участие на Тайгета във Федерацията не винаги е било непрекъснато, а само когато техните интереси се пресичат или Федерацията директно е поисквала тяхната помощ или участие.Като по-скорошнна дейност на Земята,Тайгетаните активно участват в земните дела от 12 500 г. пр. Н. Е. и с голям скок на активност от 1919 г. насам, участвайки в правоприлагането в областта на Космическия закон за ненамеса  от 1953 до 2018 г.

(* >>А сега внимание,изправете се мирно,изплюйте дъвката (или играчката за кученца),защото на сцената излиза Кралицата (им).

От 2017 до 2021 г., когато пиша тези думи,ролята(на Тайгета) е повече на наблюдение, тъй като през 2018 г. самата Тайгета претърпя вътрешнополитическа трансформация, когато Нейно Кралско Височество(*) Аленим 1-ва от Теммер беше издигната от народа на Тайгета като тяхна Кралица. Тя е по-малко склонна към военни решения и повече към  решаването на всички неща с ум, съзнание и духовност.Тази промяна разстрои много части или интереси на сенчести нива във Федерацията, тъй като точно преди 2018 г. Тайгета беше една от основните военни сили в служба на Федерацията и веднага след като Аленим 1-ва дойде на власт, всичко се промени в посока към духовното.


(*). HRH Alenym 1st . Значението на трите букви е: „Негово или Нейно Кралско Височество: титла на някои членове на кралско семейство.“
Източник: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hrh
А изкуственият полу-интелект на гугъл го преведе като „нейно високопреосвещенство“.Влошаване на отношенията и защо:

Swaruu X: Това ни води до явно влошаване на отношенията между Федерацията, което означава по-конкретно нивото на Федерацията, назначено да наблюдава Земята и нейните нужди или проблеми. Било то не само централата на Федерацията във Виера, която не притежава почти никаква реална власт, или истинските надзиратели в тази област, където се намира Земята, а това е базираният на Сатурн щаб на Федерацията.

Тъй като Тайгета претърпя явна промяна в интересите, с Аленим 1-ва в управлението, Федерацията загуби един от най-големите си военни клонове, тъй като въпреки че Тайгета има малко жители, общо около 38 милиона, нейната военна мощ е голяма ,на второ място след Енган в цялата звездна система M45.

Аленим не виждаше необходимостта да поддържа толкова голяма армия, тъй като не виждаше нужда от нея, тъй като всички предвидими заплахи и различия, биха могли да бъдат разрешени с други средства, а не със сурова мощ. Друг фактор е, че тъй като Taygeta е част от Alcyone Council, други раси като Engan вече прилагат „защита“ и патрулно покритие в общата зона на M45.
Това доведе до оттегляне на участието на Тайгетаните в делата на Федерацията, свързани със съвместни военни операции, особено около Земята, където Кентавър-Алфратаните бяха назначени от Федерацията да поемат мястото, което Тайгета остави вакантно.

(следва)


 
4
Мултимедия / Re: Разговори с извънземни. Транскрипции.
« Последна публикация от HomerCat - Юли 17, 2021, 17:37:18 pm »
Паци,
извинявай,че се забавих с отговора,но трябваше да се консултирам с Ръководството,понеже  неслужебна среща с цивилни изисква евентуално одобрение.Разрешиха ми,след като чинно изчаках,спазвайки субординацията.Мога да ти дам телефонен номер,но с информирaното ти съгласие,че при обаждане ще се сдобиеш с телефонни „въшки“,както от наша страна,така и от  разни други,но то не е нещо драматично,а рутинна процедура.

>>  И веднага уточнявам,че това е моя измислица,исках да видя как изглежда написано.Чудя се как би било възприето горното без това уточнение.Надявам се,че би било възприето със съвсем уместен и здравословен скептицизъм.

По същество - бидейки  полу-асоциален интроверт,все пак имам нужда от общуване и я намирам чрез писането.Но тъй като не възнамерявам да  се вживявам в ролята на загадъчен труднодостъпен за обикновените потребители субект,да,може да се срещнем наживо.Дано не те разочарова това,че не съм  извънземен.Виж,баба ми...там е друга история.Ако искаш,може на лични.
.....

Това за доброто и лошото ченге не малко,а много ми прилича.А за камъните,дето споменаваш,според мен хвърлят техните камъни в нашата градина и после викат: „Немарливи сте и не сте си почистили градината,затова се препъвате.Добре че сме ние да ви помагаме.“ От такава помощ имам нужда колкото от въшки против пърхот.
.....

А сега по темата.Нахуатъл е започнал превода на този материал със заглавие „Извънземни Перспективи 13 - Галактическата Федерация,първа част“,затова тук ще поместя само извадки.
И да,недогледал съм,споменал е за Аленим,но като Владетелка,а Тя е Кралица,за Бога,титуловайте Я  ПРА-ВИЛ-НО!
.....

Галактическа федерация - какво е това? Тайгета (Плеяди) и Федерация - Взаимни обвинения (Swaruu X)

16 юни 2021 г., Източник:
https://swaruu.org/transcripts/galactic-federation-what-is-it-taygeta-pleiades-and-federation-mutual-accusations-swaruu-x

Общ преглед. Функции, цели в космоса:

Swaruu X: Федерацията, наричана още или известна като Обединена федерация на планетите, използвайки човешки термини, е много голяма мултикултурна, мултипланетна и мулти-плътностна ( multi-density) организация, основана веднага след Голямото разширяване(експанзия) от Лира, където много човекоподобни раси бидейки преследван от савроидни регресивни видове, според историята.Основанa е от 3 основни вида: Андромеданци, Арктурианци и Лириaци (представени от 3-те основни ярки звезди в логото на Федерацията), въпреки че има много други раси, които също могат да се считат за основатели.

Основната ѝ цел е да създаде съюзи за справяне със заплахи и проблеми в космоса. И това може да се разглежда като разширяване на първоначалната организация, която Андромеданите вече са имали, известна като Съвет на Андромеда,включващо множество раси, всички с цел установяване на споразумения и договори за търговия и безопасност. (* Човешко,твърде човешко)

(* По-нататък прескачам,четете при Нахуатъл,но ще поместя друг откъс,защото при Нахуатъл не можете да прочетете моите бележки,а не искам да сте ощетени,мои по-малки братя-земляни.Хубава планета имате,искат да ви я вземат с фалшив "нотариален акт".)


Функции и цели по отношение на Земята:

Swaruu X: Бих могла да напиша цяла книга, опитвайки се да обясня какво правят със Земята(*), техните цели и задачи, но поддържайки обяснението възможно най-опростено:

(* Най-опростено аз съм го обяснил с второто изречение на горната ми бележка,след запетаята,но да оставим агент Свару да продължи.)

Федерацията е изолирала Земята като самостоятелна, технологично изолирана (чрез купол с висока енергия) и умствено изолирана планетарна сфера, изкуствено поддържана в по-ниско състояние на съзнание и осъзнаване, за да осигури определен вид опит за хората или обитателите в нея.

Въпреки че етерният електромагнитен купол, известен като поясите на Ван Алън, (да не се бърка с магнитосферата, но те са свързани), помага да се поддържа земното царство в определена по-ниска честота на възприемане на осъзнаването, необходима, за да се гарантира желаното изживяване за неговите обитатели, основната система или причина, с която Федерацията поддържа Земята в такава специфична честота на мисловно състояние, е с използването на контрол на възприятието и усъвършенстван контрол на ума, където хората ще произвеждат за себе си индивидуалния и колективния свят, като са насочвани от тези системи за контрол.(*)

(* Сещам се за този материал на Том Монталк):
https://www.youtube.com/watch?v=eK7f-PnisWw
Тези федерасти...дали не биха могли да са това,което е било описано с изразните средства на гностиците,като Демиургът,фалшивият бог-узурпатор? Не го твърдя,лична асоциация)

Основната идея, въпреки че би могло да има безброй интерпретации, е да се създаде специфичен набор от трудни преживявания, с които да се стимулира самоизрастването на индивидите вътре в него, като той стимулира разширяването на съзнанието на своите членове и на цялата Вселена, по целия път,до самия Източник.

(*). Една от тези безброй интерпретации е моята и тя е,че изкуственото създаване на трудни преживявания,като се извършва вмешателство в естествения процес,самоназначавайки се за посредник между съществата и Източника - това може да се опише с една дума: Сатанизъм (изхождайки от етимологията ѝ,но това ще е в темата за Егото,Сатанизма и Духовността).
Отново: „В същността на злото е да създава изкуствено усложнени идеи.То го прави,за да скрие или помрачи свободата,която унищожава.“ (Джеръми Лок).


(отново пауза на този цитат;нарочно,с цел предизвикване на размисъл евентуално,но не се насилвайте,де)
5
Новини и общи дискусии / Re: Блогът на Nahuatl
« Последна публикация от HomerCat - Юли 16, 2021, 19:01:52 pm »
Четейки блога на Нахуатъл и коментарите на читатели,съм си мислел дали да не напиша нещо там,но реших,че не е много удачно,защо да ги дразня хората на тяхна територия,пък и най-вероятно коментарът ми нямаше да бъде одобрен.
Тук обаче има по-широко пространство за коментиране,което е по-удобно за мен,а също така несъгласни с мен паралелни инкарнации свободно биха могли да ме критикуват...ако Висшият им Аз има нужда от това преживяване,дет'се вика.

Темата "Когато бях паралелна инкарнация" май не се получи много успешна,защото подходих малко несериозно.
Като своеобразно нейно продължение тук ще опитам да ви представя как и защо се "разкачих" от някои паралелни индоктринации.
Може би,само може би,някои читатели на Нахуатъл биха могли да намерят нещо интересно тук,защото според мен те са се качили на влак,който не е техния.Има и една категория читатели,които независимо от парадигмата в която са,имат нужда от овчар,който да им каже каква точно инкарнация са,примерно.Такива овчи глави търсят своя "Дънов",все едно кой е той,в случая -  Нахуатъл,който за тях е нещо като Бате Бойкото на БГ езотериката.Той самият няма такива мераци и дори понявга ги хока,затова,че му вменяват своите очаквания.Е точно на тех нема да им стана симпатичен,за което предварително им благодаря.

И понеже тук още няма картинка,ето една,която е анонс на една информация,която не видях Нахуатъл да е споменавал,но може би съм недовидял.

6
Български конспирации / Re: Партия Има Такъв Народ
« Последна публикация от Noris - Юли 15, 2021, 03:33:53 am »
Е, този клип с " пожарникарите " направо цепи мрака, сега си го припомних 😁...много се смях..
***

Като цяло програмата му на Слави  е много мътна ..по точно ясна!
Закупуване на таблети и компютри за училища и  детски градини, които ще са от септември в локдаун, поради новия Делта вариант, изпращане на бг космонавти в космоса...
...строене на магистрали...
Но спирам до тук !
И предлагам всеки негов член от кабинета/ министър.. да бъде от народа вербуван, ако  си противоречи с Конституцията, че народът е този който казва и избира.

Така, че не се страхувайте да  цитирате думите му в пресата и социалните мрежи.

Ще дам ход с актуалната ситуация , касаеща всички нас с " пландемията" и здравните министри.

Слави предлага Велислава Петрова за здравен министър!
"""""""
Коя е Велислава Петрова - предложението на Слави Трифонов за здравен министър

https://www-actualno-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.actualno.com/amp/koja-e-velislava-petrova-predlojenieto-na-slavi-trifonov-za-zdraven-ministyr-news_1617809.html?amp_gsa=1&amp_js_v=a6&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=%D0%9E%D1%82%20%251%24s&aoh=16263047461200&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.actualno.com%2Fpolitics%2Fkoja-e-velislava-petrova-predlojenieto-na-slavi-trifonov-za-zdraven-ministyr-news_1617809.html

Цитат
За министър на здравеопазването е предложена Велислава Петрова, български учен имунолог. Учила е в Университета в Бристъл. В университета в Кеймбридж получава докторска степен по биологични науки, вирусология и имунология.
Велислава Петрова е старши мениджър в екипа по здравна политика в Глобалния алианс за ваксини и имунизациии в Женева. Говори три езика. На 31 години.

Тоест на нас тук ни е ясно, коя е Велислава и от къде ни е изпратена!
Въпросът е Слави, ще  подкрепи ли Конституцията , както твърди по горе в изказванията си, че НАРОДА, е този който решава или ще се преметне на 360 ^  на страната на  СЗО и " компетентия нов  министър -вирусолог, обработен в Женева?!
***
Или, ако 80% процента от българская народ, откаже  да се ваксинира , което напълно съвпада с конституционните права на страната ( народа решава), Слави на коя страна ще застане ?

Народа 》》》》срещу...ЕС..СЗО...Бил Гейтс ..и министърката на здравеопазването.

7
Български конспирации / Re: Партия Има Такъв Народ
« Последна публикация от Black Adder - Юли 13, 2021, 21:29:04 pm »
няма да споря с теб. Но ако си мислиш, че Станислав Трифонов си пише песните и сценариите и смешките, то ...... няма какво да тълкуваме.
По-скоро правилният въпрос е КОЙ го избута на първа линия така добре омешан с руско и американско поклоничество, нещо дето до сега Бойко само умееше .... И в тая връзка, нека не забравяме ЦАРЯ, или пак тези, дето го докараха, щото колелото на историята се върти :)

Песен - "Малка антиполитическа", 1994 г. Дали случайно в клипа има Пожарникари ;)
8
Езотерика / Re: Робърт Монро - преразглеждане и съпоставяне
« Последна публикация от Observer11 - Юли 13, 2021, 11:00:52 am »
Добра, добра перспектива!
9
Български конспирации / Re: Партия Има Такъв Народ
« Последна публикация от paci1 - Юли 13, 2021, 09:31:04 am »
Веско, Блеки,
според мен ще е прибързано да го обвиняваме в сатанизъм. Конниците на апокалипсиса по - скоро са свързани с края на времената и слизането на Духа, който за някои ще бъде рай, за други - ад. Предупреждението май е към вторите/низшите духом/ОП, копия и аватари и останалая сволоч. Драконите по ръцете....ми тя Земята е от род на Дракони....
Струва ми се, че се изживява като месия/пророк на Господ, подобно на баш прокурора ни. Да не забравяме и Борисов колко често споменаваше "Началника"...
Почти сигурно е, че е преминал през инициация/посвещение, ако не пълно, то поне частично. Дали е член на тайно общество няма как да знаем със сигурност, но вероятност такава съществува.
От определени текстове в песните му, може да се предположи членство в дуалистичен/гностичен орден, (Аз съм и ад и рай....)
Общото му физическо състояние в момента според мен може да се дължи по - скоро на енергийни атаки, отколкото последствия/карма от извършено зло, което ми напомня събитията случили се на Меандъра, във качеството му на наблюдател и пазител на Женското.(ще помоля невежите да си запазят злобните подмятания за по-нататък. Жените съм ги признал - голяма работа са, особено нашите.)
Относно наса и децата ни, юдите май се надят някой да им отвори Небето, че да изфирясат, ма децата ни не са прости. Прост Българин няма.Няма и да има!

10
Български конспирации / Re: Партия Има Такъв Народ
« Последна публикация от Веско - Юли 13, 2021, 01:17:06 am »
Вече два часа го разследвам.. специално за Паци :)

Нещо друго почнах да си мисля..https://www.24chasa.bg/novini/article/9906294 - от тук е за Наса

https://www.dw.com/bg/%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0/a-56947127  - тук показва отношението си мък президента

Възможно е да върне мандата... на мен започна да ми изглежда като гавра с политиците.
Страници: [1] 2 3 ... 10