Последни публикации

Страници: [1] 2 3 ... 10
1
НЛО / Re: Бг Електрогравитация!
« Последна публикация от x_name44 - Вчера в 09:23:36 »
Отдавна не е писано в тази тема и реших да напиша някои неща. Тъй-като teogen е основоположник на електрогравитацията в България то нека първо отдам уважение и респект за това защото пръв единствен той прозря истината за НЛО (най общо казано). Моите проучвания по въпроса започнаха на малко по късен етап и аз също стигнах до този общ възглед. При по детайлно проучване от моя страна се оказа, че лифтерната технология би могла да се усъвършенства по конкретни начини които ще споделя а подемната сила би могла да се увеличи на порядъци при определени условия. Вижданията ми относно как би станало това не се различават много от посочените от teogen, но същевременно с това включват и един по задълбочен възглед (ако мога така да се изразя). Първият и съществен момент е идеята и визията за кондензатора като задвижващ, двигателен компонент на бъдещето за бъдещите превозни средства и транспорт. Те се делят на два вида: симетрични и асиметрични. При симетричните и асиметричните диелектрика може да бъде въздушен или от твърд материал (най често керамика, порцелан, бариев титанат, кварц и др.) Нека уточня особенностите и разликите между двата вида кондензатори. При симетричният вид кондензатор за да се получи "тяга" или пропулсивна сила е необходимо прилагането на DC високо напрежение или импулсно такова, като прилагането на AC (променливо) високо напрежение не би довело до получаване на "тяга" или пропулсивна сила тъй-като се получава взаимно неутрализиране на силите един вид. Единственният начин да се получи "тяга" или пропулсивна сила при прилагането на AC (променливо) високо напрежение върху симетричен кондензатор е да се "подпре" AC високоволтовия захранващ източник чрез DC захранващ източник като по този начин се поляризира офсета (нулата) която разделя двата полупериода на AC съставляващата, по този начин се получава необходимата поляризация върху диелектрика като единия полупериод или направо цялата синусоида на AC високото напрежение се намира над нулата или офсета (който формира минуса), ето какво имам предвид показано на картинката. Друг важен момент е вида на диелектрика, ако е въздушен то риска от диелектричен пробив е много голям а и диелектричната константа на въздуха е 1. При въздушен диелектрик и при прилагане на високо постоянно напрежение постоянно протича заряд и разряд между електродите (съществува динамичен процес във диелектричната среда) и благодарение именно на тази динамика (този диелектричен стрес така да се каже) се получава и тази т. нар. "тяга" или пропулсивна сила. Нека сега разгледаме по подробно какво се получава ако сложим твърд диелектрик (керамичен материал) с диелектрична константа примерно по голяма от 1 между електродите на симетричен кондензатор при подадено постоянно високо напрежение между електродите му. В този случай ние ще видим, че в първия момент за определен период от време протича динамичен процес на заряд при, който от захранващия източник се черпи определено количество енергия с който се зарежда кондензатора със високо напрежение, когато се зареди зарядният ток намалява и процеса на заряд приключва при което се формира почти стационарен процес при който липсва динамика или тя е почти незначителна спрямо първия случай и именно затова формираната "тяга" или пропулсивна сила е значително по малка в сравнение със случая във който се използва въздушен диелектрик (като съотношението пропулсивна сила или тяга/мощност се запазва и е еднакво за двата случая, но затова по надолу). Използването на импулсно високо напрежение позволява да се увеличи малко тягата но това пак е свързано с необходимоста от динамика върху кондензатора. До тук разглежданите случаи са маломощни и слаби и неможе да се очаква нещо кой знае какво същественно, същото нещо важи и за асиметричния вид кондензатори. Нека сега разгледаме възможноста за усъвършенстването и увеличаването на "тягата" или пропулсивната сила на порядъци. Според експериментални данни се вижда ясно съотношение между приложена мощност върху кондензатора и получена тяга или пропулсивна сила, което е от около 0.1 грам на 1ват до 1 грам на 1 ват или над 1 грам на 1 ват (зависи от конструктивния подход), това е в съответствие със посоченото по горе където се споменава за необходимоста от динамичен процес върху диелектрика на кондензатора (диелектричен стрес). Нека стане ясно че погрешно е схващането че е необходимо само високо напрежение за получаване на "тяга" или пропулсивна сила защото е необходим динамичен процес а съответно и протичането на някакъв ток във веригата. Разбира се една и съща мощност може да се получи при различни стойности на приложените напрежение и ток, като по този начин би могъл да се редуцира тока до минимум за сметка на увеличаването на напрежението но "тягата" или пропулсивната сила си остава една и съща. За да се увеличи тягата е необходимо да се увеличи и прилаганата мощност върху кондензатора като по този начин се увеличава интензитета на динамиката и диелектричният стрес върху диелектрика на кондензатора. Нека предварително уточня че също по експериментален начин е установено че поляритета приложен между електродите на асиметричен кондензатор не влияе на вектора на формираната "тяга" или пропулсивна сила и затова асиметричният кондензатор със твърд диелектрик е правилният избор, а тъй-като той е реактивен компонент би могъл да влезе в състава на резонансна верига включваща индуктивност със голям качествен фактор и ниско активно съпротивление при, което във контура да се развие много голяма реактивна мощност при високо напрежение и съответно с много ниска консумация от захранващия източник. Получената "тяга" или пропулсивна сила ще е на порядъци по голяма от тази при останалите случаи които разгледах накратко по горе, тъй-като тягата зависи от развиваната високоволтова реактивна мощност във системата като тук съотношението вместо грам на ват е грам на волт-ампер реактивни. Редуцирането на мощноста от захранващия източник зависи от Q фактора на индуктивноста а получената реактивна мощност във контура зависи както от Q фактора така и от съотношенията на параметрите на индуктивноста, кондензатора и честотата. За възбуждане на колебания във резонансната верига би могло да се използва както паралелно така и последователно възбуждане чрез съответните драйвери. Ето тук продължението на темата
2
Контрол над Съзнанието / Re: "Не е невъзможно" , автор - Свали
« Последна публикация от HomerCat - Юли 18, 2019, 12:54:08 pm »
На сайта,където е книгата на Свали има още материали,които са ми интересни,може би ще бъдат интересни и за други потребители.В близкото бъдеще(макар че не мога да дам конкретен срок)ще предложа на евентуалните читатели книгата на български като pdf за сваляне.
 
Също съм си набелязал и части от книгите на Спрингмайер,накратко,според мен -материали,имащи потенциал да бъдат използвани и за самоопознаване(невключващо еднорози,светлинни медитации и захаросани позитивни утвърждения).

Това е засега.


3
Книги / Re: Б.Ф.Скинър - "Отвъд свободата и достойнството"
« Последна публикация от HomerCat - Юли 14, 2019, 10:40:51 am »
Ето някои извадки,които дават само фрагментарен поглед,разбира се,но след тях някой може да реши да прочете самата книга.Или пък може да реши,че няма да я прочете.Така че и в двата случая от извадките би имало полза(надявам се).

Извинявам се,че не е много прегледно,така ми се получи при копирането.


"Това, от което се нуждаем, е технология на поведението. Бихме могли да разрешим проблемите си достатъчно бързо, ако можем да нагодим растежа на световното население точно толкова прецизно, колкото определяме курса на космическата ракета..."

"Без социалната среда човек остава по същество див като онези деца, за които се твърди, че са отгледани от вълци, или че в благоприятен климат са били способни да се грижат за себе си от най-ранна възраст. Човек, който е бил сам от раждането, няма да има вербално поведение, няма да съзнава себе си като човек, няма да притежава никакви техники за самоуправление и по отношение на света около себе си ще има само онези оскъдни умения, които могат да се придобият в краткия жизнен цикъл от не-социалните условни връзки...Да си сам за себе си значи да си почти нищо."

"Дори онези, които изпъкват като революционери, са почти изцяло конвенционални продукти на системите, които събарят."

"Отношението между контролиращия и контролирания е реципрочно."

"Казваме, че има нещо "морално погрешно" в тоталитарната държава, в хазартната институция, в неконтролираните надници на парче, в продажбата на вредни вещества или в неправомерното лично влияние не поради ня
какъв абсолютен набор от ценности, а защото всички тези неща имат неприятни последствия."

"Почти всеки прави етични и морални преценки, но тази идея не означава, че човешкият вид има "вродена потребност или нужда от етични стандарти". (По същата логика бихме могли да кажем, че има вродена потребност или нужда от неетично поведение, тъй като почти всеки се държи неетично в един или друг момент.) Човекът не е възникнал като етично или морално животно. Той е еволюирал до степен, в която е конструирал етична
или морална култура. Той се различава от другите животни не в притежаването на морално или етично чувство, а в това, че е способен да генерира морална или етична социална среда."

"Това, от което се нуждаем, е повече, а не по-малко контрол и това само по себе си е инженерингов проблем с първостепенна важност."

"Човекът не се превръща в машина от анализирането на поведението му в механични термини. Както видяхме, ранните теории за поведението представят човека като автомат, действащ на принципа "подбутване-дърпане", сходно на идеята от ХIХ в. за машината, но прогрес все пак е осъществен.
Човекът е машина в смисъл, че е сложна система, държаща се по закономерни начини, но сложността е изключителна. Неговата способност да се приспособява към условните връзки на подкреплението може би в крайна
сметка ще бъде симулирана от машините, но това още не е направено и живата система, която се симулира по този начин, ще си остане уникална в много други отношения."

(Подчертавката е от мен.Това е казано и от Гурджиев,който е споменат накратко във втората книга на Спрингмайер и Сиско.)

И накрая,ето я въпросната книга.Третата иконка горе вдясно е за сваляне като pdf.

https://epdf.pub/-173c82602f5f23264d52eea17b984c3132546.html
4
Книги / Б.Ф.Скинър - "Отвъд свободата и достойнството"
« Последна публикация от HomerCat - Юли 14, 2019, 08:59:33 am »
Важна част от "магията" на т.нар. "Илюминати" е изкусното им боравене с механизмите на човешкия ум(или психика,ако предпочитате).

Ето какво казва Свали в книгата си:

"Контролът на ума включва инсталирането на програми в човека. „Програмиране“ е убеждаване на човек (част / личност / алтер), че той или тя нямат друг избор, освен да извършат конкретно действие или да се придържат към определена вяра. Макар да е полезно да се разбере какво е програмирането, важна основа за изцелението е да се разбере защо работи. Съвременното програмиране се основава на обширни научни изследвания (от лица като Б. Ф. Скинър, Милтън Ериксон, Менгеле и онези, които вървяха по стъпките им), както и прилагането на духовни принципи, които всъщност „го заключват” след като са инсталирани. С други думи, съвременното програмиране е комбинация от наука и духовност."

.....

В книгата си "Философията:кому е нужна" (има я в "Спиралата") Айн Ранд изразява своето отношение към книгата на Скинър.От прочетеното останах с впечатление,че госпожица Ранд(харесвам нейния стил)не е сред най-големите фенове на видния учен.
Който проявява интерес,може да прочете книгата,за начало предлагам анотацията:

https://m.helikon.bg/207122-%D0%9E%D1%82%D0%B2%D1%8A%D0%B4-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE.html

(Ще продължа след малко,защото се налага да рестартирам компютъра)

5
Извънземен разум / Re: 2012 ГОДИНА КАКВО ТРЯБВАШЕ ДА СЕ СЛУЧИ
« Последна публикация от jekky62 - Юли 12, 2019, 15:31:02 pm »
:DДобре написано.
Ма?
Играта е дуална или "печелиш" или "губиш".А ако за тебе живота е игра както казваш, значи губиш.Ако трябва ще поясня защо губиш. Аман от философи.
По мое мнение безкраен е само възхода ако набараш темпото,иначе духаш супата.Изхода не е за предпочитане според мен,поради причини.
Дай линк към блога ти да му хвърля и аз едно очо.Ако искаш де.ю
Който играе НЕпечели,а който не играе играта, не губи.
За мене игра,битки,борба и сродните им не ме кефят,аз си знам защо.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ХАРЕСВА МИ   КАК МИСЛИШ И СЕ ИЗРАЗЯВАШ,НО ==== НЕ МОЖЕШ ДА   РАЗБЕРЕШ  НЕЩО АКО НЕ ТЕ ИНТЕРЕСУВА И НЕ "ВЛЕЗЕШ В НЕГО " ЗА ДА ГО  ИЗУЧИШ
6
Извънземен разум / Re: 2012 ГОДИНА КАКВО ТРЯБВАШЕ ДА СЕ СЛУЧИ
« Последна публикация от jekky62 - Юли 12, 2019, 15:26:56 pm »
Адреса на блога ми винаги е бил в подписа ми.

Аз посочвам трите посоки, Не Препоръчвам никоя от тях. Всеки сам трябва да реши за себе си какво да преживее. А масата от хора оставят други да решават техния живот. Не избират посока.

"Играта" наистина е замислена дуална - ИЛИ печелиш ИЛИ губиш. Ключовата думичка тук е ИЛИ.
Това е основата на фрагментацията, защото избирайки една от две възможности, ти отричаш правото на съществуване на другата. Избирайки ИЛИ, винаги губиш. Алтернативата е да избереш И. Тогава ще можеш да възприемеш и двете алтернативи. И ще възприемеш повече "Игри". Ако не се побъркаш, лудниците са пълни с такива хора...

Ще го демонстрирам с падението. То също е безкрайно, съществуват множество паралелни реалности, в които Съзнанията могат да потъват в деградация. Имам поглед над няколко, най-близката до разбирането на хората е реалността, в която нацистите са спечелили втората световна война. И ако не можеш да преживееш някоя от тях, то можеш да изгледаш няколко филма, в които се е просмукала същността на тази реалност - сериала "Човекът във високия замък", филма "Faterland", експериментът "Филаделфия II" и други.

Всъщност печелиш, губейки и губиш, печелейки...

"Играта е "кръгова", за тези, неизбрали посока - възход, падение, възход, падение и т.н.т.
До безкрай, Времето въобще не е фактор.

САМО ЗА ТВОЕ  СВЕДЕНИЕ   ВИНАГИ КОГАТО ПОИСКАМ  МОГА ДА   ПЛЮЯ  СРЕЩУ ПУБЛИКАТА И ДА СЛЯЗА ОТ СЦЕНАТА=========ИМА И ДРУГИ  СЪЗДАДЕНИ  МАТРЦИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ В  КОСМОСА
7
Извънземен разум / Re: 2012 ГОДИНА КАКВО ТРЯБВАШЕ ДА СЕ СЛУЧИ
« Последна публикация от jekky62 - Юли 12, 2019, 15:21:32 pm »
:D
Явно не съм се изразил разбираемо за тебе.Казвал съм го и друг път,стига сте правили или разбърквали нечии манджи.Всяко нещо е такова каквото е,живота е живот ,играта е игра.Споделял съм че тея са много добри в това което правят.
Ако им уйдисаш на акъла че живота е игра,намерил си къде да играеш.Тука е най скъпото място,и играта ти тука ще ти коства живота.
Ако схванеш схванеш,не ми се обяснява.
Движението надолу не е безкрайно,а спира до самоизгаряне.След него е тишина безкрайна.
Играта  ще ти коства живота   Е И   КОЙ ЖИВОТ  -Матерялния нали    Не се опитвай да обясняваш нещо  СЛЕД КАТО  нямаш стабилни доводи  РАЗУМЪТ  Е БЕЗСМЪРТЕН  .ДУХЪТ  --ТАЗИ  НЯКОЛКО  ГРАМА  ИНФОРМАЦИОННА ИНДИВИДУАЛНА И СЪЩЕВРЕМЕННО  УНИФИЦИРАНА МАТРИЦА  С "БОЖЕСТВЕН"  ПРОИЗХОД   Е    САМАТА  ИГРА   ТОЙ Е ВАЖНИЯТ  ВЪВ ВСЯКО  ОТНОШЕНИЕ    И Т.Н   И Т.Н.
8
Извънземен разум / Re: 2012 ГОДИНА КАКВО ТРЯБВАШЕ ДА СЕ СЛУЧИ
« Последна публикация от jekky62 - Юли 12, 2019, 15:11:39 pm »
Според мен теориите на конспирациите и за извънземните са пълна измислица къде са доказателствата-от Дейвид Айк-професионален измамник.И Алекс Колиер също.Наистина е имало групи с името илюминати през времето но не считам че който и да е определя живота на хората това зависи от съзнанието на хората което е обвързано с битието.

Така, не прибързвай със заключенията си   вероятността да сгрешиш е голяма.ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ  -Една велика  теза ,която намира приложение във всички сфери на  живота    Какво са  ЯСНОВИДЦИТЕ ИЛИ  ПРЕДСКАЗАТЕЛИТЕ    -субекти с възможност да "ВИДЯТ:  замъглено и през "ключалката  " НЕЩО СИ  ,което ще се случи  Какво следва  от тук  насетне  МИСЪЛ-ФОРМАТА Е СЪЗДАДЕНА  /нарочно,без умисъл или както и да е/    тя  съществува  като реална информационна субстанция     Илюминатите и подобните на тях   отрепки  ,които са  заформили  МАТРИЦАТА ЗА ТЕЖКИ  ФОРМИ НА   СЪЩЕСТВУВАНЕ  /НИСКИ НИВА/-ЗЕМЯТА   са доволни от край време    ПРОЕКТА работи/с много малки отклонения  /   СЪЗДАВА СЕ ФИННА ЕНЕРГИЯ    от  емоциите на    бащ аборигените  -ХОРАТА  демек   т.н.ЛУЩ  енергия    Това е накратко    за  състоянието  на МАТРИЦАТА  в последно време :D :D :D :D :D :D :D :D :D
9
Контрол над Съзнанието / "Не е невъзможно" , автор - Свали
« Последна публикация от HomerCat - Юли 10, 2019, 00:42:51 am »
                                                              НЕ Е НЕВЪЗМОЖНО
                                               
                                                                 Въведение

Това е книга за една от най-трудните травми,през които може да премине едно човешко същество.Написах тази книга с една цел:да помогне на онези,които са на това пътуване да осъзнаят,че е възможно да се излекуват и да помогне на тези,които ги поддържат,да осъзнаят от какво се опитват да ги лекуват.
Аз съм на този път от 27 години.Започна,когато потърсих избавление преди години и продължи през времето,когато осъзнах,че съм член на сатанински култ,избрана да ръководя групата,бях измъчвана и принудена да се отрека,а след това,по Божията благодатна милост избрах да продължа и да се лекувам от тези травми.

Написах много статии,които бяха публикувани в интернет и споделях с тези,които бяха в началото на своето изцеляващо пътуване.Статиите отразяваха моето разбиране за лечението по онова време.Тази книга отразява моето разбиране от тогава насетне,след многобройни опити за достъп(някои успешни,много – не) и задълбочаващо се сближаване с Бог,който е моят истински лечител.

Бях програматор за група,стояща зад Илюминати,Рицарите Темплиери,Опус Деи,Магнификат,Тринити(Троицата) и други международни окултни организации (общо дванайсет).Фактически,бях техен главен програматор и управлявах програмиращите лаборатории за тази организация след смъртта на Менгеле,когато факелът беше предаван от един на друг и след това на мен.Аз разработих или помагах за разработването на много от програмите,обсъждани в тази книга или „подобрявах“ разработените преди мен.Не работя повече за тази група и тази книга е моето изкупление.Второто ми изкупление е това:Моля се за всички,които някога са били програмирани от мен или с технологии,които съм разработвала,да бъдат освободени в името на истинския Исус,който лекува,благославя и прощава.
Простено ми е за всичко,което съм направила,от Бог,благодатен и милостив.
Той буквално ме държеше,докато се тресях,плачех и крещях понякога,както по време на действителните травми,така и по време на лечението им.Той никога не ме изостави,бе на моя страна през цялото пътуване.Той никога не изоставя ,въпреки че понякога може да е трудно.

Мнозина ще попитат: „Къде беше през годините,когато изчезна?“
Избрах да съм офлайн,нямах мобилен телефон и живях със сигурен приятел през петте години на тази част от лечението ми.Бях подложена на големи изпитания и се открих за Бог.По това време една от дъщерите ми(Ходжи) също избра да напусне групата,до голяма степен заради моето свидетелство в Христос.
Тя помни(както и аз),че беше там,когато бях измъчвана заради вярата ми в Христа и че ѝ прошепнах „Прощавам ти“,на нея и на останалите присъстващи(лидери на организацията).С това искам да добавя:“Искам да се освободите“ на всеки от любимите ми хора,които са все още в групата.Освобождението наистина е възможно и тази книга е моето свидетелство за този факт.Нека помогне и благослови тези,които четат страниците ѝ.

Свали

Източник:

https://deprogramwiki.com/svali/its-not-impossible/
10
Философски мисли / Re: Любовта като разгром на егоизма...
« Последна публикация от HomerCat - Юли 09, 2019, 12:58:15 pm »
Благодаря за посрещането,paci1 и meander.Добре заварил от мен.
Ще ви отговоря по ред,както сте писали.

paci1,

Този филм ОА ми е известен,гледах един клип на руски,където имаше нещо като малък анализ.Но още не съм го гледал,само трейлъри.И тогава се сетих за една позната,която е и твоя.Но да не се отклонявам.


Авторката споделя че се учи да обича другите. Според мен това не се учи, а трябва да ти "идва" отвътре. Човещинка.
Това горното е изцяло моето субективно мнение по въпроса, и няма причина да се съобразяваш с него.


Съгласен съм,че не се учи,а е отвътре.Човещинка,както казваш,но само при човеците.Другите...ползватели на човешки тела(ако допуснем такава хипотеза) го нямат отвътре,макар че са възможни сполучливи имитатори.
Авторката казва,че се учи,защото е била доста разбита и сега си събира парчетата.
И с помощ от приятели,тя казва,че "Не е невъзможно".Това е заглавието на книгата ѝ,която бих искал да представя на читателите.Сходна е с книгите на Спрингмайер и Сиско.Довечера след 22.00 ще се включа пак. meander,

По принцип съм съгласен за чуждата пита(или писание),но нали съм казвал,че се уча по трудния начин.
Огледален свят като казваш,аз поне си представям 3Д-то и енергийното,както му казваш,че са взаимно свързани.
Ако съм те разбрал,де.Друга дума,която бих изполвал е "реципрочни"(евентуално подходяща).
Добре дошъл си,ако имаш коментари(включително и критични) по-нататък по моите материали.

.....

Само да уточня,че темата не е моя,а на авторката,която я е започнала.В по-широк план,темата е на Админа,защото форумът е негов.В тази връзка,ще се постарая да се впиша в Правилата,понеже видях как един потребител си самоуби темата за Вдлъбнатата Земя,поради непремерен ентусиазъм.

А сега трябва да ходя на работа.

Страници: [1] 2 3 ... 10