Последни публикации

Страници: [1] 2 3 ... 10
1
Биологична енергия

Биологична енергия или биоенергия13 е  “Ниво 2” версията на електрическа, магнитна и гравитационна сили, при които тези атомни свойства се смесват с техните конюгати - времевата „антиматериална“ версия на сила и енергия,която съставлява невидимата,космическа половина от жизнената единица, анима.Тяхното взаимодействие създава енергийна аура около пространствения корпус и времевата анима - това,което се нарича етерно тяло14.
Бележки:
12.Единица скорост е скоростта на светлината,1 естествена единица пространство за 1 естествена единица време, единство в Реципр.Сист.,или 299,792,458 m/s в конвенционалната физика.
[пропуснах да означа с горно 12 израза "единица скорост" от второто изречение под Сила и енергия от предния пост.]
13.Биоенергия в смисъла на различните форми на биологична енергия,а не общото позоваване на енергия,получена от
биомаса като биодизелово гориво.
14.Етерът (или æther) в контекста на Реципрочната система е космическият сектор на 3D времето, интерпретиран от 3D пространствената перспектива на материалния сектор.

Аурата на жизнените единициНенаблюдаемата половина от жизнената единица,съществуваща в 3D времето,хвърля сянката си около жизнената единица по същата причина,по която електрическите и магнитните полета хвърлят сянката си около неодушевени структури - освен в случая с жизнената единица,те се наричат аури.Тези аури образуват етерния двойник на организма,който е сянката на анимата за корпуса,тялото в пространството.Целият живот има аура и тя отразява състоянието на космическата половина от жизнената единица,нейната "душа".Душата е седалище на емоцията,така че тенденцията на етерния двойник е да отразява емоционалното състояние на жизнената единица.

Второ аурично поле,което обикновено не се обявява от мистиците15 също се образува около космическата анима,създавайки структура,аналогична на етерното тяло,което заобикаля физическото.Този материален двойник показва състоянието на физическото тяло към интуитивната страна на живота,което е начинът,по който човек може да възприеме,че някой "се чувства болен" (както майките сякаш винаги знаят за децата си,независимо колко далеч са те).Бидейки нелокална,тази връзка работи аналогично на моста Айнщайн-Подолски-Розен16,защото душите могат да  остават съседни във времето като "група от души",докато телата могат да бъдат разделени от значителни пространствени разстояния.

Форми на биоенергията

Жизнената единица може да се счита за "по-пълен" израз на скаларно движение,защото съдържа и двата сектора в една клетъчна структура.Атомите и частиците,които са или пространствени или времеви имат само "половината история", така да се каже.Вземайки предвид,че Вселената се дефинира от три измерения на движение,то напълно естествено е да открием три изражения(проявления) на биоенергията в живите организми,отразяващи трите диапазона на скоростта, свързани с астрономическото движение17.

Форми на биоенергията

Всяка култура има свои имена за тези три форми на биоенергия.За целите на този анализ ще се използват китайските термини:
• дзин (fohat),клетъчна,либидо или сексуална енергия,свързана със здравето и тялото.
• ци( ки,чи или прана), жизнена сила, свързана с анимата.
• шен (кундалини), съзнание, духовна и интелектуална енергия, свързана с анимуса.
Бележки:
15.Този материален дубъл е механизмът,използван за нанасяне на телесни повреди при определени бойни изкуства чрез
енергийна атака върху проекцията на материалното тяло във времето.Това енергийно увреждане се отразява върху физическото тяло след определен период от часовниково време,пораждайки известното "смъртоносно докосване, познато от практики като Дим Мак.
16.Класическата червеева дупка(wormhole),която свързва нещата отдалечено през пространството,въпреки че няма действителна нужда от свързващ тунел,тъй като връзката е просто обратната връзка на съотношението на движение.
17.Звездните събития и жизнените единици всъщност имат много общо с начина,по който си взаимодействат при по-бързи от светлината скорости.Човек може да разглежда живата клетка почти като една термично балансирана, микроскопична звезда.

[Моя бележка: относно китайските термини - срещал съм различни вариации според преводите на различни езици.
При автоматичния превод думата "jing" излиза като "дзин",понякога като "джин",а понякога остава на латиница.
В книгата на д-р Ян Дзюнмин "Осемте къса коприна" думата е "дзиен".В книга по ци гун на същия автор,преведена на руски,е транскрибирана като "цзин".
В "8-те къса коприна" на български,думата за дух,тук преведена като шен(shen) е представена като "шън".На руски е представена като "шэнь" или "шень".При редактирането,понеже съм свикнал с "шън" - така го пишех,но после го поправих на "шен".В таблиците,следващи по-нататък може да прочетете "шън".
За този shen / шен / шън д-р Ян Дзюнмин казва в "Осемте Къса":
"Шън е центърът на вашия ум,духът на вашето съществуване.Той ви прави човек.Животните не притежават шън.Шън във вашето тяло се подхранва от Ци."]
2
Нивата на съществуване

Ларсън определя три различни нива на съществуване въз основа на връзките между трите сектора:
1. Неодушевено (неживо) : Материален или космически сектори; атомната и химическата сфера; материя или антиматерия.Комбинациите деструктивно пречат на произвеждането на енергия.
2. Биологично : Материален и космически сектори, комбинациите конструктивно пречат за производството на клетки.Материалният, пространствен аспект на живота е корпусът , тялото.
Космическият аспект на живота е анима И двете половини заедно се означават като жизнена единица.
3. Етично : Материален и космически и етичен сектори;структура, изградена върху рамката на пространството и времето, но достигаща отвъд него.Тези „звена за етичен контрол“ са клетки на интелигентност10,които ние колективно посочваме като съзнание.Влиянието на тези клетки върху тялото,ума и душата - като дух,за който ще използваме средновековния латински термин Анимус11,за да елиминираме предубежденията относно концепцията за духовното.

Както се вижда, Ларсън, чрез естествените последици от своята Реципрочна Система , бавно и сигурно започва да извежда съществуването на езотеричните, философските или духовните области - чисто от отношенията на пространството и времето като движение.И той открива, че те имат същата структура както древната литература предполага,с единствената разлика,че като следствие от теорията,атрибутите и свойствата на тези нива,сектори и единици могат да бъдат изрично определени - както и как те си взаимодействат помежду си.Това ни дава основание да анализираме развиващия се живот,както и концепциите,които вървят заедно с живота,такива като биоенергия (прана, ки, ци, шен, кундалини и други форми),смърт,превъплъщение и възнесение.
Не е нужно да гадаем,когато можем просто да изведем заключение къде отива животът,какво става там и какво можем да направим,за да подпомогнем този растеж на съзнанието.
Бележки:
10.Да не се бърка с дебила[moron],частица глупост, която е силно заразна в бюрократичните системи.
11.Анимусът обикновено се определя като интелект или дух, често асоцииран с понятията за етика и морал.


Сила и енергия

Вече сме запознати с основните сили на Природата, а именно електрическата , магнитната и гравитационната.
Също така знаем за определени форми на енергия,като вълни,от които има два диапазона в Реципрочната Система, разделени по единица скорост.Вълни с ниска честота (Low Frequency - LF),които съдържат ниска енергия и нанасят малка вреда,такива като звук, светлина, топлина и радиовълни; и вълни с висока честота (High Frequency - HF),като рентгенови лъчи, гама лъчи и космически лъчи, които могат да причинят сериозни увреждания.

Силата и енергията,макар и сходни,не са едно и също нещо.Когато Ларсъновите естествени единици за пространство (s) и време (t) се използват за определяне на количествата (вместо имената на мъртви учени),понятията,които стоят зад сила и енергия и техните разлики стават очевидни.
Енергията (t/s) остава постоянна, но силата (t/s/ s = t/s2 ) е енергия, която се променя по отношение на пространството,не времето.Ако човек погледне спрегнатата връзка(взаимоотношение), скоростта,която се променя по отношение на времето,s / t / t = s / t2,ние откриваме,че това е позната концепция:ускорение.
Силата е просто времево ускорение.И понеже координатното време не се наблюдава пряко, то действа невидимо върху пространството.
Това дава представа за естеството на енергията и защо можем да я открием само по начина,по който тя променя пространството:сила и енергия са времеви структури,движещи се с часовниково пространство,а не пространствени структури,движещи се с часовниково време.Като времеви структури те съществуват в 3D време (или както казват физиците, са локализирани във времето).Това лесно се наблюдава по начина,по който магнитно поле движи железни стърготини,оформящи "силови линии".
Не можем да видим самия магнетизъм,защото ефектът е нелокален,но можем да видим как магнетизмът променя пространствената подредба на железните стърготини.
Това е времевият компонент, който е „енергията” ( t / s),която причинява промяна в пространството(Δs);
наблюдавания резултат от силата , t / s / Δs = t / s2.
Всички жизнени единици съдържат атоми, атомите имат електрически и магнитни полета и реагират на гравитацията,
точно както техните неодушевени двойници.Но животът надхвърля електромагнитните сили поради връзката между материалните и космическите атоми - тази стабилна връзка между материя и антиматерия;и тази връзка генерира допълнителни полета,изразени с термина биоенергия,енергията на биологичните организми.
Имайте предвид,че всичко,което се случва в нашите наблюдаеми,пространствени отношения,също се случва в ненаблюдаемите времеви отношения,което води до допълнителни "анти"-концепции като антигравитация - времева гравитация.
3
Живот

Доколкото ми е известно,Дюи Ларсън има единствената теория,Реципрочната Система (RS),която извежда както живота, така и етичното съзнание като естествено следствие от своите Постулати.Това,което е предложено от Ларсън в книгата му "Отвъд пространството и времето" е,че животът по същество е стабилна комбинация от материя и антиматерия5.Повечето физици ще ви кажат,че когато материята и антиматерията се срещнат,те се заличават една друга и получавате взривоопасен резултат.Ларсън откри,че тази материя и антиматерия могат да се срещнат "извън фаза" помежду си,така че да образуват стабилна,по-сложна структура: живата клетка.
Все пак експлозия,но конструктивна експлозия на живота,а не разрушителна експлозия на радиация.
Поради тази смес от материални и антиматериални(космически) движения,живите клетки действат предимно в междинния диапазон на скоростта,аналогичен на процесите в звездите,но поради този стабилен баланс,процесът е при много по-ниски температури.Да цитирам Делен от "Вавилон 5": "Ние сме звездни неща"6,буквално.

Това уникално разбиране на живата структура като съвкупност от физическо,пространствено тяло и невидимо, времево тяло,позволява изследване на тази "друга сфера",космическата половина на живота,която философите и спиритуалистите са определили като душа или ум(както е  в конвенционалната New Age концепция за Тяло / Ум / Дух).Докато душата и умът имат много конотации,средновековният латински термин анима7 ще бъде използван,както обикновено се използва от психолозите.Анима ще бъде използвана като препратка към "душата" - половината от живия организъм,ненаблюдаемото присъствие в 3D времето.
Според Реципрочната Система,физическата8 вселена се състои от два сектора на изразяване,съществуващи90 ° извън фаза;всеки е антитеза на другия;две перспективи на скаларно движение:
 
1.Материален сектор(материя):три, координирани измерения на пространството с едно измерение на часовниково време(продължителност).Това е наблюдаваният,измерим сектор от ежедневния ни опит,известен на изследователите от 19-ти и началото на 20-ти век като "материя по същество".
2.Космически сектор(антиматерия):три,координирани измерения на времето с едно измерение на часовниково пространство(разстояние).Това е произходът на етерните явления("невъзможна материя") и не е така наблюдаем и измерим от пространството.Косвено можем да измерим как времето променя пространството,като наблюдаваме как се променят материалните структури,когато се влияят от времевите.

Въпреки това, когато се сблъскваме с определени наблюдавани явления като етично поведение и психически способности,Ларсън откри,че двата сектора на неговата физическа вселена не осигуряват достатъчно взаимоотношения,за да се отчетат тези характеристики и той добави трети,нефизичен сектор,който да съхранява всички доказателства и наблюдения,които тепърва ще бъдат подредени и поставени в теоретичната рамка на Реципрочната Система.Той нарече този трети сектор - Етичен сектор,а структурите,създадени в него - контролни единици9.За съжаление Ларсън почина от старост преди да завърши това изследване.
Бележки:
5.Антиматерията в Реципрочната Система се нарича космическа материя и технически погледнато е "конюгирана
[съединена,спрегната]материя” (conjugate matter), съставена от атомни ротации в пространството, поставени в 3D времева координатна система,използвайки часовниково пространство за измерване на промяната.
Ларсън го посочва като обратна(обърната наопаки) материя [inverse matter],но от проф. KVK Nehru беше посочено, че инверсията всъщност трябва да е конюгат ,за да се запазят измерните[dimensional] отношения.
Например,обратната на материалната сила,t/s2 , е s2 / t, което е неправилно.Космическата сила има измеренията на s/t2.Аспектите на пространството и времето се инвертират,но дименсионалното отношение в числителя и знаменателя остава същото,което го прави конюгат,а не обратен.
6.Вавилон 5 , „Далечно слънце".
7.„Това, което оживява“(анимира) или дава живот.
8.„Физическото“ включва всички взаимоотношения, които са определени от 3D, скаларно движение с аспектите на пространството и времето.Това включва материя(материални атоми), антиматерия (космически атоми), електрически и магнитни полета,биологични организми(живот, включително тяло и ум / душа, но не и „дух“) и техните биоенергетични системи.
9. Ларсън, Дюи Б. - ”Отвъд пространството и времето”  , стр. 81

Концепцията на Ларсън за „сектори“ също се привежда в съответствие с езотеричните концепции за онтологичните равнини(планове) на съществуване :Обърнете внимание, че изследването на Ларсън приключи с третия му, етичен сектор заради смъртта му.Това не
означава, че няма допълнителни сектори, нито нива на съществуване, очакващи да бъдат разгадани като естествени
последици от Реципрочната Система.
4
Въведение

За да разберем как създаденият, кроманьонски човек се различава от другия еволюирал живот на нашия свят,едно изследване на структурата на живота сам по себе си е необходима предпоставка.След като естествената норма е дефинирана, отклоненията от тази норма могат да бъдат изследвани и последствията - определени.
Тази статия ще обхване две основни понятия като енергийни последици: живот и смърт,заедно с еволюцията на тези процеси: реинкарнация(превъплъщаване) и възнесение.Животът като естествено следствие от постулатите на Реципрочната система е разгледан подробно от Дюи Ларсън  в книгата му  в книгата му „Отвъд пространството и времето"1
С надеждата да се определи основният модел на това, което причинява естествената смърт и какво се случва по време и след смъртта на физическото тяло, понятията за смъртта, прераждането и възнесението са екстраполирани от основните понятия на културната митология и теология, съотнесени към съответстващите им понятия в рамките на една вселена на движение. След това тази информация може да бъде екстраполирана, за да се види
накъде се насочва човечеството като вид.

Претекстът на този документ, основан на концепциите, предложени в ”Геохронология”2 и ”Новата световна религия ”3 е че  кроманьонският човек,на когото съвременният човек е пряк потомък,е хибрид  от развиващия се
живот на планетата плюс „извънземно” или „божествено” влияние,представено от видове,наричани заедно „SMs“, които колонизирали планетата в древни времена, създавайки Му и Атлантската епохи4.Потомците на този хибриден човешки вид  обикновено са наричани Библейски Адам и Ева,така че този хибриден подход е смесица между дарвинистките възгледи и теологичните;и  двата са правилни.
Човекът е създаден и сега се развива самостоятелно, като отделен вид.
Терминологията ще бъде трудна, тъй като много от думите имат субективно значение за читателя.За да се помогне за облекчаване на тази трудност, термините ще бъдат дефинирани преди да бъдат използвани, така че контекстът да може да се поддържа.
Ще има такива, които не са съгласни с избора на конкретни думи, но това са тези, които сме използвали в научния ъндърграунд от 30 години и са се държали добре.
Именно концепцията,с която е свързана е важна,а не думата,използвана за изразяването ѝ.
Ще има и такива, които яростно се противопоставят на концепцията на Ларсън ,че по-скоро
съзнанието е последица от живота,отколкото материята да е последица от съзнанието.
Моля ви да „оставите неверието си на закачалката” за момента, тъй като това е реципрочна връзка.Да попиташ „кое е първо“ е като да попиташ дали вътрешната или външната част на една кутия се е появила първа - нито една от двете не е.След като имате кутия, имате вътрешна и вътрешна част.Същата ситуация съществува и със съзнанието; всичко е въпрос на перспектива.
Бележки:
1.Ларсън, Дюи Б. - “ Отвъд пространството и времето” , Tucek & Tucek, публикувана посмъртно през 1996 г.; написана през 1979г.
2.Феникс III, Даниел, “ Геохронология: скриване на историята в миналото; Част 1 от Антропологичната поредица за скрития произход на Хомо Сапиенс” , 2013.
3.Феникс III, Даниел, “Нова световна религия:поробване на човешкия дух със Син лъч.
Част 2 от Скрития произход на Хомо Сапиенс ," 2013.
4. Тази концепция се нарича Теория на интервенцията.
[Моя бел.:авторът начесто използва наклонен шрифт,за да насочи вниманието към някои понятия;ок,но това ми създава допълнителна досадна занимавка,увеличаваща вероятността от грешка.Ще обмисля да използвам само обикновен шрифт,разчитайки на вродената интелигентност на читателите да схванат думите,на които авторът е наблегнал с курсив.]
5
Хомо Сапиенс Етикус

Живот,смърт,превъплъщение и възнесение

Част 3 от  Антропологичната поредица за скрития произход на Хомо Сапиенс

Автор:  --daniel , източник:

http://www.conscioushugs.com/wp-content/uploads/2015/04/Homo-Sapiens-Ethicus-Phoenix-III-Daniel-Revised-2015-04-05.pdf


[ Моя бележка:Това е автоматичен превод + редакция от мен.Струва ми се,че тук е подходящ раздел поради следните причини: въпреки,че някои(включително и аз)биха определили Реципрочната Система като нова парадигма в науката,тя сигурно би изглеждала като еретична за ортодоксалните авторитети.Тази концепция е все още достояние на една сравнително малка общност на изследователи, което донякъде ми напомня за т.нар. езотерични общества,макар че в случая тя не е държана затворена вътре в един тесен кръг на "посветени".Напротив,представена е открито и е достъпна за всеки,който би се заинтересувал.Изглежда ми че ортодоксалната наука би искала тази концепция да остане затворена "някъде там" в периферията на публичното внимание и се опитва да я "затвори" чрез игнориране,може би.Конкретната тема се занимава с концепцията за реинкарнацията,
която е в сферата на езотериката,а също така се разглеждат и Анунаките,които не са в сферата на официално одобреното научно познание.Накратко - еретични теории.
Някои читатели са се запознали с този материал от Академията,но това не е първото място,където части от него се появяват на български.Да отдадем дължимото признание на първия,който представи тази концепция на българския читател(доколкото на мен ми е известно) и това е потребителят Форум
от предишната ни(за някои)обител.
И понеже разбира се тъкмо когато започвам и телефона звъни,за да ми създава известна заетост,
ще продължа по-късно днес.]
6
Книги / Re: Какво препоръчваш?...
« Последна публикация от Fiery - Септември 15, 2019, 23:36:40 pm »

https://ibis.bg/tamna-materiia.htmlМоята сладка племеница се прибра от България пак с книжка в ръка и докато ми гостуваше няколко дни, ходеше из дома като хартиено зомби.
Накрая се ядосах и й викам:"Дай тука тази ТЪМНА МАТЕРИЯ"

Та и мене погълна...

На няколко места ми се струваше, че сюжетът издишаше, но нали трябваше и аз да си поема въздух :)
7
Мултимедия / Re: Философски филми
« Последна публикация от Fiery - Септември 11, 2019, 03:18:11 am »


Scary movie, но няма да съжалявате!
The Haunting of Hill House (2018– )
8
Новини и общи дискусии / Re: САТ
« Последна публикация от Noris - Септември 10, 2019, 14:24:48 pm »
P.S.
Това имах предвид от предния си пост за  "енергийните същества "

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Meander
9
Новини и общи дискусии / Re: САТ
« Последна публикация от Noris - Септември 10, 2019, 14:04:04 pm »

Между другото ако разполагаш с необходимата технология, можеш да избегнеш прераждане с всичките му карми-марми и причинно - следствени връзки, като останеш във вид на демон в енергийната част и от там да си влазяш в което тяло си поискаш.(обсебване)


Става въпрос за обсебване на енергийното/светлинно тяло след смъртта.
 Имах такива преживявания със същества, които бяха затворени в "тъмна материя и наноботове" и искаха помощ от мен да се освободят от контрола, който им е наложен да трупат енергия от нас, чрез тази тъмна материя за да оцелеят в това пространство според технологията, в която са затворени.
***
( т.е.да се унищожи тази технология, за да не заблуждават земните души и ги обсебват...)

Те нямат достатъчно избор и енергия за това да оцелеят,  затова са и лесни за манипулация.
Трупат енергията си когато спим, свързани са и с кармата ни от по висши същества.
Светлинното ни тяло след смъртта изглежда точно, като това на светулка, която свети в нощта . И веднага се нахвърлят върху него, за да го лапнат, различни фракции и тъмни същества.
Има и нещо друго!
Тези същества - демони са неориентирани и строго контролирани и използват енергията ни, било то под формата на контрол или незнание ( няма значение),защото нямат достатъчно знания.

И ще го напиша в момента точно за тях, от моя позиция и знания!

Че  енергийно биха могли да се зареждат не само от нас  с енергия, но и от място, където има разместване на тектонични плочи и " meander", където
тече и преминава - река\водоизточник под формата на подкова.
(p.p. " meander"...не се отнася за лицето меандер, а за този водоизточник, от който ако имаха знания могат да се зареждат с енергия, без да притесняват хората)
10
Новини и общи дискусии / Re: САТ
« Последна публикация от paci1 - Септември 10, 2019, 11:28:16 am »
Цитат
   Ето ви един пример как си играят със нас.
Няма да се оправдавам за написаното щото е факт.
   

Хубу, ма това как да го разбирам?
Цитат
Мойто костюмче грее,има още един два "троянски коне" за изсиране и са ухилвам до уши.И го постигнах както съм го описал
в темата която прехвърлих от оня форум.   

чи и това:

Цитат
  Споделял съм че съм изкарал от мене бая "троянски коне"и намирам голяма разлика в живота си преди и сега.
   

Втори и трети цитат противоречат на първия. Знаеш че следя какво пишеш, така че не се изненадвай, нито се сърди. Аз лично ги засичам/усещам, когато се пробват да вкарват гадни мисли, понеже се познавам сравнително добре, и веднага усещам чуждото влияние. Веднага им споменавам майките. :-X
Шизофренията е признак на нещо, ако се сещаш, а и не всеки има доблестта да си признае.
Там, червеничкото.
 :hi:

п.п. Хоумър, готини графики! Оная за демона ми хареса.
Между другото ако разполагаш с необходимата технология, можеш да избегнеш прераждане с всичките му карми-марми и причинно - следствени връзки, като останеш във вид на демон в енергийната част и от там да си влазяш в което тяло си поискаш.(обсебване)
Това и май са направили ония пичове, дето Чедото ги споменава постоянно.
 :-XСтраници: [1] 2 3 ... 10