Автор Тема: Накратко за торсионните полета...  (Прочетена 13436 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен ultrafutur

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 786
 • Amor vincit omnia
Накратко за торсионните полета...
« -: Ноември 30, 2006, 20:17:44 pm »
“Човек въздейства на околната среда с торсионното поле, което излъчва. Емоциите всъщност са гама лъчи, които имат свойството да усилват своя интензитет, когато се съчетаят повече източници със сходни емоции. Около църковните куполи може да бъде регистрирана, а и заснета, своеобразна аура, когато богомолците се съсредоточат върху благоговението си пред господа. Ако обаче много хора се съсредоточат върху някоя лоша мисъл, въпросните торсионни вълни могат да причинят големи бедствия.”

                                                                                                                                               Алексей Фомин


Досега науката познаваше и се опираше на четирите фундаментални взаимодействия: електромагнитното, гравитационното и ядрените (силни и слаби) полета, но преди петнайсетина години в Русия се формира съвременна физическа парадигма (научна теория), която се основава на физическия вакуум като пра материя, лежаща в основата на всичко, наблюдавано от нас в природата. Бяха решени системите от уравнения, описващи новите торсионни полета, или полетата на усукване - носители на информацията в Тънкия свят. По този начин беше постигнато не само супер обединение на всички известни взаимодействия, но беше открито петото фундаментално взаимодействие - информационното.

Под “Тънкия свят" трябва да разбираме вътрешния, скрития, невидимия (изотеричния) свят, който е много по-голям от видимия; да разбираме Душата, Духът. И още: че новата теоретична физика е стигнала до признаването на Бога, успяла е да обясни феномена на човешкото съзнание, на парапсихологията (като телепатия, телекинеза, левитация, телепортация) и съвсем сериозно търси начин да осъществи контакт с информационното поле на Вселената, със Съзнанието на Вселената.

Руският физик акад. Г. И. Шпатов успява да обясни концепцията за физическия вакуум, завършвайки успешно почти вековните изследвания на плеяда световни учени и реши задачата, чийто отговор Айнщайн се опитва да намери през последните 35 години от живота си. С обосновката на концепцията за физическия вакуум и торсионните полета, теоретичната физика стигна до необходимостта да приеме Свръх разума - Абсолюта - Бога. Физическата природа на Абсолюта и на Съзнанието в торсионното поле. От което следва, че природата се е погрижила да имаме пряка връзка с Абсолюта.

Признавайки тази концепция, вече не е трудно да се убедим, че практически всичко, известно като чудо или феномен, може да бъде обяснено с помощта на съвременните физически закони. Възприемайки торсионната природа на съзнанието, ние решаваме всички въпроси на философията за първичността на съзнанието или на материята. Ако природата на съзнанието е материалното торсионно поле, то съзнанието и материята са неотделими и въпросът за “първичността" се оказва безсмислен.

Терминът торсионно поле е въведен за пръв път от Ели Кардан през 1922 г. Това са геометрични полета на усукване осъществяващи далеко действуващи взаимодействия, действуващи мигновено и разпространявайки информацията в тях чрез средата на физическия вакуум. Такива полета са използувани още 6000г. преди новата ера при търсенето на вода с лозова пръчка. Торсионното поле представляват съвкупност от микровихри на пространството, а енергията е вторично следствие от измененията на торсионното поле. За торсионните полета няма ограничения във времето.В теорията на тези полета усукването на метричните характеристики се описва със средствата на диференциалната геометрия на афинните пространства и скаларно тензорната теория на полето.
(Тензометрия – Метод за измерване на механични напрежения по предизвиканите от тях деформации на конструктивни части или образци - SW)

На практика съществуването и разпространението на торсионните полета се изразява в проявата на далеко действуващите сили. Например квантовата свързаност или нелокалност доказва съществуването на далекодействуващите сили. Ето пример - ако два електрона се намират в даден момент в непосредствена близост, така че да могат да си влияят един на друг със силата, произтичаща от техния спин, то тази връзка остава завинаги в Историята на Вселената, независимо от това къде те ще се намират след това събитие. Ако например в някакъв следващ момент, един от електроните обърне на 180 градуса своята ос на въртене на спина, то това моментално ще се отрази на другия електрон, където и да се намира той, при което неговата ос ще се завърти също на 180 градуса без някаква видима причина за това. Това е валидно и за частиците на въртящите се макротела и системи.Тези далекодействуващи сили пренасят информация свързана с геометричните свойства на пространството. Това са полета пораждани от плътността на ъгловия момент на въртене на телата или частиците.Физическия вакуум обуславя всички събития в реалността посредством динамично изменящата се кривина и завъртане на пространство-времето. Във връзка с това е и теоремата на Бел – (между 2 частици влезли някога в контакт съществува някакъв вид нелокална връзка.) Всички взаимозависимости се характеризират с наличието на връзки.В природата действа нещо като телепатия (Айнщайнова нелокалност (нелокалност – Неограниченост по място - SW)). Не съществуват изолирани системи и всяка частица на Вселената се намира в мигновена връзка с всички останали.

Какви са практическите ползи от разработваните торсионни технологии? Торсионните полета премина ват през всякаква среда без загуба на енергия. Те притежават памет и предават информация мигновено на огромни разстояния. Черпят енергия от “нищото”. Торсионните сигнали от даден обект могат да се възприемат от миналото, настоящето и бъдещето на обекта. Вече е изобретен спиноторсионен генератор - оръжие по-опасно от ядреното. Разработват се и торсионни двигатели. Торсионните технологии внасят революционни промени във всички отрасли на икономиката и социалната сфера.

Академик Гаряев и сътрудниците му от отдела за теоретични проблеми на РАН твърдят, че всяко живо същество се изгражда по предварително зададена вълнова програма. Така те практически потвърждават една от най-красивите библейски легенди за непорочното зачатие. По същия начин може да
се обясни и възникването на живота на Земята. Та нали тогава още не е имало ДНК със заложена в нея информация. Значи някой е трябвало да насочи вълнови холограми, които да накарат простите молекули да се съберат в по-сложни, чак до белтъците, ДНК, РНК и по-нататък в сложен организъм. И тук неизбежно идваме до идеята за съществуването на някакъв Супер мозък - могъщ Разум в полева форма, основа на който най-вероятно е вакуумът. Именно от вакуума слизат вълни, които носят генетична информация и енергия на всичко живо.

(Подробна информация - в книгата “Физика на вярата” - Татяна и Виталий Тихоплав, 2003 г)
« Последна редакция: Ноември 30, 2006, 22:43:03 pm от ultrafutur »
musica universalis

Неактивен ultrafutur

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 786
 • Amor vincit omnia
Re: Накратко за торсионните полета...
« Отговор #1 -: Ноември 30, 2006, 20:23:50 pm »
Енергия от нищото
Интервю с Божидар Палюшев (от Соня Гълъбарова)

Г-н Палюшев, какво е това торсионно поле ?

Торсия ще рече завихряне, усукване, въртене на пространството. Явлението ни е познато от материалния свят – представете си например въртенето на течността в чаша чай, който разбърквате с лъжичка. Или въртенето на земята около оста й. Теорията на торсионните полета доказва съществуването на нов тип физическо поле, което се поражда от усукването и вихрите в пространството. То е различно от известните ни досега гравитационно, силово, електромагнитно и слабо поле.
            Торсионното поле не пренася сила и енергия, то има свойството да пренася информация. Всякаква – от структурата на вселената до биологичните видове.

От къде идва тази информация?

Източникът й е Световното поле на съзнанието. То има качества на човешко съзнание, но в много по-глобален мащаб. Много екстрасенси, които успяват да проникнат в него, го наричат информационна банка, колективен разум и подсъзнание, вселенски компютър.

Съществува ли такъв?

Теолозите го определят като Бог или Свети Дух. Теорията за торсионните полета е колективна, до подреждането й стигнахме няколко човека. Започнахме да я изграждаме в средата на последното десетилетие от миналия век и вече е научен факт.
Още Айнщайн е подозирал за съществуването на торсионните полета. Щом завършва своята обща теория на относителността, той започва работа по геометричната теория на електромагнитното взаимодействие, свързвайки го със свойството на пространството да се усуква. Работи до края на живота си, но не успява да я завърши. Признава пред близките си, че за този труд е хвърлил много повече сили, отколкото за теориите, които го прославят. И е убеден, че един ден това свойство на пространството да се завихря ще се използва от човечеството.

Каква е ползата от вашата теория ?

Тя се роди в наши среди – Русия, Украйна, България. Синтезът й е събран в книгите ми “Физика на Бога”. От теоретичната разработка до практическото й приложение минаха само година-две. През 1993г. група учени започнаха да правят топлинни генератори за граждански цели, използвайки технологии, прилагани в руските атомни подводници. Оказва се обаче, че един от генераторите бълва топлина, без да е включен към никакъв източник на енергия. Те установиха, че генераторът е попаднал под въздействието на торсионно поле, получено вследствие на усукване на пространството и черпи енергия от него.

Използва ли се за нещо тази енергия ?

Така се стигна до идеята за уникалния торсионен генератор, който може да намери приложение в медицината, енергетиката, екологията, буквално във всички области на живота. През 2000 г. компанията “Деметра-Гея 94” започна производството му. Експериментирахме го у нас в ТЕЦ “Трайчо Костов” и в един троянски завод. Стойността на топлината, получавана с него, е изключително ниска, защото енергията с която работи, идва от пространството, от физическия вакуум.

Искате да кажете, че получавате топлина от нищото ?


Самият апарат представлява мощна помпа, която движи водата за отоплителната инсталация. Това е единствената механична енергия, която се изразходва. При движението си водата попада в полето на действие на торсионния генератор, той излъчва торсионна енергия, получена от завихрянето на пространството. Работниците в троянския завод, където подадохме топлина от нашия генератор, се уплашиха като видяха, че при изключена система ТЕЦ-ът им работи и топли. Спестиха се няколко тона гориво само докато правихме експеримента.

 След като торсионното поле пренася информация, може ли тя да се контролира от човека ?

Характерът на това поле позволява да се фиксира информацията, която носят различни химически вещества. Например антибиотик или друго лекарствено средство. С торсионния генератор можем да приемем информационната картина на антибиотика и да я фиксираме върху решетката на чиста вода. Изпита, тази вода има същия ефект като самото лекарство, без да има нужда то да се пие. Експериментът беше извършен в Украйна от руския акад. Сурочински и неговия екип.

Какво друго може да се “фиксира” върху вода ?

Същият ефект с антибиотика може да се постигне и с допингов препарат. Информацията за него се пренася върху водна решетка, спортистът изпива водата, тестовете показват, че е чист, но спортните му резултати са невероятни. Така могат да се лекуват много болести, включително и рак, левкемия. Засега обаче нещата са на фаза опити, наблюдения. Те са доказали, че когато торсионният генератор облъчва болното тяло, въздейства избирателно само върху раковите клетки и ги унищожава. Здравите запазва непокътнати. Торсионният генератор има и друго приложение – за бързото стареене на виното. Френски учени вече са правили опити и доказаха, че облъченото с такъв генератор, кабернето остарява за секунди, вместо да отлежава с години.

Докъде стигнаха опитите у нас ?

Идеята ми е да изградим в България научно-изследователски център, в който да привлечем не само учени, но и лекари, екстрасенси, лечители и да разработим приложението на торсионния генератор за лечебни цели.

Ако това е истина, вие говорите за революция в медицината ?

Разбира се, че за това говоря. Но не само в медицината. Другата област са комуникациите. Представете си какво би станало, ако информацията почне да се пренася по торсионен път. Ще става за секунди, скоростта на предавания сигнал е почти безкрайна. Ще отпадне и сегашното централизиране на световната система за информационен обмен. Интернет ще ни изглежда тромав и примитивен и ще остане в историята. Възможно е да се създаде такова устройство, което да извлича база данни от световното информационно поле. Ако се научим да откриваме адресите на отделните информационни блокове, няма да имаме равни на себе си. Много учени вече работят върху такъв проект и съм убеден, че ще изработят и нов тип компютри. Сегашните ползват база данни, заложени от ограничения по възможности  човешки ум,  а бъдещите ще разполага с необятните познания на Световното поле на съзнанието.

Как екстрасенсите проникват в него ?

В Световното поле на съзнанието съществуват блокове от информация с различен характер, до която обаче стигат само определени хора. Наричат ги ясновидци, екстрасенси, лечители. Те винаги влизат в досег с тези структури и черпят от там данни.

Как става това ?


Учените още не могат да обяснят. Такъв феномен беше и Ванга. Тя проникваше до информационните банки и получаваше знания, които предаваше на хората. Според нашата теория  прераждане няма, но душа има  и тя е торсионното поле на нашето физическо тяло. Като информационна матрица душата се отделя след смъртта, съхранила натрупания опит през земното битие на човека. Вероятно това се съхранява в Световното поле на съзнанието  в някакво латентно състояние. Това е друга форма на съществуване.
musica universalis

Неактивен Gil-Galadh

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 983
 • V to the A to the D-E-R
  • chigot.blogspot.com
Re: Накратко за торсионните полета...
« Отговор #2 -: Ноември 30, 2006, 22:39:44 pm »
от цялото нещо само не разбрах къде с а намерили вакуум
-Какво е дзен?  -Fire-water burn на Bloodhound gang chigot.blogspot.

Неактивен ultrafutur

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 786
 • Amor vincit omnia
Re: Накратко за торсионните полета...
« Отговор #3 -: Ноември 30, 2006, 22:48:17 pm »
 " Във физиката вакуум е отсъствието на вещество в определен обем от пространството. Думата идва от латински - vacuum (pl. vacua) и означава празно пространство. Колкото и да е 'празно' едно пространство обаче, абсолютен вакуум няма, затова се говори за различни степени на вакуум.  :-\

В техниката вакуум е всяка област, в която налягането е по-ниско от атмосферното налягане. "

http://bg.wikipedia.org/wiki/Вакуум

Всъщност това, което хората наричат Вакуум, е просто завихряне на енергията в спирала - от скоростта на въртенето зависи степента "празнота" на материята... :)

musica universalis

Неактивен Gil-Galadh

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 983
 • V to the A to the D-E-R
  • chigot.blogspot.com
Re: Накратко за торсионните полета...
« Отговор #4 -: Ноември 30, 2006, 23:02:13 pm »
Колкото и да е 'празно' едно пространство обаче, абсолютен вакуум няма
е за тва говорех
-Какво е дзен?  -Fire-water burn на Bloodhound gang chigot.blogspot.

Неактивен ultrafutur

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 786
 • Amor vincit omnia
Re: Накратко за торсионните полета...
« Отговор #5 -: Ноември 30, 2006, 23:07:09 pm »
е да де - самото понятие е сбъркано - плод на една отдавна отминала епоха/език/наука...   ;) ;) ;)
musica universalis

mishkont

 • Гост
Re: Накратко за торсионните полета...
« Отговор #6 -: Декември 01, 2006, 10:25:44 am »
Вакуумът е теоретично доказан, че съществува. Това е т.нар. "зона на студа", намираща се на милиарди светлинни години от Земята.
На мен друго ми стана интересно, четейки за торсионните полета. Значи излиза, че ние продължаваме да си взаимодействаме с всеки един човек и с всеки един предмет, с който някога сме влизали в съприкосновение.
Тази мисъл е донякъде плашеща.

Неактивен ultrafutur

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 786
 • Amor vincit omnia
Re: Накратко за торсионните полета...
« Отговор #7 -: Декември 03, 2006, 23:55:44 pm »

Ето един интересен линк:

http://jnaudin.free.fr/html/torsion.htm
musica universalis

Неактивен ultrafutur

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 786
 • Amor vincit omnia
Re: Накратко за торсионните полета...
« Отговор #8 -: Декември 04, 2006, 00:10:08 am »
По пътя на научните догадки


Повече от 8 хилядолетия хората познават торсионните полета
Днес науката преоткрива знания, разбулва вселенски тайни със съвременни средства, заличава границите между реално и мистичноТерминът торсионно поле е въведен за пръв път от Ели Кардан през 1922 г. Това са геометрични полета на усукване, те осъществяват мигновени далекодействащи взаимодействия. Разпространяват информацията в тях чрез средата на физическия вакуум. Такива полета са използвани още 6000 г. преди Христа при търсенето на вода с лозова пръчка. Торсионните полета представляват съвкупност от микровихри на пространството, а енергията е вторично следствие от измененията им.

За тях няма ограничения във времето

Теорията отразява само проявленията на регистрираните по някакъв начин полета, а не всички възможни. На практика съществуването и разпространението на торсионните полета се изразява в проявата на далекодействащите сили. Например квантовата свързаност или нелокалност доказва съществуването на далекодействащите сили. Ако два електрона се намират в даден момент в непосредствена близост, така че да могат да си влияят един на друг със силата, произтичаща от техния спин, то тази връзка остава завинаги в историята на Вселената. Няма значение къде ще се намират те след това събитие. Ако например в някакъв следващ момент един от електроните обърне на 180 градуса своята ос на въртене, то това моментално ще се отрази на другия електрон, където и да се намира той, при което неговата ос ще се завърти също на 180 градуса без някаква видима причина за това. Това е валидно и за частиците на въртящите се макротела и системи. Тези далекодействащи сили пренасят информацияq свързана с геометричните свойства на пространството. Физическият вакуум обуславя всички събития в реалността посредством динамично изменящата се кривина и завъртане на пространство-времето. Във връзка с това е и теоремата на Бел - между 2 частици, влезли някога в контакт, съществува някакъв вид нелокална връзка. Всички взаимозависимости се характеризират с наличието на връзки.

В природата действа телепатия

Явлението се нарича Айнщайнова нелокалност. Не съществуват изолирани системи и всяка частица на Вселената се намира в мигновена връзка с всички останали.
Ние сме приемо-предаватели на торсионните взаимодействия във Вселената. По такъв начин всеки мозък се явява част, клетка, неврон на Световния разум. Ако някой настрои своето торсионно поле в резонанс с това на Вселенския разум, той получава свръхсетивни познания. Торсионни полета могат да се пораждат не само от наличието на спинове, но при определени условия те могат да се самогенерират. Торсионните вълни са неизбежен компонент на електромагнитното поле. Те могат да се породят не само от някакъв източник, но и когато се изкривява структурата на физическия вакуум. Полетата могат да възникват за сметка на особената геометрия на пространството. Всяко съоръжение на Земята, всяка линия, начертана на хартия, написана дума или буква нарушават еднородността на пространството на физическия вакуум и той реагира на това със създаване на торсионни полета. Първите торсионни генератори, използуващи ефекта на формата, са били пирамидите. Веществото винаги има торсионно поле. Торсионните полета притежават памет
Силите, които усукват торсионните полета надясно и способстват за съхранение на информацията, са позитивни, а силите, които разсукват торсионните полета, въртят наляво, са негативни, вредни,защото изтриват или изкривяват информацията. Днес човечеството на Земята излъчва отрицателен информационно-енергиен поток, който достига до информационния слой на планетата, като изкривява информацията и нарушава планетарните процеси, разрушава цели информационни области и поражда земните катаклизми. Торсионното поле е "мислещо" поле. То отразява мисълта на Бога. Ако построим апарат, използващ информационните качества на това поле, то ще реагира по-скоро като мислещо същество, отколкото като банка с информация. Ако работим с такъв апарат, нарушавайки законите на Бога, той може да се промени от само себе си и да ни накаже за това. Колкото е по-голяма устремеността към нравственост, толкова е по-висок творческият потенциал на човека.


http://more.info.bg
musica universalis

Неактивен ultrafutur

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 786
 • Amor vincit omnia
Re: Накратко за торсионните полета...
« Отговор #9 -: Декември 06, 2006, 18:56:39 pm »

06.11.2006Академик Акимов уточни, че около всеки човек съществува магнитно поле, което управлява всички процеси в човешкия организъм. Изследването на това поле позволява да се установи, както моментно заболяване, така и наличието на предпоставки за бъдещо увреждане на човешките органи. Има много начини за лекуване на тежки, ракови заболявания, които вече не могат да бъдат лекувани с методите на класическата медицина. Тук академик Акимов посочи като пример един доста нестандартен начин за лекуване на трета, четвърта степен на рак. Той се провел в московския център на доктор Антоненко.

Лечението се състои в следното: болният сяда в стая, до него се поставя буркан, пълен със 750 милилитра вода, четат се различни молитви, в последствие с участието на самия болен. След три-четири сеанса започва да се наблюдава нещо необичайно - водата в буркана започва да се сгъстява, като постепенно добива формата на желе.
Това е защото раковите клетки се телепортират от организма на човека във водата.
В 95% от случаите настъпва пълно оздравяване на пациента.


Академик Акимов уточни, че науката е стигнала до такава граница, където обясними наглед неща не могат да бъдат обяснени със съществуващата методология. Той добави, че 20 век освен век на атома, е век на победата на електромагнетизма. Тук академик Акимов обясни същността на торсионното поле като припомни някои основни принципи на физиката. Около всяко тяло с определена маса има гравитационно поле, около това поле съществува електромагнитно поле.

Академик Акимов разкри същността на действието, основано на торсинното поле на апарата за диагностициране, известен под името Комплекс с медицински апарат. На днешната среща бяха представени проектите, които следва да се реализират в България, единият по който вече се работи е така наречената автоваксина.

Доктор Лили Сивчева представи Апарата за ранна диагностика на ранни имунни заболявания, на базата на ДНК клетъчен спектрален резонанс. Доктор Сивчева обясни същността на действие на този апарат като уточни, че все още е във фазата на проекта.
Апаратът ще работи на базата на установяване на усилване честота на трептене на ДНК, която съществува във всяка клетъчна структура. В зависимост от трептенето се осъществява регистрация и отчитане на патологични изменения (ракови).
Това по същество е нещо уникално, уточни доктор Сивчева.

За първи път проникваме в „светая светих" на човешкото ДНК, изследваме решетката на структурата на ДНК и по този начин установяваме евентуални патологични промени, допълни тя. Предвижда се ако бъде реализиран проекта за апарата, новите апарати да бъдат разположени в ДКЦ-тата с цел своевременно откриване на онкологични заболявания.

Вторият проект е свързан с така наречената автоваксина. При нея от онкологично болния се взема серум, който се обработва по специален начин и се влива обратно.

Предвижда се една такава ваксина да струва 600 лева. Доктор Сивчева уточни, че една химиотерапия без екстри струва повече от 1000 лева и според нея ваксината е доста по-приемлива. Консултантката на двата проекта допълни, че се предвижда да започнат опити на ваксините върху здрави доброволци.

/News.bg
« Последна редакция: Декември 06, 2006, 18:57:41 pm от ultrafutur »
musica universalis

Oberon

 • Гост
Re: Накратко за торсионните полета...
« Отговор #10 -: Декември 06, 2006, 19:10:29 pm »
Честотата на трептене на ДНК може да си я усили всеки, стига да знае как:) Има хора, които го правят ( според мои наблюдения ).

Оберон

Неактивен ultrafutur

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 786
 • Amor vincit omnia
Re: Накратко за торсионните полета...
« Отговор #11 -: Декември 06, 2006, 19:15:14 pm »
Честотата на трептене на ДНК може да си я усили всеки, стига да знае как:) Има хора, които го правят ( според мои наблюдения ).

Оберон

Да, разбира се - това не е някаква свръхсекретна технология..
musica universalis

Неактивен ----------

 • Доста Писал
 • ****
 • Публикации: 1 583
Re: Накратко за торсионните полета...
« Отговор #12 -: Декември 15, 2006, 19:52:39 pm »

Цитат
Не съществуват изолирани системи
и всяка частица на Вселената се намира
в мигновена връзка
с всички останали.

Осъзнаването на това, че торсионни полета съществуват, зараждат се и се поддържат от намеренията и съглашенията по между ни, оказват своето влияние над реалността и продължават да го оказват много време, след като нашето намерение се е разтворило назад във времето, идва да покаже, че съществува нов тип енергия, напълно неосъзната от официалната наука и свързана с нашите пожелания. Една от основните съставки на духовните практики, прочея, е работата с желанията: това е същността на магията, на благословиите, на теургията дори! Всичките литургийни или ритуални действия, с които изпъстряме "представлението" на нашата вяра или магическо намерение, не са нищо друго, освен едно представяне на това "как би станало, ако беше така"; едно моделиране на мъничък "куклен" свят, където ние сме режисьори на действието и устройваме спектакъла на ставането. В този театър ние "постигаме" желаната цел и се надяваме, че нещо ще ни съдейства и в големия свят, където правилото "Подобното привлича подобно" ще бъде осъществено и ритуалното иносказание ще доведе до реална материализация.

Когато сега започваме да говорим за торсионни полета, имаме възможност да помислим къде е енергията, къде е насочената към реализации воля, която дава на нашето желание поле за изява. Стига се до разбирането, че отвъд "ставащото" стои един информационен запис, който регламентира с какво да бъде изпълнена реалността; промениш ли записа, ще се промени и реалността и тъкмо на това свойство разчита ритуалът. Неговото осъществяване само по себе си не води до реализиране на магическия резултат, защото няма такава стойност: извършването на свещени действия и произнасянето на тайни формули например само по себе си не е материалистически развит успешен business, който да ви донесе благосъстояние. Диалектиците биха заклеймили магьосническото намерение, защото магическият пораждащ акт няма характера да бъде причинител на едно такова последствие. Независимо от скептицизма обаче, на другия ден богатият ви чичо от америка ви прави неочакван подарък или пред вратата на апартамента на излизане намирате "изпуснат" куфар с пари, или, след 20 години упоритост се падат вашите числа от тотото... Какво ви е направило богати? Леенето на восъци и сричането на "абра-кадабра", положително не го е направило; положително чичо ви от Америка е имал проблеми с консумацията на маргарин, за да стигне до своя инфаркт, а прословутата му асоциалност го е оставила без семейство и наследници, за да се опре до неговия племенник (вие); положително куфарът с парите е на мутренското гадже на мацката, която живее под наем до вас и ако не се бяха скарали двамата пак за някаква ревнива чалгаджийска история, мангизите нямаше да останат за минута-две на стълбите, а вие си давате сметка, че ако не се ометете до още минута-две, може и да се видите преждевременно с чичо си; положително, най-накрая, числата ви са се паднали в тотото поради двадесет-годишното статистическо натрупване на вероятности (все някога трябваше да се паднат) и поради някакви, надяваме се - обективни закони на турболенцията в сферата с топчиците... Положително. Каква беше обаче причината именно снощи да си купите книжката с магии и да изпълните ритуала за забогатяване? Случайност? Ако се случваха случайности, само за една секунда във вашия организъм няколко милиарда случайности - всяка сама за себе си - щяха да бъдат достатъчни основания вие да не сте жив, а краят на нашия земен свят щеше да бъде немислим, поради простата причина, че никога нямаше да е просъществувал...

Това, на което ни учат всички духовни учения е, че между привидно отделните неща в реалността има една невидима на пръв поглед, но взаимна и непреодолима връзка. Така, ако вие имате най-голямо желание да забогатеете точно сега, по някаква висша и неразбираема причина точно в това време чичо ви в Америка ще е достигнал до дъното на своето финансово вторачване, довело го до пълна самота и инфаркт. Има една окултна концепция, според която вие и чичо ви, вие и ганкстерската двойка от съседния апартамент, вие и топките в тотализаторската сфера, сте едно и също нещо; когато на една част от това нещо й е необходимо каквото и да било, другата част се чувства задължена да й го предостави... Същото е като във вашия организъм - ако в някой орган има необходимост от повече кислород, кръвоносните съдове по цялото ви тяло ще се свият, потокът през тях ще намалее и притокът към нуждаещия се орган ще се овеличи. Дробът не може да лиши далака от необходимите му неща, защото този далак е част от дроба; "Аз и Отца Ми едно Сме". И така, след като сте едно, когато единият говори (желае), другият неизбежно чу(вст)ва;


(нуждите на единия) = (нуждите на другия).(-1)

по начин, че ако вие имате нужда от пари, някой друг да има нужда от липса на част от парите си и тези две нужди да бъдат смесени до получаване на "0", на покой в общата система. Тук веднага ще срещна възражението на много от вас, подведени от примера за парите: "Аз имам нужда от пари, но те така и не се появяват!" Необходимо е да бъде преодоляно това хленчене с постигане на разбирането, че в нашия текст говорим за една висша нужда, която няма много общо с разбирането на хората в обикновено съзнание за това. Ако например чичо ви от Америка имаше избор, той като че ли не би си пръснал в инфарктена смърт сърцето и през следващите 400 години, защото би се чувствал добре да овеличава своите капитали, да ре-инвестира и да утроява печалбите си. Същевременно обаче, нека да предположим, че той вече е изчерпал своите възможности за развитие в настоящия живот и продължаването на същия би означавало една безнадеждна деградация: туловището му ще става все по-голямо, защото постоянно го тъпче с маргарини, тлъстотии и генномодифицирани USA-йски понички, а нравът му ще става все по-студен и неприветлив, защото вече отдавна е забравил студентските си години, когато за първи и последен път беше с момиче и не пропусна да се скара с нея заради едни пари, които тя беше "попиляла неправилно". И така, този човек не би се отказал от живота следващите 400 години, защото едва след такъв срок банкерското му сърце би успяло да кристализира във втвърдяването си във вида на един бодящ навътре кристал, тъй като тогава най-после ще завладее цялата фондова борса и ще осъзнае, че това не означава нищо. Тогава обаче пред нас ще стои едно същинско чудовище, което не е излизало от подземните си кабинети години на ред, станало е прозрачно от липсата на светлина и се храни с кръв на новородени момиченца - единствената му останала представа (!) за общуване с човешки същества... Всемилостивият Бог едва ли желае толкова тежка деградация и толкова много нанесено зло, за да бъде осъзнато едно толкова просто нещичко. Самият ваш чичо от Америка, също едва ли би могъл да желае да бъде такъв урод, при положение, че има осъзнатост да види накъде би повело безграничното му удовлетворяване. Ето защо, от една мъдра позиция неговият инфаркт е добро прекъсване на един вече провалил се експеримент. И, тъй като великият процес на нещата винаги е синхронен и взаимен, всичко съвпада с вашето желание да забогатеете.

Да разширим още малко формулата. Представеното в нея равенство остава неизменно, винаги, но има най-различни нива за неговото проявяване и тук от значение е въображението. Можете да си намерите два лева под стола в кафенето, но можете и да се срещнете неочаквано с някой принц/принцеса, които освен всичко, да ви предложат да им четете напевно, срещу космически скъп хонорар на минута, дълбокомислените текстове на flyDragon. Може и много други неща да станат в проявление на вашето принципно желание да забогатеете. И така, формулата, в която добавяме и въображението, изглежда така:


(сумата от въображението на всеки един от двамата)
(нуждите на единия) + (нуждите на другия).(-1)

Математически трябва да се обяснят две особености. Първо, колкото по-голямо е общото въображение, толкова по-голяма е и общата маса на възможното, която ще бъде намалявана от "нашата непохватност" до постигане на реализируемия предел. Тук няма значение колко по-богато въображение има единият от другия - важен е общият сбор, дори и ако от едната страна числото е близко до нула. Полученият резултат е "идеалното осъществимо" - ако всичко, което си въобразим, можеше да се осъществи (по-надолу ще споменем за тази възможност). Ясно е обаче, че колкото и находчиви да сме, колкото и изумителни да са нашите идеи, тяхната пълна реализация в триизмерния свят среща редица несъответствия в лицето на "неподчиняващите се" неща. Тук е втората особеност на формулата и това е сборът между нуждите на единия от участващите и обратната стойност от нуждите на другия (нека да не пресилваме нещата и за нуждите на урока да си представяме, че имаме само двама участници). "Нуждите на другия" се разглеждат като обърната стойност, защото, както горе вече се посочи, те винаги са ответни, отговарящи на нуждите у някой друг. Тук обаче съвпадението не е съвсем точно, защото материалният свят "се съпротивлява" и в това отношение - постоянно сее заблуждения, които да не позволяват на хората да намират синхрон по между си. В идеалния случай нуждите на единия и на другия са равни (както това се демонстрира от първата формула) и при такова положение делителят на втората формула ще е нула; въображението, в такъв случай се превръща в константа и достига до пълното си осъществяване, защото на нищо не се дели... Това обаче не е за условията на 3D. Колкото по-големи са разногласията, колкото повече егото заема връх, толкова по-малко възможности се оставят за проявяването на съчетайни синхронности и толкова по-безен, по гладен и анемичен е светът. Иначе, в него по принцип има всичко, дори повече от мислимото днес.

Осъзнаването на идеята за торсионните полета влече отговорност. Познаването на обстоятелството, че твоите постъпки остават в реалността и те надживяват, за да продължат да проявяват импулсите на твоите намерения далеч след като си забравен, задължава. Всичко е свързано, единството на нещата е неизбежно, а чистото желание индицира появата на желание по минус едно някъде наоколо, което идва да го уравновеси. Равновесието е първи и задължителен закон, защото иначе реалността би излязла от релсите. Ето защо вашето желание не е само`, а някой някъде тук споделя намеренията ви и е готов да поеме своята част. Внимавайте какво си пожелавате, защото торсионните полета идват да покажат, че много скоро защитната мантинела може да изчезне (преминаване към 4D), сцеплението между нуждите, между "повикало" и "обадило се" да стане съвършено, въображението да се превърне в константа и да ви сполети именно това, което искате, с всичките му добри и лоши страни. Учете се да бъдете Бог - не е лесно във всеки момент да желаеш нови и нови неща, а те на момента да се осъществяват по начин, че като ги видите, да видите в това добро, да му дадете име и биде ден, и биде нощ, и биде ден Седми. А на седмия ден Господ си почина и се радваше на каквото беше създал. И създаденото беше добро.


Цитат
“Човек въздейства на околната среда с торсионното поле, което излъчва. Емоциите всъщност са гама лъчи, които имат свойството да усилват своя интензитет, когато се съчетаят повече източници със сходни емоции. Около църковните куполи може да бъде регистрирана, а и заснета, своеобразна аура, когато богомолците се съсредоточат върху благоговението си пред господа. Ако обаче много хора се съсредоточат върху някоя лоша мисъл, въпросните торсионни вълни могат да причинят големи бедствия.”

Цитат
За да има надежда, че такова велико събитие щ

Неактивен voodoogoo

 • Малко Писал
 • **
 • Публикации: 291
Re:Накратко за торсионните полета...
« Отговор #13 -: Април 26, 2011, 20:51:23 pm »
Очевадно е как в последно време важи принципът в медиите "добрата новина ,не е новина".Ако торсионият принцип се ползва от хилядолетия,какво пречи да се ползва и сега,и зашо в толкова негативен вариянт?Дали има другата половина някъде ,която става все по положителна или идеята е нашата да става негативна за да може тя,другата,другата да става все по-позитивна,нали при условие ,че са им ясни принципите и ги използват умишлено.
  П.п.А ако имах чичо в ХАмерика нямаше да мисля за това.
В прозорецът на тъмна нощ-сияйна, отварят се вратите към безкрая.

Неактивен 396

Re:Накратко за торсионните полета...
« Отговор #14 -: Април 26, 2011, 20:56:29 pm »
Очевадно е как в последно време важи принципът в медиите "добрата новина ,не е новина".Ако торсионият принцип се ползва от хилядолетия,какво пречи да се ползва и сега,и зашо в толкова негативен вариянт?Дали има другата половина някъде ,която става все по положителна или идеята е нашата да става негативна за да може тя,другата,другата да става все по-позитивна,нали при условие ,че са им ясни принципите и ги използват умишлено.
  П.п.А ако имах чичо в ХАмерика нямаше да мисля за това.

Да, има.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27