Автор Тема: Третото, Последно Обръщение на КОН към Човечеството (през 1929 г. от н.е.)  (Прочетена 19667 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен H.

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 8 652
 • In Lies We Trust...
През 1929 г. на вълна 75 метра било прехванато необичайно радиопредаване. Hякой, наричащ себе си HИКОМО и представящ се за посланник на чуждопланетна цивилизация, на различни езици по два часа чел следния меморандум, наричан сега “Посланието КОH”. Передаването се провело само един ден. За това частично се споменава в книгата на Бред Стайгър “Срещи с чуждите” (1977) и в предаването на съветската телевизия “HЛО: необявена визита” през 1990 г.
Интересно, че подобна ситуация се повторила на 27 номври 1977 г. юго-западно от Лондон. Hа територия, представляваща кръг с диаметър 120 километра, се получило нарушение на телевизионното излъчване. Изображението от екраните изчезнало, и неизвестен глас казал, че той е представител на извънземна цивилизация, че земната цивилизация върви по неверен път, че земляните трябва да унищожат всичките оръдия на злото, време за това е останало твърде малко, и ако хората не предприемат необходимите действия, ще им се наложи (на хората) да напуснат пределите на Галактиката. Разследвалите това дело специалисти от лондонската телевизия твърдели, че, въобще не си представят, какви шегаджии биха могли да се окажат способни да го реализират. За подобна акция се изисква много обемиста и скъпоструваща апаратура. Информация за инцидента била предадена на радиостанцията “Гласът на Америка” и на съветското радио на 28 ноември 1977 г. във вечерната “Международна панорама”. Представител на английската полиция уверил слушателите, че “извънземния” скоро ще застане пред земляните на подсъдимата скамейка. Обаче тези уверения си останали празни думи.
Към разумните жители на Земята, към расата, именуваща себе си Човечество, се обръща Коалиционния отряд от наблюдатели, по-нататък наричащ себе си КОH. Сегашното обръщение на КОH към Земляните е трето по ред, контролно.
Първото си обръщение КОH предаде през 19576 (00576) година преди Рождество Христово на жителите от най-големия по това време на Земята град Апурадхапура.
Второто съобщение КОH предаде през 711 година преди Рождество Христово на жителите от най-големия по това време на Американския континент град Ткаатцеткоатл.
Сегашното обръщение на КОH към Земляните в основата си идентично с първите две по съдържание, е съставено на основните от днешните езици на Земята: китайски, английски, руски и испански. Текстът на обръщението е коректиран с вземане под внимание съвременното ниво на знания и заблуждения на земните жители. Цел на обръщението е предложението за провеждане в обозримо бъдеще на преговори между представителите на човечеството и представителите на Коалицията за встъпване на Човечеството в Коалицията.
Доколко провеждането на преговорите ще е възможно само след изпълнението от страна на Човечеството на някои предварителни условия, по-долу предварително се привеждат тези условия заради правилното им разбиране като кратки сведения от космогоничен характер, а също и като сравнителна характеристика на човешкия начин на мислене.

Неактивен H.

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 8 652
 • In Lies We Trust...
1


Към днешно време Човечеството си е съставило представа за Вселената, като цяло по-правилна, отколкото по време на първото и второ обръщение. Наистина, Земята не е плоска и не се намира в центъра на Вселената.
Наистина, Земята като една от планетите, се върти около Слънцето. Наистина, Слънцето не се намира в центъра на Вселената, а е само една от звездите, влизащи в състава на Галактиката.
Наистина, последната от трансформациите на енергии, поддържащи дейността на звездите и съответно Слънцето, и даващи възможност за съществуване на земния живот и сходните със Земята планети, е термоядрената реакция.
Наистина, разумната раса на Земляните не е единствена във Вселената.
Повечето останали ваши космогонични догадки са погрешни.
Заблуда е вярата на вашите учени в съществуването на някакви, даже още не открити от тях неизменни закони на Вселената и постоянството на вселенските константи. Гравитационната постоянна значително се променя и в пределите на вашата Слънчева система, да не говорим за по-големи мащаби, което води до съществени грешки в определените от вас размери на Галактиката и в разстоянията до другите галактики, и поражда създаването на погрешни теории за затворената Вселена, а вече и на теорията за разбягващата се Вселена.
Погрешна е и представата за всеобщата триизмерност на пространството, на която преди всичко се базират вашите космогонични представи. Светът е хаотичен, в него няма нищо постоянно, в това число и измеренията. Измеренията на пространството във Вселената се колебаят, плавно се изменят в доста широки предели. Най-добри условия за възникването на органичен живот се явява пространственото измерение, равно на Пи – 3,14159... Значителните отклонения от тази величина действат пагубно на живата природа. В днешно време околностите на Слънчевата система имат измерение, равно на + З,00017... и близостта на това число до цялото число 3 ви е въвела в заблуждение.
В околностите на вашия галактичен куп дрейфува гравитационен циклон, имащ в центъра си мерност -З,15..., който може да закачи края на вашата Галактика, унищожавайки органичния живот на всички планети, на които не бъдат взети мерки за защита.
Това обстоятелство прави необходимо за вас влизането на Човечеството в Коалицията в сгъстени срокове, най-късният от които е след 65 000 години от момента на подаването на настоящото съобщение – от 1929 г. сл. Хр., за да успее Коалицията да окаже помощ на Човечеството при подготовката за Циклона.
В днешно време във вашата Галактика има около 220 000 разумни раси, вече влезли в Коалицията, и около 1000 разумни раси, разглеждащи въпроса за влизане, в това число и вие.
КОН ви моли да не възприемате съобщението за гравитационния циклон като опит за въздействие върху вашия отговор.
Вие грешите при решаване на въпроса за произхода на Слънчевата система и живота на Земята. Слънчевата система е възникнала от прашен облак, посеян от строителен отряд на Коалицията в област във Вселената, отговарящ на двете основни изисквания към условията за възникване и развитие на органичен живот.

- в област, достатъчно отдалечена от останалите звезди,
- имаща пространствена мерност, близка към +Пи.

Вие грешите като уподобявате разумната раса към живия индивидиум, представяйки си в известно бъдеще неизбежното остаряване и смърт на Човечеството. В еволюционния процес новите видове живи същества произлизат от някои стари видове, и вашата грижа трябва да бъде новият вид разумна раса на Земята да произлезе от вашата. Именно това съображение трябва да определя стратегията на развитие на една разумна раса. Човечеството изобщо не се ръководи от такава или подобна на нея стратегия, предоставяйки своето развитие на волята на случая, и направлявайки всичките свои усилия за удовлетворяване на кратковременните си потребности.
Не трябва да се мисли, че вашите заблуди са случайни и преходни. Те са неизбежни и устойчиви, имайки предвид спецификата на вашето мислене, върху анализа на което е посветена следващата глава.

Неактивен H.

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 8 652
 • In Lies We Trust...
2

Мисленето при живата материя и самото съществуване и развитие на живата материя имат обща основа. И едното, и другото са противотечения на ентропията. При мисленето това противотечение се изразява в търсения на логичност. На вашето мислене също е свойствено търсенето на логичност, но с това свършва сходството на вашето мислене с мисленето, свойствено на огромното мнозинство разумни раси, влизащи в Коалицията.
Това обстоятелство принуждава много участници от КОН да се съмняват в правомерността на обръщението към вас като към разумна раса. Основа на вашата логика представляват понятията <да>-<не>, като реално съществуващи и многократно проявяващи се при стъпаловиден анализ на всеки сложен въпрос. При това, числото на стъпалата в анализа е крайно и най-често твърде малко, даже когато изследвате достатъчно сериозен проблем. Търсенето на отговор се свежда към избора на едно от две, където две – е числото на степените на възможните решения, тогава, когато най-правилното решение най-често лежи между тях.
За висшите математици ще бъде разбираема следната аналогия: решението на проблемите, появяващо се след решение на частните питания от типа <да>-<не>, е аналогично на избора на един от върховете на N-мерен куб, тогава, когато пространството на възможните решения, е в първото приближаване на всички точки от N-мерното пространство. Ако не уточняваме, то реалната мерност на пространството от решения най-често се определя от вас невярно, и много рядко в действителност целочислено.
Нашето отношение към вас като към разумна раса, се затруднява и от следните съображения. Доколкото ние можем да съдим, всеки научен или юридически закон, смисъл на откритие или изобретение, същността на всяка важна мисъл може да бъде изразена от вас с фраза, съдържаща в най-добрия случай 100 думи от речник с 50 000 думи, включващ математически и други условни обозначения. Общото количество на всевъзможни фрази от такъв речник представлява твърде скромна величина, равна на 50 000100. Ако оставим само фразите, имащи лингвистична диагностична непротиворечивост, то тяхното число ще се съкрати до 50 00050.5. Ако сега отхвърлим фразите, в които думите са граматически правилно свързани, но съдържанието им няма даже видимост на смисъл, то числото на външно осмислените фрази ще се съкрати до 50 00025. Отсявайки лъжливите от истинните твърдения, то по най-завишени оценки списъкът на твърденията, които биха могли да бъдат изречени от вас и да съответстват на действителността ще бъде сведен на 3,9х1037. На нас са ни известни представители на животинския свят от различни планети, способни да дадат не по-малко число разнообразни безусловни реакции, напълно адекватни на действителността, на различни комбинации от външни дразнители, които все пак не могат да бъдат наречени разумни.
Изглежда по-правилно би било да смятаме Човечеството не за разумна, а за потенциално разумна раса, доколкото ограничеността на вашето мислене все пак не е вродена.
Човешкият мозък е надарен от природата с мисловен апарат не по-малко съвършен, отколкото органите за мислене на много разумни раси във Вселената. Но развитието на вашето мислене от самото начало е тръгнало по абсолютно неверен път.
В началното изграждане на процеса мислене, способността към мислене се крие в потенциалната възможност за многообразна реакция на едно и също информационно въздействие.
На графиката, именувана по-долу логически фундамент, по вертикала се отбелязва силата, или усетената реакция на информационното въздействие, вдясно по хоризонтала – приемливостта на тази реакция, а вляво от нулата – нейната неприемливост. Както всичко в природата, което още не е обработено от противодействащата ентропия чрез дейността на разума, тази графика е хаотична, отклоненията на кривата върху нея се обясняват с чисто физиологически прагови ефекти. Самовъзпитаването на разума се състои не само в постройката на сложна система за логическо мислене, но и в преработка и подобряване на фундамента, на който тази система се базира. Както показва примера на многобройните разумни раси, на изискванията за успешно познание на природата най-добре съответства преустройството на логическия фундамент по приведената схема.
Трябва да направим уговорка, че на нас са известни няколко разумни раси във Вселената, имащи праволинейна структура на логическия фундамент, с разклонения, отиващи в безкрайността. Те съставят собствено обединение на раси, в Коалицията не влизат, тъй като ние не успяхме да намерим с тях общ език. Принципното отличие на тяхното мислене от нашето се състои в това, че площта на фигурата, описваща логическия фундамент у нас е крайна, а в тяхното мислене е безкрайна. Ние даже се затрудняваме да си представим как те възприемат битието, и не можем да разберем какво запазва техния живот под яростните удари на отиващи в неограничената безкрайност положителни и отрицателни реакции на информационните въздействия.
Необработеният логически фундамент на човека има две значителни отклонения вляво и вдясно от нулата и няколко по-малки. Неговото изследване показва, че човекът не е имал и няма никакви пречки за настройка на своя логически фундамент по общоприетата във Вселената схема. Разумът на човека от самото начало се е развивал в самия си корен погрешно, ориентирал се е на тези отклонения, и сега има този вид на логическия си фундамент. Тези високи отклонения вляво и вдясно от нулата са това, което вие наричате <да> и <не>, и без които по принцип не можете да си представите явлението. Във вас говори само силата на навика. Целевото разцепване на логическия фундамент на понятията <да> и <не>, е най-голямата пречка по пътя към опознаването на битието от вас. Нещо повече, теоретическите разработки по логическо мислене, предприемани от вас вместо да поправят грешките, само ги задълбочават. Теоретичните логически системи оперират само с рафинираните понятия <да> и <не>, изключвайки другите варианти на логически реакции. Тези разработки са даже крачка назад в сравнение с логическото мислене, представено в предишната схема, тъй като площта на фигурата, описваща логическия фундамент, вместо крайна, става равна на нула.
Ползвайки се от вашия математически език, може да се каже, че вашата логика се базира на дискретен фундамент, вместо непрекъснат, при което е взета за основа най-примитивната функция, притежаваща всичко на всичко две значения. Оттук се налага неизбежният извод, че ако вашият метод за възприемане на битието може да бъде наречен мислене, то тази система на мислене представлява най-примитивната от всички възможни.
Дискретизацията на логиката ви принуждава да разпространявате принципа на дискретизацията и на всичко останало. Така, натуралният ред на числата, който всъщност се явява възможна, но доста изкуствена математическа хитрост, имаща с природата много малко общо, е станал за вас базис на тези азове на математиката, с които единствено е запознато огромното мнозинство представители на човечеството. Вие се стремите да преброите всичко подред, и в същото време не ви е по силите да предадете, например информация за силата на вятъра, ако не я изразите числено в балове или в налягане на квадратен метър, при което тези три числа, изразяващи една и съща сила на вятъра, не предизвикват у вас еднаква реакция, докато вие не направите допълнителни пресмятания и не се убедите, че те наистина свидетелстват за едно и също.
Аритметичното пресмятане е довело до появата на главоблъсканици, предизвикани не от реалностите на света, а именно от примитивността на вашето мислене. Вие изразходвате сили, мъчейки се да ги решите и да ги съгласувате с представящата ви се картина на света, като реални загадки на природата. Например, разположението на рационалните и ирационалните числа върху веществената скала.
Дискретизацията на логиката ви принуждава да раздробявате цялостното възприемане на отделните факти, явления, понятия и категории, полагайки между тях изкуствени граници.
Дискретизацията на логиката и принципът на броенето ви принуждават да предполагате числото признаците на предмета като крайно и да давате имена на всяко от тях. Оттук се появява доста съмнителната възможност да отчленявате едни признаци от други – метод, наречен от вас абстрахиране. Движението по стъпалата на абстрахирането към все по-общи признаци, се смята от вас за единствено верен път към познанието на истината, а всъщност това движение е път, водещ в обратна към истинската страна посока, към тъмата. Не случайно всички ваши абстрактни конструкции, наречени философски системи, са взаимно противоречиви, макар че се базират на една и съща логика. Крачка по крачка се потапяте в мрака по стъпалата на абстракциите, крачка по крачка губите връзка с реалния свят, философските ви системи постепенно губят ориентири и достигат дотам, че в мъртвата точка на това движение, на безсмисления въпрос за първенството на материята или духа, дават диаметрално противоположни отговори.
Логиката, основана на <да> и <не>, ви принуждава винаги и навсякъде да очертавате граници между различните комплексни признаци на предметите, при което заради слабостта на тази логика ентропията взема връх в процеса на очертаване на граници, и те се очертават доста хаотично, нелогично даже от гледна точка на вашата логика, което особено доказателствено се подчертава с нееднаквото им разположение в думите на различни човешки езици. Върху очертаването на тези хаотически граници е основан вашият способ на общуване, смятан от вас за едно от най-висшите достижения на човешкия разум. Примитивността на езика, като способ за информационен обмен, ви показахме в сметката за количеството възможни осмислени и правилни фрази.
Езикът като основен носител на информация сам на свой ред въздейства на вашето мислене, насилствено принуждавайки го по-ясно да се придържа към принципа на дискретността. Затова в частност, вашата етика и естетика съдържат множество чифтовe понятия, противостоящи като логически теза и антитеза.
Вашият обществен и личен морал се ръководи от правила, поляризирани от понятията <добро> и <зло>, <живот> и <смърт>, <печалба> - <загуба>, <признание> - <непризнание>, <любов> - <омраза> и т. н. В същия дух. Не ви помага даже вашето собствено наблюдение, че смисълът на тези диаметрални понятия при различните народи е различен, а и при един народ се променя с течение на времето. И сега, смятайки себе си за високо цивилизовано Човечество, вие и в съда определяте виновността или невинността на подсъдимия по принципа <да>-<не>, което може да е допустимо за решаване на съдбата на един човек, но не може да се допусне за решаване съдбата на цели народи. Но и там господства същия принцип <да>-<не> по време на всенародни референдуми или гласуване в парламентите.
Нещо повече, дискретната логика ви позволява да поверявате съдбата на народите и на Човечеството в ръцете на отделни хора. В международната политика такива са полярните за вас понятия <състояние на мир> и <състояние на война>, и резкият преход от едно към друго, присъщ само на вашата логика и противен на природата, вие смятате за присъщ на природата и го реализирате наистина с безумна решителност. Неотдавнашната световна война и очевидно назряващата нова световна война свидетелстват, че рязкото развитие на техническата цивилизация също не ви е заставило да поумнеете. Колкото до вашето историческо развитие, ние с голямо затруднение можем да правим прогнози именно заради рязката дискретност и почти мигновените преходи на вашите социални устройства и външнополитически състояния от едно към друго.
Вече в течение на няколко хиляди години КОН наблюдава практически непрекъснатите войни, които водите между себе си, и при естествено стечение на историческите процеси, вашите войни могат да намалеят едва след 12 000 години, но КОН не може даже да твърди, че тези войни няма да се прекратят в близките 100 години. Само последното съображение ни позволява да смятаме за небезнадеждно настоящото обръщение, тъй като е естествено, че съглашение между Човечеството и Коалицията може да бъде постигнато едва след ликвидация на войнствените човешки навици.

Неактивен H.

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 8 652
 • In Lies We Trust...
3

КОH е принуден скептически да се отнася към Човечеството също и по две причини, породени впрочем, все от същата примитивност на логиката, а именно отношението към техническата цивилизация и страхът пред смъртта на индивидума. Развитието на техниката само по себе си е благотворно, и предизвиква КОН благосклонно да се отнася към Човечеството като към разумна раса. Но фетишизацията на техниката и още повече отреждането й на такава роля, при която тя се превръща в основна характеристика на вашата цивилизация, ни тревожи.
Историята на човечеството се е развивала хаотично. Когато отделни райони на Земята не са имали пряка комуникационна връзка, Човечеството положило началото на няколко експеримента по създаването на различни типове цивилизации. Някои от тях КОН одобри. За съжаление, различните типове цивилизации не можеха мирно да съществуват, когато в процеса на развитие и разпространение, се появи възможност за пряк контакт помежду им.
Като правило, по-грубата и примитивна, по-жестоката цивилизация унищожаваше по-развитата и хуманна, за да бъде на свой ред унищожена от още по-груба.
В сегашно време на Земята господства най-примитивната от всички – машинната цивилизация. Тя е обхванала цялото Човечество, държи го под свой контрол и не позволява занапред да възникне нова цивилизация, ако само не унищожи сама себе си или ако Човечеството не вземе контрола над развитието на световната машинна цивилизация в свои ръце, и не я трансформира постепенно в друг вид цивилизация, много по-необходима за една разумна раса. КОH се надява, че тласък към такава пренастройка може да бъде сегашното обръщение и помощта, която е способна да окаже КОН на Човечеството, ако тази помощ потрябва, и ако Човечеството изрази съответното пожелание. Нужна е уговорката, че локалните цивилизации, център на които бе град Апурадхапур в момента на първото обръщение и град Ткаатцеткоатл в момента на нашето второ обръщение, много повече съответстваха на потребностите на Човечеството, отколкото съвременната машинна цивилизация, и като един от вариантите на своята помощ, КОН може да предложи на Човечеството най-подробно описание на тези цивилизации, за да бъдат приети те като възможни образци. Като един от най-важните признаци за систематизация на расата като разумна е това, че всеки неин представител по-високо от всичко поставя дейността на колективизирания разум. Съответно и човекът като разумно същество, трябва най-високо от всичко да поставя развитието на разума на Човечеството. Функциите на човека се свеждат до това да възприеме информацията от предишните поколения хора, да я пречупи през собствените си случайни догадки и да предаде пречупената информация на следващото поколение. Хаотическите флуктуации в движението на мисълта при разумното общество са нужни, за да може след историческото отсяване непременно да се открият зигзазите в движението на мисълта, съответстващи на зигзазите при изменението в обективната картина на битието. Последното има непредсказуема посока тогава, когато спектърът на мислене при всеки индивид през целия му живот запазва постоянна насоченост.
Оттук следва, че смяната на поколенията е необходима на разумните същества, и в частност на хората не само като живи същества за съхранение и развитие на разума. Следователно, надеждата на много представители на Човечеството, че контактът с чуждопланетни разумни раси ще им помогне да решат проблема с безсмъртието, е в корена си пагубен. От друга страна, ние не можем да откажем съответна помощ на Човечеството, дори тя да бъде гибелна за разума, тъй като всяка разумна раса има право самостоятелно да решава своята съдба.
КОH не се отстранява от контакти с Човечеството и отделни негови представители за обсъждането на всякакви въпроси и за оказването на позитивна помощ във всякакви проблеми от частен характер. Но главна цел на това обръщение, е предупреждението за заплашващата ви опасност, и предложението за влизане на Човечеството в Коалицията. Уставът на Коалицията и описанието на неговите структури и дейност могат да бъдат предадени на Човечеството за запознаване без каквито и да било предварителни условия по първо поискване, обнародвано от правителството на всяка от четирите най-големи държави или от Секретариата към Лигата на нациите.
Ако Човечеството приеме мисълта за влизане в Коалицията, то предварително трябва да извърши работа по пренастройка на логическия фундамент на своето мислене по базова схема, общоприета в Коалицията. Това изискване се диктува не само от факта, че присъщият ви тип мислене ще предизвика прогресиращ комплекс за непълноценност след влизане в Коалицията, но и защото принципно различните типове мислене на расите от Коалицията и Човечеството не биха могли да обменят нужната им информация, освен на най-повърхностно ниво, пример за което неволно служи настоящото обръщение. Човечеството би се оказало безполезно за Коалицията, както и Коалицията за Човечеството. Без пренастройка на човешкия логически фундамент, ние сме безсилни да ви окажем помощ при защита от циклона. Според нас, за работата по пренастройка на логическия фундамент, Човечеството ще загуби от 60 до 70 хиляди години, което имайки предвид заплашващата ви опасност, се явява критичен срок. Затова посочената работа трябва да бъде започната още сега.
Първичният курс по непрекъсната логика и детайлните инструкции по постепенно възпитание на следващите поколения в навиците на непрекъснато-логическо мислене, КОН се задължава да предаде по първото поискване на Човечеството, но не по-рано преди различните народи да прекратят безкрайните си разпри и да се съгласят с концентрация на усилията в този дълъг процес към пренастройване на мисълта, тъй като запознаването на един от воюващите народи с принципите на непркъснато-логическото мислене би било аналогично на връчването на абсолютно оръжие и в края на краищата би привело към гибелта на Човечеството. Сегашното, трето обръщение на КОН, е последно. Отсъствието на отговор в течение на 50 години ще бъде оценено като свидетелство, че Човечеството се отказва от влизане в Коалицията.


Със санкция на Коалицията – Коалиционен отряд наблюдатели

Из архива на Елтимир
« Последна редакция: Февруари 18, 2007, 17:15:42 pm от Horus »

NoID

 • Гост

karutzar

 • Гост
Цитат
наистина, последната от трансформациите на енергии, поддържащи дейността на звездите и съответно Слънцето, и даващи възможност за съществуване на земния живот и сходните със Земята планети, е термоядрената реакция.
Не зная колко е "термоядрено, но е студено. Слънцето е "Врата" през която се минава.Всички ние минаваме през нея в момента на напускане на 3то измерение. Толкова.
Човешкият мозък е надарен от природата с мисловен апарат Глупости - човешкият мозък е РС - със функции на подръжка - и нищо повече. Виж - душата и Искрата - това са друго нещо. Ама защо ли не се споменава нищо за това в "съобщението"?
Цитат
Разумът на човека от самото начало се е развивал в самия си корен погрешно, ориентирал се е на тези отклонения, и сега има този вид на логическия си фундамент
Дрън-дрън. Психологическо изказване, целящо да внесе страх у профанизираното човечество.
Цитат
Дискретизацията на логиката ви принуждава да раздробявате цялостното възприемане на отделните факти, явления, понятия и категории, полагайки между тях изкуствени граници.
Ама тези, дето са го писали този пасквил не са с много високо IQ. Цялото може и да се "раздробява", но се и синтезира - и за какви граници става въпрос. Да, понякога не виждаме дървото, вторачили се в листата му, понякога не виждаме и гората. Но това си е въпрос на профанизация, а не на начин на мислене, колкото и грешен да ви се струва. А профанизацията е нищо друго от отделяне от първоисточника, изпадане в материята, и последващото заслепяване. Ама въображаема и неуважаема Коалиция, защо и думичка не споменавате за това?
Цитат
На вашето мислене също е свойствено търсенето на логичност, но с това свършва сходството на вашето мислене с мисленето, свойствено на огромното мнозинство разумни раси, влизащи в Коалицията.
Май с това свършва вашата логичност, която между другото липсва.
Изфабрикувано от всякъде. Мога да кажа даже и къде е изфабрикувано. Бррррррр
Скам
« Последна редакция: Февруари 11, 2007, 11:31:48 am от Horus »

Неактивен Gil-Galadh

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 983
 • V to the A to the D-E-R
  • chigot.blogspot.com
1


Към днешно време Човечеството си е съставило представа за Вселената, като цяло по-правилна, отколкото по време на първото и второ обръщение. Наистина, Земята не е плоска
Едва през средновековието се е ширила идеята за плоската земя.И то сред простолюдието.Образованите са си знаели че е сфера.

. Гравитационната постоянна значително се променя и в пределите на вашата Слънчева система, да не говорим за по-големи мащаби
Така е-тук на Земята е 9,8 м/сек2 а  на Юпитер е доста повече,но това си го знаем.

, което води до съществени грешки в определените от вас размери на Галактиката и в разстоянията до другите галактики, и поражда създаването на погрешни теории за затворената Вселена, а вече и на теорията за разбягващата се Вселена.
Гравитацията се отчита при измерването на разстоянията,и още повече-използва се за това.Но така или иначе растоянията се измерват чрез светлината,а тя независимо от гравитацията си остава 300 000 км/сек

Погрешна е и представата за всеобщата триизмерност на пространството, на която преди всичко се базират вашите космогонични представи. Светът е хаотичен, в него няма нищо постоянно, в това число и измеренията.
Вярно твърдение.Осезаемите за нас измерения са 4-ри.Живеем в (поне) четириизмерен свят.

Най-добри условия за възникването на органичен живот се явява пространственото измерение, равно на Пи – 3,14159... Значителните отклонения от тази величина действат пагубно на живата природа. В днешно време околностите на Слънчевата система имат измерение, равно на + З,00017... и близостта на това число до цялото число 3 ви е въвела в заблуждение.
пространствено измерение равно на пи?Това какво е-дълбочина и още малко?В околностите на вашия галактичен куп дрейфува гравитационен циклон, имащ в центъра си мерност -З,15..., който може да закачи края на вашата Галактика, унищожавайки органичния живот на всички планети, на които не бъдат взети мерки за защита.
-3,15 измерения?Тея извънземни кой ги е учил на физика...че и смесват гравитацията с измеренуията(не напълно неправилно но в случая...)така или иначе толкова мащабен гхравитационен феномен,че да е способен да затрие живота в цялата галактика щеше да е напълно видим дори за уреди от началото на миналия век...

Това обстоятелство прави необходимо за вас влизането на Човечеството в Коалицията в сгъстени срокове, най-късният от които е след 65 000 години от момента на подаването на настоящото съобщение – от 1929 г. сл. Хр., за да успее Коалицията да окаже помощ на Човечеството при подготовката за Циклона.
ХА!След 65000 години,ако все още ни има няма да ни пука з агравитацията и аномалиите и.

В днешно време във вашата Галактика има около 220 000 разумни раси, вече влезли в Коалицията, и около 1000 разумни раси, разглеждащи въпроса за влизане, в това число и вие.
КОН ви моли да не възприемате съобщението за гравитационния циклон като опит за въздействие върху вашия отговор.
.
жалко че съобщението звучи точно като опит за въздействие....

Вие грешите при решаване на въпроса за произхода на Слънчевата система и живота на Земята. Слънчевата система е възникнала от прашен облак, посеян от строителен отряд на Коалицията в област във Вселената, отговарящ на двете основни изисквания към условията за възникване и развитие на органичен живот.
 - в област, достатъчно отдалечена от останалите звезди,
- имаща пространствена мерност, близка към +Пи.
явно извънземните са си пропуснали часовете по ксенобиология,както и тези по история на Вселената.И са скарани с разстоянията. Стига една звезда да не е двойна или с повече дружки в система,около нея могат да се зародят планети,че и годни за живот при това.
 

Вие грешите като уподобявате разумната раса към живия индивидиум, представяйки си в известно бъдеще неизбежното остаряване и смърт на Човечеството.
Никой не го прави това.Или ще се самоуниощожим чрез доста по-ефикасен начин от остаряване,или просто ще се развием дотолкова,че смъртта да не е пречка.А евентуално дори към края на настоящия век вече ще сме се  доближили до това.


2
Мисленето при живата материя и самото съществуване и развитие на живата материя имат обща основа. И едното, и другото са противотечения на ентропията. При мисленето това противотечение се изразява в търсения на логичност.
ентропията е всичко,но не и не-логична.

На вашето мислене също е свойствено търсенето на логичност, но с това свършва сходството на вашето мислене с мисленето, свойствено на огромното мнозинство разумни раси, влизащи в Коалицията.
Това обстоятелство принуждава много участници от КОН да се съмняват в правомерността на обръщението към вас като към разумна раса. Основа на вашата логика представляват понятията <да>-<не>, като реално съществуващи и многократно проявяващи се при стъпаловиден анализ на всеки сложен въпрос. При това, числото на стъпалата в анализа е крайно и най-често твърде малко, даже когато изследвате достатъчно сериозен проблем. Търсенето на отговор се свежда към избора на едно от две, където две – е числото на степените на възможните решения, тогава, когато най-правилното решение най-често лежи между тях.
Основа на логиката са понятията,съжденията и умозаключенията.И истинност и не-истинност.Като постигането на отговор се подчинява на определени правила.И постигането на отговор се улеснява многокртатно именно от разграждамнето на дилемата до основните и части и разглеждането на всеки елемент.О забравих...има и обратен вариант-обобщаване.Тъй де мож еи наистина да е с  извънземен произход.Неразумен при това.Защото човек да прояви такава липса на разум...

За висшите математици ще бъде разбираема следната аналогия: решението на проблемите, появяващо се след решение на частните питания от типа <да>-<не>, е аналогично на избора на един от върховете на N-мерен куб, тогава, когато пространството на възможните решения, е в първото приближаване на всички точки от N-мерното пространство. Ако не уточняваме, то реалната мерност на пространството от решения най-често се определя от вас невярно, и много рядко в действителност целочислено.
Решението на проблемите се намира чрез анализ на възможните изходи от всички възможни избори и избиране на най-подходящият ръб.Именно действие отличаващо хората като разумни същества.И в крайна сметка за решението на един преоблем е нужен един отговор-елементарно и гениално в елемнтарността си.За  пореден път непознване на логиката и мислене н а доста по-ниско ниво от предполагаемото за същества 5 милиарда години пред нас.

Нашето отношение към вас като към разумна раса, се затруднява и от следните съображения. Доколкото ние можем да съдим, всеки научен или юридически закон, смисъл на откритие или изобретение, същността на всяка важна мисъл може да бъде изразена от вас с фраза, съдържаща в най-добрия случай 100 думи от речник с 50 000 думи, включващ математически и други условни обозначения. Общото количество на всевъзможни фрази от такъв речник представлява твърде скромна величина, равна на 50 000100. Ако оставим само фразите, имащи лингвистична диагностична непротиворечивост, то тяхното число ще се съкрати до 50 00050.5. Ако сега отхвърлим фразите, в които думите са граматически правилно свързани, но съдържанието им няма даже видимост на смисъл, то числото на външно осмислените фрази ще се съкрати до 50 00025. Отсявайки лъжливите от истинните твърдения, то по най-завишени оценки списъкът на твърденията, които биха могли да бъдат изречени от вас и да съответстват на действителността ще бъде сведен на 3,9х1037. На нас са ни известни представители на животинския свят от различни планети, способни да дадат не по-малко число разнообразни безусловни реакции, напълно адекватни на действителността, на различни комбинации от външни дразнители, които все пак не могат да бъдат наречени разумни.
Възможните комбинации от пет символа от 52 възможни са 2598690, и при това без повторение на два знака,какво остава за 100 от 50 000 че и с възможност да с еповтарят.Очевидно грешно изчисление.


 Самовъзпитаването на разума се състои не само в постройката на сложна система за логическо мислене, но и в преработка и подобряване на фундамента, на който тази система се базира. Както показва примера на многобройните разумни раси, на изискванията за успешно познание на природата най-добре съответства преустройството на логическия фундамент по приведената схема.
не че нещо ама нали по-нагоре отричаха логиката...

И тъй като не ми се занимава повече с глупости,а и имам достатъчно основания да го заявя...Твърдението че това е послание от високоразвит извънземен разум е...
-Какво е дзен?  -Fire-water burn на Bloodhound gang chigot.blogspot.

Неактивен DreamCatcher

 • Малко Писал
 • **
 • Публикации: 368
Браво и на мен нещо не ми се вижда наред! Това където го пише Каруцар за душите и мен ме озадачи най-много?! Какво им е толкова развитото? На мен ми се струва, че ако по някакво чудо това съобщение е от друга цивилизация, то тя е триизмерна като нас - на същото физическо ниво и само се правят на важни. Друга възможност е службите да са пробвали в определен район как ще реагира населението на подобно съобщение и са го изфабрикували. Аз ако бях извънземен и исках да предам на човечеството нещо важно, щях да ползвам високоразвитата си технология да предавам на малко по-широк кръг от земни жители, не мислите ли?
Каруцар, кажи, ако обичаш, кой мислиш е производителят?  ???

Неактивен H.

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 8 652
 • In Lies We Trust...
Всички дрънкат наизуст без да видят годината. 1929. Нещо светва ли ви?

Неактивен Mirotvorec

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 3 789
 • Азъ, от Народа на Еднорога
  • http://silverunicorn.org/
Цитат
през 1929 г. рухва Ню-Йоркската фондова борса

и започва световната  икономическа криза, сиреч-голямата депресия.  Ама каква е връзката?
Не мисли като човек!-Крион

Неактивен H.

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 8 652
 • In Lies We Trust...
Връзката приятели, е че през 1929 г. дори Третия райх още не е направил връзка със сивите. Камо ли да има технология за такова излъчване и заглушаване, за което става дума по-горе. Камо ли на толкова езици. Камо ли за такива неща, за които се говори. А дори и да са могли - с каква цел? Някой да е чувал някога нещо за това съобщение? Да е популярно? В google има ли си сайт? Правят ли тениски? Дори в уфологичната литература го няма. Знанията за извънземни тогава е било почти 0, за да манипулират някого. На самите тайни общества също.
И други неща.

Мислете.

Неактивен DreamCatcher

 • Малко Писал
 • **
 • Публикации: 368
Добре де, приемаме поправката (къде ще ходим я, като сме виновни)!  :P
Ама тогава остава другото ми предположение, че дадената цивилизация, та и всички за които се говори в това съобщение май са от нашия вид - триизмерни, пък били по-напреднали и с друг начин на мислене. Няма как да ни убегне факта, че не споменават душата, нито други измерения. Освен тогава да са ни смятали за съвсем тъпи и не можещи да възприемем поне идеята за другите измерения.  :-\
Дали са триизмерни или не май е все тая - при условие, че в текста има нещо по-важно, а именно предупреждението за предстоящото бедствие, което следва след забележката на Хорус да се приема сериозно!

Между другото за Да и Не логиката, не забелязвате ли, че напоследък на нищо не му е отговорът просто да или просто не! Поне на мен така ми се струва и то от доста време.  :-\

Неактивен H.

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 8 652
 • In Lies We Trust...
Ами то в текста не се твърди, че те не са триизмерни същества май ;)

Пуснах текста най-вече заради критиката към логиката, което е главния проблем на човечеството. Да прекарва всичко през "да" и "не" и да дава окончателни заключения. Нещо за което се пише и в Дао. Заради това вярвам в този текст. Дори да е фабрикат, то е писан от някой, който е прозрял нещата и то през 29-та г.!

Неактивен DreamCatcher

 • Малко Писал
 • **
 • Публикации: 368
Именно, а не ми се струва подходящо едни триизмерни същесва да поучават други.
Примерно какво им пречи дато и нето. Нали и те самите имали проблем с комуникациите между расите, които мислели различно. Примерно тези, които мислели в безкрайност и в крайна сметка се затруднили с тях. Май вторите са се оказали по-развити и от тях.
Изобщо тая работа коя раса колко е развита според логиката и начинът на мислене е малко съмнителна според мен. А и нещо ми се струва, че твърде много мислят и малко чувстват. За разлика на земята логически разсъждават главно учените, а обикновените хора, когато не ги насилват да се съгласяват с научната мисъл обикновено действат интуитивно. Ако бяха достатъчно добронамерени и не толкова студени, колкото ми се струва от съобщението, вероятно щяха да помогнат без да изискват толкова много, а някак от сърце, безрезервно, нещо което понякога става на нашата планета, нали.
От къде знаят какъв е планът за човечеството може пък да трябва да се развием точно по този път на мислене, да живее разнообразието все пак. Защо да няма и цивилизация с такова мислене, не казвам, че е много правилно да разделяш само на да и не, но ми се струва, че не точно това е начинът по който мислим хората, а да не забравяме, че си имаме и чувствата и интуицията, а това ни прави много специални. Не ви ли прави впечатление, че повечето съобщения предадени от извънземни цивилизации са някак бездушни и строги(може би като изключим плеядинците), сякаш тия съществат нямат вътре дълбоко в себе си това, което ние носим.
Не знам, някак си не мога да се откъсна от мисълта, че на човечеството му е отредена, как да го кажа, някаква друга съдба сред звездите (доста поетично).
Ок, достатъчно, май ми е време да си лягам вече, че прекалих.  :P

Неактивен H.

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 8 652
 • In Lies We Trust...
Именно, а не ми се струва подходящо едни триизмерни същесва да поучават други.

Защо? Някой архат от Тибет би те поучавал с право, нищо че е в трето измерение. Просто е по-напред с развитието си.

Изобщо тая работа коя раса колко е развита според логиката и начинът на мислене е малко съмнителна според мен. А и нещо ми се струва, че твърде много мислят и малко чувстват. За разлика на земята логически разсъждават главно учените, а обикновените хора, когато не ги насилват да се съгласяват с научната мисъл обикновено действат интуитивно. Ако бяха достатъчно добронамерени и не толкова студени, колкото ми се струва от съобщението, вероятно щяха да помогнат без да изискват толкова много, а някак от сърце, безрезервно, нещо което понякога става на нашата планета, нали.

Спорно. Никой не може да каже. Развитието на една раса не може да бъде приравнено със степента на любовта и чувствата, които пръскат около себе си. Това не значи че не са светли. Източните учения казват примерно че чувствата ти пречат да прозреш Същността.
Технологичният напредък също не означава духовност. Пример за това са рептилиите и сивите.

Не ви ли прави впечатление, че повечето съобщения предадени от извънземни цивилизации са някак бездушни и строги(може би като изключим плеядинците), сякаш тия съществат нямат вътре дълбоко в себе си това, което ние носим.
Не знам, някак си не мога да се откъсна от мисълта, че на човечеството му е отредена, как да го кажа, някаква друга съдба сред звездите (доста поетично).

Да, затова сме толкова възлово място за всички цивилизации и сме толкова важна раса. Имаме нещо, което другите нямат. На много места ще срещнеш, че дори ангелите ни завиждат. Но това е по други причини.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27