Автор Тема: Новият световен ред  (Прочетена 106794 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен Albinoni

 • Пишещ
 • ***
 • Публикации: 859
 • „L'amour est l'enfant de la liberte"
Новият световен ред
« -: Декември 03, 2006, 18:09:55 pm »
СВЕТЪТ В КРАЯ НА ИСТОРИЯТА

Утвърждаващият се на планетата нов световен ред е, преди всичко, икономически. В ерата на Pax Economicana традиционните геополитически оси Изток-Запад и Север-Юг се трансформират в далеч по-сложна геоикономическа конфигурация

Cъвременният процес на икономическа глобализация би могъл накратко да се формулира така - ако в миналото световната икономика беше онова поле, върху което действаха суверенните държави, днес тя е напълно автономен субект, опериращ върху територията на националните държави. В същото време обаче, появата на този

Уникален глобален субект
съвсем не води автоматично до изчезване на предишните "актьори" от сцената. В резултат от това днешният свят представлява странна еклектична реалност, далеч по-сложна и нерядко парадоксална в изявите си, съчетаваща най-характерните белези на споменатите по-горе две системи. Паралелно с това, естествено, се извършват и качествени промени в традиционните проекции на политическата власт в света. Икономиката променя вътрешното си съдържание, започва да се изявява не просто като средство за управление на стопанската дейност, но и като доминираща система за обществено управление - т.е. като политика и дори като идеология на настъпващата нова епоха. Пряка последица от което пък е постепенната замяна на досегашните геополитически императиви, с нови - геоикономически. Световната хегемония вече не се свързва с завоюването на нови територии, нито дори с прякото подчиняване икономическото пространство на "противника". Днес тя е свързана по-скоро с налагането на собствената политическа воля и виждане за бъдещето, с установяване и поддържане на желаната топология на световните стопански връзки, с достигането на стратегическите предели, определящи се от геоикономическата конкуренция и, накрая, от възможността за укрепване или ерозия на една или друга система от социално-икономически ориентации.

В рамките на новата глобална (но не и универсална) икономика все по-ясно се очертават контурите на нейните "специализирани сегменти" - така наречените "големи икономически пространства", обединени от общите си културно-исторически традиции, общ тип стопанска практика, общи социално-икономически интереси и стратегически цели. Тези пространства нерядко излизат извън географските рамки, в резултат от което от развалините на доскоро съществувалия "двуполюсен свят" се надига призракът на един "нов регионализъм", който вероятно ще оформи геоикономическия скелет на света през Третото хилядолетие. В основата на "големите икономически пространства" ще бъде органичното взаимодействие между новите регионални силови центрове и влизащите в съответното "голямо пространство" национални държави.

Типологията на взаимоотношенията в така очертаващият се Paх Economicana, значително се отличава от принципите, върху които се основаваше организацията на различните международни организации и системи в досегашния свят. Такъв ключов вид дейност като финансово-правното регулиране (т.е. реалния механизъм за глобално планиране и дългосрочно ресурсно преразпределение) например, занапред все повече ще се превръща в прерогатив на рязко обособен икономическо-политически елит, оформящ доминиращия слой на новата глобална икономика и не без основание свързван днес със Съединените щати. Именно САЩ се опитват да наложат схемата на еднополюсния свят, поставяйки под контрол останалите геоикономически пространства и континенти и обединявайки ги в единна йерархична и централизирано управлявана структура. Последното обаче става все по-трудно постижимо, по ред съвсем обективни причини.

Краят на ХХ-ти век
се оказа и края на биполярната определеност на света, в който голямата геополитическа игра в общи линии следваше правилата изработени в Ялта през 1945 и три десетилетия по-късно уточнени в Хелзинки. В резултат от фундаменталните промени през последните десетина години радикално се промениха дори основните геополитически оси Изток-Запад и Север-Юг, определяли световното развитие през отминаващото столетие.
Новият световен модел изглежда далеч по-сложен. От една страна той се очертава като "хексагонален" (и в този смисъл като многополюсен), като в състава му влизат четири "големи пространства" - северноатлантическо, тихоокеанско, евразийско и "южно"обхващащо преимуществено регионите около Индийския океан, а също и две транснационални пространства, които излизат далеч извън рамките на познатите геополитически схеми. Въпросните региони обаче, съвсем не са равнопоставени и в този смисъл, светът на ХХІ век ще продължи още известно време да се развива като еднополюсен.

Така нареченият Север вече не представлява единнно "голямо пространство". В негов "основен нерв" постепенно се превръща икономиката на така наречения "Нов Север" и тъкмо тя повече или по-малко определя правилата на играта на планетата, регулирайки глобалните икономически операции.
Със северноатлантическия регион тясно е свързана и икономиката на "квази-Севера", извличаща основните си печалби от неравномерността и липсата на равновесие в световното развитие и тъкмо в това неравновесие придобиваща своята странна, почти турбулентна, устойчивост. Не по-малко ярка характеристика на северния ареал е впечатляващият резултат от научно-техническата революция на новото време - геоикономическият "Запад". Именно тук се създава особен тип национално богатство: развита социална и промишлена инфраструктура, обезпечаваща производствата на свръхмодерните "информационни" технологии, значителна част от които след това се "тиражира" (частично в процеса на износ на капитали) и в други региони на планетата.

И макар че границите между трези пространства, в рамките на някогашния Север, все още са трудно отличими, стратегическите им цели вече забележимо се разминават, а в определени случаи дори си противоречат. В този смисъл е особено интересен вътрешният, чисто геоикономически смисъл на разширяването на НАТО на изток, даващо шанс на високотехнологичната промишленост на "Запада", изправена пред сериозни проблеми, да получи огромна глътка въздух, осигурявайки се в най-близко бъдеще пазари, оценявани на 100-200 милиарда долара. В

Нова геостратегическа реалност
се превръща и намиращият се в състояние на преход "постсъветски свят", погребал под руините на плановата икономика могъщия доскоро властови полюс - някогашния "Изток". Както и да се обозначава това "голямо пространство" - нова Руска империя или ОНД, то си остава един от шестте геоикономически полюси на новото време, намиращ се днес в хаотично движение, чиито истински характер и значение тепърва ще се изясняват.
Очевидно губи единството си и така нареченият "Юг" - бившият Трети свят, разпаднал се на няколко автономни геоикономически пространства. Една от причините за това е фактът, че масовото промишлено производство, като системообразуващ фактор (в геоикономически смисъл), постепенно се измества от северноатлантическия регион към азиатско-тихоокеанския. Тук, върху необятните простори на Големия тихоокеански пръстен, включващ и такъв нетрадиционен компонент като оста Индустан-Латинска Америка, се формира второто промишлено пространство на планетата - "Новият Изток", в известен смисъл запълващ биполярния вакуум, образувал се от разпадането на световния комунистически блок.

Добивът на суровини продължава да бъде определящ за държавите, принадлежащи към съвременния "Юг", обединяващ предимно страни, чието население изповядва исляма, и разположени главно в тропиците и субтропиците. Кръвно заинтересувани от радикално преразглеждане на съществуващата днес система за разпределение доходите от трафика на суровини, принадлежащите към този геоикономически макрорегион търпеливо очакват своя час, бавно приближаващ се с постепенното изчерпване запасите от природни ресурси. В дългосрочен план "Югът" се стреми също към установяването на нов екологичен ред, солидаризирайке се в тази област с онези държави на планетата, които макар и да нямат големи запаси от суровини, притежават мощен биосферен потенциал (сред тях, на първо място Китай).

В същото време, в "задния двор" на съвременната цивилизация, се формира още един геоикономически персонаж - архипелаг от територии, поразени от вируса на социалния хаос, постепенно превръщащи се в самостоятелен стратегически пояс на планетата през новото хилядолетие - т.н. "Дълбок Юг". Той представлява своеобразен маргинален свят, чието битие се определя предимно от глобализацията на асоциалните и откровено криминални тенденции от различен тип. Достатъчно е да споменем, че в него господстват "мръсните пари" - независимо дали получени от криминалната приватизация и откровено разграбване в "посткомунистическото пространство" или от наркотрафика, чиито годишен оборот е около 400-600 милиарда долара. Интересното в случая е, че асоциалният по своята специфика "Дълбок Юг" намира ред допирни точки с крепящият се върху откровени финансови машинации "квази-Север", формирайки заедно с него единно еклектично пространство, съществуващо за сметка на своеобразна цивилизационна рента - т.е. планомерното разхищаване на националното богатство, създадено от труда на цели поколения.
На фона на всичко казано дотук, става ясно, колко изкуствени и нереални са повечето оптимистични схеми на

Така нареченото "постиндустриално общество"
В редица случаи вместо тях съвсем ясно изпъква суровата реалност на цивилизационния регрес и деиндустриализацията - тези очевидни симптоми на наближаваща глобална криза. Очевидно е, че съвременната икономика преживява дълбока вътрешна мутация. Формира се новата икономика на ХХІ век, същността на която е инволюционния път от капитала към рентата, от класическото индустриално стопанство към специфичните механизми за извличане на свръхпечалба предимно във вид на рента, изплащана от едно геоикономическо пространство на друго.
Именно споменатите по-горе геоикономически пространства, формират и така нареченият нов световен ред. През идващото столетие, да бъдеш пълноправен участник в сложната глобална игра, означава преди всичко да си наясно с интересите на един или друг от световните икономически полюси, стремящи се максимално ефективно да реализират своята фундаментална специфика. На този фон опитите на българския политически елит да гради националната ни стратегия единствено в рамките на така наречения "еднополюсен модел" излеждат и безнадеждно демодирани, и предварително обречени на неуспех.
Всъщност, ако оставим настрана хипотетичните цели на слабите (поне към днешна дата) геоикономически играчи (като например стремежът на "Юга" към установяването на нов икономически и екологически ред),

Основните геоикономически концепции
чието съперничество определя и съдържанието на модерната епоха са следните: тази на "новия световен ред", организиращ сложната система за равномерно разпределение и преразпределение на жизненоважните ресурси на планетата; тази на "неконтролируемото развитие", ултралиберална по своята същност, и свързана със субективните интереси на големите финансови оператори и все по-стохастичния характер на "свръхоткрития свят" на виртуалната реалност; чисто палиативното "структурно преустройство", т.е. адаптацията на различни сегменти от световната икономика към нуждите на глобалния пазар в рамките на сегашната му "северноцентрична" конфигурация (по този път се движат много страни от Африка, Латинска Америка и "постсъветското пространство"); концепцията за "устойчиво развитие", съчетаваща икономическата дейност с императивното решаване на ред назрели екологични и социални проблеми; различните варианти на "неопротекционизма" или пък идеята за "форсираното свръхразвитие", залагаща на научно-техническия пробив, подкрепен от държавата, както и на творческите ресурси на цивилизацията като ключов фактор в съвременното производство (върху подобни концепции, между другото, се основава и модерният национализъм) и, накрая, връщането към активното държавно регулиране и автархията.

Ясно е, че Pax Economicana, т.е. новата геоикономическа схема на световното устройство ще позволи на човек да промени радикално геометрията и пределите на съвременната цивилизация, Поемайки същевременно и целия риск, съдържащ се в подобен глобален експеримент.

Александър НАКОВ
http://members.tripod.com/~NIE_MONTHLY/nie9_00/neklesa.html
----------------------

Ами да, завладяването на икономиката, поставяне  в  пълна зависимост от силните  на деня е най-лесният начин да бъде подчинена, разбита, превзета и управлявана една страна  или политическа  система система.
« Последна редакция: Декември 03, 2006, 18:30:20 pm от Albinoni »
„L'amour est l'enfant de la liberte" Всяко нещо, до което се докосваш е част от Пътя! Достигни до ис

Неактивен Albinoni

 • Пишещ
 • ***
 • Публикации: 859
 • „L'amour est l'enfant de la liberte"
Re:Новият световен ред
« Отговор #1 -: Декември 03, 2006, 18:27:28 pm »


Последователи на Сатаната воюват за Нов планетарен ред


През март 1995 г. в 17 станции на токийското метро са взривени контейнери, пълни с отровния газ зарин. Атентатът отнема живота на 12 души, а над 5000 са в тежко състояние след вдишаната отрова. Това става в свръхнаселения квартал Газумигазеки - сърцето на т.нар. министерска зона на Токио, където се намира и японското Министерство на технологиите. Атентатът е предизвикан от известната в Страната на изгряващото слънце фундаменталистка будистка секта "Аум Шинрикио" (в превод "Върховна истина") с водач Шоко Азахара. Последователите на сектата боготворят Сатаната. Задачата за възпирането на сатанистите на Азахара, претендиращи, че ще спасят света с кървава баня, бе възложена на Специалната японска комисия за изследвания върху парапсихологията и извънземните контакти към Министерството на технологиите - корпус от медиуми и екстрасенси, добре познаващи техниките за окултно въздействие.

Невропаралитичен газ и атомни оръжия, заговори за масови убийства... - това е само част от арсенала на последователите на Сатаната, готови да затрият над половината човечество, за да завладеят света. Да създадат друг световен ред. В името на Злото.

"Съществува тайна координация между сатанинските секти в петте континента. Задачата е да се реорганизира светът. Религиите ще бъдат смазани и заменени с култа към Сатаната. Политиците ще бъдат пометени, а на тяхно място ще се въздигнат свещениците на Злото. Всички низши раси ще бъдат елиминирани, а населението - драстично намалено!"

Такъв е апокалиптичният сценарий според Ейнджъл (Ангел), псевдоним на "разкаял се" калифорнийски сатанист, който през октомври 1989 г. призна пред телевизионния журналист Джорджо Медаил за съществуването на адската секта.

Ако се вярва на разкритията на Ейнджъл, седалището на подземното движение е в Шотландия. Там живеел и върховният шеф на дяволските привърженици, наречен Маестро на света, но никой не знаел истинската му самоличност.

За съществуването на тайни групи от социални дестабилизатори говори словашкият физик Владимир Терзински, убедено изтъкнал на конференция в САЩ, че сатанистите, наричащи себе си илюминати (ще рече просветлени), имат привърженици и във високите етажи на властта. Те например били повлияли на много политици по време на Втората световна война, като идеите им били възприети от самия Хитлер.

Според Терзински в сатанинските секти членували индивиди от различни социални класи, вяра и раса. Всички те били обладани от страстта си към политически заговори. Целта им е да доведат света до ръба на икономическата и политическата катастрофа, след което да овладеят тоталния контрол над планетата.

Сюжет на фантастичен политически трилър? Не, това е модерната версия на т.нар. теория на езотеричния заговор, според която съдбините на човечеството се решават от малка група избраници, принадлежащи към тайни общности, инфилтрирали се в центровете на политическата, икономическата и военната власт във всяка страна. Някои от тайните общности били част от окултното правителство "Синархия", оглавено от Краля на света. "Синархия" управлявала историческите събития на Земята. Всеки масов конфликт, всяка социална криза били дирижирани от световния крал и от неговите министри - "върховните непознати". Нищо не било оставяно на случайността!

Доктрината на сатанистите за нов световен ред е мащабна и коварна, макар и излюпена в делириума на болно съзнание в края на миналото хилядолетие.

Подобна идея е обсъждана в рамките на една странна социално-икономическа теория, подкрепяна от президентите на САЩ Рейгън и Буш-старши и от английската политическа дама Маргарет Тачър. Визирало се премахването на митническите граници и създаването на голяма евро-американска нация, управлявана от обща ръководна структура! Как ви звучи това?

Проектът е бил изоставен, но дали не е ползван като модел след модифицирането му за нуждите на съвременните тайни религиозни общества? Нов ред ли се мъти някъде, или Нов сатанински порядък?

Понятието нов световен ред се свързва с действието на различни по същността си фактори, групировки и организации. Нов облик на света моделираше Хитлер с идеите си за расово прочистване, друга е философията за новия свят на т.нар. Група Билдерберг - таен световен елит, контролиращ международните организации и ресурсите на Земята, по-други са култовите стремления към нов световен порядък на сатанистите и на поданиците на "Синархия".

Днес светът е залян от стотици парарелигиозни групировки. На шизофреничните амбиции за власт на сатанистите се противопоставят други секти, "спасяващи" човечеството от силите на злото. Фанатиците от други мистични групи завършват земния си път, превъзнасяйки самоубийството като екстремна форма на причастие и последно средство за спасяване на човечеството.

Социолозите определят този разрушителен синдром като обща криза между хилядолетията, с което се опитват да обяснят феномена. Макар и прибягващи до различни философии, религии и култове, отделните групи на фанатичните екстремисти имат общи цели. Властта! Докъде все пак е стигнал процесът на сатанинските метаморфози?

След токийския атентат лидерът на "Аум Шинрикио" изчезва във Владивосток. Протежиран от руските "Аум", той изпраща радиопослание до света, заплашвайки с кървав потоп. С идеите си за "по-добър свят, крепен от силна военна държава", брадатият "светец" Шоко Азахара (наричан в светския си живот Кицуо Матеумото) намира добра почва сред доста японски фашисти, носталгични по миналото руснаци и немски неонацисти.

Магнетична личност, слепият Шоко непрекъснато всмуква след себе си нови фенове. Казват, че контролирал страшни сили. Очевидци се кълнат, че духовният глава на "Аум" умеел да левитира. Азахара загатна, че притежава електромагнитно оръжие, способно да раздвижи земните пластове, и предсказа няколко дни по-рано разрушителното земетресение, поразило на 17 януари 1995 г. Кобе.

Днес във "Върховна истина" членуват над 10 000 японци, близо 20 000 жители на бившия СССР и почти още толкова в Германия, САЩ, Шри Ланка и Австралия. Философията на Азахара е странна смесица от мистицизъм, медитация, йога, джудо и будизъм. В строгата пирамидална йерархия на японските сатанисти пръв след маестрото на мрака е министърът на здравеопазването биотехнологът Сейики Ендо, специалист по изготвяне на отрови, след него е химикът Масами Тцукия, отговарящ за производството на зарин, следва гуру Кейши Танимура - "въоръжената ръка" на сектата, командващ "специални подразделения за пребиване на разкаялите се членове", министърът на отбраната Тетцуя Кибе и т.н.

При обиска на полицията в едно от седалищата на "Аум" в подножието на планината Фуджи бяха открити 400 тона нервнопаралитичен газ, способни да умъртвят над 10 милиона души.

Именно от руските си събратя сектата получава материали и технологии за собствено производство на зарин. Някои източници твърдят, че руските последователи на "Аум" били привърженици на Жириновски, който също не пренебрегвал "твърдите" методи за психологическо въздействие. Жириновски пък е фен на телевизионния лечител Анатолий Кашпировски - "новият месия", омаял с магнетичния си поглед милиони руснаци.

Според плановете на Азахара в първия етап от борбата за нов планетарен порядък трябвало да се включат Япония и Източна Русия. Когато руските власти усетили, че нещо не е наред, пуснали по следите на сектата агенти на КГБ. През 1992 г. японци открили руски филиал в Чечения... О, да не се отклоняваме от темата.

На сатанистите бил раздаван атропин - противоотрова на зарина. За две години членовете на сектата е трябвало "да изтребят три четвърти от световното население" и до края на ХХ век да наследят Земята.

През Втората световна война група английски и американски специалисти по изследване на паранормални явления се обединяват в борбата си в астралното с черните магове, поддържащи Хитлер, и според езотеристите помагат за разгрома на Третия райх. Половин век по-късно сатанистите отново надигнаха глава. Няколко месеца след токийския атентат Азахара падна в мрежите на японската полиция, но последователите му продължават кръстоносния си поход. В името на Злото.


Красимир ГЕОРГИЕВ, Евгени АЛЕКСИЕВ

http://www.fliorir.com/fulltext/44_Tcaka%20te%20karvav%20potop.htm

--------------------------------------------------------------

Има снимки, които наистина са противни, затова реших  да не  ги публикувам тук при нас, защото не съм сигурна как въздействат като излъчване. Също  съм махнала две от заглавните изречения, а оставих подзаглавието по същата причина. Всичко това не бива да ни въздейства като фобии и страх, а само като стимул още по-силно, единни, здраво и разумно да работим за каузата на Доброто, Любовта,  Светлината, Мира и  Истината. ;) :)


„L'amour est l'enfant de la liberte" Всяко нещо, до което се докосваш е част от Пътя! Достигни до ис

Неактивен Albinoni

 • Пишещ
 • ***
 • Публикации: 859
 • „L'amour est l'enfant de la liberte"
Re:Новият световен ред
« Отговор #2 -: Декември 03, 2006, 18:51:31 pm »
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД ?


1700-Илюминати /Адам Вайшопт-основател, йезуитски свещеник и фримасон/ Името Илюминати произхожда от “носители на светлина”.”Lumen”, произтича от Луцифер, паднал “ангел от светлината”, споменаван в Стария Завет.

1800-Фримасони и Илюминати като организации: Ротшилд/Якоб Шиф Натан Родшилд, полагат клетва за убийство на руския цар и неговото семейство.

1900-Илюминати: Ротшилд /Якоб Шиф/, Рокфелер

1913-създаване на Федералния резерв, което го поставя в законна власт на Рокфелер от 24.12.1913 г. Само трима конгресмени реално присъстват по време на вземането на решението, тъй като тогава е Коледа.

1913-1916 - 16-та поправка на закона за таксите /“IRS”/ добавена към конституцията

1917-Руският цар е убит от болшевишките революционери. Ленин, Троцки и Сталин получават финансова помощ на стойност 20 милиона в злато (платени от Родшилд/Илюминати)

1920-Уудроу Уилсън предлага създаване на Лига на Нациите.

1921-Рокфелерови фамилия създават Съвет за Чуждестранни Връзки /Съвет за международни отношения/ в Ню Йорк, което поставя началото на Илюминатските организации в САЩ

1921-Родшилд създава Кралският институт за международни отношения в Лондон

1929-Родшилд, Рокфелерови, Карнеги, Морган /Съвета за Чуждестранни Връзки/ създават срив в стоковия пазар, рефлектиращ в световно известната депресия.

1933-Президентът Рузвелт /Съвет за Чуждестранни Връзки/ обявява банкрут.

1939-Хитлер напада Полша-финансиране от страна на Родшилд, Варбург и Круп

1939-Родшилд финансира едновременно Хитлер и Сталин във връзка с Втората Световна Война

1941
-САЩ се включват във Втората Световна война, планирана от Родшилд, Шиф, Рокфелер и Рузвелт

1945-Втората Световна война приключва, създадени са Обединените Нации /ОН/, като изход от войната

1950
-Рокфелер прави дарение за ОН в Ню Йорк

1950
-ОН започват войната в Корея

1959-ОН започват войната във Виетнам

1963- Президентът Кенеди е убит от служителите на Конспирацията. В новинарските медии се съобщава, че стрелецът е бил само един /Лий Харви Освалд/- пет куршума са намерени от различни оръжия. Първоначалното доказателство за поява на теория, че е имало заговор от няколко стрелци, е загубено.

1963-Джек Раби убива Лий Освалд, след което Раби умира в затвора от мистериозна болест

1967-Убит е Мартин Лутър Кинг

1968-Убит е Боби Кенеди

1971-Президентът Никсън /Съвет за Чуждестранни Връзки/, обявява състояние на извънредни обстоятелства и готовност за САЩ

1973- Никсън изтегля войските от Виетнам, опитвайки се да смекчи общественото напрежение

1973- Дейвид Рокфелер образува Трилатералната Комисия в Ню Йорк

1976- Джими Картер /Съвет за Чуждестранни Връзки/ избира Збигнев Бжежински /Съвет за Чуждестранни Връзки и Трилатерална комисия/, за Съветник по националната сигурност. Петима други високопоставени членове на президентския екип също са членове на Съвета за Чуждестранни Връзки и Трилатералната комисия.

1976- Картър подписва харта на ОН с която премахва суверенитета на САЩ в случаите на военно командване от страна на ОН.

1977- Бенджамин Крим публикува книги и публично говори за Майтрея, като за Христос на Ню Ейдж религията, който е дошъл отново на Земята

1981-Конгресменът Лари Макдонълд призовава за всеобщо разследване от страна на Конгреса, на Съвета за чуждестранни връзки и Трилатералната комисия. Назначено е следствие от Конгреса за тези организации

1983-Лари Макдонълд е убит заедно с 268 други пасажери на Корейските въздушни линии, “полет 007” над остров Сахалин в Японско море - самолетът е свален. Всички тела на пасажерите са намерени, с изключение на телата на двамата пилоти. Някои от поверителните информации, отнасящи се до този полет на Корейските авиолинии включват: два парашута са били видени в близост до мястото на инцидента, руските пилоти са забелязали светещи следи в небето и от другата страна е нямало ответни сигнали на техните, самолетът е бил пълен с гориво, данните на самолета са записани от американска подводница.

1983-Андропов /Съветски съюз/ умира от загадъчна смърт, назначен е Черненко

1984-Черненко /Съветски съюз/ умира, Горбачов поема поста “генерален секретар”.

1985-Горбачов въвежда “гласност” и “перестройка” в целия Съветски съюз

1986-Чернобил, произшествието в ядрената централа. Съветският съюз иска помощ от САЩ и Германия. Общественото мнение в Съветския съюз е изострено.

1988-Джордж Буш /Съвет за чуждестранни връзки и Трилатериална комисия/ е избран за президент

1989-Берлинската стена пада. Източногерманците се втурват към Западна Германия. Американските военни в този момент изглеждат старомодно пред медиите.

1990-ОН започват войната в Залива. Президентът Буш публично обявява”Новият Световен Ред” по телевизията.

1991-Опит за сваляне на Горбачов в Съветския съюз. Елцин се появява за лидер.

1991
-Елцин е избран за президент на Русия. Започва развитието на кризата в Босна. Русия се проявява като съюзник на САЩ и техен приятел. Стартира разоръжаването на военните технологии на САЩ.

1992-Клинтън /Съвет за чуждестранни връзки и Трилатериална комисия/ е избран за президент на САЩ. Започва закриването на някои военни бази. Войските на САЩ биват поставени под командването на ОН, изпратени са американски войски да охраняват Босна, Сомалия, Перу. Започва въвеждането на идентификационните карти за здравно осигуряване.

1992-В Лос Анджелис започват бунтовете, породени от инцидентите в Флоренция и Нормандия. Някои сгради изглеждат като че ли са подпалени от професионалисти-военен стил на акцията. Националната гвардия е вдигната по тревога. Агенцията за Извънредни Случаи /FEMA/ се появява на сцената, за да успокои населението. Гражданите започват да се въоръжават, за да предпазят собствения си бизнес. Федералните агенти извършват арести. Медиите допринасят също за повишаване на градуса на напрежението. Кой носи отговорност за създадените безредици?

1993-Горбачов стартира своята “Фондация Горбачов” в САЩ по време на своето посещение в Сан Франциско. Поставя се началото на планове и стратегии за премахване на част от тежкото въоръжение

1993-Агентите на BATF и FBI извършват погром върху сектата “Давидова клонка” под наименованието WACO в Тексас с помощта не само на сълзлив газ /когато CS газът бива подпален той се превръща в цианиден газ/, в резултат на което 75 мъже, жени и деца са убити. Медиите представят водача Дейвид Кореш като луд маниак и убиец.

1993-Руски и Непалски бойни формирования започват военни маньоври и упражнения на американска територия. Американските граждани са алармирали и гледат на тях като на радикални екстремисти.

1994-Клинтън предлага Националната системата за здравно осигуряване. Изисква се национална идентификационна карта за всеки.

1994-NAFTA /Североамериканска асоциация за свободна търговия/ позволява в своето споразумение на американските и азиатски производители да притежават фабрики в Мексико, където заплатите са повлияни от високото равнище на бедност и нисък контрол

1994- GATT - подписано е споразумение

1994-Владимир Жириновски печели популярност в Русия на основата на своите ултранационалистични схващания. На него някои гледат като на един вид версия на Хитлер или Сталин от Новия Световен Ред.

1994-В САЩ започва изграждането на различни патриотични групи, вид милиция на гражданите, за които медиите пишат, че са психари и ненормални. Подобни групи на гражданска милиция в щата Монтана разпространяват касети и литература относно зараждането на Новия Световен Ред. Линда Томсън формира “Американска федерация за справедливост” и разпространява литература и видеоматериали, доказващи руското военно присъствие на американска територия, както и контролираните от ОН форми на “концентрационни лагери”, съоръжени с газови камери, произведени в щата Индиана. Линда предлага материал относно т.нар.”черни хеликоптери” на ОН върху видео запис. В резултат на това нейното семейство е заплашвано докато в същото време същите черни хеликоптери на ОН необезпокоявани летят в пространството над дома й.

1994-Марк Кьорнке от Мичиган разпространява касети и видео относно Движението на гражданската милиция, Новия Световен Ред и контрола на ОН върху САЩ. Т.нар. Милиция в Мичиган провежда многобройни срещи.

1995
-Черните хеликоптери на ОН разширяват своето присъствие в почти всички щати, както и в Калифорния.

1995-На пазара се появява InfoPet действащ чрез инжектиране за поддържане на контрола върху домашните любимци. Много християнски книги и видео касети по този повод твърдят, че това е началото на появата на Числото на Звяра за който е предсказано в Откровение на Йоан от Библията..

1995-Боб Флечър производител на играчки и по настоящем работещ в движението на милицията от Монтана, създава видео материал през февруари.95 г., в който описва в детайли Новия Световен Ред, Световния социализъм, глобалното покритите на ОН наложено върху САЩ, вмешателството на CIA в нелегалните операции, извършвани от служителите на Новия Световен Ред, свързани с инжектиране, вкл. т.нар. “черни хеликоптери” и концентрационните лагери. Боб Флечър не един път бива обявяван за ненормален, както и правени са опити върху него за хоспитализация и интензивна медицинска помощ.

1995-Федералната сграда в Оклахома е взривена. Правителството подозира за това т.нар. Патриотична милиция. А патриотичните групи на милицията твърдят, че това е резултат от конспирацията, в която е замесено правителството. Правителството дискредитира патриотичните организации и започва атака върху тях чрез медиите. NBC, CBS, ABC едновременно поддържат слухове и разкази, относно месните организации на Милицията и поддържат страх сред населението. Медиите чрез блиц анкети правят опити да ги представят като опасни и анархистични формирования, стоящи зад взривовете.

1995-Президентът Клинтън и Боб Дол подписват антитерористичен документ, даващ широки права на антитерористичните агенти и създаващ основа за ново антитерористично законодателство. Общественото мнение е манипулирано чрез случилото се в Оклахома и така започва акция “антитероризъм”, придружена с множество закони. Някои от патриотичните групи твърдят, че и двата взрива са дело на служители на Новия Световен Ред, целящи да изплашат общественото мнение, принуждаващи го да предприеме още по-мощен “антиоръжеен контрол”чрез много по-антитерористичния “Федерален контрол”.


И така напред към 2000-та година!. Бихте ли могли да прочетете всичко това до тук и да прогнозирате идващите събития? В името на вашата свобода, защитата на вашите права, дадени ви от Конституцията, вие може да предприемете някакви действия.


Статията представяща списъка на събитията по изграждането на Новия Световен Ред е писана през 1995 год.
 
НАКРАТКО!


ОСНОВНИ СТЪПКИ В УСТАНОВЯВАНЕТО НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД

Кръгла маса - края на 19 век

Система на Федералния резерв, 1913

Общество на народите, 1920

Съвет за чуждестранни връзки /международни отношения/ 1921

Кралски институт за международни отношения, 1920 год. Лондон

Обединени Нации, 1945

Група Билдерберги, 1954

Римски клуб, 1968

Трилатерална комисия, 1973---------------------------------------------

Ако тази статия вече е публикувана някъде в темите, моля за извинение - трийте ;) :)
http://www.imadrugpat.org/whatisnwo.html
« Последна редакция: Декември 03, 2006, 18:54:30 pm от Albinoni »
„L'amour est l'enfant de la liberte" Всяко нещо, до което се докосваш е част от Пътя! Достигни до ис

Неактивен Gil-Galadh

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 983
 • V to the A to the D-E-R
  • chigot.blogspot.com
Re:Новият световен ред
« Отговор #3 -: Декември 03, 2006, 18:56:48 pm »
само една поправка:lluminati означава просветени.
А на Луцифер корена не  е Lumen
-Какво е дзен?  -Fire-water burn на Bloodhound gang chigot.blogspot.

Неактивен Admin

 • White Force Fighter
 • Доста Писал
 • ****
 • Публикации: 1 742
 • MAY THE FORCE BE WITH YOU
  • Light Motion Design Studio
Re:Новият световен ред
« Отговор #4 -: Декември 03, 2006, 18:59:07 pm »
Да, Ордена на Илюминати = Ордена на Просветените
VOX UNIUS - VOX NULIUS
-------------------------------
The change is in your mind!

Неактивен Albinoni

 • Пишещ
 • ***
 • Публикации: 859
 • „L'amour est l'enfant de la liberte"
Re:Новият световен ред
« Отговор #5 -: Декември 03, 2006, 19:27:52 pm »
« Последна редакция: Декември 03, 2006, 19:34:17 pm от Albinoni »
„L'amour est l'enfant de la liberte" Всяко нещо, до което се докосваш е част от Пътя! Достигни до ис

Неактивен Albinoni

 • Пишещ
 • ***
 • Публикации: 859
 • „L'amour est l'enfant de la liberte"
Re:Новият световен ред
« Отговор #6 -: Декември 04, 2006, 11:16:21 am »
Буш е планирал смяна на режима в Ирак, преди да стане президент
--------------------------------------------------------------------------------

Нийл Маккей
ТАЕН план за реализиране на стремежа за глобално господство на Съединените щати разкрива някои интересни факти. Оказва се, че президентът Буш и кабинетът му са планирали изпреварващо нападение срещу Ирак с цел “смяна на режима”, още преди Буш да вземе властта през януари 2001 год.

Планът, до която се добра “Сънди Херълд”, е насочен към създаване на “глобален Пакс Американа” и е разработен от
- Дик Чейни (сега вице-президент),

- Донълд Ръмсфелд (министър на отбраната),

- Пол Уолфовиц (заместник на Ръмсфелд),

- по-малкия брат на Джордж Буш Джеб и

- Люис Либи (шеф на администрацията на Чейни).

Документът, озаглавен “Възстановяване защитата на Америка: стратегии, сили и ресурси през новия век”, е бил написан през месец септември 2000 год. от неоконсервативния мозъчен тръст, известен като “Проекти за новия американски век” (PNAC).

От плана става ясно, че кабинетът на Буш е възнамерявал да осъществи пълен военен контрол над района на Залива независимо дали Садам Хюсеин е на власт или не.
В него се заявява: “Съединените щати се стремят от десетилетия към осигуряване на по-постоянна позиция в областта на регионалната сигурност на Залива. Нерешеният конфликт с Ирак предлага удобно оправдание, но необходимостта от значително присъствие на американски военни сили в Залива надхвърля по сила и значимост проблема с режима на Садам Хюсеин.”

Документът на PNAC подкрепя разработката на “подробен план за поддържане на глобалното превъзходство на Съединените щати, изключващо появата на мощен съперник и определящо и формиращо международната сигурност в съответствие с принципите и интересите на САЩ”.
Тази “велика стратегия на Щатите” трябва да “обхваща колкото е възможно по-далечното бъдеще”, продължава докладът по-нататък. Той призовава още Съединените щати към “борба и решително спечелване на многобройни едновременни войни от значение” – това е “основна мисия” на Щатите.
Докладът нарича военните сили на САЩ по света “кавалерията на новите американски граници”. Подразбира се, че той е разработен в подкрепа на предишен документ, написан от Уолфовиц и Либи, според който САЩ трябва да “възпира и обезкуражава евентуалните опити на напредналите индустриални народи да поставят под въпрос нашето лидерство, както и от възможния им стремеж към по-голяма или по-глобална роля”.

Според доклада на PNAC:

- важните съюзници – например, Обединеното кралство – са “най-ефективни и ефикасни средства за упражняване и осъществяване на глобалното лидерство на Америка (САЩ)”,

- мироопазващите мисии “трябва да се ръководят политически от американците (САЩ), а не от ООН”;

- сред администрацията на САЩ са налице известни безпокойства от възможността Европа да се превърне в съперник на САЩ;

- “дори Садам да изчезне от политическата сцена”, базите в Саудитска Арабия и Кувейт ще останат за вечни времена – независмо от местната опозиция сред режимите в Залива срещу стационирането на войски на САЩ на тяхна територия. Това ще се реализира под претекста, че “Иран може да се окаже толкова голяма заплаха за интересите на САЩ, колкото е Ирак”;

- Китай се определя като страна-кандидат за “смяна на режима”, като се подчертава, че е време да се увеличи присъствието на американските войски (войските на САЩ) в Югоизточна Азия”. Това, продължава докладът, може да доведе до необходимостта “американски (разбирай САЩ) и съюзнически сили да пришпорят процеса на демократизация в Китай”;

- трябва да се създадат и организират “космически военни сили на САЩ”, които да доминират космическото пространство и да осъществяват пълен контрол над кибернетичното пространство с цел да се предотврати използването на Интернет от “врагове”;

- независимо от заплахите за война с Ирак заради разработката на “оръжия за масово унищожение”, САЩ трябва да се съсредоточат върху разработката на “забранените” биологични оръжия през идващите десетилетия.

В доклада се говори за:

“Нови методи на нападение – електронни, “не смъртоносни”, биологични – ще бъдат неограничено на разположение… военните конфронтации вероятно ще се провеждат в нови измерения, в космическото пространство, в кибернетичното пространството и вероятно в света на микробите… да се разработят напреднали форми на биологично оръжие, които да се “целят” в определени генни видове – те могат да превърнат биологичната война в удобно политическо оръжие.

Северна Корея, Либия, Сирия и Иран се определят като страни с опасни режими и се изтъква, че тяхното съществуване оправдава създаването на “световна командна и контролираща система”.

Там Далиъл, член на Парламента от Лейбъристката партия, доайенът на Камарата на общините и един от водещите гласове сред противниците на войната срещу Ирак, заяви: “Това е куп безумия, родени от десни мозъчни тръстове, претъпкани с кокошкари – войнолюбци, които никога не са познали ужасите на войната, но са влюбени в идеята за война. Такива като Чейни, дезертьор от Виетнамската война.
Това е разработка на начините за реализиране на световно господство на САЩ – нов световен ред, скроен от тях. Такива са изкривените мисловни процеси на американски фантазьори, които искат да контролират света. Ужас ме обзема при мисълта, че британският премиер-лейбърист се присъединява към хорото на банда с такъв морал.”

http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=15&ItemID=2352
http://www.sundayherald.com/27735
« Последна редакция: Декември 04, 2006, 19:16:05 pm от Horus »
„L'amour est l'enfant de la liberte" Всяко нещо, до което се докосваш е част от Пътя! Достигни до ис

Неактивен Albinoni

 • Пишещ
 • ***
 • Публикации: 859
 • „L'amour est l'enfant de la liberte"
Re:Новият световен ред
« Отговор #7 -: Декември 04, 2006, 12:38:01 pm »
НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД

от Джим Браун
(част от статията "Хронологична история на НСР")

“Никой не може да влезе в Новия Световен Ред, без да е направил поклон пред Луцифер. Никой не ще прекрачи прага на Ню-Ейдж без да е получил своето Луциферианско посвещение.”

/Дейвид Шпенглър, теолог и Ню-Ейдж писател, изпълнителен директор на Финдхорн, изпълнителен директор на Планетарната инициатива на гражданите космополити за един свят в който изборът сочи Обединените нации - Новия Световен Ред/


“Америка е като едно живо тяло и нейните съпротивителни сили зависят от три фактора: Нейния патриотизъм, нейния морал и нейния духовен живот. Ако можем да преодолеем тези три отбранителни линии, Америка ще изпадне в колапс.”

Йосиф Сталин


“Най-сигурният начин да се разруши една нация, това е като се разложи нейната парична система.”


“Разрушете семейството и цялото общество ще изпадне в колапс.”


“Дайте ми едно поколение от четири годишни деца и аз ще изградя социалистическа държава.”

Владимир Ленин

…………………………………………………………………………………………………………….

Въпреки че е подигравана и опровергавана от глобалните медии, все пак мнозинството продължава да вярва в това, че съществува “конспирация”, водеща световното управление към институции от доброволци за социалистическо световно управление и разлагане националния суверенитет.

Официалните медийни атаки поддържат, че тази “параноя на Новия Световен Ред” представлява продукт на преходния век, на промяната на вятъра, на фанатизма, на антисемитизма, произтичащ от изфабрикуваните през 1892 год. “Протоколи на Ционските мъдреци”.

В същото време обаче, историческите събития протекли през целия 20 век, недвусмислено сочат, че тези Протоколи имат изцяло пророчески характер, и че тази атака се е просто превърнала в “мантра” на левите социалисти и техните медийни лаещи кучета.

Но докато тези, които са били въвлечени в тази конспирация, за да завършат изграждането на Новия Световен Ред са били и продължават да бъдат евреи, преобладаващото мнозинство в конспирацията не са такива. Следователно конспирацията - Нов Световен Ред, определено не е еврейско дело.

От години, лидерите в образованието, промишлеността, медиите, банките и пр., дават обещания за кариера и верую на тези, които имат подобен светоглед на техния, насочен към изграждането на един Нов Световен Ред. Разбира се, някой би могъл да заяви, че едно приятелско обещание съвсем не означава “конспирация”. Когато се касае за обикновения живот, това е разбира се, вярно.

Но, когато това се отнася за жаждущите за власт чрез всякакви средства, тогава това “вярно”, вече се дискредитира. Не съществуват правила в тази система.

Понятието “Нов Световен ред” е било използвано хилядократно през изминалия век от могъщите проповедници на централизираното световно управление. И действително, под окултната пирамида, незавършена масонска пирамида /с окото на Хор /Луцифер/, на върха/, на заден план се четат думите върху Държавния печат на Съединените Щати: Novus Ordo Seclorum, което в превод означава “Нов Ред през Вековете”.


Новият Световен Ред представлява една открита /отворена/ конспирация, тъй както е описана от фабианеца социалист Херберт Уелс в “Откритата конспирация: Сините записки за световна революция”, 1928 А така наречените “Протоколи на Ционските мъдреци” биха могли да бъдат написани за да дискредитират онези, които на сериозно гледат на тази “отворена конспирация”, нещо което се е отпечатало върху събитията на целия 20 век.

През 1913 година, съвсем близо до времето на приемането на Федералния резерв, президентът Уилсън пише в публикуваната “Новата свобода” следното свое разкритие:

“Откакто аз влязох в политиката, имах възможността да се докосна до мнозина лични възгледи и мнения. Някои от най-могъщите мъже на Съединените щати, в полето на търговията и манифактурната промишленост, бяха изплашени от нещо. Те знаеха, че има някаква си власт, някъде тук организирана, толкова невидима и наблюдателна, толкова синхронизирана и толкова всепроникваща, че те предпочитаха да не говорят повече, в случаите на осъждане действията на тази невидима власт.”

През ноември 21, 1933 година, президентът Франклин Рузвелт пише едно писмо до полковник Едуард Мандел Хаус, личен съветник на президента Уудроу Уилсън: “Действителната истина за положението, тъй както го познаваме ти и аз е, че финансовият сектор в големите центрове притежава Правителственото управление от времето на Андрю Джексън.”

Това, че съществува подобно нещо като клика от финансови брокери, които контролират правителството зад сцената, е било нееднократно показвано в детайли от различни достоверни източници на информация.

Професор Карол Куигли е бил наставник на президента Уйлям Джеферсън Клинтън в университета Джорджтаун. Президентът Клинтън е свидетелствал своята почит към влиянието, което му е оказал професор Куигли в неговия живот. В своите “Магнус опус”/записки/ - “Трагедия и надежда” 1966, Куигли пише:

“Съществува, и е съществувала от поколения насам, една международна мрежа, която ръководи, в голяма степен направлява радикалните консервативни убеждения, с които комунистите действат.

В действителност, тази мрежа, която можем да назовем Кръгла маса, няма никакво предубеждение за сътрудничество с комунистите или коя и да е друга група, както впрочем често се случва.

Аз зная за операциите на тази мрежа, тъй като съм я разучавал от 20 години и от две години насам бях допуснат до нея, за да прегледам нейната документация и секретни архиви.

Аз нямам отношение към нейната работа, нито към нейните цели, въпреки че цял живот съм бил плътно в нейната работа и нейните инструменти. Бил съм свидетел, в миналото и до неотдавна, на не малко от нейните стратегии…но като цяло моето главно различие от общоприетото мнение е, че тя иска да остане незабелязана, а аз смятам, че нейната роля в историята е достатъчно значителна за да остане като такава.”


На 4 май 1993 год., президентът на Съветът за Чуждестранни Връзки /CFR/ Лесли Джелб заяви по повод на “Чарли роуз шоу”: “ …Вие /към Чарли Роуз/ искате от мен да говоря за Новия Световен Ред! Аз говоря за него постоянно. Сега той е само един. Съветът за Чуждестранни Връзки определя вида на работите, които трябва да възложи на хората за нуждите на страната. И това би трябвало да бъде една от най-важните задачи на този Съвет, според мен.”

Предишният президент на Съвета Джон Маклой 1953-1970 беше заявил, че това е трябвало да бъде направено още през 1940 година. Тласкането към Новия Световен Ред – ново световно управление е очевидно и това е документирано. Но в края на 20 век, това вече не изглежда като някаква традиционна конспирация в обикновения смисъл на тайните общества, Кабала и обичайните събрания при затворени врати.

По-скоро, това е вече изградена мрежа от свързани помежду си индивиди, намиращи се по високите места на обществената йерархия в името на постигането на една обща цел, описана сполучливо от Мерилин Фергюсън “Заговорът на Водолея”. Може би, най-добрият начин да се разбере това с предишните неща, това е да се проучи накратко историята на Новия Световен Ред, не чрез нашите описания, а чрез езика на фактите, такива каквито са постиженията на тези, които се стремят към този Ред, да го направят действителен.


Накратко казано, имиджът на драконовият световен комунизъм, проявен от съветските маркс-ленинисти и червеният китайски маоизъм, и пр., всичко това беше част от тактиката на “Студената война”, създадена за да тероризира и деморализира хората. Съветският модел на комунизъм никога не е бил цел на комунистите банкери, на богатите международни банкерски фамилии и на техните послушни лаещи кучета – всички те поставени сполучливо под един общ знаменател на “просветеното племе”- “илюминати”. По-скоро, за да съумеят да централизират контрола върху световната политика, средствата за производство и парите в собствените си ръце, тяхната цел бе да имитират илюзорно един вид диктатура сред ниските слоеве, т.нар. пролетариат, и така по този начин да симулират на този фон, демократични средства в резултат на засилващия се терор и необходимост от преразпределение на богатствата, докато се стигне до момента, когато хората започват да крещят нуждата си от “световно социалистическо управление”, което е всъщност “световния комунизъм”.


Това наподобява повишаване температурата на гърнето в което се намират жабите, така че жабите да почувстват горещината и да бъдат обречени бавно на смърт от горещина. Нарича се още “разделяй и владей!” Или с други думи: създава се проблем /хаос/, като се осигурява само един възможен изход за разрешаване на проблема. И така, от стратегията “Ред чрез хаос”- “Order ab chaos” – Новият Световен Ред по този начин изниква върху хаоса на 20 век.


Първо бе стратегията на капитала, второ бе стратегията на комунизма-болшевизъм, между впрочем вътре в нея бе отворена скоба и монтиран – пробния модел на антихристова диктатура – нацизма, след което скобата бе затворена, нацизмът – пробен камък на идването на Антихриста, бе взривен, остана само философията на здравата ръка, стратегията на комунизма бе трансформирана – отново като теза в антитеза - в лицето на демокрацията на капитализма. Обществото на капитала и просперитета. Капиталистическият модел се появи с приказките за пазарно стопанство и свободна търговия. И след антитезата:

Нови трусове – докато всичко прерасне в синтезата.

Теза – капитализъм, антитеза – социализъм, синтеза – капитал, пазар, социалност, кооперации, “доброволни”- всъщност задължителни социални и здравни осигуровки.

Нажежава се ситуацията,”хаос”, после се прави опит за “въвеждане на ред”, отново “хаос”, отново “опит за ред”, теза и антитеза се променят, докато не се стигне до позицията на “синтеза”. Конвергенция между пазар и социалност! Въобще възможно ли е това въобще? Не разбира се, но важно е поредното създаване на Хаос, върху който някой се опитва да налага своето управление, целящо Нещо! Какво? Това е въпросът! Може би предреченото в Откровението защото се оказва, че тази работа с числото на звяра – 666, била вярна. Защо толкова настояват на това число, за което при това е писано в Библията! Въпроси, въпроси….---------------------------------------------------------------------------------------
„L'amour est l'enfant de la liberte" Всяко нещо, до което се докосваш е част от Пътя! Достигни до ис

Неактивен Altay

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 155
Re:Новият световен ред
« Отговор #8 -: Март 15, 2007, 23:45:30 pm »
СВЕТЪТ В КРАЯ НА ИСТОРИЯТА

Утвърждаващият се на планетата нов световен ред е, преди всичко, икономически.

Според мен крайната цел е yстановяване на пълен контрол, върху нашето съзнание

Въпроса е - 'Какво правим ние, по въпроса???'
'Животът е не само по-странен, отколкото предполагаме - той е по-странен отколкото, можем, да предпо

Неактивен Drift_King

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 4
Re:Новият световен ред
« Отговор #9 -: Декември 25, 2008, 16:59:38 pm »
 След изчитането на значителни количества писания, книги, документи, интернет страници и пр., така и не успях да открия единна позиция, по даденият въпрос, а имено - какъв ще бъде Новият Световен Ред? Kой го подготвя? Кои са илюминатите; откъде произлизат; какво искат всъщност? Каква е ролята на църквата и останалите братства?
 Да предположим че илюминатите наистина водят началото си от анунаките и притежават способностите, които им преписва Айк.
 Ако те найстина са "рептилии", хранещи се с нашият страх, защо ще променят сегашното положение и сегашният ред, който владеят изцяло? Ако е истина, че контролират цялата цивилизация, политическата, икономическата и военната върхушка и са способни - да продължават да подклаждат конфликти по света, да разпространяват нови зарази, да обричат на глад и мизерия, да причиняват катаклизми. Защо им е притрябвало да променят това положениe? В какво ще се превъплати сегашният световен ред, който е контролиран от тях, та да създава повече страх и недоверие у хората, че да е по-добър за тях от сегашното положение, което контролират изцяло.
 Признавам че не съм чел книгите на Айк, а цялата информация за неговите теории съм чел от форуми и интернет. Но с какви доказателства, сведения, документи или нещо различно от теории, той подкрепя своите твърдения, че висшето съсловие от илюминати е съставено от "рептилии", произлизащи от анунаките - хранещи се със страх. Не ме разбирайте погрешно, Дейвид Айк пише много верни неща за илюминатите, но просто теорията за произхода им от анунаките не се връзва с останалото.
 Сега да приемем за вярна друга доста нашумяла теория, ако може да бъде наречена така. Дан Браун разгръща в своя роман, "Шестото клеймо" доста интересна теоря за илюминатите. Въпреки че това е просто роман, който има за цел да заинтригува читателя, Браун е записал много ясно, че исторята се позовава на неоспорими факти и съществуващи документи и артефакти.
 Той представя една доста интересна история на илюминатите, а именно - че по начало организацията е създадена от най-великите умове на науката, тогава жестоко преследвани от Църквата. За да просъществува братството се смесва с друга много известна организация, а именно масоните. И въпреки че двете братства се подпомагат взаимно, илюминатите успяват да наложат господството си над масоните и чрез тяхното финансово и политическо могъщество, налагат това господство и върху целия свят. След като налагат господство, илюминатите си поставят за цел да разрушат Църквата като институция и да наложат Нов Световен Ред. Новият Ред ще се управлява от учените и живота на хората ще бъде воден не от вярата в боговете, а от вярата в техническият прогрес.
 Но и тази теория въпреки че е подкрепена от факти, според мен също има един недостатък. Ако живеехе в друго време - да кажем преди повече от 150 години, всичко щеше да е наред и дори исканият от тях, Нов Световен Ред нямаше да е толкова лошо нещо, даже напротив. Но отново стигаме до момента, че те очевидно контролират цялата политическа, финансова и военна система; Църквата одавна не е фактор, който възпрепятства развитието на технологиите и науката, а учените основали организацията преди векове, в днешно време са наследени от хора с други цели, а именно богатство и власт. За какво им е на тези хора, Нов Световен Ред след като понастоящем, те управляват света и имат неограничена власт и богатства?
 И тук някъде изниква спомена за два филмa, които гледах, а именно Zeitgeist 1 и 2.
 Първият филм се постара да заклейми религиите, като начин хората в древността да си обяснят природни феномени, катаклизми и т.н. Също така загатна за несъвършенството на сегашната система. Вторият филм довърши идеята за несъвършенството на финансовата икономическата и ценностната ни система. Но вторият филм представи и нещо много интересно, а именно проекта Венера. И като се замисля двата филма ни призовават да отхвърлим установеният ред и да тръгнем към Нов Световен Ред основан чрез проекта Венера.
 Но въпреки безспорните преимущества на въпросният проект, аз не мога да се съглася, че към момента технологиите могат да ни заменят изцяло и да отнемат всичката работа от нашите ръце, нито пък че сме готови да отхвърлим разплащателните средства.
 От друга страна всекидневно съм свидетел на опитите за контрол над населението. Повишаващият се брой на камерите в градовете, поставянето на микрочипове в хора и животни, а наскоро и статия, която прочетох и ме втрещи, а именно че възнамеряват да сложат камери масово дори и в горите. Това ме навежда на мисълта че някой или нещо иска да контролира населението изцяло. А това напълно се връзва с писанията за илюминатите, които до голяма степен съвпадат, като изключим написаните по-горе различия.
 Може написаното от мен да бъде сметнато за глупост или невежество, но както казах след дълго четене, гледане и мислене, не успях да открия отговор на зададените от мен по-горе въпроси.
« Последна редакция: Декември 25, 2008, 18:34:29 pm от H. »

Неактивен Oneness

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 127
Re:Новият световен ред
« Отговор #10 -: Декември 26, 2008, 04:48:11 am »
 Няма глупост и невежество когато търсиш информация, има само различна степен на информираност. Щом търсиш, значи всичко е наред. :P Само, че има малка уловка - никой не може да ти отговори директно на въпросите. Събираш парченца и сам си нареждаш пъзела и то така както ти го усещаш със сърцето си, защото съзнанието могат да ни замъгляват както си поискат, но дълбоко в нас истината си остава. И при мен беше така - в един момент не разбирах какво повече искат тези проклети илюминати - та новия световен ред беше факт отдавна. Оказа се, че има още много от пъзела и не свършваше всичко с илюминати на върха на пирамидата. Ето тук например можеш да намериш една възможност за откриване на липсващите парчеца - http://www.abovetopsecret.com/forum/thread402958/pg1. Този човек (или не просто човек) твърди, че е от управляващите и че нищо от това което се случва не е случайно и има своята причина. Сам ще прецениш доколко това е възможно да бъде така. Той твърди, че произхожда от Венера и тук току що осъзнавам странното съвпадение с името на проекта Венера. Аз лично не вярвам в случайности и ги разнищвам докрай.  :P Та и на мен нещо с рептилите не ми се връзваше - не че не допускам те наистина да съществуват, не че не вярвам на това което говори Айк, но някак си не вярвах, че може всичко да е толкова зле и да сме заобиколени само от гадост. Но се оказа, че това е било поради все още голямата липса на парченца от пъзела. Обърни внимание обаче (след като се информираш по горната тема, която ще ти постави рептилите под въпрос),че Айк и зулусът, който ни представя той - Кредо Мутуа, не са единствените които говорят за рептили - виж темата "Еленко Ангелов - Лека нощ Нещастие - Част 3" в секция книги. И така - всяка нова информация ще те води към нови въпроси и следваща информация, важното е да не се отказваш и да следваш собствения си път, а не този по който други се опитват да те водят. ;) Желая ти успех в търсенето и намирането. :)
For The Internets! :D

Неактивен Веселяк-У

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 24
Re:Новият световен ред
« Отговор #11 -: Декември 26, 2008, 05:49:34 am »
Каквато и да е формата на Новият ред ние сами ще го поискаме.

Неактивен Martin

 • Пишещ
 • ***
 • Публикации: 509
  • Music of the world
Re:Новият световен ред
« Отговор #12 -: Декември 26, 2008, 07:37:56 am »
Ами аз го виждам така:
Нов световен ред е крайно необходим (Разбира се, в положителния вариант - този от Zeitgeist), такъв в някаква степен се търси и от 2-те страни. За първата (Търсеща положителния НСР) е ясно, но защо другата? Ами тъкмо заради това - бавно, но все пак постоянно, се увеличават хората, които си дават сметка за уродливостта и абсурдността на реалността, в която сега живеем; така че съответно това може би дава на илюминатите повод да смятат, че контролът им в този си вид е обречен, освен ако преди непоносимостта на хората към системата да достигне критично ниво, не наложат още по-силен контрол, който да предотврати всякакво отхвърляне на установения от тях ред.

Неактивен Alien

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 6 658
 • WATCHER
Re:Новият световен ред
« Отговор #13 -: Декември 26, 2008, 13:20:01 pm »
Ами аз го виждам така:
Нов световен ред е крайно необходим (Разбира се, в положителния вариант - този от Zeitgeist), такъв в някаква степен се търси и от 2-те страни. За първата (Търсеща положителния НСР) е ясно, но защо другата? Ами тъкмо заради това - бавно, но все пак постоянно, се увеличават хората, които си дават сметка за уродливостта и абсурдността на реалността, в която сега живеем; така че съответно това може би дава на илюминатите повод да смятат, че контролът им в този си вид е обречен, освен ако преди непоносимостта на хората към системата да достигне критично ниво, не наложат още по-силен контрол, който да предотврати всякакво отхвърляне на установения от тях ред.

Да и аз съм съгласен че всъщност "реалността която живеем" и неписаните правила по които се управлява е "нормално да бъдат" такива че огромната част от хората да не трябва постояно да се "борят с нещо" и да успявят въпреки нещо а това да са изключенията.И най-вече усилията на хората да не са насочени към оцеляването както за съжаление това е действителността днес почти навсякъде.

Неактивен Oneness

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 127
Re:Новият световен ред
« Отговор #14 -: Декември 26, 2008, 18:08:37 pm »
 Аз пък не мисля, че илюминатите изобщо се притесняват, че контролът им в този вид е обречен, защото тяхната цел не е просто НСР, а нещо повече, и тук вече трябва да обърнем сериозно внимание на езотеричния момент и мистерията около 2012 и какво точно ще се случи тогава.
 
Да и аз съм съгласен че всъщност "реалността която живеем" и неписаните правила по които се управлява е "нормално да бъдат" такива че огромната част от хората да не трябва постояно да се "борят с нещо" и да успявят въпреки нещо а това да са изключенията.И най-вече усилията на хората да не са насочени към оцеляването както за съжаление това е действителността днес почти навсякъде.
  Ейлиън, това, което казваш определено е така. Не можах да разбера само като положително или отрицателно го определяш. Погледни обаче и от тази гледна точка - спрямо малцинството. С какво щяхме да се борим ние - малцинството, които не са съгласни с настоящия ред, ако той беше "добър", а не "лош", както е в момента. А защо трябва да се борим ли? Незнам как се е появила тази черта у хората и в кой етап от историческото им развитите, но наистина имам усещането, че за нас е присъщо да стигаме много по-далеч в духовното си развитие, когато имаме трудности и пътят ни е осеян с препядствия и когато трябва да различаваме "доброто" от "злото".
For The Internets! :D

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27