Автор Тема: Цветно зрение  (Прочетена 4041 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен Rado

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 143
  • Infernal Works
Цветно зрение
« -: Май 04, 2011, 00:18:04 am »
Цветно зрение
Тази серия от илюстрации е проектирана за провеждането на тест, който дава бърза и точна преценка за вродeна цветна слепота или по народному /далтонизъм/. Това е най-разпространената форма на смущения в цветното виждане. По-голямата част от случаите на вродена липса на цветно виждане се характеризира със червено-зелена недостатъчност, която може да бъде два вида: първата, протанен тип, можe да бъде пълна (протанопия) или частична (протаномалия), и втората - деутанен тип, която може да бъде пълна (деутераномалия) или частична (деутераномалия).
При протанопията видимата част от спектъра е по-къса откъм червения край в сравнение с нормалното зрение, а частта от спектъра, която се вижда от хората с нормално зрение като синьо-зелена, за хората с протанопия изглежда като сива. Цялата видима част от спектъра при протанопия се състои от две части, които са разделени една от друга от тази сива част. Всяка част изглежда на хората с протанопия като система от цветове с различна яркост и наситеност във всяка част; като цветът в едната част е различен от този в друга-та. Червеното с лек виолетов оттенък, което е съставен цвят на синьо-зеленото, също изглежда като сиво.
При деутеранопия частта от спектъра, която при нормално зрение се вижда като зелена, изглежда сива, а видимата част от спектъра е разделена от тази зона на две части, всяка от които е съставена от по една цветова система. Видимата част от спектъра не е скъсена както при протанопия. Виолетово-червеното, което е съставен цвят на зеленото, изглежда като сиво.
При протаномалия и деутераномалия няма част от спектъра която да изглежда като сива, но частта от спектъра, която на хората с протанопия изглежда като сива, на тези с протаномалия изглежда като замъглено сивкав цвят, и подобно, сивата част от спектъра, виждана от хората с деутеранопия, изглежда на тези с деутераномалия като неясен, мъглив цвят, близък до сивото.
Следователно, една от особеностите на червенозелената недостатъчност е, че синият и жълтият цвят изглеждат много по-ясни в
сравнение с червения и зеления цветове. Приложението на тази особеност е отличителна черта на предлаганите тестове.
При вроден недостиг на цветно виждане, макар и много рядко, има абсолютна цветна слепота, която може да бъде типична или не-типична. Пациент, който страда от типична абсолютна цветна слепота показва абсолютна невъзможност да различи каквито и да е цветови варианти, често придружена с отслабване на централното зрение, с фотофобия и бързо несъзнателно въртене на очните ябълки (нистагмия). При нетипична абсолютна цветна слепота, цветова-та чувствителност към червено и зелено, както и към жълто и синьо е толкова ниска, че само много ясни цветове могат да бъдат възприети; но освен в цветовата чувствителност няма никаква друга ненормалност в зрителните функции. Графиките в тази книга представляват лесен метод за диагностициране на такива случаи и за отделянето им от случаите на червено-зелена недостатъчност.
Освен това невъзможността да се разграничи синьо от жълто може да бъде определена като тританомалия ако е частична и тританопия ако е пълна, но, дори ако подобни случаи съществуват, те са изключително редки. Графиките в тази книга не са проектирани за диагностика на такива случаи.

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТЕСТЪТ
Стаята трябва да бъде отлично осветена на дневна светлина, за да бъдат правилно възприети графиките в тази книга. При директна слънчева светлина или при използването на електрическа лампа могат да се появят несъответствия в резултатите поради промяна в оттенъците на цветовете. Когато е наложително използването на електрическа лампа, тя трябва да бъде поставена колкото се може по-далеч, за да имитира ефекта от дневната светлина. Изображенията се държат на 75 см от пациента и се накланят така, че равнината на хартията с под прав ъгъл спрямо зрителната линия. Правилната позиция на всяко изображение е указана от номера, който се намира на гърба му. На графики 1-17 са представени цифри, които трябва да бъдат разпознати за не повече от 3 секунди. Ако пациентът не може да разпознава цифрите, се използват графики 18-24, при които криволичещите линии между двата хикса (х) трябва да бъдат проследени с показалка. Всяко проследяване трябва да отнеме не повече от 10 секунди.
Не е задължително във всички случаи да се използват всички изображения. Графики 16 и 17 могат да бъдат пропуснати, ако теста се провежда с цел да се отделят от една група хората с дефекти в цветното виждане от хората с нормално цветово възприятие. При опростения си вариант (например при масови прегледи) тестът може да бъде сведен само до показването на 6 графики: №1, една от номера 2 и 3, една от номера 4, 5, 6, 7, една от номера 8 и 9, една от номера 10, 11, 12, 13 и една от номера 14 и 15.
Може да се наложи графиките да се показват в различен ред ако се съмнявате, че пациента е заучил предварително изображенията.
---------

№ 1 - Хората със смущения в цветното виждане и тези с нормално зрение я четат като 12.
---------

№ 2 - Хората с нормално зрение я четат като 8. Тези с червено-зелена недостатъчност я четат като 3. Хората спълна цветна слепота не могат да разчетат никакви цифри.
---------

№ 3 - Хората с нормално зрение я четат като 29. Тези с червено-зелена недостатъчност я четат като 70. Хората с пълна цветна слепота не могат да разчетат никакви цифри.
---------

№ 4 - Хората с нормално зрение я четат като 5. Тези с червено-зелен недостиг я четат като 2. Хората с пълна цветна слепота не могат да разчетат никакви цифри.
----------

№ 5 - Хората с нормално зрение я четат като 3. Тези е с червено-зелен недостиг я четат като 5. Хората с пълна цветна слепота не могат да разчетат никакви цифри.
----------

№ 6 - Хората с нормално зрение я четат като 15. Тези е с червено-зелен недостиг я четат като 17. Хората с пълна цветна слепота не могат да разчетат никакви цифри.
----------

№ 7 - Хората с нормално зрение я четат като 74. Тези е с червено-зелен недостиг я четат като 21. Хората с пълна цветна слепота не могат да разчетат никакви цифри.
----------

№ 8 - Хората с нормално зрение я четат като 6. По-голямата част от хората със смущения в цветното виждане не могат да я разчитат или я четат погрешно.
----------

№ 9 - Хората с нормално зрение я четат като 45. По-голямата част от хората със смущения в цветното виждане не могат да я разчетат или я четат погрешно.
----------

 10 - Хората с нормално зрение я четат като 5. По-голямата част от хората със смущения в цветното виждане не могат да я разчетат или я четат погрешно.
----------
http://www.ishihara.hit.bg/11.jpg
№ 11 - Хората с нормално зрение я четат като 7. По-голямата част от хората със смущения в цветното виждане не могат да я разчетат или я четат погрешно.
----------

 12 - Хората с нормално зрение я четат като 16. По-голямата част от хората със смущения в цветното виждане не могат да я разчетат или я четат погрешно.
----------

№ 13 - Хората с нормално зрение я четат като 73. По-голямата част от хората със смущения в цветното виждане не могат да я разчетат или я четат погрешно.
----------

№ 14 - По-голямата част от хората с червено-зелена недостатъчност я четат като 5. По-голямата част от хората с нормално зрение и с пълна цветна слепота не могат да разчетат цифри.
----------

 15 - По-голямата част от хората с червено-зелена недостатъчност я четат като 45. По-голямата част от хората с нормално зрение и с пълна цветна слепота не могат да разчетат цифри.
----------

№ 16 - Хората с нормално зрение я четат като 26. При протанопия и силна протаномалия се чете само 6, а пациенти с не толкова силна протаномалия виждат и двете цифри, но 6 е по-лесно различима за тях от другата. При деутеранопия и силна деутераномалия се чете само 2, а пациенти с не толкова силна деутераномалия виждат и двете цифри на всяка графика, но 2 е по-лесно различима за тях от другата.
-----------

№ 17 - Хората с нормално зрение я четат като 42. При протанопия и силна протаномалия се чете само 2, а пациенти с не толкова
силна протаномалия виждат и двете цифри на всяка графика, но 2 е по-лесно различима за тях от другата. При деутеранопия и силна деутераномалия се чете само 4, а пациенти с не толкова силна деутсраномалия виждат и двете цифри на всяка графика, но 4 е по-лесно различими за тях от другата.
------------

№ 18. - При проследяването на криволичещите линии между двата хикса хората с нормално зрение проследяват виолетовите и червените линии. При протанопия и силна протаномалия се проследява само виолетовата линия, а при пациенти с по-слаба протаномалия се проследяват и двете линии, но по-лесно това се извършва с виолетовата. При деутеранопия и силна деутераномалия само червената линия се проследява, а при пациенти с по-слаба деутераномалия и двете линии се проследяват, но по-лесно това се извършва с червената.
------------

№ 19. - При проследяването на криволичещата линия между двата хикса по-голямата част от хората с червено-зелена недостатъчност проследяват линията, а по-голямата част от хората с нормално зрение и от тези с пълна цветна слепота не могат.
-------------

№ 20. - При проследяването на криволичещата линия между двата хикса хората с нормално зрение проследяват синкаво-зеленаета линия, а по-голямата част от тези със смущения в цветното виждане не са в състояние да го направят или следват някаква друга линия.
-------------

№ 21. - При проследяването на криволичещата линия между двата хикса хората с нормално зрение проследяват оранжевата линия, а по-голямата част от тези със смущения в цветното виждане не са в състояние да го направят или следват някаква друга линия.
-------------

№ 22. - При проследяването на криволичещата линия между двата хикса хората с нормално зрение проследяват линията свързва-ща синкаво-зеленото и жълтеникаво-зеленото, хората с червено-зелена недостатъчност следват линията свързваща синкаво-зеленото и виолетовото, а тези с пълна цветна слепота не могат да проследят никаква линия.
-------------

N0 23. - При проследяването на криволичещата линия между двата хикса хората с нормално зрение проследяват линията, свързваща виолетовото и оранжевото, хората с червсено-зелена недос
тъчност следват линията, свързваща виолетовото и синкаво-зелено-то, а тези с пълна или частична цветна слепота не могат да следват никаква линия.
--------------

№ 24. - И хората с нормално зрение, и тези с някакво смущснис в цветното виждане проследяват криволичещата линия между двата хикса.
--------------
...Infernal Works...

Неактивен Rado

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 143
  • Infernal Works
Re:Цветно зрение
« Отговор #1 -: Май 04, 2011, 00:21:18 am »
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Оценката на разчитането на графики от 1 до 15 определя нормалността или дефектността на цветното виждане. Ако 13 или по-вече графики се прочетат нормално от пациента цветното му виждане се смята за нормално. Ако само 9 или по-малко от 9 графики сс прочетат нормално, налице са смущения в цветното виждане. Обаче, относно графики 14 и 15, само тези, които разпознават цифрите 5 и 45 и ги разчитат по-лесно от тези на графики 10 и 9 се считат за пациенти със смущения в цветното виждане.
Рядкост са хората, който разчитат нормално само графики 14-16. Оценката на такива случаи изисква използване на други цветни тестове, включително аномалоскоп.
При преценката на цветовото възприятие по краткия метод, само с 6 графики, нормалното разчитане на всички графики е доказателство за нормално цветно виждане. Ако има несъответствие при някои от отговорите, целият графичен тест трябва да сс проведе, преди да се диагностицира червено-зелена недостатъчност.
Съхранение на графиките
Важно е книгата с графиките да се съхранява затворена, освен в случаите, в които се ползва, понеже излагането на графиките на слънчева светлина причинява избледняване на цвета им.


...Infernal Works...

Неактивен lokmar

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 240
Re:Цветно зрение
« Отговор #2 -: Май 04, 2011, 00:48:49 am »
Ех,с тези надписи отгоре ми е зор да ги разчета!  ;)
Браво за труда Rado.  :hi:

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27