Автор Тема: "Свидетели на Йехова" - напаст, но не Божия!!!  (Прочетена 34209 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

virtual

 • Гост
История
Основател на това религиозно движение е Чарлз Теиц Ръсел (1852 – 1916), роден в Алегени, Пенсилвания. Ръсел е американски търговец, притежавал е магазин за дрехи заедно с баща си в Бруклин.

През 1870 влиза в контакт със Съботянската църква и повярва в боговдъхновеността на Библията, която заедно с още пет души започва интензивно да изучава. Тогава той приема съботянското твърдение за идването на Господ Исус Христос през 1874 година. Но отхвърля пришествието в плът и приема, че това е само духовно събитие.

През 1877 излиза книгата му “Три свята или планът за спасение“. Тази книга съдържа вече учението, че невидимото присъствие на Господ Исус е започнало през 1874 година и след едно съдно време от 40 години Той ще установи видимото си царство – следователно това е 1914 година. През1879 година излиза за първи път списанието “Стражева кула“.

През1879 година се основава дружеството “Стражева кула“.

Най-голямото произведение на Ръсел е поредицата в шест тома “Ключ към Библията“.

През 1914 не настъпва видимото установяване на божието царство и затова се определя нова дата – 1918 г.

През 1916 г. Ръсел умира и негов продължител става Джоузеф Франклин Ръдърфорд. Той произхожда от баптистко семейство и е много начетен и авторитетен човек – работил е като адвокат, прокурор и съдия. Дистанцира се все повече и повече от учението на своя предшественик и го замества със собствените си идеи. От свободното движение се създава строго организирана религиозна система. “Обществото на стражевата кула“ със седалище Ню Йорк се превръща в проводник на божия глас и претендира за абсолютен авторитет на писанията си. Само то може правилно и истинно да тълкува Светото Писание. То изисква пълно подчинение на своя авторитет. Божиите заповеди могат да се приемат само от президиума и той ги предава на обикновените членове, които са слепи роби на Йехова и следва да се подчиняват сляпо на президиума. Само пророчествата от президиума са истински, а всичко друго е лъжеучение. Всяко действие против организацията се разглежда като враждебност против Бога и навлича върху себе си Божието проклятие. Движението се обявява за единствения представител на видимия Бог на земята и носител на неговите обещания. Единствено в тази организация и чрез нейното посредничество човек може да има връзка с Бога. Отхвърлят се всички останали християнски църкви и по този начин движението придобива характерните черти на секта.

От 1918 г. Свидетелите на Йехова не разглеждат себе си като религиозно общество, а като една нова нация. От 1919 г. те отхвърлят библейската теза, че държавната власт е установена от Бога. Това довежда до непрекъснати конфликти с властите. Членовете на движението отказват държавни служби, особено военна служба.

Ръдърфорд променя тълкуванието на “1914 година“: през тази година Исус е дошъл невидим. Променя се срокът за видимото установяване на божието царство – 1925 г. Но и тогава не се случва нищо подобно.

Ръдърфорд умира през 1924 г. Негов наследник става Натан Хомер Кнор. Той е роден през 1905 г. в Бетлехем, Пенсилвания. От 18-годишна възраст започва да работи на постоянна работа в Бруклин при Свидетелите на Йехова. За разлика от своя предшественик той не обича публичните изяви. Прави се нов превод на Библията, така променен, че да подкрепя учението на движението. Той е известен като “Превод Нов Свят“. Преводачите са анонимни.

За последен път Свидетелите на Йехова пророкуват установяването на 1000-годишното царство за 1975 г. Това отново не се случва.

Натан Хомер Кнор умира през 1977.

Последният президент на Свидетелите на Йехова е Фредерик Франц.

Вярвания

Според Свидетелите на Йехова християнската църква е изопачила първоначалното библейско послание. Това отстъпление се виждало най-ясно във въвеждането на езически идеи за трима богове, така наречената “Троица“. Те решително отхвърлят учението за триединството на Бога и смятат, че Исус Христос е “един Бог“, но не е истинният Бог. Той не е богоравен, а стои на по-ниско стъпало от Бог Отец! Исус Христос е първото творение на Бога, преди всичко останало. Исус Христос не е Йехова от Стария Завет. На земята Исус Христос е бил само съвършен човек, а не същевременно и Бог. Исус Христос не е възкръснал в плът. Той е бил възкресен като духовно същество и оттогава вече няма дял в човешката природа. Исус Христос е архангел Михаил!

Свидетелите на Йехова също така отхвърлят божествеността на Светия Дух. Според тях това е някаква безлична сила, невидимата “действаща Божия мощ“.

В християнството учението за Триединството на Бога е една от най-основните доктрини. Абсолютно всички християнски църкви, течения и общества я изповядват независимо от различията си по други въпроси. Понятията Троица и Триединство не се срещат пряко в Библията, но цялостното библейско учение ясно и недвусмислено говори, че Бог е един и въпреки това се разкрива в три лица – Бог Отец, Бог Син и Свети Дух. Божествеността на Исус Христос е централното учение на християнството, без което цялото християнство е немислимо. “Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум, за да познаваме истинния Бог: и ние сме в Истинния, сиреч в Сина Му, Исуса Христа. Това е истинският Бог и вечен живот“ (1. Йоан. 5:20). Евангелието от Йоан започва с думите:“В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.“ Тези думи ясно и недвусмислено се отнасят за Христос. Светото Писание показва, че на земята Исус Христос е бил напълно Бог и напълно Човек (Исая 9:6; Йоан 1:1-3,14; 1. Йоан.4:2-3).

Също толкова основно и важно е и християнското учение за физическото възкресение на Христос, което Свидетелите на Йехова отричат (виж Йоан 2:19-22; Деян.2:24-32; Лука 24:37-43; Йоан 20:27; Филип. 3:20-21; 1. Коринт.15:40-44 (20-23).

За всеки християнин твърдението, че Исус Христос е архангел Михаил, е направо смешно. Библията ясно казва, че Исус Христос е възвисен над всички ангели (Евр.1:4-8).

Също така всички християнски църкви са единни за това, че Светият Дух е личност и е наравно с Бог Отец и Исус Христос. Той притежава разум, воля и чувства (1. Коринт. 2:11; Ефес. 4:30) и е Заместникът на Христос на земята (Йоан. 14:16-18, 26). По отношение на човека Свидетелите на Йехова твърдят, че с неговата физическа смърт изчезва всяко съзнание и от човека не остава духовна субстанция от какъвто и да било вид, която да продължава да живее. Мъртвите спят в земята без съзнание до възкресението.

Тук се касае за типичния начин на действие на много секти – изолиране на един или два стиха от техния контекст (в случая това е Еклесиаст 9:5, 10) и пълно игнориране на всички останали и на цялостното учение на Библията. По този въпрос Библията недвусмислено учи, че човешката душа е безсмъртна и че за човека има два възможни пътя след смъртта – да отиде при Бога или да бъде завинаги отделен от Него.

Свидетелите на Йехова разделят вярващите на две класи: класата на помазаните (144 000-те) и класата на овцете (всички останали членове на организацията). 144 000-те “подпечатани“ са единствените хора в цялата световна история, които със сигурност ще бъдат спасени, ще бъдат възкресени от Исус като духовни същества и ще владеят с Него на небето. Те знаят това, понеже Божият Дух събужда и подхранва у тях надеждата за вечен живот. През 1931 г. броят на тези 144 000 избрани се е попълнил, като в момента са живи около 7000 от тях. Само те имат дял в небесната слава, само те са Божии деца, имат Светия Дух и за тях важат Божиите обещания и духовни благословения. Само те могат да участват в Господната трапеза, а останалите могат само да присъстват като зрители. Смята се, че това присъствие допринася за тяхното евентуално спасение.

Всички останали свидетели на Йехова, които не принадлежат към “помазаните“, не могат да бъдат сигурни, че ще бъдат спасени. В предстоящата “Армагедонска битка“ между “добрите“ и “лошите“ държави ще бъдат унищожени всички сили, които се противопоставят на Бога, включително и християнската църква. Единствените, които ще останат живи, са свидетелите на Йехова. Така те ще достигнат до хилядолетното царство и едва в края на тези хиляда години ще се разбере дали ще бъдат спасени, тоест ще получат вечен живот в рая на земята, или не.

Между другото, въпросната Армагедонска битка е била предсказана от Свидетелите на Йехова за 1975 г. и като подготовка за нея са били организирани масови предупредителни кампании.

И така, редовият свидетел на Йехова съзнателно се изключва от повечето духовни благословения, обещани в Библията. Той смята, че Христовата изкупителна жертва му дава само теоретичната възможност да придобие спасението си чрез вярност към организацията и усърдна мисионерска дейност.

Както знаем, пътят за спасение, който сочи християнството, е съвсем друг. Библията никъде не разделя вярващите на две категории – “помазани“ и “овце“. Тя обещава спасение въз основа на съвършеното спасително дело на Исус Христос на всеки вярващ, и по никакъв начин не свързва това спасение с Армагедонската битка или заслуги през хилядолетното царство. От Откр. 7:3-8 ясно се вижда че 144 000-те “подпечатани“ са от еврейския народ – по 12 000 от всяко израелско племе.

Едно от най-драстичните учения на Свидетелите на Йехова или поне с най-сериозни социални последици е това за кръвопреливането. Въз основа на текстове като Левит 17:10 и Деян 15:20, 29, в които се забранява яденето на месо с кръвта, Свидетелите на Йехова категорично отказват кръвопреливане при каквито и да било обстоятелства. Това учение на Свидетелите на Йехова е коствало много човешки живота. В много страни членове на сектата са били съдени за убийство, защото са забранили преливане на кръв на близки и особено на деца при операция. Два от най-скорошните случаи, завършили фатално, са през лятото на 1993 година в градовете Линц и Кернтен в Австрия.

Това учение на Свидетелите на Йехова отново е типичен пример за откъсване на библейски цитати от техния контекст и изопачаването им. Старият Завет забранява на евреите да ядат кръв. В Новия Завет на християните се препоръчва “да се въздържат от кръв, удушено и удавено“ с явната цел да не скандализират повярвалите в Христос евреи, с които са съжителствали в църквата.

Недвусмислено библейско учение е, че християнинът е длъжен да пази, а не да разрушава както чуждия, така и собствения си живот.

Защо името “Свидетели на Йехова“?

Организацията приема своето име на международна конференция в Охайо през 1931 г. въз основа на цитата от Исая 43:10 “Вие сте Мои свидетели, казва Господ“. Свидетелите на Йехова фанатично твърдят, че Йехова е единственото име, под което трябва да се почита Бог.

Собственото име на Бога, открито в Стария Завет, е записано в оригиналните ръкописи на Библията с четирите букви ЙХВХ. Тъй като тези текстове са били писани без гласните, правилното произнасяне на това име с времето се е загубило. За най-вероятна форма се смята Яхве, но това не е положително установено. Със сигурност обаче то не се е произнасяло като Йехова.

Нещо повече – в Новия Завет това име не се среща на нито едно място и съвършено ясно се казва, че името Исус Христос е това, под което Бог се изявява на хората в сегашното време (Деян. 4:12). Християните са призовани да бъдат свидетели на Исус Христос, а не на Йехова (Лука 24:48).

За да подкрепят своята теза, Свидетелите на Йехова издават фалшифициран превод на Библията (преводът “Нов свят“), в който, наред с много други промени, на 238 места думата Господ е заменена с Йехова.

Как се става свидетел на Йехова

За редовите свидетели на Йехова печеленето на нови членове на организацията е изключително важно, тъй като от това пряко зависят техните изгледи за спасение. Поради това те са изключително активни в мисионерската дейност. Пътят, по който те се опитват да вкарат човек в своето учение, общо взето, е следният:

• Посещение: На кандидата се обещават щастие, радост и свобода в един земен рай. Ако се интересува, следва:

• Посещение с една къса проповед за Армагедон и обръщане на внимание, че само в организацията на Свидетелите на Йехова човек има евентуално възможността за спасение.

• Домашен час за изучаване на Библията (превод Нов Свят). Тук се представят основните учения на организацията.

• Общо обучение в групи – задълбочаване на познанията.

• Покана за “Царската зала“ (така се наричат църквите на Свидетелите на Йехова): Тук на кандидата се казва, че вече не е навън, но все още е “чужденец отсам вратата“. Оттук нататък неговото спасение зависи от това дали той ще остане в тясна връзка с организацията и ще мисли и действа според нейните изисквания.

• Сбирки за служение: Мисионерско обучение.

• Придружаване на един изпробван и верен свидетел при мисионерска работа – посещения на домове, продажба на литература.

• Занимания. За да няма човек време да размисли, той бива непрекъснато занимаван с курсове, семинари, четива и разговори.

• Кръщение. То е обричане на пълно и сляпо подчинение на Йехова и организацията. Кръстените членове биват определени за проповедническа служба.

• Следва по-нататъшно обучение за проповядване, библейски курсове, курсове “Сражева кула“ и т. н.

Колко трудно е да излезе човек от тази спирала !

« Последна редакция: Март 31, 2006, 00:20:25 am от Horus »

virtual

 • Гост
Отг: "Свидетели на Йехова"-напаст, но не Божия!!!
« Отговор #1 -: Март 25, 2006, 16:45:53 pm »
Внимание!!! Влизането в това общество е лесно, но влезеш ли измъкване почти няма!!!

virtual

 • Гост
Отг: "Свидетели на Йехова"-напаст, но не Божия!!!
« Отговор #2 -: Март 25, 2006, 16:51:52 pm »
Особености на сектата
От 1909 г. щаб-квартирата на "Свидетели на Иехова" се намира в Ню Йорк, в Бруклин. Местните групи (повече от 20 хил. на брой) наричат своите центрове "Дворци на Царството". Понятието свещеничество у тях отсъства, всеки активен участник в култа се нарича "служител". Тези, които се отдават напълно на работата в организацията, се наричат "водещи издатели". В настоящия момент сектата на "свидетелите" набира сили в Русия и в страните от Източна Европа.

"Свидетели на Иехова" настойчиво вербуват свои последователи. Ходят по домове и квартири, раздават литература и спират хората по улиците. Освен това те се отличават с ред други любопитни особености: отказват преливането на кръв (смятат това за разновидност на канибализма), не зачитат никакви религиозни или граждански празници, било то Рождество, Деня на Благодарността или рожден ден. Те порицават отдаването на чест пред националния флаг и служенето във въоръжените сили, като признават за законна единствено своята организация.

Много упреци предизвиква йеховисткият превод на Писанието, с който те искат да подменят настоящия библейски текст. Предвид множеството изопачения на текста този превод е признат за неотговарящ на оригинала. Нещо повече, въз основа на този неправилен превод иеховистите правят купища лъжливи предсказания, които обявяват за божествени пророчества. Така например предсказанието за края на света те многократно пренасяли към все по-късни срокове: от 1877 година за октомври 1914 година, после за 1925 година, след това последователно за 1930, 1931, 1933 година... Само за периода 1940 - 1943 година те 44 пъти променили своите дати за края на света! При това повторенията на фиаското с предсказанията ни най-малко не ги смущава и те продължават да назначават нови дати.

Тези и други измислици на "свидетелите", представяни за Божествени пророчества, показват колко лъжлива е тяхната претенция за пряко Божие откровение както и несъстоятелността на цялото им учение. Но всички тези неудачи ни най-малко не отслабват агресивността на сектата на "свидетелите". В настоящия момент общият тираж на списанието "Кулата" се състои от 17.8 милиона копия на 106 езика, а тяхното списание "Awake!" - от 15.6 милиона копия на 34 езика.

В своето опорочаване на християнството иеховистите са достигнали до абсурдното твърдение, че собствената им, с позволение т. нар. библия ежеседмично се попълва с 32 страници - с всяко ново издание на списанийцето им "Кула на стражите". Такова пренебрежително отношение към свещения текст е твърде характерно за някои съвременни култове. Сектата на мормоните например поставя своята Книга на Мормон наравно със Свещеното Писание

virtual

 • Гост
Отг: "Свидетели на Йехова"-напаст, но не Божия!!!
« Отговор #3 -: Март 25, 2006, 16:56:54 pm »
Интернет е една от злините на човешката цивилизация, отричани от "Свидетели на Йехова" в техните книги и брошури "Стражева кула". Мрежата обаче отвръща на удара, давайки възможност на противници и бивши членове на сектата да обменят информация. Нейната липса, забраната върху разпространението на различни тези, е част от силата на "Свидетелите".

"Баща ми е бивш свидетел. Не можете да си представите през какво е минал в последните 20 години. Аз загубих близостта си с толкова много роднини, че едва се познаваме един друг. Загубих контакт с баба си, към която бях много привързана, а едва сега възстановявам връзката с братовчедите си. Очаквам и други деца, били някога в "Свидетели на Йехова", да пишат в този сайт. Аз вече ще бъда редовен участник."

Тези думи на момиче, представило се като Тери Лин, могат да се прочетат в сайт, посветен на бивши членове на култа. Той е на адрес http//books.dreambook.com/jwinfoline/main.html
Рон: "Аз бях член на този култ. Сега помагам на бивши членове на "Свидетели на Йехова". Това е опасен култ."

Мелани: "Чудесен сайт, който показва всичко грешно, извършено от Обществото на Стражева кула. Те казват, че са организация на Бога, а истината е, че тази контролираща всичко секта разруши 4 поколения от нашата фамилия. Съпругът ми е трето поколение свидетел на Йехова и той също откри колко безчестни и арогантни са те. Може би изглеждам наранена; може ли една майка да не бъде наранена, когато децата й не общуват с нея, когато нейната майка и братята й я осъждат като отстъпник, предател?"

Препечатано от в-к Сега, 4 януари 2003

Неактивен Tina

 • Доста Писал
 • ****
 • Публикации: 1 696
Отг: "Свидетели на Йехова"-напаст, но не Божия!!!
« Отговор #4 -: Март 25, 2006, 17:37:42 pm »
Цитат
Интернет е една от злините на човешката цивилизация, отричани от "Свидетели на Йехова" в техните книги и брошури "Стражева кула".

Аз пък си обменям информация с една свидетелка - тя ми носи книжки като въпросната Стражева кула, аз и печатам неща от интернета за химикалите в храната или пък споря по въпроса кой е написал библията - добрия или лошия бог. Аз твърдя, че е лошия и всички тези 144,000 са негови изчадия и той ще си ги прибере...Също ми е кеф да споря с нея, че нито някой ще се възражда, нито някой ще ходи в ада, защото ада е тука и сега....

Хей - те са много добри да си поспориш с тях и изпуснеш винтилите си.  ;D

virtual

 • Гост
Отг: "Свидетели на Йехова"-напаст, но не Божия!!!
« Отговор #5 -: Март 30, 2006, 19:26:38 pm »
За спорове да но да им вярваш никога. Като хипнотизатори са.

firma

 • Гост
Отг: "Свидетели на Йехова"-напаст, но не Божия!!!
« Отговор #6 -: Март 30, 2006, 22:49:09 pm »
За спорове да но да им вярваш никога. Като хипнотизатори са.
Направо са си хипнотизатори.Това е силата им.

Неактивен Tina

 • Доста Писал
 • ****
 • Публикации: 1 696
Свидетелите на Йехова - пълна каша!
« Отговор #7 -: Юни 05, 2007, 18:53:52 pm »
Държа в ръцете си една брошурка на свидетелите. Не знам какво ме накара да я прочета вместо да я изхвърля, но имало защо!

Тя просто е уникална! За първи път виждам ЕДНА от дуалистичните идеи на Богомилите - напечатана черно на бяло от свидетелите - като изключително тяхно откритие....което същите отричаха досега!

Признавайки, че материалния свят е направен от сатаната обаче, те се изплашват от смелостта си и забързано се скриват пак в "леговището си", обявявайки за секти всички християни които вярват в прераждането като средство за развитие на душата (както и Богомилите).

От там нататък те нападат и астролозите, гадателите, медиумите както и гледачите на ръка......Цитират библията в която се прокълнявали всички които контактуват с духове и т.н. Не ми се проверява този пасаж в библията, но ако е така - как тогава апостолите са контактували с Исус и Господ - пак според Библията - нали са им се явявали?

Тц, тц - ама, че каша!

Неактивен Oberon

 • Доста Писал
 • ****
 • Публикации: 1 092
Re: Свидетелите на Йехова - пълна каша!
« Отговор #8 -: Юни 05, 2007, 18:57:35 pm »
Тия са толкова "Свидетели", колкото аз съм Бен Джонсън. Фърляй я тая брошурка нейде, и не се занимавай. Спорих веднъж с един в тролея, лошо ми стана. По-големи зомбита от тия няма. Дето видиш "Свидетел" го засвидетелствай и ти:)))

С Трандеф тряя да им дадем една цистерна с нареченска вода, и да ги пуснем малко по балкана..да подишат и да се успокоят:))) :D :D :D :D :D :D :D
In the Kingdom of the Blind, the One-eyed are Kings !!!

Неактивен Alien

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 6 668
 • WATCHER
Re: Свидетелите на Йехова - пълна каша!
« Отговор #9 -: Юни 05, 2007, 21:30:53 pm »
Цитат
От там нататък те нападат и астролозите, гадателите, медиумите както и гледачите на ръка....

То това и на православната църква е аргумент против всички, които се занимават с тези дейности и наистина го има в библията. Също беше изказано  и като довод против Ванга пак от православната църква.

Неактивен Tina

 • Доста Писал
 • ****
 • Публикации: 1 696
Re: Свидетелите на Йехова - пълна каша!
« Отговор #10 -: Юни 05, 2007, 21:49:49 pm »
Цитат
От там нататък те нападат и астролозите, гадателите, медиумите както и гледачите на ръка....

То това и на православната църква е аргумент против всички, които се занимават с тези дейности и наистина го има в библията. Също беше изказано  и като довод против Ванга пак от православната църква.

Алиен, аз като чувам гласове в смахнатата си глава - демони или духове или ангелчета небесни чувам..... :D Както оня сън - кодирания дето го обсъждахме. Гледах филма за Свети Йоан и там му се явяват ангелите и самия Исус и той си говори с тях.

Тц, Тц ...пак...то и Библията е каша!  ;D

Неактивен Alien

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 6 668
 • WATCHER
Re: Свидетелите на Йехова - пълна каша!
« Отговор #11 -: Юни 05, 2007, 21:55:43 pm »
То аз също се интересувам от астрология и смятам че един вид текста е вмъкнат за премахване на конкуренцията на църквата по тва време  ;D

Неактивен Tina

 • Доста Писал
 • ****
 • Публикации: 1 696
Re: Свидетелите на Йехова - пълна каша!
« Отговор #12 -: Юни 06, 2007, 00:00:20 am »
Чакайте да ви дам един сайт за хороскопи който ползвам от няколко години и е изумително точен - на английски обаче: http://www.astrologyzone.com/forecasts/ 

Тая мадама разбира от астрология според мен!

ПП А интересно защо приемните и личните помещения на Папата са "обзаведени" с астрологически карти? ....То е ясно - дето викаш конкуренцията.

Неактивен Gil-Galadh

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 983
 • V to the A to the D-E-R
  • chigot.blogspot.com
Re: Свидетелите на Йехова - пълна каша!
« Отговор #13 -: Юни 06, 2007, 12:24:08 pm »
Ъъм то в опригиналния текст се изпозлва една думичка на иврит,която се превежда "отровител" и останалото е "погрешен" превод за премахване на конкуренцията
-Какво е дзен?  -Fire-water burn на Bloodhound gang chigot.blogspot.

Неактивен Tina

 • Доста Писал
 • ****
 • Публикации: 1 696
Re: Свидетелите на Йехова - пълна каша!
« Отговор #14 -: Юни 06, 2007, 13:48:19 pm »
Ъъм то в опригиналния текст се изпозлва една думичка на иврит,която се превежда "отровител" .....

Кой е отровител?

 

Сходни теми

  Заглавие / Започната от Отговора Последна публикация
0 Отговора
7539 Прегледи
Последна публикация Май 01, 2006, 17:33:08 pm
от fisk
51 Отговора
39817 Прегледи
Последна публикация Април 17, 2012, 03:16:48 am
от Hacko
14 Отговора
15089 Прегледи
Последна публикация Декември 19, 2006, 03:33:03 am
от Ford_Prefect
Water "Crop" Circles

Започната от H. НЛО

4 Отговора
12352 Прегледи
Последна публикация Юли 06, 2011, 12:41:54 pm
от Hacko
5 Отговора
10358 Прегледи
Последна публикация Август 19, 2008, 08:14:25 am
от insomnia1304

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27