Автор Тема: Дигитално бъдеще на Европа : ЕС -стратегия за Изкуствения Интелект  (Прочетена 461 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Активен Noris

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 147
Бялата книга за изкуствения интелект вече е отворена за обществено обсъждане до 19 май 2020 г. Комисията също така иска становища относно стратегията си за данни .

"Искаме всички граждани, всички работници, всички предприемачи да имат справедлив шанс да се възползват от цифровизацията", заяви изпълнителният вицепрезидент за Европа за цифровата ера Маргрет Вестагер. „Независимо дали е да направим шофирането по-безопасно или по-малко вредно за околната среда чрез свързани превозни средства, или дори да спасим живота с методи, базирани на AI, които позволяват на лекарите да разпознават болести по-рано от всякога.“

Еврокомисарят Тиери Бретон, който отговаря за вътрешния пазар, каза: „Нашето общество генерира множество индустриални и обществени данни, които ще променят начина, по който произвеждаме, консумираме и живеем. Искам европейските компании и нашите много МСП да имат достъп до тези данни и да създават добавена стойност за европейците - също чрез разработване на приложения за изкуствен интелект. Европа има всичко необходимо, за да остане пред състезанието за големи данни и да запази технологичната си независимост, лидерството в индустрията и икономическата конкурентоспособност в полза на европейските потребители. “

Стратегията е да се даде възможност на Европа да въведе най-новите цифрови технологии и да засили своите възможности за киберсигурност. Европа трябва да запази своето отворено, демократично и устойчиво общество - цифровите инструменти могат да служат на тези принципи. Ето защо Европейският съюз ще намери собствен път към глобално конкурентоспособна, базирана на стойността и приобщаваща цифрова икономика и общество, като остане отворенo, но базиранo на правила na  пазарa и ще продължи да работи в тясно сътрудничество със своите международни партньори.

Финансиране на предложенията за ИИ и стратегията за данни в новия бюджет на ЕС
За Horizon Europe Комисията предложи да инвестира 15 милиарда евро в цифрови, промишлени и космически пътувания, като AI е една от най-важните области, които трябва да бъдат подкрепени.

 Като част от програмата „Дигитална Европа“ Европейската комисия планира да инвестира около 2,5 милиарда евро във въвеждането на платформи за данни и приложения на ИИ. От това 2 милиарда евро биха могли да бъдат инвестирани в европейски проект за европейски стаи с данни, включително надежден и енергийно ефективен обмен на данни и  инфраструктури.

Сървърите за дигитализация и Green Deal трябва да станат неутрални по отношение на климата до 2030 г.

Дигиталните технологии са ключова предпоставка за Зелената сделка - новата стратегия на ЕС за растеж, която има за цел да стане първият в света климат-неутрален континент до 2050 г. Например, те могат да повишат енергийната ефективност, като проследят кога и къде е най-необходима електричеството. Интелигентното отопление може да спести еквивалента на 6 милиона тона петрол и фермерите могат да използват по-малко пестициди и торове благодарение на данни и изкуствен интелект. За да има дигитализацията обаче своите предимства, ИКТ секторът трябва да премине през собствена зелена трансформация. Информационните центрове и телекомуникациите трябва да станат по-енергийно ефективни, да използват повече възобновяеми източници и да станат неутрални по отношение на климата до 2030 г.

Европа като пионер за надежден изкуствен интелектТова включва работа с държавите-членки и изследователската общност за привличане и запазване на талант.

Тъй като AI системите могат да бъдат сложни в определени условия и могат да представляват значителни рискове, жизненоважно е да се изгради доверие. AI системите с висок риск изискват ясни регулации, без да излагат излишен стрес на по-малко рискови системи.

Все още важат строгите правила на ЕС за защита на потребителите, които са насочени срещу нелоялни търговски практики и защитават личните данни и неприкосновеността на личния живот.

При случаи с висок риск,  например в областта на здравеопазването, полицията или транспорта системите за ИИ трябва да бъдат прозрачни и проследими.
 Човешкият надзор трябва винаги да бъде гарантиран. Властите трябва да могат да проверяват и сертифицират данните, използвани от алгоритмите. За да се гарантира, че високорисковите системи могат да функционират правилно и че се гарантира спазването на основните права, по-специално недискриминацията, се изискват истински, неутрални данни.

Понастоящем използването на разпознаване на лица за отдалечена биометрична идентификация като цяло е забранено и може да се използва само в адекватно обосновани и пропорционални изключителни случаи при защитни мерки и въз основа на законодателството на ЕС или националното законодателство. Комисията би искала сега да започне широк дебат относно това кои обстоятелства могат да оправдаят изключения в бъдеще.

За приложения за ИИ с по-нисък риск Комисията предвижда доброволна система за етикетиране, ако такива приложения отговарят на по-високи стандарти.

Всички приложения на AI са добре дошли на европейския пазар, стига да отговарят на регламентите на ЕС.

Европа като пионер в управлението на данни

Количеството данни, генерирано от компании и публични органи, непрекъснато нараства. Следващата вълна от данни за индустрията ще промени начина, по който произвеждаме, консумираме и живеем. Техният потенциал обаче до голяма степен все още не е изчерпан. Европа има всичко необходимо, за да заеме водеща роля в тази нова икономика на данни, а именно най-силната индустриална база в света, като МСП са неразделна част от индустриалната тъкан, технологии, умения и сега са ясна цел.

създава вътрешен пазар на данни, за да се освободят неизползвани данни в полза на компании, изследователи и публични администрации и да се осигури безплатен трафик на данни в рамките на Европейския съюз и в различните сектори. Гражданите, както и компаниите и организациите трябва да бъдат снабдени с необходимите ресурси, за да могат да вземат по-добри решения въз основа на знания от нелични данни. Такива данни трябва да са достъпни за всички, независимо дали са публични или частни, стартиращи или гигантски.

За тази цел Комисията първо ще предложи да се създаде подходящата правна рамка за управление на данните, достъпа до данните и повторната им употреба между дружествата, между дружествата и органите и в рамките на администрациите. Това включва създаване на стимули за споделяне на данни и установяване на практически, справедливи и ясни правила за достъп и използване на данни, които са в съответствие с европейските ценности и права като защита на личните данни, защита на потребителите и законодателство за конкуренцията. Това също означава, че данните от публичния сектор ще станат по-широко достъпни чрез отваряне на висококачествени набори от данни в целия ЕС и също така позволявайки да бъдат използвани повторно за иновации.

Второ, Комисията иска да подкрепи развитието на технически системи и инфраструктури от ново поколение, които ще позволят на ЕС и всички участници да се възползват от възможностите на икономиката на данни. Той ще допринесе за инвестиции в европейски проекти с високо въздействие за европейски стаи с данни и надеждни и енергийно ефективни  инфраструктури.

И накрая, той ще предприеме специфични за сектора мерки  в областите на промишленото производство, зелените сделки, мобилността или здравето.

Комисията ще работи и за по-нататъшно намаляване на разликата в цифровата грамотност сред европейците и ще проучи как гражданите могат да определят по-добре кой може да получи достъп до своите генерирани от машината данни.  :D

Следващи стъпки

Както е очертано в стратегията, представена днес, Комисията ще представи Закон за цифровите услуги и европейски план за действие за демокрация по-късно тази година. Предвижда се също преразглеждане на eIDAS, наредбата на ЕС относно електронната идентификация и доверителните услуги за електронни транзакции на вътрешния пазар. Киберсигурността трябва да бъде засилена чрез създаване на независим, съвместен център за кибер услуги. Въз основа на своите регулаторни правомощия, изграждане на капацитет, дипломация и финансиране Европа ще продължи да изгражда съюзи с глобални партньори и ще насърчава европейския модел на дигитализация.

Бялата книга за изкуствения интелект вече е отворена за обществено обсъждане до 19 май 2020 г. Комисията също така иска становища относно стратегията си за данни . Въз основа на получените вноски Комисията ще предприеме допълнителни мерки в подкрепа на развитието на надеждна ИИ и икономика на данните.

https://ec.europa.eu/germany/news/20200219digitale-zukunft-europas-eu-kommission-stellt-strategien-fuer-daten-und-kuenstliche-intelligenz_deАктивен Noris

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 147
П.П.
 Пускам тази тема, защото колкото и предимства да има ИИ, пред това да опитоми "човека", то не ми се иска да бъде изпуснат края и да живеем, в някакво нереалистично пространство от киборги и машини.
Да летят дронове разнасящи пощата около  нас,  вместо птици. Да освободят магистралите от колите, като ги заменят с летящи такива електромобили, летящи влакчета, пикиращи между бетонни небостъргачи ( Имах пътуване във времето и видях за какво става на въпрос).
Ето ви и мечтата за Тесла - технологиитена чист български една " тесла"    :D

Та първото, което искам да попитам, за идеи, как да се освободим на този етап от " ОНЛАЙН" , обучението на децата примерно и " услугите", зад които стои ИИ, без човек  ;)

Неактивен Konito

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 2
Здравей Норис , хубава тема Галке .Целта да се освободим е кагато се отречем от технологията.Ние сами сме творци на реалността ,за да минем към 5 D реалност ....Галактическата федерация атакува всички сателити на Мъск , както и плана на Бил Гейтс за чип над човечеството.Плановете им няма да могат да бъдат осъществени благодарение на високите вибрации на Планетата и връзката с Висшия Аз и Бог

Неактивен Konito

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 2
Здравей Норис , хубава тема Галке .Целта да се освободим е кагато се отречем от технологията.Ние сами сме творци на реалността ,за да минем към 5 D реалност ....Галактическата федерация атакува всички сателити на Мъск , както и плана на Бил Гейтс за чип над човечеството.Плановете им няма да могат да бъдат осъществени

Неактивен paci1

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 187
 :D
Цитат
Та първото, което искам да попитам, за идеи, как да се освободим на този етап от " ОНЛАЙН" , обучението на децата примерно и " услугите", зад които стои ИИ, без човек  ;) 

Ми предполагам чрез несъгласие с "нововъведенията" им. Оттам нататък си "отива" където трябва, демек Божа работа. Метода е ефективен/работещ. Поне за мен, де.
 :hi:Неактивен Tusken

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 9
Това би довело до още повече цензура .
Може и да доведе и до края на интернет неутралността.

Активен Noris

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 147
Много ви благодаря за мненията, защото всичките са верни!  :)

И е Божа работа, а не на политически формации, които формират временно "Изхода" си. ( Политическите формации се ползват до време)

Прочетох тази глупост днес и тъпотия в един форум и реших тук да отговоря !

цитат:
Цитат
Напоследък си мисля, че контролът не е крайната цел, а средство, за да се предотврати тотален хаос в резултат на свръхнаселението и борбата за ограничените ресурси и свръх население.

Няма такова нещо, като ограничени ресурси , а има незнание как да ги извлечеш от Земята!

Няма и свръхнаселение на ЗЕМЯТА !

И точно  това невежество oт страна на човека за Земята и планетата, цели Дигиталното  управление именно  на ресурсите и човека :XXX:


« Последна редакция: Юни 20, 2020, 15:55:03 pm от Noris »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27