Форум за конспирации, уфология и мистика.

Духовно => Езотерика => Темата е започната от: ---------- в Март 02, 2008, 20:06:19 pm

Титла: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: ---------- в Март 02, 2008, 20:06:19 pm
В англоезичната channeling-литература се говори за “веществото” Лууш, което наподобява етерна субстанция, възникваща от съзнателните процеси, с които човекът възприема Реалността около себе си. Счита се, че човешките възприятия и съзнателни интерпретации на това, към което насочваме вниманието си, са способни да възпроизведат определени остатъчни “вещества”, които ние нарекохме Лууш. Тези “вещества” придобиват самостоятелна плътност и по-нататък с тях се обясняват цели метафизични сектори, като митологичните реалности например, така наречените мафлоци или устойчиви теории, парадигми, с които си служим през епохите и избираме да определяме като “най-важното от живота”. Според тази теория например сега, когато четете този текст, също възпроизвеждате определени настроения, съпреживяване, приемане или отхвърляне, съпричастност или отегчение. Всички тези чувства отделят нещо като светъл прашец от енергийната ви структура, който психологически може да се обясни като насоченост на вашето внимание към определени посоки на мислене, които ви свързват с вярваната от вас Вселена. Матрицата или липсата на Матрица, в зависимост от това накъде сте насочили мислите си. Тези насочени резултати от вашето съзнание, наречени от теорията “Лууш”, са особено ценен субтант на едно по-нататъшно градиране на Реалността. Казахме, това са системите от възгледи, митологии, устойчиви образи, които [ни] обясняват света и дават вдъхновение за по-нататъшното развитие. Определени далекоизточни възгледи съединяват този устойчив субстрат с идеите за Карма, или устойчиво и справедливо еволюционно развитие, което по силата на доктрината можем да проследим до бъдещия му край, все едно, че разсъждаваме за отминала история; разказ от типа на митологията, религията или възпитателната цел на нравоучението. Теорията “Лууш” продължава и нататък, като засяга още метафизични въпроси, свързани с енергоинформационните паразити (мафлоци) и свързаните с това Предразсъдъчни светове. Предразсъдъчни светове тук наричаме един вид устойчиви системи на интерпретация на света, един вид колективни матрици на възприятие-интерпретация, която хората избират и съответно преживяват относително единно, “на стада”. Теорията “Лууш” учи, че това специално метафизично вещество, отделяно от нашето съзнание, може да послужи в изграждането на тези “по-горни светове”, които можем да сравним със “световете” на изкуството, науката, религията, както и медийния образ. Медийният образ е особено актуален днес, когато публичният разказ се тиражира с масови средства за информиране, в особено голям размер. Счита се, че веществото “Лууш” притежава особени свойства, които зависят от настроението ни в момента, когато сме създавали този Лууш. Нашето съзнание може да създава “доброкачествен” Лууш, но също така и по-малко качествен, като например продуцирания по време на раздразнение, страх или физически стрес. Всичките тези чувства от гледна точка на осъзнаването са съвсем илюзорни, но преживяването на временната физическа реалност като “реална”, прави изпитанието на негативните чувства да създаде един особен вид “черен Лууш”, който особено много се харесва на някои недоброжелателно настроени към земляните раси. Става дума за извънземни същества, рептилии, които опитват да въведат драконови порядки от типа на тоталитарните империи или лицемерния разврат в така наречените “демокрации”. Единствените места по Земята, където са останали напълно свободни от това драконовско влияние, днес са около дивите планини и горски райони, където все още “Медийният образ” на масово тиражираната тирада не е завладял мисловното пространство. В останалите урбанистично концентрирани култури хората “сънуват” един масов сън, наречен с гръмкото име “глобална цивилизация”. Да оставим това настрана. Концепцията на теорията “Лууш” е, че създаваното от нас мисловно вещество привлича към нас определен тип същества, намерения и идеи, които от своя страна предизвикват “прожектирането” на по-нататъшния “филм на реалността”, възприеман от всеки от нас по отделно като “истинската реалност”. От тук извеждат някои далекоизточни теории, като признават фалша на видимото и го детронират напълно от стремленията си, естествено преминавайки по този начин към това, което християните, юдеите и мюсулманите могат да определят като Царство небесно. Според конспираторските идеи, които гравитират около теорията “Лууш”, съществуват определен тип съзнания, които “се хранят” с произвеждания от нас Лууш и заради това съзнателно се опитват да ни накарат да го произвеждаме за тях. Това е един вид енергоинформационен паразитизъм, при който един вид човечеството страда от колективна психическа болест, ограничаваща съзнателните ни стремежи само към неща, които ни карат да произвеждаме безмислено голямо количество Лууш. Това са силно непродуктивни откъм еволюционен заряд зони, които бълват Лууш, обилно събиран от нашите паразити и развъждащ ги около градските съсредоточия в огромни количества, сякаш са хлеБарки. Тези животни съсредоточават нашето внимание в точно определени неща, които да въздействат на способностите ни за интерпретация по точно определен начин и този начин да ни накара да “изплюем” още малко Лууш. “Купете си още двойно количество по-вкусен кетчуп и ние ще Ви вземем само още 20 стотинки с Новото Меню на McDonald’s” Говори се, че тези енергоинформационни паразити са придобили организирано съзнание и са изградили за хората един вид “ферми”, концентрационни лагери за размножаване, уголемяване и заколение чрез тъй нареченото робство “Цивилизация”, в което на всеки му се налага във все по-еднообразна степен да се концентрира преди всичко в усвояване на един вид етикет и език, подчиняването на напълно безхарактерен делови живот и урешдане на едно материално стопанисване, свързано с някакъв вид семейно планиране и даване на поколение. Твърде малко място остава за едно цялостно зареждане на себе си с напълно чисто, дълго и ненасилствено развитие, израстване и успокояване на спокойствието от глъчката на живота, сравнимо спокойствие с най-дълбинните медитации на съзерцанието. Изнервеният автотрафик, бързането по график и притеснението за кредит, съчетани с постоянна реклама (Купете още един!), порно-стимулация и отлагане на истинското съвършенство за някой бъдещ момент, който междувременно винаги, когато настъпи, е твърде кратък, се определят като умишлени патила, въведени в ежедневието на хората, за да се принудят те да отделят още и още количества Лууш от своето притеснение, задъхване и изнервяне, вместо да бъдат оставени на спокойствие за съпреживяването на такива възвишени “понятия”, каквито са Радостта, Бистротата и Летенето през приказни пространства. Вместо това витаят чувство на отговорност, предпазливост, безпокойство, трудност в доверието или наказване на отдаденото доверие, насилие, фарс, военно-болестна психоза или твърде скучновати индекси от фондовите борси на новия политически цвят в Дядо-Мартовата вратовръзка. Според теорията ние биваме задържани в обятията на един изкуствен ред, който не е нито необходим за нас, нито приятен, за да произвеждаме повече Лууш от обикновено и за сметка на това изоставаме в своето развитие, заслабваме, убъркваме се и в последна сметка образуваме един по-ниско развит “цивилизационен организъм”, резултатите от което са бедствия, недоимък, война, разврат и драматизъм. Паралелно с това човешкият вид е способен и на много други цивилизационни модели, определяни днес като утопии, романтизми, идеали. Всички реалности, които можем да си представим, са напълно възможни според теорията “Лууш”, която изобразява продуцираното от нас вещество като корелативно на посоките, към които сме съсредоточили вниманието си. Така например, ако един човек се “зариби” от дадена религия, е способен да си предизвика едно истинско обкръжение от ангели и божества; ако друг бъде силно впечатлен от творчеството на определен автор, е способен да реконструира образи от неговото творчество в своята собствена реалност; ако накрая човек повярва в рекламите на CNN, е напълно резонно да се очаква, че той ще започне да “сънува” именно такъв свят, какъвто му указва съответната TелеVизия. Ето защо, според конспиративната теория, е толкова важно кой ще владее медиите, съобщаващи на обществеността кое е “същественото от деня”. В действителност номенклатурата на обществени знаци, с които ние говорим като с думи и съпреживяваме своята реалност, може да бъде и много по-различна от общоустановената. УПРАЖНЕНИЕ: наблюдавайте по някое време внимателно телевизията или някой вестник; какво искат да ви накарат да поставите във вашето внимание? Ето защо е било толкова важно с какви съобщения ще бъде заредена официалната религия, или изкуството, когато в миналото тези дейности са се възприемали като един вид “библейски код” или “висше съглашение” за разпознаване на реалността и може би – нейното модифициране “по волята Божия, която ни е дадено да изпълняваме”. Днес вниманието към тези символни езици е по-фриволно, главно под влиянието на секуларизацията и сериозен анализ на човешката мотивация, намерения и същност продължава да се прави предимно в маркетингови фирми, политически щабове или институти за управление на кризи. Някои конспиративни теории определят занижаването на интереса към философско-идеалистично обяснение на реалността като преднамерен акт на нашите енерго-паразитиращи гравитанти, които се стремят да ни държат откъснати от нашата еволюция и да ни принуждават да им произвеждаме все повече Лууш. Счита се, че най-полезния за тях вид Лууш е произвеждания в състояния на страх, депресия, сексуална възбуда или безмислено угнетяване и отегчение. Произвежданият от нас Лууш в състояния на радост, детска жиненост и чистосърдечно тържество е по-непригоден за паразитиращите същества и те отчаяно се стремят да ни накарат да не изпитваме такива състояния. Те постоянно влизат в главите ни, въздействат на мозъчните ни процеси и се явяват като мисловни образи в съзнанията ни, опитващи се да ни накарат да се раздразним на нещо, да се притесним, да изпитаме страх или сексуално желание. Човекът по този начин се озлобява, загубва сърдечното си отношение към света и престава да обича всички; загубва яснотата на възприятията си, става по-малко мисловно подвижен, придобива рутина и загубва способностите си да се адаптира по градивен за него начин спрямо “прожектирания като Реалност филм”. Човешкият живот става скучен, невротизиран, болезнен, мъчителен и безмислен, подхранван само привидно от усилията за просперитет и постиганите лично-обществени човешки “каузи”. (Шест Шест . Мамо, мамо, имам шестица и по биология, и по математика! Браво, мами!”) По този начин “глобалната цивилизация” формира общество, което е способно да произвежда големи количества стресов Лууш, но не и да постига онези представи за истинско и необвързано съвършенство, които смеем да си представим в най-великолепните романи и в съкровените изповеди на религиозната красота. Еволюцията се забавя, а критериите за нейното постигане се изместват от въображението, под предлога на неговата “непостижимост” и се съсредоточават в колективния сън, представляващ “кошарата на стадото, произвеждащо стресов Лууш”. Освобождаването от предразсъдъчни, натрапчиви и формални обяснения-заместители на реалността, която ни интересува и сме приели да изживеем като свой живот, позволява да поемем истинската отговорност за красивата ни Еволюция.
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: Alien в Март 02, 2008, 20:30:42 pm
Много добър анализ (http://elouai.com/images/icq/wink.gif). В частта където обясняваш за това в какви състояния се докарват хората за производството на Лууш обаче мисля че проблема е малко по-сложен и не се целят само негативни преживявания.
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: H. в Март 02, 2008, 23:32:28 pm
Според мен, не си особено наясно какво е лууш и какво не е. Оплиташ малко нещата.

Ето един материал (http://forum.xnetbg.com/index.php/topic,1835.msg30765.html#msg30765) в няколко части (които следват след него) от Монро, който пръв вкарва понятието в пространството.
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: ---------- в Март 03, 2008, 12:53:21 pm
Alien, можеш ли да доразвиеш малко тезата си?
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: Alien в Март 03, 2008, 13:15:00 pm
Alien, можеш ли да доразвиеш малко тезата си?

Ами в линка на H. точно накрая пише следното по въпроса за получаването на Лууша:

Цитат
По пътя на експериментаторството Събирателите развиха цялостна технология с комплект инструменти за събиране на реколтата от Лууш от посевите Тип 4М. Най-обикновеният бе наречен любов, приятелство, семейство, завист, омраза, болка, вина, болест, гордост, амбиция, собственост, притежание, светиня, - и в най-широк смисъл - нации, провинциализъм, войни, религия, машини, свобода, промишленост, търговия - за да изброим съвсем малко от тях. Производството на Лууш е по-високо откогато и да било.

Така че лууш се получава и от дейности на човека, които не са задължително квалифицирани като негативни.Докато ти го асоциираш главно с мафлоците, което е малко по-различно  ;)
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: ---------- в Март 04, 2008, 17:36:07 pm
Може би си прав, че допуснах една такава едностранчивост! Това, което искам да добавя обаче е, че в зависимост от различните видове изживявания хората произвеждат различни типове Лууш и нашите най-злонамерени експлоататори се вълнуват предимно от негативно формирания Лууш - просто такъв им трябва за техните нужди! Това е причината да се тиражира свят на постоянни бедствия, войни, болести и глад, пълен с неправди и потъпкване на всичко възвишено, без никаква надежда и глъдка въздух за каквото и да било... Това е причината чувството за непреходна свещена стойност постоянно да се убива у хората и те да бъдат разтърсвани със съмнения и дразги, с олелии върху материалното им оцеляване и така нататък... Върху планета, която е изключително благодатна, надхвърляща със своята щедрост огромен брой други възможни места за живеене в Космоса! Доколкото имам смътно усещане, тези наши зложелатели нямат много голяма полза от "позитивно настроения" Лууш - той или почти не им влиза в употреба, или влиза, но след трудоемка обработка и големи загуби за тях. Заради това те внимават да не допускат цялостно позитивистичен дух сред народите по света. Чувал съм, също така, за подземни бази, където държат хора в специални аквариуми и клетки, поддържат ги полуживи и ги изтезават постоянно (особено деца), защото отделяният от това Лууш им е най-"сладък"...

Да попитам: КАКВО СПОРЕД ВАС МОЖЕМ ДА ПРАВИМ ПОЛЕЗНО С НАШИЯ ЛУУШ И КАК ДА ПРЕГРАДИМ ВЪЗМОЖНОСТТА НА НАШИТЕ ПАРАЗИТИ ДА ГО ИЗСМУКВАТ?
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: SMSI-H в Март 04, 2008, 19:47:20 pm
Да попитам: ... КАК ДА ПРЕГРАДИМ ВЪЗМОЖНОСТТА НА НАШИТЕ ПАРАЗИТИ ДА ГО ИЗСМУКВАТ?
Хе-хе, flyDragon, как спираме въшките да ни хапят по глават и... хм... по някои други органи, и да ни смучат кръвчицата. Ами като ги окъпем с шанпоан с отвора за тях бе! Ха-ха... само така луушът ще си остане за нас!
Пък за полезното не знам, все още не съм стигнал да мисля как да реализирам излишъка, тъй като още има въшки по главата на Земята!Ха-ха
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: H. в Март 04, 2008, 22:14:04 pm
Лууша е неутрално понятие. Как той е насочван и за какво е ползван - това е друг въпрос. Иначе той е като енергията - просто Е. Недоброжелателите ни искат лууш формиран от страх, стрес, безпокойство, несигурност, ниски страсти, долен секс и т.н. Светлите йерархии искат лууш формиран от любов, разбирателство, радост, щастие и т.н.

Каква е разликата ;)

Използвайте лууша, който генерирате за вътрешна трансформация. Не го отдавайте на нищо извън вас, защото някъде пише така. Ако го правите, го правете, защото вие искате така. Така няма да сте жертва, а енергията ще протича през вас безотказно.
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: Mirotvorec в Март 05, 2008, 01:08:12 am
Отдаване винаги има, защото всеки е свързан с още някой, никой не е самостоятелна единица. На мнение съм, че ако искаме да има правилен обмен, то всичко трябва да минава единствено през Твореца. Само по такъв начин произведения от нас лууш(много странно ми звучи  ;D) ще бъде правилно разпределен.
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: H. в Март 05, 2008, 01:48:42 am
Mirotvorec имаш ли идея колко сме далече от Твореца? Най-доближаващото се до твърдението ти, е да го прекарваш през Висшия си Аз/Същност, който е част от Твореца (на ниво теория, никой не знае от какво е част, но ако приемем, че всичко има общ източник, то е логично да води началото си оттам :P). Изобщо много се говори от известно време как трябва да се слеем с Твореца и т.н., все едно Твореца видиш ли е в съседното измерение, което е толкова фалшив Ню-Ейдж, че няма накъде. До Твореца има много бачкане още :)
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: Mirotvorec в Март 05, 2008, 08:48:05 am
О, спор няма, че сме твърде далече. Аз даже не стигам и до Висшето си Аз(каквото и да означава), защото...абе кой го знае къде е и то.
В последно време ми е допаднала идеята за сърдечния център, който е различно от сърдечната чакра. Той именно е връзката ни с Аз-а, от там и с Твореца и струва ми се, че именно чрез него излъчваме този лууш. От тук нататък вече можем да си пожелаем едно осъзнато излъчване по наш избор и, нека да кажа-получава се  :P
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: H. в Март 05, 2008, 09:55:08 am
Разкажи ни за сърдечния център :-*
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: Balance в Март 05, 2008, 16:59:12 pm
Аз даже не стигам и до Висшето си Аз
Никога не си се отделял от него  :)
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: stiver в Март 05, 2008, 21:48:24 pm
...имаш ли идея колко сме далече от Твореца?

Никога не си се отделял от него  :)

 :) :P
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: ---------- в Март 06, 2008, 12:34:07 pm
Цитат
вътрешна трансформация

Вътрешна трансформация? От какво към какво? Може ли да се набележи сегашното състояние, както и очакваното състояние след трансформацията?

Цитат
Mirotvorec, имаш ли идея колко сме далече от Твореца? Най-доближаващото се до твърдението ти е да го прекарваш през Висшия си Аз/Същност, който е част от Твореца.

Защо ли разпознавам в това твърдение поредната библоканонична фиксация във възприемането на една доктрина като света догматична истина? Някой до такава степен се е захласнал по "МатрицатаV" (или друг номер, не помня), че май не може нищо да каже, освен да пее "Премудрост" и да рецитира псалмите на своята религия... Не усеща ли авторът на това твърдение, че всъщност мозъкът му, отхвърляйки "религиите" като "ненужен посредник" в общението с Твореца, всъщност опосредява това общение с догма, наричана "висш Аз"!... Нима може да има опосредяване с Оногова, Който е навсякъде и винаги? Ако "висшият Аз", издиган тук в култ, е "част" от Твореца, то нима нисшият Аз не е част от същия Творец? Къде е границата и защо в преследването на истинна, пряка и неопосредена от външни нам институции връзка така упорито се мантрува налагането на един догмат, в замяна на друг догмат, твърдейки, че това е истината, а другото - боза?...

И накрая - за идеята "колко сме далеч от Твореца". Будисткият разказ е илюстрира как един човек може да се освободи от оковите на неистината и да потъне в безкрайната истинност. Християнството пък е разказ за това как всемогъщият Отец (Творец) решава да Се приближи към хората и със Своя Син прави това директно и окончателно... Какво кара някои от ползвателите на този Форум упорито да отхвърлят такива традиционни разкази и да налагат други, които на практика преграждат директния ти достъп до Твореца, опосредявайки го с "висш Аз" или нещо подобно? Модерност?
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: stiver в Март 06, 2008, 23:28:41 pm


Флай, този твой пост отгоре е идеален пример как се произвежда негативен лууш. 

Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: Mirotvorec в Март 07, 2008, 01:11:52 am
Разкажи ни за сърдечния център :-*
Не помня с подробности, но представлява триатомна молекула някъде в сърцето. Тя осигурява връзката на Духа с тялото. Идеята е да я активираме съвсем съзнателно до такава степен, че в един слънчев ден да бъдем "едно с Отец". Ако намеря материали по този въпрос пак ще пиша.

Флай, докато съм на тази Земя, в това трето измерение, в триизмерното си тяло винаги ще бъда далече от Твореца, просто защото съзнанието в тази реалност не ми позволява двупосочен директен контакт. Затова се използва и понятието Висш Аз(на мен по-вече ми допада Истинска същност) който да служи като мост. Ако се случи така, че да бъдем многоизмерни - тогава посредническата роля може и да изчезне, ще видим. Разумът ми казва, че съм в Него, че съм част он Него, приемам го, че е така, но в същото време същия този разум не ми дава никакви ясни индикации за него.
Сега сигурно ще кажеш, че не разумът, а сърцето трябва да питам  :) И ще си прав, защото то дава информация под формата на усещания за естеството на нещата извън триизмерната действителност. Нужна е обаче много стриктна хигиена в мислите, чувствата и делата, за да активирам тази триатомна молекула. Не отричам, че работя по въпроса, но явно още трябва  :-*
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: H. в Март 07, 2008, 02:29:38 am
Цитат
вътрешна трансформация

Вътрешна трансформация? От какво към какво? Може ли да се набележи сегашното състояние, както и очакваното състояние след трансформацията?

От материя към дух, без да му се губи мярата, тъй като все пак сме и материални същества.

Цитат
Mirotvorec, имаш ли идея колко сме далече от Твореца? Най-доближаващото се до твърдението ти е да го прекарваш през Висшия си Аз/Същност, който е част от Твореца.

Защо ли разпознавам в това твърдение поредната библоканонична фиксация във възприемането на една доктрина като света догматична истина? Някой до такава степен се е захласнал по "МатрицатаV" (или друг номер, не помня), че май не може нищо да каже, освен да пее "Премудрост" и да рецитира псалмите на своята религия... Не усеща ли авторът на това твърдение, че всъщност мозъкът му, отхвърляйки "религиите" като "ненужен посредник" в общението с Твореца, всъщност опосредява това общение с догма, наричана "висш Аз"!...

Опитвай се да не изпростяваш толкова. Поне не под собственото си ниво. Можеш повече и знам че се стремиш към повече. В това твърдение виждам единствено публичност, защото този разговор сме го водили лично поне 2 пъти. Но тъй като е провокация и може да помогне на някой, ще отговоря в рамките на добрия тон.

"Висш Аз" не е терминология на Матрицата V (не си сбъркал номера и ти много добре го знаеш, затова не преигравай излишно) и се ползва от почти всички езотерици с почти същият смисъл. Тъй че със същата сила можеш да обвиниш Барбара Марчиняк, Тед Андрюс, Друнвало Мелхиседек и почти всеки 2-ри автор в догамтичност. Посредствено. Висшият Аз (идеята за него, идентифицирането с него и споменаването му) не е догма, защото той ДОПУСКА. Християнството Е догма, защото НЕ ДОПУСКА. Прави разлика, ако поискаш може да илюстрирам и с примерчета в следващият си пост. Висшият Аз обаче обича да играе в/с догмата, защото това за него е ценно като опит. Християнството (говоря в случая за него, но имам предвид всички религии - еднакви са ми) е измислено от Висшия Аз, както и всяка една друга форма на контрол с различен процент ивънземна намеса. Създадени са отново, защото това много активизира преживяванията. Християнството не е ченъл, спуснат от Бог. Ако Бог можеше да се обижда, той щеше да бъде обиден, че християнството се идентифицира с Него (тук не ми пиши 3 листа пост, че не говорим за догматично християнство, а за езотерично и т.н. - все тая е). Да, религиите са абсолютно излишни (след определено духовно развитие разбира се), изкуствено посторени конструкти, присвоили си претенцията, че ни свързват с нещо (още повече с Бог - не мерси). Пропусни и частта с това, че "religio" означава "свързване", слушал съм я. Казана от твоите усти, ще минава през едното ми ухо и ще излиза през другото, докато не започнеш наистина да се свързваш и спреш да се молиш на нещо, без да знаеш всичко което си казал, дали стига до нещото, или е разградено като енергия 4 етажа над теб от някой шкембо с бира в ръка. Това важи и за всички. Не говорете насам натам, какво всъщност значело "религия". Направо се свързвайте, не разказвайте басни насам-натам за самия процес и неговата терминология.
Висшият ти Аз не парадира да те свързва с Твореца. Той знае, че това е доста абсурдна мисъл, защото Бог е все още доста далеч. Висшият ти Аз е възприел философията "Тук и Сега", като не забравя че има и нещо наречено "наоколо" (точно затова Висшият Аз има и няколко малки пипалца, нещо като разузнавачи, които не се спускат към 3-то измерение като негова инкарнация, а продължават нагоре към следващата плътност - тази, която предстои - следващото "Тук и Сега". Въпреки наличието на тези пипалца обаче, ти нямаш достъп до информацията, събрана от тях, защото не е предвидено да имаш - тя не те интересува, защото в момента играеш друга Игра с други правила).

Но това (скъпи съфорумци), което flyDragon пропуска в идеята за Бог (всъщност едно от многото неща, които по мое мнение ще пропуска, докато не спре да разглежда нещата през нечия външна система), е че Той/Тя/То изначално е проектирал/а/о ние да имаме амнезия кои сме, да имаме чувство за откъснатост, както и закона, че реалността е изградена на пластове. Причината, това да е така, е че Бог се самоизследва, саморазширява и самообогатява чрез нас. Затова няма излишна душа, няма излишно създание. Всяка една буболечка е нужна на Бог. Точно затова, Твореца винаги ще те обича повече, отколкото ти би могъл да го обикнеш, защото чрез теб той Е. Ако ти НЕ БЕШЕ, Той също няма да Е (в определен смисъл и аспект, който заслужава да бъде излседван). Затова да съществува страхопочитание от Бог е смешно, наивно и най-вече незряло, характерно за сляпо преданите на Светлината. Та скъпи ми fly, Бог ПО ИДЕЯ ни е откъснал от него, за да се себе-изследва. А ти се опитваш да се върнеш към него. Интересно защо, като си част от него, обаче моментно откъсната. Хем го знаеш, хем искаш завръщане. Ще се завърнеш към него, когато ТРЯБВА да се завърнеш, а не защото казваш три пъти "Отче Наш" на ден, нито защото просто много ти се иска. Уникален е стремежа на много хора да искат да си ходят от това "низше" измерение, защото видиш ли - то вече не е за тях - те са си го надживяли и искат вече по-нагоре. Доста тъжна философия и отново много незряла.

Нима може да има опосредяване с Оногова, Който е навсякъде и винаги? Ако "висшият Аз", издиган тук в култ, е "част" от Твореца, то нима нисшият Аз не е част от същия Творец?

И к'во като е навсякъде и винаги бе дървен философе?! Имаш ли съзнанието на Оногова? Можеш ли да ползваш неговия регистър? Не питам на теория може ли или не! Питам ТИ МОЖЕШ ЛИ, защото ти правиш великите твърдения. Не можеш, защото идеята е да не можеш с постепенна тенденция да можеш, а тенденцията следва правопропорционално духовното ти развитие. Моля този пасаж да не бъде в лилавото ти каре, последван от философско-нравствен текст как можеш и го правиш всяка секунда от живота си.

Няма Висш и Нисш Аз. Всичко е Висш Аз. "Висш Аз" е недостатъчно добър термин за върховното ти същество, това е просто название. Със същият успех можеш да го кръстиш с име (колкото абсурдно и несвойствено да бъде това...). На твоя ще му викам "Онуфрий" :P

Цитат
вътрешна трансформация

Вътрешна трансформация? От какво към какво? Може ли да се набележи сегашното състояние, както и очакваното състояние след трансформацията?

Цитат
Mirotvorec, имаш ли идея колко сме далече от Твореца? Най-доближаващото се до твърдението ти е да го прекарваш през Висшия си Аз/Същност, който е част от Твореца.

Къде е границата и защо в преследването на истинна, пряка и неопосредена от външни нам институции връзка така упорито се мантрува налагането на един догмат, в замяна на друг догмат, твърдейки, че това е истината, а другото - боза?...

Тук явно вече си превъзбуден и неадекватният пасаж е налице :P Никой на никого, нищо не налага (да се повтори 3 пъти, може и без запалена свещ). Всеки говори на база това, в което вярва и мисли. Изразявам се така, защото вярвам в това. Догма би било, ако се превърна в институция с позлатено кубе и започна да ти казвам в какво е праведно да вярваш и в какво не би било особено праведно да вярваш. Диктатура пък ще стана, ако започнеш особено публично да показваш не-особено праведните си вярвания. Последното направо си е еквивалентно на това, сам да си подритваш здравната книжка :P
Но ти ме познаваш, а познаваш и други тук... Едва ли някой ще спре да бъде това, което е и ще спре да се изразява по начина, по който се изразява, само защото ти искаш така. И щото твоето е по-приемливата догма, а другото си е чиста проба високомерие и езотеричен снобизъм.
Всеки твой пост е догма. Работата е там обаче, че аз нямам проблем да чета твоите догми без да се впрягам, обаче ти имаш проблем с моите :P Take it easy man :) Не на инквизицията моля :D ;) Всеки да вярва в каквото избере, без това да е проблем за теб. Законът на допускането - може би най-важният в тази част на Вселената. Аз изказвам своя опит и възгледи С ИДЕЯТА, че това не са твоя опит и възгледи, С РАДОСТТА, че това не са твоят опит и възгледи и С ХЛАДНОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ, че това навярно няма никога да бъдат твоите опит и възгледи. Проследявайки постовете ти из този и съседният форум обаче, може да бъде наблюдаван (не само от мен) един (на моменти) не-особено добре прикрит гняв, от това, че другите не споделят твоят beLIEf system. А това доста те отдалечава от легендарната всеблагост и смиреност на Бога към който се стремиш. Мисълта ми е, че дори да можеше да го достигнеш, това ти държание доста те отдалечава от целта ти и полета ти се превръща в пик, а доста често дори в катастрофа.

Будисткият разказ илюстрира как един човек може да се освободи от оковите на неистината (на своето измерение) и да потъне в безкрайната истиност (на своето измерение). Християнстовото пък е разказ за това как всемогъщият Отец (Творец), решава да Се приближи към хората и със Своя Син прави това директно и окончателно, защото Библията ни казва така и ние, вярвайки в красотата на литературата на този текстъ, се въздигаме по правило...

И за да си говорим без заобикалки (:D):
Какво кара някои от ползвателите на този Форум Н. упорито да отхвърля такива традиционни разкази и да налага други, които на практика преграждат директния (?) ти ни достъп до Твореца, опосредявайки го с "висш Аз" или нещо подобно? Модерност?

И как аз бих могъл, който и да съм и правейки каквото и да е, да ти преградя истинският път до Твореца, че не разбрах? И какво са ти сторили, за да си повярваш, че ти си открил директният метод за свръзка с Твореца ;D

Добре де... Признавам. Висшият ми Аз ме накара :P Той беше, по него хвърляйте развалени яйца, не по мен ;D

Сериозно де - Той си ме накара. Той е моя Отецъ. Твоя е друг. Чрез моя, аз ще стигна до първичната идея за твоя. Как ще стигнеш ти - то си е твой проблем. Сигурно твоето е своего рода Shortcut, но мен винаги са ме дразнели и затова нямам на Desktop-а :P Та моят подход не е модерен, пък и да е, гот е, не е скъп и не е снобски, като имитация на слънчеви очила за 10 лв., които по замисъл трябва да струват 300 8) По-скоро бих нарекъл своят подход "припомняне", заради склонността си да се връщам назад, когато хората са наричали нещата с истинските им имена и са нямали посредници.
Пък може да искам да съм модерен бе! Я си ме остави! Виж гредата в своето око и тогава гледай сламката в окото на другия (това съм сигурен че някой ти го е казвал скоро :D). Аз няма да се направя на интересен и ще си призная че я копирах тази фраза от Новия завет. Да, можете да натъкмите нещо за себе си от тази книга :P
А ти fly-че? :D Какво те кара да ме ни убеждаваш в твоето?

А) Страхъ.
Б) Закостенялостъ.
В) Самовлюбеностъ.
Г) Друг отговоръ.

И накрая - за идеята "колко сме далеч от Твореца".

Пак казвам, Бога е доста далеч. Ако не вярваш на мен, отвори някоя книжка на някой окултист, на когото вярваш (Дънов, Щайнер, теософските bull shit-и и co.) и дори там не може да няма схемичка на световете. Материален, астрален, казуален ... (ля-ля-ля-ля-ля-ля) ... будхичски и чак след това (а вярвам има още безброй нива ако тези са верни изобщо) е Бога. Т.е. - трябва и там да понатрупаш след като усвоиш този свят и чак тогава с Твореца ще имаш среща ти :P А през това време бъди сигурен, че не те огрява факта, че Той е навсякъде около теб. Чак като минеш през всичко ще си Едно с него, тогава ще споделяш базата му данни дето се вика. Тогава ще разбереш ИСТИНСКИ, че да - Той е бил през цялото време около теб. Защото сега е красива философийка (макар и вярна), от тези, които много ги умееш, но не-впечатляваща. Вярваш на ниво разум в нея. Може би и на ниво сърце. Толкова... Тогава ще разбереш и що е любов и любовта в Библията ще ти се струва като сдъвкани и изплюти лайна. Нещо, което е резултат от физиката ни (за лайната говоря) и на този етап на съществуване не можем да се оттървем от тях, но и нещо, за което е неприлично да се говори в "обществото". Под Библия имам предвид всички ограничаващи външни философийки (знам че не си сляп follower na Библията затова уточнвам какво влагам в този термин), за които ти ме питаш с какви очи и самочувствие захвърлям на боклука. За мен не струват. Предпочитам да живея в скотобойна.

* * *

Вселената е като торта, ние сме на най-долният блат. Това че ти се иска като всяко лапе да изядеш черешката, не означава че си оторизиран да го правиш. Не значи и че можеш, само защото искаш. Обикновено детето го прави привечер, когато родителите му вече хъркат на дивана. Отива до хладилника, вади внимателно тортата и още по-прецизно разтваря картонената кутия. Държи за кратко черешката и я гледа. Представя си детайлно две картини. Първата е кратка е сладка. Това е варианта, в който детето излапва черешата и се наслаждава на нейният свеж и ароматен вкус. Впоследствие остава спомена и... размишленията за последствията от извършеният току-що акт, а именно - боят от родителското тяло :P Двете ситуации са неразривно свързани. Едната е следствие от другата. Има и трети вариант. Гледа черешката, оставя я, ляга си и я сънува. Сънят е философски. Детето пак стои пред тортата и изяжда черешката. В същият момент си задава въпроса: аз наистина ли изядох черешката или изядох просто идеята си за нея? След това го бият насън и то се пита: наистина ли ме бият, или просто бях победен от страха си, от самата възможност за бой?

После се събужда, още е нощ. Поглежда - още хъркат на дивана ("който между другото е за смяна, толкова е стар и долнопробен" - мисли също като насън, сякаш идващи отдругаде, защото са нехарактерни за дете обичащо черешки). Взима и отваря кутията (далеч не толкова внимателно като първия път) и излапва черешката. Разочарование :( Изобщо не бе тъй сладка, колкото си мислел, че ще е. В последствие усмивка :) Боят далеч не бе толкова лош, колкото си мислел, че ще е.

И все пак... Черешка... Бой... Не чак толкова важни неща... :-[

___________________________________________________

Този, предният и следващите постове са реална демонстрация на производство на лууш (без значение качествен или не - проумейте го хора! :P) и не са off-topic :-* fly и аз се гордеем със себе си, че успяхме нагледно да покажем и докажем съществуването на лууша, който вие почувствахте, четейки последните два поста :D Както каза един познат вчера, сигурно след известно време ще напишем (аз и fly) обща книга от типа американски саги "Как го постигнах", само че това ще е "Как го постигнахме" :P Та да може и другите хора по света и те да си могат. По христиенски споделяме, fly ме накара :P

Всички права на този мой пост са запазени, никой не може да разпространява или цитира части от него, без изричното ми съгласие!!! Всяко нарушение на някое от горните условия ще се счита за нарушение на Американската конституция и подлежи на съд по законите на същата ;D

Да fly - Аз, Аз, Аз, Аз, Аз, Аз, Аз, (Аз)... :P
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: Mirotvorec в Март 07, 2008, 08:37:05 am
Браво Н., отдавна не бях чел мнение до такава степен пропито от жлъчно-подигравателно отношение към някого. Мислех да продължа днес да пиша по темата, но вече не виждам смисъл. Лууш-а тук ми идва в по-вече   ;D
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: H. в Март 07, 2008, 11:34:43 am
Сега се уча бре. Простено ми е :D
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: ---------- в Март 07, 2008, 18:52:35 pm
Благодарности и от мен за доста силния post на Н.!

Идеята за Бог, Който изследва сам Себе Си. Ако допуснем, че Бог Се самоизследва, трябва да се съгласим, че Той не познава Себе Си в цялост и Се нуждае от "допълнително себеопознаване". Това противоречи на моя догмат (Чънннн!... - будистка камбанка при изговарянето на свещена истина) за съвършенството на Бога и ме кара да мисля, че тук системата на мислене е hackната от някой богоборец. Ако Бог не знае всичко и Се нуждае от доизясняване, би трябвало да бъде несъвършен, би трябвало да бъде не Бог в истинския смисъл на думата... Кой има интерес от това да убеди хората, че Бог е Нещо, много подобно на тях - непритежаващо пълно знание и правещо опити да придобие такова знание?; вместо тъкмо обратното, че хората приличат на Бог, в смисъла на притежавано от тях, макар и в латентна форма, пълно знание? Аз твърдя, че идеята за самоизследващ Се Бог е относима за нещо, което не е Бог. (Чънннн!...)
 
Идеята, че християнството не е channeling на Бог. Съществува една странна двойнственост във философското поведение на противниците на моя светоистинен догматизъм (Чънннн!...), при която те самоотвержено застъпват твърдението, че споделяните от мен всерелигиозни концепции са "външни заблуди" и "про-потиснически фалшификации", докато изповядваните от тях МатрициV etc., О, славословия на световете!, по никакъв начин не са такива злокобни изкривявания на Истината. Най-здравата крепост срещу този мой упрек (няма как, трябва да признаем), е изявлението "Аз ще си вярвам в моето, а пък ти вярвай в твоето!". Това, което на момента искам ясно да изтъкна е, че християнството е channeling на Бога, както и всяка друга религия - поне до толкова, доколкото злонамерени люде не са покрили истинските съобщения и довели църковното движение до днешния пародиен карнавал! Това се отнася до всяка една религия, философия, научна теория, есеистична спекулация или художествена творба, която си е поставила за цел да осмисли макрозначението на онова, което е и онова, което би могло да е. Това се отнася и до МатрицатаV. (Чънннн!...) И още една велика особеност на Истината е, че всичките тези способи на обяснение/преживяване, колкото и различни, колкото и противоречиви на пръв поглед да са, казват все същото нещо, а именно, че моят Отец и твоят Отец едно са, аз, flyDragon и ти, Н., едно сме, а в този форум тук всъщност пише само един единствен Потребител, регистрирал се към момента като 989 членове. (Чънннн!...)

И накрая, естествено, ухапването, за да не вземеш да останеш неухапан и да ме оставиш да си гриза ноктите, че съм пропуснал :D ... Цитирам:
Цитат
Будисткият разказ илюстрира как един човек може да се освободи от оковите на неистината (на своето измерение) и да потъне в безкрайната истиност (на своето измерение). Християнстовото пък е разказ за това как всемогъщият Отец (Творец), решава да Се приближи към хората и със Своя Син прави това директно и окончателно, защото Библията ни казва така и ние, вярвайки в красотата на литературата на този текстъ, се въздигаме по правило...
Тъй като те подозирам в следната подлост: желаеш да ми натриеш носа, изтъквайки една моя правописна грешка (поставената от теб червена запетайка в цитата), аз се чувствам удостоен с възможността тъпкано да ти го върна, като обявя парадно, че запетайка на това място в изречението не е необходима, учителю :P (Чънннн!...)

Настоящият post е написан с много добро чувство и благодарност за "заяждането" на Н., което ми даде повод на свой ред да се "озъбя" по цветущ начин.
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: Alien в Март 07, 2008, 19:35:59 pm
Цитат
Идеята за Бог, Който изследва сам Себе Си. Ако допуснем, че Бог Се самоизследва, трябва да се съгласим, че Той не познава Себе Си в цялост и Се нуждае от "допълнително себеопознаване". Това противоречи на моя догмат (Чънннн!... - будистка камбанка при изговарянето на свещена истина) за съвършенството на Бога и ме кара да мисля, че тук системата на мислене е hackната от някой богоборец. Ако Бог не знае всичко и Се нуждае от доизясняване, би трябвало да бъде несъвършен, би трябвало да бъде не Бог в истинския смисъл на думата... Кой има интерес от това да убеди хората, че Бог е Нещо, много подобно на тях - непритежаващо пълно знание и правещо опити да придобие такова знание?; вместо тъкмо обратното, че хората приличат на Бог, в смисъла на притежавано от тях, макар и в латентна форма, пълно знание? Аз твърдя, че идеята за самоизследващ Се Бог е относима за нещо, което не е Бог. (Чънннн!...)

Абе тука излизаме от темата за лууша ама и аз да кажа, че няма нищо лошо "Бог" да може да се РАЗВИВА - защото ако е перфектен във всяко едно отношение - ей така изначално - това ми прилича на поставен изкуствен интелект - т.е КОМПЮТЪР.Освен това при това положение ти приемаш идеята че няма нищо извън "Бог" - докато аз съм по-склонен да приема идеята с матрьошките където "БОГ" е част от нещо по-голямо и така до безкрайност  ;)Доста е сложен въпроса наистина защото когато сложим някаква преграда в мислите си като например това че има един "БОГ" може да се окажем изненадани че подобни функциониращи системи има много и това което считаме за "БОГ" е само частица от цялото.
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: H. в Март 07, 2008, 20:57:21 pm
Идеята за Бог е нещо много сложно и според мен трябва да се изследва независимо, в отделна тема. Бих се поколебал дали темата да е във "Философски мисли" или в "Езотерика", но съм по-склонен да е в първия споменат преди малко раздел, защото мислите ни ще са по-скоро теоретични и интуитивни.

Както и да е. Продължавам да си знам моето, че тези постове не са off-, защото мислите ни отправени към разсъждения за същността на Бога отделят най-много лууш.

Идеята за Бог, Който изследва сам Себе Си. Ако допуснем, че Бог Се самоизследва, трябва да се съгласим, че Той не познава Себе Си в цялост и Се нуждае от "допълнително себеопознаване". Това противоречи на моя догмат (Чънннн!... - будистка камбанка при изговарянето на свещена истина) за съвършенството на Бога и ме кара да мисля, че тук системата на мислене е hackната от някой богоборец. Ако Бог не знае всичко и Се нуждае от доизясняване, би трябвало да бъде несъвършен, би трябвало да бъде не Бог в истинския смисъл на думата...

Тук е най-странният парадокс, който fly прозорливо е отбелязал. Най-дълбоките езотерични виждания представят Бога именно като самоопознаващо се същество (чрез която теория се легетимира и причината за нашето съществуване). Но едно от присписваните качества на Твореца е Всеобхватност, Всевиждане и Всезнание. Все много все-свойства. Очевидно противоречие. Защо се себе-изследва и себе-опознава, ако е Всезнаещ и е сътворил всичко? Същият въпрос може да се зададе и относно казуса "душа-собствено предначертание". Защо слизаме да изживеем преживявания, чийто изход е предварително известен? Защо слизаме, за да си мислим, че правим истински избори, като в крайна сметка всичко е фиктивно?... Отговора е прост: защото не е едно и също да знаеш нещото и да преживееш нещото. И именно в отделянето на лууш от преживяването е ключът. Той обогатява и попълва регистрите на Висшата ви Същност, съответно - Бога. Те знаят как изглежда подаръка отвън. Ние сме разбрали какво има вътре. Те гледат отвън и знаят, че има нещо много красиво в тази опаковка с червена панделка. Ние сме инструментите на тази верификация. Това може да се открие и в един езотеричен преглед на поговорката: "Не питай старило, а патило!" Не мисли, този, който има много познания (на теория) по въпроса за гениален. Допитай се до този, който е преминал през всичко, за което първия може само да разказва легенди. Тази моя теория обаче не е за Его-податливи хора, които ще си повярват, че са най-важните във вселената и ще отрекат всичко друго. Тази теория в истинското си осмисляне, води до великото смирение и до Великото Дао. Тя не е смирение в стил "обърни и другата буза", а е велико смирение пред СъвършенствоТО на замисълЪТ.

Все пак - излиза, че някъде има грешка в представата ни за Бога. Той или не е съвършен и всезнаещ, както ни се натяква от всички познати религии, или не е самоизследващ се. Ясно е че принципът на матрьошката е в сила. Въпросът е в това, дали обвивките са безкрай, или има и последна - най-голяма. И точно нея ли наричаме "Бог", или за нас Твореца е съществото което се вмества в измислени от нас понятия като "съвършенство, премъдрост, всесилие" и т.н. Защото ако това е Бога за нас, то "реалността" (?) може да е друга и над това същество (което ние мислим за Бог) да има друго, още по-съвършено (макар и ние хората като крайни същества, с крайно мислене, обитаващ определен периметър), което да не можем да осмислим камо ли да окачествим. Може да има по-съвършено и от Съвършения. Не можем да обемем Безкрая с тези си съзнания - това е ясно.

Кой има интерес от това да убеди хората, че Бог е Нещо, много подобно на тях

Някои пасажи от Старият завет :P :P :P

Идеята, че християнството не е channeling на Бог. Съществува една странна двойнственост във философското поведение на противниците на моя светоистинен догматизъм (Чънннн!...), при която те самоотвержено застъпват твърдението, че споделяните от мен всерелигиозни концепции са "външни заблуди" и "про-потиснически фалшификации", докато изповядваните от тях МатрициV etc., О, славословия на световете!, по никакъв начин не са такива злокобни изкривявания на Истината. Най-здравата крепост срещу този мой упрек (няма как, трябва да признаем), е изявлението "Аз ще си вярвам в моето, а пък ти вярвай в твоето!". Това, което на момента искам ясно да изтъкна е, че християнството е channeling на Бога, както и всяка друга религия - поне до толкова, доколкото злонамерени люде не са покрили истинските съобщения и довели църковното движение до днешния пародиен карнавал! Това се отнася до всяка една религия, философия, научна теория, есеистична спекулация или художествена творба, която си е поставила за цел да осмисли макрозначението на онова, което е и онова, което би могло да е. Това се отнася и до МатрицатаV. (Чънннн!...) И още една велика особеност на Истината е, че всичките тези способи на обяснение/преживяване, колкото и различни, колкото и противоречиви на пръв поглед да са, казват все същото нещо, а именно, че моят Отец и твоят Отец едно са, аз, flyDragon и ти, Н., едно сме, а в този форум тук всъщност пише само един единствен Потребител, регистрирал се към момента като 989 членове. (Чънннн!...)

Матрицата V е нещо, в което относително вярвам, защото съм го изживял лично. Книгата не е нито Библия за мен, нито има залитане, мога да те уверя. Като всяка друга книга - в нея има неща, които не са "правилни" за мен. Уча, чета и градя над нея. Макар тя да ми е базисна към настоящият момент. Разбира се, че е възможно да съм в абсолютна грешка, а опита ми да е абсолютна илюзия, спектакъл на низшия астрал. Никой не отрича това, това изясних и в предния си пост. Просто всеки е възприел своята философия и никоя не е по-малко стойностна от тази на другия, като обратното важи със същата сила. В най-добрия случай и двамата имаме полу-изкривена представа за Истината (която не е абсолютната парадигма, а просто истината важаща за това измерение).

fly, обичам те :-*, но мисля че се начесахме за тази седмица, идната пак - все в някоя тема :P Благодаря и аз! :D
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: neven в Март 08, 2008, 10:57:43 am
fly, обичам те :-*, но мисля че се начесахме за тази седмица, идната пак - все в някоя тема :P Благодаря и аз! :D
Момчета,чудесни сте! Почесвайте се по-често, моля ви ;D Такъв лууш ми образувахте! Чувате ли? Чъннн...Ето пак - чънннн...Не се чудете, на някое ниво наддават за моя лууш, получен от вашето почесване ;D
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: WhiteRider в Март 08, 2008, 15:10:51 pm
мда много луууш има тук. готови сте за жътва... yammie
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: ---------- в Март 09, 2008, 23:21:34 pm
Въпроса за Бога като "окончателна висота" или възможността да има "нещо над Него". Решението на този въпрос в моя мозък се постига посредством една богостремителна спекулация. Аз не мога да назова по окончателен начин какво е Бог. Въпреки това обаче, моето съзнание оперира с категория, която означава именно Бог и съзнателният процес трябва да се съобразява с Това. От само себе си се разбира, че точното съдържание на това Понятие не може да бъде посочено. Бог е "Нещо си там". От теологията можем да изведем някои приблизителни качества на Бога, с уговорката, че тези качества са частични извадки, според възможностите на човешкия ум. Това не е Бога в абсолютния и единствен смисъл. Тук дори не може да се говори за "смисъл" в човешката ограниченост на това понятие. По принцип за Бога не може да се говори. Бог Е. Това е единственото, което може да се каже истинно за Него. Всичко друго е частична спекулация и по всяка вероятност е лъжа, устроена временно да ни подкрепя. В този смисъл пускам Понятието за Бог да функционира "на автопилот". Донякъде "напипвам" какви неща съдържа това понятие, а от там нататък интуицията ми и моето над-съзнание е свободно да се устремява. Чувствам се като антена и по нея идва "сигналът". Това е "доказателството"; невидимото и вездесъщо Присъствие... Значи, Бог е окончателната висота (След малко ще обясним в какъв смисъл казваме "окончателна"!). Над Тази висота няма друго. Тук идва спекулацията: ако все пак над тази висота има друго, ще се окаже, че това, другото, над-над, е всъщност Бога, Когото мислим. Тъй като Бог е окончателната висота, а това, което припознахме в началото за окончателна висота, се оказа под нещото над-над, ще трябва да иместим "точката на нашето мисловно стремление" малко "по-нагоре". С тази спекулация отпращаме понятието за Бога наистина най-отгоре, над всичко, (Чънннн...) без да се налага за нашия ограничен ум да назовава къде е това "над-над" и в какво точно се изразява то. Накрая, да обясним какво имаме предвид под "окончателно". Бог не е статичен, не е вдървен и неразвиващ се труп! Бог е жива и дишаща действителност, която Се разгръща като многоизмерна и постоянно мултиплицираща Се реалност. В този смисъл Той не е "окончателен", "решен", "обобщен", "завършен" и "спрял". Но заедно с това, Той не е "по-малко съвършен" в един момент, за да може в следствие на някакъв развиващ процес да стане "повече съвършен" в един следващ момент. Бог е напълно съвършен и в двата момента - "преди" и "след", доколкото тук въобще можем да спекулираме за Неговото бъдене в някакви моменти. Бог прочея присъства едновременно във всичките моменти и поради тази причина към горната илюстрация би трябвало да твърдим, че Той притежава заедно и "по-малкото" съвършенство, и "по-голямото", както и абсолютното качество "съвършенство" въобще. Ето защо "ефектът на матрьошките" трябва да се отнася за нашия богопостигащ ум, слой по слой разлистващ безкрайния брой на все по-приближаващи се осъзнавания за Бога. (Чънннн...) Хората често правят грешката да човеко-уподобяват Бога на своите способности за философия, вместо да се стремят да се очистват от частичното в себе си и да се приобщават към висшата единност на самия Бог.

Въпроса за човешкия житейски опит и евентуалното му безмислие, в случай, че "всичко е ясно". Християнската религия е може би най-благодатната градина за обясняване на този проблем. От гледна точка на Бога наистина нашият частичен и мъничък опит е безмислен. Всъщност, от гледна точка на Бога и всеки друг опит, освен самия все-опит на Бога, е безмислен, защото съпоставени с Безкрайността, дори и най-огромните стойности си остават нищожно малки. Не така обаче стоят нещата от гледна точка на самия човек, опитващ своето житие. Поради някаква причина (която тук няма да коментираме) Бог създал хората и им позволил да притежават свободна воля. Това благо - свободната воля - не било предоставена на много по-висши същества, като каквито се сочат ангели, архангели, херувими etc., но било предоставено на хората. Някои езотерични идеи твърдят, че Бог всъщност подготвял хората да станат Негови синове в смисъла на съ-Богове, но това е отделна тема и тук, казахме, няма да коментираме. Хората получили свободна воля и възможност както да живеят по хармоничния начин, даден от Бога, така и да излязат от това, приемайки съответните дисхармонии (изобразявани от религиите като зло, ад, дяволи etc.). Бързо след това палавият и любопитен човек се впуснал в известни "прегрешения" и поради един от законите на равновесието се задвижило Колелото на последствията. Появила се и необходимостта от "връщане" на човека обратно в съвършеното му състояние на "приближен на Бога" (не на дедо господ с бастун и брада, който ви плаши, че ще ви удави в огън, ако не му дарявате пари, а на истинния Бог, Когото горе определихме като Върховното, над Което няма). Може би изстрадването на цялата тази епопея - { безметежност > прегрешение > покаяние > възстановяване } е била промислена от всезнаещия и всемъдър Бог. (Със сигурност е!) Но човекът, който все още не притежава тези абсолютни свойства на познание, може би трябва да премине през всичко това, за да опознае целия спектър на възможности. Може би Бог притежава (със сигурност притежава!) способност да покаже тайните Си и без да се налага да преминаваме през ада на нашия живот, пълен с болести, страх и смърт. Но както казахме, историята за "грехопадението" показва момента, в който човекът избира да премине през този път; той пожелава "плода на познаването на добро и зло", а в езика на Библията "познаване" означава или секс, или лично, пряко възприемане. В интересуващия ни случай ще се спрем на второто значение. Ето защо "Адам и Ева били облечени в кожи (разбирай физически тела) и изпратени на Земята, за да опознават Доброто и Злото". От гледна точка на Бога всичко това е дребно и малозначително, още повече, че Той знае крайния изход. Но хората така са избрали - да преминат през Пътя и да се завърнат отново в благодатната градина, когато вече знаят всичките значения на "забранения плод".
(Чънннн...) Днес сме на път да извървим всичко това и да се завърнем.

Цитат
Уча, чета и градя над нея.
;)
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: Bell в Март 10, 2008, 04:02:34 am
Аз мисля, че това, което е най-силно обвързано с принципа за матриошката е нашето съзнание и докато не стигнем до последната матриошка просто няма да можем да разберем и осъзнаем какво е Бог.

Също така мисля, че религиите изначално са пътеводител, но по-скоро като патерица за хора, които не са достатъчно осъзнати. А отделно религиите могат и да бъдат чисто психологическа патерица на по-осъзнати, но слаби хора, които не могат да държат съзнанието си отворено и задължително трябва да намират някакъв задоволителен отговор (затапващ отвореното съзнание), който да "обяснява" нещата, които не разбират и по този начин да си успокоят нервите създавайки си илюзорно усещане, че "му се вижда края". Не съм напълно убедена, че разбирам изцяло какво кара хората да следват определена религия, имам предвид интелигентните хора, но ми е доста чудно. Не отричам истините, които са злаожени в отделните религии, но именно, има ги в различни религии, като символичен "наръчник" за неосъзнати хора, ала как може една да се изтъква повече от друга. Един интелигентен и по-осъзнат човек би трябвало да се опитва да осъзнава и извлича истините от различните источници като път към по-високо самоусъзнаване и разбиране...

А що е Бог, хм, каквито и метафизични философии и философствания да чета, просто си представям следния момент, в който да кажем микробите в еидн организъм се опитват да си обяснят себе си и заобикалящото стигайки до идеята за бога, но те са в организма и не виждат извън него, нямат капацитета...колко ли ограничена е тяхната представа за каквото и да било? Много ми е странно и като се спекулира с намеренията на Бога...при все, че ползваме чисто човешка логика, която до момента се е доказало, че е доста субективна, тъй като със и във времето се самоопровергаваме и лутаме между различни истини (различни гледни точки на едно цяло). Мисля си, че първо трябва да се постараем да спрем да гледаме през призми, да стане самото ни съзнание и призма и лъч, който преминава през нея - да постигнем виждане и разбиране на всевъзможните гледни точки, да се издигнем над тях, и тогава да мъдрим намеренията на Бог и неговата Божествена мисъл. :)П.П. При наличие на спор обикновено са налични и гледни точки... ;)
Титла: Относно: Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: ---------- в Март 13, 2008, 12:36:37 pm
И пак да се върнем на темата:

 - какво точно представлява
   "веществото" Лууш?
 - какъв точно е механизмът на него-
   вото генериране от човека?
 - какви видове Лууш различаваме
   според състоянията на човека?
 - по какъв начин енергопара-
   зитиращите същества го използват?
 - точно по какъв начин можем да
   им попречим да паразитират от нас?
 - какво можем да правим с така осво-
   бодения от паразитите ни Лууш?

?
Титла: Робърт Монро
Публикувано от: Max в Януари 01, 2010, 19:27:59 pm
Имам въпроси свързани с написаното от Монро.Същото сподели и kosev.
И тъй, ето какво ме терзае:
Градината на Някой за производство на Лууш.
Изпитах гняв, когато преди толкова време четох за това, изпитвам гняв при всяко препрочитане.
Такава е била и първата реакция на Монро, но после той казва нещо от рода на: "А защо да не даваме, като имаме толкова много?", "Какво би направила кравата Гърнзи, ако знаеше къде Той носи бялата течност. Ще се разбунтува? Тогава ще си загуби пасището..."
Така съм го запомнил, когато намеря текста, може да го коригирам.
Да ме извинят тези, които не са чели Монро, нямам под ръка в момента електронния вариант на книгата му, за да постна въпросния откъс.

Какво питам всъщност?
Как вие приемате историята за производството на Лууш?
Кастанеда също твърди, че някой ни използва за храна /Воладорес/
Има и други теории, според които човека за нещо го използват.
Искам да си изясня това. Може този въпрос да се окаже най-важния при търсенето на причините за хала на който сме.


Титла: Re:Робърт Монро
Публикувано от: old4 в Януари 01, 2010, 19:44:19 pm
Цитат
Робърт Монро - Свидетелски показания, основани на слухове

http://xnetbg.com/new/40/94/248---?start=1


П.С. За мен това си е чиста измишльотина !
Титла: Re:Теорията “ЛУУШ”
Публикувано от: Iris в Януари 01, 2010, 20:41:29 pm
Всеки се храни с нещо. Човек винаги губи от отрицателните си емоции. При положителните не е така, въпреки че и в двата случая човешките емоции могат да бъдат използвани за храна. Проблемът значи не е в тези, които се хранят с отделените от човека еманации.
Титла: Re:Робърт Монро
Публикувано от: Max в Януари 01, 2010, 20:47:27 pm
Имам въпроси свързани с написаното от Монро.Същото сподели и kosev.
И тъй, ето какво ме терзае:
Градината на Някой за производство на Лууш.
Изпитах гняв, когато преди толкова време четох за това, изпитвам гняв при всяко препрочитане.
Такава е била и първата реакция на Монро, но после той казва нещо от рода на: "А защо да не даваме, като имаме толкова много?", "Какво би направила кравата Гърнзи, ако знаеше къде Той носи бялата течност. Ще се разбунтува? Тогава ще си загуби пасището..."
Така съм го запомнил, когато намеря текста, може да го коригирам.
Да ме извинят тези, които не са чели Монро, нямам под ръка в момента електронния вариант на книгата му, за да постна въпросния откъс.

Какво питам всъщност?
Как вие приемате историята за производството на Лууш?
Кастанеда също твърди, че някой ни използва за храна /Воладорес/
Има и други теории, според които човека за нещо го използват.
Искам да си изясня това. Може този въпрос да се окаже най-важния при търсенето на причините за хала на който сме.

Ако някой реши да ме критикува, за това, че донякъде повтарям вече писани неща в темата, да знае, че е по следната причина: по недоглеждане открих тема за Монро и тъй като вече имало тема, в която се обсъжда неговата теория за Лууш,поста ми беше присъединен към нея.
Извинявам се.