Форум за конспирации, уфология и мистика.

Конспирации => Здравни конспирации => Алтернативно лечение => Темата е започната от: Magnolia в Май 26, 2008, 12:40:42 pm

Титла: Су-джок
Публикувано от: Magnolia в Май 26, 2008, 12:40:42 pm
             Откритието Су- джок


Су-джок терапията е нова, неизвестна досега територия на акупунктурата - достъпна, резултатна и приложима от всеки човек. Тя е концентрирана изцяло върху ръцете и ходилата. На корейски език су - означава ръка, а джок - крак. От тук и името на откритието.
И преди откриването на су-джок терапията бяха известни различни лечебни и диагностични микроакупунктурни системи, разположени върху ръцете и ходилата, но те бяха като парченца мозайка, които не позволяват да се види цялата картина, а само загатват за нейната стойност. Су-джок терапията подреди тези парченца в цялостен и ясен образ, давайки възможност на всеки човек да намери високоефективен и простичък път към собственото си здраве. Именно тази простота и комплекс от други качества превръщат су-джок терапията в едно от големите медицински открития на ХХ век. Ето част от мотивите, които позволяват това определение: 
- Су-джок терапията е изключително лесна за усвояване. Тя може да бъде усвоена за няколко часа, в степен, достатъчна за практическото й прилагане. Тя е толкова лесна за разбиране, че в Русия (където получи особено бързо и широко разпространение) се изучава с успех в някои детски градини, а от 1997 г. е въведена и в училищната програма на много от средните училища.
 
- За ползването на су-джок терапия не е необходимо специално медицинско образование. Тя е предназначена от природата за самолечение и може да се прилага от всеки в домашна обстановка.
- Су-джок не изисква специални условия, апаратура, инструменти и може да се ползва успешно винаги, навсякъде и от всекиго. 
- Прилагането на су-джок терапия е абсолютно безопасно. Тя може да се ползва без никакви притеснения и ограничения, защото нейното въздействие e винаги еднопосочно - към излекуване. Неправилното прилагане на метода не може да навреди по никакъв начин. Просто няма да е ефективно. Според професор Жанайдаров, президент на Асоциацията по су-джок акупунктура в Казахстан, су-джок практически изтрива разликата между самолечението, което официалната медицина не одобрява, и хигиенните и профилактични навици, които трябва да бъдат поощрявани. 
- Су-джок терапията е съвместима с всеки друг вид лечение. Прилагането й успоредно с медикаментозно, билково и всякакво друго лечение ускорява рязко лечебния процес. При медикаментозно лечение това води до намаляване количеството на приеманите лекарства, а оттам и до намаляване на евентуалните вреди от тях. - Няма ограничения и противопоказания за нейното прилагане. 
- Няма възрастови ограничения за прилагането на су-джок. Може да се ползва с успех както от деца на 5, така и от старци на 95 години. 
- Су-джок терапия може да бъде ползвана за лечението на всеки орган, всяка става, всеки квадратен сантиметър от тялото. На практика всяка болест може да бъде лекувана със су-джок. 
- Независимо от простотата на метода, публикуваните в специализираната литература статистически, научни и клинични наблюдения сочат, че ефективността му при повечето заболявания е сравнима и по-висока от тази на лечението с лекарствени средства, при значително по-нисък процент рецидиви (възобновяване на болестта).
- Су-джок терапията е ефективна при редица тежки хронични болести, които се лекуват изключително трудно, а понякога са нелечими с познатите досега лечебни средства. 
- Су-джок има животоспасяващ ефект при остри състояния от различен характер, когато е необходима незабавна и ефективна първа помощ, а няма възможност тя да се окаже от медицинско лице. 
- Су-джок терапията е безценна в бедни държави, в които не всеки може да си позволи квалифицирана медицинска помощ, или в райони, където достъпът до такава помощ е затруднен, и единствената алтернатива е самолечението. 
Досега в историята на човечеството не е съществувал лечебен метод или лекарство с такава простота на приложението, достъпност и широкоспектърна ефективност. Су-джок терапията не предлага сензационен път към лечението на някое от нелечимите днес заболявания, но може да помогне на огромни маси от хора в борбата им с десетки банални болести, които ги тормозят в ежедневието. Затова тя може да бъде определена като едно от големите медицински открития на двадесети век. 
Няколко години след своето раждане су-джок терапията започна да се налага в световен мащаб. За този кратък период е създадена международна асоциация по су-джок акупунктура. Хиляди акупунктуристи, в десетки държави, прилагат с успех су-джок в практиката си. На почти всички международни акупунктурни научни форуми постъпват съобщения и доклади за положителни резултати, постигани чрез су-джок терапия. За съжаление през този период в публичното пространство не се появи достатъчна, достъпна и практически използваема информация за възможностите на су-джок като метод за самолечение. Той все още е познат предимно на специалистите.


 http://www.mediks-bg.com/su_jok/why/why_more.php                    КАК ЛЕКУВА СУ-ДЖОК ТЕРАПИЯТА
 
       

                    ПО-ПОДРОБНО...

Човешкото тяло е сложен механизъм, в който всички части работят в тясна и постоянна взаимовръзка. За да могат да функционират правилно, те непрекъснато обменят информация помежду си. Във всяка част на тялото непрекъснато постъпва информация за състоянието на всички останали и същевременно се излъчва информация за собственото състояние. Този информационен обмен, както и съхраняването на получената информация, се извършва от така наречените системи на съответствие. 
Системите на съответствие са информационно-енергетични проекции на организма, разположени върху всички обособени части на тялото. Те приличат на умалени копия на човешкото тяло, деформирани така, че да се вградят във формата на съответната част на тялото. Системи на съответствие са вградени в ушите, главата, стъпалата, ръцете, вътрешните органи, езика, веждите и всички останали обособени части на тялото, дори във всяка клетка.
Тъй като всяка система на съответствие представлява умалено копие на организма, в нея са представени всички органи, всички части на тялото. Зоните, участъците от системите на съответствие, които съответстват на отделните органи на тялото, се наричат зони на съответствие. Всеки орган и част от тялото имат своя зона на съответствие във всички системи на съответствие. Например стомахът има зони на съответствие в системите на съответствие, разположени върху ушите, очите, стъпалата и във всички останали системи на съответствие.
Системите на съответствие се намират в непрекъснат информационен обмен помежду си. Те съдържат пълна информация за организма. Освен че носят информация за човешкия организъм, те въздействат активно върху здравословното му състояние. Механизмът на това въздействие е следният:
Когато някой орган заболее, във всички системи на съответствие постъпва сигнал за това. Системите на съответствие реагират, като в тях, в тъканта на зоната на съответствие на болния орган, се формират едно или няколко миниатюрни сферични образувания. При натиск те са болезнени и субективно се усещат като болезнени точки.
Ако заболее бъбрекът, в неговите зони на съответствие, намиращи се върху ушите, ръцете, стъпалата, езика, носа, пръстите и всички други обособени части на тялото, се появяват болезнени точки. Същото става и при болест на стомаха, очите, черния дроб и всеки друг орган или част от тялото.
В ежедневния живот човек въздейства непрекъснато, случайно и хаотично върху една или друга система на съответствие и върху болезнените точки, които са се появили там в резултат на заболяване. Когато си сложи шапка, притиска част от зоните на съответствие, разположени върху главата. Когато върви, масажира зоните на съответствие, разположени върху стъпалата. Когато работи, въздейства върху зоните на съответствие по ръцете и т.н.
В резултат на това въздействие болезнените точки в зоните на съответствие генерират лечебни импулси, насочени към болния орган. Така от различни краища на тялото, от различни системи на съответствие към болния орган текат лечебни импулси. Те активират сложни регулационни механизми, които влизат в противоборство с болестта.
Лечебните импулси, създадени вследствие на ежедневната дейност на човека, се формират случайно и хаотично. Те са достатъчни за профилактичното поддържане на здравето, когато са налице леки отклонения в здравословното състояние. Тези импулси обаче могат да липсват при застоял начин на живот или да са недостатъчни при по-сериозно заболяване. Тогава болестта се задълбочава. Следователно, за да се излекуваме от по-сериозна болест, е необходимо сами да създадем достатъчно мощни лечебни импулси чрез съзнателно и насочено въздействие върху болезнените точки в някоя от системите на съответствие.
Веднага възниква въпросът - кои от многобройните системи на съответствие са най-ефективни и можем да ползваме най-успешно за тази цел? Кои от тях включват резервите на организма най-резултатно? Опитът, натрупан досега, показа, че това са системите на съответствие, разположени върху обособени части на тялото, които имат най-силно изразено подобие с човешкото тяло и създават най-често лечебни импулси. Такива обособени части са ръцете и ходилата. Те имат поразително структурно сходство, прилика със строежа на човешкото тяло. Освен това влизат най-често в контакт с околната среда, създавайки по този начин най-често лечебни импулси. Природата мъдро се е погрижила най-често създаваните импулси да бъдат най-мощни и резултатни. Затова лечебните импулси, които се генерират в системите на съответствие, разположени върху ръцете и ходилата, са далеч по-мощни и резултатни от създаваните в повечето други системи на съответствие.
Су-джок терапията е изградена изцяло върху системите на съответствие, разположени по ръцете и ходилата. Тя е съставена от две нива. Първото ниво е достъпно за хора без медицинско образование и включва няколко лечебни системи на съответствие. Най-важни от практическа гледна точка са две:
- Основна система на съответствие
- Система на съответствие "Насекомо"
Тези две системи на съответствие са подходящи и достатъчни за самостоятелно прилагане. Второто, висшето ниво на су-джок е метод за лечение на метафизична основа. Той е по-сложен и за овладяването му се изискват по-големи усилия. Но той също може да бъде овладян и прилаган самостоятелно.
 
 
 
  ПРИМЕРИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ   

Тук публикуваме няколко примера за лечение на различни болести със су-джок терапия. Те само илюстрират метода и далеч не изчерпват неговите възможности. Публикуваме както случаи на самолечение, така и клинични случаи от практиката на лекари, прилагащи су-джок. 

Гнойна ангина
Рак на гърдата
Язва на стомаха
Исхемична болест на сърцето
Болки в коляното
Лумбаго
Нощно напикаване
Наднормено тегло
Инсулт
Кисти в двата яйчника
Прогресиращо късогледство - над 12 диоптъра
 
 (http://www.mediks-bg.com/su_jok/images/img28.jpg)(http://www.mediks-bg.com/su_jok/images/img29.gif)
 
 

 

Титла: Относно: Су- джок
Публикувано от: WhiteKnight в Май 26, 2008, 13:03:13 pm
Преди месеци си направих заявка на продукти от горният адрес, но - "нищо" - не ми отговориха и на 3-те писма.(първо си бях поръчал онлайн и то за над 25 лв., защото доставката беше безплатна в този случай!)
Титла: Относно: Су- джок
Публикувано от: Magnolia в Май 26, 2008, 13:40:07 pm
Преди месеци си направих заявка на продукти от горният адрес, но - "нищо" - не ми отговориха и на 3-те писма.
Странно.Аз отдавна не съм поръчвала, но си спомням, че ми доставиха всичко много бързо.Поръчвай направо от онлайн- магазина, не им пиши писма!
Книгата я препоръчвам. Написана е на достъпен език,схемите са подробни и ясни.
Аз бях забравила за нея, докато наскоро не ме заболя зъб. Нищо не помагаше, нито внушения, нито излъчване на любов и подобни. За ароматерапия се оказа, че нямам подходящите масла вкъщи.
Су-джокът подейства мигновено, а бях доста скептично настроена преди това. :)
Титла: Относно: Су-джок
Публикувано от: H. в Май 26, 2008, 16:31:56 pm
За тези, които се колебаят - действа! Знам от личен опит :D Не се чудете, ами почвайте :P
Титла: Re:Су-джок
Публикувано от: emilkos в Май 28, 2009, 17:28:28 pm
Коя от посочената в сайта литература ползвате?
Титла: Re:Су-джок
Публикувано от: Magnolia в Май 28, 2009, 18:37:58 pm

Аз ползвам тази книжка:
http://www.mediks-bg.com/su_jok/product/sub_products.php?id=33&cat_id=85&stat=

Титла: Re:Су-джок
Публикувано от: Tuki в Май 28, 2009, 19:06:37 pm

Аз ползвам тази книжка:
http://www.mediks-bg.com/su_jok/product/sub_products.php?id=33&cat_id=85&stat=А също така се слагат и семена от различни растения на точно определени точки от ръцете и краката. Май се смята, че така и семето предава част от своята сила на човека, освен че се въздейства на точно определени точки. Обикновено семената се залепват - например с тиксо за ръката и така могат да въздействат по-дълго време. Но зависи и от вида на семената. За положително въздействие върху бъбреците май се вземат бобови семена, защото, тъй като формата им била същата като формата на бъбреците, затова помагали точно на тези органи.
Даже видях такава книга за въздействие на семената върху определени точки от тялото да се продава на улицата.

Ако намерите в Интернет информация точно за въздействие със семена, може да я сложите тук.  ;)

Сега видях ей тук, че има да се продава такава книга:
http://knigibg.com/book_inside.php?book_id=6578


Ей тук пише интересни неща.
http://www.sujok.bg/index.php?a=1


При лечението могат да се използват:

    *  Механичен масаж;
    * Магнитно поле;
    * Биологическата сила на живи семена;
    * Прогряване;
    * Цветолечение.
Титла: Re:Су-джок
Публикувано от: Magnolia в Май 29, 2009, 03:16:02 am
Аз съм срещала само за дребни семена. Май за черен пипер се споменаваше в книжката, но не съм пробвала. Сигурно има значение какъв метод ще се използва, в зависимост от това, колко бързи резултати целиш.
Само моксата съм ползвала досега. Все се каня да си поръчам игли и магнити, но моксата винаги е действала и затова не бързам. Могат да се комбинират методите, мисля.
Титла: Re:Су-джок
Публикувано от: Tuki в Май 29, 2009, 10:13:30 am
Като си си слагаш игли гледай да не си ги сложиш на грешна точка, че тогава може да си навредиш. Не те ли е страх сама да си слагаш игли? Те трябва да се слагат само от специалист.


А су-джок освен за здраве използва ли се и за красота?  :D
Титла: Re:Су-джок
Публикувано от: Magnolia в Май 29, 2009, 12:46:41 pm
Дано да не стигам до игли. Страх ме е. ;D Общо взето се лекувам със сън и гладуване, така че рядко прибягвам до суджока.
За красота в какъв смисъл? За опъване на бръчки и подобни не съм чела, но знам, че магнитите се ползват и за отслабване. Дадена е схема, къде да се поставят. Ако се интересуваш, мога да ти копирам страничката.
Титла: Re:Су-джок
Публикувано от: jediguardian в Юли 01, 2009, 19:15:12 pm
Аз по-скоро ще си карам на суджук терапия. :D
Титла: Re:Су-джок
Публикувано от: neven в Февруари 02, 2010, 13:28:26 pm

Няколко книги. На руски са, но няма кой знае какво за четене...

Сам себе доктор (http://www.bgshare.com/442482/sam sebe doktor.rar)

Су джок (http://www.bgshare.com/442464/су джок.rar)

Атлас рефлексотерапии (http://www.bgshare.com/442487/Atlas_refleksoterapii.pdf)

 Пальцетерапия  (http://www.bgshare.com/442349/Пальцетерапия.pdf)
Титла: Re:Су-джок
Публикувано от: vesela в Февруари 05, 2010, 22:59:11 pm
neven, ти си цяло съкровище  :). От години си търся пълен атлас с меридианите и точките за рефлексотерапия. Много благодаря!
Започвам да си припомням руския...
Титла: Re:Су-джок
Публикувано от: bofara в Октомври 17, 2011, 12:42:45 pm
Повечето книги на проф. Пак Чже Ву /основателят на Су-Джок Академия/ - http://depositfiles.com/files/5ujokiqmq
https://rs115l3.rapidshare.com/#!download|115cg2|247581044|sudjok_sb.rar|23142|R~FB748065076B9A866F1FDFACD89C2E81|0|0

И двата линка дават едни и същи книги, посочил съм и двата за удобство.

На руски са. Изчерпателни са, нямам думи. Аз ползвам "пръчица" за екран за gsm, когато искам да въздействам върху дадена точка. GSM-ите /по скоро техните аксесоари/ могат да бъдат и полезни за здравето понякога.  :lol:
Титла: Re:Су-джок
Публикувано от: FoL в Ноември 03, 2011, 12:05:37 pm
Като си си слагаш игли гледай да не си ги сложиш на грешна точка, че тогава може да си навредиш. Не те ли е страх сама да си слагаш игли? Те трябва да се слагат само от специалист.


А су-джок освен за здраве използва ли се и за красота?  :D

Спокойно  ;) Иглите не могат да навредят, ако са слагани по основна система - тоест тази, описана в книгата на Пламен Иванов. Но за самолечение е по-препоръчително да се практикуват нагревки с мокса. Или тази на Медикс БГ или има разни класически китайски в магазини с азиатски стоки се продават, но те пък много миришат и то е една натрапчива миризма, на мен чак очите ми сълзят от тях  ;D
Всъщност нагревките ако се правят с постоянство дават по-силен ефект от иглите. А най-силен ефект е игли + нагревки (обикновено се слагат за 30мин, като се нагряват самите игли), но може и повече от 30 минути. Колкото повече, толкова по-добре. А относно комбинациите с нагревки на основни точки на меридиани, описани в книгата - Там е много важно да се спазва стриктно времето. Обикновено са по 10 мин. Има и по-малко (само колкото да припари)  :)
Но по тази система на лечение със су-джок не може да става и дума за навреждане, защото това, което всъщност се прави е да се засилва енергията Ки към определен меридиан или към конкретен елемент от тялото (рамо,лакът,вход на стомаха,жлъчка,гърло,глезен и т.н. и т.н.)
Титла: Re:Су-джок
Публикувано от: Канела в Ноември 03, 2011, 12:23:49 pm
 ;D ^^^^ Това горе бях аз, просто писах от на приятеля ми акаунта без да искам. Но сега видях, че има въпрос дали Су Джок може да се използва за красота :)
 - Да, може. В известен смисъл. Може да се избистри кожата - Всъщност ако кожата на един човек е гладка и чиста има 2 варианта - черният дроб да е затлачен (тогава стои малко жълтава и вяла на цвят, и се личи някаква подкожна мазнина) или да е прекалено чист (това на всички го пожелавам). Ако е проблемна - значи тялото постоянно изхвърля някакви токсини, което е много добре. Обикновено хората с прекалено бърз метаболизъм имат проблемна кожа.
Може да се правят процедури за заздравяване на косата и ноктите (при жените се отразява и като заздравяване на ноктите, но може малко да напълнеят. Жените със структура на слабо тяло по правило имат тънки нокти, които не могат да растат много (изключение има ако присъства силен ген за здрави нокти); при мъжете след 40 обикновено много коса означава склонност към импотентност , обратно - по-плешивите мъже са по-потентни)
При подрастващи има процедури и за засилване на растежа :)
Иначе за торбички под очите - лекуват се бъбреци. Сенки под очите - бъбреци, черен дроб, жлъчка.
В общи линии всеки човек е природно красив. Ако със су-джок може да се разкраси, то се лекува определен орган, които чрез влошеното си състояние е дал отпечатък върху външния вид на организма.
Титла: Re: Су-джок
Публикувано от: Mildo в Юни 10, 2012, 15:50:39 pm
Ето и една е-книга за су-джок, за тези които нямат българския вариант. http://www.kodges.ru/78920-su-dzhok.-terapiya-dlya-vsex.html

На руски е.. Тези дни ще мога да дам и линк с бг варианта.
Титла: Re: Су-джок
Публикувано от: nad100 в Ноември 17, 2013, 14:35:20 pm
бихте ли ми пратили файла на су джок на български ако е възможно , благодаря предварително