Форум за конспирации, уфология и мистика.

Духовно => Езотерика => Темата е започната от: HomerCat в Септември 17, 2019, 12:16:37 pm

Титла: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: HomerCat в Септември 17, 2019, 12:16:37 pm
Хомо Сапиенс Етикус

Живот,смърт,превъплъщение и възнесение

Част 3 от  Антропологичната поредица за скрития произход на Хомо Сапиенс

Автор:  --daniel , източник:

http://www.conscioushugs.com/wp-content/uploads/2015/04/Homo-Sapiens-Ethicus-Phoenix-III-Daniel-Revised-2015-04-05.pdf (http://www.conscioushugs.com/wp-content/uploads/2015/04/Homo-Sapiens-Ethicus-Phoenix-III-Daniel-Revised-2015-04-05.pdf)


[ Моя бележка:Това е автоматичен превод + редакция от мен.Струва ми се,че тук е подходящ раздел поради следните причини: въпреки,че някои(включително и аз)биха определили Реципрочната Система като нова парадигма в науката,тя сигурно би изглеждала като еретична за ортодоксалните авторитети.Тази концепция е все още достояние на една сравнително малка общност на изследователи, което донякъде ми напомня за т.нар. езотерични общества,макар че в случая тя не е държана затворена вътре в един тесен кръг на "посветени".Напротив,представена е открито и е достъпна за всеки,който би се заинтересувал.Изглежда ми че ортодоксалната наука би искала тази концепция да остане затворена "някъде там" в периферията на публичното внимание и се опитва да я "затвори" чрез игнориране,може би.Конкретната тема се занимава с концепцията за реинкарнацията,
която е в сферата на езотериката,а също така се разглеждат и Анунаките,които не са в сферата на официално одобреното научно познание.Накратко - еретични теории.
Някои читатели са се запознали с този материал от Академията,но това не е първото място,където части от него се появяват на български.Да отдадем дължимото признание на първия,който представи тази концепция на българския читател(доколкото на мен ми е известно) и това е потребителят Форум
от предишната ни(за някои)обител.
И понеже разбира се тъкмо когато започвам и телефона звъни,за да ми създава известна заетост,
ще продължа по-късно днес.]
Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: HomerCat в Септември 17, 2019, 13:32:09 pm
Въведение

За да разберем как създаденият, кроманьонски човек се различава от другия еволюирал живот на нашия свят,едно изследване на структурата на живота сам по себе си е необходима предпоставка.След като естествената норма е дефинирана, отклоненията от тази норма могат да бъдат изследвани и последствията - определени.
Тази статия ще обхване две основни понятия като енергийни последици: живот и смърт,заедно с еволюцията на тези процеси: реинкарнация(превъплъщаване) и възнесение.Животът като естествено следствие от постулатите на Реципрочната система е разгледан подробно от Дюи Ларсън  в книгата му  в книгата му „Отвъд пространството и времето"1
С надеждата да се определи основният модел на това, което причинява естествената смърт и какво се случва по време и след смъртта на физическото тяло, понятията за смъртта, прераждането и възнесението са екстраполирани от основните понятия на културната митология и теология, съотнесени към съответстващите им понятия в рамките на една вселена на движение. След това тази информация може да бъде екстраполирана, за да се види
накъде се насочва човечеството като вид.

Претекстът на този документ, основан на концепциите, предложени в ”Геохронология”2 и ”Новата световна религия ”3 е че  кроманьонският човек,на когото съвременният човек е пряк потомък,е хибрид  от развиващия се
живот на планетата плюс „извънземно” или „божествено” влияние,представено от видове,наричани заедно „SMs“, които колонизирали планетата в древни времена, създавайки Му и Атлантската епохи4.Потомците на този хибриден човешки вид  обикновено са наричани Библейски Адам и Ева,така че този хибриден подход е смесица между дарвинистките възгледи и теологичните;и  двата са правилни.
Човекът е създаден и сега се развива самостоятелно, като отделен вид.
Терминологията ще бъде трудна, тъй като много от думите имат субективно значение за читателя.За да се помогне за облекчаване на тази трудност, термините ще бъдат дефинирани преди да бъдат използвани, така че контекстът да може да се поддържа.
Ще има такива, които не са съгласни с избора на конкретни думи, но това са тези, които сме използвали в научния ъндърграунд от 30 години и са се държали добре.
Именно концепцията,с която е свързана е важна,а не думата,използвана за изразяването ѝ.
Ще има и такива, които яростно се противопоставят на концепцията на Ларсън ,че по-скоро
съзнанието е последица от живота,отколкото материята да е последица от съзнанието.
Моля ви да „оставите неверието си на закачалката” за момента, тъй като това е реципрочна връзка.Да попиташ „кое е първо“ е като да попиташ дали вътрешната или външната част на една кутия се е появила първа - нито една от двете не е.След като имате кутия, имате вътрешна и вътрешна част.Същата ситуация съществува и със съзнанието; всичко е въпрос на перспектива.
Бележки:
1.Ларсън, Дюи Б. - “ Отвъд пространството и времето” , Tucek & Tucek, публикувана посмъртно през 1996 г.; написана през 1979г.
2.Феникс III, Даниел, “ Геохронология: скриване на историята в миналото; Част 1 от Антропологичната поредица за скрития произход на Хомо Сапиенс” , 2013.
3.Феникс III, Даниел, “Нова световна религия:поробване на човешкия дух със Син лъч.
Част 2 от Скрития произход на Хомо Сапиенс ," 2013.
4. Тази концепция се нарича Теория на интервенцията.
[Моя бел.:авторът начесто използва наклонен шрифт,за да насочи вниманието към някои понятия;ок,но това ми създава допълнителна досадна занимавка,увеличаваща вероятността от грешка.Ще обмисля да използвам само обикновен шрифт,разчитайки на вродената интелигентност на читателите да схванат думите,на които авторът е наблегнал с курсив.]
Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: HomerCat в Септември 17, 2019, 16:42:24 pm
Живот

Доколкото ми е известно,Дюи Ларсън има единствената теория,Реципрочната Система (RS),която извежда както живота, така и етичното съзнание като естествено следствие от своите Постулати.Това,което е предложено от Ларсън в книгата му "Отвъд пространството и времето" е,че животът по същество е стабилна комбинация от материя и антиматерия5.Повечето физици ще ви кажат,че когато материята и антиматерията се срещнат,те се заличават една друга и получавате взривоопасен резултат.Ларсън откри,че тази материя и антиматерия могат да се срещнат "извън фаза" помежду си,така че да образуват стабилна,по-сложна структура: живата клетка.
Все пак експлозия,но конструктивна експлозия на живота,а не разрушителна експлозия на радиация.
Поради тази смес от материални и антиматериални(космически) движения,живите клетки действат предимно в междинния диапазон на скоростта,аналогичен на процесите в звездите,но поради този стабилен баланс,процесът е при много по-ниски температури.Да цитирам Делен от "Вавилон 5": "Ние сме звездни неща"6,буквално.

Това уникално разбиране на живата структура като съвкупност от физическо,пространствено тяло и невидимо, времево тяло,позволява изследване на тази "друга сфера",космическата половина на живота,която философите и спиритуалистите са определили като душа или ум(както е  в конвенционалната New Age концепция за Тяло / Ум / Дух).Докато душата и умът имат много конотации,средновековният латински термин анима7 ще бъде използван,както обикновено се използва от психолозите.Анима ще бъде използвана като препратка към "душата" - половината от живия организъм,ненаблюдаемото присъствие в 3D времето.
Според Реципрочната Система,физическата8 вселена се състои от два сектора на изразяване,съществуващи90 ° извън фаза;всеки е антитеза на другия;две перспективи на скаларно движение:
 
1.Материален сектор(материя):три, координирани измерения на пространството с едно измерение на часовниково време(продължителност).Това е наблюдаваният,измерим сектор от ежедневния ни опит,известен на изследователите от 19-ти и началото на 20-ти век като "материя по същество".
2.Космически сектор(антиматерия):три,координирани измерения на времето с едно измерение на часовниково пространство(разстояние).Това е произходът на етерните явления("невъзможна материя") и не е така наблюдаем и измерим от пространството.Косвено можем да измерим как времето променя пространството,като наблюдаваме как се променят материалните структури,когато се влияят от времевите.

Въпреки това, когато се сблъскваме с определени наблюдавани явления като етично поведение и психически способности,Ларсън откри,че двата сектора на неговата физическа вселена не осигуряват достатъчно взаимоотношения,за да се отчетат тези характеристики и той добави трети,нефизичен сектор,който да съхранява всички доказателства и наблюдения,които тепърва ще бъдат подредени и поставени в теоретичната рамка на Реципрочната Система.Той нарече този трети сектор - Етичен сектор,а структурите,създадени в него - контролни единици9.За съжаление Ларсън почина от старост преди да завърши това изследване.
Бележки:
5.Антиматерията в Реципрочната Система се нарича космическа материя и технически погледнато е "конюгирана
[съединена,спрегната]материя” (conjugate matter), съставена от атомни ротации в пространството, поставени в 3D времева координатна система,използвайки часовниково пространство за измерване на промяната.
Ларсън го посочва като обратна(обърната наопаки) материя [inverse matter],но от проф. KVK Nehru беше посочено, че инверсията всъщност трябва да е конюгат ,за да се запазят измерните[dimensional] отношения.
Например,обратната на материалната сила,t/s2 , е s2 / t, което е неправилно.Космическата сила има измеренията на s/t2.Аспектите на пространството и времето се инвертират,но дименсионалното отношение в числителя и знаменателя остава същото,което го прави конюгат,а не обратен.
6.Вавилон 5 , „Далечно слънце".
7.„Това, което оживява“(анимира) или дава живот.
8.„Физическото“ включва всички взаимоотношения, които са определени от 3D, скаларно движение с аспектите на пространството и времето.Това включва материя(материални атоми), антиматерия (космически атоми), електрически и магнитни полета,биологични организми(живот, включително тяло и ум / душа, но не и „дух“) и техните биоенергетични системи.
9. Ларсън, Дюи Б. - ”Отвъд пространството и времето”  , стр. 81

Концепцията на Ларсън за „сектори“ също се привежда в съответствие с езотеричните концепции за онтологичните равнини(планове) на съществуване :

(https://i.postimg.cc/8zNtzrjS/1.png)

Обърнете внимание, че изследването на Ларсън приключи с третия му, етичен сектор заради смъртта му.Това не
означава, че няма допълнителни сектори, нито нива на съществуване, очакващи да бъдат разгадани като естествени
последици от Реципрочната Система.
Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: HomerCat в Септември 17, 2019, 19:52:23 pm
Нивата на съществуване

Ларсън определя три различни нива на съществуване въз основа на връзките между трите сектора:

(https://i.postimg.cc/KvZVnK0c/2.png)


1. Неодушевено (неживо) : Материален или космически сектори; атомната и химическата сфера; материя или антиматерия.Комбинациите деструктивно пречат на произвеждането на енергия.
2. Биологично : Материален и космически сектори, комбинациите конструктивно пречат за производството на клетки.Материалният, пространствен аспект на живота е корпусът , тялото.
Космическият аспект на живота е анима И двете половини заедно се означават като жизнена единица.
3. Етично : Материален и космически и етичен сектори;структура, изградена върху рамката на пространството и времето, но достигаща отвъд него.Тези „звена за етичен контрол“ са клетки на интелигентност10,които ние колективно посочваме като съзнание.Влиянието на тези клетки върху тялото,ума и душата - като дух,за който ще използваме средновековния латински термин Анимус11,за да елиминираме предубежденията относно концепцията за духовното.

Както се вижда, Ларсън, чрез естествените последици от своята Реципрочна Система , бавно и сигурно започва да извежда съществуването на езотеричните, философските или духовните области - чисто от отношенията на пространството и времето като движение.И той открива, че те имат същата структура както древната литература предполага,с единствената разлика,че като следствие от теорията,атрибутите и свойствата на тези нива,сектори и единици могат да бъдат изрично определени - както и как те си взаимодействат помежду си.Това ни дава основание да анализираме развиващия се живот,както и концепциите,които вървят заедно с живота,такива като биоенергия (прана, ки, ци, шен, кундалини и други форми),смърт,превъплъщение и възнесение.
Не е нужно да гадаем,когато можем просто да изведем заключение къде отива животът,какво става там и какво можем да направим,за да подпомогнем този растеж на съзнанието.
Бележки:
10.Да не се бърка с дебила[moron],частица глупост, която е силно заразна в бюрократичните системи.
11.Анимусът обикновено се определя като интелект или дух, често асоцииран с понятията за етика и морал.


Сила и енергия

Вече сме запознати с основните сили на Природата, а именно електрическата , магнитната и гравитационната.
Също така знаем за определени форми на енергия,като вълни,от които има два диапазона в Реципрочната Система, разделени по единица скорост.Вълни с ниска честота (Low Frequency - LF),които съдържат ниска енергия и нанасят малка вреда,такива като звук, светлина, топлина и радиовълни; и вълни с висока честота (High Frequency - HF),като рентгенови лъчи, гама лъчи и космически лъчи, които могат да причинят сериозни увреждания.

Силата и енергията,макар и сходни,не са едно и също нещо.Когато Ларсъновите естествени единици за пространство (s) и време (t) се използват за определяне на количествата (вместо имената на мъртви учени),понятията,които стоят зад сила и енергия и техните разлики стават очевидни.
Енергията (t/s) остава постоянна, но силата (t/s/ s = t/s2 ) е енергия, която се променя по отношение на пространството,не времето.Ако човек погледне спрегнатата връзка(взаимоотношение), скоростта,която се променя по отношение на времето,s / t / t = s / t2,ние откриваме,че това е позната концепция:ускорение.
Силата е просто времево ускорение.И понеже координатното време не се наблюдава пряко, то действа невидимо върху пространството.
Това дава представа за естеството на енергията и защо можем да я открием само по начина,по който тя променя пространството:сила и енергия са времеви структури,движещи се с часовниково пространство,а не пространствени структури,движещи се с часовниково време.Като времеви структури те съществуват в 3D време (или както казват физиците, са локализирани във времето).

(https://i.postimg.cc/3xYFfRNL/3.jpg)

Това лесно се наблюдава по начина,по който магнитно поле движи железни стърготини,оформящи "силови линии".
Не можем да видим самия магнетизъм,защото ефектът е нелокален,но можем да видим как магнетизмът променя пространствената подредба на железните стърготини.
Това е времевият компонент, който е „енергията” ( t / s),която причинява промяна в пространството(Δs);
наблюдавания резултат от силата , t / s / Δs = t / s2.
Всички жизнени единици съдържат атоми, атомите имат електрически и магнитни полета и реагират на гравитацията,
точно както техните неодушевени двойници.Но животът надхвърля електромагнитните сили поради връзката между материалните и космическите атоми - тази стабилна връзка между материя и антиматерия;и тази връзка генерира допълнителни полета,изразени с термина биоенергия,енергията на биологичните организми.
Имайте предвид,че всичко,което се случва в нашите наблюдаеми,пространствени отношения,също се случва в ненаблюдаемите времеви отношения,което води до допълнителни "анти"-концепции като антигравитация - времева гравитация.
Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: HomerCat в Септември 18, 2019, 07:03:27 am
Биологична енергия

Биологична енергия или биоенергия13 е  “Ниво 2” версията на електрическа, магнитна и гравитационна сили, при които тези атомни свойства се смесват с техните конюгати - времевата „антиматериална“ версия на сила и енергия,която съставлява невидимата,космическа половина от жизнената единица, анима.Тяхното взаимодействие създава енергийна аура около пространствения корпус и времевата анима - това,което се нарича етерно тяло14.
Бележки:
12.Единица скорост е скоростта на светлината,1 естествена единица пространство за 1 естествена единица време, единство в Реципр.Сист.,или 299,792,458 m/s в конвенционалната физика.
[пропуснах да означа с горно 12 израза "единица скорост" от второто изречение под Сила и енергия от предния пост.]
13.Биоенергия в смисъла на различните форми на биологична енергия,а не общото позоваване на енергия,получена от
биомаса като биодизелово гориво.
14.Етерът (или æther) в контекста на Реципрочната система е космическият сектор на 3D времето, интерпретиран от 3D пространствената перспектива на материалния сектор.

Аурата на жизнените единици

(https://i.postimg.cc/wBsSL27S/4.jpg)

Ненаблюдаемата половина от жизнената единица,съществуваща в 3D времето,хвърля сянката си около жизнената единица по същата причина,по която електрическите и магнитните полета хвърлят сянката си около неодушевени структури - освен в случая с жизнената единица,те се наричат аури.Тези аури образуват етерния двойник на организма,който е сянката на анимата за корпуса,тялото в пространството.Целият живот има аура и тя отразява състоянието на космическата половина от жизнената единица,нейната "душа".Душата е седалище на емоцията,така че тенденцията на етерния двойник е да отразява емоционалното състояние на жизнената единица.

Второ аурично поле,което обикновено не се обявява от мистиците15 също се образува около космическата анима,създавайки структура,аналогична на етерното тяло,което заобикаля физическото.Този материален двойник показва състоянието на физическото тяло към интуитивната страна на живота,което е начинът,по който човек може да възприеме,че някой "се чувства болен" (както майките сякаш винаги знаят за децата си,независимо колко далеч са те).Бидейки нелокална,тази връзка работи аналогично на моста Айнщайн-Подолски-Розен16,защото душите могат да  остават съседни във времето като "група от души",докато телата могат да бъдат разделени от значителни пространствени разстояния.

Форми на биоенергията

Жизнената единица може да се счита за "по-пълен" израз на скаларно движение,защото съдържа и двата сектора в една клетъчна структура.Атомите и частиците,които са или пространствени или времеви имат само "половината история", така да се каже.Вземайки предвид,че Вселената се дефинира от три измерения на движение,то напълно естествено е да открием три изражения(проявления) на биоенергията в живите организми,отразяващи трите диапазона на скоростта, свързани с астрономическото движение17.

Форми на биоенергията

Всяка култура има свои имена за тези три форми на биоенергия.За целите на този анализ ще се използват китайските термини:
• дзин (fohat),клетъчна,либидо или сексуална енергия,свързана със здравето и тялото.
• ци( ки,чи или прана), жизнена сила, свързана с анимата.
• шен (кундалини), съзнание, духовна и интелектуална енергия, свързана с анимуса.
Бележки:
15.Този материален дубъл е механизмът,използван за нанасяне на телесни повреди при определени бойни изкуства чрез
енергийна атака върху проекцията на материалното тяло във времето.Това енергийно увреждане се отразява върху физическото тяло след определен период от часовниково време,пораждайки известното "смъртоносно докосване, познато от практики като Дим Мак.
16.Класическата червеева дупка(wormhole),която свързва нещата отдалечено през пространството,въпреки че няма действителна нужда от свързващ тунел,тъй като връзката е просто обратната връзка на съотношението на движение.
17.Звездните събития и жизнените единици всъщност имат много общо с начина,по който си взаимодействат при по-бързи от светлината скорости.Човек може да разглежда живата клетка почти като една термично балансирана, микроскопична звезда.

[Моя бележка: относно китайските термини - срещал съм различни вариации според преводите на различни езици.
При автоматичния превод думата "jing" излиза като "дзин",понякога като "джин",а понякога остава на латиница.
В книгата на д-р Ян Дзюнмин "Осемте къса коприна" думата е "дзиен".В книга по ци гун на същия автор,преведена на руски,е транскрибирана като "цзин".
В "8-те къса коприна" на български,думата за дух,тук преведена като шен(shen) е представена като "шън".На руски е представена като "шэнь" или "шень".При редактирането,понеже съм свикнал с "шън" - така го пишех,но после го поправих на "шен".В таблиците,следващи по-нататък може да прочетете "шън".
За този shen / шен / шън д-р Ян Дзюнмин казва в "Осемте Къса":
"Шън е центърът на вашия ум,духът на вашето съществуване.Той ви прави човек.Животните не притежават шън.Шън във вашето тяло се подхранва от Ци."]
Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: HomerCat в Септември 18, 2019, 22:04:36 pm
Всички знаем, че за да съхранявате енергия, се нуждаете от някаква батерия,и сложните биологични системи идват с такива батерии - известни на китайски като Dan tien или алхимичното поле от еликсир (самият еликсир е друг термин за биоенергията).
Тези структури, имайки ротационен характер, съществуват в аналог на Еквивалентното пространство на Ларсън , макар и по-уместно е да се нарече еквивалентно движение за жизнена единица,тъй като еквивалентността включва сливането на еквивалентно пространство с еквивалентно време.Тези структури на еквивалентно движение(equivalent motion structures)  не се наблюдават директно от нашата конвенционална референтна система, но са локализирани в три области в тялото, както е посочено и могат силно да повлияят както на физическия корпус, така и на времевата анима.Те действат доста подобно на зареден електрон,където Дан Тиен е електронът, пускащ "силови линии" наречени меридиани , по цялото тяло за събиране и разпространение на биоенергия.
 
(https://i.postimg.cc/gJW758KH/5.jpg)

Дзин: Клетъчна енергия

Tова е аналог на обхвата на Ларсъновата "ниска скорост" (1-x), която е свързваща енергия във и между клетките.Дзин се придобива чрез консумация на храна - други живи клетки, които излъчват дзин при разпадането им  за употреба в тялото.
Колкото по-качествена е храната (като например органична), толкова по-изобилен е полученият дзин.
Много лоша храна18 може да има толкова малко дзин, че самият орган трябва да достави част от него, за да помогне на храносмилането19.Дзин се предоставя и по време на зачеването , където новият живот е снабден с определено количество вроден дзин от родителите,за да инициализират жизнената система за независима работа. Когато бебето е в утробата, зависи от дейностите на майката да направи първоначалния заряд на тези биоенергийни  батерии, тъй като тези „джъмперни кабели“ се изключват само при срязване на пъпната връв при раждането.След раждането естествените процеси работят за придобиване на допълнителен дзин от външни източници ( придобит дзин ). Дзин се изразходва с ежедневни дейности и се консумира бързо в стресови и страшни ситуации, тези дни, известни като "ежедневие."

Когато общото количество дзин се изразходва на ниво биологичен организъм20,естественият процес на умиране се инициира.
Ако организмът няма достатъчно ци, за да включи процеса на превъплъщение,резултатът е смъртта - ”понижение”(деградиране).
За повечето по-ниски форми на живот, които все още са обвързани с колективна анима, тази демонстрация е завръщане към неодушевената, химическа сфера.Висшите форми на живот, имащи повече сложност, се “понижават” до ниво, което може да се поддържа с останалата им биоенергия.21

Бележки:
18.Това включва генетично модифицирани организми, лошо оплодени растения и животни, “напомпани” с хормони за производство на физически мускул(месо), но не и съответните нива на биоенергия. Най-доброто говеждо месо е „свободният дивеч” ,поради това - говедата използват мускулите си,изминавайки по време на паша много мили на ден, което създава подходящ баланс на структурата и енергията.
19. Тази загуба на енергия, която понякога получавате след хранене, се дължи често на тялото, което трябва да се снабдява
с биоенергия, за да усвои храната, вместо да използва храната като източник на биоенергия.
20.Клетките могат да обменят ци с дзин, за да подпомогнат поддържането на организма жив. Процесът е известен като лечение.
21.Това е произходът на кастовите системи, които обикновено се регулират от кармата. Този процес на понижаване обръща еволюционния модел на сложност, връщайки  агрегата на жизнената единица на по-просто ниво, за да опита отново.

Ци: Жизнена енергия

Дзин е нискоскоростната енергия, която поддържа клетките или от материалната, или от космическата страна. Ци е следващата стъпка нагоре,енергия с „междинна скорост“ (2-х), която поддържа материалните и космически агрегати  заедно и комуникиращи си22.
Тъй като тази стабилна връзка между материята и антиматерията е това, което определя живота, Ци е считана за жизнена енергия. Ци може да бъде произведена от дзин или получена от околната среда. Заради това че дзин е много по-изобилен и много лесно се получава от добро ядене, ци обикновено се произвежда от дзин чрез Xia dan tien, след което се изпраща за съхранение в Жон дантиен.
Ци в околната среда всъщност е доста изобилна в природните зони и много хора могат да я почувстват като едно добро усещане при туризъм или къмпинг. Основният източник е добър, чист въздух, поради което ци се асоциира с дишането и затова практиките за насърчаване и съхраняване на ци се отнасят към дихателните упражнения.Тези,които практикуват такива упражнения в отдалечени райони, често забелязват, че е много по-ефективно, когато има гръмотевични бури в района. Има причина за това: интензивното диелектрично поле, произведено от гръмотевичната буря леко променя формата на водната пара, превръщайки неодушевената вода в жива вода23,директен източник на жизнени единици със структура, лесно преобразуваща се в ци.За съжаление, малко от тези места съществуват в цивилизованите страни,които са били претоварени от електромагнетизъм, тъй като тази форма на енергия предотвратява изобилното формиране на ци от околната среда.

Шен: Духовна енергия

Ци може да бъде превърната в шен като волеви акт.Шeн обикновено не се придобива от околната среда;той се получава само като преднамерен, съзнателен акт (процесът на превъплъщение обаче ще осигури известно количество шeн за новороденото,както и малко шeн, получен от родителите). Когато форма на живот получава достатъчно шен, активира духовния комплекс- интелигентността и развива степен на етика, както Ларсън го описва в „Ниво 3: етично“ в „Отвъд пространството и времето“.Шeн може да се счита за интелектуална или творческа енергия, в зависимост от това дали материалният корпус или космическата анима е доминираща в организма. Тези,които по типичния, алхимичен път  се опитват да балансират мъжкия и женствения аспект в себе си, ще имат тенденция да проявяват и двете форми на шен, бидейки  интелектуално творчески (композитори) и творчески интелектуални (изобретатели).
С изключение на хипотезата Гея24,Природата все още не се е развила достатъчно, за да бъде екологичен източник на шeн, така че всяко външно натрупване се извършва от творчески и интелектуални  занимания с участието на други хора с подобен ум и дух; процес, аналогичен на резонансно усилване.Когато дзин се свърши и има достатъчно шeн, се отваря друг вариант за смъртта - това, което обикновено се нарича възнесение , процес за излизане от цикъла на живота, смъртта и прераждането, чрез преминаване към различно царство Ако човек няма достатъчno шeн за да се възнесе, най-вероятно ще има достатъчно ци,за да се превъплъти и последва този маршрут, за да опита отново.
„Когато умът е просветлен, духът се освобождава; тялото няма значение."25
Бележки:
22.Известен в някои езотерични кръгове като „сребърна нишка“, който свързва тялото и душата.
23.Живата вода , подробно документирана от Виктор Шаубергер, има атомната структура на антихидроген хидроксид - един
от водородните атоми на водата се ускорява до свръхсветлиннани скорост, изтласквайки я към космическата страна,
превръщайки водата в структура на жизнена единица . Това е и източникът на Брауновия газ , известен още като оксихидроген.
24.Гея е колективното съзнание на планетата и притежава интелигентност от това съзнание.
25.Ома Десала, Stargate SG-1 , епизод „Меридиан” и монахът в Хеб на „Майчин инстинкт“.

Ин-Ян = Време-Пространство

Друга концепция, която се използва от китайците, е тази на ин-ян , концепцията за „неразделими противоположности”, която Ларсън нарича движение.Ин е инволютивното понятие: женствена, полярна, извита, пълна или студена,докато ян е еволюционната концепция: мъжествен, линеен, прав, празен или горещ. В материалния сектор,в рамките на контекста на Реципрочната система, използван в този анализ, времето е ин, а пространството е ян.26
Ин-ян също представлява начин за представяне на концепцията за просто хармонично движение (SHM-simple harmonic motion ), където yin (отвътре) SHM е вибрация , а yang (отвън) SHM е трептене .Вибрацията, когато се прилага към въртене,такова като атомна система, създава понятието заряд ,ротационна вибрация в Реципрочната система, която е източник на електрически, магнитни и гравитационни заряди.27Зарядът е енергия , а зарядът на електрон се изразява като сила - движението,което зарядът причинява на атомните системи.Зарядите се придобиват лесно , но не са задължителни.Частиците и атомите могат да съществуват в заредено или незаредено състояние,концепция, която не е призната от конвенционалната физика.
Заради това че полевите ефекти на незаредена частица не варират по отношение на времето или пространството, те не са лесни за засичане. Най-често срещаният пример за незаредена структура е тази на незаредения електрон, който се наблюдава като „дупка“, положителният „заряд“ на електрическия ток.Зареденият електрон е конвенционален електрон,действащ като статично електричество.

Всички форми на биоенергия, както и техните неживи двойници имат полярност (полюси) и могат да съществуват в заредено или незаредено състояние. Всеки тип биоенергия може да съществува в четири различни състояния: незареден ин,зареден ин,незареден ян или зареден ян, в резултат на което изглежда че има дванадесет различни форми на биоенергия:четири вида дзин, четири вида ци и четири вида шен.

Смърт и умиране

Последната концепция, която се нуждае от изясняване  е тази на смъртта.Терминът „смърт“ може да бъде разглеждан едновременно и като състояние и като процес.В тази книга думата „смърт“ ще се използва за представяне на терминално състояние , а „умиране“ - за да представлява процеса.
• Умиране : процесът, започващ след като биологичния организъм вече не може да запази жизнеспособността си.
• Смърт : състоянието, при което организмът е “понижен” или се връща в неодушевен статус.
Процесът на умиране се започва или естествено (старост), неволно (болест или нараняване), или неестествено (убийство, злополука). Биоенергетичното състояние е различно за всеки процес:
• Естествено : биоенергията на дзин е изчерпана. Ци и Шен не са засегнати.
• Неволно : Стресът изчерпва дзин, като го преобразува в ци, за да изработи имунния отговор, докато дзин се изразходва.
Борбата с болестта и регенерирането на тъканите ще изразходва ци.
• Неестествено : Оставащият дзин се преобразува в ци в големи количества, което може да доведе до достатъчна плътност на етерния двойник, така че да получи свой собствен “живот”. Но без жизнеспособно, пространствено  тяло,което да го съдържа, етерният двойник се превръща в призрак.28
Бележки:
26.Ин-ян и време-пространство представляват едно и също понятие.Физиците просто не харесват тези „метафизични“ термини в науката!
27.Конвенционалната физика разпознава само електрически заряд; магнитният заряд се третира като импулс,а гравитационния   
заряд - като изотопна маса.
28.„Призрак“ ще се използва като сянка на космическия аспект на жизнените единици, а не „дух“, което е общ превод за анимус.

Произход на изборите на задгробния живот

По-голямата част от западните концепции, касаещи отвъдния живот, могат да бъдат проследени до един източник, Платоновия
Мит за Ер29 , който е както следва:

С много други души като негови спътници, Ер се натъкна на страховито място с четири отвора - два към и от небето и два към и от земята. Съдиите седнаха между тези отвори и разпореждаха  кой път да следват душите: добрите бяха насочени към пътя в небето, аморалните бяха насочени по долния.Но когато Ер се приближи до съдиите, му беше казано да остане, да слуша и да наблюдава, за да съобщи своето преживяване на човечеството.
Междувременно от другия отвор в небето чисти души плуваха надолу, разказвайки за красиви гледки и удивителни чувства.
Други, връщайки се от земята, изглеждаха мръсни, посърнали и уморени, плачейки от отчаяние,разказвайки за ужасния си опит, тъй като всеки е бил длъжен да плати десетократно наказание за всички нечестиви дела,извършени, когато е бил жив.Имаше обаче някои, които не можеха да бъдат пуснати от подземния свят.Убийци, тирани и други неполитически престъпници бяха обречени да останат до изхода му,неспособни да избягат.
След седем дни на поляната душите и Ер бяха задължени да пътуват по-нататък. След четири дни стигнаха място, където можеха да видят нещо като колона от светлина, по-ярка от всичкo, коeто бяха виждали преди. След още един ден път, те  го достигнаха.
Това беше Вретеното на Необходимостта.Няколко жени, включително и Лейди Необходимост, нейните дъщери и Сирените присъстваха там. След това душите бяха организирани в редици и на всяка бе даден лотариен знак, освен на Ер.

После,според лотарийните им жетони се изискваше да излязат по ред и да изберат следващия си живот.Ер си припомни първия, избрал нов живот,човек, който не е познавал ужасите на ъндърграунда, но е бил награден в небето,който припряно избра да бъде могъщ диктатор. При по-нататъшна проверка той разбра, че сред другите зверства,му е било предопределено да изяде собствените си деца.Ер забеляза, че това често се случва на онези, които бяха минали през пътя в небето, докато тези, които бяха наказани, често избираха по-добър живот.Мнозина предпочитаха живот, различен от предишния им опит.Животните избираха човешки животи, докато хората често избираха очевидно по-лесния живот на животните.След това на всяка душа бе назначен дух пазител, който да ѝ помага през живота. Те преминаха под престола на Лейди Необходимост, след това пътуваха до Равнината на Забравата, където течеше Реката на Забравата (Лета).

От всяка душа се изискваше да пие част от водата в различни количества, с изключение на Ер. Като пиха, всяка душа забрави всичко.Когато си легнаха през нощта, за да спят, всяка от душите беше издигната нагоре в различни посоки за прераждане, завършвайки пътуването си.Ер не си спомни нищо от пътуването обратно в тялото си. Той отвори очи, за да се окаже, че лежи на погребалната клада  рано сутринта и успя да си припомни пътуването през отвъдния живот.


Както можете да видите сами, всички класически елементи са тук. Пътят в небето става Небесните селения, пътят в Земята става Ада, идеята за превъплъщението и булото на забравата… дори и тези „изхвърлени от небето” през тази втора врата, за да поемат живота на зверства.
Ако използваме контекста на Анунаки, който е представен в тази поредица, това, което имаме тук, е класическата дихотомия на битката между Енлил (бог на небето) и Енки (бог на земята) и обещанията, дадени на техните робски популации, човечество. Енлил (и баща му Ан) живеят в „небесата“ и ще слязат на повърхността  като владетели на земята. Енки, с подводния си Абзу и разработващ минни операции по цялата планета, живее под повърхността и ще излезе на повърхностния свят, да донесе съкровищата отдолу, за да умиротвори обитателите на небето. С настъпването на военни действия между тях, тези области на контрол станали класическото Небе (Енлил като Яхве / Йехова) и Подземния свят (Енки,Противникът30).
Ролята на човешките души в този Анунакски сценарий ще бъде разяснена по-късно, след като бъдат разгледани  някои основополагащи концепции.
Бележки:
29.Републиката , Платон, 380 г. пр. Н. Е., 10.614-10.621; превод, взет от записа в Wikipedia Myth_of_Er.
30.Енки, като обвинил Енлил, че работи срещу най-добрите интереси на Анунаки, станал най-големият противник на Енлил и
получил титлата „обвиняващ противник“, сатана . „Сатана“ не е личност, а  титла,доста подобна на „Президент”.


 
Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: HomerCat в Септември 20, 2019, 23:17:15 pm
Опции по време на умиране

Количеството и видът на биоенергията, придобити по време на живота, предоставя определени възможности при умиране поради естествена или неволна причини.Неестествената смърт причинява ситуация,при която оставащият ви дзин (годините,взети от вас,така да се каже) се преобразува директно в ци при загубата на корпуса.Като следствие от този тласък на ци,смъртта от неестествени причини се случва рядко,тъй като тласъкът на ци кара живата същност да прескочи директно към опцията за реинкарнация.Този “безотказен” начин е вграден в системата,за да даде втори шанс на съществата,които не искат да останат обвързани към “земното”,така че да не се явяват като призраци(духове) на другите.

(https://i.postimg.cc/CM7NGjVG/1.jpg)

Реинкарнацията и възнесението са входни точки в по-комплексна система от тестове(опити) и последствия,където в играта влизат такива концепции като карма31,а така също и еволюционната история.Тук концепцията за смъртта може да счита за аналогична на това да те „скъсат“ на изпита,с което се връщате в предишен клас,за да научите уроците,които очевидно сте пропуснали и да опитате отново.Истинската смърт,пълното връщане към неодушевен статус е в основни линии като да ви „скъсат“ в детската градина,така че е нещо рядко.
Бележка:
31.Карма е пренасянето на действия и намерения от предишни въплъщения,които влияят на сегашното.Безсмъртие

Естествена последица от тази структура е,че ако животът придобива дзин по-бързо,отколкото може да го изразходва,естественият процес на умиране никога не би се случил и индивидът би могъл да живее вечно.
Това е вярно,но има уловка, свързана с нашия стар приятел,нивото на магнитна йонизация32,което е отговорно за това кои елементи са радиоактивни.Не-нулевото ниво на магнитна йонизация  позволява на атомите да събират неутрино,за да добавят изотопна  маса.В неодушевеното царство атомите могат да премахнат тази излишна маса чрез радиоактивност,но в случая с жизнената единица,където където материалната и космическата структура са в баланс, изотопната маса се изгражда и от двете страни.
Материалните и космическите структури непрекъснато увеличават атомните си премествания докато изотопната маса достига точка, в която неутрализира атомната ротация.33Това води до прекъсване на връзката между материалните и космическите структури на жизнената единица,причинявайки клетъчна смърт.
Придобивайки повече дзин,вие може да удължите живота си,но ще продължите да “остарявате.”34
Но както древната история учи,”боговете” са били безсмъртни,така че са намерили начин - но не чрез удължаване живота на физическото тяло,а чрез създаване на тела “по поръчка” и прехвърляне на тяхната самоличност чрез използването на това,което е определено като “черна магия”.Има начин да се постигне безсмъртие за хората,както е документирано от древните даоистки майстори - ако сте готови да платите цената.Любопитното е,че много от даоистките майстори,постигнали безсмъртие и заминали от смъртното царство за царството на боговете са се връщали да живеят смъртен живот,макар и никога да не са обяснявали защо35.
Бележки:
32.В Реципрочната система нивото на магнитна йонизация, променлива от околната среда, контролира количеството на изотопната маса,която един атом може да акумулира,преди да бъде подложен на радиоактивен разпад за елиминиране на излишната маса.
33.Човек би си помислил,че така,както с възрастта увеличава телесната си маса -нещо,което кантарът в банята ми демонстрира всеки ден - така ще се увеличава атомната маса,в следствие от допълнителната изотопна маса.Но това не е така;понеже се добавя маса и анти-маса,няма наблюдаема промяна в нетната атомна маса на клетката.
34.Където природата създава проблем, тя също предлага решение ... като Фонтанът на младостта , който може да не е това,което вярващите в приказки хора си мислят.
35.Питах се каква “небесна” ситуация би могла да бъде толкова разрушителна,че да накара човек да се откаже от безсмъртието?Може би са тези 24/7 концерти на „Елвис”!

Смъртната опитност

Ако искате да разберете смъртта,последното място на което бихте искали да търсите е съвременната религия.
А следващото такова място - това са Ню Ейдж експертите.Отидете до източника,който започва с Шумерските записи и книгите написани от старовремските богове,такива като Книгата на Юбилеите,която е диктовка от „Бог“,записана от Моисей на планината Синай,докато Той гравирал онези каменни плочи за израелтяните.Да,“Бог“ е създал човека,въпреки че контекстът на генетичното инженерство малко се е изгубил при превода.Така че,ако някой разбира структурата на човешкия вид,това са онези приятелчета,които са проектирали хибрида - и тази информация е добра отправна точка.
Това което е описано са две сфери - смъртната област на нашето ежедневие и онази “друга” сфера,която ще наричам просто Другото царство36,тъй като за нея има много други имена,всичките с крайно религиозни конотации(подразбиращи се значения).Ако сте си свършили домашното и сте следвали отблизо Ларсъновата Реципрочна Система,вече знаете какви са тези две сфери - двата секторни аспекта на биологичното ниво на съществуване,а именно - версията на “втората плътност” на материалния и космичния сектори.37

Що се отнася до умирането,хората,кроманьонските потомци са “смесена торба” - хибрид между естествени и “божествени” процеси от техните Саурийски създатели. [ саурийски - от saurus - гущер,влечуго;Saurian - тази дума е автоматично преведена като "саурийски",може и "сауриански",но тогава някой може да я сбърка със "сириански"]

По-голямата част от човечеството е повече “долу до земята” тип,представляващ генетичен микс от кроманьонски и неандерталски “червенокръвни” хора.По-малко подмножество са афиширащите се като “синьокръвни” с Кралски произход,
работещи повече чрез Саурийските принципи “отгоре надолу”,за разлика от еволюционните туземци.Естественият процес (на умирането) ще бъде адресиран тук като естествена последица от живота.

(https://i.postimg.cc/fTWGb93g/2.jpg)

Смъртта е деконструкция на биологичното ниво на съществуване, което може да достигне чак до неодушевеното ниво.
Както при всеки радиационен или радиоактивен процес,се освобождава(отделя) енергия,а в ситуацията с жизнената единица се освобождава биоенергия.Но за разлика от електроните,алфа частиците и гама лъчите,биоенергията продължава да има приемственост(непрекъснатост) на формата за период от часовниково време,все още имайки възможност да влияе леко на пространствената сфера чрез силите,генерирани от анимата.
Висшите функции на съзнанието,бидейки нефизически,остават непокътнати и действащи,оставяйки този етеричен призрак в преходно състояние.Следсмъртните ритуали,като описаните в Бардо Тьодол,т.нар. „Тибетска книга на мъртвите“ са създадени, за да подпомогнат призрака в опциите,достъпни му през този период.
Неестествената смърт има тенденцията да изхвърля експлозивно етеричното тяло от физическата сфера,понякога до такава степен,че човек дори не разбира,че вече е изгубил физическото си тяло.Поради високото ниво на ци и факта,че липсва осъзнаване какво се е случило,не се правят опити „да се продължи нататък“ и призракът остава „обвързан към земното“ докато не настъпи осъзнаване и после да направи избор или ци(която не може да бъде попълнена) се разсейва и така се стига до точка,където изборът е принудителен.
Бележки:
36.Концепт, заимстван от телевизионния сериал, ”Сабрина,вещицата тийнейджъка” , където несмъртните (вещици, магьосници,митични същества и т.н.) могат да съществуват и да се движат между смъртните и „други“ царства.
37.„Царство“ е по-добър термин от „сектор“ в тази ситуация, тъй като сектор е от section -  раздел , парче. Биологичното царство е и двете - включва и материалния и космическия сектори.


Процесът на реинкарнация

Наличието на ци позволява активиране на вторичен процес при умиране - този на  реинкарнация.Ако наличието на ци е недостатъчно (по-малко от една естествена единица,както би казал Ларсън),тогава системата няма достатъчно „мощност“,за да премине към отвъдния живот и се връща към неодушевен статус.Висшите форми на живот обикновено са натрупали голямо количество ци,така че процесът на превъплъщение нормално е достъпен.Хората са преминали през цикъла на прераждането значителен брой пъти през последните пет хилядолетия и когато се раждат, вече имат количество ци и шен, пренесени от предишния цикъл.Ци често определя относителното здраве на новороденото, докато шен е определящият фактор за кармата.Човек с лоша ци може в крайна сметка да се деформира при превъплъщението,докато такъв с добра може да получи атлетично тяло.Добър шен ще даде на човек по-добродетелен живот,докато лош(като качество) може да доведе до постоянни проблеми и живот,изпълнен със страх.

За да разбере какво е превъплъщение човек трябва да разбере какво е въплъщение.Думата е производна от от "carnate", което означава "да се постави в плът",а това означава да оживеe.Реинкарнация е да оживееш отново - подразбирайки,че има нещо,което е пренесено от предишна инкарнация.
След смъртта материалните и космическите атоми се разделят, връщайки корпуса в неодушевен статус.Но биоенергийното поле остава като призрачен или етерен двойник. Именно в това състояние съзнанието изживява отвъдното.
В диаграмата по-горе аз идентифицирах първото следсмъртно царство като “Чистилището” - стар католически термин за мястото,където душите пребивават веднага след смъртта,правейки преглед на живота си,за да видят къде ще свършат (останат) за вечността..При изследването на тази сфера повечето системи добавят допълнителна стъпка, която може да се нарече „Мъглата“.Когато при смъртта на тялото съзнанието загуби физическите сетива,то е малко объркано,тъй като неща като зрението са достъпни само от това,което е известно като 3-то око.

Нещата са доста неясни в началото,като гледане през мъгла.По това време съзнанието все още е много свързано с пространствената среда - хората,структурите и ориентирите все още могат да бъдат идентифицирани,само че не като физически системи,а само като енергийни.Без тяло нямате и „сянка на шанс“ за действителен,физически контакт.
Смъртната опитност продължава в това състояние 40-60 дни,в зависимост от културата.38Смята се,че през този период хората,които човек е оставил след себе си,все още имат възможност да общуват с него,да кажат последните си мисли и да приключат,преди той да се насочи към по-интересни неща.Също така,не забравяйте,че движението  в тази призрачна форма не е пространствено - то е енергийно,така че съзнанието ви може да се локализира във всяка точка на Земята,когато (ви) е нужно.И тази нужда обикновено възниква,когато любим човек мисли за вас.Следователно,изглежда че този преходен период съществува,за да се извърши приключването с предишното битие.
След като взаимодействията с физическия свят са завършени, вие сте добили доста добра представа за това какви сте били като личност и навлизате в процеса “преглед на живота”.Това е мястото,където вие решавате какво ще се случи по-нататък и човек може да бъде доста суров към себе си.В нашето общество статутът на жертва се възнаграждава и това води до усещане за безполезност,което се пренася в отвъдното.

В класическите религии прегледът на живота свършва с два прости избора: себичен(егоистичен) и “отиваш в Ада” (черен или тъмен аспект на вълната) или благотворителен и “отиваш в Рая” (белият или светъл аспект).Отбележете,че тези “вълни”,подобно на техния океански еквивалент са преходни- персонализирана версия на небето или ада,не колективната версия, която първоначално е била установена от боговете на старините.
Умът е мощно нещо и тъй като умът е космическият аспект на живота( с мозъка,к който е материалният аспект) той преживява смъртта на тялото, но вече не е ограничен от споделената,пространствена илюзия,която наричаме “реалност”.
Умът ви може да създаде всяка илюзия, която желае,за да балансира вашата биоенергия, така че да може да продължите по пътя на духовната еволюция.Онези, които имат преживяване близо до смъртта, обикновено влизат във вълните,
точно като човек на брега в плискането на океана. Не са се ангажирали напълно с процеса на умиране,защото на някакво ниво те знаят, че няма да умрат.Но те добиват бегъл поглед до какво може да доведе личната самопреценка и такъв опит често може да доведе до съществена промяна в гледната точка на човек върху живота -
обикновено за по-добро,след като открият,че личният ад е изграден върху всички онези неща,от които те са бягали и са потискали в себе си,прекарвайки така целия си живот.
Има и трети избор,наречен “Пътят на Кеб.”39Той се отваря,когато по време на прегледа на живота разберете,че „да, направих някои егоистични неща, но те бяха необходими за оцеляването и израстването ми”,  съвместно с “да, извърших благотворителни дела,а те същобяха необходими за балансиране на егоистичните.”

Повечето хора,които не са силно предубедени в своите политически,религиозни и философски възгледи,отговарят на това описание.Когато съзнанието навлезе в това състояние,нито един от персонализираните рай или ад не са достатъчни,за да осигурят по-нататъшен растеж на съзнанието,така че „Врата №3“40 се отваря - както Минбари казва:
“Аз съм сив.Стоя между свещта и звездата.Ние сме сиви.Стоим между мрака и светлината.”
Това отстранява  индивида от личната сфера на самооценката- „Аз“,а в Плътността на Избора41 - „Ние“ и какви взаимодействия - егоистични и благотворителни - са били извършени,за да се подпомогне еволюцията на съзнанието.
Бележки:
38.Mo Pai: 40 дни; Bardo: 49 дни; Коренни Американци(индианци): 2 луни ~56 дни.
[За това що е Mo Pai не знаех нищо,преди(набързо) да проверя.Представено е като древно бойно изкуство и учение;вариант на Ней Гун,познат на малцина на Запад - моя бележка]
39.От египетска история, а също и от препратките към Kheb в телевизионния сериал “Stargate SG-1“ , като място за изучаване на пътя на възнесението.
41.Минбарите са извънземен вид в телевизионния сериал “Вавилон 5“.
42.Материалът Ра изброява седем плътности на съществуване или нива на сложност.Плътностите се използват в тази работа поради липса на по-добри изрази.

 


 

 

 Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: HomerCat в Септември 25, 2019, 11:19:38 am
Царството на илюзията: плътността на избора

Неразделна част от преходната зона, особено приложима за по-сложните организми като човечеството, е Царството на илюзията , посочено в материала “Закона на Единия”  като Плътност на избора .То е достигнато, когато има достатъчно ци и човек е преценил, че животът му е бил стойностен;осъществил е каквото си е поставил за цел и е в относителен мир с комплексите на психиката си.
В Царството на илюзията се разглежда по-голямата картина - не само това,което сте направили с живота си,но и как вашите действия са повлияли на другите,с единствения определящ фактор - дали са помогнали на еволюцията на съзнанието?
Това определяне е не-осъждащо по отношение на ориентацията,тъй като служенето на себе си би могло да доведе до еволюция на съзнанието толкова лесно,колкото и един благотворителен акт.

Тази област е описана в древните записи като съдържаща среда, която се проявява от намеренията зад действията,които сте предприели в живота си (или смъртния период, според случая),като в безсмъртните царства намерението е разглеждано като по-важно от действието.Това е царство на мисловни форми,създадени от биоенергията ци.Когато човек избере да се отнася към тази изкуствена реалност  като към реална и осезаема,той избира да се реинкарнира чрез един от двата пътя на служене: служене на себе си или служене на другите.Ци на човек се освобождава в околната среда,така че да може да изживее този път на служене и в крайна сметка да се роди отново, в смъртното или другото царство,в зависимост от това,откъде е дошъл.Тук субектите могат да останат в продължение на векове часовниково време,докато разберат, че са на holodeck43 [холографска „конзола“ или платформа],създаден от самите тях и средата,в която живеят не е нищо повече от проекция на собственото им несъзнавано.
Това осъзнаване ще раздвижи биоенергийното поле, което се използва за създаване на цялата структура и взаимодействия около вас. Вашата изкуствена реалност се срива и получавате приток на ци - така че какво правите с него?В този момент това,което е било[привидно] реално става нереално44 и ци,която е поддържала системата се връща под съзнателен контрол,но на по-висок етап;енергията се връща като шен, което показва, че процесът на превъплъщение няма да работи за по-нататъшното развитие на съзнанието на организма.Някои ще се „ядосат“ и ще използват това ци, за да отблъснат света около тях.Това обикновено се случва на индивиди с нагласа за служене на себе си,които смятат,че те са центърът на Вселената.
Като резултат балансът се губи и те продължават към по-класическия Християнски Ад,където тази енергия може да бъде буквално “изгорена”.

Алтернатива - някои ще се влюбят в преживяването,предавайки ци на другите и ще ще бъдат изпратени на Горния свят,където могат да продължат преживяването за много дълго и любящо време,докато тяхната ци се изчерпи и отново паднат в процеса на въплъщение.Отново има трета пътека и тя се появява,когато разберете,че сте на „холодека“ и приемете тази изкуствена реалност на мисловни форми за това,което е - наистина добро обучение за това,как да постигнете баланс [при това - без никакви „ВА“-зове - „медузи“].
В този момент  може да „извикате арката“,за да „затворите“ тази холограма45 - както се затваря програма на компютъра.Освободената ци не може да се насочи към несъзнателен акт на служене,така че остава под ваш контрол.В крайна сметка,ци е интелигентна.Така интроспекцията на вашето „холодек“- преживяване ще превърне ци в Шен и ще отвори трети път - първия етап на Възнесение.

(https://i.postimg.cc/BbfLt77D/3.jpg)


Бележки:
43.„Холодек“ е набор от изкуствени реалности, популяризиран в телевизионния сериал „Следващо поколение“ от „ Стар Трек ”.
44.Концепция,разигравана във филмите “Матрицата”,касаеща червените и сините хапчета.
45.Холодекът съдържа арка с компютърен интерфейс,която може да бъде извикана по време на симулация,за да промени или затвори текущата програма.

Процесът на Възнесение

Когато етичният човек чрез съзнателен акт генерира достатъчно шен преди да изразходва своя дзин,става достъпна опцията да прескочи цялата реинкарнационна драма.Има две входни точки към това царство - или чрез Плътността на Любовта(или Омразата,4-та плътност) или чрез Плътността на Честта(5-та плътност).Изборът зависи от това как сте генерирали шен - чрез  съперничество или съгласие(разбирателство).

Царството на Цвета - Плътността на Любовта и Омразата

Има две врати,водещи към царството на цвета,една от Царството на Илюзията,а другата директно от процеса на умиране,когато е наличен достатъчно шен,но човек все още е обвързан със съперничество или конкуренция. Влизането в това царство показва,че организмът е развил достатъчно анимус (с аспектите на мислене и чувстване),за да излезе от реинкарнационната система,но все още не е достигнал статус на безсмъртие,който започва с влизане в Плътността на честта.
Тази Плътност на любов и омраза46( не „харесване и нехаресване“),4-та плътност от „Закона на Единствения“,е колоритно място,където персоналните избори достигат до крайности.
Наречено е Царство на цвета заради екстремното естество на ценностите и направените избори.
Много хора,които имат химически индуцирани психеделични преживявания,стигат до там за кратко време.47 Изглежда добре когато сте там,но човек не осъзнава какво преживява в действителност,защото е прескочил процеса,чрез който се стига по естествен път до там.Тази област действа като припокриване между материалния и космическия сектор,седяща отвъд пространството и времето.

От тази удобна позиция и двата сектора могат да  бъдат разглеждани и същевременно да се взаимодейства с тях;концепцията за минало и бъдеще се променя в сложен пейзаж,където тялото на човек може да бъде видяно да следва един път през пространството,а неговата душа - следваща друг път през времето.Много от метафизичния фолклор относно пътешествениците от миналото или бъдещето произхожда от тази област,тъй като миналото и бъдещето са географски посоки във времето.
Тъй като има два входа,има и два изхода от това царство.Първият изход е когато шен е изчерпан чрез продължително съперничество и раздор,обикновено чрез намеса в по-долните сфери.Вторият изход се отваря,когато човек достигне до баланс на крайностите на цвета и стане сив...системата е в съчувствие и съгласие(разбирателство),което води до безсмъртния аспект на възнесението.

Използването на съгласие и съперничество на това ниво не показва дихотомия,а повече нивото на комплексификация или разтваряне на съзнанието.Шен е съзнателна енергия,докато ци е интелигентна.
Онези,обвързни със съперничество,за да генерират шен,по същество се борят със системата,използвайки привличащия и отхвърлящия принципи на любовта и омразата.Конкуренцията може да бъде приятелска или враждебна и това формира основите на съперничеството.
Разбирателството,от друга страна, е „про-съзнание“ [в смисъл на „pro“ - за и „anti“ - против],подход,
който не само ви предоставя шен,но и подпомага другите по пътя(често се бърка със служене на другите).Когато разбирателството е основата на шен,човек няма нужда да минава през решенията,предлагани от методологията на конкуренцията и може да продължи към Плътността на честта,проявена в Царството на Пламъка48.
То е област,аналогична на „менталния“ план в други системи,където човек придобива способност да създава и унищожава структури във физическите,пространствено-времеви светове.Царството на пламъка е наричано така от описания на енергийното тяло,наподобяващо на пламък - жълто или златисто на цвят,живо,енергично,макар и все още антропоморфно.Жълтото е цветът на менталната(умствената) енергия,поради което тази сфера се приравнява с менталната равнина (менталният план).
Бележки:
46.Материалът на ”Закона на Единия” пропуска частта „и омраза“, макар че дихотомията е очевидна от описанията.
47.Оттук преобладаването на ярките цветове и модели, предпочитани от употребяващите психоактивни наркотици.
48.Забележка: "пламък", а не "огън", както в Stargate SG-1 - Ori. Въпреки че това е сферата, в която човек би намерил тези възнесени Древни от “Stargate”.

Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: HomerCat в Септември 26, 2019, 11:07:59 am
Преглед на Смъртните и Безсмъртни Царства

Смъртните царства са областите,в които имаме физическо съществуване.В Реципрочната система физическото може да бъде пространствено или времево,така че смъртните царства са съществуване в материалния сектор на 3D пространството или в космическия сектор на 3D времето.Когато вашето съзнание е в единия сектор,другият се явява като "задгробен живот".Повечето теологични концепции разглеждат текущото местопребиваване на съзнанието ви като смъртното царство,а а неговият конюгат ("другата" му половина,с която са спрегнати) - като задгробния живот.Това,което много хора не осъзнават е,че дори когато умирате,вие все още сте "смъртни" - просто сте смъртни в отвъдното царство и след смъртното преживяване ще остареете,ще се родите и ще се върнете към живота тук.Това е симетрия на съществуването между материята на 3D пространството и етера на 3D времето.Тукашното смъртно царство са точно като срещуположните лица на една и съща монета,така че когато минете през ръба на монетата,умирате от едната страна,за да се родите на другата.Основната разлика е,че физическото съществуване се оценява чрез пространството (усещане,мислене,разстояние,часовниково време),а отвъдното съществуване се оценява по времето(интуиция, чувстване,продължителност,часовниково пространство).

В смъртното царство "пътят към ада е павиран с добри намерения"49 и човек е оценяван по действията му,а не по намеренията.
Материалната сфера (животът) се основава на пространствените отношения - целта на физическото ни тяло е да усеща и манипулира пространството.Космическото царство (задгробният живот) се основава на времеви взаимоотношения - целта е да се интуитира и манипулира времето.И двата случая изискват взаимодействие между съзнанието и околната среда.
Безсмъртните царства се достигат чрез процеса на възнесение,прекъсване на цикъла на реинкарнация.Да използвам аналогията с монетата - много е трудно да скочите от едната страна на другата,но е лесно да го направите,когато минете през ръба.
[моя бележка:всъщност,това,което тук се нарича “ръб” на монетата,аз бих го определил като нейната трета страна]

Най-забележимата разлика между смъртните и безсмъртните сфери е,че безсмъртните съществуват отвъд пространството и времето
и като такива,системите за оценяване,с които сме свикнали,са много различни - те приемат реципрочна форма.Има малка разлика между мисъл и проявление,така че оценяването се извършва от концепция,подобна на намерението.
В безсмъртната сфера обаче,"пътят към смъртността е павиран с действия".Именно от тази предпоставка ние получаваме директивите за ненамеса от по-висши същества,такива като възнесените Древни от Stargate SG-1.Помислете:след като сте се възнесли,сте го направили,защото вече няма нужда да изпитвате физически взаимодействия (усещане и интуиция),присъстващи в царствата на живота и отвъдния живот.С други думи,завършили сте гимназия и започвате да посещавате колеж.Но...ако човек продължава да има интерес от взаимодействие с физическите области,тогава очевидно не сте завършили урока там,поради което имате мотивацията да продължите да взаимодействате с физическото.След като тази връзка е формирана,тя има тенденция да се засилва,тъй като възнесеното същество може да повлияе значително на делата смъртните сфери,поради факта,че техните мисли ще се проявят като структура и действие,
субстанция и сила.В крайна сметка те биват засмукани обратно в цикъла на прераждането,за да разберат и завършат урока,в научаването на който са се провалили.
И така,когато човек бъде "изгонен" от безсмъртното царство,той се връща към смъртния статус с някои знания за по-високото ниво на учене,но това знание често е недоразбрано,тъй като смъртният мозък/ум не разполага с механизмите,чрез които да проумее не-телесните уроци50.
 
[По тоя повод,може би,джъст мейби,такъв е случаят с известен наш Мирови Учител,почти едва ли не обожествяван от последователите си;нещо като успешно провалил се на матурата,но поради стремеж към его-компенсация, "слязъл" при нас,дето сме от "прогимназията",да ни учи и поучава.От дискретност няма да кажа кого имам предвид,да не се засегне някой последовател на Петър Дънов...упс!Извиньете.]
Бележки:
49.Saint Bernard of Clairvaux, около 1150 г. пр.н.е.
50.В книгата си “Тайните на НЛО” Дон Елкинс описва Скитниците като същности от високите плътности,които са направили "избор" да слязат на Земята да помагат.Когато включите информация от други източници,като митологията на Асатру и индианската митология,възниква малко по-различна картина - макар че лесно може да се види перспективата на Елкинс,извлечена от нея.
Повторното влизане на Скитниците в Плътността на Избора не е било доброволно - те са изпаднали от вагона (или каруцата),така да се каже и са се "самоизхвърлили" от възнесената сфера,защото са избрали да взаимодействат със и да участват във физическата система и като резултат са успели да генерират карма.

[От мен: аз бих казал,че в резултат на генерираната карма(инерционната сила на неотработени мисловни модели),те са "избрали" взаимодействие с физическата сфера,но кармата е това,което ги е накарало да "избират" и така "гравитацията" на самсара ги е "дръпнала надолу"]
Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: HomerCat в Септември 26, 2019, 14:02:25 pm
Възнесени Закони за ненамеса

Възникват ли взаимодействия между смъртни и безсмъртни сфери?Да, често.Но това рядко е физическо взаимодействие.
Обикновено се случва през междинното време,ръба на монетата,пладне,полунощ,изгрев,залез,рождени дни,годишнини,входове
прозорци,мостове,сенки...всеки път,когато започва нов цикъл или противоположности се свързват.И това може да бъде
направено при някоя мисъл или концептуално ниво,което може да предостави някое значимо проникновение,но все още зависи от индивида дали ще действа физически според него.От такива взаимодействия получаваме концепцията за духовни водачи,възнесени учители,аватари,пазители и др.
Има моменти,когато мислите и намеренията на някого в смъртната сфера се промъкват към безсмъртната и привличат вниманието на безсмъртните обитатели.Обикновено е свързано с прозрение за естеството на нечия цел в живота.
Това не се случва често,но когато е направено,повечето избират да го игнорират.(Помнете,че безсмъртното царство се оценява по намерението:ако един смъртен няма намерение да го следва,чрез непосочване на никакъв интерес или просто отказ,предложението ще бъде оттеглено,обикновено това е еднократна сделка.

Когато идва предложение от безсмъртната сфера,това показва,че получателят има качество на характера,което би му позволило да направи по-големи неща,отколкото биологичното съществуване би го накарало да прави.
Нещо,което да се отбележи е,че един възнесен водач никога няма да ви каже да правите каквото и да е или да действате от негово име.Те нямат интерес към смъртните царства,но имат интерес към по-голямата картина,която вие бихте могли да погледнете,ако решите да го направите.Ако се сблъскате с не-корпорална(без физ. тяло)същност,която иска от вас да действате от нейно име,вероятно си имате работа с друг смъртен от зоната между животите,който използва проекция,за да получи достъп до тази страна.Безсмъртните просто ви дават достъп до огромна област от знания и опит и като библиотекари ще ви помогнат да намерите онова,което търсите,но вие ще трябва да прочетете книгата и да действате въз основа на знанието51.
Взаимодействието между сферите е избор на свободна воля,и да се надяваме -  информиран избор.
Бележка:
51.Едно голямо притеснение относно употребата на психоактивни наркотици е,че те изкуствено вкарват мислите на човек в безсмъртните царства,което не би се случило при естествени обстоятелства.Коренните Американци и аборигените са уважавали това;използването на психоактивни субстанции е било ограничено и запазено за шаманите и от всеки, желаещ да използва такива вещества са се изисквали години на обучение преди първата доза.Това е била много уважавана традиция.
Но сега безсмъртното царство научава,че човечеството се опитва да "хитрува" с тези изкуствени проекции и скоро може напълно да спре да му отправя предложения.

Съединените (спрегнатите) царства:този свят и другия свят

Един от по-зрелищните си изводи,които Дюи Ларсън направи с реципрочната си връзка между пространство и време беше откриването на сектор на Вселената,който е спрегнат с познатия ни свят - буквално,Вселената на времето,която е определена като космически сектор.Тази космическа половина на Вселената съдържа структури,които наблюдаваме в материалната,пространствена половина:атоми,прах,скали,астероиди,планети,слънца,галактики...всичко,което може да съществува тук в триизмерното пространство,може да има аналог в триизмерното време;тези две половини на Вселената не са отделни явления.Тясното свързване на тези сектори лесно може да бъде идентифицирано чрез разликата между структура и силови полета.Структурата е пространствена - можем да я наблюдаваме,да я измерим и манипулираме.Силовите полета обаче са времеви - ненаблюдаеми,с изключение на ефекта,който имат върху структурата.Един прост начин за представяне на взаимодействието между тежи две половини на вселената е чрез концепцията за сложно количество (complex quantity), където реалният компонент е пространството,а въображаемият е времето.Обърнете внимание,ч е това е случаят от материалната гледна точка;от космическата(антиматерията или отвъдното)гледна точка,ситуацията е обърната:времето е реално(триизмерно),а пространството е въображаемо.Перфектни допълнения едно на друго.

В древните митологии този "свят" е посочен като 3-измерна пространствена област на наблюдаеми структури,с часовниково време и невидимо повлиян от "другия свят".Свойствата и характеристиките на този отвъден свят съвпадат плътно с естествените последици на царството на Ларсъновия Космически сектор.Съобщаваните пътувания до другия свят приравняват разстоянието и продължителността.Посетителят на другия свят би трябвало да не може да го напусне през същата точка,през която е влязъл;при връщането би имало изместване в часовниковото време - пристигане преди раждането или години след смъртта.Това е концепцията за часовниковото пространство,където разстоянието в отвъдния свят се равнява на продължителността в този.
Този свят е идентифициран като земята на живите,където влизането е чрез раждането,а излизането - чрез смъртта,но това обхваща само половината от цикъла.Другият свят обхваща втората половина на цикъла - "отвъдното",както често е наричано,където влизането става чрез смъртта,а излизането - чрез раждането.На този свят има такива,които не вярват в "живота след смъртта".И обикновено същите хора,след като преминат в отвъдния свят,не вярват в "живота преди смъртта".
(Това обикновено показва,че не са минавали през цикъла твърде много пъти).

(https://i.postimg.cc/sDqMFxZs/Tranzit2.jpg)

Преходната зона

Както бе споменато по-рано, ако организмът не е придобил достатъчно количество ци,след разтварянето на жизнените единици,докато те умират,и двете “половини” на организма могат да се върнат в неживо състояние - прахът,от който сте били създадени.Това е “истинска смърт”,в смисъл че нищо от модела на паметта или духът на организма не може да се пренесе напред.Това не е загуба обаче,тъй като атомите,освободени от материалния и космическия сектори ще бъдат в крайна сметка използвани  в друг жив организъм.Вселената е приятелски настроена към рециклирането.
Когато обаче има достатъчно ци,за да се запази моделът на идентичност,организмът влиза в преходната зона,а после в
реинкарнационния процес или този на възнесението.Преходната зона започва с блокчетата „реинкарнация“ или „възнесение“ (от схемата) и завършва или с прераждане (повторно влизане в спрегнатия сектор чрез раждане) или с възнесение към безсмъртните царства.Отбележете,че преходната зона не е космическия „друг свят“.Основната природа на отвъдния свят е
неразличима от този свят за съзнанието на новороденото - вярвате, че сте се превъплътили в същия свят, който сте оставили, но всъщност сте се прехвърлили в свързаният аспект. След смъртта в този свят, вие отново ще влезете в преходната зона и ще се върнете в земята на живите. Въпреки че и в двата случая „животът“ и „задгробният живот“ са относителни термини. 
Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: paci1 в Септември 26, 2019, 14:48:18 pm
Хоумър, понеже знаеш руски, ето ти нещичко от "руската" школа. По темата ти е.
Това е примерен клип от канала на Олег Смирнов:

/>

А това видео ще ти даде представа за тематичната насоченост на канала.

/>
Тази седмица съм се посветил в изглеждане на всичките видеа, пък ако решиш да хвърлиш едно око, после може да ги коментираме. Имай едно наум обаче, щото тоя е украинец. :-X
Нямай му много-много вяра.
 :hi:
Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: HomerCat в Септември 26, 2019, 17:20:30 pm
Привет,Паци1!

Хвърлих му едно око( точно това от картинката ми,казано символично) на този...ще го нарека Луцифериански бот и никак му нямам вяра,но имам много наум.Обаче не защото е украинец,а заради рекламата на Луцис Тръст в началото на първото видео.И разбира се,тия пропагандират служене на другите,което е един от пътищата за рециклиране в самсара.А които се фанат в тази мрежа за световно служене уж на другите,може би служат неволно на шефчета,желаещи анонимност.

(https://i.postimg.cc/8PfvYnm0/1.png)

От този Призив става видно(според мен) на кои чорбаджии във Фермата е ратай гражданинът Смирнов (не бих нарекъл гласа му предразполагащ):

https://www.youtube.com/watch?v=M9mlhyRn8UM (https://www.youtube.com/watch?v=M9mlhyRn8UM)

Ето същия Призив на чорбаджийския сайт:

https://www.lucistrust.org/ru/the_great_invocation (https://www.lucistrust.org/ru/the_great_invocation)
Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: HomerCat в Септември 26, 2019, 18:51:33 pm
Безсмъртните царства

Терминът „безсмъртен“ означава „не подлежи на смърт, вечен”.В контекста на възнесеното същество това наистина е вярно,тъй като те са преминали отвъд необходимостта от реинкарнационния цикъл, както и концепцията за часовниковото време и пространство.Това е просто друго състояние на съществуване,което е естествена последица от еволюцията на съзнанието и не извежда специална сила или способност,тъй като тези концепции са за смъртните,не за безсмъртните.

Царството на пламъка: плътността на честта

5-та плътност,спомената в Закона на Единия е Плътността на Честта,по-подходящо наречена „дълг,чест и отговорност“.Това е първата от безсмъртните сфери, при които системите се привеждат в баланс чрез концепцията за разбирателство. Въпреки че системата е в баланс, тя повече прилича на жонглиране, отколкото перфектна симетрия. Нетната биоенергия на организма е достигнала покой,но е далеч от симетрия или кристално състояние52.
Честта има аспекти на дълг и отговорност , които играят важна роля в Царството на пламъка ,защото основната енергия на царството е шен , анимусът, интелектуалната или духовната биоенергия.Дейностите тук са предимно ментални и това също е известно като менталния план на съществуване,където човек има задължение да продължи еволюцията на съзнанието, заедно с отговорността да не взаимодейства със смъртните сфери.
Наскоро възнесените същества са много изкушени да взаимодействат със смъртните царства заради изместванията във пространството и времето,които носят,за да поддържат баланса си.Но ако го направят, тогава това изместване е компенсирано и те буквално се връщат обратно в смъртното царство,понеже не са научили урока си.
Еволюцията в царството на пламъка се постига чрез изгаряне на останките на материалните и космическите
ценности,тези на егоцентризъм,излишно милосърдие,служене на себе си и служене на другите.Когато плявата на смъртността е отхвърлена,системата става по-симетрична,започва преходът към Плътността на Единството и съзнанието влиза в Царството на Светлината.
Бележка:
52.Когато нещо кристализира,то става замръзнало и непроменящо се по отношение на часовниковото време или часовниковото пространство.

Плътности на единството и безвремието; царствата на светлината и творчеството

Информацията от човешки източници е оскъдна за тези безсмъртни нива на съществуване, но може да се направи извод чрез разширяването на Ларсъновия процеса на елиминиране,чрез премахване на това, което можем да отнесем към други плътности и сфери и да разгледаме какво е останало.За съжаление не остава много,освен да се посочи,че има две допълнителни нива,постигнати от съзнателни,интелигентни същества (трудно е да ги наречем хора на този етап от  развитието им).
Плътността на Единството и Царството на Светлината е етап,на който съзнанието приема нова роля,базирана на сътрудничество и има способността да бъде творец,може би по-добре да се каже - еволютор.Не става въпрос за генно инженерство на нови раси или за затваряне на нови светове във или извън съществуването,а се отнася за изследване на самата еволюция на съзнанието.След като това изследване стигне до някои изводи,Плътността на Безвремието и Царството на Креативността  става следващата стъпка,където тези изводи могат да бъдат приложени.
Изследванията на Джордж-Хънт Уилиямсън за Циклопеите и групата,наречена от него Расата на Старейшините предоставят допълнителни подробности.
[ Циклопеите -  Cyclopeans;предполагам,че тук означава “Гигантите”,защото авт. превод го дава като “гигантен”;
на неавтоматичен превод ще рече “гигантски”,според мен ]

Използвайки коригираната Геохронология,раработена в Част 1,първите посетители на тази планета са били Циклопеаните,по време на Палеозойската ера и тяхното присъствие може би е причината за Камбрийската експлозия на живот,документирана в записа за вкаменелости.Предположението на Уилиямсън бе,че тези посетители са били духовно напреднала раса, стремяща се към следващия етап от развитието на съзнанието,търсещи далечно,малко известно място,където да предприемат последните етапи на тази по-напреднала форма на възнесение;не движение към по-висока плътност, а преход към следващата октава на съществуване.
Нашата Слънчева система,намираща се на водещия ръб на галактиката-джудже Стрелец,която е изтегляна към(във) Млечния път53 е била в началото на еволюцията си,бидейки поради това добър “манастир”  за приключване на това изследване.Циклопеаните не са пречили директно на развитието на живота като Титаните и тяхното Анунакско потомство,но наличието на толкова интензивно поле на съзнание(на Циклопеаните) несъмнено би ускорило развитието на биологичното разнообразие в местната среда.Така че нашата Слънчева система е специално място по две причини:била е на предния ръб на формация от слънчеви системи,а също така е получила колективен тласък на жизнената енергия на света.
Бележка:
53.Нашето слънце е част от малка, неправилна галактика джудже, погълната от Млечния път. Помнете, че звездите консумират материя,за да преминат от стадия на червени гиганти към основната последователност [на звездната еволюция].Джуджето-Стрелец,седящо извън ръба на Млечния път,не е имало по пътя си много материя за консумиране,докато не е започнало да навлиза в галактическия диск.По това време изобилно “гориво” е достъпно на звездите от предния ръб,в сравнение с останалите от галактиката-джудже.
 


Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: paci1 в Октомври 01, 2019, 15:56:53 pm
Хоумър, попрегледах му нещата на гражданинът Смирнов( с мир нов, демек от новия свят). Как не му се схваща чейнето от толкоз приказки, не знам. :D Потвърдиха ми се някои информации, дето не ми бяха достатъчно ясни.
Не забелязах да призовава за служене другиму, по - скоро обратното. Ония надписи за тръста ми се струва че са за прикритие, демек се мазни да не го трият. :-X
Сърцето нормално би трябвало да е водещо(чувствата), а в момента водещ е умът/мозъка(мислите). И на двете места е барано, като в мозъка има една жлеза дето не и е там мястото(Не разбрах обаче хипофизата или епифизата се има предвид. Хипофизата май че управлява всички останали жлези, така че вероятно за нея става въпрос, въпреки че и шишарката в двора на ватикана е под подозрение.), и е във връзка енергийна с една от енергийните обвивки/тела на Земята. Ноосфера/йоносфера(сфера разума). Жлезите са материалните прояви на чакрите, демек влиза и излиза енергия/информация. В случая от ноосферата, и доколкото разбрах, жлезата и ноосферата са един вид изкуствени "импланти" за вкарване на чужди мисли в главите. Каузални/причинни енергийни тела.
В момента май тече усилен разпад на ноосферата, съответно и на каузалното тяло и ще видим рахат(Химтрейлите за какво ли са?). Смирнов е убеден, че човек не е създаден да мисли с главата(каузално тяло), а да чувства със Сърцето(астрално тяло).
Астралното май и то е барано. А подобни многознайковци ги гледам, за да си потвърдя инфо от други места.
Примерно оттук. :drinks:
Но може и пак да съм фанал къра, демек да съм разбрал накриво. Не ми е за сефте.
 :flag_of_truce:
Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: HomerCat в Октомври 02, 2019, 10:46:25 am
Сърцето нормално би трябвало да е водещо(чувствата), а в момента водещ е умът/мозъка(мислите). И на двете места е барано, като в мозъка има една жлеза дето не и е там мястото(Не разбрах обаче хипофизата или епифизата се има предвид.
...
 Смирнов е убеден, че човек не е създаден да мисли с главата(каузално тяло), а да чувства със Сърцето(астрално тяло).

Здравей,Паци1.
Смирнов може да произлиза и от растението смирна,знам ли.Щом ти е интересно и си отделил време да гледаш видеата му,ако ти се занимава,може да извадиш нещо като резюме на концепцията,която представя,с няколко цитата,които ти се струват важни,та да има материал за коментиране.Аз не разбрах първото изречение дето съм цитирал,твое мнение ли е или на Смирнов.А за изречението под трите точки - не съм съгласен,защото това е пак разделение.Ще пусна тук нещо,което мислех да е след бележките на Даниел в едно от продълженията на темата.

(https://i.postimg.cc/F1tLbhFS/A.jpg)

Виждате,че над стрелката  към Етичния човек пише “шен”.Да припомня,че според д-р Ян Дзюнмин,шен е това,което ни прави хора;животните го нямат.Значи ли това,че:
Недостатъчно шен=недостатъчна етичност=недостатъчна “човековост” на индивида?
На руски има дума “недолюди” - “недочовеци”.Може ли да се направи (донякъде) паралел между думите:  недочовеци,подчовеци и т.нар. “животински инкарнации”?
Моят отговор е неоригинален: Да,може.Аз използвам думата “анимали”.

Дотук,както ми изглежда,Хомо Сапиенс Етикус е антипод на това,което аз наричам Сатанизъм, затова реших да публикувам този материал.

Според китайците(не тия на пазара,а писалите даоистки текстове), местообитанието на шен е в мозъка или най-горния дан тиен,както е показано и на схемата от по-предишен пост.А трите дантиена са функционално свързани.Така че да се дава предимство на "главата" или на "сърцето",като се обявява едно от двете за едва ли не ненужно е вид "орязване" на функциалността на човека,а той е цялостна система.Между главата и сърцето трябва да има баланс или поне стремеж към постигането му,доколкото е възможно.За това също става въпрос в материала на Даниел по-нататък.А епифизата може да е "барната" от евентуалните Анунакски инженери;може би си виждал барелефи на крилати месопотамски бижества,държащи нещо доста шишаркоподобно.Но нека свърша с тоя материал,та после вече да коментираме и Смирнов и шишарките и Анунаки,без да забравяме и реинкарнационния модел,представен тук.

Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: HomerCat в Октомври 02, 2019, 13:55:15 pm
Психологията на душите

Психологията,"науката за ума,психичните състояния и процесите на психиката" не е нещо,което се преподава в гимназията,макар че би трябвало,тъй като тя е вид "наръчник за собственика" (или "упътване за потребителя")за вашия мозък.Разбира се,ако сте разбрали психологията в ранна възраст, не бихте могли да бъдете повлияни лесно от неща като подсъзнателен маркетинг,политическа пропаганда (известна още като "Новините")и всъщност може да пожънете някои значими ползи като добри,стабилни отношения с бъдещи приятели и приятели,с които няма да имате нужда да се препъвате в разни "игри", за да откриете как работят отношенията.
Много психолози вече са приели, че съществува някакъв „трансфер на енергия“, който може да бъде описан в психологията с концепциите за проекция,идентификация и пренасяне.
[Ще взема да вметна,че тези био-(психо)-енергийни връзки са един от аспектите на това,което наричам „карма“.]

Тези понятия имат проста аналогия в неодушевеното царство: силови полета.Ако сте желязна стружка,ще бъдете лесно и невидимо повлияни от магнитно поле или електрически заряд може да премине през вас.За щастие вие не сте желязна стружка,а биологичен организъм,и поради това - субект на биоенергийната версия на силово поле - аурата ,която е нелокален ефект на взаимодействието  между етерният и материалният двойници;не на корпуса и анимата,тъй като последните са физически  агрегати.
[Със стрелки означих физическите агрегати,така,както ми се струва,че съм го разбрал.Бих искал да направя някои съпоставки с други по-традиционни модели,но засега ще се въздържа,за да не се получи объркване.]

(https://i.postimg.cc/XJzFJwTQ/4.jpg)

Най-често срещаното от тези  аурични взаимодействия е идентификацията.Това обикновено се случва между човек и някакъв обект,към който той чувства силно привличане или отблъскване.Обектът,сам по себе си е инертен в ауричния диапазон,но  неговата структура, цвят на паметта54 резонира с вашата аура и поражда обратна връзка.Позитивната обратна връзка означава,че вие трябва да имате това нещо и не можете да живеете без него.Върху това играят продажбите и маркетинга,за да ви накарат да купите всички онези неща,за които не сте знаели,че са ви нужни,но без които не можете да живеете55.Отрицателната обратна връзка ви отблъсква от обекта и често се използва за скриване на различни неща,като прави външния им вид да изглежда гротескно.
Проекцията е подобна на идентификацията, тъй като доброволно прехвърляте биоенергията си на някой или на нещо друго.В една типична връжка,партньорът ще прехвърли върху другия своята “невидяна (от него) половина” ,за да види какво става в него самия.Обикновено мъжът проектира своята анима (душа) върху съпругата си,а тя - своята анима върху него.Тази проекция работи точно като про(ж)екционен екран за гледане на филми и е инструмент,който психиката използва,за да си помогне да разбере себе си.За съжаление актьорите на този психологически екран имат свободна воля да се държат по своя начин и не изпълняват ролята,която се проектира върху тях - очакванията не се сбъдват и връзката страда.След като осъзнаете,че сте и проектор и екран,тогава става по-лесно да си взаимодействате с другите,тъй като можете да започнете да идентифицирате собствените си очаквания - не защото някой ги изпълнява,а защото не успява да го направи.
Докато хората изпълняват очакванията един на друг, отношенията се поддържат (нарича се ласкателна невроза).
[авт. превод я предлага като “безплатна”,но синоним на complimentary е flattering-ласкав,ласкателен]

След като това изпълняване спре,връзката приключва и цялата биоенергия,включена в този обмен се връща рязко като “щракване”,сякаш “нахлува” обратно към “подателя” си и в повечето случаи резултатът е гняв и емоционално нараняване,само защото другият е бил ужасен актьор за ролята,която сте му отредили.Проекцията може да придобие по-сериозна и потенциално животозастрашаваща форма,позната като пренасяне.Вместо да давате някому роля,която да играе на вашата сцена на живота,вие премахвате цялата тази част от вашата психика и я връчвате на другия - сценарият и всичко,и вече нямате контрол над нея,само другият има.И когато другите не отговорят на вашите очаквания,вие не получавате обратно биоенергията си,тъй като буквално сте им дали част от своята душа.Те я задържат и я използват за себе си.
Трансферът е механизмът, използван от хората, които искат власт над вас , а именно всеки, който търси власт, контрол или слава в очите на обществеността. И те са сравнително лесни за идентифициране, тъй като ще използват притежателни термини като “моите хора”,”скъпи мои”,”избиратели” и подобни.Те използват харизмата си като инструмент,за да ви накарат да проектирате някои свои нужди върху тях,обикновено доброволно,за да играят тази роля за вас.След като проектирате тези желания,аурите ви се заключват заедно,а разстоянието няма значение,защото това е нелокална,биоенергийна връзка.След това те предприемат стъпки,обикновено чрез обещания от типа “спасител”,за които представят някои изкуствени доказателства,за да ви заключат в системата (обща, политическа тактика).Вие сте захапали стръвта им и те искат да глътнете тази кука и напълно да се включите в пренасянето,тъй като обикновено те не са с достатъчно етично развитие,за да получат сами тази енергия за себе си.И след като я получат(от вас),едно от две неща ще се случи:първо,ако сте (им) добър роб,ще излезете да им набирате нови последователи,увеличавайки количеството на биоенергийната им “храна”.Второ,ако сте изживели своята полезност за тях,те ще кажат или направят нещо,за да ви накарат да ги отхвърлите и да ги напуснете,така че да запазят биоенергията от пренасянето.Погледнете когото и да е от “лидерите” и ще видите как това работи с пълна сила.
Бележки:
54.Неживите обекти притежават функция, аналогична на паметта, която е структурна подредба в 3D времето, която не е така видима за пространствения наблюдател.
55 За да генерира тази аурична обратна връзка, маркетингът често използва сексуална символика, за да идентифицира продукта си като катализатор на сексуален контакт,тъй като това е много силна биологична функция при хората.

Да измамиш смъртта

Психологията на пренасянето, когато се извършва на екстремни нива, дава на организма способност да измами смъртта,защото защото изборът, който е на разположение по време на умиране, се основава на биоенергията.Тя, бидейки органична по природа,има „отпечатък“ от жизнената форма, към която принадлежи, но този отпечатък се заличава и заменя след като се извърши доброволно пренасяне на биоенергия към друг организъм56.От положителна страна,това позволява живот да достави жизнена енергия на друг живот с цел здраве и лечение.От отрицателна страна,това може да доведе до “понижаване” на живота заради недостатъчност на биоенергия,която е била прехвърлена и която иначе би могла да даде тласък при възнасянето.

Тъй като има значителни кармични последствия в този сценарий на “да измамиш смъртта”, онези,които се ангажират с практиката желаят не само да избегнат смъртта,но и напълно да избегнат целия цикъл на прераждането.Това може да се постигне с техники,известни като “черна магия”,макар че това е просто приспособена за целта версия на “науката за душата”.С основно разбиране на жизнената единица и как тя работи като мост между 3D пространството и 3D времето, човек може да разгадае този процес на измама на смъртта,без да се налага да прибягва до религиозната символика на Сатаната или на поклонението на дявола.Телесната смърт е „даденост“ поради естествени, неволни или неестествени причини. Удължаването на живота само на тялото има ограничени резултати и в действителност не може да измами смъртта.Това,което всъщност се прави е да се ангажира процеса на реинкарнация до точката при която анимата се разделя от корпуса (което го връща към неодушевен статус),след лоето анимата се връща в друго тяло,което е младо,живо и здраво.Проблемът, който трябва да се преодолее, е, че този млад корпус вече е „зает”.Така че е нужно да се намери или  “необитаемо” тяло или “наемател”,който доброволно ще “освободи помещението”,когато стане време някой друг да се “нанесе”.

Нашите добри приятели от НСР са предприели и двата подхода в стремежа си да измамят смъртта.Първо са опитите генетично да инженират съвместими тела,от “извънземни хибриди” до модификации на живота от нашия собствен свят,точно както Анунаки първоначално са го правили.След това са доброволците - хора,отгледани без никакво чувство на идентичност или независимост,така че те нямат много(ако изобщо имат) от духа от 3-тия,етичен сектор,който да окаже някаква съпротива,когато дойде време за “изселване”(изгонване).
Като цяло,биоенергияте е все още форма на енергия и също като нейния неодушевен еквивалент може да бъде манипулирана посредством технология,но за това се изисква органична технология.
Доколкото знам,генетиката все още не е напреднала до точката на създаване на живот,следователно те не са в състояние да  създадат органичен компютър на ДНК ниво.Така че човек трябва да използва инструментите,които са му под ръка,което е друг живот,комбинирайки техните аури да действат като магнитен “черпак”,за да хванат човек,който умира и да прехвърлят биоенергията му в друго тяло.
Има “разкрития” от журналисти за тези черни,церемониални ритуали.Тези неща обаче не са напълно “врели-некипели” истории,защото се генерират вектори в 3D времето - космическият сектор,където анимата остава непокътната като структура.Това е,което се прави с ритуалните напявания и молитви - изравняване(подравняване) на темпоралните вектори - като мрежа.

Следствието от тези техники е,че едни и същи души с едни и същи самоличности могат да продължават за неопределено време да се “даунлоудват”57 в ново тяло,когато на тяхното му “изтече срока на годност” или получи увреждания,неподлежащи на ремонт.Разбира се, обществеността не подозира, че имаме същите „световни лидери”,които движат нещата от 500 години,което обяснява защо лицата се сменят,но светът продължава да дегенерира.Те мамят смъртта и избягват кармата от прераждането, така че нямат никаква загриженост за последствията от техните действия.Както се вижда,покварата и криминалното безумие имат тенденция да настъпват през вековете.
Бележки:
56.Ето защо доброволното съгласие и доброволното робство са толкова важни за „силите, които са“.
57.В новата версия на Battlestar Galactica,Сайлоните успяваха да даунлоудват съзнанието си в дублиращо тяло при умиране,ставайки по този начин безсмъртни.

 

Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: HomerCat в Октомври 02, 2019, 22:27:57 pm
Колективната душа

Тази способност за измама на смъртта е частично генетична, тъй като изисква по-силно присъствие на Анунакска ДНК,за да се осигури чиста раздяла, тъй като SMs (нашите „богове“) мамят смъртта по подобен начин - освен това техните умения за генно инженерство им позволяват да отглеждат свои собствени, персонализирани тела58,в които да преместват душите си.
Вземайки предвид че човечеството е хибрид между Анунаки и неандерталци,тази способност е запазена за “синьокръвните”,кралските „деца на боговете“.Останалите, ”червенокръвните” се озовават с избор на превъплъщение,с неговите кармични последствия или дори възнесение.Разбира се,понеже нашият свят се контролира от тези,които се наслаждават на страха и страданието,всички ние изпитваме голямо наказание , както е посочено в Мита за Ер ,и като такива непрекъснато избираме да направим живота по-добър - ние избираме да се развиваме.
Това, което задържа човечеството, може най-добре да се опише като колективна душа , половината, която е обвързана с Анунакската генетика, влияеща ни да бъдем доброволни слуги и да не търсим независимост.
Бележка:
58.Както е изобразено на много египетски офорти(гравюри) на боговете, които са отчасти човешки,
отчасти нещо друго.

Еволюция на видовете

И така, накъде води този път на живота, смъртта,прераждането, възнесението, биоенергията, аурите и психологията?Към портал,следващия етап на човешката еволюция,етичният човек59,заемащ мястото си на мирен изследовател на Вселената.Така че,защо това се случва сега?
Нека първо направим бърз преглед на “интервенцията” върху нашия свят  от страна на извънземни
посетители,които са били три основни групи- Циклопеите,Титаните и Анунаки(потомци на титана Ан/Ану),
последвани от някои “местни”,наричани в наши дни Кабал,заедно с местни oбитатели,които са били тук през цялото време - LMs60.

(https://i.postimg.cc/wj5CSfpD/image.jpg)

[Думата "Кабал" горе вдясно в английския оригинал е "Cabal" (клика,заговор),да не се бърка с Кабалата ("Kabbalah") на кабалистите.А малкото "s" според мен означава множествено число за видовете,представяни със LM и SM.]

Както бе споменато по-рано,Циклопеите са били напреднал,философски настроен вид,дошли тук,за да търсят един вид монашеска среда,където да завършат изследванията си върху възнесението към следващата октава на съществуване.В онези дни нашият свят се е наричал Тиамат61,което означава “крайното място на нашата любов”.Наличието на тези високо напреднали същества ускорява еволюцията на Тиамат поради нелокалния ефект на биоенергията и аурите,предизвиквайки “експлозия на живот”,възвестила началото на Камбрийския период на Палеозойската ера.Завършили своето изследване,те напуснали Тиамат,възнасяйки се до октавата Тета62.След себе си оставили своите монашески градове заедно с архив63 на техните пътувания и изследвания - един вид пътна карта за тези,които биха избрали да ги последват.

Дълго след възнесението на Циклопеите,в нашата слънчева система пристигнала друга група - но не
с такива духовни стремежи.Те дошли,за да използват природните ресури на новоразвиващата се слънчева система поради „милитаристични“ причини,за което нашата митология разказва:войнолюбивите Богове от старините,Титаните.Тиамат всъщност не е била тяхната цел;те просто спрели тук,за да направят проучване,преди да продължат към Марс,който,бидейки по-отдалечен от ранното ни оранжево слънце (припомнете си,че астрономията е наобратно) е бил по-нататък(по-напред) на еволюционната пътека,което го правело по-подходящ за колонизация,отколкото Тиамат.И Титаните колонизирали Марс,използвайки го като база за достъп до огромните ресурси от тежки метали на астероидния пояс.

Докато хилядолетията минавали,Марс бил напълно установен [като свят- колония] и както Орсън Уелс така уместно казва: „А в същото време отвъд безкрая на пространството умове, пред които нашите приличат на ума на заобикалящите ни животни, необятни, студени и враждебни разсъдъци оглеждаха нашата Земя със завистливи очи и бавно, но сигурно крояха планове против нас.“64

„Нас“,в този контекст са местните LM обитатели,еволюиращи на Тиамат под благотворното влияние на Циклопеите.Титаните изпратили Ан и неговото потомство на Тиамат,за да започне колонизация под ръководството на Енки,главен инжинер и учен.Колонията била известна като Ериду,в Му (Шумерия).
Планетата станала известна като Ериду на Еа65,по-късно името ѝ било окастрено на Earth (Земята).Колонизацията, експлоатацията и подчиняването на „Земята“ е отговорност на потомството на
Ан - Анунаки.Те основали първоначалната колония - майка, Му,след което се разширили до Америките / Антарктика(това е Атлантската ера),където се натъкнали на някои проблеми -варварските бунтовници,подпомагани от един от тях - Енки, който станал достатъчно технологично напреднал,за да окаже значителна съпротива на Анунакските “богове”.И тези LM,след векове дълга,но успешна атака срещу “родния свят” на Анунаки - Марс66,успели да ги изгонят от Земята.

Човечеството е било буквално “хванато по средата”,като хибрид между генетиката на SM и LM.
„Чистата линия“ от потомците от Adamic stock станали върховни повелители на планетата, Аристокрацията,Кралските особи или „Синята кръв“,които са били първоначалните деца на Боговете, смес от Adamic и SM генетика.Останалата част от хибридите се кръстосали с нас, „нискоразредните“ Неандерталци,ставайки по-подобни на „Червенокръвните“ туземци,а след това роби,служещи на „Боговете“.И точно тук ни намирате днес.Този „Кабал“ от самозвани владетели на планетата,запазили за себе си цялото знание,технология и тайни на своето SM потекло и „селяните“,които да изпълняват заповедите им.
През вековете хомо сапиенс,“мислещият човек“ е правил точно това.Човекът е бил генетично проектиран със значително по-висок интелект от големите човекоподобни маймуни и лесно е заел върха на хранителната верига(пирамида),а именно - най-добрият убиец,с любезното съдействие на онези SM генетици.Тази подсилена интелигентност е била разделена между двете царства на биологичния живот,половината отишла в корпуса,въплътена в мозъка,определена като мислене, съчетана с физическите усещания.Другата половина отишла в анимата,изразяваща се в сърцето - чувстване,съчетана с времевите
сетива като интуиция.Тези понятия са в основата на психологическата типология като рационални (мислене,чувстване) и ирационани (усещане,интуиция) типове.

От време на време,човешкият вид успявал да мисли и да чувства едновременно,привеждайки в баланс двете половини на биологичния организъм,осъзнавайки,че тези системи за психологическа оценка са просто два аспекта на нещо друго - някакъв вид етична или духовна страна,проявяваща се във физическата реалност;така се родило изучаването на Алхимията - опит да се документира и възпроизведе този достъп до един вид „духовно движение“,достъп до „контролните единици“ на Ларсъновия 3-ти сектор и етичното ниво на съществуване.
Алхимичното,духовно  знание67 дало възможност  на човечеството да напредне отвъд положението му на  роб и автоматон на Аристокрацията и то започнало да прави точно това, с малко прикрита помощ от LM и така,чак до 16-ти век.Това обаче било обречено на неуспех,тъй като броят на населението е бил достатъчно малък,така че една случайна чума е можела да се справи с всяко въстание и да върне селяните обратно в състоянието на страх,бягащи за защита към благородниците, седящи зад големите непревземаеми стени на замъците си.

За да компенсира развиващата се духовност на човечеството,аристокрацията се разделила на две фракции: правителства и религии;отново - два аспекта на същата аристокрация.Така че,когато хорате бивали разстроени от правителството,те са можели да се обърнат към религията да ги спаси.Когато пък религията започвала инквизициите,хората тичали обратно към правителството за спасение.Това люшкане продължава от векове;отнема около два века,за да се разстроят хората от единия аспект и да преминат към другия,но все още под контрола на същата група благородници69.

В настоящите световни дела, ръководени от Съединените американски щати, Inc. , все още имаме същото положение,отново.[Още от същото,дет’ се вика.]На хората им е дошло до гуша от правителствени лъжи, шпиониране и злоупотреби и се обръщат към християнската религия,за да ги спаси,искащи да “живеят свободно” под [закрилата на] Бог (иначе известен като Енлил).Ще има кратко време на просперитет при “превключването”,а след това - обратно към същото,старо нещо.Просто един диктатор сменя друг - освен ако човечеството не реши “достатъчно,стига толкова” и направи съзнателен избор да предприеме следващата стъпка в човешката еволюция: да хвърли на бунището съперничеството,да прегърне разбирателството и да стане мирен изследовател на Вселената във всичките ѝ форми.
Един изследовател,който е Нomo sapiens ethicus,етичният човек.
Бележки:
59.В поредицата The Tomorrow People (1973 г.) този следващ етап на еволюцията беше първоначално наречен homo superior (превъзходен човек),след това по-късно е променен на homo novus (нов човек).
В римейка на The Tomorrow People (2013) те се върнаха към homo superior, за да могат да се оплачат от него ... в крайна сметка, как един куп деца могат да бъдат "превъзхождащи" съперничещите,конкурентни политици, банкери и свещеници, управляващи тази планета? Homo sapiens ethicus е по-точен термин, отразяващ „етичният“,от Сектор 3 произход на еволюцията и означаващ „мъдрия, етичен човек“.
60.LMs се отнася до „митологичните“ същества, като феи, джуджета, спрайтове и др., Заедно с големите маймуни, китоподобните и Предшественициte на неандерталеца; по принцип целия местен живот на планетата, който се е развил, за да получи по-висока степен на съзнание.
61. ti + amat , „нашата“ + „любов или обич“. Ti е и последната нотка на диатоничната скала, преди да започне следващата октава.
62.В момента съществуваме в Октавата Ета на седемте плътности, която е 7 - мата октава на еволюцията на съзнанието.
64.Welles, Orson, The War of the Worlds,Colombia Broadcasting System, October 30, 1938.
 Тази бележка е за цитата в английския текст.Аз взех превода на български от тук:

https://chitanka.info/text/1896-vojna-na-svetovete (https://chitanka.info/text/1896-vojna-na-svetovete)

65.Има доказателства, че „Aн“ е титла , а не име, а името на субекта(съществото) е Ea . По този начин, Ериду на Еа винаги ще се отнася за съществото,не за работата - както в историческите сведения - Юли е от  Юлий Цезар,а Август  е от Августус Цезар;нямаме месец,наречен “Цезар”.
66.Войната всъщност е била състезание за хвърляне на астероиди, известно като Голямата бомбардировка,  оставяйки двете планети покрити с кратери от ударите.В онези дни Марс е бил плодороден свят,с океани и изобилие от живот.
67.Алхимията произлиза от херметиците - бог Хермес - един от Анунаките, който е на страната на Енки и бунтовниците, които работели за подпомагане на човечеството в еволюцията на собствения му вид.Маите, ацтеките и инките, които са местните жители на Атлантида в основата на бунта, всички са имали разработена версия на херметическите знания, които европейците върнали към стария свят, където се е родила същинската традиция на Алхимията.
68.Първоначално имало четири касти: благородничеството (Royalty,като политически и религиозни водачи), военните,които да налагат исканията на благородниците, търговците -  „момчета за доставка“ и селяните - фермерите и ранчерите(собственици на ранчо). Отбележете,че те образуват четирите костюма на картите Таро, „играещи коз” (или триумфиращи ) над Анунаки.
[“trumped” (or triumphed) over by the Annunaki].
69.Wong, Eva, Приказки за танцуващия дракон: Истории за Дао ,Шамбала,2007; отличен исторически разказ за Китайската история и това колебание между правителството и религията; човек идва на власт с обещания за величие,корумпира се след няколко поколения и е заменен от друг,който върши същото.Съдържа много отлични истории  как търсещите са достигнали до това съзнание от ниво 3 и опитите на правителствата и установените религии да контролират тази информация.
[ В Спиралата има друга книга на Ева Уонг - „Даоизъм“ ]


Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: meander в Октомври 03, 2019, 20:17:18 pm
 :D
Котьо докато се пънеш с минали неща тука е нещо свежарско,ако не си токова тъп.
http://www.dzenx.com/index.php?PHPSESSID=vabiscmo3nkgb8p5g87s8g09k2&

Паци
Цитат
В момента май тече усилен разпад на ноосферата, съответно и на каузалното тяло и ще видим рахат(Химтрейлите за какво ли са?). Смирнов е убеден, че човек не е създаден да мисли с главата(каузално тяло), а да чувства със Сърцето(астрално тяло).
Ако искаш провери и за акаша.Май и там е така.
Предупредих ви че нещата опряха до Аз носител на живот, във всяка енергийна плътност.
И опираме до ред и правила,само че чии.
Така че всичко опира до решението на Българите,ма те са само седем.Народ има само ако следват определен ред и правила, иначе са племена/колена.
Там файда, йок.
 :hi:
П.п. Да предупредя всички.
Земята е почнала промяната във "Земята наш дом".
Много е голяма разликата от това което сте чели за нея.
Седем са в домовата книга, да видим още колко ще се запишат.
Нищо даром няма!
Късмет.
Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: HomerCat в Октомври 03, 2019, 21:26:07 pm
Човечеството: Следващото поколение - Homo Sapiens Ethicus

Точно сега имаме отличната възможност да направим този преход към това да станем мирни изследователи, с любезното съдействие на едно технологично подобрение,което,колкото и любопитно,е създадено,за да направи войната по-ефективна - Световната мрежа или интернет.За пръв път от създаването на човечеството,имаме на практика  с натискането на един бутон,достъп до всички знания на планетата.Интернет се оказва за Кабала това,което е била печатната преса за църквите.
В старите времена църквите,чрез своите писари са контролирали до какви знания ще има достъп широката общественост.Печатната преса дала на всеки да може да публикува на ниска цена.Църквите загубили контрола над информацията и обществеността станала по-умна.
[Аз бих го казал и така:имала възможност да развие наличния умствен потенциал]
Интернет прави същото с Кабала - вече не могат да се измъкват така лесно с акциите си тип "фалшив флаг" и корупцията,без да бъдат показани по YouTube.Само знанието ще ви освободи.

Историческият път на еволюцията е обобщен на диаграмата по-долу,показвайки пътя на родословието - благородничеството може да проследи своя произход назад до Анунакските "богове",докато селският контингент,"простолюдието" има само косвен път до "боговете" (оттук и нуждата от ходатайстваща фигура, подобно на Света Богородица),поради своя произход,свързан с LM контингента на древната Тиамат.

(https://i.postimg.cc/GpY4XQX5/image.png)

Жизнените единици,образуващи благородническото съсловие са предимно генетично инженирани,тъй като видовете могат да бъдат проектиране за специфични задачи,от управляване до излежаване на дивана.
Аристокрацията желае генетично инжениран живот,това е техният път на еволюция.
Селячеството има тенденция да е по-здраво,следвайки еволюционния път на "оцеляване на най-пригодните", произлизащ от Неандерталския контингент и затова животът му е по-органичен.Нашата планета съдържа смес от двете линии на произход,така че има пълен спектър за изразяване на живота.

И така,накъде отива човечеството оттук нататък?Два избора са видни,особено ако човек погледне случващото се около него:
1.Укрепване на системата Благородници/Селяни чрез генно инженерство,така че "селският" контингент да бъде "по-дружелюбен" към робуването си на Аристокрацията.Благодарим на “Боговете“ за Монсанто...буквално!
[В оригинала е “to be more “slave friendly”]

2.Еволюция на "селяните" в независим вид,който е органичен в основата си и поради това няма нужда,нито желае биоинжениране,подобно на своите LM предци,работещи в разбирателство с останалия живот на планетата(и на други места)като мирни изследователи.

Изпълнението на първия избор е достатъчно просто - инженираш храна,която ограничава тялото и регулира душата да насърчава системата на съперничество,така че да получиш добри роби.Също така,намаляш популацията до управляем размер,за да се върнеш към добрите стари времена,когато една чума е можела да "предпази" селяните от бунт.

Втората възможност е натам,накъдето много хора се отправят и ако четете този материал,вероятно сте от групата на тези,търсещи еволюцията на вида.
И така,как човек да направи това?Просто е: направете етичния избор!
Работете по развитието на шен биоенергията си и станете интелигентни.Забравете разсейванията,породени от индустрията за развлечения и започнете да (се) учите (на) нови неща.Никой не може да свърши работата вместо вас,така че ще трябва да изберете да станете интелигентни - единственото,което ви задържа е социалното програмиране,тъй като то е разработено да ви държи в позицията на "Глупака".
Вместо това,станете "Магьосника"...учете се,преподавайте и преминете към следващия етап на еволюцията - това,което Роджър Деймън Прайс нарече The Tomorrow People (Утрешните хора),Homo Sapiens Ethicus.

"На вратата на възможността има знак,който гласи"Натисни,за да се отвори."Никога не е заключена".70 Alohomora!
Бележка:
70.Singh Li Peng,свещеник  от Шаолин, Китай.

["Alohomora" е заклинание от поредицата книги за Хари Потър,използвано за отключване на врати и други  неща,които не са заключени с магия.Отключващо заклинание.]От UrbanDictionary.com


Епилог

Като заключителен коментар искам да отбележа,че не сте сами в този Magnum Opus - Великото Дело на Homo Sapiens Ethicus - има много,много хора,които сега стигат до този етап.И има някаква помощ по този Път - не от още извънземни,а от тук,точно тук на планетата - малко място,което е нейната анима,наречено Агарта.
За нея е казано,че притежава цялата красота на Афродита.И ако сте разбрали какво съм казал за живота,Вселената и всичко,тогава няма нужда да ви казвам къде се намира,тъй като вече ще сте го открили за себе си - и това е,което трябва да направите.Да свършите работата,вие самите.

Местоположението на Агарта е избрано заради това,че е недостъпно за Титаните,Анунаки и тяхното Благородническо потомство поради структурата на душата им.Агарта е създадена като превъзходна "бунтовническа база" за коренните жители на Тиамат;и докато нещата са се развивали,тя се е трансформирала в център на културата и философията за целия живот на планетата,включително и за етичните мъже (хора),които са я "откривали" през вековете.
Но както е обяснено в предишните части на този материал,има политика за "ненамеса" в делата на земния живот, така че те не "канализират" и не изпращат телепатични сигнали,за да влияят на хората (или която и да е друга форма на живот на този свят).Свободната воля е от първостепенно значение в това,че сте свободни да избирате своя Път,
какъвто и да е той.Обаче,ако вие разбирате процеса,тогава ще знаете какво се „брои“ за намеса и ненамеса.

Така че,учете какво е това да бъдеш "човек" и използвайте способностите,идващи с това да си човек.
Използвайте генетичното си наследство като предимство.За всеки човек има много повече,отколкото може да осъзнае.
Всичко,което е необходимо е възможността за изява.Всичко се основава върху съзнателните избори,затова изберете да бъдете мъдри и търсете пътя,който ще подобри живота,не само за вас,но и за всички,с които взаимодействате.

--daniel


Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: paci1 в Октомври 04, 2019, 10:51:47 am
Меандре,
Цитат
    Ако искаш провери и за акаша.Май и там е така.     
За 7-мото "небе" ли става дума, щото по правилото за подобност логично е и там процеса да е в ход. Просто не ми е известно до къде се простира това, дето е бърникано. Имах подозрения, че е до най-горе. Как са успяли да стигнат чак до там? Някои наричат нивата Човек, Небесен човек, Слънчев човек, и т.н. догоре.

Цитат
    И опираме до ред и правила,само че чии.
Така че всичко опира до решението на Българите,ма те са само седем.       

От тук се разбира, че правилата са променени явно. Как да разбера какви са новите? Предполагам че са вече всеки си "носи кръста", или нещо такова.
За седемте българи и друг път си споменавал, само дето ми идва бая окултно описанието та да го разбера.
Седем българи плюс Той и Тя беше предното дето го помня.
В окултен смисъл ми звучи като седем развити тела/Азове плюс Тя/Душата/Женското и Той/АЗа/Бог, демек тяло в цялост.

Цитат
   Седем са в домовата книга, да видим още колко ще се запишат.   

Това го разбирам като седемте тела, които преминават или са преминали. Тя си преминава така или иначе, остава Той/АЗ-а да премине ако се докара до там.
Помагай малко, че се припотих докат го смеля. :writer:
 :hi:

Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: HomerCat в Октомври 05, 2019, 18:19:06 pm
@Меандър:

Предстоящата смърт на всички ни не е „минали неща“,а нещо бъдещо.И ако допуснем реинкарнацията като възможност,темата е актуална.По-нататък ще коментирам представения тук модел,но междувременно,който иска може да си каже мнението,било то „за“ или „против“.
А за Дзенкс форума - по принцип ми е симпатичен,напомня ми по цвят на обе.бг-то,а също и по това,че клони към Светлата полярност.Но линка,който си дал е към началната страница и не разбрах дали имаш предвид конкретна тема.
Обмислях да се регистрирам и там,но поради Светлия им уклон се отказах,понеже не исках да съм дразнител.
Но мога да дам пример за нещо,което на мен ми харесва,както е описано.Абстрахирайки се от някои правописни грешки,опитайте да си го представите;подчертавката е от мен.

„И така,представете си един кръг,може да е и квадрат,куб,многостен или каквато и да си ПОискате геометрична фигура или тяло,който Е прозрачен и когато надникнете ВЪТРЕ в него можете да видите СЪЩИЯ по ФОРМА и ВИД кръг,куб,квадрат,многостен и т.н. само,че с по-малки РАЗМЕРИ.Нещо като „картина в картината“,ако мога така да се изразя.Сега си представете,че в тазо по-малката фигура можете да видите фигура АБСОЛЮТНО СЪЩАТА като предходната,тоест като и първоначалната,но с ОЩЕ ПО-МАЛКИ размери.Нещо като кръг вписан в кръг вписан в кръг,куб в куб в куб  и т.н.
Успяхте ли?
Сега си представете,че в този кръг е вписан един ОЩЕ ПО-малкъ кръг,куб,многостен и т.н. и т.н. до БЕЗкрай!
Успяхте ли?
А сега си представете,че в този НАЙ-малкия кръг,куб или квадрат е Вписан НАЙ-Големият!"

Източник:
http://www.dzenx.com/index.php?topic=1051.msg15120#new (http://www.dzenx.com/index.php?topic=1051.msg15120#new)

Но сега няма да се разсейвам в тази посока.Тук ми е приоритет.

Нищо даром няма!

Разбира се,това дори и начинаещите в езотериката,че дори и неезотериците трябва да го знаят,освен ако не са вчерашни.Даниел е казал същото,но с други думи:
"Никой не може да свърши работата вместо вас."

Тънкият момент е,че всякакви йерархии искат да ни впрегнат да им работим(чрез всякакви пропаганди,включително и "В изпълнението волята на бога е силата на човешката душа".),вместо да вършим нашата работа.А нашата работа трябва да я свършим,както казват някои ирландци: „Sinn Féin“,демек - „самите ние“.Или "ние сами".
*****

@Паци1:

Правилата,които (не само) аз наричам "Законът" не са променени,защото са неотменими,понеже това е начинът,по който функционира Реалността,така да се каже.И правилото,че всеки си носи кръста (или момичето през реката) е част от Закона (известен още и като „карма“ (която не е баш това,за което е(к)зотеричните гурувци разправят,според мен).
За Смирнов пак да кажа нещо.Скалпелът на картинката символично изразява отношението ми към бръщолевините му,за които нямам нерви да гледам и слушам.Но има място за коментиране,ако намериш някакъв текст от него.Не видях да има линк към някакъв сайт.

Извинявай сега,ако ти звуча менторски,ама този или е недограмотен или нарочно поизопачава някои неща.Какъв разпад на ноосферата и на причинното (каузалното) тяло?!Каузалното тяло съм го оградил ( стрелката на картинката вляво).Това е теософският модел,който става...за модел.
Аз мога да предложа друг: човекът в своята съвкупност като био-психо-енергийна система  и процесите в него (мисли,чувства),които той извежда като говорене и действия с физическото тяло - тези неща причиняват ефекти върху заобикалящата го среда,включително и социална;и после получава обратно някакво въздействие като резултат.В този смисъл човекът в своята цялостна съвкупност Е “причинно тяло”.

(https://i.postimg.cc/kgSnFvGf/1a.png)

На картинката вдясно съм оградил в червено два реда.На горния е индикаторът,по който можеш да разпознаеш сатанинските ботове - падат си по Йерархии -”космически”,”духовни”,”велики бели братства на светлите сили” - каквито и думи да слагат пред думата “йерархия”,щом я използват,значи служат (дори да е несъзнателно) на “Врага человечески”. Думата “космическа” в случая е подходяща,защото онез не са от тук,този свят не е техен,а те са натрапници,които имат своите земни високопоставени слуги и стада ботове1.Но с това не казвам нищо ново.
А долният ред,ограден в червено  е споменатата недограмотност или умишлено изопачаване.Отъждествява се йоносферата (която е част от атмосферата) с ноосферата (която е друго).
Не може да има разпад на ноосферата,защото фермата ще остане без “лууш”2, а фермаджиите няма сами да си затрият стопанството.Освен това частта “сфера” в думата “ноосфера” не трябва да се разбира буквално.Точно както и в думата “биосфера”.
Бележки:
1.В по-широк смисъл и донякъде със самоирония,мога да кажа,че всички сме ботове(като минимум - заради това,че ходим на работа).Но по различен начин и в различна степен.
2.”Лууш” е просто думата,която е получила определена популярност,може да я заместите с “биоенергия”, “еликсир” или дори “взлюк”,ако предпочитате.


Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: meander в Октомври 06, 2019, 09:15:17 am
 :D
@ Котьо

Цитат
Предстоящата смърт на всички ни не е „минали неща“,а нещо бъдещо.И ако допуснем реинкарнацията като възможност,темата е актуална.
Няма предстояща смърт на всички.А има освобождаване на телата.В живота смърт няма.Това че уморяваме телата(м) е разсипия на много скъпи енергии а не смърт.Който чупи купи,всеки който не се е единил със тялото ще си плати разсипията.Най скъпо ще излезе пребиваването в материалното на тези които са обладали тела.
На земята има три вида обитатели на тела.Тези които имат завет със тялото. Те са девет.Тези които са извървяли някоя "животинска" линия и са натрупали енергийно тяло достатъчно да напълнят материално тяло.Те са облякани в тела от женското за да помагат в работата на първите и ако могат да се единят и те със тях.
И последните паразитите които  обладават тела или биват вкарвани във такива чрез "технологии" .Тъй наречените троянски коне.
 Та тея последните докараха края на времената.И сега всичко свършва за тях тук,както и за феновете им.
Всяко село си имаше бунище,и там се носеха мръсните неща/боклука/.там боклука се разграждаше за да свърши някаква работа.
Сега боклука се занася в завода за преработка който се намира във женското(черното)но там отива и причинителя на боклука и под надзора на женското си го преработва.Ако деятеля се занули енергийно(личната енергия да му е по малка от деянията)вече си оправя бакиите изчиства се от връзки със живота и излиза от зоната(аурата) на живота,а там ако умре проблема си е негов.Живота е лична отговорност,и или ставаш нещо или се затриваш но сам.Никой друг не може.
Това е едната промяна.
Другата е че няма бог(тялото) да ви изкупува греховете както бяха мераклии някои.Едно че не може да се изкупуват грехове,и друго че не се е съгласявало.И нещата опират само до деятелите независимо от каква плътност са.
По тая причина се наблюдава "разграждането" на слоеве от натрупани деяния и мераци.
Земята е от плътност само истината.Това че я свалиха е плътност истина и то на дъното,причината не е в нея.Което означава че тука са валидни ред и правила от плътност само истината,а се движим към плътност и нищо друго освен истината.Колкото е по "чиста" енергията е по плътна.Чалъми и номера там не вървят,и става нещо като като валяк който мине върху жаба.Трябва можене.
В момента "тече" събиране между мъжкото(дух) и нея(женското) и ще има сватба  :blush:.
Резултата ще е слънце(тя).А докато се събират всичко което е ставало тука и е над нея първо ще се срещне със духа(само истината).Което не е истината и не е потвърдено от духа като правилно влиза в енергиен конфликт със него.Формите ги има поради духа.С него се изграждат а женското ги пълни със съдържание.
Тези които влязат във конфликт със духа тук ще имат огромни проблеми поради разликата им.
А деянията в материалното са деяния в концентрат на енергии за това тука е много опасно.Можеш да дръпнеш може и да се затриеш.Според мене само тука е направен материален свят,всичко навсякаде е само енегийно.И деянията тука след като се напусне това място концентрата на деянията се разгръща е нормално енергийно и се получава огромна разлика като "обем".
Тея които налазиха Земята нямат никакви знания за материалното нито успяха да намерят информация най горе и затова се прецакаха.
Този който им спретна тоя номер заедно със нея им седемте чеда,е този който искаха да прецакат да им изкупува греховете и да ги качат най отгоре за да поробят целия живот.Ма нъц,
Ние му викаме Майстора други му викат боже.Но той и тя отговаряха за това място и сега са му стопани.И Земята е тяхната къща.А в къщи реда и правилата се определят от стопанина а стопанката ги пази.Извън къщата са валидни общите правила на живота.
В момента тече и края на времената, и Земята наш дом като посоката е към второто,и ако вършите деяния се прецаквате и по двете.Хич не ви трябва.
Земята е новото главно слънце и е на върха и на мъжката пирамида(бялия свят),и на пирамидата на женското(черния свят).А някои ще ходят при женското да си оправят деянията.

Тези които на моряха бяха налазили предишното централно слънце.Излъгаха го да бъдат негови деца,и получиха достъп до всичко и знаеха че е "родена" жената която ще е новата.Спетнаха големия взрив и се опитаха да прекарат и нея,само дето я направиха безплодна(чрез "магия") и няма как да им стане номера,става само чрез чеденце ма те още са крият.Жена се "ражда" във духа само когато мъж достигне във духа да има жена и тя му става душа.От там се "раждат" семействата един за друг родени.И тука на Земята има още седем такива.За да стигне до това мъжа трябва да "добие" родно право.После да изгради дом във духа и чак тогава се "докарва" до жена.А реално женското(черната пирамида)  застава редом с този мъж.
Женското е едно цяло и единобожието при нас се отнася до него.Майката която ражда живот.А мъжкото е пълно със майстори(богове).
Така че пак да ви напомня.Ориентирайте се към БДС и за мъже и за жени.Всичко в живота е само по едно.Щото стане ли белята следва само оправяне и щетите за вас са реални.А занулите ли се няма връщане,оправяте си всички бакии и чао.
Един съвет.
Приказвайте/пишете само за това което можете да правите правилно лично.Другото ви е във вреда и то голяма.Сам каквото си направиш никой не може да ти го направи!
 :hi:
Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: paci1 в Октомври 07, 2019, 12:49:52 pm
Цитат
   .Който чупи купи,всеки който не се е единил със тялото ще си плати разсипията.     
Твърдиш, че тялото е Бог. Кой решава за единение? Ми ако Бог не ще да се единява с някого кво правим?

Цитат
   На земята има три вида обитатели на тела.Тези които имат завет със тялото. Те са девет.   
От 7 милиарда само 9 човека ли имат завет?

Цитат
     .И тука на Земята има още седем такива.     
От примерно 2 милиарда семейства само седем семейства са се "намерили" ? Така го разбрах, затова и така питам.
Знам, че не даваш да те питат, обаче хептен абстрактно пишеш. Даже и за мен. Пълно е с правописни "грешки" вероятно умишлени. Все пак благодаря че си се потрудил да обяснясниш нещата.
 :hi:

Хоумър,
Като спомена за причинното/каузалното тяло, е те тука е ключа от палатката. Оригиналното тяло е подменено според мен и оттам и причината за съществуването. Причината за съществуване е подменена. Вместо за еволюция/развитие - удобна база за паразитизъм.
Да ти дам един пример. Виждал ли си отрязана черница една педя до земята и в дънера набити калеми от лоза?
Ползват корена да храни лозите, а на самото дърво не му позволяват да расте или да пуска издънки.
Причината за съществуването на корените на черницата се състои в това да изгради здрав ствол, клони, листа и плодове. В нашият случай коренът съществува да храни лозите. Нещо такова са направили и с нас, предполагам разбира се, просто се опитвам да разсъждавам. Абе един вид каузалното тяло са тия калеми от лоза. Паразитна структура. С ноосферата май е същата история. Вместо да контактуваме с другите светове/нива нагоре, контактуваме с облачния компютър. Един вид байпас, ако се сещаш.
За йерархиите. При "тях" е пирамида, при нас е общуване на равни начала с началството. Каквото горе, това и долу. И обратно. По това може да се ориентираш ако нямаш достъп до енергийното. Каквото става около теб, това става и "горе". Така си ги представям нещата, въпреки че вероятно не стоят точно така.
Там разните му анунаки, арийци, сиви, рептили и прочее са енергийни същества/раси. Тва дето го пишат шумерите и други подобни писания според мен са лъжа. Няма откъде да дойдат материални кораби и да кацнат на Земята, щото само Земята е материална. Даже си мисля че и планетите в слънчевата система не са материални. и луната не е. НАСА лъжат като дърти цигани. Искат да гледаме навън. Ония в ЦЕРН знаят накъде да гледат(квантово ниво) и май имат някакви мераци да барат тъдява, ма ше го духат! Бог е навътре, вписан в най-малкото. Това ми е мнението.
 :hi:

п.п Луната и Слънцето са "портали" за енергиите, чрез които съществува материалния свят/Земята. Енергии от най-горе и най-долу. От бялото слънце и от черното.
Денем енергията от бялото/Слънцето доминира и разрежда материята, имаме топлина и светлина. Нощем доминира черното/луната. Материята се сгъстява/изстива, затова е студено нощем.


Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: paci1 в Октомври 07, 2019, 13:46:17 pm
Хоумър,
Малко офтопик, но не ми остана време да редактирам горното.
Прави ли ти впечатление при затъмненията, че при слънчево луната покрива слънцето на 100%, като лунния диск е нито по-голям, нито по-малък от слънчевия. Просто визуално съвпадат по размери. При лунно затъмнение сянката на земята съвпада с диаметъра на луната на 100%. Случайност?
Не мисля.
По-скоро мисля, че слънце, земя и луна са едно и също тяло, проявено в различни времеви проявления.
Тоест намеквам че наблюдаваме миналото/луна, настоящето/земя и бъдещето/слънце на това, върху което живеем в момента. Даже и теософите споменават за подобен факт. Хрумна ми че енергиите от бъдещето/теза и енергиите от миналото/антитеза пораждат синтезата настояще. Самият факт, че има слънце отгоре означава че не са успели да спрат Земята да си измине пътя. Което може само да ни радва.
Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: HomerCat в Октомври 10, 2019, 11:50:51 am
Здравейте,Меандър,Паци1 и Читатели.

Меандър,не съм сигурен дали разбирам всеки път какво имаш предвид,но ти беше споменал преди,че нарочно използваш този стил на изразяване поради някакви съображения,така че това,което ми остава е да приема твоето решение и само да се опитвам да си мисля,че може би съм разбрал нещо...евентуално.
Споменатите от теб три вида обитатели на тела принципно е схема,която мога да приема,всъщност ми е интересна,но аз я разглеждам по своему - демек,работен модел,хипотеза,без да твърдя,че знам точно как са нещата.

Женското е едно цяло и единобожието при нас се отнася до него.Майката която ражда живот.

Не казвам,че имаш това предвид,но ми се явява някаква асоциация,която ще илюстрирам с картинка.Надписът отгоре е заглавието на клип на Ариана Гранде.На този клип аз бих му обърнал внимание,но е за друга тема.

(https://i.postimg.cc/t4SdtYFH/giw.png)

Ще продължа по-късно или довечера.
Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: HomerCat в Октомври 11, 2019, 13:10:19 pm
@ paci1:

Аз (любителски,разбира се) работя с модели (не моделки).Теософският модел за структурата на човека с разните му тела е производен от индийските учения,само че е модифициран.Ще предложа един опростен работен модел,сравнен с теософския (схема с картинки и малко обяснения).Част от него може да си прочел,когато опитах да обясня кое наричам причинно тяло.

Паразитизмът пречи,да,но и точно чрез това се явява потенциален катализатор за развитие.
Ще предложа схема на това,което наричам естествена йерархия и макар,че тя схематично също е пирамидална,по същество тя е противоположна като мотивация на паразитните йерархии.
Тази схема ще представя в опростен вид различните "нива" в развитието на човека,съотнесени с трите таблици с блокчетата и стрелкичките.Критерий за "високопоставеност" в случая е развитието на шен.

За споменатото от теб "общуване на равни начала с началството" - самата дума "началство" предполага йерархичност.И кое "началство" имаш предвид?

Мислиш,че само Земята е материална?Аз,изхождайки от "Както горе,така и долу",  стигам до извода,че има много материални светове,планети във Вселената,която ми изглежда,че е бая широко място.
Но не бих искал да се отклонявам от темата,иначе една космологична дискусия ще ми е интересна.
Избрах този материал на Даниел заради връзката между реинкарнацията ,т,нар. етичен сектор и Психологията.Нарочно пиша думата с главна буква ,а по-преди я подчертах в едно от подзаглавията.
Ето малко психологизъм с елементи на любителска логика:

Нека приемем за целите на задачата,че НАСА лъже.
От това,че някой казва,че НАСА лъже,следва ли,че всичко,което той казва е истина?
Верният отговор е НЕ.

Разни езотерици твърдят,че НАСА лъже,но после твърдят различни неща:
- истината е,че Земята е плоска и нема никакви извънземни.
- истината е,че Земята е куха и вътре живеят рептили.
- истината е,че извънземните контролират какво НАСА да казва.
И прочее бръщолевини,а истината за всяко конкретно нещо е една.


Аз казвам,че много от екзотериците са в тотално неведение за психологическите механизми,които ги карат да вярват,че знаят истината.

Големата смешка е,че тези механизми могат да бъдат прочетени в някой учебник по психология за 9-ти клас,разбира се по-накратко обяснени.

Истината е,че е(к)зотериците не търсят истината,а потвърждение на удобната им черупка-система от убеждения.И това е поради недостатъчност на шен в главите им,казано в контекста на темата.
Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: paci1 в Октомври 11, 2019, 22:01:38 pm
Цитат
     самата дума "началство" предполага йерархичност.И кое "началство" имаш предвид?     

В българския и руския език скрито-покрито няма. Началство - Начало с творение (руски). Начало на творението(български). Кои са в началото на творението?
Ми Той и Тя.  :writer:
При нас е общуване на равни начала(работим заедно), а при тях е подчинение(йерархия).
Вероятно Меандър точно това има предвид, когато споменава за единение. Нашия вариант.

Цитат
  Мислиш,че само Земята е материална?Аз,изхождайки от "Както горе,така и долу",  стигам до извода,че има много материални светове,планети във Вселената,която ми изглежда,че е бая широко място.     

Предлагам да помислиш отново върху онова там в червеното.
 :hi:


Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: HomerCat в Октомври 17, 2019, 17:38:06 pm
Малък обобщаващ коментар.

От различните реинкарнационни модели,този ми изглежда достатъчно реалистичен (което е субективна преценка),освен това не усещам особена вътрешна съпротива.Няма досаждащи "духовни" наставници,водачи и прочие сган.Това може да е естественият начин,по който се случват нещата,а върху него после да се наслагват паразитни въздействия от заинтересовани елементи.

А следващите неща може и да са нещо,за което Даниел би казал: "Нямах това предвид".
Представям си това:

(https://i.postimg.cc/50Y3zjFB/1.jpg)

Ограденото с червено го махам,защото Хомо Сапиенс е изходната позиция.С евентуална тенденция към следващия етап.Това,което остава,за по-прегледно е отляво (1) на тази картинка:

(https://i.postimg.cc/Hkn7nRM5/shdw.png)

И преминаваме към дясната картинка (2) ,където добавям стрелка от "Реинкарнация" надясно и нагоре и после леко у лево към Хомо Сапиенс Етикус (ХСЕ).Сега вече има три маршрута като възможност,които мога да представя и по друг начин - като трите "нива" на тази картинка:

(https://i.postimg.cc/dVhLwdMj/image.png)

На "ниво 1"  от пирамидата съответства тази част от схемата:

(https://i.postimg.cc/zfq6TwJn/nivo-1.png)

Това ми прилича (лична асоциация) на Малката циркулация (Микрокосмическата орбита) в цигун.

А сега имам нужда от почивка,защото губя шен,опитвайки се да следя мисълта си.
Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: HomerCat в Октомври 28, 2019, 12:43:37 pm
Вместо да поствам изрезки от големите схеми и (вероятно) да обърквам читателите,реших да направя нови картинки,произлизащи от по-горната схема с пирамидата.И ще се опитам да обяснявам,но не забравяйте,че не казвам какво е искал да каже Даниел,а се опитвам да представя начина,по който се развива мисълта ми,докато си мисля какво съм разбрал от неговия материал.

(https://i.postimg.cc/q7b3h5Ps/1.png)

ХС - Хомо Сапиенс; ХСЕ - Хомо Сапиенс Етикус

Това са двете същински нива.Средното ниво отпреди отпада,защото то е двупосочен процес на преход.
След като е циркулирал поредица животи,ХС е набрал достатъчно Шен,за да направи първия си преход към по високо ниво - ХСЕ.Това е синята стрелка или стрелката от блокчето ХС към ХСЕ над която пише "Шен" на по-горната схема.След като и по-високо напредналите от ХСЕ могат да "паднат" поради кармични причини,мисля си,че на новакът в "света" на ХСЕ няма да му е трудно да се подхлъзне "надолу" в някой от животите си.Но вече шансът му за продължаване нараства и така,понякога бивайки "понижен",отново възкачвайки се,той все по-често ще се задържа на нивото на ХСЕ,докато стабилно се установи на него.

Примерна схема:
...ХС > ХС > ХС...докато дойде момент на еволюционен преход: ...ХС > ХСЕ

След което има известно "осцилиране" между двете нива,съвсем примерно:
ХСЕ - ХС - ХСЕ - ХСЕ - ХС - ХСЕ - ХСЕ - ХСЕ...стабилно установяване на нивото на ХСЕ
(И все пак са възможни някои изключения за епизодични "спускания надолу")

Пирамидалния модел мога да представя и като кръгова диаграма:

(https://i.postimg.cc/5t0HVmX6/2.png)

На тази двуизмерна картинка виждате черната стрлка,която е маршрут за "понижаване" да сочи нагоре.
Сега включете виртуалната си програма за ментална анимация.
И тогава ще "видите,че "гледате" отгоре нещо като шахта,отвор в сграда.Големият и малкият кръг в него са "етажите" или нивата,на които се "въртят" реинкарнационните цикли.
А синята и черната стрелки са преходни "стълбища" меду нивата ("етажите").
"Гледката" е нещо подобно на следващата картинка,с уточнението,че на снимките има една спирала-стълбище.
(Сещам се за видението на Яков,ако не греша,който видял стълба,по която се спускали и качвали ангели.)

(https://i.postimg.cc/Y91Tx0gk/3.png)

Пауза за осмисляне,след което ще продължа с последната диаграма,обобщаваща нещата,която може да се нарече и спирала на еволюцията.

Титла: Re: Хомо Сапиенс Етикус - Живот,смърт,превъплъщение и възнесение
Публикувано от: HomerCat в Октомври 28, 2019, 16:19:36 pm
(https://i.postimg.cc/qvMmmK9V/4.png)

Това е последната картинка,която направих.Черната спирала е снимка на вид свредел за дупки за оградни колове и стълбове;изрязах краищата му,за да го използвам за илюстрация на спиралното "стълбище".
Може да си представите,че това е напречен разрез на "сградата със шахтата и стълбището" описана по-горе.Представянето на Шен и стрелките вляво не е част от "сградата",защото шен е "вътре" в човечетата отдясно.Стига с моите предпологаемо полезни обяснения,за да не се получи обратен ефект.

Сега ще предложа извадки от материал,който засега е "на пауза" като автоматичен превод.
Авторът е европеец и пише в контекста на китайската медицина,съпоставяйки с психологията.
[В квадратните скоби] са моите вметки,от които не мога да се удържа.
*****
Източник:
https://giovanni-maciocia.com/shen-and-hun-psyche-in-chinese-medicine/ (https://giovanni-maciocia.com/shen-and-hun-psyche-in-chinese-medicine/)

„Думата „Шен“ може да се преведе по много различни начини, като „ум“, „дух“, „съзнание“, „жизненост“, „израз“, „душа“, „енергия“,„Бог“, „Психичен“.
От граматична гледна точка това може да бъде съществително, прилагателно или глагол.
Има няколко изрази, включващи shen 身, които показват, че този термин се отнася до „аз“, а не „тяло“.“

„Има три термина за "тяло":
SHEN 身 (тяло, живот, себе си, лично,морален характер и поведение.)[Подчертаването е от мен.]
XING form (форма, форма, тяло, образувание)
TI 体 (тяло, част от тялото, вещество).“

„Азът в древен Китай
Има три думи за изразяване на "аз" на китайски:
SHEN 身
WO 我
JI 己
От тези три, Шен [身] е не само тялото, но и „аз”, единството на тялото и ума.“

„Греъм също е съгласен, че думата „шен“ понякога се използва като „демонска сила“.
*****
[ Да уточня,че в случая това не е негативното значение,което християнството придава на думата.В по-широк(некитайски) контекст думата „демон“ и „съвест“ са смислово свързани (или поне аз направих такава връзка).Но ако свържем смислово шен и съвест - животните (включително и тези в човешки тела) нямат шен.Освен това литературният старокитайски е труден и за съвременните образовани китайци,ако не са го изучавали специално.А западните преводачи са изправени пред проблема неволно да „филтрират“ превода през „западния“ начин на мислене.Има смислови нюанси според контекста,в който се използва думата,например конфуцианство,даоизъм,цигун,китайска медицина.Но като цяло,намирам използването на думата шен като достатъчно адекватно в материала на Даниел.За да не звуча като някой всичколог,отново да уточня,че това е мнението ми на любител,интересуващ се от темата за „изграждането“ на мост между китайската философия и „вътрешна алхимия“ и западната философия и психо(физио)логия.
Бе ми предложена идеята,че шен съответства на лууш.Аз не се бях сетил за такава директна връзка,но ако отново погледнем в по-широка рамка,бих приел тази гледна точка като заслужаваща обсъждане.]