Форум за конспирации, уфология и мистика.

Конспирации => Тайни общества => Темата е започната от: H. в Май 08, 2006, 22:20:22 pm

Титла: Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки к
Публикувано от: H. в Май 08, 2006, 22:20:22 pm
Програма за изтребване на българския народ - Приета на московския ционистки конгрес през 1988 г.


I. Удържане на властта:

1. Заграбване на средствата за масова информация.
2. Всички, които участват пряко във властта трябва да имат местни имена и външност.
3. Директорът може да бъде гой, но поне един от неговите заместници трябва да бъде от нашите.
4. Да не се допускат до властта трудещите се.
5. Да се поддържа репресивен апарат за пълен контрол.
6. Масон, който е оставил следи при провеждане на акция или използване на специални средства, завършва живота си със самоубийство или го ликвидират.
7. Да бъдат създадени и поддържани структури за чистка в оществото; обезглавяването на гоите да се провежда по план, независимо от степента на активност.


II. Идеология:

1. Средствата за Масова Информация, литературата и изкуството да се използват за демонстриране преимуществата на капитализма пред социализма.
2. За репресиране на гоите (неевреите) може да се използва митът за антисемитизма.
3. Да се разоръжи езичеството и да се внедрява религия, промиваща мозъците, на робски принципи. Поробването и асимилацията на българите трябва да продължава с нарастващи темпове.
4. Да се действа само от името на народа и за народа, само с добри намерения - може да се говори всичко.
5. Да не се допуска разпространение на антиеврейски лозунги сред обществото.
6. Да не се допуска разпространение на листовки, обръщения, вьзвания и заявления на гоите, нито призиви за справедливост и възмездие.


III. Денационализация:

1. Да продължи смесването на расите под вида на интернационализъм.
2. Да се използват всякакви средства за пълно национално обезличаване на българите.
3. Под претекст за борба с национализма и шовинизма да се унищожава всичко национално.
4. Да се осигури повсеместно организация и управление на българофобията (да се унищожава всичко българско с всички възможни средства).
5. Да не се допуска разпространение на българската предхристианска религия, тази религия да бъде обявена за фашистка.
6. Да се приобщят българите към робските религии, а в православието да не се допускат никакви инициативи и свободомислие.
7. Да не се допуска в паспортите на гоите графа “расова принадлежност” и да се ликвидира графата “националност”.
8. Да не се допуска статут на коренно българското население и други подобни ереси, които позволяват възраждане на нацията и културата.
9. Да не се допуска създаването на Центрове на българска национална култура.


IV. Отнемане на свободите и възможностите за инициатива на българите:

1. Своевременно да се попълват психиатричните лечебници, местата за лишаване от свобода, болниците, трудововъзпитателните училища, дисциплинарните батальони и др.
2. Да не се допуска гоите да създават свои разузнавателни школи; стадото трябва да бъде под пълен наш контрол, да не се допускат никакви организирани съвместни действия, които биха им осигурили непобедимо положение и идейно оръжие; науките за управление да се създават само от юдеи; никакви координационни и консултативни съвети, начини за бърз обмен на информация и оповестяване; да не се допускат национални организации, фашизъм или национализъм в каквато и да е форма; да не се позволява на гоите да събират адреси и телефони на юдеи, нито да създават методи за борба с ционизма.
3. Да се отвлича вниманието на гоите с каквото и да е, да се използват разнообразни средства за борба. Всички наши действия трябва да бъдат гъвкави и неотразими. Противниците трябва да бъдат дискредитирани и разединени, да бъдат принудени да се съобразяват с нас и да търсят съюз с нас, да бъдат обезглавени, да се атакуват щабовете им, а нашите хора да ги дезорганизират.
4. Да се пречи на издаването на трудове, насочени срещу нас - “Какво да се прави”, “Как да действаме”, “Схеми за действия по направления”, “Славянски лидери”, “Методи за привличане на хората и борба за аудитория”.
5. Прокуратурата не трябва да отчита дейността на членовете на тайни общества – нито ционисти, нито юдеи, нито полуевреи, нищо, което е свързано с нас. Да не се търсят причините за самоубийствата.


V. Забавяне развитието на гоите:

1. Необходимо е гойското стадо да се държи в нищета и безправие.
2. Нашето обкръжение трябва да осигурява забавеното развитие на гоите и управление насоките на тяхното развитие.
3. По-често да се пуска музика с наркотично действие, да се промиват мозъците, да се използват труднооткриваеми музикални тонове, които изтриват паметта в дълбочина.
4. У гоите всичко трябва да бъде робско - храната, религията, идеологията, науката, отношението им към нас, оръжията и средствата за защита, начинът на живот, средствата за информация, образованието, професиите, положението в обществото, жилището, културата.
5. Посредством вредни и непълноценни храни гоите да бъдат превърнати в безпросветно стадо, в безинициативни, бездейни и .затлъстели свини. Кръвта им трябва да бъде кисела, а не алкална.
6. Да създадем и да удържим превъзходство над гойското стадо, да бием постоянно по слабите точки и ключовите центрове на гоите, по-бьрзо да преминем към решаващия стадий в овладяването на света и пълното подчиняване на гоите на нашето международно правителство.


VI. Да унищожаваме противника чрез асимилация, като хуманна форма на геноцид:

1. Юдаизмьт, ционизмът, всемирната еврейска нация и Международното правителство органически не могат да приемат създаването и съществуването на български семейства. Затова е необходимо да се погрижим в най-кратки срокове да асимилираме максимален брой български момичета сред другите народи.
2. Разбира се, не бива да се използват сексуалните контакти по предназначение и за създаване на семейства, а само за развращаване на младежта, за насаждане на полови извращения, за увеличаване броя на конфликтите и разводите, а в крайна сметка за намаляване числеността на българите.
3. В никакъв случай да не се допускат насърчения или помощи за създаване на деца от български съпружески двойки с висока степен на национална чистота.
4. За засилване на асимилацията не бива да се отказваме и от старата идея за кастрация на гоите.


VII. Създаване и поддържане на условия на нищета и безправие:

1. Българите винаги трябва да бъдат бедни и безправни, навсякъде да изпитват неудобства и неволи и ежедневни бюрократически спънки.
2. Масовата бедност трябва да поражда масова безпросветност и глупост, а те на свой ред - масова престъпност.
3. Да не се допуска българите да си възвърнат равенството, независимоспа, свободата и националните богатства.


VIII. Масова дебилизация на гоите:
 
1. Врагът в максимална степен се деморализира, когато вижда, че всичко, което става около него, е лъжа, разруха и грабеж. (!!!)
2. Образованието за гоите трябва да създава морални уроди.
3. Схемата за действия трябва да бъде съгласувана с Единния план, разработен от Световното правителство.
4. Засега няма по-разрушително нещо от алкохолизма. Да не се допуска намаляване градуса на спиртните напитки.


IX. Употреба на бойни психотропни вещества, променящи човешката психика:

1. Предизвикващи отслабване на паметта за продължително време.
2. С чисто наркотично действие.
3. Убиващи интереса към определени видове занимания и умствена дейност.
4. Увеличаващи влечението към спиртни напитки.
5. Програмиращи личността за убийство или самоубийство.
6. Възбудители на половата дейност у мъжете и жените, което води до полови извращения.


Х. Методи за масово отравяне на гоите:

1. По пода да се разлива живак, например когато се напуска жилище.
2. Средства за масово поразяване да се прилагат в общите кухни, столове или на обществени места, където се събират гои.
3. Да се превърне България в технологична боклукчийница на развитите страни.


XI. Съкращаване числеността на гоите до разумни граници чрез скрити форми на геноцид в нашата тайна едностранна война:

1. Да продължи изтребването на гоите по метода на “своеобразното демографско съкращаване”.
2. Да се продължи демографското съкращаване на българите до 3 пъти за едно поколение чрез юдомасонския похват “помощи за самотни майки”.
3. В обществото зле се възприема идеята за “остаряване на нацията”, като се оставят да живеят само неспособните на съпротива.
4. Ако се работи умно, с българите можем да приключим бързо.


XII. Съкращаване числеността на гоите чрез други форми на геноцид:

1. Да се направи невъзможно създаването на многодетни български семейства.
2. Да се поддържа високо равнище на детска смъртност у българите и да не се допуска такава при юдеите.
3. Да се поддържа висока смъртност сред българската младеж.
4. Да се завишава възрастта, при която се разрешава встъпване в брак.
5. По всякакви начини да се влошават отношенията между гойските мъже и жени и да се разрушават семействата им.
6. Да се разработват нови закони (екодемографски войни) за ликвидиране на гойските маси без военни действия, без материални загуби, чрез глад и обедняване.
7. Да се предизвикват безпорядъци и масови вълнения и да се използва армията, силите на закона и правосъдието за възстановяване на реда, което да води до съкращения на гоите в ограничени количества.


XIII. Унищожаване на противника със средствата на медицината:

1. Да се увеличат забременяванията и абортите сред малолетните момичета, водещи до стерилност, “случайни” помятания, преждевременни раждания, мъртвородени деца и усложнения след раждането.
2. Необходимо е да се саботират грижите за бременните, новородените и родилките и да не се допускат реални мерки за защита на майчинството.
3. Да се спъва профилактиката и да се прави всичко за намаляване средната продължителност на живота на гоите.
4. По време на лечение или зъболечение, в раната да се поставят зарази или отровни вещества.
5. При всяка операция да се присаждат на пациента ракови клетки от онкологично болни.
6. Да се употребяват лекарства с променен химичен състав и лекарства, лишени от лечебни свойства, чрез предварително облъчване, замразяване и т. н. от лекарите.
7. Класическо бавно отравяне с малки дози отрова.
8. При рентгенови снимки и прегледи да се увеличава силата и продължителността на облъчването.


XIV. Действия чрез контролираните средства за масова информация:

1. Да се поддържа стабилна тенденция към българофобия и национален нихилизъм.
2. Да се обявяват всички патриотични и национални движения на гоите за фашистки, националистически, шовинистки, терористични и консервативни, да бъдат оклеветени, очернени и да им се лепват етикети.


XV. Повсеместна и постоянна гавра с врага:

1. Над българите може да издевателства който си иска и както пожелае. При изкуствено създадената пълна безотговорност имената на нашите ще бъдат винаги засекретени.
2. Гоите да бъдат доведени до самоубийства, инфаркти, инсулти, припадъци и други тежки състояния посредством хулиганщина, наглост, издевателства, унижения, оскърбления и пълна безнаказаност на извършителите юдеи, членове на други тайни общества и шабес-гои (“колаборационисти”).
3. Необходимо е с българският народ да се разправим по-бързо, защото после ще бъде късно. Хилядолетният ни враг е още жив.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Май 08, 2006, 22:52:46 pm
По долу ще видите един много интересен списък, от който ще разберете кой провежда геноцида над българския народ и разгражда българската държавност?!?
Списък на лицата представляващи обществен интерес, масони агенти на чужди държави и доносници на ДС със чуждо етническо самосъзнание, участвали и участващи в управлението на страната през последните 15 години и манипулиращи обществото чрез медиите, който са под техен контрол.


А) С еврейски произход:

Андрей Карлович Луканов - (БКП-БСП) – министър-председател, съден. Бил е на висши държавни постове по времето на БКП и след това. Имал е връзки със фамилията Рокфелер, майка му е била шефка на БНБ.
Илко Ескенази - (СДС) – депутат, член на “Цион”.
Гиньо Ганев - (БСП) – депутат, зет на известния превратаджия и масон Кимон Георгиев.
Георги Пирински - (БСП) – 1976-1980 г. - съветник в Министерския съвет. 1980-1989 г. - заместник-министър и първи зам.-министър на външната търговия. 1989-1990 г. - заместник-председател на Министерския съвет (ноември 1989 - февруари 1990 г. и август - декември 1990 г.). Заместник-председател на Националната кръглата маса (февруари-април 1990 г.) в момента Прецедател на 40 НС.
Сергей Дмитриевич Станишев - (БСП) – депутат 39 НС. В момента министър прецедател.
Кристиян Вигенин - (БСП) – заместник на Станишев, хомосексуалист.
Александър Божков - (СДС) (по майка Бакиш) – бивш министър, подсъдим.
Едит Гетова - (СДС) – зам.-министър, подсъдима с Божков.
Вилхелм Краус - (СДС) – министър на транспорта, подсъдим.
Красимира Краус – работи в министерство на образованието.
Надежда Михайлова - (СДС) – бивш министър на външните работи. Снаха на полковник от ДС. Депутат 39 НС.
Николай Младенов - (СДС) – говорител на СДС, бивш любовник на Михайлова. В момента изучава активно иврит.
Алберт Бенбасат - (СДС) – директор “Музеи в министерството на културата, иманяр-трафикант.
Соломон Исак Паси - (СДС, НДСВ) – председател на “Атлантическия клуб”, министър на външните работи, член на “Бнай Брит”. Баща му Исак Паси е един от идеолозите на БКП и съветник на Тодор Живков. Паси е потомствен масон.
Феня Деколо – журналистка, работи за “Шалом” и “Бнай – Брит Кармел”.
Леа Коен - (СДС) – бивш посланник на РБ в Швейцария, член на “Билдербергите”.
Анжел Вагенщайн - (СДС) – На 16-годишна възраст бил е партизанин, ръководител на бойна група, терорист имал смъртна присъда. Бивш депутат, агент на ДС, КГБ, ЩАЗИ и “Мосад”.
Емил Кало - (БКП) – председател на “Шалом”, бивш офицер от ДС, член на БКП.
Райчо Райков – бивш член на БКП и офицер от ДС, сега председател на СЕМ.
Румен Леонидовбивш агент на ДС, член на “Шалом”. Председател на Съюз за национално достойнство “Гранит”.
Вивиана Асса – съпруга на Румен Леонидов, зам.-главен редактор на вестник “Ние жените”, член на “Шалом”.
Андрей Райчев – издател на вестник “Сега” и един от собствениците на радио “Нет”, бивш член на БКП, социолог.
Виза Недялкова – съпруга на Райчев, журналистка, бивш член на БКП.
Йосиф Перец - (СДС) – зам.-главен редактор на вестник “Про Анти”.
Нансен Бехар – “независим депутат” (БСП), член на БКП, съветник на Тодор Живков.
Стефан Софянски - (СДС/ССД) – бивш служебен министър-председател и министър, кмет на град София, член на “Ротъри клуб”. Подсъдим с 4 дела.
Алисия Софянска - (СДС/ССД) – участва в управата на фондация “Бъдеще за България”.
Татяна Ваксберг – журналистка в радио “Свободна Европа”, дъщеря на известния комунистически деятел Аркадий Ваксберг (ЦК на БКП), резидент на КГБ в България, служител на ДС.
Йосиф Левиравин, председател на Централния израелтянски духовен съвет в България, бивш полковник от ДС и член на БКП.
Фани Аронава – журналистка в БНТ канал 1, “Новини”.
Филип Димитров - (СДС) – бевш министър-председател на България, хомосексуалист, с психически заболявания, ексхибиционист.
доц. Елизар Алфандари – журналист, преподавател в СУ “Свети Климент Охридски”, факултет по журналистика.
Ирен Леви – журналистка, водеше еротично предаване по “Нова телевизия”.
Яков Джерасипредседател на организацията “Цион” и фондация “България”, връзка между Ню Йоркското еврейско лоби и Симеон Сакскобурготски, участник в плана “Шипка”.
Линдел Грей – аферистка, агент на ЦРУ, ръководителка на Американския университет в Благоевград.
Мартин Михайлов Заимов - (Голдсмит) – (СДС) – подуправител на БНБ и шеф на Валутния борд (2000 г.).
Барух Чакъров (Боби Чакъров) – бивш изпълнителен директор на фалиралата авиокомпания “Балкан” при Гад Зееви, сега почетен консул, финансирал е фондация “Бъдеще за България”.
Максим Бехар – журналист, бивш член на БКП, съосновател на масонския вестник “Стандарт”, сега е имиджмейкър и обществени връзки на НДСВ.
Йоана Левиева – репортелка в БНТ Канал 1.
Хени Берлер - репортелка в БНТ Канал 1 в Израел.
Уляна Пръмова – генерален директор на БНТ, снаха на Иван Пръмов (Примо) от ЦК на БКП.
Миглена Кунева (НДСВ) – министър на евроинтеграцията, братовчедка на Соломон Паси, снаха на Иван Пръмов (Примо).
Нидал Алгафари – зам.-директор на БНТ, програмен директор.
Мадлен Агафари – психоаналитик.
Борислав Геронтиев (Герон) – бивш генерален директор на БНТ, сега в УС на БНТ.
Николай Свинаров (НДСВ) – министър на отбраната и зам.-председател на НДСВ.
Гергана Грънчарова (НДСВ) – зам.-министър на външните работи, любовница на Паси.
Зелма Алмалех – член на УС на БНТ.
Бисера Йосифова – бивш зам.-министър на културата (при Абрашев), следствена.
Милена Милотинова (НДСВ) – депутат 39 НС, председател на комисията за медийна политика, работи в БНТ.
Весела Драганова (НДСВ) – председател на партията на българските жени, депутат в 39 НС.
Нина Чилова (НДСВ) – депутат в 39 НС, сега министър на културата и туризма, предполага се, че има незаконно двойно гражданство (български и израелско).
Ралица Агайн (НДСВ/Новото време) – депутат в 39 НС.
Долорес Арсенова (НДСВ) – министър на околната среда.
Милен Велчев (НДСВ) – министър на финансите, баща му е номенклатура на БКП, роднини са на Борис Велчев от ЦК на БКП – отговарял за концлагерите.
Станимир Илчев (НДСВ) – депутат от 39 НС, председател на парламентарната група на НДСВ.
Лидия Сантова Шулева (по баща Биджерано) (НДСВ) – вицепремиер и министър на икономиката. Роднините на мъжа й са от партизански род, номенклатури на БКП. Роднина им е Богдан Шулев – един от председателите на “Народния съд” след 1944 г. В правителството на Сакскобурготски е отговаряла неофициално за “еврейските въпроси”.
Цветелина Бориславова (НДСВ) – изпълнителен директор на “Си банк”, дъщеря на бивш дипломат, номенклатура на БКП, съпруга на ген. Бойко Борисов – главен секретар на МВР.
Фани Виденова (СДС) – служителка в министерството на правосъдието – отдел “Българско гражданство”, назначена специално от Александър Божков, за да се възстанови незаконно българското гражданство на изселили се в Израел евреи – ционисти през 1948 г.
Едвин Сугарев (СДС) – бивш депутат и посланик в Монголия и Индия, поет-дегенерат.
Зелма Каталан – подчинена на главния архитект на София - Стоян Янев. Тя е човек на Софиянски, която като посредник взима подкупите за строителните разрешения давани от столична община.
д-р Андреас Енгибаров (СДС) – общински съветник в София.
Емил Леви – главен директор на вестник “Еврейски вести”.
Менахем Бекар – зам.- главен директор на вестник “Еврейски вести”.
Рени Арис – мениджър на недвижими имоти (Консорциум Изток) в София. Изкупуват тайно имоти за еврейско заселване в България!
Елена Розберг – журналист от “Ретро радио”.
Петър Калпакчиев – главен счетоводител на “Кинтекс”, върховен командир на масонската ложа на Старите свободни и приети зидари на България, член на върховния съвет (33 степен).
проф. Захари Захариев (Цукер Цукерман) (БСП) – участва във финансирането на БСП чрез далавери с нефт.
Георги Прохазки – банкер, приятел и колега на Александър Божков, работят заедно в съмнителна фондация.
Ярослава Прохазкова – журналистка от вестник “24 часа”.
Елица Гилтяй - журналистка от вестник “24 часа”.
Ганета Сагова – журналистка от вестник “24 часа”.
Явор Геронтиев - журналист от вестник “24 часа”.
Маргарита Роуз - журналистка от вестник “24 часа”.
Николай Москов - журналист от вестник “24 часа”.
Георги Луканов - журналист от вестник “24 часа”.
Ирина Асиова - журналистка от вестник “24 часа”.
Миа Сантова - журналистка от нова телевизия.
Павел Езекиев – директор на Агенцията за чуждестранни инвестиции;
Еди (Едуарт) Шварц – шеф на “Бнай-Брит” за България. В САЩ тази организация е наричана “Еврейското гестапо”!
Юрий Асланов (БСП) – журналист.
Сребрина Хашъмова – парламентарен журналист.
Йосиф Аврамов – икономист.
проф. Пламен Цветков – историк, преподавател в Нов български университет, член на партия Християнски социален съюз, гравитираща около СДС; баща му е бивш полковник от ДС, а майка му партиен секретар.
ст. н. с. д-р Хаим Гозес – икономист, пише статии и гравитира около кръга “Нова Заора” и масонския вестник “Стандарт”.
Алфред Давид Криспин – журналист.
Исак Гозес – редактор в масонския вестник “Стандарт”.
Юлий Москов - редактор в масонския вестник “Стандарт”.
Хайк Вахрам – журналист от масонския вестник “Стандарт”.
Виктор Леви - журналист от масонския вестник “Стандарт”.
Люба Кулезич (ДСБ/СДС) – журналист, телевизия “Европа”, главен редактор на вестник “Седем”, жена на Явор Дачков (СДС/ДСБ).
Раймонд Вагенщайн – издател ИК “Колибри”, организира мащабни панаири на книгата в “НДК”.
Иво Инджев – журналист от еврейската телевизия Би Ти Ви.
Даниел Левиев – бил е номиниран за министър в проектокабинета на Сакскобурготски, сега е съветник, ковчежник на “Цион”.
Емил Бенатов (НДСВ) – юрист, депутат от 39 НС.
Снежана Бахарова (НДСВ) – депутат от 39 НС.
Венцислав Давидков (НДСВ) - депутат от 39 НС.
Калин Примов (Примо) (НДСВ) - депутат от 39 НС.
проф. Владимир Квинт – съветник на Сакскобурготски, свързан е с Ню йоркското еврейско лоби, Жордж Сорос и МВФ. Писал е програмата на НДСВ.
Петя Бахарова – журналист.
Емил Барух – кореспондент на радио “Дойче Веле”, директор на “Европалия” към министерството на културата.
Йосив Аврамов – заместник-председател на Националната предприемаческа и занаятчийска камара.
инж. Рут Ешкенази – началник отдел “Общинска собственост” – община “Изгрев”, София.
Любомира Леви – експерт в “Топлофикация”София, надписва сметките и тероризира столичаните.
Емил Роберт Коен – председател на фондация “Толерантност” (поддръжка на секти и хомосексуалисти).
Еми Барух – журналистка.


Б) Турчеещи се българи и цигани от турски произход:

Ахмед Демир Доган (ДПС) - сътрудник на ДС терорист, депутат от 36-то, 37-мо, 38-мо, 39-то Народно събрание. Прецедател на антибългарската партия на турция ДПС.
Юнал Лютви (ДПС) – заместник-председател на НС, депутат.
Мехмед Дикме (ДПС) – министър на земеделието.
Неджет Моллов (ДПС) – министър без портфейл, отговарял е като ресорен министър за държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ).
Лютви Местан (ДПС) – заместник-председател на ДПС, депутат от 39 НС. Опитвал се е да внася закони за цензура.
Емел Етем (ДПС) - заместник-председател на ДПС, 2005 г. е избрана за заместник министър. Председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии.
Лютви Ахмед Местан (ДПС)
Осман Октай (ДПС)
Касим Дал (ДПС)
Ремзи Осман (ДПС)
Кемал Еюп (ДПС)
Четин Казак (ДПС)


В) С цигански произход:

Цветелин Кънчев (ДПС/Евророма) – бивш депутат, осъден за криминални престъпления.
Александър Филипов (НДСВ) – депутат от 39 НС.
Тома Томов (БСП) – депутат от 39 НС.


Г) С ирански произход:

Гати АЛ Джебури (НДСВ) – бивш заместник-министър на финансите, отстранен за далавери и пренасочен да ги прави другаде.
Марко ал Джебури (НДСВ) – съветник на бившия вицепремиер и сегашен министър на транспорта – Николай Василев (известен с прозвищата “Рачко Пръдлето” и “Малкия Мук”). Последния е учил в еврейски колеж!


Д) С неизяснен произход:

Василка Папломатас (СДС) – в предизборния щаб на СДС, бивша посланичка на България в Испания. Шеф на център за изследване, анализ и прогнозиране развитието на демократичното общество (Ст. Загора).
Иван Костов (СДС/ДСБ) – бивш министър-председател, бивш министър на финансите в правителството на Филип Димитров. Твърди се че баща му е циганин.
Симеон Сакскобурготски (Кобург-Кохари) - космополит авантюрист, без националност и образование, но затова пък член на три масонски ложи! Твърди се, че по линия на дядо му Фердинант в жилите му тече еврейска кръв по линия на рода Кохари – богата еврейска фамилия от Унгария, която си купува благороднически титли. Според “Католическата енциклопедия” том XIII, Ню Йорк, 1912 г. и някои по-стари немски книги от XIX и XX век, родоначалника на фамилията Сакс-Кобург и Гота – Ернст Благочестиви бил със саксонска, френска и еврейска кръв! Самият Симеон Сакскобурготски (Кобург-Кохари) в свое интервю пред израелското списание “Фар” потвърждава своя еврейски произход! Ферденант и Борис III също са били масони, а Фердинант е бил сатанист и окултист. Публична тайна, е че е бил бисексуален и двуфазен педераст!
д-р Божидар Димитров (БСП) – историк, прави се на родолюбец, шеф на Национално историческият музей, твърди се, че е гръцки циганин и иманяр-трафикант.


Горния безспорно интересен списък, доказващ наличието на престъпна международна клика работеща срещу интересите на България, може да бъде допълнен с още имена. На първо място това са съветниците на комунистическия диктатор и тиранин Тодор Живков:

Нико Мойсей Яхиел
Жак Натан Примо
Пепо Менахем Коен
Исак Соломон Паси
Насен Бехар
полк. Валери Таджер
Леон Фабрикант
Соломон Франсез
Андрей Ликанов
Робърт Максуел

Всички те са с еврейски произход! За да стане картината по-пълна е необходимо да се посочат също и съответните лица от небългарски произход в съставите на така наречения “Народен съд” след 1944 ., хора от ръководството на БКП, репресивния апарат – МВР, ВКР, прокуратура, следователи, съдии, отговорници за 86-те комунистически концлагера в България и т.н.
Сега в началото на 21-ви век сме на път България да бъде съсипана отново от чифути, масони, глобалисти, комунисти – капиталисти и ционисти, които искат да ни превърнат в “бушмени” и “бананова република”. Плановете на тази престъпна клика (там влизат и всички парламентарно представени партии!) е да намали българското население на половина – т.е. до 4 милиона чрез икономически средства, систематичен геноцид и противопоставяне на различни етноси.
Всички българи, които все още не са с промити мозъци е необходимо да вземат адекватни мерки, да бъде обявен геноцида и виновните лица да получат възмездие и ефективни присъди за престъпните си деяния. Не го ли направим, в близките 20-30 години българската нация ще изчезне, от картата на Европа!Послеслов: Наскоро в Русия 500 видни интелектуалци, сред тях 20 депутати от руската “Дума” са подписали документ, в който се иска пълна забрана на всички еврейски и масонски организации на територията на страната! Аргумент за това е провеждания от тях геноцид и антируска пропаганда, целящи обезсилване и унищожаване на Руската федерация. В документа се посочва още, че тези организации са вредни и опасни за мира и човечеството. Припомня се също, че след революцията от 1917 г. до 1959 г., а и след това еврейската болшевишка партия и контролирания от нея репресивен апарат са унищожили не по-малко от 60 (шестдесет) милиона руснаци; от тях целенасочено 8 милиона интелектуалци – цветът на нацията! Те бяха избити от еврейската масонерия и престъпна клика!
Това не трябва да се повтори – борете се с всички средства за това!!!Източник: http://www.voininatangra.org/modules/ipboard/index.php?showtopic=401
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Mirotvorec в Май 08, 2006, 23:17:38 pm
Добре де, ама защо ние, българите, сме им най-големия трън в очите? Кое е това, което те знаят за нас, а ние не знаем?
Цял конгрес да се занимава с нас-това не е шега работа.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Май 08, 2006, 23:31:59 pm
Еми отговори си сам защо. Отговора е очевиден.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Mirotvorec в Май 08, 2006, 23:43:27 pm
За колко човека е очевиден отговорът? За 100, 500, 1000? Не, той трябва да стане очеваден за целокупното българско население и да започнем да го произнасяме като мантра непрекъснато, всеки ден, от всеки. Нужна ни е тази вибрация за защита, защото иначе загиваме.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Май 08, 2006, 23:52:27 pm
Отговорът и това "какво трябва да се прави" са съвсем различни неща ;)

Защо искат да ни изтребят - много пъти сме го говорили. Тук има много неща, ние сме специален народ - както ще се окаже - най-древният. Плюс това плановете са тук да се настани елита - затова гои нямат място тук.

Какво да се прави?

Ммда - въпросЪТ. Ами като за начало правиш 20 копия на това и още няколко разбудителни статии и ги даваш на който трябва. Така се гради решетката. Съзнанието се отврая. После всичко само потича. Но скоро ще пиша специално за това отделна тема, тъй като явно тук е рубикона, в който всеки един се спъва и се чуди "какво да правя и как".
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: RedGuy в Май 09, 2006, 14:10:06 pm
Само едно да кажа. Така и не се разбира какъв е произхода на този материал. Може да е нечий разузнавателен шедьовър с цел провокирането на националистически прояви и намирането на предлог за поредната анти-националистическа операция, особено като се знае че Елтимир е отдавнашна мишена на НСС!

Иначе, този материал не е по-далеч от самите Протоколи. Това смятам, че може да послужи като пример за цикличността в ционистката синтеза. Всред самите евреи също има вътрешно противоборство. НЕ оставяйте с впечатление, че те са единна и компактна маса. Ето защо, от националистическата реакция най-вероятно се очаква да удари редовия евреин, който може да не е ционист. Оттам, кръга ще се затвори, понеже редовият ционист ще каже на малките евреи:"Ето, за това ви говорим и заради това трябва да сте с нас".

Естествено, това е конвенционалната теория за ционистката практика.

Все пак, склонен съм да вярвам, че не всички евреи са ционисти и че не всички ционисти са евреи...Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: muhuhuha в Май 09, 2006, 15:43:50 pm
звучи интересно,даже и логично с оглед случващото се в страната ни. за жалост  :'(

но Хорус,обясни защо точно искат да премахнат България от картата на света? написал си методите,ама целта не ми става ясна. ако приемем,че сме най-старата цивилизация какво искат от нас и защо им е да ни няма? и да сме най-старата нация и тн. тва не променя нещата в момента. незнам...
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Heinie в Май 09, 2006, 15:49:05 pm
Има нещо с богоизбраносста - ние имаме мисия, която противоречи на сатанизираните евреи.

Трябва да се направи нещо. Хубаво, това ще бъде направено на няколко копия и ще бъде разпространено, но ако влезе в средствата за масова информация ще е най-добре (Ех, как ще се радвам да го видя в "Между редовете"). Жалко, че машината се е завъртяла и много ще ни се изсмеят в лицето. Но както и да е. По добре 500 000 осъзнати българи, отколкото 6 000 000 циганьори, на които им дай да ги тъпчат.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: AU в Май 09, 2006, 16:20:57 pm

   да приветстваме царя на юдейте ,.  :-X


  ЕЗК 
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: AU в Май 09, 2006, 16:48:09 pm

  пропуснати ,.
 хмм ,.
 Камен Воденичаров ,.
 Августин Пейчинов.,
 Азис или Васил незнам си кой си ,...
 
  тези аз не ги знам вече какви са ,. ама според мене са си сатанисти ,...
  телевизионните ни канали са наистина превзети ,. и през цялото време ни налагат накаква кошмарна плотитика на медийно насилие ...
 
   всичко идва от НДК ,. но освен телевизията са превзети и нет сървърите ...
 ха ,. ами те американците ни ги дават ,,.  :-X

  ЕЗК не част от сцената ..... 
 
   
 
 
 
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Heinie в Май 09, 2006, 16:56:37 pm
Тези са проводници. Не по-малко виновни от спускащите програмата.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Май 09, 2006, 21:48:27 pm
звучи интересно,даже и логично с оглед случващото се в страната ни. за жалост  :'(

но Хорус,обясни защо точно искат да премахнат България от картата на света? написал си методите,ама целта не ми става ясна. ако приемем,че сме най-старата цивилизация какво искат от нас и защо им е да ни няма? и да сме най-старата нация и тн. тва не променя нещата в момента. незнам...

Еми горе съм писал. Ние сме им древен враг, защото сме най-старият народ. Второ искат земята и искат да ни убият като нация.

Забравих аз самия да сложа коментар върху текста. Потресен съм от методичността, последователността и точността им. Даже се възхищавам в известен смисъл на постоянността и стремежа им. Никога не се отказват и както виждате изпълнили са всичко точка по точка. И ние го позволяваме. Ако имахме 1/8 от тяхната организираност и стремеж, досега планетата щеше да бъде рай. Защо не можем да го постигнем? Толкова ли ни е трудно? Нали уж сме добрите? Какво чакаме?
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: ultrafutur в Май 09, 2006, 22:56:40 pm
Защо не можем да го постигнем? Толкова ли ни е трудно? Нали уж сме добрите? Какво чакаме?

Защото сега е време те да изиграят ходовете си, после ще сме ние...Не е трудно, но да бъдеш търпелив и да прощаваш е "адски" трудно...
Няма "уж" - такава дума само влошава честотите на бълг. език...
Нищо не чакаме, всекидневните ни действия - и най-вече мисли - са от съществено значение. Не ни трябва организираност, защото силите на планетата са с нас и ни обединяват.!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Mirotvorec в Май 09, 2006, 23:31:08 pm
Явно още не е дошло времето да действаме, затуй...търпението му е майката!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Май 10, 2006, 00:28:41 am
Много интересно мислене. Щото чакаме открай време за тва сме на този хал. Какво чакаме. Да дойде 2012 ли?
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Sikozu® в Май 10, 2006, 00:41:21 am
Не сме най-стария народ и това е факт!
А за това, че сме стар враг на "Илюминати"-те почти всеки го знае. Учил съм дори по история, че точно когато са възниквали тези организации, българските царе са се биели срещу тях и са победили (визирам кръстоносните походи)
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Tosheto2002 в Май 10, 2006, 20:58:31 pm
Реално ние сме безсилни срещу тях, защото те управляват света, САЩ и Русия са техни пионки, а ние сме шепа народ, на който остават максимум 50 години съществуване като такъв, след което ще бъдем асимилирани и изтрити от лицето на земята. Но за да не бъдем забравени от историята трябва саможертвено да им се противопоставим, да покажем силата на българския дух! И еврейчетата след 200 години ще четат в учебниците си как българските терористи изгарияли синегоги и убивали и изнасилвали и затова големия брат САЩ изпратил "безстрашните си войни" срещу тези варвари и сега те живеят на земята, която е била обитавана от това кръвожадно племе, наречено българи. Нека не скланяме глави смирено и да им покажем другата страна на монетата! Нека това овчедушие, насадено ни от турското робство да бъде изкоренено! Нека покажем, че ние съвременните българи сме достойни наследници на геройте от Орлово гнездо и да умрем достойно!!!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Май 10, 2006, 21:08:15 pm
Цитат
И еврейчетата след 200 години ще четат в учебниците си как българските терористи изгарияли синегоги и убивали и изнасилвали и затова големия брат САЩ изпратил "безстрашните си войни" срещу тези варвари и сега те живеят на земята, която е била обитавана от това кръвожадно племе, наречено българи.

Не е това начина. Така само ще ни асимилират по-бързо.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: AU в Май 10, 2006, 21:38:23 pm

    @ хорус ....
     много си прав .,
  само като се позачетеш малко ,. после като погледнеш през прозореца или пуснеш телевизора ,. влезеш в интернет .. радиото е чат пат все още свободно ,. но за сметка на това печата ,..   >:(
 си вече 100 % убеден че това се случва тук и сега ...   :-[

   превземат и всички артисти ,. всички вече продуцират и промотират ,. свирят музика за реклами ,. стават ПР .,
 телевизия ,. западен модел на поведение ....  :-X

  кошмар  :-X

   ЕЗК 
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Tosheto2002 в Май 10, 2006, 22:47:52 pm
Цитат
И еврейчетата след 200 години ще четат в учебниците си как българските терористи изгарияли синегоги и убивали и изнасилвали и затова големия брат САЩ изпратил "безстрашните си войни" срещу тези варвари и сега те живеят на земята, която е била обитавана от това кръвожадно племе, наречено българи.

Не е това начина. Така само ще ни асимилират по-бързо.

Така или иначе ще бъдеме асимилирани! За какво ни е да удължаваме агонията?? Да не би случайно да дойдат извънземните да ни спасят??
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Mirotvorec в Май 10, 2006, 23:01:15 pm
Извънземни ли? :D  Че ние за какво сме? Ето за това:

Българският народ се е готвел в продължение на последните хилядолетия за своята ключова роля в еволюцията на цялото човечество. Българският народ е ключът към еволюцията във Висшите Сфери. През последните хилядолетия в този народ са се въплъщавали души от най-висшите раси, подготвяйки физическите тела на хората за своята ключова роля. Българският народ е магнитът за свръхвисоки честотни вибрации. През вашите подготвени физически тела ще премине Първичният импулс на свръхвисоките честотни енергии. Вие първи ще ги приемете и ще ги закотвите (закрепите) към планетарното човечество. Това ще бъде началото на всеобщото преображение на Земята и цялото човечество. Тези енергии ще се разпространят по цялата планета, обхващайки всички аспекти на живота. Всички енергии, прииждащи до този момент, бяха подготвителни. Те подготвяха физическите тела на Земята и хората за възприемане на основния, свръхвисокочестотен аспект на енергиите.

Българският народ ще приеме и разпространи новия вид енергия. Енергията на преображението. Преобразяване на съзнанието, преобразяване на мисленето, преобразяване на възприятията. Този високочестотен аспект на енергията ще преобрази физическите тела на хората и на планетата Земя на молекулярно ниво. Ще се измени биологията на човека. И всичко това ще се случи почти мигновенно.
На българския народ се възлагат най-големите надежди. Надеждата за всеобщо преобразяване и еволюция във Висшите Сфери.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Май 10, 2006, 23:36:43 pm
Извънземни ли? :D  Че ние за какво сме? Ето за това:

Българският народ се е готвел в продължение на последните хилядолетия за своята ключова роля в еволюцията на цялото човечество. Българският народ е ключът към еволюцията във Висшите Сфери. През последните хилядолетия в този народ са се въплъщавали души от най-висшите раси, подготвяйки физическите тела на хората за своята ключова роля. Българският народ е магнитът за свръхвисоки честотни вибрации. През вашите подготвени физически тела ще премине Първичният импулс на свръхвисоките честотни енергии. Вие първи ще ги приемете и ще ги закотвите (закрепите) към планетарното човечество. Това ще бъде началото на всеобщото преображение на Земята и цялото човечество. Тези енергии ще се разпространят по цялата планета, обхващайки всички аспекти на живота. Всички енергии, прииждащи до този момент, бяха подготвителни. Те подготвяха физическите тела на Земята и хората за възприемане на основния, свръхвисокочестотен аспект на енергиите.

Българският народ ще приеме и разпространи новия вид енергия. Енергията на преображението. Преобразяване на съзнанието, преобразяване на мисленето, преобразяване на възприятията. Този високочестотен аспект на енергията ще преобрази физическите тела на хората и на планетата Земя на молекулярно ниво. Ще се измени биологията на човека. И всичко това ще се случи почти мигновенно.
На българския народ се възлагат най-големите надежди. Надеждата за всеобщо преобразяване и еволюция във Висшите Сфери.


ДА СЕ НАБИЕ НА ВСИЧКИ В ГЛАВИТЕ!!!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Sikozu® в Май 11, 2006, 00:59:28 am
По принцип вярвам на някой писания във форума, но изцепки от типа "Българският народ е ключът към еволюцията във Висшите Сфери" ме карат да се смея. И ония са грандомани, ама и ние (българите) не им отстъпваме. Уж много сме комплексирани като народ, а всъщност сме едни от най-горделивите и надменни народи. Те затова и ни мразят.
Съветвам някои хора да спрат с интернета и книгите за конспирации за една седмица... така де, да си починат малко.
Тоше успокой се е душа. Ти ще ни изкарш някви талибани тука. Искали да ни изтребят. Ми чудесно! Историята показва, че българите просперират само във време на война, когато има мир виждате какво става - бедност, глад, корупция, извращения...
Само, че имайте предвид, че думата "война" вече има съвсем друго значение и оръжията не са автомати, танкове, самолети и ракети, а пари, технология, ум (знания), позициониране и най-важното (звучи по авторитетно на английски) - TO KEEP AN OPEN MIND
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Май 11, 2006, 01:02:49 am
Колкото и да го мислиш за абсурдно, аз имам повече доказателства за теорията, отколкото ти за абсурдността и. Тъй че или говори с факти или не спами.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: ssi в Май 11, 2006, 09:15:18 am
Има разлика от това да го знаеш и да се опитваш да се усъваршенстваш , и от това да парадираш пред целия свят и нишо друго да не правиш. Всеки сам си избира. Смятам че много от Българите го чувсват и не парадират с това.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: ultrafutur в Май 11, 2006, 10:01:44 am
... просперитетът е бил точно преди войните!
И защо ли все така чуждестранните ни "приятели" са смятали наивността ни за глупост..?
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Mirotvorec в Май 11, 2006, 10:56:30 am
Има разлика от това да го знаеш и да се опитваш да се усъваршенстваш , и от това да парадираш пред целия свят и нишо друго да не правиш. Всеки сам си избира. Смятам че много от Българите го чувсват и не парадират с това.
Парадирането дори е вредно, не е здравословно. Въпрос на личен избор е в какво да вярваш и какво да правиш, а правенето не е нищо друго, освен жестока борба не с някой друг, а със собственото си его(предимно).
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: ssi в Май 11, 2006, 11:21:26 am
Трю Трю .... ;)
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: RedGuy в Май 11, 2006, 13:07:41 pm
Аз, пък си мисля, че тая статия е малко нагласена.

Гледайки точки от I-VIII, аз се питам с какво те не биха отговаряли на случващото се и в други страни по света. Например, Америка, за която ни е (както вече се налага) толкова "пейнфул".  >:( >:( >:(

I.Защо например, си мислите, че средствата за масова информация не са заграбени пак там? FoxNews, CBS, AOL...? Нима това не е и точка от Протоколите?

II.Нима това не беше реалността в САЩ по времето на Студената война-- про -капиталистическа пропаганда и репресивния вътрешноразузнавателен апарат на ЦРУ или ФБР? Днес не е ли същото?

III. Да не би там няма асимилация на "американците ", посредством нарастване на броя на южноамериканските "малцинства" или това на негрите? Нима САЩ не се асоциира точно с мултикултурността?

IV.Защо си мислите, че "стадото" в САЩ не е под пълен контрол. Нали при тях ще вкарват имплантите и при тях има тотално следене и нали шеф на ЦРУ стана военен, който е бил "за" нелегалното подслушване на американските граждани. И нима при тях американските президенти не са били и не са масони? Дори и техните "конкуренти"? Каква е степента на разследване на тайните организации при тях?!


V. Нима Американския народ не затлъстява? Нима нямат проблеми с храните? Нима от 60te-70 насам няма вградени сюблимни послания, в музиката, ТВ или киното?

VI.Да не би там няма сексуални извращения-- за това ще ви пусна допълнителен материал. Да не би там образованието не е също плачевно. Те са една от държавите с най-ниска доставка на социални услуги и грижи, докато първи са тези в Скандинавия.


VII.Защо си мислите, че в америка няма бедност. В статия на строго секретно (от Ноември 2005, мисля) пишеше за коефициента на Гини, който ако е близо до 1 означава, че в тази страна няма равност на доходите у населението. Сиреч, има малко, които са наистина богати и болшинство- бедни, тогава беше ок. 0.6. Тези, които са гледали Майкъл Муур също имаше репортаж по отношение на бедността, а в личен контакт, американец ми е споделял как някои части на америка изглеждат като места от третия свят. Не е и малко литературата по отношение на повишаващата се бедност у населението (Luttwak (член на консервативната еврейска общност в САЩ!, O'Thuatail XXXX:200)). А какво ще кажете за американските студенти, които излизат от университета с поне 15 000 долара дълг? Това какво е? А какво ще става с долара? И нима няма масова непросветеност и малцинствата в САЩ? Нима затворите им не са пълни. Е ,да пълни са с цветнокожи, но това няма голямо значение, поради факта, че "бледоликите", ще бъдат асимилирани от испаноговорящите и негрите, което означава, че именно те би трябвало да са мишената на тази точка.

VIII.Лично с американци съм говорил за "нивото" на средното им образование, а тази година един се оплака и от "висшето", че (поне в сферата на политиката) неговите знания от университета са изключително оскъдни, а той вече завършва. Лично съм го питал за основни неща, разработвани именно от американските политакадемици. Може би по т. 1 може да се поспори доколко наистина така американците възприемат реалността, но във всеки случай тя няма да е точно обратната на тази дистопия.

1 of 2

Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: RedGuy в Май 11, 2006, 15:50:52 pm
Или пък, досега това цялото немога да го съотнеса за Финландия и Шотландия:

При тях има отявлена активност на братята от масонските ложи. Такива участват активно в управлението, дори флага на финландците си има масонска символика. Също така, във ФИН е въпрос на чест и престиж да си член an Клуба на Лъвовете (Lion's Club) или Ротари- на пъпа на Хелсинки. За Шотландия-- има ли просто смисъл да коментираме. И двете имат проблеми с ниската раждаемост, застаряването и самоубийствата (поне за ФИН с по-голяма увереност). И при двете, доколкото могат да направят бизнес от културата си, могат да я запазят, иначе никой не се интересува, въпреки че при шотландците има известен национализъм, който се "опъва".

Иначе, има някои откровено смешни точки, които са специално инжинирани за "българската реалност" или втълпение:

XV. Реално тук съм раздвоен. От една страна доколко наистина съществува това :"2. Гоите да бъдат доведени до самоубийства, инфаркти, инсулти, припадъци и други тежки състояния посредством хулиганщина, наглост, издевателства, унижения, оскърбления и пълна безнаказаност на извършителите юдеи, членове на други тайни общества и шабес-гои (“колаборационисти”)." ?Бих казал, че го има, но не в такъв мащаб. Това е може би игра със страха от османската окъпация/робство. ТОГАВА е имало такъв род отношение към българското население. Е, и все пак, си признавам, че това е въпрос на лично възприемане на реалността и че нещата са субективни. Въпреки това, не липсват и тежки издевателства, оставяни безнаказани. Например, можем ли да кажем, че мракобесното убийство на сестрите Белнейски е част от тази точка, или просто тяхната смърт и неразрешаването на случая са използвани за създаването на тази точка? С други думи, дали социално-менталния ефект, предизвикан от това убийство и несполучливото засега разследване, не са вдъхновили написването на тази точка? Или... това е убийство по план?

XIV. Не е ли тази точка и тя вдъхновена от социални събития или точка от този дневен ред? Или може би, днешните националисти не говорят към циганите по същия начин, както тук евреите са описани да се отнасят към българите? Или може би, днешните националисти не използват активно свастиката и фашистка символика? Тук дозата на употребата на фашистка символика -пряко или косвено не е от значение. Важен е факта, че изобщо се използва-- същото е и за неформалната им риторика, включваща активно циганите и бг-граждани от турски произход -- което си е достатъчно основание за "борба" с тях, от гледна точка на властите.

XIII. Кое е първо: упадъка на българското здравеопазване или точката от дневния ред?

XII.1,4,5: Че къде е РЕАЛНО възможно за създаване на многодетни семейства в цяла Европа? Дори и в Скандинавия, това не е възможно. В същото време, нали равенството между половете на работното място и в дома нямаше за цел да даде на жените възможността за кариера, заради което сега те по-късно създават семейства? Освен това, нима не е повсеместно да има висок интензитет на разводите-- не само в БГ, но iv други държави. Нима високата степен на разводите и прелюбодеянията се отнася само за БГ? Или това не е експлоатация на съществуващи процеси, чието съществуване е дело на ционистите? ...

XI: Може би става дума за теорията на Малтус, касаеща не само българите. По-скоро тя би касаела китайците или индийците. Но тук може да се спори.

X. Тука малко стана пресилено...

Просто, това което искам да кажа, е че тази статия е нагласена, дотолкова доколкото се опитва да намери първопричината за ставащото унас в евреите. Е, и все пак, това е написано така, че ние ще си задаваме въпроса, кое е първото реалността и после този план, или плана и после реалността. Но в едно съм сигурен: този план не може да е насочен само към България. Ако назоваваме тези всеобхватни процеси, на които се базират тези точки, за конспирация към българите, то просто факта, че тези социални тенденции се срещат и в други страни означава, че ционистите го правят и срещу другите.

И затова смятам, че този материал е специално адаптиран за българска консумация, когато реално може да се съотнесе и към други страни. Това, което го прави такъв, е че е в синхрон с ширещата се националистическа идея за избраността на българския народ. Може и да е реалност. Може и да не е.

Другото е, че той отразява конкретни обществени настроения, съотнесими само за българите: страха, чувството за безправие, безнадеждност, национален нихилизъм и българофобията. Нима националния нихилизъм не ни е чисто национална народопсихологическа черта. Нима именно това не беше и причината за написването на История Славянобългарска-- автонихилизма и себеотричането? И сега сякаш вместо на някой да има е жал за родината, им е "пейнфул" >:( за други държави, с които те никога досега не са имали директен контакт, а само реклами. И нима всеки един от нас не го избива на малоценност, когато му е тежко? Нима в момент на слабост не си казваме колко сме зле? Е, поне аз го правя, когато нещо наистина не ми се отдава, но съм го наблюдавл и у други.

А нима Тошето не се страхува или не чувства безнадеждност? Нима всички останали в този форум, които говореха, че сега не било наш ред и така нататък-- не демонстрират някаква степен на примирение с реалността? Или, може би, някакъв оттенък на страх? Не казвам, че тук е пълно със страхливци и Тошето да не го приема лично!!!! Аз сякаш не скачам на кревата, като видя хлебарка по пода.

С други думи, от една страна може да се твърди, че ако този план е реалност, то той неможе да е само към българите. Както се видя по-горе, той е приложим и към ставащото и в други страни, което би трябвало да ни успокои малко и да не ни обезкуражава.

В същото време, може да се каже, че е инжиниран така, че:
1. Припише общосветовни социални процеси на евреите и в същото време е
2. специално прейнячен, че да отговаря на страховете и реални събития от живота в БГ. Освен това като цяло плана е мъгляв и не-добре структуриран, където съдържанието т.II няма нищо общо със заглавието й.

2 of 2
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: ---------- в Май 11, 2006, 19:34:40 pm
Ако RedGuy, вместо да демонстрира блестяща следователска логика, беше се зачел в самия план от началото на темата и в останалите материали, които са натрупани из нашия форум по този въпрос, щеше да забележи, че се говори за един Глобален план, в който България е един регион - важен, но все пак - регион. И така - по основната теза на RedGuy - че планът е "специализиран" за Българската действителност, това е вярно. Вярно е обаче и това, че този български план е прочита на един по-голям план, който действа [по някакъв начин] и на територията на САЩ, и в Скандинавия, и в Русия, и Несамо. Става въпрос за един мащабен монотеистичен процес, в който най-централизираните религии (християнство, ислям и юдаизъм) ще бъдат поставени в кармичната си необходимост да се сблъскат и да заемат място под глобалното слънце, което е достатъчно само за една от тях.

С появата на Иисус, тоя луд просяк, се разклащат застрашително всичките устои на считаната до тогава недосегаема монотеистична власт. Един див кретен, който върви из площадите и улиците, говори на тълпата такива невъобразими дивотии, че качва смелостта й до нетърпими нива и я прави така окрилена, така вдъхновена, че тя започва да бъде способна на метежи. Властта винаги е разчитала на мрачното подчинение, а охраната на властта, дори и в най-укрепените й цитадели, е способна да охранява само при положение, че няма да бъде застрашена от ТВЪРДЕ МАСОВО НАПАДЕНИЕ. Вижте един фудболен мач - чудесна илюстрация за масовите процеси: полицаите удържат феновете, а ако някой хвърли бомба, няколко сиви ще се нахвърлят отгоре му и ще го премажат на път към патрулката. Ако обаче 200 бомбички литнат към терена, част от които - върху главите на куките, тогава какво става? Ами ако са 2000? Ами ако всичките 20 000 зрители на стадиона изведнъж ревнат в някаква лудост и прережат гърлата на полицаите? Шестте патрона в пистолетите на всеки от тях ли ще ги спасят от озверялата тълпа?!

И така, властта разчита на това, че евентуалните безредици няма да бъдат твърде масови; че повечето граждани ще бъдат покорни и кротко ще наблюдават как възстаналият единак бива бичуван и разпънат за назидание и за забавление на тълпата. Така става и с Иисус. Обаче, вместо мълвата да заглъхне, както си му е редът, този трън в гъза на властта нараства и започва да пуска своите коварни филизи навсякъде, като стените на двореца се пропукват от това. Идва Константин Велики и прави един лицемерен реверанс към учението на Христос - приема го за официалното учение на държавата, но с известни съкращения и адаптации, щото да не бъде толкова необуздано в порива за безпределна свобода; слага му вратовръзка. Но дори при това положение, дори и чрез една църква на каишка, това учение продължава да буни духовете и да сее семената на вяра, недостъпна за всякакво земно овладяване. Ето защо започват системни мероприятия по шлифоване зъбите на това учение, заглаждането им и, в последна сметка - изваждането им, щото учението да не хапе властта.

А сега да поговорим за евреите. Вярно е, че те далеч не са единна и хомогенна организация, с целенасочено антибългарско единомислие. Вярно е обаче и това, че юдейската религия възпитава здраво придържане към общността и търсене на защита вътре в нея - също като християнството, което изважда християнина от земния му контекст, прави го безразличен към тукашните скърби и го представя на едно мистично обитание на небесата, още приживе. Юдаизмът не е толкова смел в посягането към Бог - Бог е недосегаем, може би и страховит, ето защо Той е тайна, а евреинът, за да оцелее, трябва да се държи здраво за своята общност. Това се засилва още повече от обстоятелството, че евреите са преживяли по-голямата част от своята история на чужда земя, като малцинства, които далеч не са могли да се ползват винаги от гостоприемството на местните. Така евреите са били принудени да следват една по-висока от обикновеното дисциплина, при която от съвсем ранни времена са се изграждали такива навици, като поддържането на вътрешни канали за осведомяване, снабдяване и транспорт, за натрупване и разпределяне на блага, за разпознаване и предугаждане на определени опасности. Евреите по традиция са заемали професии в сянка, които обаче им осигуряват власт, солидност, значимост. Така се е развило банкерството, което дава материалната мощ на националните им пориви. А както знаем, тези пориви минават през разказа за избраност на техния народ. Това се възприема в съвременните условия като политическа и икономическа необходимост еврейството да се разгърне като един вид световна аристокрация.

В юдаизма има едно традиционно йерархизиране на религиите, при които монотеистичните (с един единствен Бог) се представят като върховни. При това положение християнството и ислямът се поставят начело заедно с юдаизма. Ислямът, както някои най-видни религиолози отчитат, понастоящем се намира в своето средновековие - заедно с целия патос, чистота и крайност на възгледите, които този стадий на развитие трябва да предполага. Поради това реално съприкосновение между исляма и юдаизма на религиозно ниво трудно може да се осъществи, тъй като юдаизмът има хилядолетна богословска традиция, от чиято тераса ислямът стои несериозно - поне за фарисеите. Това предполага противопоставянето между тези два свята да застава предимно върху политическата основа, която ние още от деца наблюдаваме. Далеч по-сложен е въпросът с другия монотеистичен мастодонт - християнството. Самата му същност посяга на еврейската традиция по безобразен начин: един луд простак (Иисус) се появява по пазарите и започва да говори на тълпата, от името на божий Син, че избрани вече ще бъдат не членовете на еврейската община, а повярвалите в Него - в Тоя простак и голтак! И най-нетърпимото за юдаизма е това, че дори след разправата с Иисус, хората масово продължават да Му вярват, а мнозина овеличават славата Му и със свидетелства, чудеса, мъченичества и жертвена смърт. Става ясно, че тази язва няма да може да бъде потушена чрез репресии, поради което ционските първенци се насочват към един по-завоалиран метод - този на принципното съгласие, при което обаче да се работи за изопачаване и, в последна сметка, за забравяне същностните черти на това Учение.

По онова време  всичките материални блага и най-вече технологиите, са съсредоточени в ръцете на християнска Европа, а след Географските разширения в европейски ръце идва и контролът над огромни територии от Земята. В Новия свят обаче, има една важна за еврейството особеност - там не съществува нито култура, нито традиции, нито аристокрация, които да държат на някакви идеали и да правят корозирането в идейната настройка твърде бавно и трудно. Хилядолетие и половина, въпреки всички основателни или не подмятания, църквата държи Европа в съзнание, което е ценностно ориентирано и вярва в една държава, един крал/цар, едно благоденствие. Всеки съюз с нещо външно се върши тайно, само при "крайна необходимост", самоопределя се като подлост и се изтрива при първа възможност. В Америка обаче, нещата не стоят така. Ето защо е съвсем логично еврейският интерес да се настани там съвсем стихийно, да завземе големи територии от празното пространство и да окаже сериозни влияния върху по-нататъшните кристализационни процеси: създадена е първата република, аристокрацията е премахната, авторитетът й също. Дава се така лелеяната свобода на идеалите, която, много скоро ще се убедим, при липсата на възпитание и дисциплина е равна на липса на идеали. Така хората закономерно се разлагат, затлъстяват и загубват всякаква чувствителност за възвишеното. От тук нататък религията ще бъде само театрален декор, а когато плащаш или ти плащат, няма да има никакво значение дали договаряш с евреин или не. Дори ще се забрани да има значение и ще се нарече дискриминация, нелоялна конкуренция и прочея! В същото време еврейството, което хилядолетия на ред е минавало през безмилостната пещ на враждебността, няма за нито един миг да задреме и винаги ще помни съкровения идеал на избраната общност, тайно ще задържа капиталите си вътре сред своите, а дисциплината на ума ще му позволява да се възползва все по-умело от пламващите сред разплутите "граждани" противоречия.

Най-големите бомби ще се окажат идеологиите. И концепциите на Хитлер, и Марксизмът-Ленинизмът, ще бъдат едновременно толерирани и сринати: толерирани дотолкова, че да увлекат след себе си масите, да изстръгнат европейските народи от християнските, семейни и национални ценности, като разпалят в тях недоверие, материалистични уклони и враждебност; сринати точно в момента, когато първоначалната криза по установяването им започва да се преодолява и принципно добронамерените им постановки започнат да бъдат готови да дават някакъв плод. По този начин едно влиятелно лоби в САЩ си осигурява почти цяло столетие, в което Европа се тресе от какви ли не глупости, а изконните й могъщества се потъпкват и секат безогледно. Днес, за съжаление, Европа вече е източна провинция на САЩ и като такава почти не притежава от амброзиите, с които се хранеха лазурните Богове-олимпийци, билките, с които правеха отварите си древните мистици, виното, с което ранните християни говореха за Евхаристията (въплътяването на Бога в човешко тяло). Днес в тази източна провинция на САЩ се налага комерсиалната консумация, образованието се свежда до "практична" инструкция за работници и секретарки, а нравственият идеал се заменя с лоялност към твоя доставчик на удобство и химически сън!

Когато говорим за "еврейство" в контекста на една мрачна, злонамерена и демонична прослойка от хора, не трябва да разбираме еврейската нация като цяло. Голямата част от евреите нямат и помен от тези замисли, както и голяма част от християните нямат помен дори от елементарни теологически постановки, а повечето българи схващат величието на Беинса само интуитивно, или дори по-малко. "Еврейство" в смисъла на тая враждебност, за която говорим тук, е само една много малка част от, иначе добрия и жизнерадостен еврейски народ - част, която с готовност пожертва дори братята си по кръв, за да предизвика холокоста и да заграби въз основа на това палестинската земя, като причини на християнския свят неизплатим нравствен дълг. Тази чудовищна прослойка се крие в един специален вид юдаизъм, който не се преподава по редовите синагоги, нито се пише в общодостъпните книги. Този юдаизъм има зловещ оперативен дял, който трябва по неумолим начин да въведе в изпълнение претенциите му за абсолютно господство. Дори редовите евреи са жертва на този безчовечен план. Той се състои в това световната цивилизация да бъде разнебитена, всичките й ценности и достижения да бъдат изкоренени, а обикновеният човек да бъде скован в робската прегръдка на един материален свят, в който властва пълен контрол и лоялност. На върха на този свят е отредено да стои една "аристократична" прослойка, която трябва да съсредоточи в ръцете си цялото човешко могъщество и да го отправи, в последна сметка, срещу самия Бог.

Причината християнството да бъде толкова опасно за това висше във враждебността си еврейство, трябва да се търси в самата същност на християнството. Отвъд всичките догматични застопорявания, християнството възпитава една безапелационна любов, едно пълно опрощение със земния свят и израстване в духовен екстаз, неподвластен на никоя материална власт. Там не може да има никакви корпорации, никакво работно време, никаква кредитна обвързаност. В такава безгранична свобода човек се прощава с цялото си имущество, заживява изпълнен с детския порив да летиш из мечтите, а сборовете между такива личности материализират веднага знамения. Тези знамения не могат да се удържат от никаква власт, защото славата на Твореца им издърпва хората към отваряне на техните съзнания и необратимо ги освобождава. Никое намерение, което си е поставило за цел да установи "сигурност" [на собственото си господство], не може да си позволи подобно "разюздване" на обществото. Ето защо християнството на Иисус е записано като най-страшен враг на това юдейско направление. А защо българите се представят като най-голям враг от всичките християни? Защото, както преди 2000 години мъдреците на Израил разгадаха по книгите, че в Назарет ще се роди Цар на царете, така днес четящите по шифрограмите на Съдбата са разчели, че из българите ще изникне най-голямата вяра, най-голямата надежда, най-голямата любов - енергия, дето ще ни възвиси. И това ще стане по същия абсурден начин, по който еставало всяко едно нещо в народа ни...
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Tosheto2002 в Май 11, 2006, 20:42:35 pm
Абе истината е, че в този форум се говорят голееми глупости! Какви енергии какви щуротии притежава българския народ?? Ако притежаваше пенсиите щеха да се греят гратис вместо да лаят за високото парно  :D Истината е, че се води една тиха война, която има за цел да ни покори! Никакви свръхестествени глупости няма, никакви висши сили. Хора мислете трезво, а не като деца, гледали поредния епизод на Стартрек  ;)
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: AU в Май 11, 2006, 20:49:19 pm

 вие какви писатели сте ......  :D

  ЕЗК 
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Admin в Май 12, 2006, 01:05:46 am
Нали знаете:

BG (днес) = Bednite Gavroshi
BG (в бъдеще) = Bogatite Gospodari

Между другото Хор, не съм съгласен, че евреите изредени в този списък са виновни за нещо. Малко е доста пресилено и малко гадно без да имаш преки доказателства да казваш ТОЗИ, ТОЗИ и ТОЗИ са ЛОШИТЕ, защото са Евреи. Това нещо никога не ми е харесвало и мисля, че е малко крайно... Дали да не редуцираме листа малко. Примерно тези хора с какво са заслужили да влезнат в този списък:

Ярослава Прохазкова – журналистка от вестник “24 часа”.
Елица Гилтяй - журналистка от вестник “24 часа”.
Ганета Сагова – журналистка от вестник “24 часа”.
Явор Геронтиев - журналист от вестник “24 часа”.
Маргарита Роуз - журналистка от вестник “24 часа”.
Николай Москов - журналист от вестник “24 часа”.
Георги Луканов - журналист от вестник “24 часа”.
Ирина Асиова - журналистка от вестник “24 часа”.
Миа Сантова - журналистка от нова телевизия.
Йосиф Аврамов – икономист.
проф. Пламен Цветков – историк, преподавател в Нов български университет, член на партия Християнски социален съюз, гравитираща около СДС; баща му е бивш полковник от ДС, а майка му партиен секретар.
Алфред Давид Криспин – журналист.
Люба Кулезич (ДСБ/СДС) – журналист, телевизия “Европа”, главен редактор на вестник “Седем”, жена на Явор Дачков (СДС/ДСБ).
Иво Инджев – журналист от еврейската телевизия Би Ти Ви. - Това пък вече е брутално....само защото е евреин и бачка в БТВ....
Петя Бахарова – журналист.
Еми Барух – журналистка.

И проф. Нансен Бехар не знам с какво го е заслужил, ама... както и да е това си е лично мнение...
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: valer4o в Май 12, 2006, 02:45:40 am
чета ли чета, и пак не мога да разбера за кво става въпрос????? За нас българите че сме били избрани да спасиме......глупости. Съжалявам обаче такива исмукани от пръстите неща не мога да приема. Тука ми лъха яко на някаква долнопробна пропаганда с вкус на Хитлер( лека му пръст) и подправена с български шувенизъм. Ми ако сменим името и вместо за българия става дума за Румъния( за пример ) излезе 4е те са избраните или може би  Молдова. Хорус казваш че имаш доказателства.......къде са бе пич???? че в русия са избивани българи е ясно от отдавна, че Сталин е заплашвал Борис  ако се присъедини към Хитлер ще ИЗБИЕ всички БЪЛГАРИ в СССР също се знае. Но за твоята информация не прилагаш нищо, и тя си остава само една теория.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Alien в Май 16, 2006, 12:27:47 pm
Петър Дънов е писал че  България ще бъде първата  държава в света в която хляба ще се раздава безплатно. Очевидно с тези управници няма да стане ама интересно ако военните открият всички засекретени технологии и ги пуснат в полза на хората какво ще стане  ;)
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Gil-Galadh в Май 16, 2006, 13:22:27 pm
FLyDragon,много глупости си изписал.Не ми се занимава да коментирам всички тях...само наедно ще наблегна:

По онова време  всичките материални блага и най-вече технологиите, са съсредоточени в ръцете на християнска Европа, а след Географските разширения в европейски ръце идва и контролът над огромни територии от Земята. 

по онова време всички матрериални блага и най-вече технологиите са съсредоточени при арабите и мюсюлманските страни.А географските разширения ги дължим до голяма степен на отслабването на контрола на църквата.

И ситга с тоя Иисус,май съм го казвал вече,но сигурно се върти като турбина в гроба си
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: ---------- в Май 17, 2006, 11:30:19 am
А пък аз само това ще кажа по отношение на твоите г-------, Gil-Galadh - дори няма да го кажа, а само ще те цитирам и то само ще си се каже:
(...) И ситга с тоя Иисус,май съм го казвал вече,но сигурно се върти като турбина в гроба Си
(Позволявам си само малко цвят да ти придам
и една малка буква да я подменя с главна...)

И по-нататък, valer4o:


Чета ли чета, и пак не мога да разбера за кво става въпрос? ??? ? За нас българите че сме били избрани да спасиме......глупости. (...) Ми ако сменим името и вместо за българия става дума за Румъния (за пример) излезе 4е те са избраните или може би  Молдова? (...)

Има някаква тайнствена причина, поради която
такова подменяне на имената "България" и "Румъния" (или "Молдова")
не правим, не правим никак даже; също, както не подменяме твоята глава,
драги ни valer4o, с някоя свинска например - за разнообразие...
Има някаква тайнствена причина и ако ти не я разбираш, независимо от писаното из целия този форум,
та и не само в него, явно, ще трябва да продължиш да четеш.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Mirotvorec в Май 17, 2006, 12:44:12 pm
Всеки народ си е с мисията, както и всеки отделен човек, по-важното е ние да осъзнаем своята и това се случва. То пък е гаранция, че ще я изпълним и какво по-голямо удовлетворение от това бихме имали, когато всичко приключи!  :D
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: RedGuy в Май 17, 2006, 13:31:42 pm
Ало, колеги! Нещо много резки взехме да ставаме.

Няма нужда от излишни вълнения. Обичайте се :) :-*

(Това се отнася и за мен)
 :D :D :D :D
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: valer4o в Май 18, 2006, 12:34:37 pm
Айдеееееее ......до тука ли го докарахме да се заяждаме един с друг. FLYDRAGON ако не можеж да се изразяваш приятелю, не съм аз причината. Ако не можеш да се изясниш, пак не съм аз. Ако ще станеш по-умен и сговорлив като ми смениш главата със свинска, ОК. Даже аз сам ще си я одрежа. Обаче пич, замисли се какво искам да ти кажа. НЕ ГО РАЗБИРАМ ТОВА!!!! ЗАЩО ПИШЕ ТОЧНО ЗА БЪЛГАРИЯ!!!!! Накарай ме да повярвам че е така и аз ще стана най-ревностния защитник на тази идея. Не се заяждам, но не може някой да казва че е прав а другият не без да докаже своята теза. Ако същото се заговори и в Полша че те са избраните, и че трябва да избият Руснаците, и икономически да присламчат Германия към тях, като всичко това ще стане скоро ( ама колко скоро никой не казва), трябва ли всички поляци да повярват и да скочат на руснаците????????? Тия работи с богоизбраните народи, нации, групи или религии ги забравете. Няма такова нещо. Всеки си е сам за себе си. И всеки ще бъде съден според делата си. Защото никой не може да ти каже да правиш нещо което не искаш. Представяте ли си ако Копърфилд се беше родил преди 20 века, християнството щеше да е копърфилдство. Но не това е важното!!! Важното е че трябва да правиш това което мислиш че правилно, без значение какво мислят другите. ТА ЗА ТОВА ПАК ПИТАМ......КАЖЕТЕ МИ ЗАЩО ДА ВИ ВЯРВАМ
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Mirotvorec в Май 18, 2006, 12:54:31 pm
Да приемеш или да не приемеш нещо, да вярваш в нещо или не-изборът е по-скоро твой, защо някой трябва да ти казва?
Освен това, когато правиш избор ти поемаш определена отговорност. Не можеш да искаш друг да поеме твоята отговорност, нали?  ;D  Погледни на това като на някаква друга гледна точка, нищо повече.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: AU в Май 18, 2006, 22:02:16 pm

  @ Валерчо  ,
  ами  човек , тук всеки излага факти и аргунменти и информация ,. защо мислиш го прави ,. или според теб просто всички сме се объркали ,.  ;D
 

  ЕЗК 
 
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: ---------- в Май 19, 2006, 10:38:10 am
Дали мога или не мога да се изразявам, предлагам на valer4o сам да установи, като прегледа postвете ми. (На профилите на потребителите има възможност да изваждаш всичките им публикации.)
А сега на по-сериозния въпрос: защо да вярваш  [в особената мисия на България и българите]. Mirotvorec правилно отбеляза, че въпросът за вярата е вътрешен въпрос и трябва да бъде решаван по вътрешен начин. Аз единствено ще си позволя да насоча вниманието към едни особености на българската действителност.
1. На територията на тази страна са открити най-старите златни предмети, които човечеството някога е създало. Става дума за така нареченото Варненско съкровище, което ни открива, че из причерноморските ни земи е имало цивилизация, която изпреварва всякакви култури, познати на писмената ни история.
2. Изследователите на средновековно изкуство и култура говорят за така наречения "Палеологов ренесанс". Името идва от съответната византийска императорска династия по онова време и става въпрос за изобразителни техники в иконописта, които показват ренесансова зрелост на боянските майстори и на територията на днешна РМакедония. Говори се, че един от основоположниците на италианския ренесанс ще мине през Балкана, ще се покърти от тукашната иконопис и петдесет години по-късно ще сложи основите на новото европейско изкуство. По същото време тук навлизат селджуките и унищожават България.
3. В древногръцката култура има много информация, изговорена и изписана по отношение на Тракия. По онова време под това име обозначават земите на север от Средиземноморието, които обхващат главно територията на България. Мъдрите гърци свързват тази земя с най-висшите светилища и мистерии, а както знаем, Орфей (водача на езотеричния кръг) е живял и действал в Родопите.
4. Много изследователи на био-енергийните особености споделят, че Балканът има особени екологични и енергийни свойства, които рязко го отличават от останалата част на света. Изтъкват се Родопи, Стара планина и Рила, като последната по свръхестествен начин се родее с Хималая. По-езотерични енерго-изследователи говорят за космически портали на тази територия.
5. Според последните археологически разкрития по нашите земи, които, сред специализираните среди отдавна се знае, че са само малка част от старинното ни богатство, все по-настойчиво се установява, че паралелно с широко пропагандираната елинска култура, по нашите земи се е развивала една още по-особена, която тепърва ще се осмисля.
6. Българите дават една от трите европейски азбуки, на която и до днес пишат руснаците, а заедно с тях - и много азиатски народи. Тази азбука, която днес ние s gotovnost uni6tozhawame, според филолози и мистици на звуко-изображението се отличава с особен зарядъ, мекота и точность. Паралелно с това българите основават петата в света християнска църква, редом с Ватикана, Йерусалим, Константинопол и Антиохия, а църковно достойнство по онова време не се получава от всеки "дрисльо" - също както днес не се получава от всеки ядрена програма...
7. Българският фолклор, магнетични ритми и неравноделни тактове, които комунистите успешно изстръгнаха от съзнанието на нашата нация, са всепризнати от ценителите по света като неповторимо и изненадващо с характера си богатство. Сред признанията към нашия фолклор е и включването на наша родопска песен в една космическа програма за търсене на извънземен разум, редом с творби като "Ода на радостта" - като част от световното музикално наследство.
8. Българите са единственият европейски народ, който по официален държавно-обществен път се противопостави в ужаса на холокоста и съхрани живота на всичките евреи и арменци, които бяха под нашата държавна власт. Докато САЩ още не беше решила проблемите си със статута на черното (робско до скоро) население, в Търновската конституция беше поместен следният текст: "Всеки роб свободен става, щом стъпи на българска земя."
9. Всички историци, които се занимават с проблемите на Централна Азия от древността и преди това, потвърждават, че от няколко хиляди години преди Христа по онези земи е съществувал българският народ, с непроменено име, където се е следвал особен жреческо-държавен строй, позволил изграждането на нечувана със справедливостта си и стабилността си обществена система. Твърди се, че там се е развил най-стария познат ни култ (говорим за тангризма) и той е дал основа за изключително точен календар и пространствена навигация по отношене на Земята и Звездите. В Южна Русия и до днес са засекретени археологическите останки на няколко стари български столици, вероятно има причини за това. Дори да отречем обяче, сигурно остава това, че името България е единственото в Европа, което остава непроменено по смисъл и съдържание през всичките 1300 години от нашата официално написана история. Btw, за държава България на Балканите се споменава в документ от ІV век, засекретен във ватиканските архиви.


Аз съм българче, обичам
наще планини зелени,
българин да се наричам
първа радост е за мене!   
:)


Разбира се, ако предпочиташ, можеш и да не вярваш на всичко това - казах, то ти е вътрешен въпрос и изпитание! Можеш и още дузина причини да откриеш в полза на това, а широко стелещата се около нас матрица ти предлага и още повече аргументи против. Но това, което поставям като неопровержима истина е, че има причина да се родиш точно тук, да проговориш точно на този език (свещен, на моите деди) и да ме питаш точно за тези неща. Има причина и за това да ти отговарям по този начин... А иначе, аз не искам да ти сменям главата с никаква свинска или друга - твоята си е на мястото, както и ти си си на мястото в България!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Галадриел в Май 19, 2006, 15:55:23 pm
Има нещо с богоизбраносста - ние имаме мисия, която противоречи на сатанизираните евреи.

Трябва да се направи нещо. Хубаво, това ще бъде направено на няколко копия и ще бъде разпространено, но ако влезе в средствата за масова информация ще е най-добре (Ех, как ще се радвам да го видя в "Между редовете"). Жалко, че машината се е завъртяла и много ще ни се изсмеят в лицето. Но както и да е. По добре 500 000 осъзнати българи, отколкото 6 000 000 циганьори, на които им дай да ги тъпчат.
На мене ми се изсмяха вече :'(
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: valer4o в Май 19, 2006, 23:47:35 pm
Освен за "Тангра", за нищо друго не мога да се съглася че сме СПЕЦИАЛНИ. 1.на тази земя не сме нито първите нито дори и вторите ( Специално българите). 2 за песните добре!!! че са хубави и уникални е факт, но на този златен диск дето е Българската песничка за Дельо в космоса  има творби от всички народи и етноси, а и други неща. 3а планините че са Красиви и зареждат с ''енергия'' ......АЙДЕ ДЕ. Обичам да обикалям и съм бил в доста държави и тамошните планини също са красиви и "зареждащи"( за мен) а и не съм последовател на Дънов за да се зареждам.4.За буквите пак не си прав, защото първо те бяха преложени на други и после на Нас.Ако исключим бившите СССР републики, в Азия само Монголия пише на кирилица.5. За църквата си ПРАВ, но тя е отрова 6.задревна България си много прав!!!! че сме една от първите Държави със трога структора на власт и религия, но какво доказва това че някой иска да ни заличи от картата на света. Заради Тангра ли????? Че в Турция има много повече тангристи отколкото тук в България, ама никой не пише за това в тези форуми.Заради слънчевият календар ли??????? или заради това че може би ние сме били първооснователите на "модерните" държави като такива??????Но аз все пак спирам да питам ЗАЩО. Не искам да дразня пишещите тук, защото чрез и от вас съпоставям и научавам полезна информация, по теми които ме интересуват
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Май 20, 2006, 03:44:59 am
Между другото Хор, не съм съгласен, че евреите изредени в този списък са виновни за нещо. Малко е доста пресилено и малко гадно без да имаш преки доказателства да казваш ТОЗИ, ТОЗИ и ТОЗИ са ЛОШИТЕ, защото са Евреи. Това нещо никога не ми е харесвало и мисля, че е малко крайно... Дали да не редуцираме листа малко. Примерно тези хора с какво са заслужили да влезнат в този списък:

Ярослава Прохазкова – журналистка от вестник “24 часа”.
Елица Гилтяй - журналистка от вестник “24 часа”.
Ганета Сагова – журналистка от вестник “24 часа”.
Явор Геронтиев - журналист от вестник “24 часа”.
Маргарита Роуз - журналистка от вестник “24 часа”.
Николай Москов - журналист от вестник “24 часа”.
Георги Луканов - журналист от вестник “24 часа”.
Ирина Асиова - журналистка от вестник “24 часа”.
Миа Сантова - журналистка от нова телевизия.
Йосиф Аврамов – икономист.
проф. Пламен Цветков – историк, преподавател в Нов български университет, член на партия Християнски социален съюз, гравитираща около СДС; баща му е бивш полковник от ДС, а майка му партиен секретар.
Алфред Давид Криспин – журналист.
Люба Кулезич (ДСБ/СДС) – журналист, телевизия “Европа”, главен редактор на вестник “Седем”, жена на Явор Дачков (СДС/ДСБ).
Иво Инджев – журналист от еврейската телевизия Би Ти Ви. - Това пък вече е брутално....само защото е евреин и бачка в БТВ....
Петя Бахарова – журналист.
Еми Барух – журналистка.

И проф. Нансен Бехар не знам с какво го е заслужил, ама... както и да е това си е лично мнение...

Ами много странно обръщение и молба към мен, като че ли текста е авторски. Много ясно съм сложил след края на статията "Източник".

И да, дори да беше авторски, нямаше да махна имената. Нелепо е да се мисли, че тези хора, които са изброени, не знаят на кого служат. Да знаеш на кого служиш и да продължаваш да го правиш поради чисто меркантилните си и егоистични наклонности е още по-отвратително.
Главната работа на хората, които си изброил е да дезинформират - те пишат, обучават и промиват мозъци под диктовка.

valer4o??? Очевидно е че нямаш езотеричното познание, КОЙ Е българският народ. Придобий знаният и ела да спориш. С две думи ти излизам с тезата - няма да ти доказвам колко велик е народа ни - ти ми докажи своята теза, че ние сме никои. Проучи историята на Атлантида, проучи траките, проучи кой е бил Орфей, проучи прабългарите, проучи богомилите, проучи Дънов. Проучи какво е имало по българските земи, какво има още неизкопано, какво е открито и засекретено и какво се планува да има. Иначе и двамата ще си тропаме с крак и ще си повтаряме колко "не сме никои".

Предварително да кажа - обработените исторически учебници и информация от пресата не ме въвличат в дискусия, ако не ти отговарям - не се чуди.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: valer4o в Май 20, 2006, 15:54:48 pm
до преди да прочета това си мислех че съм някакъв пароноик който във всичко търси някакъв скрит замисъл, но сега се обедих че аз съм си добре  и че има други които са много по зле!!!!!!! Та вие приемате някви хвърчащи твърдения за чста истина само и само защото намирисват или поне на вас така ви се иска. Не ми говори за моите познания защото изобщо не знаеш нищо за мен. Когато някой напада друг с нападки че е "ПРОСТ", това единствено доказва неговата глупост, затова аз никога не обиждам и не квалифицирам някого. Достатъчно съм чел и информирал ( според интересите ми и свободното ми време) за да се интересувам от нечие непознато мнение за моята личност.
 Преди години ми попадна един интересен тест, как малкото дете определя търпимоста на родителите към него. Много е просто!!!!! ДУМИЧКАТА ЗАЩО????? ако някое дете пита ЗАЩО и не получава задоволяващ отговор, то продължава да пита защо, докато родителите все повече се вбесяват. Доказано е че на 5 пъти " ЗАЩО", се достига до " точката на търпението" и разговорът се прекратява от родителите.
 Та така и аз питам "ЗАЩО" и след като не получавам задоволителен отговор питам пак. Само че за разлика от родителите тук още на първият път се достигна "точката на търпимост" , и понеже не можете да ме накажете почвате да ме обиждате( необразован, неинформиран дори и тъп за да прозря някаква химерна истина). Благодаря за мнението ви все пак. Аз понасям на критики защото те ме правят по добър.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Май 20, 2006, 16:04:06 pm
valer4o, явно си прекалено извисен и спирам спора с теб. За справка само ще те призова да прочетеш първият си пост в темата и да си направиш изводи, кой започна с обидите и странното инфантилно държание. Не можеш да тръгваш да водиш спор и да задаваш въпроси, като няма дори и 1% вяра, че може и нещата да не са така както си ги мислел досега. Тъй като този процент липсва в теб, е излишно да говорим.
Аз съм прост и луд, недей изпростявай тук - всъщност, какво правиш при луди? Ти нас няма да промениш, ние теб също, не се и опитваме. Защо да си пречим?

Само не знам как не ти е странно на теб самия, че се мислиш за носител на истината и отричаш всичко, без дори да си го проучил. Това наистина е неадекватно поведение и термините за него си ги изведи сам. Истината valer4o, е че системата ти от убеждения не може да те заведе по-далеч от това, което собствено си открил.
Желая ти успех! Искрено!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Gil-Galadh в Май 20, 2006, 18:35:54 pm
че има някъде някаква скрита конспирация е ясно.Но в крайна сметка ще излезне че е нещо,което дори не сме предполагали.А статията е смешна,написани са откровени глупости и изглежда изключително удобно натъкмена.
  Валерчо е абсолютно прав и не виждам защо го нападате....и малко логика-ако сме наследници на атлантида и основоположници на всички държави,значи че всички там са българи=>не сме нищо специално.
За величието на българина най-добре си припомнете едно известно произведение на Алеко Константинов...

@valer4o-"Защо" е думичка вълшебна...Добре че питаш,добре че има свежа и скептична кръв,давай в същия дух
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Май 20, 2006, 19:30:02 pm
Българина приятели не е това, което го виждате по улиците. Ясно ли ви е това?

Статията за теб може да е натъкмена, за мен истина, защото виждам как се случват нещата. Личното мнение общо взето не ме интересува. Както и за вас моето е без стойност.
Това което правим тук е да споделяме опит. Говорейки обаче, трябва да имаме такъв, а не да се смеем и да сочим с пръст. За нищо друго не става дума тук. Не става въпрос за ционисти и българи и план за геноцид. Става въпрос за обмяна на опит при положение, че има такъв наличен, за да бъде споделен.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: valer4o в Май 22, 2006, 10:40:01 am
Horus , това което виждаш всеки ден по улиците на БГ или някъде другаде, е навсякъде по света. Защо си мислиш че евреите имат специялно отношение към българите, защо си мислиш че само тук те искат да командват, и изобщо защо си мислиш че са те????? ами не може ли някой чрез тях да се опитва, да ги използва като параван?????? в БГ няма голямо антициониско или антиеврейско движение, но замисли се къде са най-големите такива в света......... САЩ и Русия!!!!! Факт е.Двамата най-големи поддържници на евреите, имат сред населението си такива крайни фракции( който отново си мисля че обслужват нечии интереси). И защо винаги еврейте трябва да са трън в световните очи. Нима те за измислили конспирацията????? Ами не са , просто те успяват да изкарат повече дивиденти от всяка ситуация. Та дори те самите не са единни, тези които са живяли в Палестина от поколения мразят "Новобогаташите"  които идват от запад и си развяват байрака и се правят на много "верни". Примери колкото искаш. Аз зная поне за 10-ма милионери или милиардери на които им е забранено да влизат в Израел. При фанатиците парите са нищо, важен е идеала и целта.
 Но стига за еврейте. Идеята ми е че това не е план само за България, това е навсякъде по света. Нарича се глобализъм, и няма нужда да ви напомням какви протести има срещу "СВЕТОВНИТЕ ТЪРГОВЦИ".
 HORUS много си прав че тук трябва да обменяме информация, но все пак този който пише трябва да има отговорност за писаното, а не просто да натиска клавиатурата и накрая на текста " АКО ЩЕТЕ ВЯРВАЙТЕ, НИКОЙ НЕ ВИ КАРА". Това не е сериозно, поне аз така мисля. Всеки автор трябва да може да приема критика, това го први по добър
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: ---------- в Май 22, 2006, 17:47:50 pm
Не ми говори за моите познания защото изобщо не знаеш нищо за мен. 
valer4o, за теб и за твоята езотерическа подготовка аз научавам от правописните ти грешки, от строежа на изреченията ти, от предпочитания от теб синтактис. По такъв път достигам до това какво и колко си чел, какво съзнание съдържаш... Тук дори не споменаваме усещането, което се извисява над чисто литературния анализ! Повярвай ми, никой не е толкова анонимен зад nickname-а си в internet!
(...) И защо винаги еврейте трябва да са трън в световните очи. (...)
За справка на valer4o предлагам да натисне ТУК (http://www.xnetbg.com/www/site/smf/index.php?topic=1625.34) (отг. #34) и да прочете по-осторожно текстовете, в които е обяснено относно неговите възражения.
(...)

Проучи, проучи, проучи, valer4o, и тогава ела да спориш
КОЙ Е българскиятъ народъ!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: valer4o в Май 24, 2006, 16:14:51 pm
ХАХАХАХАХА за моя синтаксис ли става въпрос? а?? това ли е най-голямия проблем в този спор????? или малките и големите букви, а може би и запетайките. БРАВО НА ТЕБЕ    FLYDRAGON. yOu arE tHe Man. ili da ti go kaja  na ruski ama s latinski bukvi. Или руският ти е прекалено личен, та го използваш само когато искаш да се истъкнеш???
ХАХХАХАХАХ колко си смешен. Понеже нямаш какво да кажеш по темата, затова ли пишеш за моите писателски качества . хахахахахах.
За този линк дато си ми го пратил трябваше да пишеш " План за изтребване на Американците от московския ционистки конгрес.
хахахахах С такива като тебе, синтактично-правилно изразяващи се хора, България е наистина уникална и специялна. Сега разбирам защо искат да ни заличат.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Admin в Май 24, 2006, 22:34:09 pm
ЕЙ...ЕЙ...ЕЙЙЙЙЙ.... Ама КОЛЕГИ...моля ви бе...стига се нападайте... Така като ви чета постингите имам чувството, че за гушите ще се хванете още малко. НаУЧете се да се търпите ЕДИН ДРУГ и да правите КОМПРОМИСИ. Към това прибавете и малко УВАЖЕНИЕ. Всеки има своите вярвания, всеки защитава своето мнение и ако сам не поиска няма да повярва в чуждо мнение. Изказвайте своите мнения свободно и водете спорове, но не си хвърляйте един на ДРУГ ОБИДИ и неприятни намеци. ТРЯБВА ДА СЕ ОСТАНОВИ някакъв общ ЕЗИК между скептици и вярващи в някаква идея. Моля ви опитайте се да успокоите страстите. Големи хора сме. Има много тийнейджъри, които влизат във форума, четат, някои и пишат. Нека бъдете пример за тях... или не... БЪДЕТЕ ПРИМЕР ЗА СЕБЕ СИ...
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Атила в Май 25, 2006, 09:53:09 am
да бе, евреите за всичко са виновни и вижте ли ние с нашата богата духовност сме толкова заплашени от изчезване, че няма накъде повече ... направо ще ни унищожат юдеите.

я се осъзнаийте - България се е издигала от пепелта като феникс не веднъж и два пъти - турско робство, византийско робство и тн ... няма да изчезнеме, не се бойте, ще се прочистим

Ако си търсим виновник винаги можем да си го намерим. А какво направихме ние през всичкото това време е възловият въпрос

Поздрави
Атила
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: valer4o в Май 26, 2006, 20:24:49 pm
Точно така е!!!! Какво сме направили през това време????Аз??? Или всеки друг???? Ако е вярно това ,че каквото посееш това ще пожънеш, Аз съм допринесъл макар и с малко. На болшинството от мойте приятели съм им предлагал информация като книги, филми, статии и линкове към интернет-страници, и мисля че съм ги заинтересувал малко или много. Но със сигурност съм  им вкарал в главите много " ВЪПРОСИ" , на които медийте дават прекалено аматьорски отговори. Мисля че това е добро начало. Все пак всеки от нас трябва да се опитва да разпространява информацията си, по начин който всеки мисли че е подходящ. Срещу "Гадовете" ( дано да го четат, защото със сигурност има и доносници които следят този сайт) най-силното оръжие е информатираното общество, затова те всячески се опитват да цензурират и дезинформират.
И за това мисля че това за "еврейската световна конспирация" е абсолютна дезинформация. Помислете къде са тайните организации на древни и могъщи държави и импрерии :Британия, Франция, Германия, Русия, Китай, Индия, Япония, арабите и др. Или някой ще каже че такива не е имало, или че та са асимилирани и еврейте ги командват?????  Все пак силата на парите се губи, когато става въпрос власт, защото власта е върха, а парите са долното стъпало. Има много нации които имат парички, и тогава питам какво ги интересува????? ВЛАСТА???Световно надмощие???? Пълен контрол???? Кое от тях, или нещо друго???? тук не виждам еврейте, не виждам световните лъжци, защото те са мижитурки в сравнение с тях. Еврейте са закърмени да лъжат и мразят. Такива са!!! Как Мойсей е получил 10 божи заповеди; 1.те приличат 100% на 10 заповеди от книгата на мъртвите на египтяните. 2. Мойсей е отгледан и обучаван от Свещенници, и той е използвал части от египедската религия за свойте измишльотини.  3. На какъв език са били заповедите, като най-ранният източник на староеврейски е бил датиран за 2000 години след тази случка в планината. И сигурно за това са били скрити в сандък, защото някой може да припознае египедски Йероглифи.
Еврейте са някви пионки( не всички), и наистина не мисля че са толкова страшни.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: RedGuy в Май 27, 2006, 16:32:06 pm

За този линк дато си ми го пратил трябваше да пишеш " План за изтребване на Американците от московския ционистки конгрес.
хахахахах ...

Да, ама ако ще се цитираме, да се цитираме. Трябва да се спазват авторските права :P Иначе съм поласкан, че валерчо прави препратка към моя пост. :P Затова, в скоби "()" nick-a":" "линка" или "nick" (link):

"Както RedGuy(link) казва..."


Но сега сериозно. Ако трябва да сме точни, съгласен съм с твърдението на валерчо, че не трябва да подценяване не-еврейските тайни общества и че няма еврейска конспирация. Несъмнено, Череп и Кости са тайни общества на богатите, бели, англосаксонци и че никoй засега от нас, неможе да каже със сигурност, каква самостоятелна власт (доколкото може някакси да се измери) от "евреите" имат тайните общества.

И с твърдението, че все пак не евреите са в центъра на конспирациите- съм съгласен. Искам просто да обърна вниманието на всички четящи и на Валерчо (и на Ахмединеджад, ама няма как да ме чуе), че има разлика между евреи и ционисти.

Ето защо, от гледна точка на еврейската жилка в световната конспирация, смея да  кажа, че вмест евреи, ние би трябвало да визираме ционисти:
Цитат
Rabbi Shlomo Zalman Eherenreich once said:
"The Zionists brought us to the Holocaust. It is well known that it was possible to redeem Jews from the Nazis with money, and save many hundreds of thousands of Jews in Hungary from the fire. THE ZIONIST LEADERS WHO NOW SIT IN GOVERNMENT PREVENTED IT!"


(http://www.nkusa.org/activities/Demonstrations/2005Sept15/210.jpg, http://www.jewsnotzionists.org/rabbonim.html)
http://www.xnetbg.com/www/site/smf/index.php?topic=336.msg27392#msg27392
1/2
=2/2=
Но искам и друго да подчертая, че не степента на еврейско участие е важна (което, както казах по-горе е ционистко), а че може да се спори, че има конспирация. Ето защо, само защото Bалерчо не вярва, че евреите са в конспирацията, не означава, че конспирация няма.

Затова, въпреки всичко може да има заговор срещу България или някаква специална политика срещу нея, която политика е само част от едно социополитическо течение срещу националните държави и идентичността на хората. Това е и монотеистичния процес, за който flyDragon (http://www.xnetbg.com/www/site/smf/index.php?topic=1625.msg25461#msg25461) говори в отговор на моя пост. Това е процесът на изличаването на религиозната идентичност на гоим и в допълнение - мултикултурализма, които ще размие етническата идентичност. Това е и което се опитах да кажа в първоначалния ми пост, че или някой е приписал българското ежедневие, простонародни страхове и глобални тенденции, като е съставил този материал или това е реален документ, който обаче се оказва е бил приложен и в други страни, освен България -- Америка например. Но каквото и да е, този документ има цел: да информира, дезинформира или провокира.

Ето защо в контекста на тези глобални процеси може да се твърди, че има "заговор" срещу Българтия, но той най-вероятно не е организиран от ... еврейската общност. Може и да има евреи в организацията изпълняваща своята програма, но това не значи, че евреите в тяхната цялост ненавиждат и търсят да унищожат България.

Естествено, въпроса с емпиричните доказателства остава открит. Така или иначе, знаейки, че тези процеси са социално (за съвременното общество) деструктивни е едно-- а знаейки дали те са социално инжинирани- това е друго. Сиреч, имаме ли реални доказателства, че дадена група стои зад тези течения? Но затова, пък сме във форум за конспирации.

2/2
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: valer4o в Май 28, 2006, 16:09:43 pm
 Така бих могъл да приема идеята. Че България не е цел, а тя е само част от този план.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: AU в Юни 10, 2006, 11:57:26 am
Така бих могъл да приема идеята. Че България не е цел, а тя е само част от този план.
???

  да част от целият план за премахване на човечеството, или поне във формата му която познаваме ....  :(
 всичко е толкова комплексно, че едва ли ние можем да го обхванем, колкото и да го изследваме .... >:(


  ЕЗК 
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: RedGuy в Юни 11, 2006, 22:50:06 pm
Цитат
Х. Методи за масово отравяне на гоите:

1. По пода да се разлива живак, например когато се напуска жилище.
2. Средства за масово поразяване да се прилагат в общите кухни, столове или на обществени места, където се събират гои.
3. Да се превърне България в технологична боклукчийница на развитите страни.
Амоняк изтече в района на стоково тържище в Русе

Авария в хладилна инсталация е предизвикала изтичане на амоняк в района на стоково тържище в Русе, предаде БНР.

Сигналът за инцидента е подаден малко след 12.00 часа. На мястото са пристигнали служители на пожарната безопасност и Гражданската защита.

Течът е спрян. Няма данни за пострадали хора.

БНР информира, че вероятно изтичането на амоняк е станало при ремонт на инсталацията.

Кварталът на тържището е отцепен от полицията. Електричеството в района е спряно и е започнало разсейване на обгазяването.

http://news.bg/article.php?cid=7&pid=0&aid=181262
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Юни 11, 2006, 23:04:03 pm
Похвално RedGuy ;D
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: RedGuy в Юни 11, 2006, 23:06:05 pm
Похвално RedGuy ;D

Ми, то може и така, и иначе...

И реших днес да е иначе...
 8)
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: AU в Юни 12, 2006, 00:01:03 am
Похвално RedGuy ;D

Ми, то може и така, и иначе...

И реших днес да е иначе...
 8)
  :o

 тази инсталация сигурно е била уникално стара, Амоняк вече почти не се използва, като Хладилен Агент ...,
 но е много отровен  :-[

  ЕЗК
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: RedGuy в Юни 12, 2006, 14:03:22 pm
XII. Съкращаване числеността на гоите чрез други форми на геноцид:

1. Да се направи невъзможно създаването на многодетни български семейства.
2. Да се поддържа високо равнище на детска смъртност у българите и да не се допуска такава при юдеите.
3. Да се поддържа висока смъртност сред българската младеж.
4. Да се завишава възрастта, при която се разрешава встъпване в брак.
5. По всякакви начини да се влошават отношенията между гойските мъже и жени и да се разрушават семействата им.
6. Да се разработват нови закони (екодемографски войни) за ликвидиране на гойските маси без военни действия, без материални загуби, чрез глад и обедняване.
7. Да се предизвикват безпорядъци и масови вълнения и да се използва армията, силите на закона и правосъдието за възстановяване на реда, което да води до съкращения на гоите в ограничени количества.


Майки протестират пред парламента: искат 250 лв. майчински
 Настоящи и бъдещи майки протестират пред Народното събрание срещу ниските суми за майчинство и детски добавки.

В подкрепа на исканията им вече са събрани 12 000 подписа, съобщава Дарик радио.

Те настояват тези от тях, които са осигурени да получават 80% от брутния осигурителен доход на двамата родители разделен на две, но минимум 250 лева майчински за първата година от майчинството, а за самотните майки сумата да бъде поне 300 лева.
За втората година - минимум 180 лева майчинство, а за самотните майки – минимум 250 лева.

При раждане на близнаци и тризнаци обезщетението да се увеличава пропорционално на броя на децата, а за студентките майки да има допълнителни стипендии от 50 лева.

50 лева да бъдат детските надбавки на всички деца, независимо от доходите на родителите, заявяват майките в писмо до президента, премиера, социалния министър и народните представители.

Майките смятат, че разширяването на подоходното облагане, увеличаването на броя на детските градини и ясли и на детските площадки, е задължително, за да се раждат повече деца в България.
http://news.bg/article.php?cid=10&pid=0&aid=180467

Масларова: Увеличението на детските надбавки е непосилно за държавата
 Още през юли трябва да се индексират пенсиите, заяви социалният министър Емилия Масларова.

74 363 млн. лева ще струва на бюджета да се повишат пенсиите на повече от 1 милиона пенсионери от първи юли до края на тази година, обясни тя.

По повод исканията на майките за увеличение на детските надбавки, Масларова каза, че е непосилно за държавата, защото надхвърля сумата от 1.200 млрд. лева.

Тя подчерта обаче, че се разглеждат други варианти, които да подпомогнат родителите при отглеждането на децата.

Ще се увеличи отпускът за бременност и раждане на майките до 200 дни, те ще получават до 90% от заплатата си, а на всички майки, които се върнат на работа до навършване на 2-годишна възраст на детето, ще се дават 160-170 лева допълнително за бавачка, уточни социалният министър, цитирана от Дарик радио.

След като подготвихме методиката за определяне на официалната линията на бедността, предложихме от първи януари 2007-ма година минималната работна заплата да бъде 200 лева, каза още Емилия Масларова.

По думите й това е разчет, направен в начален етап, който може да има реално измерение след като минат първите девет месеца на годината.

Нашето решение е успоредно с повишаване на минималната работна заплата да се повиши и необлагаемият минимум поне с още 20 лева, уточни министърът на труда и социалната политика.

http://news.bg/article.php?cid=7&pid=0&aid=180674

Atila

http://www.xnetbg.com/www/site/smf/index.php?topic=1741.msg27195#msg27195

България е първа в света по отрицателен прираст

България е на първо място в света по отрицателен прираст. Данните на ООН обяви в Перник народният представител и бивш социален министър Христина Христова.
Страната ни е на девето място в света по относителен дял на възрастните хора.
Според статистиката у нас има 2.500 млн. пенсионери, 2.260 млн. работещи, а децата са 1.550 млн., 450 000 са безработните, а напусналите страната са около 600 000.
Възрастните са почти 28 % от българите, каза още Христова, цитирана от Дарик радио.
Тя апелира за спешното изготвяне на нова стратегия за развитие на човешките ресурси и нов закон за българското семейство.


Source: http://news.bg/article.php?cid=7&pid=0&aid=181116

Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Юни 12, 2006, 14:13:18 pm
RedGuy, продължавай! ;D Така се нареждат нещата и няма да има нужда от доказателства, защото фактите сами ще говорят :)
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: RedGuy в Юни 12, 2006, 14:20:43 pm
RedGuy, продължавай! ;D Така се нареждат нещата и няма да има нужда от доказателства, защото фактите сами ще говорят :)

Няма я темата за наркотиците, да ви кажа аз на вас...  :P
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Mirotvorec в Юни 12, 2006, 14:26:52 pm
Ше ни зарибяваш ли?  :P
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: RedGuy в Юни 12, 2006, 14:28:05 pm
Цитат
VIII. Масова дебилизация на гоите:
 1. Врагът в максимална степен се деморализира, когато вижда, че всичко, което става около него, е лъжа, разруха и грабеж. (!!!)
2. Образованието за гоите трябва да създава морални уроди.
3. Схемата за действия трябва да бъде съгласувана с Единния план, разработен от Световното правителство.
4. Засега няма по-разрушително нещо от алкохолизма. Да не се допуска намаляване градуса на спиртните напитки.

IX. Употреба на бойни психотропни вещества, променящи човешката психика:
1. Предизвикващи отслабване на паметта за продължително време.
2. С чисто наркотично действие.
3. Убиващи интереса към определени видове занимания и умствена дейност.
4. Увеличаващи влечението към спиртни напитки.
5. Програмиращи личността за убийство или самоубийство.
6. Възбудители на половата дейност у мъжете и жените, което води до полови извращения.

Horus - http://www.xnetbg.com/www/site/smf/index.php?topic=1744.msg27230#msg27230

Доклад: Всеки пети ученик е използвал наркотици

Младежта ни забогатява, но 25-30% нямат добро образование, сочи проучване на "Медиана"
08.06.2006

Всеки пети ученик е използвал наркотични вещества, всеки трети е пушил трева, всеки втори знае откъде да си купи, а двама ученици от всяка паралелка са ползвали твърди нарокотици, разкрива национално представително проучване на "Медиана".

Изследването обхваща ученици от 15 до 18 години и млади хора от 18 до 35 години. То е част от Годишния доклад за младежта за 2005 г., който правителството одобри днес и който беше представен пред журналисти от председателя на Държавната агенция за младежта и спорта Весела Лечева и от заместника й Михаил Балабанов.

Годишният доклад отразява актуалното състояние на младите хора в шест основни сектора - демографска характеристика, здраве и образование, трудова младежка заетост, свободно време, гражданска инициативност и гражданско участие.

Проучването показва, че се очертават две тенденции. Едната на намаляване на бедността сред младите и на нарастване на материалното им благосъстояние. Според резултатите младежите стават все по-технологично и езиково образовани.
Втората тенденция е негативна и тя е, че 25-30% от младите хора нямат добро образование и са езиково и технологично неграмотни.
Това означава, че българската икономика се лишава от произовдителността на близо 20% от трудоспособното население на стараната, посочи Балабанов.

Източник: http://www.netinfo.bg
=

EON

http://www.xnetbg.com/www/site/smf/index.php?topic=1731.msg27499#msg27499

VIII
Върху обложката е колаж със снимка на разголено българско момиче, седнало върху кофичка кисело мляко, върху която са изобразени двата държавни символа

За обложката на френски порнофилм, сниман в България, е използван колаж, уронващ националните символи на страната ни, алармира "Дарик радио" (Darik.net).

Илюстрацията представлява снимка на разголено българско момиче, седнало върху кофичка кисело мляко от неизвестна марка, което е стъпило с левия си крак върху най-новия герб на страната ни.

До десния крак на девойката има и национален трикольор във формата на географския контур на България.

Творбата е озаглавена "Малки български мръсници" (Petites Cochonnes Bulgares) и се разпространява в интернет, поясняват от "Дарик", които през уикенда получиха няколко награди на медийния фестивал в Албена. {???????!!!!!}
Материалите по темата, излъчени в рубриката им "Реалити радио", ще бъдат предоставени на МВР, главния прокурор и президента.

Филмът, който е сниман у нас и е категоризиран като "аматьорски", е с продължителност час и половина, а DVD-то се продава онлайн срещу 34 евро.

Изброените участници с български имена, които "играят" редом с главния герой Фил Холидей, са: Ели, Валентина, Благовеста, Алекс, Глория, Мариана, Юли и Мартин.

...

Компетентни по темата обаче коментират във форумите, че употреба на държавни символи, особено британски и американски, се среща често както в този жанр, така и в развлекателната индустрия изобщо.

Това не е първият подобен случай на гавра с държавните символи, за която сигнализират медиите у нас.
 
За интернет наградите "Уеби" през април се оказа номиниран рекламен сайт за лотарията в US щата Мериленд, направен под формата на пародийна кампания в защита на кравите и също озвучен с "Мила родино".

В началото на миналата седмица пък бе разкрито, че химнът ни е използван като звуков фон в сцена с нацисти от тв фантастиката "Триъгълникът", дело на изявени холивудски продуценти, разпространявана у нас на DVD.

Това предизвика и реакцията на президента (President.bg), който обяви в нарочно съобщение, че "използването на българския национален химн като музикален фон на кадри с фашистка тематика е недопустимо".

В изявлението си Георги Първанов е изразил своето остро възмущение срещу "поругаването на един от националните символи на държава с 1300-годишна история, внесла неоценим принос в европейската история и в световната културна съкровищница".

Според българския държавен глава със свободата на художественото творчество не следва да се злоупотребява. "Тя не може да води до такова фрапантно накърняване на чувството за национална чест и достойнство на българския народ.

...
  
В една уважаваща себе си държава подобен филм не би могъл да се разпространява безпроблемно, категоричен е той.
=

Ройтерс: В България престъпните групи са навсякъде и контролират всичко  - VII.1

В България има общество на злото, твърди пред Ройтерс висш дипломат от страна членка на ЕС.
Той уточнява, че престъпните групи са навсякъде и контролират всичко: частните предприятия, общините, членовете на парламента.

Дипломатът е цитиран в материал на Майкъл Уинфри - кореспондент на Ройтерс. Журналистът е озаглавил анализа си "Престъпният свят все още помрачава пътя на България към ЕС".
В него той припомня бомбения атентат срещу жилището на разследващия журналист Васил Иванов, станал миналия месец.

Пред Уинфри Иванов твърди, че е очаквал да се случи нещо подобно. "Допусках, че може да стрелят срещу мен или да ме пребият, но не очаквах, че ще се опитат да убият толкова хора", казва още пострадалият журналист.

Уинфри продължава, че в България експлозиите не са нещо необичайно. Той уточнява, че колите бомби са нещо обикновено, но по-често срещани са стрелбите. От 2001 г. досега при стрелби са убити около 150 души, сред които български топ-банкер, собственик на футболен отбор и висша митническа служителка.

Уинфри подчертава, че по нито едно от тези убийства няма осъдени, а в повечето случаи от полицията не знаят кои са стрелците.

Вина за случващото се според дипломати и анализатори носи корумпираната съдебна система. Тя създава климат на безнаказаност, при който престъпните групи действат без страх от преследване.

Освен това според анализатори сектори от икономиката са контролирани от престъпни барони от бившите комунистически тайни служби, които използват за целта мрежи от законен и незаконен бизнес.

Уинфри уточнява в кореспонденцията си, че такъв тип бизнесмени са подпомагани от висши корупмирани служители.
http://news.bg/article.php?cid=10&pid=0&aid=178741

IX.5
Задържаха убийца, опитала да се самоубие с бебето си
 Криминалисти от Пето РПУ задържаха извършителка на тежко криминално престъпление.
Те предотвратиха опита й да се самоубие заедно с бебето си.

На 10 юни сутринта след възникнал скандал на лична основа 43-годишната М.М. нанесла няколко удара с кухненски нож на 36-годишна столичанка в дома й в квартал ”Кремиковци”, съобщават от пресцентъра на МВР. След това хладнокръвно запалила жилището.

Полицаи и пожарникари успяват да извадят тялото на починалата жена от горящата къща.
Съседи насочили вниманието на полицаите, които бързо влезли в дирите на убийцата и я извадили заедно с бебето й от водите на Братанската река.

На момиченцето е предоставена полицейска закрила и е отведено в Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.

Случаят е докладван в Софийска градска прокуратура. На М.М. е наложена мярка “задържане под стража” за 72 часа
http://news.bg/article.php?cid=7&pid=0&aid=181331
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Eon в Юни 12, 2006, 14:38:24 pm
Това за наркотиците го има навсякъде... Трябва да се направи изследване за бременноста и абортите и в други държави и да се сравни, тогава може да говорим. За другите пороци също.

Но иначе РедGuy проявява добър инвестигейшънски нюх!
 ;D
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: RedGuy в Юни 12, 2006, 14:41:27 pm
Това за наркотиците го има навсякъде... Трябва да се направи изследване за бременноста и абортите и в други държави и да се сравни, тогава може да говорим. За другите пороци също.

Но иначе РедGuy проявява добър инвестигейшънски нюх!
 ;D

Охохох... нещо припатках тия дни. Ама сега, върви и доказвай, че Масларова е ционист. Тука има някакви факти, ама дали са следствие от дневния ред на нашите приятели и колеги съконспиратори - или от нечия некадърност...

Иначе ние (доколкото разбрах) стигнахме до извода, че БГ е част от глобалния конспиративен ционистки план, а не единствена цел, което не опровергава тезата, че нашите ционистки приятели не спят. (така и така ще конспириририрaме...)
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: AU в Юни 12, 2006, 21:16:58 pm

   а какво ще кажете за медията ни  ???

  ЕЗК 
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: AU в Юни 12, 2006, 21:51:24 pm
 малко по - горе прочетох и нещо за токсични отпадъци,
 ето тук нещо приложено от мен преди време/ извинчвам се ако съм банален  :-[/

 разгледайте темата в първият линк , проложена от мен във друг форум...

  http://www.xnetbg.com/www/site/smf/index.php?topic=1566.0

 и самият сайт на БАЛБОК...

  май асимилационният Джихад е във пълна сила ...  >:( :--- :-[ :--- :'(
  само не мога да разбера , като отровят всичко, как ще живеят тук ...  :o ???


  ЕЗК 
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: ultrafutur в Юни 13, 2006, 00:27:31 am
Ще живеят, защото са токсични мутанти !!! 
:D :D :D
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: RedGuy в Юни 13, 2006, 18:45:17 pm
...

  май асимилационният Джихад е във пълна сила ...  >:( :--- :-[ :--- :'(
  само не мога да разбера , като отровят всичко, как ще живеят тук ...  :o ???


  ЕЗК 

ЕЗК, единствено по точката от Ционистката Програма за Изтребване на Българският Народ (ЦПГИБН) относно превръщането на БГ в бунището на света, може да се спори. Не виждам никаква информация в сайта на БалБок за някаква асимилация, за която ти говориш.

От препратката във форума на "Друм and Bass", ми става ясно, че си навътре в играта и че БалБок са наистина ненадеждни. Даже ми направи впечатление, че си се отдал на известно разследване - много добре. Но дали и как биха могли БалБок да са от ЦПГИБН?
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: AU в Юни 13, 2006, 23:20:28 pm

 това за асимилационният Джихад го казвам повече относно проблемът с циганските етноси. колкото до БалБок,
 там съм написал всичко  :) както го мисля...
 и наистина е странно , как така хем искат да си преместват елита / синдерион, ционистите или множеството други имена който имат група от хора/ и същевременно изтровят всичко ... :---
 аз нямам този отговор, и се опитвам логически да го проследя  :-\
 :---
  ЕЗК
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: RedGuy в Юни 14, 2006, 19:26:05 pm

 това за асимилационният Джихад го казвам повече относно проблемът с циганските етноси. колкото до БалБок,
 там съм написал всичко  :) както го мисля...
 и наистина е странно , как така хем искат да си преместват елита / синдерион, ционистите или множеството други имена който имат група от хора/ и същевременно изтровят всичко ... :---
 аз нямам този отговор, и се опитвам логически да го проследя  :-\
 :---
  ЕЗК

Хм, остава или да нямат намерение да идват изобщо, или точката от ЦПГИБН да е невярна (??), или изобщо цялата работа да е ала-бала.

Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Joro Velev в Юни 14, 2006, 21:10:26 pm
Ционистки заговор ли?
Амиииии
Микак даже. ;)
Само дето се подготвя споразумение за безвизов режим с Израел......
Без думи!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: AU в Юни 14, 2006, 21:19:06 pm
Цитат
Хм, остава или да нямат намерение да идват изобщо, или точката от ЦПГИБН да е невярна (??), или изобщо цялата работа да е ала-бала.

:)

Сигурно всички сме се побъркали... :P

ЕЗК
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Rammon в Юли 11, 2006, 23:21:23 pm
Ся тия нали спират да дават жизнено важно лекарство за рак на гърдата на хора над 35 години ...  >:(
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: hipokrat в Юли 12, 2006, 11:27:51 am
Въпросното лекарство, "Золадекс", се изписва също така и за лечение на Ендометриоза, която води до стерилитет при жената. НЗОК го отпуска само до 35 год. възраст, но и до 35 год. прави вс. възможно да не го отпусне, което е в пълно противоречие с приказките"как да преодолеем демографския срив?". При това положение жената, която иска да ражда деца е принудена да си го купи за скромната сума 2500 лв.За съжаление не много хора могат да си го позволят. Аз бях щастлива, защото моите работодатели ми осигуриха лечението.За информация цената на една ампула е 430 лв., а не 300 лв., както лъжат по медиите.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Юли 12, 2006, 19:46:06 pm
Каква е връзката с темата?
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Rammon в Юли 13, 2006, 07:04:58 am
Каква е връзката с темата?
Амиии...след като го спират хората над 35 години няма ли да стигат до смърт ? Или поне до усложнения до здравето ? Това пак си е изтребване... Лекарството е жизненоважно доколкото знам.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: hipokrat в Юли 13, 2006, 10:17:29 am
Има връзка, просто помисли малко. Много елегантно се отнема възможността на хора /жени/ над 35 год.да лекуват две социално значими заболявания, свързания с репродуктивната система: рак на гърдата и стерилитет/от което страдат все повече жени/. От първото се умира, а за второто- мисля, че е много ясно- държавата отнема шанса на такива жени да се лекуват и съотв. да раждат деца.Който не може да си позволи сумата за лечение, а това са повечето от хората, разчита на естествения подбор. На фона на отрицателния ни  прираст, това, което прави държавата с нас е в пълно противоречие със привидната и загриженост за преодоляване на демографския срив. Дано да съм успяла да обясня това, което мисля.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: ---------- в Юли 13, 2006, 16:38:10 pm
... в синхрон с предписаните в Протокола мерки.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: hipokrat в Юли 13, 2006, 16:55:13 pm
."Необходимо е да се саботират грижите за бременните, новородените и родилките и да не се допускат реални мерки за защита на майчинството.
3. Да се спъва профилактиката и да се прави всичко за намаляване средната продължителност на живота на гоите. "
Това е едно от нещата, които имам предвид!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: valer4o в Юли 14, 2006, 20:47:10 pm
МАЙ ГИ ХВАНА СРАМ И СИ ОПРАВИХА СВИНЩИНАТА, НЯМА ВЕЧЕ ДИСКРИМИНАЦИОННА ВЪЗРАСТ ЗА ТЕЗИ ЛЕКАРСТВА
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Юли 18, 2006, 02:31:12 am
Там е работата приятели че тези лекарства не помагат ;) Само пълнят хазните а резултата е че се лекува... нищо...
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: IYI в Август 09, 2006, 18:25:57 pm
С тази програма задействат само процесите на равновесието тъй като ще оцелеят само най-силните, което се явява математически погледнато като закон!След, което закономерно ще се съберат!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: valer4o в Август 16, 2006, 18:36:48 pm
А какво означава най-силните????? По-скоро най-избраните. От 3-та степен нагоре.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: IYI в Август 16, 2006, 20:12:28 pm
 :)
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Tangrata в Август 17, 2006, 08:33:22 am
Лечебното гладуване помага при много от различните видове заболявания, а също и при повечето случаи на стерилитет, включително мастопатия, опасности от рак на гърдата,яйчниците и т.н.

Аз самия съм правил това плодолечение, по системата на д-р Емилова и ви уверявам, че дори и при здрави хора, ефекта е поразителен.

Сори за офтопика :)
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Септември 05, 2006, 06:54:54 am
До 2010 г. децата от 7 до 14 г. ще намаляват с 11 000 годишно

Най-често мрем от инфаркти, инсулти и рак, показва анализ на НСИ

Красимира Янева

Престъпленията спадат, близо половината кражби - разкрити

Регистрираните престъпления в страната през 2005 г. намаляват. Само 3 г. по-рано страната ни е била на 9-о място по този показател от страните от Централна и Източна Европа. За сравнение в Унгария, Естония и Словения коефициентът на регистрираните престъпления е повече от 2 пъти по-висок от този у нас.
6 от всеки 10 престъпления у нас са разкрити през миналата година. Разкриваемостта се покачва, както и осъжданията, пише в доклада на НСИ. През миналата година около 3300 непълнолетни са получили присъди, като за близо половината те са условни.
През 2005 г. регистрираните криминални престъпления у нас са 124 022, като за последните 5 г. са намалели с 9,5%. Най-много от тях са кражбите. От 65 500, извършени през м.г., извършителите на около 30 500 са ясни. Посегателствата на моторните превозни средства намаляват от 7708 през 2004 г. на 5904 през 2005 г. За такива престъпления са заподозрени и уличени 1154 лица.
Регистрираните престъпления, свързани с наркотици, скачат от 2412 през 2004 г. на 2720 през 2005 г., като най-висок е делът на случаите на производство, притежаване, разпространение и пренасяне на наркотици.

Престъпленията срещу личността, като цяло, са нараснали. Убийствата са 472 или с 4 % повече от 2004 г., а изнасилванията са намалели с близо една четвърт и са били 403.
Икономическите престъпления за една година са намалели и са 13 054. Те са нанесли щети за 1,5 млн. лв.
По-високо производство - повече боклук
С 30% са се увеличили образуваните отпадъци от ръста на производството у нас. Нарастването на БВП през 2004 г. с 5.6% спрямо 2003 г. е довело до увеличаването на боклуците, твърдят авторите на анализа на НСИ.
По данни на общинските администрации през 2004 г. на депа с организирано сметоизвозване са събрани общо 3 092 000 тона битови отпадъци и 338 000 тона други. Средно на човек от населението са образувани 472 кг годишно битова смет, което е с 30 кг по-малко спрямо 2003 г. и с 46 кг по-малко в сравнение с 2000 година.
През 2004 г. за опазване и възстановяване на околната среда са изразходвани 655 млн. лв. и в сравнение с 2003 г. увеличението е 13%.
Първи сме по смъртност в Европа. Това показва анализ на НСИ за социалното, деографското и икономическото развитие на страната през 2005 г. По предварителните данни на института за 2004 г. след нас по висока смъртност са Естония и Литва, съответно с 13,2 и 12 на 1000 души. В същото време тя е най-ниска в Ирландия и Люксембург.
113 374 души са починали през миналата година в България. Населението ни е намаляло с 42 299 и в края на 2005 г. е 7 719 000 души. Данните сочат още, че мъжете умират по-често от жените, като най-висока е тяхната смъртност в селата.
Инфарктите, инсултите и хипертонията са на първо място сред причините за високата смъртност у нас, показва още анализът. Те са поразили две трети от починалите през миналата година, като мъжете са повече от жените. Инфаркти и инсулти поразяват силния пол след 35 - 39 г., а дамите към 40 - 44 г.
На второ място сред причините за високата смъртност в България са туморите - 15,8% от българите през 2005 г. са си отишли от рак. Тук по-засегнати са жените. По смъртност от онкологични заболявания страната ни е на трето място в Европа. Пред нас са само Русия и Украйна, пише в анализа на НСИ. Третата причина за смъртните случаи у нас са болестите на дихателната система.
Независимо че сме първенци по смъртност в Европа, от 1990 г. насам продължителността на живота на българите се увеличава. В анализа на института за 2005 г. пише, че нежният пол у нас живее средно 76,3 г., което е със 7,3 г. повече от мъжете. В същото време обаче застаряваме - децата на възраст под 15 г. намаляват, а пенсионерите над 65 г. се увеличават. През последните години расте само броят на децата на възраст 3 - 6 г. Ако условията не се променят съществено, до 2010 г. броят на децата на възраст 7 - 14 г. ще намалява средногодишно с около 11 000. За същия период тийнейджърите от 15 до 18 г. и младежите от 19 до 23 г. ще намалеят съответно с 26,5 и 12,4%. Нивото на естествения ни прираст през м.г. е -5.4‰. В селата смъртните случаи са много повече от ражданията. Най-ниска е раждаемостта и най-висока е смъртността в Северозападния район и Северния централен, пише в анализа на НСИ.
През 2005 г. в България са родени 71 640 деца, от които 71 075, или 99.2%, са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличил с 1189 деца. Средно една българка е родила 1,31 деца, а за да се осигури възпроизводство на населението, трябва да дава живот на 2,1 българчета. От 1990 г. насам расте и броят на извънбрачно родените бебета. Така през миналата година всяко второ е такова. Тогава 34 858 са живородени от самотна майка или такава, която няма сключен брак.Коефициенти на естествен прираст и плодовитост.

Данните са от НСИ.
* Тоталният коефициент на плодовитост е средният брой живородени деца от една жена във фертилна възраст.

Източник: http://www.voininatangra.org
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Amenun в Септември 07, 2006, 13:56:48 pm
Това което прочетох тук е много страшно. Незнам от къде се сдоби с тази информация.
ИМА ГОСПОД И ТОЙ СИ ЗНАЕ РАБОТАТА!!!
Знам че дори всеки втори да знае твзи неща, не всеки втори би се заинтересувал от тях.
Хубаво е да знаешч че има хора които вярват и усещат и се борят за оцеляването на "себеподобните".
Трябва да се държим.....един за друг !!!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Amenun в Септември 07, 2006, 23:57:10 pm
Абе хора защо тука все така става, че като се заговори за нещо сериозно и винаги има едно главно "Аз" и хващане за гърлото????? тези неща които е качил Хорус, верни или не, са изтекли от някъде!!! Замисля те ли се, че дори и да не са истина, а според мен са, защото все си мисля , че има нещо такова, са една отвратително лоша шега!!! И факта че фигурират, достъпно. Говори за това, че има идея и е мислено!!!??
А по повод България, някои хора май наистина не си давад сметка колко благодарни трябва да са, че са родени ТУК.
Лекарствата са супер боклук, природата ни е създала съвършени. И тя се е погрижила за всичко от което имаме нужда....! Лошото е че "лекарите" пристрастяват организма ( увреждат) и от там произлизат все по-лоши и лоши болести, освен това започват да печелят от човешките страдания и разпад( болести). Тоест един вид се самоунищожаваме. Ужасно парадоксално е !!! А като се замислиш в колко отношения стоят така нещата !!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Септември 08, 2006, 00:01:43 am
Amenun, какъв е конкретният въпрос в случая :D
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Amenun в Септември 08, 2006, 10:41:48 am
Въпросът е !   Всичко ли е енергия? И ако е така, то защо мислим толкова много върху отрицателни неща? Не ги ли храним по този начин ? Положителната мисъл лекува тялото, също така и душата ( духа). Защо тогава да не можем  да помагаме на другите, да бъдем един вид, тяхното хапче?!  И в случея- както тези хора ни "унищожават"- благодарение на обединението си. Не може ли това да се случи между нас ???  :) 
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: IYI в Септември 08, 2006, 11:27:24 am
ДА ХРАНИМ ГИ!!!!НАЙ НАКРАЯ НАКОЙ ДА ГО КАЖЕ, БРАВО!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Септември 08, 2006, 17:36:37 pm
Ами защо ги храните бе? Това е чисто и просто за информация! Нищо повече! НИЩО ПОВЕЧЕ!
Ще ги храниш ако почне да те е страх, да се притесняваш за това как ще я караме и т.н.
Това е информация, която да ти помогне да разбереш състоянието на нещата и да те ориентира какво трябва да правиш и как да мислиш.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: IYI в Септември 08, 2006, 17:45:05 pm
Предполагам вече всички разбраха защо им е перфектна системата, защото винаги ги захранваме и с лошо и добро!Това, което сме разбрали...
Зло, което е споделено е размножено такова!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Септември 08, 2006, 18:25:40 pm
Информацията не е зло!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: IYI в Септември 09, 2006, 00:19:47 am
Хорус, информацията не е зло, въпроса е какви канали отваря, информацията е ключ.Тоава е информация от мисля.., трето ниво.Споделяйки инфо. ти насочваш нечие съзнание към тази информация и се получава свързване, след което потичане, с други думи без значение какви са ти намеренията, говорейки примерно за масонските копелета, много хора започват да мислят за тях и отлагат мислована енергия и се получава конструкция-Егрегор, след, което този егрегор влива енергията именно в тези масонски копелета.Какво правят
те, просто създават множество установки, които ни насочват мислите към тях и ние надуваме егрегорчето до пръсване, а те имат енергия и т.н.Системата е безупречна ние винаги ги захранваме, това е лабиринта, но има система за излизане, но за хора, като нас не е интересна.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: milenski в Септември 09, 2006, 00:25:26 am
Споделяйки инфо. ти насочваш нечие съзнание към тази информация и се получава свързване, след което потичане, с други думи без значение какви са ти намеренията, говорейки примерно за масонските копелета, много хора започват да мислят за тях и отлагат мислована енергия и се получава конструкция-Егрегор, след, което този егрегор влива енергията именно в тези масонски копелета.Какво правят
те, просто създават множество установки, които ни насочват мислите към тях и ние надуваме егрегорчето до пръсване, а те имат енергия и т.н.Системата е безупречна ние винаги ги захранваме, това е лабиринта, но има система за излизане, но за хора, като нас не е интересна.

Абсолютно вярно и перфектно обяснено!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: IYI в Септември 09, 2006, 00:44:50 am
Макар и запознат с информацията от I, II, III и до накъде от IV ниво в енергийноинформационната система тази информация е 1%.По-интересно е с противодействията, там е истинското изпитание, но това е инфо от нива, които трудно се достигат.В тези нива варианта е посвещение и изпитание.Енергоинформационните паразити са супер елементарни, но преждевременното им спиране за досег с твоето съзнание е мнооогооо трудно.Да не говорим за целенасочените въздействия от нета и компа..., които усилват атаките.Както казах системате им е много добра, но противодействието е най-елементарното нещо, формулата е най-проста, а именно;
Не мисли!-ха-ха-ха, а кой може да устои на интереса, ми никой, за това продължаваме да ги захранваме с ток, а те ни дават материал за работа и разполагат с най-качественият заряд-енергоинформациониият заряд на хора като нас!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Септември 09, 2006, 01:38:04 am
Така е, затова повтарям на всяко подходящо за случая място - много е важно всичко това от кого се чете и по какъв начин се поднася!!!
През тази информация просто трябва да се преминава. Нищо повече. Задълбаваме ли в нея ще си тънем в 3то. В същото време - съгласи се - тя е лост за едни, за други не е нищо, но за някои е лостЪТ, който събужда искрата и разчупва яйчената черупка, в която човекът-робот се е затворил!!!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Mirotvorec в Септември 09, 2006, 01:59:01 am
Цитат
Не мисли!-ха-ха-ха, а кой може да устои на интереса, ми никой, за това продължаваме да ги захранваме с ток, а те ни дават материал за работа и разполагат с най-качественият заряд-енергоинформациониият заряд на хора като нас!
Тази информация  е една суха статистика в същността си, тя почва да действа едва когато се облече с някаква емоция, а още по-силно- с намерение. Именно нашата емоционална реакция(позитивна или негативна) служи като захранващ ток за различните егрегори. Хубаво е да можем  да бъдем безпристрастни, като страничен наблюдател, тогава нищо не излиза от нас и никого не захранваме. Може бе призивът от подписа ми е решението.  :P
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: IYI в Септември 09, 2006, 15:57:41 pm
Миротворецо, много интересна формула не се бях замислял, както и Хоруса е прав, нека работим в направление безпристрастност!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Amenun в Септември 12, 2006, 11:39:40 am
Оо, аз си мисля, че не мога да бъда безпристрасна към нща от този род. Прекалено мащабни са за да си безпристрастен.И сега ства много противоречиво в главата на АМЕНУН ! хахахахах, съгласна съм изцяло с IYI но на практика не излиза..... и к'во правим :)
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Mirotvorec в Септември 12, 2006, 12:35:43 pm
Кога едно нещо ни се струва мащабно? Когато имаме чувството, че сме много малки, а то пък идва от усещането за отделеност от себеподобни. Значи нужно е един път за винаги да разберем, че никой не е сам, свързани сме и изобщо-усещането за единност е спасението.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: AU в Септември 12, 2006, 12:40:21 pm
 скоро ще ни ЕКСТРДИРАТ направо в ЧЕРВЕНАТА КНИГА , ще пише , внуците на ЕНОХ : ИЗЧЕЗВАЩ ВИД  >:(

  ЕЗК 
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: IYI в Септември 12, 2006, 15:18:04 pm
Ако знаете какво отключва тази безпристрастност, за всичко, което говирим ключът е в безпристрастието, като най-висша техника!Който знае разбира!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Shiver в Септември 13, 2006, 12:38:18 pm
Нещо май ви гони параноята...
Ако целия свят е искал да ни унищожи, отдавна вече да сме изчезнали.
Някак нереално ми звучи..., а и някак ръсистки.
Промиване на мозъци и тем подобни...
Вие едва ли не изкарвате,че всяко нещо е част от някакъв велик замисъл.
Не се опитвам да ви провокирам, но това ми изглежда доста налудничаво, едва ли не като сценарий на някакъв хорър. Още повече, че всичко е на теория.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Mirotvorec в Септември 13, 2006, 12:57:37 pm
Да оставим квалификациите, щото едва ли някой ще се впечатли от тях, но ето за това:
Цитат
Вие едва ли не изкарвате,че всяко нещо е част от някакъв велик замисъл.
...си абсолютно права.  :D  Нима не вярваш, че твоят живот е плод на точно такъв велик замисъл?
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Oberon в Септември 13, 2006, 13:51:46 pm
Shiver, добре дошла във форума. Успех и тн:)

Не ни гони параноята, поне повечето от нас де:) Но нека ти кажа следното: всичко, което става покрай теб, не е случайно. Природата е една велика хармония, в която единствения трън сме ние:)
Не казваме, че всичко е конспирация, а че има шансове за такава. Аз поне така мисля.
Аз гледам да не стигам докрайности, за да не стана наистна параноик. Някои от нас вече са почти опечени параноици:)))) Например asdfghjkl като види по-странна облачна формация, започва да се вайка кога са пръскали:) Иди му обеснявай, че всичко се променя, променят се и облаците. Друг е въпроса, че наистина има странни облаци, които няма как да бъдат лесно обяснени. Но това не означава, че над България денонощно пръскат със син камък или там каквото е:)
Понеже си малка, има време да пораснеш и да преосмислиш доста неща. Лично за мен, задълбочаването в тези конспирации няма смисъл. Просто...информация. Много по-важни неща ни чакат нас, като оцеляването например. Защото нашият вид си отива, съжалявам. И никой няма да ни помогне, както не го е правил досега.

По темата: Дали има или няма такава програма...всичко сочи, че има...ама дали си умираме от това или от собствената простотия....не знам. По-скоро второто...Ако в тази държава се спазваха законите ( или поне някой е заинтересован да се спазват ) нямаше да е така.И теб нямаше да те е страх да отидеш на дискотека, и мен да си пусна детето:) Капиш?

и тн и тн...


Оберон
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Amenun в Септември 13, 2006, 17:40:04 pm
Нещо май ви гони параноята...
Ако целия свят е искал да ни унищожи, отдавна вече да сме изчезнали.
Някак нереално ми звучи..., а и някак ръсистки.
Промиване на мозъци и тем подобни...
Вие едва ли не изкарвате,че всяко нещо е част от някакъв велик замисъл.
Не се опитвам да ви провокирам, но това ми изглежда доста налудничаво, едва ли не като сценарий на някакъв хорър. Още повече, че всичко е на теория.


Това май го обсъждахме вече :) :) :)
Знаеш ли ако прочетеш 6-7 теми от където и да е из форума, изключая  FUN, не ч е лош :) :) :). Помислиш и видиш, няма да има такива въпроси от твоя страна.
Поздрави  от пеперудите и птиците  :D
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: AU в Септември 13, 2006, 18:35:53 pm

 МОЛЯ , за повече текстове и линкове за ПРОБЛЕМА с ЦИГАНИТЕ  ???, и тяхната роля  в разпределението на БГ като губерния подвластна на СИНДЕРИОНА  :-\

 БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО

  ЕЗК 
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Shiver в Септември 14, 2006, 10:05:31 am
Преди да се регна някъде, имам навика да преглеждам някои от темичките и уверявам ви, не се ограничих само с раздел Фън ;D
Държа да поясня, че имам роднини евреи. И католици, и индуси, че и двама будисти:) И досега не съм забелязала нещо нередно в тях. Ето защо малко ме шашнахте.
Нито се опитвам да ви обидя, нито да споря. Ясно, имате си свое мнение :) Приемам го и приключвам с тази тема.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: ---------- в Септември 14, 2006, 11:49:28 am
Преди да бързаш да приключваш с тази тема, Shiver, или с която и да е друга, като че си носител на абсолютна обективност, ти предлагам да се запознаеш по-обстойно със застъпваните във форума гледни точки. Отношенията с роднини от различни етно-културни пластове (което в твоя случай ми се вижда малко преувеличено,) не е аргумент в защита на твърдението, че ционистки заговор и провеждана под шапката му политика не съществува. Никъде в този форум не се твърди, че еврейството, католицизмът или каквото и да било обществено обединение е изпълнено изцяло и без остатък със зли намерения. Следователно, близките отношения с няколко такива хора не могат да бъдат критерий за несъществуването на определени политически намерения у други, притежаващи същата идентификация. Тук, дори конкретно в настоящата тема това изрично е отбелязвано и ако някой действително "прегледа темичката", може да го установи. В настоящата тема, а също и на много други места из целия сайт са дадени многобройни исторически факти, материали и докумени, направени са повече или по-малко задълбочени анализи (чисто логически или понякога - не до там), които дават обективна и недвусмислена сигурност, че ционистки намерения и в частност - антибългарски намерения не само съществуват, но и оказват сериозен резултат, видим с просто око в заобикалящата ни действителност. Това остава с почти научна тежест, без никакво място за компромисната формулировка "всеки си има право на мнение". Част от нещата далеч надхвърлят простото мнение...
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: ultrafutur в Септември 14, 2006, 11:53:17 am
 :o :o :o

Peace & Quiet
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Септември 16, 2006, 19:16:14 pm
Откровението на един член на Синедриона за плана срещу славянските народи (http://www.xnetbg.com/www/site/smf/index.php?topic=2162.0).
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: RedGuy в Ноември 19, 2006, 13:20:10 pm
Цитат
XII. Съкращаване числеността на гоите чрез други форми на геноцид:

1. Да се направи невъзможно създаването на многодетни български семейства.
...
4. Да се завишава възрастта, при която се разрешава встъпване в брак.
...
6. Да се разработват нови закони (екодемографски войни) за ликвидиране на гойските маси без военни действия, без материални загуби, чрез глад и обедняване.

Над половин милион души у нас не могат да имат деца

Близо 6 на сто е намалял броят на децата в България от 1990 година насам, сочи доклад на асоциация „Родители". Според изследването, в момента в България има 270 000 семейства, които не могат да имат деца, информира Дарик радио.

Според данните представени днес от 1990 година насам, броят на хората в под трудоспособна възраст намалява значително. Ако през 1990 година тази част от населението е била около 21%, то през 2005 година процентът е близо 15.

48% от младите хора и децата в България не практикуват никакъв спорт, а други 27% спортуват веднъж месечно.

Според данните представени днес, все по-голям е броят и на децата, които не тръгват на училище или отпадат преди да завършат основното си образование. В момента в България има над половин милион души, които не могат да имат деца.

От асоциация „Родители" предлагат, за да се преодолее демографският срив у нас, да бъдат приети привилегии за многодетните семейства. Сред тях са, гъвкаво работно време и по-големи отпуски и болнични.
!src http://news.ibox.bg/news/id_1132787655
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Mirotvorec в Ноември 19, 2006, 14:06:50 pm
Цитат
В момента в България има над половин милион души, които не могат да имат деца.
Ей, да няма грешка?  :o  А ако наистина е така-каква е причината?
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Gil-Galadh в Ноември 19, 2006, 22:27:21 pm
импотентност,стерилитет и подобни,от една страна заради психически условия,от друга заради всоката средна възраст на населението и от трета заради биологични причини,но тя най-малко
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Mirotvorec в Ноември 20, 2006, 00:11:32 am
Ако пък се наложи "старата гвардия" ще спасява положението...  ;)
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: RedGuy в Ноември 20, 2006, 10:08:48 am
...Важното е конспирация да има.... ;D ;D ;D :P
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Ноември 21, 2006, 14:51:38 pm
Red, това което правиш е много важно, продължавай ако имаш възможност и желание, накрая когато се понатрупат повече такива "съвпадения", може да се направи и сборник, който да се разпространява като книга, заедно с другия документ, на равина за славянските народи.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: RedGuy в Ноември 23, 2006, 10:48:52 am
Red, това което правиш е много важно, продължавай ако имаш възможност и желание, накрая когато се понатрупат повече такива "съвпадения", може да се направи и сборник, който да се разпространява като книга, заедно с другия документ, на равина за славянските народи.
Незнам ХОрус, доколко е полезно, щото даваме храна на такива като Колчаков:  ???
http://news.ibox.bg/news/id_56230070

Цитат
Управляващите водят политика на геноцид и това скоро ще предизвика сериозни сътресения, предупреди заместник-председателят на СДС доктор Иван Колчаков.

НО, както казах по-горе, важното конспиративния керван да върви напред... :D
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Mirotvorec в Ноември 23, 2006, 11:40:51 am
Иван Колчаков....  :-\
Цитат
Здравеопазването е последната грижа на управляващите у нас. Няма друга държава като България с такова отношение към здравеопазването и човешкия живот, изтъкна Колчаков.
..................................................................................................
Това е нехуманно, несолидарно управление, което прави див капитализъм, прави големи капитали, огромни групировки и обръчи, добави Колчаков.
Затова пък неговата клиника си работи на пълни обороти. А баща му притежава най-модерната ферма в южна България, построена и оборудвана с пари на ЕС.
Цитат
Той допълни, че когато бюджета се дебатира, опозицията разполага само с 10% от времето.
Същото е и при вот на недоверие - 90% от времето е на управляващите. Това е 90% тодорживковска България, заключи Колчаков.
Ами кой накара другаря Колчаков да се пребоядиса в синьо? Сега щеше да е на власт и да се бие в гърдите за своя принос като лекар в здравеопазването.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Joro Velev в Ноември 27, 2006, 18:44:56 pm
Здравеопазване?
Явно ни опазват от здравето..... ;)
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: georgi_nz в Януари 05, 2007, 22:10:18 pm
Здравеопазване?
Явно ни опазват от здравето..... ;)

Да - със всички средства ( откраднати от нас) и сили ( на тъмната страна).
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: blashyrkh_79 в Февруари 26, 2007, 14:29:13 pm
А кога ще му дойде? Май няма да дойде такова време. А защо не действаме още? Някои от отговорите може да намерите в книгата "Защо толкова малко успяваме" на Юлиян Генов. Вярно,  в нея има доста неща, с които не мога да се съглася, но май търпението е наша извратена национална черта.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: JulesWinnfield в Март 11, 2007, 00:07:25 am
 ОГРОМЕН СКАНДАЛ: "ТУРЧИН се гаври с българчета! НАСИЛВА ги да му правят свирки на 3 март!

(http://www.varna-sport.com/pics/1173203026.jpg)

Огромен скандал избухна по оста българи - турци. Националните медии обаче мълчат. Една от тях знаеше за гаврата. Дори бе пратила свой екип, но снощи в новините не бе казана и дума. В прегледа на печата тази сутрин нито една телевизия с изключение на телевизия "Варна" не видя материала разпънат на 2 страници на "24 часа", където пише: Нечовешка гавра с две 18-годишни момчета взриви
спокойствието във варненското село Генерал Киселово. 32-годишният Несрин Ахмед преби и насили учениците в кръчмата си, пред очите на 7-8 мъже, също турци, които изобщо не реагирали. Гаврата навръх националния празник на България (3 март) започнала с обвинения за откраднати кабели и продължила с насилствен секс, викове "гяури" и "дезинфекция" на жертвите с белина.
Момчетата са в шок от изживения ужас и не смеят да се покажат на улицата, нито да отидат на училище. Близките им обаче са сериозно притеснени от факта, че след 72-часов престой в ареста районният съд в Девня вчера определи 2000 лв. парична гаранция за свободата на насилника.
Генерал Киселово ни посрещна вчера с пусти улици. Хората се криеха по дворовете си при вида на репортерската кола на вестника. Две момичета ни опътиха към къщата, в която живеят едното от пострадалите младежи и баща му. Те побързаха да ни покажат посоката и сведоха погледи към земята. Съседът на Панайот и Живко Яневи също се скри зад оградата на къщата си, въпреки любопитството си да разбере кои сме. Върлинесто момче излезе от съседната къща и дълго ни разпитва преди да ни отговори. Първо искаше да се увери кои сме и кой ни е дал адреса. Синината под едното му око, отокът под другото и марлята, прикриваща шевовете на главата му, говореха ясно, че е бит сериозно и съвсем скоро. След няколко уточнения от наша страна Живко най-после започна да говори тихо и през оградата на къщата. Първо ни каза с подобие на усмивка, че преди в неделя, ден след инцидента, навършил 18 години, но не посмял да празнува пълнолетието си. После момчето гушна едно малко котенце, което мяукаше в краката му, и започна да говори монотонно.
"Беше в първите часове на трети март. Около половин час след полунощ. Един познат дойде у дома и помоли баща ми да ме пусне да отида у тях да гледаме някакъв филм. Доста вървяхме пеша, докато стигнахме до кръчмата на Нешката, която е в другия край на селото. Там приятелят ми ме помоли да влезем вътре, за да си купи цигари. Когато влязохме Нешката ме подкара с ритници и юмруци от вратата и крещеше къде са кабелите", с поглед забит в земята говореше Живко. В това време подмамено по подобен начин в барчето било доведено още едно момче - Симеон. След жесток бой с юмруци, ритници и дървена бухалка собственикът накарал момчетата да се съблекат голи. Седем-осем мъже в кръчмата седяли по масите и гледали с интерес какво се случва без да се намесят.
"Би ме около 15-20 минути. Хвърли дрехите ни в огъня и после ме изведе навън. Гол. След малко пак ме вкара в заведението и продължи боя. После пак ме държа гол на улицата", каза момчето.
По време на побоя момчетата разбрали, че Нешката ги обвинява, че са откраднали някакви кабели. Те дори не знаели за какво става въпрос. "Накара ни да се наведем и да се подпрем на едната маса. Заля ни отзад с белина, за да ни дезинфекцира, каза, защото смятал да прави секс с нас. После взе да ни обяснява, че трябва да му дадем пари да си купи нова фланела и нов панталон, защото по неговите имало пръски от нашата кръв и били мръсни. Първо каза, че трябва да му дадем 50, после 80, накрая стигна до 120 лева", съвсем тихо продължи разказа си момчето. За гаврата, която последвала, Живко не иска да си спомня. След още една серия пердах мъжът го накарал да прави орална любов с него. "Нямаше как да избягам. Бях пребит и гол. Нямах сили да се съпротивлявам. Беше ужасно и много унизително. Нешката и останалите мъже в барчето си спретнаха купон за трети март с нас", с половин уста сподели Живко. В това време в разговора се намеси баща му Панайот. "В селото има много турци, но живеем заедно без да е имало досега никакви проблеми. Познавам семейството на Нешката, които също са турци, но никога не се имали проблеми с тях. Затова не искам много да говоря за всички обиди на расова основа, които е сипал по сина ми", обясни мъжът. Въпреки това той беше изключително възмутен от факта, че навръх нациолналния празник са наричали сина му гяур и е бил обиждан на българин.
"Когато се прибра у дома и ми каза какво се е случило, веднага потърсих помощ от полицията. Заведох Симеон и сина ми в полицейския участък във Вълчи дол и после в съдебна медицина, за да им изкараме свидетелства за побоя. Веднага подадохме жалба. Пари да водим дело обаче нямаме. Казаха ни, че държавата ще съди насилника, а ето че съдът го пусна на свобода. Детето ми не е ходило на училище след случая и не зная как ще събере сили да отиде и да погледне приятелите си в очите след всичко, което е изживял. Най-вече след сексуалната гавра. Нито той, нито приятелят му искат да си спомнят за вечерта. Трябва да ги заведа отново да дадат показания. Надявам се, че съдът ще реши справедливо случая и няма да си затвори очите", каза Панайот Янев.
Мъжът призна, че след ареста на Нешката, който се казва Несрин, са му предлагали пари, за да не подава жалба. Той обаче отказал. Сега разчита изцяло на неподкупността на магистратите, пише Лиляна Трънкова във в-к "Местен 24 часа".


ПРОКУРАТУРАТА: "Затвор за насилника, ако се докаже блудството"
ЛИЛЯНА ТРЪНКОВА

До 6 години затвор е наказанието за престъплението, в което двете момчета от Генерал Киселово обвиняват съселянина си Несрин Ахмед, обясниха от прокуратурата в Девня. Държавните обвинители допълниха, че са назначени допълнителни експертизи и предстоят още разпити на свидетели и на пострадалите момчета.
Тъй като обвиняемият не бил осъждан досега и имал постоянен адрес, съдът му предели парична гаранция като мярка за неотклонение, казаха магистрати. Хората от селото обаче се притесняват, че ако Несрин бъде пуснат на свобода, може да повлияе на показанията на пострадалите. Хора от селото споделиха, че той се държал грубо с много хора и не за първи път налитал на бой. Имало и други пострадали от яростта му, но никой не смеел да се оплаче от него. Възрастен мъж твърдеше, че Несрин има условна присъда, но справката в масивите на МВР сочи, че не е бил осъждан и няма криминални регистрации. Полицията в Девня настоявала насилникът да бъде задържан под стража, но чистото му досие натежало при вземането на решение, коментираха от полицията. Разследващите допълниха, че на сексуална гавра бил подложен само Живко. Приятелят му Симеон бил пребит, но Несрин не е блудствал с него. За изясняването на цялата ситуация, днес ще бъдат проведени допълнителни разпити, обясниха от ОДП.
Второто бито момче - Симеон Славов, категорично отказа да разкаже пред вестника какво се е случило. Той също не излиза от дома си и не ходи на училище след случилото си.

Снимка Орлин Цанев
Живко, който беше пребит и насилен от турчина Несрин застана пред фотоапарата на Орлин Цанев и разказа на Лиляна Трънкова за гарвата на "3 март".


http://www.varna-sport.com/?pg=ViewNews&NewsID=1173249361

темата във Войни на Тангра : http://www.voininatangra.org/modules/ipboard/index.php?showtopic=976
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Alien в Март 19, 2007, 12:20:02 pm
Започва чистка на българския народ

Монитор

"Започва чистка на българския народ, защото той се оказа некачествен", пророкува гадателят Емил Лещански пред екип на "Монитор" вчера.
Повод за злокобното предсказание станаха множеството автомобилни катастрофи, отнели десетки животи през изминалите дни.
От астрологична гледна точка, катастрофите ставали заради взаимодействието на Сатурн, Нептун и Уран, но това било временно.
До месец юни, ясновидецът смята, че ще измрат хиляди хора в България, само заради катастрофи и природни бедствия.


Доста интересна интерпретация, аз лично много се съмнявам че ще си отидат баш "некачествените" щото ако принципа беше този досега отдавна да се  е усетило.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Albinoni в Март 19, 2007, 12:26:40 pm
Емил Лещански - този пък сега какъв е и кой му диктувал и на него :-X Офф, аман от екстрасенси и контактьори и т.н. субекти. Най-много да си е сцепил мрака в нашия форум  ;) :P и сега ...давай, прогнози до скъсване ;D
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Gabaro в Март 19, 2007, 13:59:01 pm
Тоя тип трябва да отиде да се прегледа на психиатър. Б*си хората! Само си търсят реклама на гърба на другите. Предлагам да основем асоциация "Анти-врачка" под мотото "Стига сте лъгали хората с глупости, само и само да им се докопате до парите!"
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Април 08, 2007, 17:25:07 pm
http://www.xnetbg.com/www/site/smf/index.php?topic=2458.msg57605#msg57605
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Petee в Април 22, 2007, 12:05:28 pm
Боже, докога ще страдат българите, Боже?!
Няма как. Предупредени сме, че ще останем до 300 000 ако не следваме повелите на Небето.
Дано само най-лошите си отидат.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: RedGuy в Май 03, 2007, 09:22:52 am

...
V. Забавяне развитието на гоите:
...
5. Посредством вредни и непълноценни храни гоите да бъдат превърнати в безпросветно стадо, в безинициативни, бездейни и .затлъстели свини. Кръвта им трябва да бъде кисела, а не алкална.

...
Всеки втори българин с наднормено тегло

Близо 57 на сто от българите страдат от наднормено тегло, а 33 на сто - от затлъстяване.
Със затлъстяване са и 10 на сто от българските деца.

Около 25 на сто от европейците са със затлъстяване, отбелязва д-р Светлозара Илиева от Асоциацията за изучаване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания, цитирана от БТА.

Във връзка с този проблем е предприет петгодишният проект от Европейския съюз с 14,5 млн. евро.
В проекта в България участват 106 семейства, в които единият родител и едното дете страдат от затлъстяване.

Търсим връзка в генетичното предразположение към затлъстяването, като изследваме генетичен материал, взет от участниците в проекта, заяви д-р Илиева, една от организаторките на проекта, цитирана от zdrave.bg.

През първите осем месеца от началото на проекта участниците консумират нискокалорична храна, като очакването е теглото им да се намали с до осем процента. През следващите шест месеца те ползват препоръчителна диета, а през останалите шест - участниците се хранят на свободен режим, поясни тя.

Здравните разходи, свързани с преодоляването на проблема със свръхтеглото в Европейският съюз са 70-130 млрд. евро. В проекта ще участват специалисти в нутрициологията и обезитологията от Дания, Холандия, Германия, Испания, Англия, Гърция, Чехия и България. Институционален координатор на проекта за България е болница "Цар Борис Трети".

Изпълнението на проекта ще продължи до края на 2009 г.
Неговата цел е чрез научните центрове, които работят в областта на метаболизма и здравето, да се проучи влиянието на хранителните режими върху 350 български семейства. На базата на изследванията ще се идентифицират геномни предиктори на успешно намаляване на телесното тегло и ще се разработят - с помощта на хранителни компании и предприятия - нови храни с добър вкус, които помагат да се намали приемът на храна чрез предизвикването на сигнали за ситост.
Ще се създадат и нови правила, съвети и хранителни режими, които могат да се прилагат в здравната практика, за да се поддържа здравословно телесно тегло, каза още д-р Илиева.

http://news.ibox.bg/news/id_281034525
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Ashaman в Май 28, 2007, 20:00:15 pm
Боже, докога ще страдат българите, Боже?!
Няма как. Предупредени сме, че ще останем до 300 000 ако не следваме повелите на Небето.
Дано само най-лошите си отидат.


???
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Scorpion в Май 30, 2007, 18:56:01 pm
30.05.2007
МАЛКО РАЗМИСЛИ ЗА РАЗНИ ТАМ ИЛЮМИНАТИ

 8)
БЪЛГ-АРИИ, ГОСПОД-АРИИ,

Цял свят сега нази гледа и особено любимите Илюминати, на които нещо препречваме пътя към пълното световно господство, като първична духовна нация и която смятат, че трябва да бъде до крак унищожена.
От върха на голямата илюминдаска пирамида голямото око ни гледа даже под електронна лупа, превърнали ни в експериментални бели мишки, зачислени към многобройните им секретни лаборатории. Гледат ни змийски студено през микроскопа, как се гърчиме под техните сатанински психотронни опити върху физическите ни, психическите ни  и духовните ни сили, които са вече на изчерпване.

Но, това им е и целта на заниманието, нали ?
Модификация, че да станем като тях пишман фалшификат бездушни двукраки същества от най-нов тип, без артък или ножа по илюминатски, като ритуални жертвички.

Да, нооо, твърде далече вече отидоха с опитите си, както си им и подобава напълно на тези бездушни маняци. За тях граници няма, нито за техните палачи.

Главните експерименти поприклчюват вече и започват поголовното изтребване на мишките, злоупотребявайки напълно, с безкрайното търпение и пасивност на висшата благородна българска нация.
Малко разяснение. Всеки благороден и с извисена духовност истински човек, не намира за нужно да го доказва наляво и надясно това в действие, освен когато наистина много се налага. Освен това, той си мисли, че всички са като него и не го афишира. Това правят само тези, които не са такива.

Но, така и така тези, които не са, като него, няма да го разберат, дори и да трябва да слезе на тяхното низше ниво и да им обясни, нищо няма да се получи.
Да, но те искат да  слекат долу при тях всички, които не са като тях, там е я проблема и всички да са като тях от плазмодийно-сатанинската форма.
Купонът тече, търпението се изчерпва, вече читава глава почти не остана, трябва да се излезе от тази невероятно голяма пасивност и за кой ли път да докажем, че ДУХЪТ ВИНАГИ ПОБЕЖДАВА МАТЕРИЯТА, особено, когато е изцяло прогнила.

Да идват духовете, а не танковете, всички артисали  в патакламата от комуняги и илюминати български духове и да започваме спасението на нацията, иначе мор ни чака и духовен, и физически.
Това е изпитанието на съдбата на нацията и тя е длъжна да поведе борбата на духа за света и да победи бездушната материя, която иска да ни погълне, като изначални духовни същества.

Няма да им се дадем, я, в никакъв случай, това ще е битката на хилядолетията.
Идвайте !!!

Те не са толкова силни за колкото се представят и на всичкото отгоре са като гнили круши, само да ги друснеш малко и ще изпопадат от илюминатсктото дървото, ще се разпльоскат на земята за храна на свиньете. А, окото ще има да ги гледа опулено и да се чуди и да се мае де ще му излезе края с българската нация.

Данко :-*

http://enkade.blogspot.com/Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: veselqk-U в Юли 28, 2007, 22:06:43 pm
Има доста българи по света,които притежават удивителното качество да съхраняват българското въпреки че са откъснати от дълго време(българите от Бесарабия например),така че дори и да стане това което е намислил някой си(лично аз се съмнявам) пак ще има доста голям потенциал за нова България.Грешката на тези,които работят против България,ако това наистина е така,е че удрят по места при което повечето други държави или народи са изчезвали-икономика,култура,религия и т.н.,а всъщност България никога не е била това.България е родена от един стремеж от един триумф на познанието, а останалите неща са следствие,и точно този недосегаем стремеж кара българите от Бесарабия,които са изселени преди близо 2 века и т.нар. македонци да копнеят за българско гражданство.Смятам че трябва да спрем да гледаме като жертви.Трябва да си върнем онова чувство което ни е карало да обикаляме света и да разнасяме познанието си.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: pph в Юли 29, 2007, 03:42:07 am
Тези твои думи ме вдъхват с надежда, но дано не се случи, това което всички предричат, а това че ще станем малцинство в собствената ни държава. Което мен лично ме плаши. Толкова съм се притеснил за бъдещето ми в тази държава, че чак едвам заспивам. Но май турците са ни по-малък проблем, като гледам ромите и ще преварят и турците...
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: pavlitos в Юли 29, 2007, 10:18:32 am
Тези твои думи ме вдъхват с надежда, но дано не се случи, това което всички предричат, а това че ще станем малцинство в собствената ни държава. Което мен лично ме плаши. Толкова съм се притеснил за бъдещето ми в тази държава, че чак едвам заспивам. Но май турците са ни по-малък проблем, като гледам ромите и ще преварят и турците...

;D

Грубо казано в България е така:

към 86% Българи
към 8% Турци
към 4% Роми
към 2% други

От къде ги гледаш тия роми и кога ще преварят турците? Той и моя брат се беше затюхкал 4е циганите били пове4е от българите...ама 4овека е на 18 години с мозък на 15 годишен, сигурно и твоя слу4ай е подобен. Спокойно приятелю, най-малките ни проблеми сега са ромите и турците. Е па като говорите проверявайте и говорете с факти поне...
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Alien в Юли 29, 2007, 10:26:28 am
Цитат
Грубо казано в България е така:

към 86% Българи
към 8% Турци
към 4% Роми
към 2% други

Тази статиската за съжаление вече не е актуална поради 2 основни причини. Първо доста хора заминаха на запад и то предимно млади и макар да се водят българи реално не живеят тук. Второ прираста на циганите е доста по-голям от на българите. А и има и един 3 ти фактор и той е манипулация при преброяването праено 2001г.  при която броя на циганите е силно занижен.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Юли 29, 2007, 10:29:17 am
Така или иначе реално наблюдение и статистика просто НЯМА, защото те винаги служат на определени интереси, за една или друга цел. Единствения барометър могат да бъдат личните наблюдения.

Да - българите намаляват и до 5 години ще сме 50 на 50 с циганите.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: pavlitos в Юли 29, 2007, 10:53:45 am
Цитат
Грубо казано в България е така:

към 86% Българи
към 8% Турци
към 4% Роми
към 2% други

Тази статиската за съжаление вече не е актуална поради 2 основни причини. Първо доста хора заминаха на запад и то предимно млади и макар да се водят българи реално не живеят тук. Второ прираста на циганите е доста по-голям от на българите. А и има и един 3 ти фактор и той е манипулация при преброяването праено 2001г.  при която броя на циганите е силно занижен.

Продължаваме да чешем езици господа  :)

Тази статистика съм си я правил сам като съм взел всички статистики от 2006та, които намерих - около 11 парцала сметнах приблизителни средни стойности (разликите не са големи). Българите извън българия не подлежат на преброяване.

Прираста на циганите е по-голям (не доста) от нашия, но не се от4ита тенденциозно смъртността им, която ве4е е доста по-голяма от нашата.

От къде знаеш, 4е манипуллацията е занижаване на броя на циганите? Няма такова нещо - точно обратното е, броя на циганите е завишен с цел дестабилизиране на държавата, изместване фокуса от реални проблеми, насаждане на омраза към ромите, създаване на предпоставки за етнически конфликт и др. 
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: pavlitos в Юли 29, 2007, 10:56:48 am
Така или иначе реално наблюдение и статистика просто НЯМА, защото те винаги служат на определени интереси, за една или друга цел. Единствения барометър могат да бъдат личните наблюдения.

Да - българите намаляват и до 5 години ще сме 50 на 50 с циганите.

Аз мисля 4е в твоя слу4ай интересите са си изпълнили целта като са те накарали да мислиш и да се страхуваш 4е след 5 години ще сме 50-50 с ромите...хем вярваш 4е статистиките се манипулират, хем се хващаш на въдицата (донякъде) и вярваш на анти-ромската пропаганда.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Юли 29, 2007, 13:45:05 pm
Повярвай ми приятелю - за да стоя тук вече 3-та година, със сигурност не се хващам лесно на въдици ;) И не разбрах къде прозря страх в думите ми. Там има чиста констатация и нищо повече ;)

А това, че си взел 11 статистики и си направил средно аритметично е достойно за уважение, относно труда и мерака, който си вложил. Колко жалко е обаче, че е абсолютно безсмислено. То е като да ти дадат "разсекретени" документи, които са фалшиви априори и после на база тях да тръгнеш да изваждаш и свързваш отделни "факти", и да дуеш тръбата, че си разкрил конспирацията на правителството. Весело :)
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: pph в Юли 29, 2007, 14:37:29 pm
Тези твои думи ме вдъхват с надежда, но дано не се случи, това което всички предричат, а това че ще станем малцинство в собствената ни държава. Което мен лично ме плаши. Толкова съм се притеснил за бъдещето ми в тази държава, че чак едвам заспивам. Но май турците са ни по-малък проблем, като гледам ромите и ще преварят и турците...

;D

Грубо казано в България е така:

към 86% Българи
към 8% Турци
към 4% Роми
към 2% други

От къде ги гледаш тия роми и кога ще преварят турците? Той и моя брат се беше затюхкал 4е циганите били пове4е от българите...ама 4овека е на 18 години с мозък на 15 годишен, сигурно и твоя слу4ай е подобен. Спокойно приятелю, най-малките ни проблеми сега са ромите и турците. Е па като говорите проверявайте и говорете с факти поне...

Още преди да съм написал поста си бях наясно с официална информация, относно етническото население на България - http://www.nsi.bg/Census/Ethnos.htm . Но да не забравяме че това е от 2001г., а оттогава много Българи се изселиха. А ти май не ми четеш поста и минаваш през редовете, казах, че Ромите са на път да преварят Турците ( най-малкото ще ги настигнат ) по население. Преди 6 години са били 370к, вече са най-малко 400к. Така че те моля да не говорим кой с какъв мозък бил, защото тук не сме за да обсъждаме интелектуалното ни ниво. Поне се опитвай да уважаваш езика си и да не слагаш на мястото на "Ч", "4"-ки, което е адски грозно и неуважително към езика ти и към самия себе си.


Ето как премина един диалог, с човек, който според разговора, който проведохма не отрече и не потвърди, че членува в ДПС.
Цитат
nali ti kazvam bydi blagodaren 4e vse pak jivee6 v bylgariq
4e turcite sa velikodu6ni
За какво да съм ви благодарен?
Като не ви отърва, вдигайте се на война тогава.
Цитат
dva dena i sofiq e na6a

Просто е ясно, какви ли не мисли им минават на Турците. Факт е, че и ние не се държим много великодушно с тях, но мисля че е крайно време да се намери цаката и да се затвори ДПС като партия. Защото според тях, след 50 години Българите ще сме много малко, което ни е известно на всички, и ако не се промени нещо, този край е неизбежен.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Eon в Юли 29, 2007, 15:52:22 pm
панев, човека с който си разговарял е или много тъп или много малък. Това са кръчмарски лафове и мерене на пишки. Още ли има хора, които се хващат на простотии от рода на "два дена и София е наша".

Няма страшно, дори и да минават такива мисли на някои от турците в БГ, то те си остават в кръчмата на село...  ;D

Верно ли се върза  :P
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: pph в Юли 30, 2007, 05:58:34 am
панев, човека с който си разговарял е или много тъп или много малък. Това са кръчмарски лафове и мерене на пишки. Още ли има хора, които се хващат на простотии от рода на "два дена и София е наша".

Няма страшно, дори и да минават такива мисли на някои от турците в БГ, то те си остават в кръчмата на село...  ;D

Верно ли се върза  :P

Не съм се вързал, но човекът изглеждаше много уверен в думите си, естествено аз му се изсмях в лицето. А и не мисля, че се измества същността на темата, защото е факт, че ДПС и в частност Турция имат отдавна изграден план за действие и се изпълнява стъпка по стъпка. А и колкото и да изглежда фантастично след 30-40г. не мисля, че ще е така. Турците и циганите се множат, ние не - факт! Дано всичко са статистически грешки, но според много проучвания българите в България сме на изчезване. Така че това със Софията може и да ни е смешно сега, но както е тръгнало след 40-50 години не ще ни е смешно, а направо ще плачем от "смях"...

А относно забележката ми към "Павлитос" за "ч"-тата я направих, защото той направи глуповата съпоставка за мен и брат му при положение, че въобще не ме познава, нито аз него, за да се съдим на кой колко му е умствения багаж. Макар и това да е било шега, мисля че тук не е място на което да се шегуваме в/у такива теми.
Спирам със спама вече. Извинявам ако съм ядосал или обидил някого.
Уважавам и ценя мнението на всеки в този форум. Може и аз да не съм разбрал правилно черния хумор на Павлитос, затова ако нещо съм се изсилил се извинявам.

Мир.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: asdfghjkl в Януари 13, 2008, 03:30:58 am
Господа нали правите разлика между турци и българи мохамедани? Приказвали сме по въпроса.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Peacekeeper в Януари 26, 2008, 11:43:46 am
Добре де, ама защо ние, българите, сме им най-големия трън в очите? Кое е това, което те знаят за нас, а ние не знаем?
Цял конгрес да се занимава с нас-това не е шега работа.
Защото ние сме първите в света, които още преди хилядолетия сме съперничели на евреите, още по време на Шумерската цивилизация ;) Когато я унищожават, поставят началото на борбата между българи(арийци) и семити. Днес те печелят, ние губим ;)
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Tina в Януари 26, 2008, 12:57:01 pm
Добре де, ама защо ние, българите, сме им най-големия трън в очите? Кое е това, което те знаят за нас, а ние не знаем?
Цял конгрес да се занимава с нас-това не е шега работа.
Защото ние сме първите в света, които още преди хилядолетия сме съперничели на евреите, още по време на Шумерската цивилизация ;) Когато я унищожават, поставят началото на борбата между българи(арийци) и семити. Днес те печелят, ние губим ;)

И аз поддържам Миротворец във въпроса му - КОЕ Е ТОВА, КОЕТО ТЕ ЗНАЯТ, А НИЕ НЕ?

Guderian - съперничили сме си - в какво?, с какви средства?, с каква цел?
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Peacekeeper в Януари 26, 2008, 16:23:40 pm
Guderian - съперничили сме си - в какво?, с какви средства?, с каква цел?
http://www.astrohoroscope.info/bulgaria.htm
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: ---------- в Януари 26, 2008, 20:54:30 pm
Това, което те знаят за българския генотип, е много добре известно на всеки от нас, който има наклонности към езотерика и се е задълбочил достатъчно в нея. Българите са наистина особен народ, принадлежащ към една по-голяма група, за сега обаче почти изличена от лицето на Земята... Става дума за неравноделност, която я няма почти никъде другаде в такъв концентриран вид. Друго име, което й дават, е чепатост - в ироничен план и малко недооценено... Но тази неравноделност, изразена най-пряко в старата традиционна музика, не се поддава на никакво компютърно подчиняване и заради това не е удобна в контекста на проектите за бъдещ роботизиран свят... Ето защо геноцидните усилия се съсредоточават с особена сила тук, върху БългАрия...
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Tina в Януари 26, 2008, 21:45:49 pm
Guderian - съперничили сме си - в какво?, с какви средства?, с каква цел?
http://www.astrohoroscope.info/bulgaria.htm

Благодаря, но това сме го чели и не дава отговор на въпроса.

Е добре Флай почна списъка с неравноделност. Нека да продължа със съзидателност. И то съзидателност с ненадминато майсторство - структура и управление на държави, сградо- и държавно строителство, земеделия и занаятчийство....(особено са известни метало и кожените изделия).

Извън списъка е известно, че евреите са изопачили езотеричните знания които са научили от нас и не могат да ги използват като звездата на Давид например.

И отново от езотериката - владеене на природните стихии, като камъка Чинтамани например с който са предизвиквали бури и са разгонвали войските. Да не говорим за владеенето на звука (песни и свирене) с който са обръщали армиите назад, както е описано от Страбо.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Peacekeeper в Януари 27, 2008, 09:27:06 am
Благодаря, но това сме го чели и не дава отговор на въпроса.
"Създаването на Шумер

В Средна Азия от основната маса на българите се отделят масагетите. Други потеглят на югозапад и завладяват западен Иран, Сирия, Ливан, Мала Азия. В района на двуречието те създават държава, която в чест на добрата дива Самар, наричат Самара (Шумер). Те са били носители на висока култура, която предават на местното население. Строят градове, организират добив на метали, развиват земеделието. Градовете били строени върху хълмове и опасани със стени. Във всеки от тях живеели около четиридесет – петдесет хиляди души. Такива са били Ур, Урук, Лагаш. Владетелят на града носел титлата лугал или енси. С шумерите са свързани и някои от названията на божествения пантеон в Месопотамия: Сирара (храм в Лагаш), Сарбату (магическо дърво, чиято сянка се простира от изгрева до залеза), Шарур (боздуган – оръжието на боговете), Кургарру ( безполово същество, което пази храната на живота).

През 3182 г. пр. Хр. значителна част от междуречието е заляно от водите на невиждан потоп. Загива и главния град на държавата Ат-Алан, а също и голяма част от българите. Някои от тях се спасяват в планината Урарат (Арарат). Потопът унищожава могъществото на българите в Шумер. В началото на III хилядолетие пр. Хр. в Месопотамия нахлуват семитите. Те постепенно изтласкват българите – арийци към устието на Тигър и Ефрат. Последният арийски владетел на Шумер е Зиези (посочен за родоначалник на българите в “Латински анонимен хронограф” от 354 г. от н.е.). Той е победен от семитския владетел Саргон Велики, който завзема престола. След смъртта на Зиези голяма част от българите се връщат обратно към Централна Азия."

Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Log Viewer в Януари 27, 2008, 17:05:01 pm
Guderian - 10Х
За неравноделността - flyDragon улучи джак пота - наистина е типично Българска. И подочух тези дни определението за неравноделност - беше в шеговито-циничен тон. Разликата в неравноделността (съпоставена със западната метрична система) се определяло от разтегателността на вагината съпоставена към кардиналността на фалоса... ;D Не зная до колко е вярна дефиницията...
А Българин е състояние на Духа, а не на генни предпоставки.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: ---------- в Януари 28, 2008, 19:59:33 pm
Да, съзидателни са българите, Tina! И възприемат принципа на Триединството (Човек, Бог и Вселена), който принцип се оказва изключително ценен... На държавно ниво той се проявява като съсредоточаване на религиозната, административна и военна власт в едно и това прави нашата стара държавност нерушима. Дори днес, в тези окъртени останки от старото българско, народът ни продължава да бъде доста неподатлив за "превъзпитаване"... Тези неща Програмата за изтребване иска да забравим, да презрем и отречем - тогава целта би била доста лесно постижима...
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Tina в Януари 28, 2008, 23:13:08 pm
И възприемат принципа на Триединството (Човек, Бог и Вселена), който принцип се оказва изключително ценен...

Прекрасно!  :) Което ме подсеща за едно друго важно триединство: Ние сме възпитавани да правим всеки божи ден по нещо за тялото, нещо за ума и нещо за душата. Навремето нещото за тялото е да се работи постоянно, а да не се стои със скръстени ръце. Нещото за ума пък е било учене, занаятчийство, майсторлък...нещо си. Нещото за душата са били песните и танците ни.

С новите знания които имаме за човешкото тяло и енергиите можем спокойно да твърдим, че такъв човек, който упражнява триединството на тялото, ума и душата е непобедим и неразбиваем.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: ---------- в Януари 31, 2008, 09:57:25 am
Триединството се претворява и в почти всички останали сфери на реалността...
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Tina в Февруари 01, 2008, 10:23:30 am
Триединството се претворява и в почти всички останали сфери на реалността...

Е добре - владеем принципа на триединство, а ционистите?
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: ---------- в Февруари 01, 2008, 14:41:55 pm
Ционистите полагат усилия да премахнат Едно от Триединството; да го оставят "без глава", да го направят двоично, двойнствено, раздвоено. От там идва и идеята, че електронните технологии ще функционират най-добре на двоичен код.

По принцип Давидовата звезда изобразява два триъгълника, насочени съответно нагоре и надолу. Това са светлата и тъмната йерархия, чието движение юдаизмът претендира, че познава и управлява. Само че това, дадено на човек без нравствени устои, му позволява да се самозабрави и да си въобрази, че е господар на света. Така и става в ционистките среди, които заговорничат по отношение на една или друга стара нация.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Tina в Февруари 01, 2008, 21:18:18 pm
Ционистите полагат усилия да премахнат Едно от Триединството; да го оставят "без глава", да го направят двоично, двойнствено, раздвоено. От там идва и идеята, че електронните технологии ще функционират най-добре на двоичен код.

 :D "Или си с нас или си с терористите!", "Доброто срещу злото.", "Да или не"... ;D
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: ---------- в Февруари 03, 2008, 14:33:20 pm
Точно така!... А такава двойнственост в реалността никога не е съществувала и никога няма да съществува!... Дори в даоизма, този краен алманах на "положителното" и "отрицателното", на "Ян" и "Ин", в центъра на познатия на всички нас кръг на противоположностите стои една съвършена равновесна точка, която с хармонизирането на "+" и "-" дава нещо трето... Това обаче би обогатило масовото мислене по твърде неприемлив начин и освен всичко друго, ще спрат да могат да пробутват така успешно формулировката "Бельото вляво - на петна, а бельото в дясно - идеално изпрано със СNN!" ;D Ето защо потискането на троичното мислене е фундаментален постулат, преследван последователно от времето на "Просвещението" и развитата тогава "dia-lectica"...
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Tina в Февруари 03, 2008, 21:53:25 pm
Нека да "ударя едно рамо тука": В темата за "Методът на цветните лъчи..."  в съседния двор току що открихме, че тайния код на алхимиците (поименно описано от Парацелз) е триединството - тяло, душа и дух, както и начините на лекуване и духовно израстване. Извод - българите ГО ВЛАДЕЯТ - ерго - непобедими!  :)
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: ---------- в Февруари 04, 2008, 10:43:25 am


...стига да имат съзнание за това!

Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: pacificblue в Февруари 10, 2008, 13:49:59 pm
Веселина Вл. Георгиева – баронеса Лина Ротшилд


Веселина Георгиева, баронеса Ротшилд, е родена през 1927 г. в София в заможното семейство на търговеца Владо Георгиев. Майка и Надежда е дъщеря на габровския търговец Стефан Родев, леля и Веска, на която е кръстена е омъжена за Кимон Георгиев. Сестра и Мария е архитект, омъжена за известния арх. Богдан Томалевски. Домът на Владо Георгиев е една от най-изящните за времето си къщи в София – днешното австрийско търговско представителство на ул. Гладстон (до у-ще Патриарх Евтимий). Къщата е проектирана от Иван Васильов и всъщност тя отваря на архитекта пътя към извесността и вратите на софийския хайлайф, за да проектира след това някои от шедьоврите на стара София  по Шипка и Оборище (вкл. къщата на Чапрашиков) Домът на сем. Георгиеви е винаги отворен за хора на изкуството.
Обичайни посетители са видни български музиканти, художници, литератори. „Вкъщи не помня вечер без гости. Все интересни хора. Личности като професор Балабанов, художника Константин Щъркелов, директора на операта Мойсей Златин, журналисти, писатели…” Лина завършва „Дойче шуле” в София и след това се насочва към рисуването и пластичните изкуства, керамиката. През 1947 г., едва 20-годишна, тя заминава за Франция, за да продължи образованието си в Парижкото училище по приложни изкуства. Попада в класа на прочутия професор Катлен. Няколко месеца след пристигането й във френската столица обаче желязната завеса се спуска окончателно. Това превръща младата красавица в бежанка. „През 50-те години в Париж беше страхотно, връща се в спомените си българката. Изкуството се ценеше повече и творците бяха особено търсени. Градът ми даде много. Благодаря на всичко, което видях там, на изложбите, на местата, които посещавах, на изключителните личности, с които общувах.” Веселина Георгиева преминава през всички изпитания на емигрантския живот. Дълги години е откъсната от корените си и от най-близките си хора. Успява обаче да пробие сама. Българката започва да аранжира витрини. Всичко, което съм работила в живота си, съм го работила с ръцете си, казва Лина. В началото правех букети от сухи цветя върху арматура от тел. Творенията ми имаха голям успех. В Париж първа към скулптурата я насочва българската художничка Рада Поптошева. Лина е подкрепяна от прочути художници като холандеца Кор Постма и съпругата му Лили ван Леер. През 60-те години Лина Георгиева продължава учението си при Мужен в Монпарнас. През 1963 г. биеналето във Венеция я среща с Алберто Джакомети. „Скулптурите на Джакомети ми вдъхнаха вяра в себе си”, възклицава Лина. Нейна творческа кражба от великия италианец е директната работа с ръце. През 1968 г., вече Лина Георгиева, прави самостоятелна изложба в амстердамската галерия „Еендт”. Голям почитател и е бил Ърнест Хемингуей. Двамата разговарят с часове, споделят възгледите си за смисъла на живота. Заразена от авантюристичния дух на великия писател тя посещава Израел, Египет, Флоренция. Особено обаче я поразява Индия и нейното спокойствие. „Бях жадна за живот, исках всичко да докосна, всичко да видя. Винаги съм изпитвала необходимост да пътувам, да опознавам различни хора и места. Всъщност това е ролята на твореца - вечно да търси нещо... Живяла съм няколко живота, поемам в една посока, после в друга, непрекъснато търся... Но в края на краищата винаги се връщам към скулптурата, най-вярна оставам на нея”, казва Веселина. Българката не пропуска светско събитие. С присъщата й жизненост успява да спечели хората около себе си. Времето и се разкъсва между скучните чаени следобеди, ски-курорти и казина. Между „лудориите” е и бракът и с барон Едмонд де Ротшилд. Прочутият милиардер се жени за Лина през 1958 г. Няколко години по-късно се развеждат. Каква е причината за раздялата, не става известно. Когато обаче майката на богаташа е на смъртно легло, тя вика Веселина, за да й поиска прошка... „През 2030 година няма да има нито държава България, нито живи българи!” Тази зловеща прогноза Едмон де Ротшилд изрича през лятото на 1997 г. Скоро след това умира. Версията е самоубийство. От оскъдните материяли, до които достигнах, не ми стана ясно дали репликата е коментар на демографските тенденции в България или лошо отношение към страната ни след развода с Веселина Георгиева. Българката много харесва древногръцкото изкуство, според нея то е чиста красота. Обича и етруското. Привлича и я изкуството на Черна Африка, особено ритуалните маски, които според нея носят необичайна тайнственост. Лина обожава да работи с глина. Харесва и камъка, но смята, че не е способна да го укроти. Важно е да почувстваш материята, земята, казва тя. Никога не съм се откъсвала от корените си и съм много горда, че съм българка. Принадлежим към древна цивилизация, тракийското изкуство е забележително. Църковните стенописи, иконите, манастирите... Българите са много талантливи. Познавам много творци, от които се възхищавам дълбоко, казва Лина. От 1989 г. датира сътрудничеството й с Леонард Дилман, белгийски колекционер и галерист. Той високо оценява нейното изкуство и го лансира. Лина Георгиева, баронеса Ротшилд прави изложби в Брюксел, Гщаад, Дюселдорф, белгийския замък Пти Ле. През 2004 г. Георгиева представи свои творби в Унгарския културен център в София. „Скулпторката Лина Георгиева олицетворява отхвърлянето на едно общество и официално утвърденото му изкуство, така нареченото модернистично изкуство и се бунтува срещу диктатурата на това общество и неговоро вместено в рамки художество. Човешките фигури, които изобразява, са изпълнени с носталгия и тревога”, казва за творчеството й художественият критик Шарл Вентинг.

 
Източник: http://stanimer.blog.com/1549719/
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Февруари 11, 2008, 16:14:28 pm
Джордж Сорос е казал нещо подобно за България и българите. Планът :)
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: P.E.A.C.E. в Февруари 13, 2008, 14:58:19 pm
Всички тези неща са изключително верни и подкрепям формулировката за триединството напълно.
Сега да сложа едно голямо НО.  :)
Това не е нещо което притежава "българинът", това е даденост за всеки представител на нашият вид !
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: ---------- в Февруари 13, 2008, 15:24:14 pm
Вярно, българите нямат монопол над вселенския триединен принцип. Но имат и особена склонност към него, която трудно се проследява у други народи.

1. Нашите деди, така наречените кожогризци на ханската държавност, са притежавали изключителен държавен строй: духовната светската и военната власт са се съсредоточавали в триединно управление, каквото не се е проявявало много често другаде...
2. Официалната история на света учи, че при евреите се е зародила първата монотеистична религия, дала основа по-късно на христианството с неговия върховен догмат за Светата Троица. Може би умишлено се премълчава, че хилядолетия преди това да се случи при евреите, българите са изповядвали "варварското" и "езическо" единобожие спрямо Тангра, а върховен израз на тяхната религиозност е бил триединният принцип "Човек-Бог-Вселена"...
3. Обикновено народите по света във време на война са съсредоточавали вниманието си към мъжкото начало, докато жената е била използвана като впрегатен добитък и често е била жертвана в името на мъжкия идеал. Това е доста видимо днес в ислямския свят. Българите обаче са имали много по-различен държавно-обществен строй, който, както казахме горе, е съчетавал религиозни, военни и социални въпроси. Жената е била равна спътница на мъжа и заедно с техния кон, тези три същества са били неделимо и свещено цяло... Българският мъж не е гледал нито на жена си, нито на коня си като на вещи, а ги е почитал като свещени и равни нему...

Ето, този  post се получи много добре,
защото три пъти доказахме триединството на българите!...
;)
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Mirotvorec в Февруари 13, 2008, 15:31:33 pm
кожогризци - такава дума не бях срещал  :)   Обясни, ако обичаш, какво по-точно означава!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Февруари 13, 2008, 15:35:14 pm
Измислена от fly дума, с цел да изобрази, че са ни смятали за диви варвари и нищо повече ;)
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: ---------- в Февруари 13, 2008, 15:55:38 pm
Думата е преводна от византийските извори относно историята на ханство България. "Кожогризци" ще рече такива, които гризат кожи; които се хранят, ръфайки кожи от животни, или нещо подобно. Това е унизителна квалификация, която византийските хронисти често са използвали, докато описват появата на българите от север-североизток. Те по принцип не са ни смятали за диви варвари, още повече, че преди 681-ва са имали доста обилни отношения с нашия народ, разположил по онова време своя управленски център в района на Кавказ и Азовско море. По онова време ханските сили са си взаимодействали с Византия, намесвали са се дори във вътрешната й политика, а също така в някои периоди са получавали данъци от нея, за да не притесняват североизточните й граници. При това, в момента говорим само за официално оповестената и призната история, която, както знаем, е доста малка част от реалните събития, потулвани грижливо в историческите фалшификации - първо на самите византийски историографи, после - от Ватикана и накрая - от Москва-illuminatusA...
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Gil-Galadh в Февруари 13, 2008, 21:02:30 pm
Нашите деди, така наречените кожогризци на ханската държавност, са притежавали изключителен държавен строй: духовната светската и военната власт са се съсредоточавали в триединно управление, каквото не се е проявявало много често другаде...
Може ли да поясниш какво имаш предвид тука? че и трите власти са съсредоточени в един човек ли?

Официалната история на света учи, че при евреите се е зародила първата монотеистична религия, дала основа по-късно на христианството с неговия върховен догмат за Светата Троица. Може би умишлено се премълчава, че хилядолетия преди това да се случи при евреите, българите са изповядвали "варварското" и "езическо" единобожие спрямо Тангра, а върховен израз на тяхната религиозност е бил триединният принцип "Човек-Бог-Вселена"...
Неее,официалната история ни учи,че първите монотеистични религии са доста по-стари от евреите и към момента учените ги разполагат в Египет...
а,че българите са почитали Тангра...ми нямаме данни просто

Обикновено народите по света във време на война са съсредоточавали вниманието си към мъжкото начало, докато жената е била използвана като впрегатен добитък и често е била жертвана в името на мъжкия идеал. Това е доста видимо днес в ислямския свят. Българите обаче са имали много по-различен държавно-обществен строй, който, както казахме горе, е съчетавал религиозни, военни и социални въпроси. Жената е била равна спътница на мъжа и заедно с техния кон, тези три същества са били неделимо и свещено цяло... Българският мъж не е гледал нито на жена си, нито на коня си като на вещи, а ги е почитал като свещени и равни нему...
Ще го кажа така...Императрица Теодора-Комнина, императрица Елизабет, императрица Мария-Тереза

Ето, този  post се получи много добре,
защото три пъти доказахме триединството на българите!...
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: SMSI-H в Февруари 13, 2008, 22:13:08 pm
Официалната история на света учи, че при евреите се е зародила първата монотеистична религия, дала основа по-късно на христианството с неговия върховен догмат за Светата Троица. Може би умишлено се премълчава, че хилядолетия преди това да се случи при евреите, българите са изповядвали "варварското" и "езическо" единобожие спрямо Тангра, а върховен израз на тяхната религиозност е бил триединният принцип "Човек-Бог-Вселена"...
Неее,официалната история ни учи,че първите монотеистични религии са доста по-стари от евреите и към момента учените ги разполагат в Египет...
а,че българите са почитали Тангра...ми нямаме данни просто
flyDragon, Gil-Galadh е прав, защото ако си спомним събитията с Ехнатон, когато е установявал монотеизъм, твърденията за първичността на Тангризма като първа монотеитична религия придобиват други окраски. За справка питай бог Хорус, щото е един от низвергнатите богове...  ;D ;D ;D Поне той ни е под ръка? :D :D :D
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: ---------- в Февруари 14, 2008, 11:23:02 am
Монотеизмът в Египет е доста оспорван... Май е трудно да се проследи устойчив момент в техните царства, когато народ, жречество и фараон изповядват монотеизъм със съзнанието, че това е от незапомнени времена и че така нещата стоят по принцип... Вярно, има много мощна концепция за монотеизъм, но тя е като че ли за посветени, за отбрани... Някак си египетското общество винаги се е разделяло на класи и никога не е живяло единно, със съзнанието за триединния принцип... Gil-Galadh, интересите на "партия на българските жени" ли обслужваш, като цитираш тези императрици? И самия факт, че противопоставяш императрици на императори, не означава ли все същото двуполово противопоставяне, което посочих за преодоляно от старите българи?
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: ultrafutur в Февруари 14, 2008, 11:36:47 am
Като цяло, монотеизмът е основата, от която тръгват всички религиозни концепции по-късно. Проблемът е, че днес той е доста позабравен като идея, тъй като множество интереси са изместили центъра на баланса. Според мен обаче, именно представата за Единия Бог, и Единното съзнание, се е съхранила в корените на българската вяра, още много преди "създаването на България" през 681 г., и именно тя изразява изконните черти на българите. Разбира се, именно нея най-силно са преследвали всички самопровъзгласили се богове, царе и императори.
Същото е било положението и в Египет - Хелиопол се оказва един несвоевременен, твърде късен опит да се върне царството и народа в покоите на истинската древна вяра - в Истинската светлина и Лъчистата любов...
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: asdfghjkl в Февруари 20, 2008, 01:10:20 am
Да се пробват, аз (ние) ще очакваме. То ако ставаше така.   8)   >:(
Бе аз що не си върна онзи цветист ник.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: RedGuy в Февруари 20, 2008, 15:14:36 pm
Относно унищожението на България.

Нито етническата чистота на народа й, нито физическото отсъствие на една държава могат да я унищожат. Например - евреите, които днес са всъщност хазарите и чиято държава по един или друг начин възкръсва. Същото е с оцеляването на България след Византийската и Османската окупация. Да сте се замисляли, колко малко общо физически имаме с прабългарите?

Идеята за една държава - това е основното при унищожението на държавите. Именно заради Идеята, България и Израел още ги има. Тъй че, да си гледат работата тия ционисти.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Miller в Февруари 20, 2008, 21:38:00 pm
Начините да се ликвидира българският народ много, но всички те са научна фантастика на сегашен етап и етап до 2030. Да допуснем, че учените на ционистите измислят смъртоносен вирус, който да засяга САМО българите и ги убива! Това е налудничаво и невъзможно.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: ---------- в Февруари 21, 2008, 19:46:28 pm
Да, идеята винаги е била водеща. Водещо в самата идея обаче е активирането на същата. Активирането на една идея може да бъде осъществено чрез притежаването на будно намерение. Будното намерение вирее най-добре в райони/епохи на подем, каквито усилено се отказват на българския народ днес. И като говорим за "български народ", не засягаме лумпенизираното и циганизирано население с EUBGID cards, а българите по дух. Това е много различно. Българите по дух са един от коренните народи-носители на мъдростта на Земята. Коренните народи на Земята не могат да бъдат ликвидирани от съвременните усилия на една шепа рептилоидни поклонници. Дори и да изтребиш телата на един коренен народ, той продължава да бъде жив в своите духовни пространства. Там обаче неговата живост не е от полза на онези на Земята, които са дошли с надеждата да получат частица от неговия живот. Ето защо сега голямо усилие коства на българите да дадат от своята светлина на околните. Иначе, коренните българи са си българи и тяхното изтребване не би било проблем за тях самите толкова, колкото за техните палачи... Все пак обаче съм оптимист за мисията ни на Земята. Между нас има твърде много архангелски духове (говоря метафорично), които не биха се въплатили тук и сега, ако нямаше сериозна причина да го направят O0
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Alien в Февруари 21, 2008, 20:54:48 pm
Има за съжаление и много по-тънки макар и бавни методи за постигане на целта - най-вече чрез обезлюдяване на страната и това важи най-вече за младите които напускат и се установяват някъде на запад защото не искат да гледат повече тази умишлена пародия която се разиграва. Едва ли има държава в която всеки втори пост в който и да е форум почва с израза - Това го има само в  България или това може да стане само в България.Резултата е че една голяма част млади хора замина а скоро ще ги последват и други по една или друга причина - още повече когато паднат всички спънки за работа в ЕС. И ако тука продължава тази пародия на управление при което всеки си граби и даже се хвали с това и никога нищо не се случва много скоро  тук ще останат само циганите и плана ще бъде изпълнен...
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: ---------- в Февруари 21, 2008, 21:11:59 pm
Да, но заедно с това тук има един много специален дух... Не ми е интересно да се говори колко много е зле - повече ме вълнува "Какво можем да направим за планетата" etc. ;)
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: asdfghjkl в Февруари 22, 2008, 23:24:20 pm
Малко информация - четох миналия месец статия във някакъв вестник (как се хванах с вестника и аз не знам), в която ставаше въпрос, че земята на България доста бързо ерозира и се превръща в пустиня. Бяха изкарани някакви статистики, които показваха засилен темп на ерозия на почвата и преминаването и на някои места в пустинна (сещам се сега за Мелник). Това било така, заради дърводобива и други фактори, също не се полагали никакви грижи да се предотврати този процес от началото на прехода. Въобще правителствата зачеркнали този проблем от дневния си ред и резултата е налице. Прогнозите не бяха много положителни и казваха, че може да се предприемат мерки само до един момент в развитието на процеса. Ако се изтърве този момент, никакви мерки не могат да обърнат процеса. Кофти тръпка - хубавата и плодородна земя се трансформира, сигурен съм, че има и езотерични обяснения.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: jediguardian в Февруари 23, 2008, 20:59:11 pm
Ванга ли беше предсказала, че от Дунав ще пият вода камили или нещо такова?
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: ---------- в Февруари 23, 2008, 21:32:08 pm
Можем да се превърнем в камънак като Афганистан, ако не внимаваме!... Там също е било много по-благородно преди време, а сега е древен и неприветлив камънак... Езотерия тук намирам в това, че се отдръпва благодатьта от земята ни, когато вече нищо не се прави за нейното поддържане... Духовно поддържане имам предвид - благодарност към земята, пречистването й, тъпченето й от боси ноги, играещи хора или паневритмии...
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: jediguardian в Февруари 23, 2008, 23:16:05 pm
Тя се поддържа ама не от достатъчно хора - и духовно и физически. Толкова ли е трудно да си хвърлиш боклука в кофата на 5 метра от теб?
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Tina в Февруари 24, 2008, 01:39:06 am
Кофти тръпка - хубавата и плодородна земя се трансформира, сигурен съм, че има и езотерични обяснения.

Има разбира се - и аз да се намеся - растителността и водата реагират на психичната (умствена и емоционална) енергия на хората. Колкото е по-благородна и съзидателна тази енергия, толкова е по-красива природата. Пусти души създават пустош край тях.

П.П. Всеки знае, че цветята в стаите на депресирани или болни хора умират много бързо!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Доктора в Март 14, 2008, 10:56:33 am
По списъка на чифутите даден от администратора Уатчер, искам да добавя нещо важно за масона Гиньо Ганев (наричан "Човекът парламент"). Същия в момента се подвизава като омбудсман (обществен защитник на Република България). Той както е споменато е зет на превратаджията масон Кимон Георгиев (Кимо Георгиевски), член на три правителства и преди 09.09. 1944 г. и след това в Отечествено фронтовскто правителство, които извършиха големи престъпления срещу българския народ. Мимоходом отбелязвам един доста показателен и неизвестен на обществеността факт. Племенницита на Кимон Георгиев е била женена за барон Ротшилд (Франция, Швейцария). Тези данни бяха изнесени от втората съпруга на барона - баронеса Надин Ротшилд в едно нейно интервю във в. "Труд" през 2007 г., когато беше на частно посещение в България във връзка с представляваната от нея Българо-Швейцарска фондация или нещо такова!
Гиньо Ганев подари на един от синовете на Симеон Сакскобургготски (също масон, член на три масонски ложи), къща известна като масонската къща н центъра на София (зад Докторската градина). В тази къща се помещава еврейската фондация "България", представлявана от лицето Яков Джераси (шеф на еврейската масонска ложа "Цион")! Яков Джераси и Гиньо Ганев са част от участниците на плана "Шипка" за докарването на чифута Симеон Сакскобургготски (с истинска фамилия Кобург Кохари), който досъсипа България и продължава разрушителното си дело. Другите участници в този сатанински план са ген. Любен Гоцев (от разузнаването преди 1989 г., част от кръга "Монтерей"), американския посланник Уйлям Монтгомъри, Линдел Грей - шефка на Американския университет в Благоевград (резидент на ЦРУ), равинът Хаим Асса (български евреин от Ню Йорк), ексдепутатът Георги Марков (агент "Николай" от ДС; бивш председател на Конституционния съд) и някои други лица!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Доктора в Март 14, 2008, 11:04:58 am
Добре де, ама защо ние, българите, сме им най-големия трън в очите? Кое е това, което те знаят за нас, а ние не знаем?
Цял конгрес да се занимава с нас-това не е шега работа.

Ето това е един много важен въпрос, на който не може да се отговори еднозначно, тъй като причините са много. Аз ще изтъкна две:

1.БЪЛГАРИТЕ СА ДУХОВЕН АНТИПОД НА ЕВРЕИТЕ И ИМА ПРОРОЧЕСТВО, ЧЕ ИМЕННО ТЕ ЩЕ СЕ СПРАВЯТ УСПЕШНО С ТАЗИ СВЕТОВНА НАПАСТ ОВЛАДЯВАЙКИ ПСИХИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ НА МНОГО ВИСОКО НИВО! НИЕ ВОЮВАМЕ С ТЯХ ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО НА ИСУС ХРИСТОС, ЧИЙТО ДЯДО НОСИ ЗВУЧНОТО СТАРОБЪЛГАРСКО ИМЕ БАТ БИЛГА ("ГОЛЕМИЯ БИЛГА")!!!.....

2.ТРЯБВА ИМ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ (АМА БЕЗ БЪЛГАРИТЕ ИЛИ ЕВЕНТУАЛНО ДА ОСТАНЕ МАЛКО ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ!), КОЕТО Е ЧАСТ ОТ ПЛАНА "МОЙСЕЙ - 2", ЗА КОЕТО ЩЕ ВИ РАЗКАЖА НЯКОЙ ДРУГ ПЪТ!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Доктора в Март 14, 2008, 11:13:00 am
По принцип вярвам на някой писания във форума, но изцепки от типа "Българският народ е ключът към еволюцията във Висшите Сфери" ме карат да се смея. И ония са грандомани, ама и ние (българите) не им отстъпваме. Уж много сме комплексирани като народ, а всъщност сме едни от най-горделивите и надменни народи. Те затова и ни мразят.
Съветвам някои хора да спрат с интернета и книгите за конспирации за една седмица... така де, да си починат малко.
Тоше успокой се е душа. Ти ще ни изкарш някви талибани тука. Искали да ни изтребят. Ми чудесно! Историята показва, че българите просперират само във време на война, когато има мир виждате какво става - бедност, глад, корупция, извращения...
Само, че имайте предвид, че думата "война" вече има съвсем друго значение и оръжията не са автомати, танкове, самолети и ракети, а пари, технология, ум (знания), позициониране и най-важното (звучи по авторитетно на английски) - TO KEEP AN OPEN MIND

Ами очевидно не си запознат с пророчествата на богомилския дедец Петър Осоговец (956 г.), Петър Дънов, Ванга и Светицата Преподобна Стойна (1933 г.)! Ще пусна някои неща тук за да се поограмотите по тези въпроси сързани с Българите! :-X
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Доктора в Март 14, 2008, 11:41:46 am
Нали знаете:

BG (днес) = Bednite Gavroshi
BG (в бъдеще) = Bogatite Gospodari

Между другото Хор, не съм съгласен, че евреите изредени в този списък са виновни за нещо. Малко е доста пресилено и малко гадно без да имаш преки доказателства да казваш ТОЗИ, ТОЗИ и ТОЗИ са ЛОШИТЕ, защото са Евреи. Това нещо никога не ми е харесвало и мисля, че е малко крайно... Дали да не редуцираме листа малко. Примерно тези хора с какво са заслужили да влезнат в този списък:

Ярослава Прохазкова – журналистка от вестник “24 часа”.
Елица Гилтяй - журналистка от вестник “24 часа”.
Ганета Сагова – журналистка от вестник “24 часа”.
Явор Геронтиев - журналист от вестник “24 часа”.
Маргарита Роуз - журналистка от вестник “24 часа”.
Николай Москов - журналист от вестник “24 часа”.
Георги Луканов - журналист от вестник “24 часа”.
Ирина Асиова - журналистка от вестник “24 часа”.
Миа Сантова - журналистка от нова телевизия.
Йосиф Аврамов – икономист.
проф. Пламен Цветков – историк, преподавател в Нов български университет, член на партия Християнски социален съюз, гравитираща около СДС; баща му е бивш полковник от ДС, а майка му партиен секретар.
Алфред Давид Криспин – журналист.
Люба Кулезич (ДСБ/СДС) – журналист, телевизия “Европа”, главен редактор на вестник “Седем”, жена на Явор Дачков (СДС/ДСБ).
Иво Инджев – журналист от еврейската телевизия Би Ти Ви. - Това пък вече е брутално....само защото е евреин и бачка в БТВ....
Петя Бахарова – журналист.
Еми Барух – журналистка.

И проф. Нансен Бехар не знам с какво го е заслужил, ама... както и да е това си е лично мнение...

Повечето са членове на разни масонски ложи и антибългарски организации, които работят на разрушителния принцип "Държава в държавата"! Не схващаш ли?!? Всички тези еврейски организации работат под диктовката на външни сили и са насочени срещу сигурността на страната и единството на нацията! Именно те нахъсват и предизвикват етнически конфликти с циганите, турците и евреите, от което извличат съответните политически и финансови дивиденти! Това е истинската опостност и това обяснява някои по-дълбоки неща случващи се в нашето общество! През последните 18 години в България доказано се провежда целенасочен геноцид и изтребление над българите (методите са скрит геноцид чрез икономически, социални и медицински средства - "Здравна реформа" например и експерименти с ваксини и лекарства)!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: nibirux в Април 05, 2008, 09:58:34 am
Доста хора не са наясно, че са използвани за нечисти дела.
Кметът на Пловдив например е златен човек и член на масонска ложа.Каква степен е не знам, но съм убеден, че не е станал масон, за да унищожава българите, защото като гледам какво прави, излиза обратното, той е заклет родолюбец.Дано в бъдеще да не го пречупят мръсниците.Между другото още като дойде на власт, разни евреи взеха да се въртят около него начело с предприемачът Язов (сложете ударението на "О"-то).
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Tina в Април 05, 2008, 20:58:23 pm
Доста хора не са наясно, че са използвани за нечисти дела.
Кметът на Пловдив например е златен човек и член на масонска ложа.Каква степен е не знам, но съм убеден, че не е станал масон, за да унищожава българите, защото като гледам какво прави, излиза обратното, той е заклет родолюбец.Дано в бъдеще да не го пречупят мръсниците.Между другото още като дойде на власт, разни евреи взеха да се въртят около него начело с предприемачът Язов (сложете ударението на "О"-то).

Аз писах в друга тема и пак ще се повторя, че познавам прекрасни хора и от масоните и от зидарите и от евреите - ВСИЧКИ членувайки си в техните си организации и изпълнявайки техните си ритуали и посвещения. (Съжалявам, че намесвам религия с тайни организации, но еврейската религия си е специална!)
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: cdms в Април 05, 2008, 21:20:52 pm
Масони евреи или масони гои все тая. Всички са против България. "Добрите" защо членуват, като виждат, какво става с България и как побратините им загробват България ??? ??? ???
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Април 05, 2008, 22:46:32 pm
Именно защото не виждат къде са попаднали, 100 пъти във форума е писано, че повечето масони си мислят, че членуват в престижен бизнес-клуб. Малцина са наясно за какво действително става дума.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: bonano в Май 03, 2008, 08:12:27 am
България може да е демократична държава, но се управлява чрез характеристиките на плановата икономика, какво имам предвид:

Цел - втълпяване на народа, че е тъп и затъпява:

Начини за постигане на целта:

а) наводняване на пресата с изследвания на учени, главно американци, че българите затъпяват.
б) промотиране и толеранс на чалга музиката и култура.
в) пълна апатия към образованието, подигравка с учителите и образователните институции.

Цел - втълпяване на народа, че е болен, боледува повече и ще умре от инфаркт или инсулт, преизпълнение на целта се счита, примиряването на народа с максимата - животът е гаден.

Начини за постигане на целта:

а) наводняване на пресата с данни от изследвания на страните от Европа и света относно броят на инфарктите и инсултите на глава на населението, търсене на изследвания където България е на първо място, по каквато и да е болест.
б) провеждане на съмнителна здравна реформа, която да направи бюрокрацията по-силна и по-могъща от самото лечение, да отчая пациента от всичките гишета, подписи и печати през които трябва да мине.
в) непрестанно увеличение на цените на лекарствата и медикаментите както и на медицинските грижи.

Цел - втълпяване на народа, че е дебел и надебелява с всеки изминал ден, преизпълнение на целта се счита евентуалното погубване на българския спорт.

а) наводняване на пресата със изследвания относно затлъстяването на нацията, взети главно от чуждестранния печат.
б) пълна апатия относно спортните бази и съдбата им, евентуалната им продажба на чужди инвеститори се счита за висше благо.
в) потулване на афери и неясен принцип на работа в спортния тотализатор.
г) погубване на спорт-тото и примиряването с факта, че пазарът на спортно-хазартните игри ще се контролира от чужди фирми - Еврофутбол.
д) системно унижение и апатия спрямо спортни величия от миналото, лишаването им от пенсии и социални придобивки.

Цел - принуждаване на хората да работят до смърт, преизпълнение на целта се смята примиряването с идеята, че пенсия и покой са думи химери.

Начини на постигане на целта.

а) провеждане на неясна пенсионно-осигурителна реформа със съмнителни резултати и цели
б) създаване и култивиране на толеранс в обществото, че пенсионирането ще дойде някъде около 75-та - 80-та годишнина, само при положение, че сте събрали нужните точки и изпълнявате всички критерии и имате късмет.

Цел - заблуждаване на народа, че забогатява.

Начини на постигане на целта.

а) гръмки доклади по медиите как доходите са се увеличили, няма безработица нито инфлация.
б) гръмки доклади за размера на чуждите инвестиции и това как други икономики, помагат на братята славяни да създадат силна и просперираща икономика.
в) тотално неразбиране и спор с хората как така въз основа на горните доклади, те все още не се чувстват неизмерно богати.

Цел - задържане на народа максимално ангажиран със злободневни проблеми, за да не може да си търси правата.

Начини на постигане на целта:

а) апатия към пътната мрежа в страната, нека хората си ремонтират колите вместо да стачкуват
б) апатия към проблемите с трафика в големите градове, нека хората киснат в задръствания вместо да четат книги
в) увеличаване на бюрократичните спънки във всяко едно отношение и сфера

Цел - избягване от каквато и да е отговорност за случващото се в страната.

Начини на постигане:

а) прехвърляне на вината от ведомство на ведомство и от една служба на друга, последният отговорен излиза в отпуска.
б) прехвърляне на вината върху терористи, глобални климатични промени и негативни световни тенденции

Цел - заличаване на българската култура и българщината:

Начини на постигане:

а) апатия и липса на контрол към писаното и говореното по вестници, радиа и телевизии - те са вече частни да се оправят както намерят за добре.
б) апатия за влиянието и липса на контрол над чуждите културни влияния над българското общество
в) апатия към проблемите в театъра, киното, журналистиката, толеранс при вноса на култура от запад.

Може да допълвате...
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: daskala в Май 03, 2008, 08:30:20 am
Всичко изброено са елементи на  "Програмата...."  която работи добре срещу нас.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: cdms в Май 03, 2008, 09:40:12 am
Комунистическа пропаганда в капиталистическа страна.
 "Бачкайте до гроб, за да ви е леко после".
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Gil-Galadh в Май 03, 2008, 10:58:42 am
Сори, ама ако има програма определено не  е насочена към втълпяването на тези неща, а към предизвикване на по-глобални ефекти,които водят до споменатите неща.
  Освен това изследванията не се правят само от западни институции. Изследване, на което аз броих анкетите и обработвах информацията във Варна показва кошмарни резултати.

Така или иначе всичко е следствие от незаинтересоваността на управляващите от нещо друго освен бетонените им хотевли на Рила и Иракли
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Peacekeeper в Май 03, 2008, 11:05:53 am
Тук производство няма, а само продажба/препродажба > ощетяване на крайния потребител - нас!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: mvm в Май 03, 2008, 16:58:30 pm
Знаете ли кой е авторът на статията, защото аз я срещнах на още 1-2 места, едното беше блог
Титла: Относно: Програма за изтребване на българ
Публикувано от: zaiche в Май 06, 2008, 17:36:59 pm
Ако ви кажа че тази статия никак не ме учудва.... Беспорно е изключително интересна, но след като прочетох книгата "Архитектите на Луцифер", вече нищо не ме изненадва...ако някой не я е чел, горещо я препоръчвам...Няма да съжалявате
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: insomnia1304 в Май 08, 2008, 12:22:06 pm
   В дивашка страна се умира скотски :o
   У нас има един-единствен безплатен хоспис. :PИ той е направен с пари от ЕС ;)
www.epochtimes-bg.com/2008-02/2008-05-07_08.html
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: nibirux в Май 09, 2008, 20:01:23 pm
Цитат
Всичко изброено са елементи на  "Програмата...."  която работи добре срещу нас
Тази програма се прилага в МНОГО страни и целта е една "СТРАХ".
Само чрез страха, може да се постигне управление на целия свят и заинтересованите изверги добре го знаят.Този похват се използва от време оно, той не е от вчера, както си мислят много хора. Нищо чудно един ден да се окаже , че истински врагове няма и не е имало, а всичко е било една голяма бутафория, чрез която се цели контрол над света.Като те карат да се страхуваш, то си разпиляваш енергията и ставаш слаб. Затова правете каквото трябва пък да става квото ще.Хич да не ви пука. :D :P
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: insomnia1304 в Май 10, 2008, 16:04:51 pm
   За свободата на словото и геноцидите в световната история
  "Този,който е готов да пожертва свободата заради сигурността,не заслужава нито едното от двете!"
Бенджамин Франклин
www.sarakt.org/holokost.html

   Българският народ не е бил лъжлив и затова&#
www.stefan-tcholakov.com/forum/index.php?topic=179.0
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: daskala в Май 11, 2008, 07:46:54 am
Масони евреи или масони гои все тая. Всички са против България. "Добрите" защо членуват, като виждат, какво става с България и как побратините им загробват България ??? ??? ???

СДМС ММасонството загробва България,защото манталитета на българина е коренно различен от този на масонството.Българина иска да бъде СВОБОДЕН човек, а това предоставя и на другите в държавата. В историята на българските държавни образования никога не е имало роби. Пленените войници не са ставали роби. Докато масонството е използвало робството най-активно и агресивно. Османската империя ,империята на Великобритания и САЩ. Всички те са създадени от масонството чрез заробване. Поне такива неща съм чел в литературата.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: daskala в Май 11, 2008, 08:24:45 am
Сори, ама ако има програма определено не  е насочена към втълпяването на тези неща, а към предизвикване на по-глобални ефекти,които водят до споменатите неща.  Така или иначе всичко е следствие от незаинтересоваността на управляващите от нещо друго освен бетонените им хотевли на Рила и Иракли

ГИЛ Съгласен съм с тезата за предизвикване на по-глобални ефекти.Ето цитат от в-к "Строго секретно" Април,стр.22 :"1950 г.-Международният банкер Джеймс Варбург заявява пред сената:" Ще имаме световно правителство,независимо дали ви харесва или не,доброволно или със сила". 1972 г. -Президентът Никсън посещава Китай и с премиера Джо ЕН Лай говори за "надеждата, която всеки от нас има с изграждането на новия световен ред"". Доказва се, че комунизмът е бил организиран и финансиран от Вашингтон и Берлин за смачкване на свободолюбивите руски,украински ,български и други народи.
Титла: Относно: Относно: Програма за изтребване на българ
Публикувано от: Крайчо в Май 30, 2008, 12:06:05 pm
Ако ви кажа че тази статия никак не ме учудва.... Беспорно е изключително интересна, но след като прочетох книгата "Архитектите на Луцифер", вече нищо не ме изненадва...ако някой не я е чел, горещо я препоръчвам...Няма да съжалявате


Действително книгата е любопитна и полезна.Освен това печели читателя поради популярността на изложението и е без претенцията че написаното в нея е от последна инстанция.Което по моето скромно мнение е слабост на книгите на Ифандиев например.
Уточнява се степента на достоверност на информацията която се дава в книгата.
Обществата са описани именно като прагматични организации с окултна насоченост преследващи неотклонно целите си.
Посочена е връзката на заинтересоваността им да овладяват младите умове в големите образователни институции където се коват кадрите заемащи и възлови места  след време в обществения живот.
Крайната цел както не е трудно да се досетим е когато дойде моментът те да имат техни агенти на точните места  и в точното време.

Посочен е и прост и нагледен пример на прословутата аксиома теза + антитеза = синтеза а именно ако сте богат и член на такова тайно общество което иска контрола над обществото може просто да извикате хора на които може да се доверите без те да знаят че единият оглавява "левицата" а другият "десницата" да кажем.
Когато възникват брожения по повод на някои мерки с обществен характер виновният никога не е спонсорът.

Поразява именно това.Наистина илюминираните използват много прости техники но комбинирани с задкулисност,хитри агенти и мощно финансиране те почти винаги печелят от ситуациите.

Аз не съм оптимист за съжаление че в физическата реалност има друго противодействие срещу тях освен яростно изобличаване и осветляване но не в смисъла който те влагат в това.

В другият том  който прегледах се разказва за асассините които по всичко изглежда са предали своеобразна щафета на тамплиерите.

Но всички тези прочути общества са очевидно само върха на айсберга и са като кратко повдигане на завесата върху нелегалната им история която започва от древността.

Рошания например събира елементи и от египетското масонство на Калиостро и от ученията на асасините.


Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: kompi в Юни 01, 2008, 14:24:47 pm
Какво ли трябва да се направи ... :-[
Всеки констатира, умува,недоволства ,а какво правим... >:(
Май сме пъзлъовци всички... :P
Повдигайте мисленето си ,вибрациите,така ,че да направим невъзможен живота на хората с ниски вибрации,...как......?
Помнете ,четете, Петър Дънов и Ванга.
Дънов е единствен който предлага лек за всичко и казва 1 добър човек се равнява на 1000 лоши!!! ;)
Това е баланса,никога не забравяйте ние си заслужаваме живота ,Ванга казва хората живеят така, защото са лоши.
Всичко е справедливо и така както трябва да бъде,кармата е най-силния и сложен космически закон,безкомпромисен,но може да се омекоти само с любов...
Не случайно нашият Господ Исус казва за да се спасим...* обичай Бога с цялото си сърце и душа и ближния както себе си *.
Та ако сме в закона на любовта не бихме помислили дори да навредим на живо същество, та камо ли на човек.
Гледайте сутрин слънцето ои пречиствайте себе си... като резултат аз няма да казвам за всеки ще е индивидуално.
Започнете да гледате сънчевия диск сутрин точно когато изгрява първо по 5,после 10 ,15.мин. ,но не повече от 25-30 мин.
Е тогава ще имаме първите образци от 6-тата раса, е, не че сега  няма такива...,но са малко.
Тогава форуми катио този ще са излишни,теми като тази няма да има,хора като тези от списака на 1-ва стр. няма да могат нищо да сторят.
Ще сме по съвършенни ако само сме по-добри,дисциплинирани,работници на доброто и тук спирам да не помисли някой че това е ... как го наричахте вие...офтопик...  :-[...каква дума само.
Успех.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българ
Публикувано от: cdms в Юни 02, 2008, 21:52:28 pm
Дънов не ни оправя проблемите. Ние си решаваме, какво да правим. А духовните глупости не са за тука(мисля, че си има отделен форум).
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: insomnia1304 в Юни 02, 2008, 22:18:46 pm
"...не това,което влиза в устата е важно,а това което излиза..."(тоест словото,а не храната)- казва Исус
Титла: Относно: Програма за изтребване на българ
Публикувано от: cdms в Юни 02, 2008, 22:27:36 pm
Религиозните да си палят свещи. Файда никаква от това.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: insomnia1304 в Юни 06, 2008, 12:06:48 pm
Специално за ГЕТА...
ПОЧЕСТИ ЗА ХРАБРИ ЛИ?
www.parisvesti.com/?u_s=0&u_a=401&sid
Нищо лично! :D :P :-\
Титла: Относно: Програма за изтребване на българ
Публикувано от: cdms в Юни 06, 2008, 13:00:25 pm
Нещо не вниквам в смъсъла на статийката.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българ
Публикувано от: daskala в Юни 06, 2008, 22:03:51 pm
Вероятно трябва повече са мислите, но не в посока на мисленето на управляващите, защото те са слуги на глобалните господари.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: revolucion в Юни 10, 2008, 01:51:01 am
Абе,братя болгари,хора,человеци...Чета и се чудя-уж сме наи-старият и умен народ,пък ги ръсите едни...!!!Разбира се,че е имало и винаги ще има заговори,планове,лъжи,манипулаций,явни и скрити опити и т.н.спрямо всеки народ през цялата история на цивилизацията ни досега!Нима е имало еврейски заговор срещу нас,българите,когато Византия праща армията си с/у Аспарух???Или когато Великият Крум набива канчето на Никифорчо,или когато Запада праща Балдуин да ни"цивилизова",пък лошия Калоян го метна от кулата в Царевец....А къде е еврейският момент,когато цар Шишман,само за да си запази трона,не прие да се обедини с първородния си брат във Видин,защото трябваше да му предаде после короната,и 5 века черно чернило и смърт ни покриха...!!!А евреин ли предаде за торба жълтици ключа на Търновград,евреи ли бяха българските боляри,които,вместо да се обединят и да се бият до смърт за земята българска,сложиха фесовете,за да си запазят имането...???Кажете ми,българи от 21-ви век,евреин ли предаде смелите ни деди от Великото Оборище и Априлското въстание,евреи ли искаха от Раковски и Ботев да си платят храната и водата...???Кажете ми къде е еврейският момент в зверските убийства на великите ни Стамболов,Алеко Константинов,Гео Милев и всички жертви на 9-то юнския преврат и 1923-та год,когато по думите на поета "българи ни клаха така,както турчин не ни е клал..."??? НЕ,БРАТЯ,БЪЛГАРИ,ТОВА СМЕ СИ НИЕ!!!Член съм на портала,редовно следя статийте и информацията в него и ако си позволих да кажа нещо,то е защото не виждам нормално мислене и мнения по въпроса.Уча политология във ВТУ,четвърта година беседвам с моите колеги и преподаватели по тези и други въпроси,затова ми е болно и като човек,и като българин,че вместо сега,когато уж сме по свободни,по информирани,когато реално не е проблем да се учим от примерите на историята и времето и наистина да заемем отново мястото си в Еропа и света като достоен народ,НИЕ СЕ ВДИОТЯВАМЕ И ЛУМПЕНИЗИРАМЕ!!! И Бога ми,за това не са ни виновни нито евреите,нито фашисти или комунисти,цигани,турци или марсианци!!!ВИНОВНИ СМЕ СИ САМО НИЕ!!!И ПРЕД ПАМЕТТА НА ДЕДИТЕ НИ,ДАЛИ КРЪВТА СИ,И ПРЕД БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА И ВНУЦИТЕ СИ!!! Да,съгласен съм,че има заговори -  но тях винаги ще ги има...!Но е  смешно и несериозно да приписваме проблемите,кризите и мизерията си на евреи,цигани,турци или марсианци!!!Разберете,че ако продължаваме да мислим по този примитивен начин,да обвиняваме само другите за проблемите си,да приемаме наготово всяка информация,стига тя удобно да сваля задълженията и отговорностите от нас, ние се превръщаме в стадо,което всеки може да манипулира!  И на края искам риторично да попитам и авторите,и  тези,които са дали мнения по темата -защо нямаше еврейски,цигански или турски заговор,когато целия сръбски народ излезе да се бие и старци,жени и деца излязоха на мостовете с голи гърди с/у натовските самолети,или когато Германия и Япония,тотално разбити след 2-та св.война,за нула време станаха отново световни сили,и ред други примери????
Титла: Относно: Програма за изтребване на българ
Публикувано от: solo в Юни 10, 2008, 11:28:41 am
А сега да видим капацитетите какво ще кажат, човека пита и с право. Не пиша често в този форум, но определено това ми хареса и смятам, че най-голямата конспирация е точно тази ,,българска,,черта пре...и другарчето си. Какво ще кажете за вица за Нане и Вуте и бръснарницата та точно това ни пречи. revolucion изнесе доста факти, така че не искам да повтарям и колкото и да е тъжно е истина. И защо е нужно да ни затриват след като ние ще го свършим сами, ако продължаваме с този начин на мислене. И само защото темата за Сърбия бе засегната, не ви ли се струва, че по стар Български обичай пак прецакахме комшиите. Само ще допълня, а мисля, че всички го знаете, когато турците са обикаляли по селата и са търсели момчета за еничари всеки си е крил своето и се е молел-а дано да вземат това на комшията, та така, това не е от вчера, но нямам обяснение защо продължава и до днес. Защо само на базата на омраза можем да се обединяваме, защо вечно обвиняваме кого ли не за собствените си грешки и кога ще се научим да отстояваме не само собствените си интереси, а и тези на другите. И мисля, че не се превръщаме, а вече сме стадо и най интересното е че почти всеки от тази овча дружина знае, че го манипулират, е точно това не мога да разбера/търпението/, а и ми е интересно друг народ дали ще търпи толкова дълго. Може пък да сме някакъв феномен, знам ли.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българ
Публикувано от: RedGuy в Юни 10, 2008, 12:20:20 pm
А сега да видиме капацитетите какво ще кажат...
Daskala, doktora, insomnia1304, Geta, Hunor, Eltimir, kopmi
Абе,братя болгари,хора,человеци...Но е  смешно и несериозно да приписваме проблемите,кризите и мизерията си на евреи,цигани,турци или марсианци!!!Разберете,че ако продължаваме да мислим по този примитивен начин,да обвиняваме само другите за проблемите си,да приемаме наготово всяка информация,стига тя удобно да сваля задълженията и отговорностите от нас, ние се превръщаме в стадо,което всеки може да манипулира!  И на края искам риторично да попитам и авторите,и  тези,които са дали мнения по темата -защо нямаше еврейски,цигански или турски заговор,когато целия сръбски народ излезе да се бие и старци,жени и деца излязоха на мостовете с голи гърди с/у натовските самолети,или когато Германия и Япония,тотално разбити след 2-та св.война,за нула време станаха отново световни сили,и ред други примери????
...
Въпреки, че съм съпричастен с чувствата на революцион, личи си, че е подел темата откъм края. Което си е разбираемо, но малко неприятно, защото тази тема и особено последните постове, далеч не изразяват "мнението" на целия форум и всички, които идват тук. Това го казвам, за всеки случай, ако революцион има това предвид. Освен това, казвам го защото революцион преповтаря по-ранна критика относно автентичността на документа.

Иначе, критичния аргумент за "приписването" на ставащото унас, звучи старо.

И вместо това и "риторична критика", ще се радвам ако човек учещ политология предложи още по-задълбочена такава, както е аргумента му, че по тоя начин се сваля отговорността на ставащото унас от народа. Обаче, дори и да е прав, факт е че този документ е тук, и който и да е неговия автор, той има някаква цел.

Затова ми се струва, че нямаме право да изключваме някаква конспирация в случая, дори ако авторите на документа не са ционистите. Естествено и това само' по себе си е конспирация, защото все пак този документ от някъде идва. И ако не е от ционистите, тогава кой е източника и какви са неговите - види се - конспиративни цели? С други думи, дори и ционистите да не са авторите на документа, пак има конспирация, където просто действиящите лица са други.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Gil-Galadh в Юни 10, 2008, 13:02:29 pm
А сега да видиме капацитетите какво ще кажат,човека пита и с право.

Аз понеже претендирам за капацитет ще се изкажа...

А къде е еврейският момент,когато цар Шишман,само за да си запази трона,не прие да се обедини с първородния си брат във Видин,защото трябваше да му предаде после короната,
Шишман предава короната си и признава върховенството на брат си, неслучайно оцелелите документи през втората половинана 14-ти век го именоват "господин Търновски", а не Цар Български.

и 5 века черно чернило и смърт ни покриха...!!!А евреин ли предаде за торба жълтици ключа на Търновград,евреи ли бяха българските боляри,които,вместо да се обединят и да се бият до смърт за земята българска,сложиха фесовете,за да си запазят имането...???
5 века чернило не е било. През първите два века от "робството" нещата си остават общо взето същите, чак след това започват големите зверства и турците заменят старата аристокрация с нова. И въпреки това основните производство и икономика на империята се движат от българи.
  НЕ с ензнае как е паднал Търновград, просто защото не са проведени достатъчно разкопки в града. А това,което става при българските боляри става в цяла Европа. И предвид начина на управление на ранната османска имеприя, много по изгодно и полезно за българите е  било да приемат султанската власт. Религиозни репресии не е имал опрез първите два века.

Със всички тея неща искам да кажа,че в тая сфера няма никаква конспирация, и ако някъде има нещо то идва от социалистическо и пост-социалистическо, щото хората не щат да се вдигат и да си казват мнението. Д ане забравяме и че българинът има склонност да е крайно черноглед, а нещата всъщност да не са толкова зле.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Юни 10, 2008, 16:10:26 pm
Здравей revolucion и добре дошъл (без значение дали смяташ да се задъжаш тук, или не) :)

Абсолютно си прав разбира се. Виновни сме изключително ние като народ и като народопсихология. Ние сме позволили това да се случва, ние го допускаме и ние продължаваме да го привличаме чрез самоизградения ни манталитет на жертви, който винаги ще привлича агресора.

Разбира се това не означава че няма загавор, както казваш и ти. Заговор е ДОКАЗАНО че има и не само в световен мащаб, а и конкретно срещу нашия народ. Въпросът е в това, доколко трябва да се вживяваме в това, защото вживявайки се – подхранаме заговора. Трябва всеки да работи не срещу врага, не срещу глупавите убеждения на съседа, а всеки въху себе си. Това е ЕДИНСТВЕНОТО, което може да се направи!

Като политолог ти репоръчвам да четеш и други книги (което несъмнено може би правиш, за да пишеш в сайт като този). Има досатъчно сериозни изследователи, тип “не-статукво”, които биха ти били интересни.

А през това време – нека се съсредоточаваме над себе си, а не над външното.

Поздрави!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Крайчо в Юни 10, 2008, 22:56:21 pm
Аз не претендирам да съм капацитет въпреки че се старая да се информирам.
сигурен съм че тук има много хора които са чели и размишлявали много повече от мен.

Честно казано не съм привърженик на теорията за еврейския заговор.Или поне не смятам че неговото значение е дотолкова определящо според това което съм чел.

Съображенията са ми следните.

в историята  е имало множество заговори които са били с друг източник.
има много доказателства че протоколите на мъдреците  са плагиатствани от автори които не са евреи
има теория че илюминатите са прехвърлили авторството върху тях така да се каже.
евреите са били сред  жертвите на нацизма.


тук стигаме до въпроса за илюминатите.При тях също има митологизиране.Според мен далеч не са толкова силни.Те разчитат на пасивността на хората,тяхното естествено нежелание да се занимават с мръсни дела.

Само хора с огромни комплекси или болни хора могат да се занимават с такива разрушителни действия и с манипулации на хората за да ги настройват едни срещу други.
такива има сред всички народи по земята
 Титла: Относно: Програма за изтребване на българ
Публикувано от: daskala в Юни 11, 2008, 07:16:43 am
А сега да видиме капацитетите какво ще кажат,човека пита и с право.

Аз понеже претендирам за капацитет ще се изкажа...

А къде е еврейският момент,когато цар Шишман,само за да си запази трона,не прие да се обедини с първородния си брат във Видин,защото трябваше да му предаде после короната,
Шишман предава короната си и признава върховенството на брат си, неслучайно оцелелите документи през втората половинана 14-ти век го именоват "господин Търновски", а не Цар Български.

и 5 века черно чернило и смърт ни покриха...!!!А евреин ли предаде за торба жълтици ключа на Търновград,евреи ли бяха българските боляри,които,вместо да се обединят и да се бият до смърт за земята българска,сложиха фесовете,за да си запазят имането...???
5 века чернило не е било. През първите два века от "робството" нещата си остават общо взето същите, чак след това започват големите зверства и турците заменят старата аристокрация с нова. И въпреки това основните производство и икономика на империята се движат от българи.
  НЕ с ензнае как е паднал Търновград, просто защото не са проведени достатъчно разкопки в града. А това,което става при българските боляри става в цяла Европа. И предвид начина на управление на ранната османска имеприя, много по изгодно и полезно за българите е  било да приемат султанската власт. Религиозни репресии не е имал опрез първите два века.

Със всички тея неща искам да кажа,че в тая сфера няма никаква конспирация, и ако някъде има нещо то идва от социалистическо и пост-социалистическо, щото хората не щат да се вдигат и да си казват мнението. Д ане забравяме и че българинът има склонност да е крайно черноглед, а нещата всъщност да не са толкова зле.


Чел съм, че майката на Шишман е еврейка и Шишман е половин евреин. Защо по време на
обсадата на Търново Шишман се скрива в крепостта на /мисля че беше/Силистра? Чел съм също, че защитата на обсадата е била успешна, но е направен мръсен номер с участието на еврейски личности от Варна. Мисля беше така, турците се оттеглят на скрито място, занесено е писмо от варненски евреин, че султана е разпоредил оттегляне на армията. Започват тържества за успешната защита. През нощта евреина отваря вратите и турците влизат в крепостта. Това са приблизителни спомени за прочетено. Ако има историк нека коментира. Допускам даже, че еврейката е стратегически подставено лице, за по-лесен разгром на българите.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: daskala в Юни 11, 2008, 08:25:25 am
Аз не претендирам да съм капацитет въпреки че се старая да се информирам.
сигурен съм че тук има много хора които са чели и размишлявали много повече от мен.

Честно казано не съм привърженик на теорията за еврейския заговор.Или поне не смятам че неговото значение е дотолкова определящо според това което съм чел.

Съображенията са ми следните.

в историята  е имало множество заговори които са били с друг източник.
има много доказателства че протоколите на мъдреците  са плагиатствани от автори които не са евреи
има теория че илюминатите са прехвърлили авторството върху тях така да се каже.
евреите са били сред  жертвите на нацизма.


тук стигаме до въпроса за илюминатите.При тях също има митологизиране.Според мен далеч не са толкова силни.Те разчитат на пасивността на хората,тяхното естествено нежелание да се занимават с мръсни дела.

Само хора с огромни комплекси или болни хора могат да се занимават с такива разрушителни действия и с манипулации на хората за да ги настройват едни срещу други.
такива има сред всички народи по земята
 

Прочети и това, за да се информираш ПО-ДОБРЕ.  http://forum.xnetbg.com/index.php/topic,3160.msg57356.html#msg57356
Титла: Относно: Програма за изтребване на българ
Публикувано от: Gil-Galadh в Юни 11, 2008, 09:13:35 am
Даскале, това за еврейското предателство е само легенда и няма доказателства, които да я подплатяват. А в онзи период до голяма степен условията, предлагани от османците са били по-добри от тези, предлагани от собствените им български боляри и отново казвам, че въпреки че сме били под чужда власт, през първите два-три века от османското владичество сме процъфтявали и икономически и културно. Едва след като османците са разбити при Виена започват репресиите спрямо християнското и българското население.

Според мен, ако има заговори спрямо нас, то те са от доста по-ново време - 60-70 години някъде...
Титла: Относно: Програма за изтребване на българ
Публикувано от: cdms в Юни 11, 2008, 11:01:18 am
Шишман не е бил в Силистра, а в Никопол.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българ
Публикувано от: RedGuy в Юни 11, 2008, 13:21:09 pm
Прави впечатление, че никой от гореизказалите се не е разбрал основното в критиката на революцион, а тя е че тези конспирации са измислици, а онези които вярват в тях го правят за да намерят оправдание за кризата и миналите държавни падения на България в другите (в тоя случай евреите), а не в "себе си", т.е. българите. И той намеква, чe това са елементарни похвати за контрол на лумпенизираното и лумпенизиращото се българско общество. Оттам излиза, че и Плана за изтребването e пример за един от тези похвати, с който се манипулират хората.

За съжаление, не е ясно кой е ръководителя на този вид обществен контрол, а то е същественото, защото в него се крие конспирацията И на ТАЗИ тема.

Същото съм го казвал и тук и на друго място...

Естествено, той не прави разлика (както и гореизказалите се) между евреите и конспиративния елемент измежду евреите - ционистите, както поне правя аз и може би други хора. Това е необходимо, защото тази тема реално не е анти-еврейска, въпреки твърдия анти-еврейски курс и интерпретация на някои потребители.

Затова, какво ставало в края на второто БГ царство, какъв бил ШИшман, какви били евреите тогава няма значение, освен ако не се разглежа ведно с основната теза-критика на революцион.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българ
Публикувано от: solo в Юни 11, 2008, 15:13:21 pm
Ами аз смятам, че не е нужно някой да обяснява точно какво е искал да каже революцион. Всеки го разбира по свой начин, който се определя от предварителната нагласа на мислене, е това е конспирацията. Повечето от капацитетите тръгнаха да търсят исторически грешки, други пък каква е лелята на Шишман и тн. Защо този велик ПЛАН да не цели точно това, вечно да търсим вината някъде отвън и да не признаваме, че основно за всичко, което става сме си виновни само ние. В дадения случай важи правилото ,,от девет кладенеца вода,, само и само да има я евреин, я някой друг роднина, но важното е проблемът да не е в нас. А и ми е чудно с какво толкова сме направили впечатление, че толкова искат да ни затрият. Не знам дали съм прав, ама това ми напомня на приказките, вечно има някаква ламя, която иска да гътне селото и най интересното е, че никога хората не се събират да убият ламята, а вечно чакат някакъв юнак да дойде след дълги години и да ги отърве. Та толкова за приказките.
Титла: Относно: Относно: Програма за изтребване н
Публикувано от: daskala в Юни 11, 2008, 20:16:41 pm
Затова, какво ставало в края на второто БГ царство, какъв бил ШИшман, какви били евреите тогава няма значение, освен ако не се разглежа ведно с основната теза-критика на революцион.

Напротив, има голямо значение. Ако синовете на Иван Александър бяха от една майка, държавата нямаше да се раздели на две. Щеше да властва само единия от тях. Тогава съпротивата срещу турското нашествие щеше да бъде, може би, успешна. За себе си съм уверен, че еврейката втора съпруга на Иван Александър е била част от конспирация със цел поробването на България. Припомнете си израза "Нищо по света не става случайно".

Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: RedGuy в Юни 11, 2008, 21:14:25 pm
"Ами аз смятам, че не е нужно някой да обяснява точно какво е искал да каже революцион. Всеки го разбира по свой начин, който се определя от предварителната нагласа на мислене," (solo)

Тук не става дума за литературни интерпретации, а за тезата на революцион, който знае какво иска да каже. Това обобщение, което ти смяташ за излишно го направих за да се разбере (ако правилно съм го разбрал) какво ни казва. Все пак, мнението му е размътено от емоциите, които влага.

Но явно, ти смяташ, че няма нужда да вникваме в същината на това, каквото някой се опитва да ни каже, а направо да дърдорим за каквото ни скимне, облягайки се о нашите предразсъдъци...
Титла: Относно: Програма за изтребване на българ
Публикувано от: insomnia1304 в Юни 11, 2008, 22:36:02 pm
   Уважаеми RedGuy, мисля че е редно, един уважаващ себе си "ветеран-спец" като Вас на блога, да бъде безкрайно търпелив, дори и към най-неправилното мнение :) Предполагам, че никой от съфорумниците не гори от желанието да се изкарва всезнайко, знайко-многознайко и т.н... Съжалявам, ако оставям такова впечатление у Вас. По-скоро ми намирисва на непоносимост към "различна" от Вашата гледна точка, т.е.цензура... :) Както казваше покойния бай Радой Ралин "за да се изкараш по-умен от другите, не се иска много акъл"... :) Просто кажете, ако желаете, на "висок глас" колко и какво искате("разрешавате") да четете и какво не въобще...т.е., успешно  успяхте да ме върнете в живковите времена, волно или неволно... :) Подтискането на различните гледни точки, като"израз на всеобщото поумняване", особено по темата, е един от сигурните способи да се унищожават доста неща у нас... Защо ли не се изненадвам? Може би греша? Не искам да влизам в излишни полемики с Вас, както и с останалите /умиротворители/ като вас. :D Бъдете здрав и все така ползотворен-на! НИЩО ЛИЧНО!!!  :)
  Ето Ви нещо по темата, уважаеми RedGuy:
УБИВАТ ЦЯЛ НАРОД, ЕВРОПА НЕХАЕ :P :o >:(
www.iankov.blogspot.com/2008/06/blog-post.html
   
Титла: Относно: Програма за изтребване на българ
Публикувано от: solo в Юни 12, 2008, 09:14:53 am
Винаги ми е било интересно когато ми се обяснява какво е искал да каже някой,Тук не става дума за литературни интерпретации, а за тезата на революцион, който знае какво иска да каже След като човека знае какво иска да каже, защо трябва да ми го разяснява някой друг, който е вникнал в ,,същината,,. Мислиш ли, че твоето ,,разбиране,, е задължително да стане и мое или след твоето обобщение аз ще си променя мнението.     
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: RedGuy в Юни 12, 2008, 11:35:56 am
Изглежда, insomnia1304 заслужава извинение за моя тон. В същото време, ако наистина имаше "цензура", нито ти нито соло, камо ли даскала щяхте да можете да поствате.

Приемам и критиката на соло, че (поне към този момент) немога да претендирам, че обобщението ми на мнението на _революцион_ е "Правилното". Ако съм сгрешил, нека последния ме поправи. Обаче не виждам никoй дори да се опитва да разбере какво се казва в мнението на _революцион_, преди да коментира по него.

И дори да не съм го разбрал правилно, то е едно, онова, което _р_ иска да ни каже и просто искам всички да го разберем в неговата цялост, и да му отговорим в неговата цялост. (_бтв_: това е и форумно явление). Защото ако всички имаме различно разбиране за смисъла на едно мнение, но това не е написано, то ние говорим по и критикуваме различни неща. И тук цялата тема и форум заприличват на една говорилня, където никoй никого не се опитва да разбере и каквото се казва, то идва от "предварителната нагласа на мислене," (соло), т.е. разни предразсъдъци.

И още защото, напрактика се "критикуват" само съставните частици на тезата на даден потребител. Да, това само по себе си е необходимо, но не е достатъчно. Както е и в този случай, тезата на _революцион_ остана некоментирана и се започнаха дребнави критики по линия на историческата фактология, граничещи с офтопици. И какво от това? Как факта, че е имало някакво еврейско (ако оставим настрана изворите на тази информация) влияние в българската история, се отразява върху основната теза на _революцион_? Ако наистина някой смята, че има собствен отговор на този въпрос, нека си поправи мнението, за да не се налага да го гадаем.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: cdms в Юни 12, 2008, 13:08:28 pm
"Кръвта вода не става" е казал народът. Така евреите се поддържат и всички други народи. Щом Шишман е наполовина евреин тогава и България е била наполовина заробена(лично мнение). Иначе Иван Александър е главният виновник за упадъка на България. Вместо да обедини Балканите и в ранен стадий да отблъсне надвисналата заплаха от османците той е обрекъл България, като я е разделил между синовете си. Трябвало е да постъпи, като хан Тервел, който е разбил арабите край Константинопол.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българ
Публикувано от: solo в Юни 12, 2008, 13:11:40 pm
Приятелю, смисълът беше, че не е необходимо да се обяснява нещо толкова ясно казано. Въпросът е, че според мен обобщаването на мнението на някой друг ми звучи някак като поучение. А иначе аз лично мисля точно като теб. Съвсем нормално е според мен да има различни виждания по даден проблем, пак казвам, които са формирани от начина на мислене. Не е ли учудващо, че всички търсят външни причини за всичко, което се случва или се е случило в нашата държава. Вечно трябва да има някаква велика конспирация, която да ни пречи и ако не е била тя сега да сме ееее... Винаги ми е било любопитно защо след като нещата се объркат веднага се почва ,,абе, аз щях да съм точен, ама еди кой си понеже е много тъп прецака цялата работа,, или някой нарочно ни прецаква. Та ми е интересно откъде идва точно това ,,търсенето на злите сили,,. А сега само си представете да сме на мястото на следвоенна Германия, колко века смятате, че ще са ни необходими да стигнем днешното и ниво. Нека се има предвид, че първите 3 не се броят, щото през тези години ще си обясняваме един на друг кой точно ни пречи да се ,,оправим,, и как точно ни прецаква. От къде според вас идва това.
Титла: Относно: Относно: Програма за изтребване на българ
Публикувано от: daskala в Юни 13, 2008, 07:05:02 am
Шишман не е бил в Силистра, а в Никопол.
Важното че евреина глава на държавата е избягал.Тома потвърждава мнението ми че е имало конспирация.
Титла: Относно: Относно: Програма за изтребване на българ
Публикувано от: daskala в Юни 13, 2008, 07:20:04 am
Прави впечатление, че никой от гореизказалите се не е разбрал основното в критиката на революцион, а тя е че тези конспирации са измислици, а онези които вярват в тях го правят за да намерят оправдание за кризата и миналите държавни падения на България в другите (в тоя случай евреите), а не в "себе си", т.е. българите. И той намеква, чe това са елементарни похвати за контрол на лумпенизираното и лумпенизиращото се българско общество. Оттам излиза, че и Плана за изтребването e пример за един от тези похвати, с който се манипулират хората.

За съжаление, не е ясно кой е ръководителя на този вид обществен контрол, а то е същественото, защото в него се крие конспирацията И на ТАЗИ тема.

Същото съм го казвал и тук и на друго място...

Естествено, той не прави разлика (както и гореизказалите се) между евреите и конспиративния елемент измежду евреите - ционистите, както поне правя аз и може би други хора. Това е необходимо, защото тази тема реално не е анти-еврейска, въпреки твърдия анти-еврейски курс и интерпретация на някои потребители.

Затова, какво ставало в края на второто БГ царство, какъв бил ШИшман, какви били евреите тогава няма значение, освен ако не се разглежа ведно с основната теза-критика на революцион.

Защо следва да приемем "самокритичното" мнение на революцион? Не е ли Шишман половин евреин? Кой управлява сега България ? Списъка го има в програмата. Разширен е в списъка на масоните в България,масонството е подчинено на ционистите. . Станишев-чист евреин,Симеон-половин евреин,Даган-турчеещ се...Системата е направена така,че тримата да ръководят еднолично,като триумвират. Нима не е конспиративно организирана ситуацията да има над 350 български партии и една сплотена мюсюлманска. Разпоредено е от Вашингтон и Брюксел чрез масонството.

Доста отдавна съм убеден че многото османски племена са били организирани и обединени от евреи приели исляма , поради техния интерес за голяма империя за да организират и използват финансовата и мощ. Имало е султани и везири евреи и то доста.
Взетите архиви от Турция /три вагона/ отнасящи се за България , са били изгорени по заповед отгоре,за да не се изяснят на обществото точно тези неща.Интересно е коя личност е разпоредила изгарянето.

Доколкото всевиждащото око на масонството трябва да вижда всичко и навсякъде,защо да не приемем че революцион е частица от това око и се опитва да ни заблуди и окаля като народ,защото това се прави редовно.
Титла: Относно: Относно: Относно: Програма за изтребване н
Публикувано от: asdfghjkl в Юни 17, 2008, 07:47:55 am

Напротив, има голямо значение. Ако синовете на Иван Александър бяха от една майка, държавата нямаше да се раздели на две. Щеше да властва само единия от тях. Тогава съпротивата срещу турското нашествие щеше да бъде, може би, успешна. За себе си съм уверен, че еврейката втора съпруга на Иван Александър е била част от конспирация със цел поробването на България. Припомнете си израза "Нищо по света не става случайно".


Някои неща са писани да станат и даже да са лоши, може да са за добро. Затова се казва "Неведоми са пътищата господни". Дали мен и теб щеше да ни има ако бяхме избегнали робството? Я си представи България оцелява на османските атаки, но някъде 18 - 19в. става някоя европейска война, България е завзета и разпределена между съседи и победители и става вариант на Югославия, разпокъсвана от войни и т.н.? Щом събитията са се стекли по този начин, значи е имало някаква причина това да е така. Това е бил правилният начи. Да избегнем робството също е бил правилният начин, но е трябвало да стане така и е станало. Няма случайни неща, явно планът на Небето за нас е бил такъв. Аз го възприемам като тест, изпитание за народа ни и държавата, днешните времена също. Вариантите са два или го минаваш теста или се проваляш. Ние сме го преодолели, станали сме по - силни, днешните времена също са тест за днешните хора - или ще ги преодолеем или загинем, друг вариант няма.  8)
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: cdms в Юни 17, 2008, 09:36:36 am
Горе на небето няма нищо друго освен облаци  ;D . Прецакани сме били и прецакани ще си бъдем.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Mirotvorec в Юни 18, 2008, 09:00:34 am
Цитат
Аз го възприемам като тест, изпитание за народа ни и държавата, днешните времена също. Вариантите са два или го минаваш теста или се проваляш. Ние сме го преодолели, станали сме по - силни, днешните времена също са тест за днешните хора - или ще ги преодолеем или загинем, друг вариант няма.
Така го възприемам и аз, като ще допълня, че този тест всъщност се отнася до всички народи на Земята.
Защо да сме прецакани, Geta, като решението да преминем през всичко това си е наше и сме го взели именно там, където според теб има само облаци.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: cdms в Юни 18, 2008, 13:48:41 pm
Религията е грешно нещо. Душата е някаква форма на съзнанието(поне за мен). Човек докато е на този свят трябва да разчита на двете си ръце и на сивото си вещество в главата(колкото има). Другото е заблуда и губене на време.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: insomnia1304 в Юни 27, 2008, 14:53:28 pm
Разказ за това как милиони потънаха в пясъците на Либия... :P
www.lubamanolova.info/270608-inv.html
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: daskala в Юни 27, 2008, 22:41:09 pm
По-интересно би ми било да покаже истината по темата "спасяването на сестрите" и изнудването на "българските политици". Там далаверата е много, много по-мръсна. Лошото е, че когато от простаци направиш "политици" така се получава.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: insomnia1304 в Юли 12, 2008, 06:07:37 am
ЗА ГЕНОЦИДА...и други гадости ДНЕС В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ
www.iankov.blogspot.com/2007/08/blog-post_9788.html
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: insomnia1304 в Август 01, 2008, 17:51:18 pm


 
Коалиция против робството

В робовладелска България всяко ново жилище се заплаща 32 пъти.Осем пъти над стойността получават строителните фирми и още 24 пъти са лихвите по кредита при 30-год. ипотека. Българите живеят, за да плащат цял живот на строителната и банковата мафия. Правителството решава икономическите си проблеми чрез прехвърляне на вътрешния дълг върху населението чрез непосилните цени на най-необходимото за съществуването – жилището и храната. Възможностите за изплащане на ипотеките на жилищата разкрива, че за седем години покупателната способност на българите е намаляла двойно. Това е един от критериите за обедняване. Кризата с ипотечните кредити в САЩ показа, че реалната цена на жилищата там е раздута пет пъти и представлява едва 20% от търговската цена. Американските специалисти по недвижима собственост обясниха тази разлика с невероятната алчност на строителните предприемачи и на кредитиращите банки в Америка. Себестойността разбира се е значително по-ниска. Българските строителни фирми избягват да говорят за себестойността на строителството си, което продължава да бъда 100-150 лева на квадратен метър. При търговско предлагане за страната средно от 1400 евро на квадратен метър разликата е показател за спекулативно високи цени, които в нормални пазарни условия рано или късно навлизат в корекция. У нас през последните години властта стимулира една от най-големите измами за населението - ИПОТЕКИТЕ ПРЕВИШАВАТ МНОГОКРАТНО СТОЙНОСТТА НА ЖИЛИЩАТА. Осем пъти – в сравнение с Гърция. Вероятно тази измама ще предизвика не само публични дискусии, но и протести пред строители, банки и министерства. Засега в печата четем мненията на заинтересуваните строители и банки, които изтъкват за оправдание поскъпването на материалите и увеличението на разходите по кредитите. Последните две правителства провеждат политика на пълно заробване на българския народ чрез изкуствено раздуване цените на жилищата. Хората са принудени да плащат на мафията, за да живеят. При 30 годишни ипотеки лихвите превишават три пъти главницата. Кредитоползвателите плащат жилищата си четири пъти. Мафията принуждава младото поколение да й робува през целия си активен трудов живот и да трепери за работата си, за да изплати апартамент от две-три стаи. Тази форма на финансова зависимост е основата на съвременното робство. Не са нужни робски вериги и надзиратели с камшици. Попаднали в кредитния капан младите сами продават работната си сила и чиннопоклонно треперят да не загубят работата си. Такива хора не протестират и не правят революции. Те укрепват статуквото на робството. Тройната коалиция води политика на заробване чрез изкуствена бедност и силно занижение на цената на работната сила. Обществото може да промени статуквото, ако оказва натиск за изравняване на съотношението заплати - цени на жилищата у нас с това в Европейския съюз. Модел за сравнение е Гърция. В Гърция заплатите са шест пъти по-високи от българските, а цените на имотите номинално са 30% по-ниски. Спрямо тази покупателна способност реалните цени на жилищата у нас са осем пъти по-ниски от сегашните– не са 1400 евро/кв.м., а 175 евро на квадратен метър. В толкова пъти и банковата ипотека превишава реалната цена.Ако изплащате по два квадратни метра на месец (350 евро) един апартамент от 60 кв. метра ще бъде изплатен за 30 месеца – т.е. за 2 години и половина. Ако правителството не желае да предприеме мерки за ликвидиране на този ценови балон и не накаже на спекулантите, трябва да се направ необходимото и да се създадат условия за заобикаляне на алчните строители и банки. Държавата да регламентира асоциации на собственици-новодомци, които да ползуват евтин кредитен ресурс от производители, търговци и чужди банки. Ипотечните кредити да бъдат с нулева ставка. Строителството на жилищата да се извършва от строителни дружества на собствениците, на които да се осигурят условия сами да строят. Тези акционерни дружества да получат правото да печатат свои облигации или конвертируеми бонове, за събиране на необходимия капитал. Това е пътят младото поколение да се измъкне от робството на кредитния капан.В противен случай всяко жилище ще продължи да се плаща 32 пъти, а при апартаментите, съседите също заплащат още веднъж общите стени и панели. :P >:( :P :o

Жилищните кредити и заеми
http://www.budilnik.com/index.php?act=showpost&postid=5599

Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: insomnia1304 в Август 22, 2008, 20:13:23 pm
"Разчупването" на градовете ни

Автор: Христо Генчев*
   Строейки, хората и обществата не могат да скрият истинското си лице. :P
   Ето какво вижда един млад архитект през призмата на градската среда, която ни заобикаля. 

   Преди няколко седмици известният софийски архитект Г.С. ме заведе по работа в едно селище от затворен тип в модерно столично предградие. По разрушен път стигнахме до голяма жълта порта, която бавно се отвори. Не ме изненада, че пътищата вътре бяха по-добре поддържани, но ме учуди наличието на огради, които още веднъж разделяха селището на малки частни парцели. Спрях се да разгледам къщите, чиито стилове варираха в диапазона от предградиен необарок до ултрамодерни сгради, достойни за най-изисканите световни архитектурни списания. На пръв поглед изглеждаше, че тук се е събрала една доста разнородна група хора - някои с вкус, а други - с "мечти от детството". Бях набързо опроверган. Показаха ми две къщи на един и същ инвеститор - едната строена преди десет години във "възрожденски" стил, а другата - проектирана от младата звезда на българската архитектура П.Б. Тя беше толкова модерна и изчистена, че би била по-подходяща за музей на минимализма, отколкото за домашно огнище.

   Докато вървяхме из селището, се питах кой се примирява с това да кара ежедневно скъпата си кола до скъпата си къща по разнебитен път, който може да се позакърпи с няколко десетки хиляди лева? (В селището имаше приблизително 20 къщи.) И какво кара нас, българите (както много народи от Ориента), да слагаме толкова прегради между нас и "външния" свят?

   Какво се е променило в съзнанието на един собственик на къща, за да направи шпагат между възрожденската имитация и минимализма?

   Градската среда е своеобразен пръстов отпечатък на душата (не на духа!) на хората. Когато един човек в зависимост от това колко е заможен реши да си позволи нещо, той започва с най-малкото - мобилния телефон, минава през колата, яхтата, частния самолет и в крайна сметка стига до собствения небостъргач. За разлика от мобилния телефон и колата обаче, чийто дизайн не можем да променим, собствената сграда се отличава от другите "дизайнерски" обекти по това, че нейният собственик може да окаже влияние върху вида и функционалността й. Другата отличителна черта е мащабът. Ако човек "владее" дизайнерските си вещи, като ги кара, включва и изключва или просто ги подменя, то след построяването на една сграда той спира да я променя, за да я използва пълноценно. Тя става негова обкръжаваща среда за години напред. Затова малко хора биха искали да живеят в къща с модерния и радикален дизайн на техния мобилен телефон.

   Видимата липса на общност

   Като ходим из улиците на София, първото нещо, което се набива на очи, е крайният индивидуализъм (дали да не го наречем егоизъм) при вземането на решенията, свързани с едно от най-груповите занимания в историята на човечеството - строенето на градове. През приз­мата на родната градска среда почти гротескно звучи националното ни мото "Съединението прави силата". Накичените като кръпки на стара черга изолации по панелните блокове и паркираните върху разрушени улици скъпи автомобили са само два от примерите, които показват отношението към общата среда и липсата на желание за синхронизирани действия, характерни за всички социални слоеве на обществото ни. Явно безредието не е следствие от бедността, а може би негова причина. Окуражаващо е да се видят изключенията, които стават все повече напоследък и ясно показват предимствата на координираните действия. Пример за това е една кооперация на кръстовището на ул. "Марин Дринов" и ул. "Васил Априлов", която задълго беше част от олющения софийски пейзаж и чиито фасади бяха наскоро изолирани и пребоядисани явно с общите усилия на живеещите в нея. Но координацията изисква комуникация и общуване, които са едни от основните ни дефицити. В моите очи митът за общителността и топлината на българина отдавна е оборен.

   Съжителството на крайната бедност в софийските гета, характерна за третия свят, с богатството, демонстрирано в затворените селища, прави нашия град все по-ориенталски. Явно живеем в свят, воден не от идеята да обичаш ближния като себе си, а движен от принципа за оцеляването на по-силния. София вече е станала средище на светове, които не искат да знаят един за друг. Наличието на бедност и богатство не е нещо необичайно. Безразличието и отчуждението на тези два свята един към друг руши националния ни дух.

   Архитектура на алчността

   За човек, познаващ строителните разпоредби в София, е интересно да наблюдава новостроящите се кооперации. Сградите, строени до около 2005 г., визуализират всички възможни вратички в законодателството, позволяващи увеличение на продаваемата площ. Всевъзможните интерпретации на еркери, балкони, капандури и кули, чрез които законодателят е искал да даде на архитектите възможност за индивидуален дизайн на техните сгради, се използват безогледно от предприемачите. "Доб­рият" архитект е този, способен да "извади" максималното от парцела. Този подход прави сградите банално еднакви - всяка сграда има максималния размер кула, еркери, балкони и капандури. Софийският квартал "Лозенец" е пример за разрушителната сила на сребролюбието. Случаен минувач, попаднал в малките улици към Южния парк, губи моментално ориентация, защото липсват характерни пространства и сгради ориентири. Изгледът във всички посоки е потискащо монотонен и безличен. Постройките са посвоему еднакви като безредна група войници. Уж всички носят униформа, но всеки се е разпасал.  Единствената ни надежда е, че милостивото було на софийската прах ще смекчи това въздействие с времето. Продаваемата площ явно е от по-голямо значение от времето. На голям столичен булевард има две сгради, чието строителство е било неоснователно забавено поне с 1 година. По прости изчисления това забавяне води до загуби, равняващи се на приблизително 20% от стойността на самото строителство. В същото време не са щадени усилия и компромиси с външния вид за увеличаване на площта на сградите с няколко процента. За такъв подход е измислена поговорката "евтини на брашното - скъпи на триците".

   За радост от около 2005 г. все повече предприемачи и архитекти отказват да вървят по този път. Все повече сгради в града ни са утилитарни и с неразчупени фасади. Пропорциите и материалите стават все по-важни естетически елементи. Изглежда, периодът на начално натрупване на капитала отминава и хората започват да се замислят за това, което ще оставят след себе си. Явно, преди да се промени един град, трябва първо да се променят хората в него. А всички ние виждаме, че градовете ни имат нужда от промяна.

*Христо Генчев е завършил архитектура в Техническия университет във Виена и е управител на фирма "Прототип" ООД
C:\Documents and Settings\SANTOS\My Documents\Разчупването на градовете ни.mht
 
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: insomnia1304 в Август 28, 2008, 11:36:37 am
Академичният дух, идеята за университет и тяхната фалшификация у нас
  :-\ :P :-\

Синът ми наскоро беше приет за редовен студент в една от нашите родни "академии"; покрай това в съзнанието ми оживя спомена за времето, в което аз самият преживях тия незабравими вълнения. То е било в далечната 1977 година, когато бях приет за студент по философия в СУ "Св.Кл.Охридски". Но в един момент - понеже имам погледа върху актуалната ситуация в нашите "вузове" - си представих какво очаква младите, които тия дни с трепет прекрачват праговете на нашите университети: очакват ги, за съжаление, безброй разочарования. Та в тази връзка публикувам нижеследующата моя статия:

Академия, или Άκαδήμεια - тази дума води началото си от Академията на Платон, или философската школа, която великият мислител основал в свое имение-градина наблизо до Атина, посветено на митичния герой Академ. В нея той разговарял с учениците си и отчасти ги наставлявал за живота, но най-вече с тяхна помощ търсел истината за човека и за всичко онова, което може да интересува човека. “Студентите” в тази първа академия са имали право на избор, сиреч могли са да останат при Платон - или пък да идат при софистите, при киниците, при стоиците и пр.

Впрочем не е ли и сега така, та и днешните студенти могат да учат ако искат било при софисти - а с такива е пълно в нашите сегашни вузове! - било пък при днешните киници, или циници - и много такива се подвизават из нашите родни академии! А ако искат и ако изобщо имат такъв шанс могат да останат при "Платон": ала, обаче, пита се, има ли “платоновци” сред днешните наши академични величия? Повечето от които ходят из коридорите на родните ни академии с така гордо вдигнати носове, че човек веднага разбира, че у такива едва ли има нещо научно, или пък, опази Боже, академично!

Но да не избързвам. Ето нещо важно: методът на Платон не е бил дидактически - това недоразумение е постижение на по-новото време и е цъфнало като плевел в нивата на родната ни нàука! - сиреч усвояване на някаква “сума от знания”, а е бил сократически, сиреч изследователски. Учещият и ученият (учителят, професорът) съвместно, с общи усилия търсели истината. А тя е трябвало да се роди, преди това обаче е трябвало да бъде “зачената”, после пък младите дълго време са я носели в душите си, сякаш били “бременни” с нея. И такива младежи, вдъхновени от потребността и от великата мисия да родят истината, водели най-боговдъхновени разговори, та да дочакат деня, в който истината ще се появи на белия свят. И тъкмо си мислели, че вече е “хваната” и покорена, се оказва, че тя - понеже е нещо твърде фино и хвъркато, както говорел Платон! - пак отлитала някъде, а пък младите наново и наново започвали да я търсят, подтиквани от провокациите, от насърченията на своя учител.

Впрочем, дипломи тогава изобщо не раздавали, нито пък давали нàучни титли, както е сега у нас. Достатъчно било на възпитаника гордо да каже: “Аз съм ученик на Платон!” и това е било предостатъчно всички да му завидят с една благородна обаче завист. А също и те да се овладеят от същата страст по знанието, по истината и по мъдростта. Може ли сега някой у нас да каже нещо подобно? Как ще ви прозвучи някой, примерно, гордо да каже: “Аз съм възпитаник на... проф. Юлиян Вучков!”?! А се е стигнало дотам, достигнало се е до падението тъкмо Вучков да е някакво "светило", а какво ли остава за другите тогава?!

Но са минали векове, академичният дух, така да се каже, се е развивал и дори е “мутирал”, та да стигнем в днешно време, и то както е сега у нас. Много по-късно възникнали вече университетите, модерните академии, и тия университети имали години на възход, величие и триумфи: такова, примерно, е било времето на Св. Тома от Аквино, когато той е бил преподавател в парижката Сорбона, или в Германия, когато най-знаменити професори са били Имануел Кант, Фр. Шелинг, Георг Хегел, по-късно пък времето на Едмунд Хусерл, на Мартин Хайдегер и т.н. В България и ние сме имали възход на академичния дух във времената на проф. Ал. Балабанов, на проф. М. Арнаудов, на проф. Гьоргов, на проф. Богдан Филов, на проф. Димитър Михалчев.

Но после у нас се възцарила съветската нàука и от този момент почва наудържимо израждането и падението на нашето университетско образование, та да се стигне до жалката му участ днес, в наши дни. Казвам това, щото на някои им се иска да ни внушат, че падението било почнало в годините на демокрацията: да имат много здраве от мен обаче, много по-отрано е започнало.

Аз искам най-напред да направя опит да опиша и представя самия академичен дух, сиреч да се добера до същината, до онова, което наистина одухотворява академиите-университети. И без което те си остават нещо мъртво, превръщат се в грамади от камъни и тухли, обитавани сякаш от призраци и сенки. А благодарение на него те се преизпълват с живот, стават преизобилни на живот, и също даряват живот, палят и пръскат искрите на духовното, овладяват душите, изпълват ги с ентусиазъм и преклонение пред истински великото и величавото на този свят. Драги ми днешни студенти, познато ли ви е това чувство? Ако не ви е познато, положението у нас наистина е съвсем трагично...

Академичният дух е общочовешка ценност, той е грандиозно завоевание на културата. Той е пропит от едно искрено свободомислие и свободолюбие, от страстен копнеж по истината, също така той се свежда до неуморно търсене на смисъла. Смисълът, без който всичко на този свят губи ценността си, всичко се превръща в отломки, всичко пропада, понеже е загубило устоите си. Академичният дух се основава на истинско партньорство (диалог, общуване, дори приятелство, но не в нашенския смисъл на тази иначе прекрасна дума!) между студенти и професори, които заедно изследват, търсят, творят. Професорът от академичен тип винаги има съзнанието, че геният е някъде сред неговите студенти и затова прави всичко, та да го открие и насърчи. Той не може да понася горделивците, празнодумците, нагаждачите, подмазвачите, фукльовците и цялата тази измет, която се шляе и или “студентства”, или пък се опитва да “поакадемичествува” малко. Вдъхновеният от академичния дух професор търси тъкмо нестандартните, "лудите глави", “несретниците”, “гледащите критично под вежди” и вечно недоволните. Защото знае, че само от такива може да се чака нещо оригинално, значимо, стойностно.

А студентът от академичен тип сам себе си учи, много пита, задава най-често съвсем неудобни въпроси, не се съгласява, не кима утвърдително с глава. Всъщност студентите са носителите на решаващото условие за да има изобщо академичен дух; те обаче със своята младост - а тя е свежест най-вече на съзнанията! - са главния фактор за подем на науката, за който обаче трябва да се полагат грижи. Понеже младите хора могат да попаднат в такива отвратителни условия на средата, че да им пресекне желанието за полет във висините на духовното, в безбрежните хоризонти на знанието и на науката. Това бях длъжен специално да отбележа.

От такива търсещи студенти професорът е непрекъснато използван, той е консултант, дава някакви съвети, но не налага мнението си, подпомага, насърчава, подтиква, нищо повече. Той не чете лекции от пожълтели листи, останали от годините на неговото славно студентстване в средата на миналия век, а просто и човешки разговаря със студентите си. Академичният професор е просто по-опитният съветник в общото изследователско дело, той отчасти дава нещо от богатствата на своята душа на своя възпитаник и го импулсира, нищо повече.

Но представете си, моля ви се, какво може да даде един нашенски днешен професор или доцент (студентският фолклор неслучайно ги нарича “профанесори” и “босенти”, иде от “бос” в чисто българското значение на тази двузначна дума!), след като той просто няма нищо в себе си - как тогава да даде някому нещо?! Няма как, уви, пълно е у нас с университетски преподаватели, които, понеже няма какво да дадат, просто се гаврят със студентите и направо им губят времето: продават единственото простотията си, кухото си високомерие, надутата си “ученост”, от която на нормалните хора просто им се повръща...

А иначе истинският академичен деец се занимава с това, че прави наука (не нàука!) и то в най-живо и пълноценно личностно общуване и партньорство със своите студенти. Той не пре-по-дава науката, ами я прави с и пред студентите си, разликата е колкото от небето до земята. От тази гледна точка, кажете ми, моля, какво изобщо е останало от академичния дух в нашите многобройни и така многолюдни академии и университети?!

Е, може и да е останало нещичко, но то е към външната форма, не е обаче в субстанцията, в същността на нещата. Защо е прокуден така жестоко академичният дух от нашите “академии”? Това, струва ми се, е най-важното, за което трябва да се запитаме.

Аз писах вече по тия въпроси в статията си Не наливайте ново вино във вехти мехове... (2007 г.), в която давам своето обяснение. В статията си Крайъгълният камък на образованието (2007 г.) също съм мислил по тази неблагоприятна, дори критична ситуация в българското образование. В тия две статии съм казал най-главното. Сега обаче искам да добавя още нещо.

Прекалената, плоска, едностранчива и едноизмерна “рационалност”, която идва у нас с комунизма, е виновна за плачевната ситуация в българското образование и наука, също както причина за станалото са и криворазбраните интереси. Сметката е била проста, когато е била правена "системата на висшето образование" - съществуваща и в старите, и в новите университети и "академии", понеже и тия, и другите са носители общо взето на все един и същ неизменен манталитет и стереотип. Та когато са били поставяни темелите на системата, останала непокътната до ден-днешен, се е сметнало, че някъде трябва да се прави нàука (не наука, а тъкмо нàука!), това е БАН с мрежа от институти към нея. Другаде тази рафинирана нàука се преподава. Професорът “чете” лекции, сиреч “дава” знанията, студентите прилежно си записват, четат, заучават, зазубрят, запаметяват тази смляна и предъвкана “духовна храница”, а след това я възпроизвеждат като ги изпитват. Е, те може и малко да се поупражняват в мислене, но затова си имаме семинари, упражнения, но общо взето и там работата се свежда до преподаване, учене и изпитване. Там се прави контрол кой колко учи и какво е научил. И всички са доволни, защото за професора е къде-къде по-лесно просто да преподава (да “чете” лекциите си), вместо да прави наука, за студента е много по-лесно да чете тия лекции преди изпита (те са именно “сдъвкана нàука”!) та да ги “храносмила”. И така нататък, да не се задълбавам в тази смрад, щото наистина от системата отдавна вее дъх на трупно разложение, на нищо друго. Няма кой обаче просто да вдигне и да изнесе трупа...

Мина доста време, докато тази система бъде внедрена (около 45 години!), после пък беше реформирана (уж де, наужким, не истински!), накрая пък беше мултиплицирана в никнещите като гъби най-нови академии все на базата на прочутото АОНСУ на ЦК на БКП. А сега, когато всичко вече е втвърдено, когато огромните камъни на системата са прилепнали така плътно, че и косъмче не можеш да мушнеш през тях, камо ли пък някакво острие (това са думи на мой познат, който е професор в един от елитните ни университети, и дори е началство там!), всички с учудване откриха... какво откриха ли?

Ами ето какво: професорите лошо “четат”, и дори, ако са по-модерни, изобщо не четат нищо, ами се правят само на велики и оригинални пред "колежките" в кафенето; студентите пък съвсем не четат и нищо не учат, а само се обучават в... преписване; а ние всички сме някъде страшно назад в науката, на космически разстояния се намираме от напредналите нации, а в много области сме дори направо извън процесите в световната наука. Всичко в нашата система е обърнато с главата надолу, всичко, уви, е тъкмо наопаки.

Защото не се разбират някои много прости, съвсем елементарни, драги ми Уотсъне, неща: студентът не е прост “обект на педагогическо въздействие”, а е истински и пълноценен негов субект; професорът не е единствен, своеволен и абсолютен, но крайно фалшив “субект” на това въздействие, а също е равностоен и пълноценен субект на науката, намирайки се обаче в най-тясно партньорство с младите хора, които въвежда в храма на науката. Глупаво е професорите “да четат” лекции, от тях се иска нещо много по-значимо: да излъчват духовност, дух, свобода, страст към истината, копнеж по знанието. Колцина из нашите университетски преподаватели са обаче на това ниво?! На пръсти се броят, за жалост, така е, а останалото е една научно-академична сволоч и пасмина, която само вреди и пречи, нищо не допринася.

Другояче казано, студента не го “учат” какво да мисли, а той сам себе си учи и се стреми да привикне - с помощта и насърченията на професора! - как да мисли. И ако се чудим сега защо толкова ни липсват мислещи хора, личности и творци с нужната дръзновеност, то сигурно е и затова, че академичният дух отдавна е прокуден от нашите академии.

Как може да се завърне ли? Не знам, много е трудно. Завръщането на прокудения академичен дух от нашите родни "академии" и университети е процес на раждане и растеж: иска се много време, традиции, култура, коренна промяна в съзнанията и манталитета. Трябва да се мисли и най-вече трябва да се действа в тази насока, потребни са коренни и най-смели реформи. Иска се воля за промяна и осъзнаване, че само промяната е спасителна, че без промяна всичко отива на поразия. Тук-там ако има академични труженици на истинската наука и носители на пресветлия духовен академизъм, то точно на тях трябва да се опре държавата, та да извърши жизнено необходимите промени. Защото докато тях ги има, то не всичко още е загубено...

Анонимен каза...
Аз лично съм на мнение, че не университетът създава хората, а хората създават университета. Затова не трябва да се чудим защо е спаднало нивото на образованието - вече сульо и пульо става студент, всяка 2-ра манекенка е магистър и т.н. Извъдиха се толкова много университети, че вече ако не си с "виШу" си за боклука. А лично според мен не повече от 10%-ина процента от населението има качествата и интелигентността за вишист.

08-8-26 15:14 
Анонимен каза...
Много се радвам, че все още има мислещи хора като вас в България.
Омръзна ми от недоносчета криещи се зад дипломи и титли.Това е довело до тоталното обезценяване на въпросните, както и на самото образование.Както се казва в прдишното мнение всяка втора манекенка ( аз бих добавил к....) по телевизията ,с интелект на улична метачка ,се представя като психолог ... Е как искаме в бъдеще хората да гледат сериозно на някой, който наистина е спец и знаещ в тази област ?  :P

08-8-26 15:54 
Вили каза...
Всеки 'сульо и пульо' трябва да може да стане студент, но не 'всяка 2-ра манекенка' да излиза магистър. :o
Ей, това ни е сбъркано в образованието. :-[

08-8-26 17:37 
http://aig-humanus.blogspot.com/2008/08/blog-post_8081.html
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: 3 in 1 в Септември 24, 2008, 01:57:07 am
http://www.imadrugpat.org/protocoli.html 

Те съсипват света, не само България. Като имат план за целия свят, ние не можем да убегнем от извратеният им план. Цялото земно кълбо го искат на тепсия! Глобализираме се вече, докато не се превърнем в една-единствена държава. Всички сме в кюпа. България е само част от гнусният им болен план.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Vader в Септември 28, 2008, 13:52:54 pm
Цитат
"американската мечта"
This is not dream,this is nightmare  ;)
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: H. в Септември 28, 2008, 19:20:32 pm
- Знате ли защо я наричат "the american dream"?
- Защото можете да повярвате в нея само докато сте заспал ;D

Джордж Карлин
Титла: Относно: Програма за изтребване на българ
Публикувано от: buden в Септември 28, 2008, 20:04:36 pm
Ще да е бил учител по английски език този Джордж

Вейдъре, кавичките не съм ги сложил случайно ... О Кей Ей Кей ;)
Титла: Относно: Програма за изтребване на българ
Публикувано от: Anarchy_1999 в Септември 28, 2008, 22:30:46 pm
Четейки тази така наречена програма ми се ще да попитам:``Защо българите, твърди заети да се вайкат не дават никакъв отпор?`` :-\ Нима вайкането ще ни оправи проблемите в малката и загиваща държавица. Знаеки това, ние вече имаме шанс да им докажем, че сме от ``юнашко племе``. Нима ще ги оставим да се подиграват така с българските граждани и живота им?! Нима те имат това право?! Не, те го нямат! Нужно е да се намери начин, по който да им се докаже, че може и шепа хора да знаят истината, но ще я отстояват! Нима хората, съставили горепосочената програма са  с нещо повече хора от българите? Време е да се направи нещо!!! Време е българите да спрат само да лаят, но да започнат и да хапят, защото го могат! Пък тогава и други може да ги последват!...
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: jediguardian в Септември 29, 2008, 00:08:18 am
Българите ще започнат да хапят, когато тях ги захапят здравата. Дотогава чакаме.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Anarchy_1999 в Септември 29, 2008, 00:27:45 am
Тъжно, но факт... ::)
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Oneness в Октомври 09, 2008, 16:06:23 pm
  Жалко, че толкова късно се включвам в темата и форума като цяло. Много добра тема, благодарности на H.! Изчетох всеки пост и толкова неща ми дойде да напиша, на всеки имам какво да отговоря, но ще стане огромен пост :P. Искрени адмирации към флaйДрагон (разбрах за ника от постовете, иначе го наричам Експертът :D), които взима според мен най-адекватно и изчерпателно участие в темата (нека други, като RedGuy, не се чувстват пренебрегнати :P, браво за чудесната и системна работа ;)). Много жалко за хората, които си затварят очите пред очевадните факти и още по-жалко, че отричат уникалната си националност. Отново доказателство колко добре работи планът. Никoй не отрича, че като цяло платът е всеобщ и всичко това важи за цял свят, но неоспорим факт е и не мога да разбера защо се отрича, че в бг се работи в ускорени темпове и най-усърдно. Губи се време в повтаряне на едно и също на хора, които така или иначе са отказали предварително да приемат действителността и въпреки изчерпателните отговори, които им се дават, не искат да ги осмислят и продължават да питат "защо". А не мога да разбера и странния мазохизъм на хора, които смятат писаното в темата за глупост и въпреки това влизат да го четат и да постват. Учудващи факти за човешката психика наблюдавам напоследък - хората отхвърлят неща без дори да ги осмислят и в същото време вярват на много други, без да са им адекватно доказани, казвам това с риск да се повторя, но ме изумява всеки ден. Просто всичко сочи натам, че планът работи с пълна сила и има небивали резултати. Това, че мислим за него и го обсъждаме, не значи че го храним, че създаваме агрегор, създаваме, но това не е опасно. Започваме го храним и опасността се засилва, когато вложим емоции в това и по-точно отрицателни, като омраза, желание за мъст, страх и неприязън към защитниците на противоположни тези. Това най-често се случва като се появят "неверници" и се хванем да ги убеждаваме в правотата си. Затова нека се стремим да изнасяме факти и всеки да решава за себе си на какво да вярва. Ако се появи някой и започне да напада, мисля че всички знаем, че е напълно безмислено и глупаво да се отвръща със същото. А също е излишно да се спори за събития които са се случили преди да се родим, защото може само да се гадае коя история е манипулирана и коя не. Според мен успех се постига само с много работа и събиране на информация и неизбежното логическо навързване на тази информация със неща от настоящето, за които можем да се осведомим от първа ръка. Трябва да се търсят максимален брой източници и всичко да се свежда по пътя на логиката до информация, до която имаме пряк достъп. Забравете официалната история!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Anarchy_1999 в Октомври 09, 2008, 21:30:35 pm
 Бих искала да спомена някои неща относно образованието. Имам дадени наблюдения и то редовни относно училищната обстановка. Ами на изготвилите Програмата мога само да кажа:"Мисията успешна! Поздравления за добрата работа, защото по-зле може да стане само ако обезумелите ученици прихванат и идеята за ПУШКА В КЛАС(не че вече и това не се е случвало)!" Дълго работя срещу училищното насие, но установих, че нищо не може да спре младите да вършат какви ли не глупости. В клас вече става какво ли не. Но децата НЕ СА ВИНОВНИ ЗА НИЩО. Това, че има групички от връзкари, групичка от метъли, групичка от пънкари, групичка от какви ли още не е доказателство за това че младите хора не могат да намерят единен път в образователната ни система, така че да се чувстват едноправни и задружни. Цялата морална и интелектуална деградация в българските училища е система от основни единици.
 1. Учебниците са писани "от професори за професори"-лична и строгопрофесионална кореспонденция, недостъпна за ученическите съзнания. Това демотивира учениците.
 2. Учителите са недоволни от заплащането си и демотивирани да вършат качествено работата си.
 3. Учениците пълнят главите си с какво ли не насилие, изобистващо от филми, игри и т.н.
 Има още мноогоо неща...
 Но щом са успели така умело да ударят бъдещето на страната, какво ли може да се очаква. Та от онези момчета, чието основно занимание да се убиждат на майка, се учаква да ръководят България в бъдеще, е, ако тя избщо има такова. След като вече са постигнали тези цели, останалите са много по-лесно изпълними.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Gil-Galadh в Октомври 10, 2008, 00:01:18 am
Уаннес, това, което споменаваш за човешката психика не е продукт на нечии план. Просто психиката на хората е такава.

Анархи, не може и няма как да има единен път за младите, а наличието на разните му групички е следствие от търсенето и намирането на идентичност и ценности. По-добре ли ще  ед апрегърнат масовите ценности и всички да са еднакви розово-изрусени хулиганчета?

А насилието е нещо абсолютно нормално и всеки опит за изкореняването му гранични с перверзия. Това,което трябва да се направи, и което липсва много сериозно е обучението по управление и насочване на това насилие т.е. агресията трябва да е насочена не към краен деструктивизъм, а към по-полезни неща. Проблема е че трябва и пример, а трябва и разбиране,което идва от образованието и научаването ... което всъщност куца
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: daskala в Октомври 10, 2008, 11:16:12 am
Уаннес, това, което споменаваш за човешката психика не е продукт на нечии план. Просто психиката на хората е такава.


Напротив, ето го плана,но Вие г-н Гил , не може да не сте го чел. Той действително ползва някои черти в характера на човека,но самия план ги усилва и преекспонира.


ПРОГНОЗАТА НА АЛЪН ФОСТЪР ДЪЛЕС (ПО НЕГОВИ ДУМИ ПИСАНИ ПРЕЗ 1945Г.; АВТОРЪТ Е БРАТ НА ДЖОН ДЪЛЕС)

Ще свърши войната. Всичко някак си ще улегне, ще се утаи и уреди. И ние ще хвърлим всичките сили, всичкото злато на САЩ, цялата материална сила на САЩ за измамване и оглупяване на хората. Човешкият мозък, съзнанието са приспособени към промяна. Посявайки там хаос, ние незабелязано ще заменим човешките ценности с фалшиви, в които да вярват. Как? Ние ще намерим наши единомишленици, наши съюзници и помощници в самата русия. Епизод след епизод ще се разиграва грандиозна по своя мащаб трагедия към гибелта на най-непокорния народ на земята, окончателното необратимо угасване на неговото самосъзнание.
От литературата и изкуството ние например ще изтръгнем тяхната социална същност, ще отучим художниците, ще им отнемем желанието да се занимават с изобретяване, с изследване на тези процеси, които се извършват в глъбините на народните маси. Литературата, театрите, киното ще изобретяват и прославят най-ниските човешки чувства и страсти. Ние по всякакъв начин ще поддържаме и издигаме така наречените художници, които ще започнат да насаждат и втълпяват в човешкото съзнание култ към секса, насилието, садизма и предателството – с една дума, каквато и да е безнравственост.
В управлението на държавата ще създадем хаос и бъркотия. Незабелязано, но активно и постоянно ние ще съдействаме за безпринципността на чиновниците, рушветчийството; всичко което води до онова, което им скимне да правят. Бюрократизмът и недобросъвестната работа ще бъдат издигнати в добродетел. Честността и почтенността ще се осмиват и ще станат никому ненужни, ще се превърнат в отживелица на миналото.
Простащината и наглостта, лъжата и измамата, пиянството и наркоманията, животинският страх на един от друг, предателството, безсрамието, национализмът и враждебността между народите, най-вече враждебността и омразата към руския народ – всичко това най-ловко и незабелязано ще култивираме и то ще разцъфне с кичести цветове.
Само малцина, малко хора ще се досещат или даже ще разберат какво става. Но такива хора ние ще поставим в безпомощно положение, ще ги превърнем в посмешище, ще намерим начин да ги оклеветим и да ги обявим за измет на обществото. Ще изтръгнем духовните корени на болшевизма, ще опошляваме и унищожаваме основите на родната нравственост. По този начин ще разклащаме поколение след поколение, ще предизвикваме ерозия и ще отстраняваме ленинския фанатизъм. Ние ще се занимаваме с хората още от детските и юношеските им години. Главният залог ще бъде върху младежта. Ще започнем да я разлагаме, развращаваме, да я лишаваме от чест. От младежите ще направим циници, вулгарни хора, простаци и космополити безродници. Ето това ние ще направим. Това е началото на плана „EXODUS” I.

24.02.1945 г.

Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Oneness в Октомври 10, 2008, 11:28:57 am
 
Уаннес, това, което споменаваш за човешката психика не е продукт на нечии план. Просто психиката на хората е такава.


 Първо, това за човешката психика не го споменах като част от плана, а че работи в подкрепа на плана и е причина за отричането на плана. А думите ти само подкрепят казаното от мен. И кажи ми ти, от позицията на субект в случая, как би могъл да дадеш истинно твърдение относно това, на какво е продукт човешката психика?

П.П. Благодаря ти, даскале! Постнали сме по едно и също време.  :)

Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Gil-Galadh в Октомври 10, 2008, 15:17:47 pm
Даскале, ещата,които си постнал като часат от плана са в голяма степен напълно естествени процеис,които са извън възможностите за контрол от страна на човека.
Сексът винаги е присъствал мнго широко в психката и живота на хората, разликата е, че сега благодарение, на бунтарите срешу системата той е много по-освободен от редица предразсъдъци срещу него. И именно предразсъдъците водят до безнравственост. Останалото са резултат и от лошо образование- единственото,което реално зависи от някого. И дори този процес е на завършване. Още не повече от две-три поколения ще израстнат като пълни простаци.

Мога да дам истинно твърдение, въз основата на изследване на исторически процеси и събиране на непротиворечащи си данни от независими един от друг източници.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Oneness в Октомври 10, 2008, 16:31:33 pm
Даскале, ещата,които си постнал като часат от плана са в голяма степен напълно естествени процеис,които са извън възможностите за контрол от страна на човека.
Ето, че продължаваш да доказваш съществуването на плана. Точно така искат да ни представят случващото се създателите му - като естествени процеси, които са извън контрола на човека. И докато хората не осъзнаят, че ВСИЧКО може да бъде под контрол на човека, няма да има спасение за тях.
 
Мога да дам истинно твърдение, въз основата на изследване на исторически процеси и събиране на непротиворечащи си данни от независими един от друг източници.
Историята е най-фалшифицираният извор на информация, а че източниците са независими - дали?
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: cdms в Октомври 10, 2008, 18:03:45 pm
Намирисва ми на македонисти - историята лъжела и т.н. Ами който не вярва да ходи на врачка за 20 кинта ще му наговори, каквото иска да знае и готово.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Oneness в Октомври 10, 2008, 18:17:04 pm
  А на мен ми намирисва на празни приказки. Или може би това е смръднята на агентите? Едва ли ще оставят току така форума да си се развива спокойно. Добре, че не съм лесно обидчива, нищо няма да постигнеш като се опитваш да ми лепнеш някакъв етикет. Нито съм "македонист", нито имам нужда от съвета ти как да получа достоверна информация. Точно това се цели - раздор на етническа основа. Наречи ме "македонист", влез в няколко македонски форуми и ги наречи българи и ще си изпълниш задачата много добре.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: cdms в Октомври 10, 2008, 19:19:55 pm
  А на мен ми намирисва на празни приказки. Или може би това е смръднята на агентите? Едва ли ще оставят току така форума да си се развива спокойно.
Ако съм агент ти тогава не си "македонист" , извънземно(нищо лично). Историята е такава, каквато е. Който търси под вола теле негов проблем.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Oneness в Октомври 10, 2008, 19:28:41 pm
Който търси, намира.  ;)
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: cdms в Октомври 10, 2008, 23:10:49 pm
Историята се позовава на факти и доказателства. Не на догадки и хипотези без покритие.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: buden в Октомври 11, 2008, 00:35:19 am
Да но науката История се позовава на гледни точки.
Значи ако за Османската Империя е било в реда на нещата да ни завладяват то това не означава, че за нас е било така.

Точно като при една катастрофа с два автомобила, има три истини - двете на потърпевшите и самата истина, която е независима и е някъде там ;)

Историята обаче се пише винаги от някой от "шофьорите", а не от Съдникът.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Gil-Galadh в Октомври 11, 2008, 01:41:16 am
Науката история е неутрална и с епозовава на факти. Науката история,която сепреподава в училищата еполитически оцветена за да създава определени настроения.
Споменавайки Османската империя, колко от вас знаят че за много хора присъединяването към нея е било по-изгодно и доброволно са го правили?

Познаването на процесите,които протичат в едно общество,един народ и т.н., посредство мсоциалната психология,историята, културулогията и т.н. дава много ясна представа за всичк ипротичащи процеси и за размерите им, както и за неспособността на отделни хора д авлияят драстично върху тях, освен ако не са някви исусовци.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: buden в Октомври 11, 2008, 04:05:00 am
Науката история е неутрална и с епозовава на факти. Науката история,която сепреподава в училищата еполитически оцветена за да създава определени настроения.
Споменавайки Османската империя, колко от вас знаят че за много хора присъединяването към нея е било по-изгодно и доброволно са го правили?

В такъв случай науката история не е достъпна за никой човек :) 
Можеш ли да знаеш, че "фактите" за които споменаваш не са манипулирани, та нали ти достигаш тях благодарение на друг и т.н. Дори да си свидетел на дадено събитие пак е малко вероятно да си обективен. Няма обективни хора, всеки е субект и гледа под своята лупа. Та и с историята така.

Що се отнася до примера с Османската Империя - беше пример. Няма никакъв спор, че е имало привърженици. Имах предвид, че историята погледната от нас и от тях е различна - ние сме "шофьорите".
И още колкото и привърженици да има даденост това не е гаранция, че тази даденост е за добро, а не за зло.

Титла: Re: Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: Oneness в Октомври 15, 2008, 18:30:44 pm
Науката история е неутрална и с епозовава на факти.
  А защо тогава ние нямаме достъп до тази наука? Значи за нас важи друга "наука история", различна от истинската? За мен нещата стоят така - има история и "наука история" като двете са съвсем различни. Историята е тази, която е неутрална и се позовава на факти, но науката, която познаваме не е - тя е "оцветена". Не бива да се бърка фактическата история с "науката история".


Споменавайки Османската империя, колко от вас знаят че за много хора присъединяването към нея е било по-изгодно и доброволно са го правили?

  Именно за тази "политически оцветена" история говоря, че не бива да се бърка с истинската. Явно и ти си от тези, които смятат, че турско робство не е имало. То не било турско робство, най ми било "османско присъствие". По-изгодно? За кого? И дали изобщо тези "доброволци" са имали реално право на избор? Къде е Geta, да се изкаже сега, той има странното умение да ги усеща тези неща с обонянието си. :D
Титла: Re: Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: Gil-Galadh в Октомври 15, 2008, 19:06:00 pm
Ами науката,като такава се позовава на определени методи. А повечето от документите си ги има в нета. Останалото е анализ и обикаляне по места и музеи.

Титла: Re: Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: ultrafutur в Октомври 16, 2008, 09:36:34 am
Хм, звучи много просто..  :-\
Всъщност, ти направил ли си го - обикалянето, и на какво, ако не е тайна си се натъкнал  ?
Титла: Re: Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: Gil-Galadh в Октомври 16, 2008, 13:50:21 pm
Предимно на голи камънаци и тотално безхаберие от страна на разните му музейни уредници. И тук таме неща,които са на странно място - например забрало на унгарски шлем в музея на Кърджали, което е намерено край една гранична и доста малка крепост и разни подобни неща.
 Освен това се натъкнах на много любезни и дружелюбни хора там където порпоагандата обяснява че едва ли не като видят гяур и тръгват да го гонят с камъни. И много ненавист към властта за дето изкуствено се опитва да създаде напрежение
Бтв. пуснал съм подробен пост за турското робство в темата за турското робство за да не спамим тука.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Oneness в Октомври 27, 2008, 12:43:02 pm
 И да се върнем на темата - какво можем да направим по въпроса. Както се е казало вече не веднъж тук - вайкане и обвинения няма да помогнат. Нито констатации от типа "ние сме си виновни, нищо не правим", нито бунтове, протести, набеждаване на другите ("аз знам, ама к'во от тва, като дугите не ги е грижа")... "Революцията" трябва да се случи в главите ни и всеки сам да си я "сбъдне" и тогава ще дойде "обединението" и колективното действие (ето това е често грешно разчитано като противоречие в изказванията на "просветени"). Промяната на позициите се състои в чистото и просто осъзнаване, че те (тук могат да се визират и масони, и банки, и строителни фирми, и университети, въобще всякакви институции) зависят от нас, а не ние от тях. Когато това се случи нещата ще се променят за отрицателно време. "Оръжието" е в ръцете на обикновените хора, а те продължават да чакат да дойде спасение отвън. Прочетете пак темата за разликите между нас и илюминатите - тя е като "инструкции за употреба" на въпросното "оръжие".
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Breath в Октомври 27, 2008, 16:29:31 pm
Съгласна съм Oneness, особенно с частта за разликите между илюминатите и нас, но на доста хора им е трудничко, въпреки, че твърдят, че са осъзнати.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Oneness в Октомври 27, 2008, 17:28:58 pm
 Така е, много хора се заблуждават, че са наясно с всичко, а поведението им ги издава, че не е точно така. Просто не им е дошло времето. Колкото и да се опитваш да показваш "истината" на някой, това няма да има резултат, ако той не е готов да я възприеме. А да не говорим, че това може дори да влоши положението. Хората чуват и виждат това, което желаят да чуят и видят. За да видиш истината трябва да си го пожелал със сърцето си.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: alhimika в Ноември 02, 2008, 13:54:06 pm
ХАхха  :D  ;D тея трябва да спрат да мечтаят.
Не разбраха ли, че ние винаги оцеляваме.
Имам сигурен план за изтребване на московския народ до крак - ще им наложиме сух режим. Един няма да оцелее.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българ
Публикувано от: Oneness в Ноември 06, 2008, 13:01:30 pm
 Кой е този "московски" народ и какво общо има той с плана за изтребване на българите?  :P
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: element в Януари 11, 2009, 20:05:48 pm
Бих искал да попитам, защо занимавате хората с подобни теми? Въпросът ми е провокиран от следното:
1. "Програмата" за изтребването на българския народ от московския ционистки конгрес 1988 - от каде е тази информация? Всеки може да нагласи една такава програма според реалността и да каже че това е замисъл от преди 20 години?!?!?  >:(
2. Изчетох всички постове и така и не ми стана ясно каква е причината така наречените - ционисти, да искат да унищожат България? Че сме древен народ - ок, но фантастични екшъни сме гледали и тази тема би могла да стане добър сценарий за подобен филм. Разни списъци с имена на хора, известни и по-малко известни, не дават никаква конкретна информация, просто списъци, за които се твърди, че са от достоверен източник.
3. Един от принципите в правото е - всеки е невинен до доказване на противното, иначе това си е просто клевета, по този начин се обсъждат подобни теми в селските кръчми. Ако подаваната от вас информация не е с цел манипулация, моля, обявете я официално и си понесете отговорността, ако това което твърдите е истина, хората ще ви подкрепят, бъдете сигурни! И всички пе.....ти, които искат да навредят на скъпата ни родина, ще понесат последствията от действията си. Съгласен съм, че корупцията е една от причините за настоящото положение в България, но не мога да приема безпочвени писания и измислици.
4. Ако някой смята, че може да промени нещо, нека го каже направо, в мое лице ще намерите съмишленик, който е готов да даде всичко от себеси за промяната! (иначе общо взето са само празни приказки, "кучето си лае, керванът си върви"...)

Ако целта на един форум е просто подаване на информация, би трябвало да бъде наречен "Информационен бюлетин", ако целта на един форум е обсъждане на конкретни теми, то тези теми нека да бъдат нещо реално, иначе би трябвало да се нарича "Преценете сами".

Ако това, което се случва в момента е следствие на план, от преди няколко хиляди години, браво на тези, които го изпълняват!!! Но си мисля, че всичко се дължи на егоизма, на всеки един от нас, на завистта, на простотията дори. Защо използват магарето за работа? Ами много ясно, че ако си магаре ще те впрегнат, всеки би се възползвал от добитъка.

Темата е интересна, но понеже съм офтопик, спирам. Ще си понеса последствиата от това, поне си казах мнението.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: cdms в Януари 11, 2009, 22:07:59 pm
Елемент, не знам кой си и от къде си. Ако си българин си задай въпроса: "Всички негативно, което се случи на България последните 11 години случайно ли е?". Съвсем нормално е да отхвърлиш тази програма, но се замисли защо става така. Дори в момента с тази газова криза, дали е случайно?! Дали целият български народ се състоим от кретени и затова не можем да вкараме нормални хора в управлението на България, или нещата просто не зависят от нас и не сме способни да се противопоставим на всички заплахи, които идват от вън - в частност тази програма? Случайно ли е младото поколение, от което съм и аз да се налага да бягаме на в чужбина или крастата да остане само в България. Или пък унищожаването на образователната система, икономиката и размножаването на малцинствата?. Или пък е случайно едни и същи говеда да са се вкопчили в това управление и да ни правят на луди. България се РАЗЛАГА. Единственият начин за оправяне на положението е да стане чудо, а то надали ще дойде свише.
Мнението ми е, че трябва да се построи нова България някъде другаде. А в момента единственото, което може да се направи е да се съпротивляваме и да се запазим, като народ.
Елемент, говориш за правото. Да те подсетя, че тука е България и както вика шопа:"Такова животно няма".
Ако смяташ, че такава програма не съществува и че само ние сме си виновни си представи как засваш на ЖП прелез и чакаш влака да спре. Само че няма да спре, а ще те направи на кайма за кюфтета. Същото е и с този план. Трябва да си пълен ....., за да не вярваш, че работи.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българ
Публикувано от: element в Януари 11, 2009, 23:30:59 pm
Geta, българин съм и съм много горд заради произхода си! От няколко години не живея в България и повярвай ми, много ми се иска да се върна, но хорото на което съм се хванал, ще го изиграя до край. Аз съм съвсем обикновен човек, с тази разлика, че си нося отговорностите. Стига ми библията, кадето всичко е някак си размазано, та да чета и подобни теми с такива невероятни заглавия, преди малко гледах по новините (сателит), че има протести и хората искат да потърсят отговорност на правителството, ето това вече е сериозна стъпка, само кажи ми, мога ли да вярвам, че е организирано от добронамерени хора? А иначе, не трябва да съдим тези които търсят по-добър живот в чужбина, това си е нормална реакция за оцеляване. А България си е много добре както е в момента, освен това териториите са разпределени отдавна и няма каде да се направи нова България.
   Нещата си зависят единствено от нас, за съжаление аз съм от поколението което трябваше да понесе прехода, този преход представляваше единствено несигурност, не знаехме какво ни чака утре... макар и в чужбина аз не съм спирал да говоря колко е хубава България и бих направил всичко, каквото е по силите ми за да помогна. Не съм на позиция, от която бих могъл да организирам нещо, което би променило ситуацията. А ако управляващите са подвластни на някаква организация, не мога да разбера те толкова ли са малоумни, че не осъзнават как си копаят гробовете или може би са зомбирани? Кой нормален човек (макар, че термин - нормален, в психологията няма)би позволил да се случва подобно нещо? Следва само единствения извод, че всички са патологични случаи, това не мога да го повярвам! Как така за този план от преди 20 години едва сега се заговори и то от публикация в интернет, където единствено случайността може да те доведе? Дори не е сега, а преди 2 години е постнато, аз едва сега го видях. Ами нека се популяризира това нещо, защо стоят и чакат, а да, понеже им се вдига рейтинга от броя прочитания на въпросния пост, освен това забелязвам, че ще пускат и интернет телевизия. Оставам с впечатлението, че повечето от присъстващите са добре подготвени журналисти. Е, уважаеми, ако това което казвате е вярно, и освен в Христос искате някой да повярва и във вас, направете чудото - убедете ни!
   
   
   
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: element в Януари 13, 2009, 21:52:25 pm
И да се върнем на темата - какво можем да направим по въпроса. Както се е казало вече не веднъж тук - вайкане и обвинения няма да помогнат. Нито констатации от типа "ние сме си виновни, нищо не правим", нито бунтове, протести, набеждаване на другите ("аз знам, ама к'во от тва, като дугите не ги е грижа")... "Революцията" трябва да се случи в главите ни и всеки сам да си я "сбъдне" и тогава ще дойде "обединението" и колективното действие (ето това е често грешно разчитано като противоречие в изказванията на "просветени"). Промяната на позициите се състои в чистото и просто осъзнаване, че те (тук могат да се визират и масони, и банки, и строителни фирми, и университети, въобще всякакви институции) зависят от нас, а не ние от тях. Когато това се случи нещата ще се променят за отрицателно време. "Оръжието" е в ръцете на обикновените хора, а те продължават да чакат да дойде спасение отвън. Прочетете пак темата за разликите между нас и илюминатите - тя е като "инструкции за употреба" на въпросното "оръжие".
Напълно съм съгласен с теб!
Титла: Относно: Относно: Програма за изтребване на българ
Публикувано от: baphaa в Януари 26, 2009, 10:04:30 am
Даскале, това за еврейското предателство е само легенда и няма доказателства, които да я подплатяват. А в онзи период до голяма степен условията, предлагани от османците са били по-добри от тези, предлагани от собствените им български боляри и отново казвам, че въпреки че сме били под чужда власт, през първите два-три века от османското владичество сме процъфтявали и икономически и културно. Едва след като османците са разбити при Виена започват репресиите спрямо християнското и българското население.

Според мен, ако има заговори спрямо нас, то те са от доста по-ново време - 60-70 години някъде...
Здавейте!

Отскоро следя този форум, и горния пост ме провокира да кажа какво мисля.

Няма такова нещо като "само легенда". Аз съм много по склонен да вярвам на фолклора и на легендите, отколкото на официалната история. Много голяма част от собствените ни исторически източници са унищожени. Напълно целенасочено. Дали това е случайно? Не е. Според мен е уместно да се зададе въпроса как много от чуждестранните извори са запазени, а повечето от нашите - не?

Важно е също така да се отбележи, че от твоите постове излиза, че информацията от източници от средновековието и от по-ранни времена е задължително вярна. Сякаш хронистите от миналото не са могли да преиначат фактите. Ако искаш да не ги изкарваме толкова глупави и да си мислим, че тогава истрията не е била писана съобразено с политиката. Доказателство за това беше хроник, на който не помня името, но беше написал паралелно с официалната история и "реална".

Това е моето мнение, не ангажирам никого с него. Просто да се твърди, че "през първите два-три века от османското владичество сме процъфтявали и икономически и културно" за мен е абсурдно. Може да не е имало ежедневни кланета, но това, че нямаш права на собствената си земя е равносилно на робство. Между другото, аз съм склонен за един паралел между тогавашните времена и това, което става днес в България. Ние отново имаме управляващи, които изпълняват антибългарски интереси, не ни колят, но се опитват да ни убият и както виждам никой не се е примирил.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Gil-Galadh в Януари 26, 2009, 10:39:59 am
Много по вероятно е предателството да е извършено от някой болярин. Виждал ли си портите на Царевец?(между другото от цялата крепостна стена там сега,само портите са оригинални, или приличат на оригиналните). По време на обсада те се пазят. Няма как един човек да се промъкне и да ги отвори,че и да ги задържи достатъчно дълго отворени,докато влезнат достатъчно противникови войници. Но пък някой,който има на разположение две-три дружини...

Именно поради съображенията,които изказваш, един източник рядко е достатъчен. Подходът на историческата наука е комплексен - за да се твърди нещо, то трябва да е подкрепено поне с няколко източника и находки.
Например похода на Владислав Ягело - за него знаем от турските хроники.(май Мехмед Нешри беше писал едната), от Унгарските и от редица западни. Имаме и множество находки на предполагаемите места на битките, и при това находки,които са ясно изразени като западно или соманско въоръжение. И така на базата на няколко източника и множество находки знаем че този поход се е случил и е протекъл както е описано.

За робството: В нито една от покорените земи османците не правят подобно нещо. Напротив навсякъде оставят местната аристокрация.
А колкото до културното процъфтяване - ходил ли си в Арбанаси, а в Драгалевския манастир? Мога още много подобни места да ти посоча - всичките от периода 15-16ти век, когато твърдиш,че не сме имали право на собственост, и всичко християнско е било мачкано. Ако искаш можеш и темата за турското обство да погледнеш.  На някоя от последните страници бях пуснал разни интересни сведения от периода. Кланета е имало, когато някой град се разбунтува, или нещо подобно, а това е напълно в реда на нещата през този период. Да не говорим ,че никоя империя не иска да си разори едни от най-богатите земи....
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Здравец в Януари 26, 2009, 12:12:48 pm
Много по вероятно е предателството да е извършено от някой болярин. Виждал ли си портите на Царевец?(между другото от цялата крепостна стена там сега,само портите са оригинални, или приличат на оригиналните). По време на обсада те се пазят. Няма как един човек да се промъкне и да ги отвори,че и да ги задържи достатъчно дълго отворени,докато влезнат достатъчно противникови войници. Но пък някой,който има на разположение две-три дружини...

Твоите разсъждения, хипотези и вероятности не са Факти.
Факт е камарата от камъни върху гроба на предателя Лазар Коен!
Факт е стихотворението на Вазов "Жидов гроб"!

Стига спами и тази тема!

Цитат
Кланета е имало, когато някой град се разбунтува, или нещо подобно, а това е напълно в реда на нещата през този период.

Това, само някой с извратен мозък може да го каже!
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: baphaa в Януари 26, 2009, 12:25:03 pm
Явно съм останал неразбран. Ще ти дам пример с днешната реалност, с който да развия моята теза, че не може да се доверим сляпо на източниците, били те и повече от един. Ако си пуснеш телевизора, ще видиш, че по почти всички телевизии има само едни и същи новини. От къде си сигурен, че в миналото тези хронисти не са изпълнявали едни и същи интереси? Например да лишат българите от истинска история чрез подхвърляне на грешни сведения. Няма откъде да си сигурен естествено. Единственото реално доказателство е вероятно археологията. И това което чувстваш със сърцето си. При мен чувството е че на моите деди не им е било така добре както ти го описваш.

А и за падането на Търнов какво да ти кажа, ти не се хващаш за информацията от кого е извършено, а за това как, което е маловажно според мен.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Gil-Galadh в Януари 26, 2009, 13:57:35 pm
Тезата ти е напълно логична. За това и споменах и археологическите находки. Във всеки източник има някакво преувеличение, или служи на някоя страна,за това трябва да се проверява. Често картинката етакава,че не може хора на стотици и хиляди километри да служат на един и същи интерес.Все пак си говорим за Средните векове - информацията е пътувала бавно,могат д се случат разни неща на пратеника. А често хрониките са на противникови страни. Самото социално и политическо устройство не позволява наличието на конспирация за укриване на документи и очерняне на цял народ.

За Търново - за да се разбере от кого трябва да се вземе в предвид фактора "как" - това ще ни посочи евентуалния извършител.

Гета, ако вземаш Вазов за източник за средновековната ни история...

А и освен това "Жидов гроб" не е ли местност.
Цитат
"Жидов гроб" наричат част от Френкхисар - точно в подножието на царевецките укрепления (под т.нар. Балдуинова кула). Според легендата някъде там въпросният предател бил убит с камъни, които образували висока грамада. Както, предполагам, знаеш, легендата свързва предателството с отварянето на т.нар. Френкхисарска порта на Царевец - вероятно поради това тя слага в този район и "жидовия гроб". Всъщност, като се има предвид теренът върху който се издига стената и кулата (истинската имам предвид, тя е разположена малко по-ниско от възстановката на Рашенов), ми е доста трудно да се представя, че тук е било възможно да се хвърлят камъни, които да образуват грамада - те биха се търкаляли обратно по склона и биха падали върху къщите във Френкхисар. Този квартал е бил доста нагъсто застроен през XIV век, макар че сега е просто едно пусто място.Да не говорим, че "жид" не означава евреин а митологичен исполин ( В Българската фолклорна традиция има много такива исполини,които жиели едно време с хората,а има и сведения на разни средновековни пътешественици че са виждали. Това е по-скоро за оная тема с великаните,но да отеблежа.)

Историята за евреина предал търнов ое записана през 19-ти век от П.Р.Славейков... и толкова.

Edit: А и освен Царевец, остава да се определи как са завзети Трапезица и Девинград,които са също доста тежко укрепени.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Androctonus в Януари 26, 2009, 15:56:03 pm
От кога Вазов е източник за превземането на Царевец?
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: element в Януари 26, 2009, 20:08:00 pm
Каде го чукаш - каде се пука?!?!?! :--- >:( Защо ли, имам усещането, че тук нещо намирисва? Явно и вие сте продажници, я кажете, колко ви платиха??? Как може да сменяте темата? Какво общо има Вазов и Царевец с тази тема? Ако някой си евреин е предал накого, ми негова си работа, той ще гори в ада, но ми се струва, че има и други желаещи да се позапекът на бавен огън. Ще горите ей, внимавайте в картинката (съвсем приятелски съвет) пък вие си правете каквото си знаете. Но ако подвеждате хората с вашите теми, рано или късно това ще се разбере, хората не са глупави та да вярват на врели некипели. Айде, със здраве, и умната (ако не, - русата)!!!

П.П. Като гледам какво се случва, просто няма как да няма 3-та световна война, колко малоумни идиоти има, всеки си мисли само и единствено за себеси, навсякъде само лъжи, само за пари се говори, всеки гледа как може да прекара някой... Според мен е време да се замислим!!!

... Лека и доходна...
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Alien в Януари 26, 2009, 20:14:51 pm
Евреи и ционисти не е едно и също нещо и има специална тема затова така че не ги използвайте като синоними. По тази логика може ли да се каже че германци и хитлеристи е едно и също ?
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Sana в Февруари 12, 2009, 21:05:21 pm
Ама тия ционисти хич не си губят времето.От тяхната програма май не остана неизпълнена точка.Просто са за завист,че наши българи не направиха програма за укрепването ни като нация..
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: vanamonde в Февруари 14, 2009, 02:33:42 am
За да започнем да правим каквото и да е (според мен) би било добре да стъпим на някои принципи, които не могат да бъдат изкривени, осквернени и т.н.
Предлагам да дефинираме (изразявам се в множествено число, защото не е по силите на сам човек), или може би по-точно да предефинираме същността на понятието ЧОВЕК. И в частност БЪЛГАРИН/БЪЛГАРКА. Критериите са много, както сами се сещате. Казвам това, защото ми се струва, че за да предприемем каквото и да е, е необходимо да заявим на всеки, който попита какви сме, кои сме и защо правим каквото сме намислили. Завършеният вид би могъл да има различни разновидности. От кратка листовка до подробен анализ.
Моля Ви не подминавайте току така идеята. Много бих се радвал да разбера мнението Ви.
Титла: Относно: Програма за изтребване на българ
Публикувано от: Sana в Февруари 14, 2009, 14:31:14 pm
Вижте, нехайството е огромно и ще бъде много труден процес отново да стъпим на кантара БЪЛГАРИ. Когато за първи път попаднах на този сайт, бях ужасена след прочитането на тази програма. А знаете ли колко хора не са наясно, че целия хаос е създаден. Не мога да използвам високопарни слова и да философствам, затова ще се изразя простичко:нужно е да се ГОВОРИ повече за този форум, да се действа, а не да се чака някой да ни оправи от "горе". Защото тези "горе" пак ще ги изберат на избори, а ние съвсем ще изчезнем/говоря за нас родолюбците, за тези, които имаха "родинознание"/. Създайте форум за това "КАК ДА СЕ ИЗПРАВИМ НА КРАКА И ДА СМЕ ГОРДИ,ЧЕ СМЕ БЪЛГАРИ". Мисля, че там ще има за какво да говорим. :D
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: vanamonde в Февруари 15, 2009, 17:12:30 pm
Може би трябва да разясня повече идеята си иначе има реален риск никой да не разбере мащаба и възможностите й. На първо място нека кажа, че подобен документ предполага обединяване на много хора под общ флаг. И не е задължително той да бъде точно българския. В много държави хората страдат от сатанинските действия и бездействия на правителствата си. RedGuy много точно дава за пример САЩ. Мисълта ми е, че вече сме забравили какво означава да бъдеш човек. Това, че можем да ходим на два крака и да говорим някакъв език не ни прави задължително човеци. Ние сме хора и искаме да кажем какво означава да бъдеш човек. Да обичаш земята си, да носиш отговорност за действията си и да си понесеш наказанието, когато си сгрешил. Да можеш да обясниш мотивите, които те карат да правиш или да не правиш нещо. Тъй като програмата на московския конгрес на ционистите е ясно написана можем да използваме точки от нея, за да правим целенасочено точно това, което те не биха искали да правим и основанието да бъде, че сме хора и имаме право да се защитим от сатанизма им. Ако не уважаваш живота и той няма да те уважава. Струва ми се, че ако я напишем подходящо, тази дефиниция би могла да събере много хора около една идея. Не става въпрос за това дали носим в кръвта си гените на древните български владетелски династии, а това, че пазим завета им и помним делата им. Не е изключено подобен документ да съдържа клауза, която да предвижда мерки срещу такива, които са доказали, че не покриват изискванията за това да могат да бъдат нарични човеци. Но всичко това подлежи на обсъждане разбира се. До тук написах много малка част от възможностите на дефиницията. Вие как мислите?
Титла: Относно: Програма за изтребване на българ
Публикувано от: daskala в Февруари 15, 2009, 18:32:20 pm
Тъй като програмата на московския конгрес на ционистите е ясно написана можем да използваме точки от нея, за да правим целенасочено точно това, което те не биха искали да правим и основанието да бъде, че сме хора и имаме право да се защитим от сатанизма им.

...да правим целенасочено точно това, което те не биха искали да правим    В това е спасението

Следвайки изпълнението на програмата за изтребване на българския народ ционизма изисква , а и създава условия за минимална раждаемост на българският народ, като в същото време се поощрява раждаемостта на циганския етнос.
Вчера пуснах пост, че българските семейства, които имат едно дете, участват активно в унищожаването на българския народ, с две деца са пасивни , но най-активни са тези,които пропагандират и практикуват свободната любов /секс/.
Имаше и други постове около темата, но се намери някой който ги премахна. Това е много интересно. 
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: Z-931 в Февруари 24, 2009, 21:13:46 pm
Целта е ясна :изкуствено създаване на етническо напрежение, беззаконие и хаос в държавата ни и най-вече пълно съсипване , унищожение и деградация на младото поколение -морално, умствено и интелектуално. Един от най-ефикасните методи в момента, който използуват е на религиозна основа.
Създавайки ислямски центрове в България и строейки Джамии, където им падне /и най-вече където  мюсюлманите са малцинство/, се опитват точно това. Да ни разсеят от техните истински планове, като ни накарат да  се ненавиждаме или избием по между си , докато те градят ВАВИЛОНСКАТА  си ИМПЕРИЯ. 8)
И още нещо да ви дам като информация...ЗНАЕТЕ ЛИ, че човекът ,,в кавички,, опитал се или провъзгласил се за Месия да обедини ХРИСТИЯНСТВОТО В ЗАПАДНА ЕВРОПА е спонсорилал построяването на джамии в България. :) Мислите ли наистина, че целта е унищожението на бълг.народ  като цяло или като етнос...или изобщо на човека? >:( >:( >:(
Титла: Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския цио
Публикувано от: WhiteKnight в Февруари 25, 2009, 10:49:43 am
И кой е този "човек"?
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: insomnia1304 в Февруари 28, 2009, 22:47:04 pm
Голямото крадене

Deutsche Welle

Престъпност и безнаказаност, съчетани с корупция по всички нива на властта, моделират неприятни промени в общественото съзнание на българина. Отърсването от тях няма да е лесно, твърди в коментара си Бистра Узунова.

Голяма коалиция - голямо крадене. Моделът на взаимното прикриване с цел обогатяване успешно се култивира на всякакви нива в България.

Имаме си всичко: депутати - милионери от обществени поръчки, инвеститори, действащи под прикритието на официални постове в спортни съюзи и какви ли още не причудливи разновидности на организираното обирджийство.

Краденето се е превърнало в основна цел и занятие за мнозина, избрани уж да защитават обществения интерес.

Милионерите си остават недосегаеми

Пък и кой ли ще ги спре? Комисията Кушлев? Трогателно е да се прочете, с какво патетико-героично опиянение се говори за първото "окончателно" спечелено дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност.

Става дума за автомобил Мерцедес и сумата от 67 268 евро и 5 цента. Онези другите - с милионите - пак припомням си остават депутати, банкери, инвеститори от офшорен тип и прочия недосегаеми, за които времето предължава да работи.

Безсилието на гражданското общество още повече подсилва нагона да се краде - масово, безогледно, безсъвестно и добре организирано.

Вината на голямата коалиция е, че управлението й подсили чувството за безнаказаност у престъпниците, че затвърди вярата в далаверата като естествен начин на преживяване, че краденето вече се възприема като нещо нормално и присъщо за всички, които носят политическа отговорност.

Има ли спасение?

С абсурдно закъснение правителството сега обсъжда мерки, с които трябваше да започне преди много време и то сред всички: да се проверява произхода на парите в сделките над определена сума и да се следи, дали са платени данъци.

До практическо изпълнение на тези мерки обаче едва ли ще се стигне поради липса на интерес у самите управляващи, както и поради неефективност на пръвосъдието.

Българското общество се нуждае от обширна операция "чисти ръце", която да го отърве от конюнктурно прилепили се към властта хора с единствната цел да се обогатяват.

Крайно време е, опозицията в България да се посвети на тази задача, вместо да насочва енергията си към междуличностни дрязги и политическо люспене.

Липсата на убедителна политическа алтернатива и морал няма как да не се отрази и на изборите, които могат да изтласкат нагоре нови "месии" и "спасители". А от тях спасението е трудно и мъчително за всички.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: pepo1603 в Април 07, 2009, 18:22:47 pm
Е защо пък точно българите пречим на Цион?Отговорът може би е в далечното ни  минало като народ или етнос.Според последните исторически изследвания нашите деди -прабългарите са наричани в древността "велик народ"Баба Ванга   казва че един ден другите народи ще разберат истината за нас и ще ни уважават.Защо ли?Нищо не е случайно ,тепърва има да става каквото ще стане!
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: 4i4obil в Май 29, 2009, 18:36:36 pm
Мдааа ...

Само дано другите народи да разберат истината, докато още ни има ... :---
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: Hari в Май 29, 2009, 18:55:09 pm
Щом почнаха да ни крадат и децата, геноцида върви с ускорени темпове.
Пуснах го в друга тема, ще го пусна и тук:

http://vbox7.com/play:a808e39f
Титла: Re:Програма за изтребване на българския нар&#
Публикувано от: ухар в Юни 03, 2009, 14:12:55 pm
Докато има Православно Християнство и Русия, ще има и България.
А това че ще се трансформира уредбата, етно-генофонда, това се е случвало постоянно в историята. Това не значи, че ще изчезнем.
България е посрещала всякакви напасти, и е оцелявала.

Страх и паника са подсъдни. Напред с Христос и Русия, през преломите на живота.

www.esencia1.info
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: ge0rg1_2 в Юни 03, 2009, 17:57:14 pm
Докато има Православно Християнство и Русия, ще има и България.
А това че ще се трансформира уредбата, етно-генофонда, това се е
случвало постоянно в историята. Това не значи че ще изчезнем.
България е посрещала всякакви напасти, и е оцелявала.

Страх и паника са подсъдни. Напред с Христос и Русия, през преломите на живота.

www.esencia1.info

Точно с тези 2 "неща" бих избягвал съприкосновение...
Колкото Русия (ДЪРЖАВАТА, не народът) ни мрази и потъпква, сигурно само християнството може да я бие...

Все пак от началото на миналия век (дори от края на XVIII) колко МНОГО ВОЛЖСКИ БЪЛГАРИ са избити НАРОЧНО в Русия и тези убийства продължават и днес в XXI век...

Християнството от кое ще ни спаси? Християнството е религия на овчедушието (казва "...ДАЙ СИ И ДРУГАТА БУЗА..."), религията на БАНДИТИТЕ, на световните конспиратори... Може би малко да ни е помогнала през ОСМАНСКОТО ИГО, но тогава основна роля изиграват ЕЗИКЪТ и КУЛТУРАТА  (обичаите) ни... А много от обичаите ни не са християнски... То християнството си е сглобено само от ЕЗИЧЕСКИ празници...

...ХММ КЪДЕ Е ТЕМАТА ЗА РЕЛИГИИТЕ, ЧЕ СЕ РАЗПАЛИХ...   ;D ;D


ПС: християнството е религия, създадена за печалбарство, и то не малко и дребно... В момента християнството НЕ прави нищо хубаво в България, а само погазва законите....
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: baphaa в Юли 20, 2009, 22:39:20 pm
Цитат
Християнството е религия на овчедушието (казва "...ДАЙ СИ И ДРУГАТА БУЗА..."), религията на БАНДИТИТЕ, на световните конспиратори...

Именно моментът със другата буза е ключов...
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: Клеопатра в Юли 24, 2009, 15:26:04 pm
Бъркате религията с църквата като институция.Христос носи най-великия дар на хората-ЛЮБОВТА.Църквата е създадена от хора,които са наблегнали на външната страна на християнството-ритуалите и са забравили вътрешната му страна/може би е по-точно да се каже скрили са я от хората/с цел да са посредник между тях и Бога за лично облагодетелствуване.Тайните ордени и общества са съхранявали знанията-вътрешният смисъл на християнството.Това са езотетеричните знания.Били са тайни,защото Инквизицията е дебнела да унищожи всеки,който не и се подчинява.Истината ще ви направи свободни!!!!
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: daskala в Септември 01, 2009, 11:54:43 am
Бъркате религията с църквата като институция.Христос носи най-великия дар на хората-ЛЮБОВТА.Истината ще ви направи свободни!!!!

Нищо не бъркат. Християнина е РАБ БОЖИ / РОБ/. В същото време има богоизбран народ който ще води или подкарва християните /гоите/ като стадо.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: Божидар в Декември 05, 2009, 15:23:24 pm
Да, така е драги Българи, този план е реален и съвсем целенасочено се изпълнява срещу нас за съжаление. За 20г. тези сатанисти, тези бездарни човекоподобни, тези животни превърнаха хората в немислещи същества. В създания, които само могат да ядът и още едно нещо да правят. Прилагайки тези зловещи методи и дейдтвия срещу човечеството, и в частност срещу българския народ те дават хоз и изпълняват пъкления си план- да ни избият поне 60-70%, останалото да е за обслужващ персонал и те да се нахендрат тук в тази златна земя, защото уж са богоизбрани. Щом са богоизбрани питам Аз, защо технатя богиня йехова се питам Аз е избрала най-некадърната и най-физически ощетената част от хората да са именно такива. Богоизбрани, тия явно повечето не са се поглеждали в огледало да видат на какво мязат, но това не е толкова важно, важното е от техните действия резултата е налице а ние спим. За 60 и няколко години комунистическо робство се изби цвета на интелигенцията, и останаха негодните и разбира се от и техните наследници също са негодни и после защо няма материял. Според мене спасения няма- аз съм трезво мислещ човек, малко или много уповаващ се на конкретни факти и релна среда и обстановка и това налага и формира мнението, възгледите и позицията ми по въпроса. Как ще противодействаме ефективно- ефективно имам предвид като 90% от "хората" са меко казано лумпени? Ще им отвориме очите!!! Как ще стане тая работа, аз съм се опитвал и мисля, че ще имам по голям успех ако накарам кучето ми да проговори английски и немски на средно говоримо ниво. Така е, това е зловещата истина. А за това, че сме специялен народ и така нататък- да има го тоя момент но да не забравяме, че носителите на тия качества намериха смърта си в някой от 103-те концентрационни лагера след кървавия ден 9 септември 1944г. а и преди това, така че...повечето свесни ги няма. 300 000 души- за 7 милионна държава при това цвета на нацията, няма нужда от коментар и според мене подобен пла има не от 1988г. а поне 100години назад, но това е мое мнение и си имам основания за него. Може мнението да се определи и поста ми за доста скептичен, но Аз бих използвал думата реален, защото когато фактите говорят днаеме кои мълчат.
Сайта иначе е страхотен, дано се развива и ни дава инфо със същия прогресивен нарастващ темп. :) :) :) :) :)
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: Tina в Декември 06, 2009, 20:21:07 pm
Божидаре, с риск да да бъда оплюта от голяма част тука ще те попитам следното: Като сме голямата работа, защо излизаме със свалени гащи в атака и само се оплакваме?!

Казваш:
Цитат
За 20г. тези сатанисти, тези бездарни човекоподобни, тези животни превърнаха хората в немислещи същества. В създания, които само могат да ядът и още едно нещо да правят.


А не мислиш ли, че те ще превърнат тези които се поддават? Или трябва всичко да ни се дава с биберона в устата и държавата-майка да ни бърше задниците (с извинение!)

"Който търси - намира и който чука, му се отваря!" Не напразно голяма част от Българите са в тоя сайт и се обединяват!

Казваш:

Цитат
Как ще противодействаме ефективно- ефективно имам предвид като 90% от "хората" са меко казано лумпени? Ще им отвориме очите!!!

Лумпените ги остави - те и не заслужават да се наричат Българи - да! - жалко за избитата интелигенция и за здравомислещите Българи! Но не можеш да отвориш очите на хора които не искат да "видят"! Или не им изнася да видят. Те са един вид предатели на род и народ и аз лично не виждам и смисъл да им се отварят очите. Държава и граница не важат вече в нашето общество. Важи НАРОД! И тоя народ Божидаре все още се нарича Българи в три бивши държави (Дунавска, Волжка и Велика България), както и в още стотина държави, където ни е завлякла емиграцията...
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: pukkod в Декември 22, 2009, 22:18:05 pm
хахаха абе вие сте болни бе пак еврейте са ви виновни за всичко ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: Z-931 в Декември 22, 2009, 22:23:02 pm
Да Евреите са им виновни ;D.....за всичко.... ;D!
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: pukkod в Декември 22, 2009, 22:23:45 pm
И само да ви светна е че човек е еврейн КОГАТО МАЙКА МУ Е ЕВРЕЙКА 95% от списъка са имали еврейски роднини преди 20-25 поколения, но това не ги прави евреи приятели мои. Айде четете преди да се хващате на подобни дебилщини ;D :lol: :lol:
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: deznam в Декември 23, 2009, 20:15:12 pm
Според мен програмата иде от САЩ които са обвързани с някакъв си техен план и очевидно ние сме част от него ама все пак е прав колегата ,истинският българин е българин до смърт, а те ако нямат бг корени биха се наели с това но за мен повечето бг еврей са мешани с бг-рите и не виждам смисъла освен многото пари ,ФАКТ е ,че се провежда програма за прочистване на българите но според мен сащ стои зад всичко ,а за това ,че комунистите управлявали също ми е странно(точно костов съсипа държавата, а сега като гледам и Бойко се вързал с гаргамел което е доста лошо), все пак Костов работи с американците и си проличава ,че при всяко тяхно влизане в власста става зле......... то е ясно ,че комунизмът няма да се върне всяко управление с недостатъците си ама тая демонокрация(си ебала мамата), ясно е ,че зад сащ стоят тайно обества и еврей но все пак 90% от еврейне надали си имат някаква представа какво става.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: pukkod в Декември 23, 2009, 23:12:15 pm
Според мен програмата иде от САЩ които са обвързани с някакъв си техен план и очевидно ние сме част от него ама все пак е прав колегата ,истинският българин е българин до смърт, а те ако нямат бг корени биха се наели с това но за мен повечето бг еврей са мешани с бг-рите и не виждам смисъла освен многото пари ,ФАКТ е ,че се провежда програма за прочистване на българите но според мен сащ стои зад всичко ,а за това ,че комунистите управлявали също ми е странно(точно костов съсипа държавата, а сега като гледам и Бойко се вързал с гаргамел което е доста лошо), все пак Костов работи с американците и си проличава ,че при всяко тяхно влизане в власста става зле......... то е ясно ,че комунизмът няма да се върне всяко управление с недостатъците си ама тая демонокрация(си ебала мамата), ясно е ,че зад сащ стоят тайно обества и еврей но все пак 90% от еврейне надали си имат някаква представа какво става.
единственото точно мнение от 20 страници идиотщини
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: H. в Декември 23, 2009, 23:54:01 pm
Според мен програмата иде от САЩ които са обвързани с някакъв си техен план и очевидно ние сме част от него ама все пак е прав колегата ,истинският българин е българин до смърт, а те ако нямат бг корени биха се наели с това но за мен повечето бг еврей са мешани с бг-рите и не виждам смисъла освен многото пари ,ФАКТ е ,че се провежда програма за прочистване на българите но според мен сащ стои зад всичко ,а за това ,че комунистите управлявали също ми е странно(точно костов съсипа държавата, а сега като гледам и Бойко се вързал с гаргамел което е доста лошо), все пак Костов работи с американците и си проличава ,че при всяко тяхно влизане в власста става зле......... то е ясно ,че комунизмът няма да се върне всяко управление с недостатъците си ама тая демонокрация(си ебала мамата), ясно е ,че зад сащ стоят тайно обества и еврей но все пак 90% от еврейне надали си имат някаква представа какво става.
единственото точно мнение от 20 страници идиотщини

Ти баровец ли си кво? Имай уважение към хората и чуждото мнение, иначе просто не си за тук. Можеш да си четеш като гост без да си на демонстрационен turbo-mode. Първо и последно предупреждение.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: pukkod в Декември 24, 2009, 23:19:08 pm
Ми не не съм, а вие нямате ли си друга работа от това да насаждате етническа омраза между и без това обезуемлият народ. Кво търсите под вола теле още малко ще почнете еди кой си е роден в Перник, Бургас  и така...
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: H. в Декември 26, 2009, 20:44:21 pm
Що за тъп и неадекватен отговор? Вземи се в ръце и не ни занмивай с очевидната си неосведоменост. Очевидно е че не си прочел нито сайта, нито форума.

В темата е предложена информация, която е НАЛИЧНА в пространството. Ние не сме я изобретили, не я пропагандираме. Обсъждаме това, което вече е представено. Оттук нататък ти избираш дали влезеш супермаркет, църква или чалготека.
За какъв вол под теле говорим изобщо, ти прочете ли програмата и направи ли сравнителен анализ между написаното в нея и случващото се в страната?
Възможно най-голямата глупост е да кажеш че на това място се насажда етническа омраза, прочети правилата на форума, и го поразгледай хубаво дали някъде има дискриминация или приказки на етническа база.
И в крайна сметка, дори и да има такива - кво - ако има наистина има еврейски или какъвто и да е заговор срещу дадена нация да си мълчим, заради такива като теб, които само дебнат такива слова, за да пискат като ощипани моми? Я по-сериозно малко.
Прочети каква е тематиката на форума и след това прави малоумни изказвания. Все едно да влезеш във форум за сладолед и да ги нахокаш, че си позволяват да говорят за ягодовия. За другите може, но как смеят точно за ягодовия?! Смешно е.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: pukkod в Декември 26, 2009, 21:35:35 pm
Що за тъп и неадекватен отговор? Вземи се в ръце и не ни занмивай с очевидната си неосведоменост. Очевидно е че не си прочел нито сайта, нито форума.

В темата е предложена информация, която е НАЛИЧНА в пространството. Ние не сме я изобретили, не я пропагандираме. Обсъждаме това, което вече е представено. Оттук нататък ти избираш дали влезеш супермаркет, църква или чалготека.
За какъв вол под теле говорим изобщо, ти прочете ли програмата и направи ли сравнителен анализ между написаното в нея и случващото се в страната?
Възможно най-голямата глупост е да кажеш че на това място се насажда етническа омраза, прочети правилата на форума, и го поразгледай хубаво дали някъде има дискриминация или приказки на етническа база.
И в крайна сметка, дори и да има такива - кво - ако има наистина има еврейски или какъвто и да е заговор срещу дадена нация да си мълчим, заради такива като теб, които само дебнат такива слова, за да пискат като ощипани моми? Я по-сериозно малко.
Прочети каква е тематиката на форума и след това прави малоумни изказвания. Все едно да влезеш във форум за сладолед и да ги нахокаш, че си позволяват да говорят за ягодовия. За другите може, но как смеят точно за ягодовия?! Смешно е.
Добре айде моля ти се ми посочи достоверен източник на тази информация. Щом това е строго секрента програма кой,как,кога и откъде се сдобил с нея, задавал ли си си този въпрос? Обаче най-интересно откъде разбрахте, че точно тези хора са виновни за днешното положение. За някои политици да, ама с какво журналистите са виновни за Бога. Пък и 80 % от хората които са дадени че са с еврейски произход НЕ СА ПОВЯРВАЙ МИ. Според еврейските закони за да си еврейн трябва майка ти да е еврейка! От изброените само Соломон Паси, Яков Джераси ,Леа Коен , Емил Кало, Йосиф Перец, Йосиф Леви , Ирен Леви, Яков Джераси, Максим Бехар, Емил Леви, Еди (Едуарт) Шварц, Йосиф Аврамов , Исак Гозес, Виктор Леви, Емил Барух, Йосив Аврамов, Рут Ешкенази, Любомира,Емил Роберт Коен, Еми Барух и може би съм пропуснал още 2-3. Всички останали им е преписан еврейския произход. И това го твърдя, защото аз самия съм еврейн и съм член на еврейската организация у нас и се познавам лично с някои от тези изброени хора и не бих казал, че целенасочено водят геноцид срещу България. Че ние българите живеем зле - така е! Че някои западни подлоги са отговорни - така е. Ама какво значение има произхода питам аз.Какво значение има дали някой отговорен за това е еврейн,турчин,испанец или незнам си какъв. Че ако е християнин нима това го прави по-малко виновен????
И като за финал имам няколко въпроса:
Аз съм еврейн, илюминат ли съм?
Аз съм еврейн, масон ли съм?
Аз съм еврейн, комунист (болшевик)ли съм?
Аз съм еврейн, член ли съм на семейство Ротщилд?
Аз съм еврейн, сектант ли съм?
Аз съм еврейн, включен ли съм в програмата за изтребване на българския народ?
Настоявам Н. да ми отговори на тези въпроси ;D
п.с Сега се сетих как тази програма е била приета ос московския ционистки конгрес след като уж всички еврейски организации са забранени на територията на Русия??? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: H. в Декември 26, 2009, 22:28:32 pm
Добре айде моля ти се ми посочи достоверен източник на тази информация.


Какво означава "достоврене източник" предвид, че се намираш във форум за конспирции и уфология? Тази материя по правило борави с изтекла информация, чийто произход не може да бъде доказан на 100%. Надявам се не очакваш да се говори по CNN за еврейски заговори и т.н., защото е несериозно - тя се държи от същите хора. Конкретният материал не помня вече откъде съм го взимал, ако не се лъжа от "Войни на Тангра". Това с нищо не обогатява фактологията, за която именно говорим. Да не се хващаме за незначителни неща.

Щом това е строго секрента програма кой,как,кога и откъде се сдобил с нея, задавал ли си си този въпрос? Обаче най-интересно откъде разбрахте, че точно тези хора са виновни за днешното положение.

Както изтича и всяка информация свързана с тази тематика. Различни фракции, общ интерес, всеки иска да е на върха, изпуска се дадена информация за да правят сечено на другия. Това е начина по който мислят.
Това не е авторска статия, тъй че е неадекватно да използваш форма на обръщение насочена към който и да е в този сайт. Не смятам да започвам всеки мой пост с "аз мисля, че..." - средностатистическия интелект разбира по дефиниция, че изказаното е лично мнение, когато то е такова. Не виждам да съм се писал автор на статията, тъй че въпроса за мен приключва дотук. Всичко изказано е лично мнение на автора. Това с имената е допълниние и ми се стори интересно, затова го и сложих. То не е към оригиналния план. Нямам личен коментар, не съм и изразявал такъв. За мен е без значение кои са хората.
 
За някои политици да, ама с какво журналистите са виновни за Бога. Пък и 80 % от хората които са дадени че са с еврейски произход НЕ СА ПОВЯРВАЙ МИ. Според еврейските закони за да си еврейн трябва майка ти да е еврейка! От изброените само Соломон Паси, Яков Джераси ,Леа Коен , Емил Кало, Йосиф Перец, Йосиф Леви , Ирен Леви, Яков Джераси, Максим Бехар, Емил Леви, Еди (Едуарт) Шварц, Йосиф Аврамов , Исак Гозес, Виктор Леви, Емил Барух, Йосив Аврамов, Рут Ешкенази, Любомира,Емил Роберт Коен, Еми Барух и може би съм пропуснал още 2-3. Всички останали им е преписан еврейския произход.

Нямам лично отношение, както вече казах. Сигурно си прав. Журналистите (и говоря по принцип, а не с конкретики) са виновни с това, че правят платени репортажи, когато знаят че са такива. Това не е истински журнализъм. Тези журналисти са порода, не етнос. Има ги във всички нации, без значение държавата и кръвната група.

Че ние българите живеем зле - така е! Че някои западни подлоги са отговорни - така е. Ама какво значение има произхода питам аз.Какво значение има дали някой отговорен за това е еврейн,турчин,испанец или незнам си какъв. Че ако е християнин нима това го прави по-малко виновен????

Естествено че си прав. Не виждам как си си изградил различно впечатление за позицията ми. Това че има еврейски заговор срещу България, не означава че няма американски или какъвто и да е било друг. Просто в тази тема се обсъжда еврейския. Също така говорим за специален еврейки елит, ционисти - те избиват дори собствения си народ. Не слагам всички евреи под общ знаменател. Има отделна тема за това, която съм отворил. Ако си насочен към градивен спор, ще ти дам линк.
Хората отговорни за това като цяло, са от всякакъв етнос. Това не ги прави по-малко виновни.

И като за финал имам няколко въпроса:
Аз съм еврейн, илюминат ли съм?
Аз съм еврейн, масон ли съм?
Аз съм еврейн, комунист (болшевик)ли съм?
Аз съм еврейн, член ли съм на семейство Ротщилд?
Аз съм еврейн, сектант ли съм?
Аз съм еврейн, включен ли съм в програмата за изтребване на българския народ?

Не.
Не.
Не.
Не.
Не.
Не разбирам какво точно имаш предвид с това дали си включен или не, но сигурно си потърпевш както всички други хора.

п.с Сега се сетих как тази програма е била приета ос московския ционистки конгрес след като уж всички еврейски организации са забранени на територията на Русия??? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Те и масонските организации бяха забранени до съвсем скоро от Ватикана, това не им попречи да просъществуват. Наивно мнение.

И изобщо смешно е цялата ти пропаганда да ме изкараш като човек мразрещ евреите. Критикувай градивно текста и статията и води нормален диспут с другите. Изказвания от типа на:

Цитат
единственото точно мнение от 20 страници идиотщини

просто нямат място тук и са невероятно наивни, само доказват, че не си чел в дълбочина както казах в предишния си пост.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: buden в Декември 26, 2009, 23:55:00 pm
Празнувал съм Коледа с евреин.

Бяхме запалили по цигара на откритата отрупана в сняг тераса на руско-турската баня в Манхатън. От телата ни излизаше пара, но не се чустваше студ след онези непоносими градуси. Отказахме масажът, който момичетата на втория етаж предлагаха и се върнахме в банята.... Бяхме колеги и приятели. Аз му говорех на английски и български, а той на мен на руски и английски. Баща му преди време го пратил няколко години да учи в Москва.
За жалост или щастие не бяхме нито обратни, нито от руската мафия, нито пък агенти на нечии тайни служби.

Той изрази интерес и аз му казах, че е добре дошъл за Коледа.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: daskala в Декември 27, 2009, 11:23:42 am
Оставам с впечатлението че будния не е много буден.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: buden в Декември 27, 2009, 12:22:09 pm
Оставам с впечатлението че будния не е много буден.
Това е само никнейм даскале, който нямам никакви намерения да защитавам.

Казвам как стоят нещата за мен. Абсурдно е и няма да сложа всички евреи под един знаменател. Говоря от личен опит, а не според селективно събранни данни от интернет.
Ако знаеш колко "професори" са се навъдили в последните години поради интернет... 
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: daskala в Декември 27, 2009, 16:32:17 pm
Оставам с впечатлението че будния не е много буден.
Това е само никнейм даскале, който нямам никакви намерения да защитавам.

Казвам как стоят нещата за мен. Абсурдно е и няма да сложа всички евреи под един знаменател. Говоря от личен опит, а не според селективно събранни данни от интернет.
 

Че защо нямаш намерение да защитаващ ник нейма си? Нормално е в никнейма да бъде вложена някаква мечта или поне желание за постигане на нещо. Не е за вярване че нямаш представа че твоите етнически съплеменници ръководят световната финансова система, ръководят щатите и доста други държави. Ако не знаеш че САЩ плаща данък ежегодно 6 милиарда долара на своя най-голям приятел Израел, то ти си действително заспал. И тези милиарди  САЩ ги събира от такива като нас.
Не вярвам да не знаеш че нашия Тодор Живков имал 10 съветници и всички не са били от твоя етнос. Не вярвам да не знаеш че серГЕЙ станиШЕФ е от твоя етнос също.
Допускам че си влязъл във форума само със цел да баламосваш част от участниците в него, но така или иначе бъди здрав. Има свестни хора и от твоя етнос,но има прекалено много и други.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: buden в Декември 27, 2009, 17:26:39 pm
Публикациите ми достатъчно защитават никнейма ми, не смятам да давам писменни показания лично на някой си.

Значи според теб съм евреин. Желязна логика.

Цитат
Допускам че си влязъл във форума само със цел да баламосваш част от участниците в него, но така или иначе бъди здрав. Има свестни хора и от твоя етнос,но има прекалено много и други.

Продължавай с поученията, нали за това си даскал, но тук нещо се обърка. Значи според теб съм евреин, обаче имало и свестни от моя етнос. Аз не казах ли точно това по-рано, че не слагам всички под общ знаменател?
Та според твоята логика и ти си евреин, щом твърдиш че има свестни евреи.
Както казах желязна логика имаш.

А за протокола даскале съм си чист българин, до колкото има чисти хора изобщо.

А твоят етнос какъв е? - Не, не ми казвай, защото изобщо не ме интересува.

Генът е важен фактор в оформянето на един човек, но средата е по-важен фактор.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: insomnia1304 в Декември 28, 2009, 22:12:39 pm
Не е важно къде си живял - а какво си разбрал... :)
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: buden в Декември 31, 2009, 17:02:00 pm
Нещо сериозно:

Ще се спира държавната профилактика за борба срещу болестите по животните.


И ако фермерите не предприемат мерки от джоба си могат да изгубят половината продукция като нищо.
Не че някои селски доктори не взимаха и досега пари, въпреки че държавата плащаше и за ваксини и за труд.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: pukkod в Декември 31, 2009, 19:21:24 pm
Днес си направих труда да разуча демографиките на страните в Европа. И честно казано ми стана доста жал. Стигнах до извода, че България е най-бързо стопяващия се народ в Европа (съперничем си с Хърватия) Ето вижте графиката:

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Bulgaria-demography.png)
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: insomnia1304 в Декември 31, 2009, 21:20:52 pm
Кой ще направи контент-анализ?
Сега е и сезонът на поуките... ;)
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: H. в Януари 01, 2010, 20:19:42 pm
Днес си направих труда да разуча демографиките на страните в Европа. И честно казано ми стана доста жал. Стигнах до извода, че България е най-бързо стопяващия се народ в Европа (съперничем си с Хърватия) Ето вижте графиката:

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Bulgaria-demography.png)

Нима?... Отдавам го на случайността. А ти?
Титла: Re:Програма за изтребване на българския нар&#
Публикувано от: goldeneagle в Януари 02, 2010, 10:30:20 am
Добре айде моля ти се ми посочи достоверен източник на тази информация. Щом това е строго секрента програма кой,как,кога и откъде се сдобил с нея, задавал ли си си този въпрос? Обаче най-интересно откъде разбрахте, че точно тези хора са виновни за днешното положение. За някои политици да, ама с какво журналистите са виновни за Бога. Пък и 80 % от хората които са дадени че са с еврейски произход НЕ СА ПОВЯРВАЙ МИ. Според еврейските закони за да си еврейн трябва майка ти да е еврейка! От изброените само Соломон Паси, Яков Джераси ,Леа Коен , Емил Кало, Йосиф Перец, Йосиф Леви , Ирен Леви, Яков Джераси, Максим Бехар, Емил Леви, Еди (Едуарт) Шварц, Йосиф Аврамов , Исак Гозес, Виктор Леви, Емил Барух, Йосив Аврамов, Рут Ешкенази, Любомира,Емил Роберт Коен, Еми Барух и може би съм пропуснал още 2-3. Всички останали им е преписан еврейския произход. И това го твърдя, защото аз самия съм еврейн и съм член на еврейската организация у нас и се познавам лично с някои от тези изброени хора и не бих казал, че целенасочено водят геноцид срещу България. Че ние българите живеем зле - така е! Че някои западни подлоги са отговорни - така е. Ама какво значение има произхода питам аз.Какво значение има дали някой отговорен за това е еврейн,турчин,испанец или незнам си какъв. Че ако е християнин нима това го прави по-малко виновен????
И като за финал имам няколко въпроса:
Аз съм еврейн, илюминат ли съм?
Аз съм еврейн, масон ли съм?
Аз съм еврейн, комунист (болшевик)ли съм?
Аз съм еврейн, член ли съм на семейство Ротщилд?
Аз съм еврейн, сектант ли съм?
Аз съм еврейн, включен ли съм в програмата за изтребване на българския народ?
Настоявам Н. да ми отговори на тези въпроси ;D
п.с Сега се сетих как тази програма е била приета ос московския ционистки конгрес след като уж всички еврейски организации са забранени на територията на Русия??? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Аз също се познавам (за жалост) с някой от изброените същества и доста не изброени задкулкисни чифути.Историята е доказала,че сте най големите лъжци и манипулатори и това е една от 1000 те причини никой никъде да не ви иска!!! В България ,както и в СССР уж всичко свързано с масоните е било забранено-Да ама Не това е както филмите който гледаме сега -ДВОЕН САНДВИЧ -ЛЪЖА ИСТИНА ЛЪЖА

 :---  :---  :---
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: daskala в Януари 02, 2010, 12:28:02 pm
Пуккод, ако си прочел талмуда поне веднъж, ти си всичко което споменаваш в поста си.След като си евреин, няма как да не си го чел и да не си се гордял че си част от богоизбрания етнос.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: pukkod в Януари 02, 2010, 17:48:10 pm
Пуккод, ако си прочел талмуда поне веднъж, ти си всичко което споменаваш в поста си.След като си евреин, няма как да не си го чел и да не си се гордял че си част от богоизбрания етнос.
Брей не знаех, че съм илюминат,сектант и масон, фамилията ми е Ротшилд. Мислех си че мразя и комунизма, ама явно форумния психолог в твое лице знае повече от мене :shok: :shok: :shok: :shok:
goldeneagle   как го доказала това твое твърдение? Чрез филмите на Гьобелс ли? Разберете, че няма перфектни народи и етноси!!!!!!!!
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: Thoth в Януари 23, 2010, 23:56:00 pm
С настоящия пост бих искал да се опитам да разсея заблудите свързани с въпросната Програма за изтребване на българския народ - Приета на московския ционистки конгрес през 1988 г и да представя истината за него като като явен фалшификат.

Със сигурност всеки развил истинските си сетива би прогледнал през очевидната и зле-скалъпена измама която представлява този документ. Нещата които могат да бъдат казани в защита на това твърдение наистина са много и дори много повече от тези за които бих имал време и желание да пиша тук. Бих искал да призова всеки, независимо от вярванията си и вече достигнатите убеждения да преразгледа мнението си в светлината на казаното по-долу.

Може би единственото нещо което би било нужно на всеки трезвомислещ човек, за да отхвърли въпросния документ като несъстоятелен и напълно изфабрикуван е факта, че ционистките конгреси се състоят през няколко години и през 1988 такъв не е имало, още повече такъв никога не е имало в Москва

http://www.jafi.org.il/education/100/concepts/congress.html (http://www.jafi.org.il/education/100/concepts/congress.html)

Най близкият до тази година конгрес се състоял в Йерусалим през 1987(справка линка по-горе. Първоначалния разпространител на въпросния план за унищожение на българите би могъл поне да си направи труда да спомене че въпросният “конгрес” е бил “неофициален” или да използва друга подобна маневра с която да задълбочи усещането за конспирация и същевремено да заобиколи последствията от едно елемeнтарно действие от страна на тези които не вярват в истинността на документа, каквото е една кратка справка за датите на ционистките конгреси.По долу ще споменем че този човек или организация изобщо няма такава цел-въпросния план има за цел да бъде очевидна фабрикация и защо това е така ще адресираме по-долу.

Нека разгледаме и някои от другите причини за направените в началото изводи:

1
.Тaка нареченaта “програма” или “план” далеч няма характеристиките и структурата на такъв (още едно доказателство за неговата повърхностност и неефективност при евентуалната му употреба в сегашния си вид). Стигаме до един основен момент: изложените в “плана" идеи като стратегическите пунктове под формата на параграфи не са подкрепени изцяло от ясни тактически такива а от емоционални и нерелевантни към стратегическата идея на въпросния параграф изречения под формата на условни пожелания.  
 

Пример 1:

XI. Съкращаване числеността на гоите до разумни граници чрез скрити форми на геноцид в нашата тайна едностранна война:

и

4. Ако се работи умно, с българите можем да приключим бързо.Пример 2 :

XV. Повсеместна и постоянна гавра с врага

и

3. Необходимо е с българският народ да се разправим по-бързо, защото после ще бъде късно. Хилядолетният ни враг е още жив.2.част от точките в параграфите не предоставят никаква информация затова как ще бъдат приведени на практика-фатален недостатък на всичко което би могло да претендира за какъвто и да е приложим замисъл.

Пример 1а


IV. Отнемане на свободите и възможностите за инициатива на българите:

и

1. Своевременно да се попълват психиатричните лечебници, местата за лишаване от свобода, болниците, трудововъзпитателните училища, дисциплинарните батальони и др.


Пример 2а

XII. Съкращаване числеността на гоите чрез други форми на геноцид:

и

5. По всякакви начини да се влошават отношенията между гойските мъже и жени и да се разрушават семействата им.


Пример 3а

XIII. Унищожаване на противника със средствата на медицината

и

1. Да се увеличат забременяванията и абортите сред малолетните момичета, водещи до стерилност, “случайни” помятания, преждевременни раждания, мъртвородени деца и усложнения след раждането.3.Насоката на “документа” е прекалено обща и би могла да се отнася както към България така И към всяка друга страна. Подобни процеси тeкат в световен мащаб И не само в българия, където те дори започват сравнително късно. Въпросните методи за унищожаването на хората като цяло се прилагат в абсолютно всяка една страна на земното кълбо включително И в Израел.


По-горните три причини водят до един много сериозен извод, а  той е че планът представлява не поредица от цели които трябва да бъдат постигнати а елемнтарна констатация на вече съществуващи и очевидни факти,като в подбоно уравнение
причините може да са всичко от Ционизма до друг произволен и неизвстен за някои фактор
.

(от очевидни факти разбира се изключваме абсурдните или физически неизпълними неща в плана като:
- По пода да се разлива живак, например когато се напуска жилище.
- Средства за масово поразяване да се прилагат в общите кухни, столове или на обществени места, където се събират гои
-. По време на лечение или зъболечение, в раната да се поставят зарази или отровни вещества.
- При всяка операция да се присаждат на пациента ракови клетки от онкологично болни

Въпросния фактор е следният. Всичко започва далеч преди ционизма и няма нищо общо с евреите като етнос. Oколо 1350г когато чумата избива 1/3 от населението на Европа и тогавашната икономическа система се срива kрале,благородници и аристократи са принудени да се конкурират за работна ръка което довежда до създаването на т.нар средна класа(бедните дотогава селяни постепенно забогатяват и се сдобиват със земя.Нещо подобно се повтаря и в Америка по време на нейната колонизация - много земя-малко хора, но без чумата). Всичко което става в момента е опит за унищожаването на тази средна  класа и връщане на капиталите в ръцете на същата тази аристокрация. Това е процес който не тече само в Америка но и в Европа и е дирижиран от политически елит който не отговаря пред нито една страна,той просто има представители от различни страни. Конците на този елит не се дърпат от това измерение както за повечето от вас вече е ясно.

Очевидно в нашия случаи става дума за български еквивалент на измамата с The Protocols of the Elders of Zion

http://ddickerson.igc.org/protocols.html (http://ddickerson.igc.org/protocols.html)

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Protocols_of_the_Elders_of_Zion (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Protocols_of_the_Elders_of_Zion)

за които отдавна е известно че са плагиатствани от литературното произведение “Диалог в Ада” , което няма нищо общо с евреите

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Dialogue_in_Hell_Between_Machiavelli_and_Montesquieu (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Dialogue_in_Hell_Between_Machiavelli_and_Montesquieu)

Редно е да споменем че източника на Програмата за изтребване на българския народ - Приета на московския ционистки конгрес през 1988 г е неизвстен (по-горе това беше отбелязано и от други), участниците във въпросния конгрес приели точно тези идеи също. Въпросният документ би могъл да бъде написан от абсолютно всеки. До известна степен е разбираем, но в никoй случаи не и приемлив аргумента: ”Това е форум за конспирации и доказателства не е редно да се търсят”. Смея да твърдя че това далеч не е така. Нека да направим аналогия с наскоро изтеклите емейли от CRU East Anglia доказващи че глобалното затопляне е измама. Публикувани са всички емейли заедно с имената на авторите им които не отричат тяхната тяхната достоверност или оригиналност. Да речем че случая с въпросния документ е същия–изтекла информация от вътрешен човек, къде са имената на хората стоящи зад тези идеи и които са отговорни за създаването на подобни методи точно на този конгрес. Такива няма. Аргументът че тези идеи присъстват в еврейската религиозна литература също е несъстоятелен(дори не адресирам факта за погрешното и изкривеното им тълкуване) – това няма нищо общо с предполагаем конгрес на който се решава че българите са врагове и трябва да бъдат унищожени.


Ккаво тогава представлява въпросния документ – поредния експеримент с който се тества колко лесно може да бъде разделяно човечеството, на по-стар, по-умен, по близо до боговете и т.н народ Истината е че човешкия архетип е само един,а задачата ни тук също е една- да го доведем до съвършенство. Известно е че във всеки човек има много негативност и ментални полюции които чакат своята поява и възприемане на форма във външния свят. Идеалният стимул за това е всеки истински или въображаем враг към който те да бъдат насочени. Изкушението за това винаги е по силно от използване на човешките качества като интелект ,интуиция и трезво мислене с помощта, на които въпросните негативи да бъдат преработени а не изхвърляни срещу първия срещнат, за който ни се втълпява, че е наш враг(в случая еврейския народ, тъй-като въпреки всички факти много хора продължават да не правят и не искат да направят разлика между ционизъм и юдаизъм и резултата е именно този-омраза срещу евреите изобщо) посредством способи, като настоящия “документ” наречен Програма за изтребване на българския народ - Приета на московския ционистки конгрес през 1988 г.


Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: Z-931 в Януари 24, 2010, 00:19:10 am
Цитат
Програма за изтребване на българския народ - Приета на московския ционистки конгрес през 1988 г.
Може би единственото нещо което би било нужно на всеки трезвомислещ човек за да отхвърли въпросния документ като несъстоятелен и напълно изфабрикуван е факта че ционистките конгреси се състоят през четири или пет години и през 1988 такъв не е имало още повече такъв никога не е имало в Москва
Това e ясно  :) програмата е  приета от Американския ционистки конгрес -Москва винаги е подкрепела България.... :) и се е стремяла да не я загуби, като съратник в борбата си!
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: Гален в Януари 24, 2010, 02:55:23 am
тот, Българите са доста добре запознати с юдейското двуличие. Локумите, които си разтегнал са излишни. Няма да намериш тук баламурници, които да се оплетат в тях!

Цитат
Ккаво тогава представлява въпросния документ – поредния експеримент с който се тества колко лесно може да бъде разделяно човечеството...
Всеки с нормално функциониращ мозък, ще види, че плана си върви с пълна сила. Точка по точка. Действителността около нас го показва. Факт!


Цитат
Въпросните методи за унищожаването на хората като цяло се прилагат в абсолютно всяка една страна на земното кълбо включително И в Израел.
Оооо, да! Добре сме запознати какви ги вършат ционистите в изсраел с Палестинците. Там даже не действат с подмолните си унищожителни тактики.

Я да погледнем едно видео, което пуснах в друга тема:

http://vbox7.com/play:eac6da3b&ef=1

Още едно с откровенията на една възпитателка на ционисти:

Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: pukkod в Януари 31, 2010, 15:28:28 pm
Оооо, да! Добре сме запознати какви ги вършат ционистите в изсраел с Палестинците. Там даже не действат с подмолните си унищожителни тактики.

Я да погледнем едно видео, което пуснах в друга тема:

http://vbox7.com/play:eac6da3b&ef=1

Още едно с откровенията на една възпитателка на ционисти:


Първо относно второто видео - абсолютно съм съгласен ас него дори веднъж и мене щяха да ме изкарат антисемит (нищо,че съм еврейн ;D) защото веднъж казах, че светът вече трябва забрави за Холокоста.
Обаче относно първото видео - Да наистина в Газа са извършвани зверства от страна на Израел и наистина критикувам комисията по военни престъпления, че не си свършила работата.
Обаче какво си мислите, че палестинците просто си живуркат и лошите евреи идват и ги убиват за кеф? Грешите драги, защото Израел доста често бива обстрелван от палестински терористични организациии като Хамас. Ето няколко видеота:
Обаче медиите ни, които са уж евреиски и уж пропагандират само в полза на Израел веднъж не съм ги чул да пишат за честите атаки на Хамас. А най-кофтито е че скапаните терористи изстрелват тези ракета ит училища, детски градини и т.н и затова, когато Израел отвърне огъня загиват цивилни. Ето ви едно малко сравнение:

(http://www.ljplus.ru/img/d/e/den_shi/_pal_isr.jpg)
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: goldeneagle в Януари 31, 2010, 16:30:03 pm
А кой създаде Хамаз???
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: pukkod в Януари 31, 2010, 18:36:49 pm
А кой създаде Хамаз???
Цитат
Хамас, акроним за Ха̀ракат ал-Мука̀ууама ал-Исла:мѝйя (на арабски: Ислямско движение за съпротива, "хамас" (حماس) на арабски означава стремеж, устрем) е палестинска паравоенна  и политическа организация. Основана е от Ахмед Ясин и Мохамед Таха в края на 1987 г.
OT wikipedia
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: Zarathustra в Март 04, 2010, 21:55:37 pm
На мен лично ми се налага да общувам с евреи почти целодневно. Много добре се интегрират и инфилтрират обществото. Само аз и двама други приятели знаем, че въпросните личности са евреи - всички други си мислят, че са българи. Най-лицемерно е когато въпросните евреи започнат да говорят против българите и всички българи приемат, че това е поредния самомразещ се българин, който съжалява, че се е родил такъв... Това обеснява и моето не много положително мнение за тях(конкретно за тези евреи, които познавам). Просто не обичам лицемерието и един ден вероятно ще споделя публично на хората около мен да не им вярват. Разбира се, не обобщавам за всички евреи. Иначе мога да ви предложа няколко интересни новини от Израел - отрочето на ционистите.


Забрана на палестинците да показват признаци на тъга в деня на Независимостта на Израел

http://www.politicaltheatrics.net/2010/02/new-israeli-law-forbids-palestinians-from-mourning-or-showing-signs-of-sadness/

Представете си ние да въведем подобен закон в България, забраняващ на турското население да изглежда тъжно на Трети март! Ще настане абсолютен скандал! Разбира се, на ционистите им се разминава, просто защото влияят много на международната политика.


Израел изпълнява геноцид над африканските евреи
http://rt.com/Top_News/2010-02-24/ethiopian-women-contraceptive-infertility.html?fullstory

По-рано, когато Юдаизмът е бил религия, насочена към "евангелизация" на нови и нови народи(от там и хазарите, приемащи Юдаизма), част от коренните жители на Етиопия са я приели. Сега на светлокожите юдеи обаче това нещо явно не им харесва и те са се погрижили в рамките на 4 години да се роди само ЕДНО бебе на израелска общност голяма 45 семейства етиопски евреи. Жените не смеят да спорят с властите за това какви лекарства им биват давани, тъй като се страхуват, че може да бъдат депортирани.

Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: daskala в Март 05, 2010, 11:22:51 am
 Подобни процеси тeкат в световен мащаб И не само в България, където те дори започват сравнително късно. Въпросните методи за унищожаването на хората като цяло се прилагат в абсолютно всяка една страна на земното кълбо включително И в Израел.


Възможно е да се прилагат и в израел,само че спрямо африканските юдеи или някои други, но не и спрямо юдеи. В Същото време съм чувал, че в израел има етнически евреи /не хазари/ на които се плаща заплата за да имат повече 8-10 деца.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: pukkod в Март 05, 2010, 12:11:58 pm
На мен лично ми се налага да общувам с евреи почти целодневно. Много добре се интегрират и инфилтрират обществото. Само аз и двама други приятели знаем, че въпросните личности са евреи - всички други си мислят, че са българи. Най-лицемерно е когато въпросните евреи започнат да говорят против българите и всички българи приемат, че това е поредния самомразещ се българин, който съжалява, че се е родил такъв... Това обеснява и моето не много положително мнение за тях(конкретно за тези евреи, които познавам). Просто не обичам лицемерието и един ден вероятно ще споделя публично на хората около мен да не им вярват. Разбира се, не обобщавам за всички евреи. Иначе мога да ви предложа няколко интересни новини от Израел - отрочето на ционистите.Израел изпълнява геноцид над африканските евреи

Zarathustra какво - да не би евреите да нямат право да се изкажаит за лошото положение в страната ни? Защото колкото и да не ти се вярва eвреите също са смазани от 20 годишния демоКРЕТЕНичен преход и след като много българи съжаляват, че са такива и българските евреите имат право на това, какви са тея двойни стандарти? Относно "геноцида" ще кажа, че това е мит. Една от основните цели на МОСАД след разузнаването е подпомагането на тези евреи. Аз лично имам такива приятели в Израел. И не се наричат африкански, а Етиопски евреи.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: Eon в Март 05, 2010, 12:27:24 pm
С настоящия пост бих искал да се опитам да разсея заблудите свързани с въпросната Програма за изтребване на българския народ - Приета на московския ционистки конгрес през 1988 г и да представя истината за него като като явен фалшификат.

Със сигурност всеки развил истинските си сетива би прогледнал през очевидната и зле-скалъпена измама която представлява този документ.


Съгласен съм с написаното от Thoth. +1
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: Zarathustra в Март 05, 2010, 14:45:28 pm

Zarathustra какво - да не би евреите да нямат право да се изкажаит за лошото положение в страната ни? Защото колкото и да не ти се вярва eвреите също са смазани от 20 годишния демоКРЕТЕНичен преход и след като много българи съжаляват, че са такива и българските евреите имат право на това, какви са тея двойни стандарти? Относно "геноцида" ще кажа, че това е мит. Една от основните цели на МОСАД след разузнаването е подпомагането на тези евреи. Аз лично имам такива приятели в Израел. И не се наричат африкански, а Етиопски евреи.

pukkod, не изопачавай думите ми. Евреинът може да се изказва колкото си иска срещу държавата България. Въпросът е, когато започне да се изказва срещу българщината(обикновено влагат много силен сърказъм, когато искат да омаловажат нещо, не го правят директно). Това е проява на лицемерие.

Иначе, нормално е, впредвид произходът ти, да не се съгласяваш с обвиненията за геноцид над етиопските евреи в Израел. Обаче, не мислиш ли, че законът забраняващ на палестинците да ДЕМОНСТРИРАТ тъга е леко абсурден? Ако подобен закон се въведе в която и да е друга бяла страна, разни либералистични организациики и институциики(подкрепяни от евреите) веднага ще писнат "РАСИЗЪМ!!!".

Иначе, по самата тема - пределно ясно е, че въпросният план е фалшификация. Ционистите не действат с подобни "планове". Това обаче не значи, че резултатите от действията им(но не само на тях) не са близки до насоката, определена от "плана".
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: insomnia1304 в Април 26, 2010, 22:22:41 pm
 ;)

Забраната за напускане на страната заради задължения е незаконна
http://www.ivanstamenov.com/?p=1163
http://www.ivanstamenov.com/?p=916
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: Tiran в Май 16, 2010, 11:26:55 am
Изв. се на потребителите че още първият ми пост ще наруши равновесието на някой тук но да се разпространяват такива неподплатени теории за еврейски заговори точно срещу и единствено само срещу България и Българите е доста несериозно  -Да не кажа че тоя който го разпространява това очевадно е вече превърнат в дебил и е доста плачевно-смешно защото пак се извинявам но цялата постройка на написаното като Програма целяща унищожението ни като нация е доста профански неиздържана и от всякъде в основата на тия бълнуваници блика яко на Панабългаристика- Не че има лошо -но да говориш и дискутираш сериозно нещо от тоя род говори за някакви зачатъци на инфантилност в характера на личноста -нормално е като се има в предвид че от нещо такова е страдал и Хитлер -Нормално след време такава личност да стигне до идеята и да започне да проповядва теорията за Чиста Българска Нация което е и най-големият парадокс в цялата тази история и тук написаното защото накрая и се озоваваш на мястото на тия който хулиш. ;D  
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: ARRI в Май 16, 2010, 13:30:08 pm
Mисля , че ако по-внимателно се зачетеш в програмата , а след това,също толкова внимателно и правилно се огледаш около себе си, ще видиш , че нещата искаме не искаме се случват .
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: Tiran в Май 16, 2010, 14:06:41 pm
Да нещата се случват и ще продължават да се случват защото сме превърнати в д-ва от така нареченият Латино-Американски или по лошият Азиатски модел на Демокрация и Икономическо развитие или по скоро НЕразвитие - За което обаче не са ни виновни нито еврейте нито руснаците нито американците-Виновни сме си самите ние защото търпим 20г. да ни управляват посткомунистически бюрократи който не мислят за просперитета на Държавата България а за себе си и свойте собствени интереси- Това е диагнозата -проста и точна -А това че някой търси под вола теле или някой му е поръчал да представи така нещата Е истинската конспирация против България и Българщината но поне за сега всички данни говорят че това нещо се инспирира от кръгове вътре в страната не от вън.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: ARRI в Май 16, 2010, 15:46:12 pm
Tiran,не мислиш ли , че наще политици са едни парцалеси , т.е. кукли на конци . От тях реално нищо не зависи . Те изпълняват заповеди . Според теб , как пък едно читаво правителство не се 'пръкна' през последните 21г. ??? На всеки , на когото дадоха власта , по един или друг начин ограби България . Факт!!!
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: Tiran в Май 16, 2010, 19:54:57 pm
Приятелю - опитвал ли си примерно най елементарното да купиш парче общинска земя нема да говорим за равен старт и равна приватизация щото това са лозунги на псевдодемократите -Ако само се допреш по някъкъв повод до бюрократичната машина у БГ и ще ти стане ясно за кво иде реч -Пак повтарям -Партийната бюрокрация погрешно наричана комунисти смени  умело амплоато преди 20г. и не че играят ролята убедително просто ние все още им позволяваме да го правят - Тия същите братле така са се сраснали с д-вата и така са превърнали в цел на живота си нейното обиране че бъди уверен нито американците нито руснаците могат да пробият кордона още по малко пък еврейте.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: ARRI в Май 16, 2010, 20:50:05 pm
Tiran,аз ти говорих за по-нависоко.Явно не ме разбра.1. //Българите винаги трябва да бъдат бедни и безправни, навсякъде да изпитват неудобства и неволи и ежедневни бюрократически спънки.// - давам ти го като пример за бюрократщина,от програмата.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: daskala в Май 17, 2010, 10:27:08 am
Tiran,не мислиш ли , че наще политици са едни парцалеси , т.е. кукли на конци . От тях реално нищо не зависи . Те изпълняват заповеди . Според теб , как пък едно читаво правителство не се 'пръкна' през последните 21г. ??? На всеки , на когото дадоха власта , по един или друг начин ограби България . Факт!!!

Мисля че не следва да обръщаш внимание на тиранчо. Човек който не е разбрал че евреи български и руски са ръководили България от 1944 година, та до сега, е на ниско интелектуално равнище.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: ARRI в Май 17, 2010, 13:46:47 pm
daskalе , преди около година и половина , бях я преснимал програмата и я разпространих по квартала . Натъпках я в пощенските кутии . Реакцията на съседите беша същата като на Tiran . Отказваха да видят очевАдните неща . Хората са яко зомбирани и това ги прави скептици . И при него е така . Говори за бюрокрацията , а не вижда , че  тя е заложена в програмата . Ти как мислиш , кога най-сетне ще се оттървем от еврейското господство ? До кога ще продължава това ???
Титла: Re:Програма за изтребване на българския нар&#
Публикувано от: daskala в Май 17, 2010, 16:59:47 pm
Мисля че отърваване няма. САЩ са под еврейско господство, Англия също,Франция също ,България също, а и много други държави. САЩ със своята армия и десетки бази в най различни страни ще държат нещата така. Новият световен ред ще постави абсолютно всички под еврейско господство. Нали те са богоизбраният народ.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: ARRI в Май 17, 2010, 17:39:39 pm
Daskale , аз си мисля , че тези страни , които имат заем към МВФ ,всички са под еврейско господство . И не мога да разбера , кое им дава правото да се самопровъзгласят за богоизбран народ ?!? Това са си тяхни измишльотини .  :bad:
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: Z-931 в Май 17, 2010, 20:59:10 pm
Цитат
Мисля че отърваване няма. САЩ са под еврейско господство, Англия също,Франция също ,България също, а и много други държави. САЩ със своята армия и десетки бази в най различни страни ще държат нещата така. Новият световен ред ще постави абсолютно всички под еврейско господство. Нали те са богоизбраният народ.

Интересно е сега да обясниш констатацията си !
Как всичките тези държави под еврейско господство, успяват да се справят с "кризата", и от лични впечатления мога да кажа , че няма такава, освен в България?
Кой пуска всичко това срещу България?....Разбира се тези, които искат да я унищожат и са в кухнята на нещата!....или това са хора от вътрешният кръг на управляващите, нарекли се Българи и решили да оправдаят "кражбите" и " зулумите" си с някаква "еврейска програма", на която ще вярват всички, които в момента са потерпевши на управлението!.... - и със сигурност не са "богоизбрани"(евреи или арийци), след като окрадоха цялата държава.....

В противен случай не бихме се наредили на опашката  в Европа, което е последното доказателство, че все още България се управлява от "маймуните" на Дарвин, а не от някакви си "богоизбрани"...


Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: pukkod в Май 19, 2010, 01:29:41 am
Да бе естествено, че еврейското господство е виновно! А да попитам:
кой слуша чалгите и върти кючеци?
кой гледа биг брадър и тъпи турски сапунки?
кой плаща високи сметки на мобилните оператори без да гъкне?
кой си трае на 300 лв заплата и не мрънка?
кой си затваря очите пред корупция, и дава рушвети?
Даже и да има световно еврейски господарство и изведнъж то да рухне при заспал народ като нашия - нищо няма да промени!
Титла: Re:Програма за изтребване на българския нар&#
Публикувано от: ShaDai в Май 19, 2010, 10:08:26 am
Да, всички сме виновни, виновни че го търпим и Ти също си виновен, защото само говориш, а нищо не правиш ,всички само говорим ,о да, много сме виновни !
Никой не обвинява евреите като народ, а само една секта с болни амбиции, които за съжаление сериозно напреднаха в плановете си България да се превърне в това, което е днес .Вярвам че има надежда и тая надежда сме самите ние от нас си зависи как ще бъде занапред, но ДА! ВИНОВНИ СМЕ !
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: ARRI в Май 19, 2010, 10:28:53 am
ShaDai ,  прав  си , че  всички  ние  сме  виновни . Но  какво  можем  да  направим ??? Кажи ? Като  така  здраво  са  ни  стиснали  за  гушите , че  мърдане  няма .
Титла: Re:Програма за изтребване на българския нар&#
Публикувано от: ShaDai в Май 19, 2010, 11:57:42 am
Нищо не е толкова сложно колкото изглежда, защото всичко се върти около парите и ако се прекъсне финансирането на тази секта и най- важното си затворим сърцата и отворим очите и да сложим движещите фигури под ножа.Хубаво ще е да се сформира стабилна  група от хора  просветлени по този въпрос (и да имат финанси) и да се отрови самата организация отвътре ( да разбутаме кошера ), но това разбира се няма да стане без пари,така че всичко опира до тези хартийки ! Важни са човеците с главно Ч ,които да информират обществото ни за тези задкулистни игрички, които хич не са за пренебрегване и усмиване от повечето хора които си обясняват нещата твърде елементарно ! Врявайте, много е трудно да се убеди даден човек в това ако той самият не го усеща, трябва да се предоставят сумати доказателства, но не е невъзможно  да изградим някъв имунитет срещу този ционистки вирус и всичко си зависи от нас самите  от ЖЕЛАНИЕТО И СЕРИОЗНОСТТА, с която гледаме на това .
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: ARRI в Май 19, 2010, 15:52:21 pm
ShaDai , на  теория  идеите  ти  звучат  добре . Но  на  практика , просто  няма  как  да  се  получи . Между  тях  неможе  никой  да  се  вклини . Там  е  непривземаема  крепост . Пък  и  паричния  ресурс  е  в  тяхните  ръце . Няма  да  го  предоставят  на  някой , за  да  се  опита  да  ги  унищожи . Номерът  е  повече  хора  да  се  раззомбират , ама  и  това  е  трудно . Така  са  ни  успали , че  чак  не  е  истина.... ??? ??? ??? ???
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: ShaDai в Май 22, 2010, 08:26:55 am
ARRI, едва ли са изпипали толкова добре нещата,че да не може да се направи нещо.
Вярвам в малкото камъче ,което може да преобърне колата ,все някой ще успее да открие как биха се сринали като вавилонската кула  ;D Сигурна съм че и те имат вътрешни конфликти като всяка организация,колкото и добре да е замислена 100% идеално няма и при тях ,това си го знам 1001% ;D И кукловодите правят грешки! много по фатални от техните марионетки.  ;) А твоето безверие и отчаяние не ми харесват,бива ли така да се забиваш в мисълта си за безпомощност.Варвай в един закон неизменим и той е че всичко се връщаа,имай търпение,този закон важи и за тях и те изпитват страх ,понеже  ще бъдат наказани по- жестоко и навряни по -надълбоко в ....,отколкото сме ние в момента .
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: nikoko в Май 23, 2010, 00:04:46 am
Българите сме велик народ и щте се справим с тези побъркани сатанисти, защтото имат да се случват велики нещта и то в България. И това не си го измислям, а го е предрекла Ванга.
Все пак ние сме Богоизбран народ,а точно за 2012, се говори че на нас, хората, щте ни бъде показано че има Бог.
А и тези, които са го писали тоя закон са илюминатите, а с тях има кои да се оправи, но това е друга тема.
На илюминатите ще кажа едно: :P
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: ARRI в Май 24, 2010, 09:11:45 am
ARRI, едва ли са изпипали толкова добре нещата,че да не може да се направи нещо.
Вярвам в малкото камъче ,което може да преобърне колата ,все някой ще успее да открие как биха се сринали като вавилонската кула  ;D Сигурна съм че и те имат вътрешни конфликти като всяка организация,колкото и добре да е замислена 100% идеално няма и при тях ,това си го знам 1001% ;D И кукловодите правят грешки! много по фатални от техните марионетки.  ;) А твоето безверие и отчаяние не ми харесват,бива ли така да се забиваш в мисълта си за безпомощност.Варвай в един закон неизменим и той е че всичко се връщаа,имай търпение,този закон важи и за тях и те изпитват страх ,понеже  ще бъдат наказани по- жестоко и навряни по -надълбоко в ....,отколкото сме ние в момента .


Дано  по  скоро  се  обърне  колата . А  аз  не , че  съм  обезверен  и  отчаян , по-скоро  ме  е  яд  на  тях . Ама  ще  чакаме  да  видим  какво  ще  стане . То  и  друго  нямаме , асвен  да  се  въоражим  с  търпение . :flag_of_truce:
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: SunMoon в Юни 10, 2010, 20:29:12 pm
Четейки тази "програма" имам чувството, че чета положението в което се намира България в момента. 
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: nikoko в Юни 11, 2010, 16:25:05 pm
Четейки тази "програма" имам чувството, че чета положението в което се намира България в момента. 
Аз също. :D
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: konstantin2007 в Юни 11, 2010, 19:19:27 pm
Е какво имате чувството...то си е точно описание на състоянието ни към момента.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: daskala в Юни 11, 2010, 22:04:12 pm
Четейки тази "програма" имам чувството, че чета положението в което се намира България в момента. 
Аз също. :D

Най-доброто което можете да направите е да разпространявате програмата сред вашите близки и приятели и да я обсъждате ,за да потърсите изход от ситуацията.Мисля че изход има.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския нар&#
Публикувано от: ARRI в Юни 11, 2010, 22:34:03 pm

Аз я разпрострянявах преди години , по пощенските кутии в квартала . Не подейства . Напротив . Мисля , че трябва да се търси друг вариант . Нещо от сорта Еленко Ангелов и риптилите . До като зомбитата не видят и чуят фактите , по нова и бтв , раззомбиране не очаквам . За съжаление .
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: nikoko в Юни 11, 2010, 22:41:59 pm
Нова и БТВ са си най-корумпираните телевизии в българския ефир. Нещо като CNN и BBC.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: konstantin2007 в Юни 11, 2010, 22:42:27 pm
До като зомбитата не видят и чуят фактите , по нова и бтв , раззомбиране не очаквам . За съжаление .
За съжаление си прав :(
Титла: Re:Програма за изтребване на българския нар&#
Публикувано от: daskala в Юни 11, 2010, 22:51:11 pm

Не трябва да се вярва и да се следват внушенията на чужди-антибългарски телевизии и медии изобщо.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския нар&#
Публикувано от: ARRI в Юни 11, 2010, 23:00:37 pm

Аз и ти го знаем , НО болшинството , не го и подозират този факт . Пък да не говорим , за по сериозни размисли , относно темата в/у която си говорим тук . Зомбита , какво да ги правиш  ??? Те вярват , че костов е демократ , и е по-различен от сергиша и догЪн  ???
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: konstantin2007 в Юни 12, 2010, 10:21:09 am
Само един пример ще дам...от миналата година се опитвам да говоря на хората около мен за водата и свойствата и.Всички ме гледаха като досадна конска муха и в най-добрият случай ми казаваха"давай по-бързо,че имам работа" :bad:....Е,да ама след като и Марта Вачкова и Гала(особено втората)започнаха да говорят доста усилено за тези неща,изведнъж започна да се проявява интерес....."Ааа,ти какво викаше за водата?,Че нещо подобно гледах при Гала,ама не разбрах точно..Я кажи сега пак!"... 8)


Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: nikoko в Юни 12, 2010, 11:46:00 am
Хехе!
Еми така е. Не те взема на сериозно докато не прояви интерес някоя известна личност (за жалост).
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: ARRI в Юни 12, 2010, 13:34:14 pm
Само един пример ще дам...от миналата година се опитвам да говоря на хората около мен за водата и свойствата и.Всички ме гледаха като досадна конска муха и в най-добрият случай ми казаваха"давай по-бързо,че имам работа" :bad:....Е,да ама след като и Марта Вачкова и Гала(особено втората)започнаха да говорят доста усилено за тези неща,изведнъж започна да се проявява интерес....."Ааа,ти какво викаше за водата?,Че нещо подобно гледах при Гала,ама не разбрах точно..Я кажи сега пак!"... 8)

И при мен беше така с Еленко Ангелов . Аз ги просвещавам тъпчовците , а те ми казваха , че съм мръднал . И като го видяха при Гала , обърнаха палачинката . За съжаление медиите си дърпат все още , здраво конците .
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: konstantin2007 в Юни 12, 2010, 14:12:32 pm
И тук разбира се идва големият ми въпрос.С каква цел медиите започват да изнасят тази информация?Какво се цели като се шуми все повече около подобни теми?
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: ARRI в Юни 12, 2010, 14:31:44 pm
И аз съм си задавал този въпрос . И стигнах до извода , че вече илюминантите изтървят конците с които ни дърпат . Може и да греша .
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: nikoko в Юни 12, 2010, 15:02:01 pm
А може нарочно да изнасят информация. Защо например им беше нужно да "атакуват" пентагона.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: konstantin2007 в Юни 12, 2010, 15:05:59 pm
Е то,че е нарочно,е повече от ясно.Нали това казваме..но защо го правят?
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: sidewinder в Юни 12, 2010, 16:19:32 pm
Други народи ще изчезнат, но българите ще пребъдат во веки.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: nikoko в Юни 12, 2010, 22:14:39 pm
 :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :good: :good:

Така си е.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: daskala в Юни 13, 2010, 09:41:02 am
:yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :good: :good:

Така си е.

Това "така си е" малко ме притеснява. Докато българката ражда по едно детенце и се прави на голяма красавица и борец за равни права с мъжа си, нещата ми изглеждат доста съмнителни. Бог помага но в кошара не вкарва. Иска се раждаемост на БЪЛГАРКАТА а не на циганката.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: nikoko в Юни 13, 2010, 11:21:34 am
Трябва да се справим по някакав начин с циганите (дори и да е малко садистичен).
Може да сее опитаме да ги изгоним както са направили кубинците. В България циганте са 2 милиона. Със скоростта, с която се размножават до 50 години ще са с 200-300 хиляди повече. Но според мен големият ни проблем са ромите, защото за разлика от циганите те са мюсолмани (а мюсолманите могат да имат няколко жени) . С тяхната подкрепа и още 20 автобуса турци от селата край границата веднага идва на власт някоя мюсолманска партия. Трябва или да приобщим циганите към обществото (да ги измъкнем от махалите, да им дадем образувание и т.н.) или да прибегнем до мерки които нама да са благоприятни за тях. Мож да се създаде закон, че ако не можеш да се грижиш за децата си те ще ти бъдат отнети (но какъв закон при тия политици).
В днешно време циганите говорят на циганско-турски език което сущо е проблем. Те не могат да си намерят работа (това, че са мързеливи е друг въпрос) и почват да крадат, А като ги хвене полицията ги завежда за 24 часа в районното и ги пуска. Промените трябва да бъдат направени от обществото, а не от политиците.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: VM в Юни 13, 2010, 12:02:34 pm
Циганите не са толкова голям проблем, освен че могат да бъдат използвани за размиване на българското общество, с тази фалшива политика за  интегриране на малцинствата. Те не носят като социален обект и феномен за Българската действителност някаква политическа тежест, за разлика от мюсюлманите в българия. В навечерието на разразстващата се ислямска експанзия в световен план си мисля че турското малцинство е много по реактивно от циганското, и именно то е по големият проблем. Няма да споневам какво се случва в родопите и районите където има турско малцинство, много добре сте запознати с това.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: nikoko в Юни 13, 2010, 12:07:22 pm
В Родопите няма ПОЧТИ ните една църква. В големите градове да, но в селата  :negative:.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския нар&#
Публикувано от: Hannibal в Юни 13, 2010, 15:54:37 pm
И аз съм си задавал този въпрос . И стигнах до извода , че вече илюминантите изтървят конците с които ни дърпат . Може и да греша .
Aз пък мисля, че на илюминатите въобще не им пука кой какво знае и какво не. Тази информация с която разполагаме е просто малка песечинка от цялата истина за света в който живеем.
Те държат парите  и животите ни в ръцете си, дали поназнайваме за тях е без значение, напротив по скоро се кефят от гаврата, че има будни хора, които обаче не могат да направят нищо.
Защо си мислите, че истината трябва да бъде крита като някакъв топ сикрет?! Най-добрия начин да скриеш истината е да я пуснеш в интернет с гарнитура от още 1000 лъжи, така истината става просто лъжлив слух, който хората отричат по рефлекс. И човек започва да губи представа кое е лъжа и кое не... те точно това целят.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: nikoko в Юни 13, 2010, 18:46:26 pm
Илюминатите не трябва да са в темата за тайни общества, защото те се грижат много добре да се знае, че те съществуват. Давам отново примера с Пентагона.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: SunMoon в Юни 13, 2010, 20:06:58 pm
Първо, в последно време наистина почна да се говори по телевизията за ГМО, нитрати в храните, колко е истинско киселото мляко и т.н, няма нищо чудно в това, 2012 наближава  8). Ако искате някой да послуша думите ви, излъжете...кажете, че сте го чули по новините примерно, лъжа е, но е благородна лъжа ;D. Дали илюминати са отпуснали конците се съмнявам, но мисля че те са ни дали два избора: или се оставяш да ти промият мозъка или се бориш и търсиш истината, или накратко казано "Силните оцеляват!" ако бяха толкова тайно общество нямаше да има песни с текстове подобни на "illuminati the secret society do exist" .
Второ, голяма част от българските семейства са неспособни да имат деца, оказва се обаче, че проблема по-често идва от мъжете, не от жените. Някои от тези семейства трябва да потърсят проблема в себе си, а не в държавата примерно, не могат да се надяват само на медицината, трябва да прибягнат и към нещо езотерично примерно, или да се насочат към здравословния живот. Държавата също е виновна, но най-вече заради това, че вече почти към 30% от българите живеят под прага на бедноста, как може тогава да се отгледа повече от едно дете, че то и едно не може...просто положението е трагично. По-трагичното обаче е как хората масово взимат големи заеми, дават си спестяванията и последните пари за скъпи телефони, 40 инчови плазми и прочие...и в крайна сметка, криза е, ама моловете са пълни, а лошото е че хората си купуват стока с огромна надценка.
Трето, циганите...никоя държава не иска такава напаст...факт! Те вече не са малцинство, те са мнозинство :( лошото в случая е, че не могат да се приобщят, всъщност не че не могат, просто нямат желание, защо да учат и да работят, след като могат да крадат, да изпотрошават градинки и да продават желязото на вторични суровини? За тях закони няма, няма как да им спрат тока, след като крадът ток, няма как да ги глобят, след като няма с какво да си платят глобата.
Разждаемоста на българчета е занижена, староста е завишена, циганите скоро ще надделеят, трябва да се отбележи, че домовете са пълни и то с българчета и сме на челни места по изоставени новородени, аз лично не виждам светлина в тунела.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: nikoko в Юни 13, 2010, 21:23:07 pm
Аз познавам поне пет жени, които не могат да родят и ходят да раждат с инвитро. Много тъжна картинка.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския нар&#
Публикувано от: ARRI в Юни 14, 2010, 00:20:01 am
И аз съм си задавал този въпрос . И стигнах до извода , че вече илюминантите изтървят конците с които ни дърпат . Може и да греша .
Aз пък мисля, че на илюминатите въобще не им пука кой какво знае и какво не. Тази информация с която разполагаме е просто малка песечинка от цялата истина за света в който живеем.
Те държат парите  и животите ни в ръцете си, дали поназнайваме за тях е без значение, напротив по скоро се кефят от гаврата, че има будни хора, които обаче не могат да направят нищо.
Защо си мислите, че истината трябва да бъде крита като някакъв топ сикрет?! Най-добрия начин да скриеш истината е да я пуснеш в интернет с гарнитура от още 1000 лъжи, така истината става просто лъжлив слух, който хората отричат по рефлекс. И човек започва да губи представа кое е лъжа и кое не... те точно това целят.


Извинявай , ама  много   са   ти   порастнали   ушите . Четеш   без   да   мислиш . Няма   да   се   напъвам   за   ''лъжливия   слух ''  ,  НО  много   ХОРА ,  като  Еленко Ангелов , Н. , АLIEN  и МНОГО  други  ,   те   провокираха   да   МИСЛИШ . Ама   ти   не   успя   да   се    замислиш   и   ''потъна'' . Сори шматарок , НО още ни си  порастнал   да   си   пишеш   мненията   тук .
Титла: Re:Програма за изтребване на българския нар&#
Публикувано от: Hannibal в Юни 14, 2010, 08:25:54 am
ARRI
Аз ли чета накриво или ти се вживяваш много?! Няма да назвлизам в полемики, не му е тук мястото, пък и да ти лепвам квалификации, не ми е в стила.
Къде видя упрек в коментара ми към хората които си изброил? Нещо да съм казал за тях?  Кое от написаното от мен не е вярно?
Под "лъжливи слухове" нямах предвид този форум или членовете му, не мисля, че си ме разбрал правилно. Коментара ми беше съждение, не упрек към някого. Между другото за Еленко Ангелов знам много след като вече бях гледал и чел работи на Дейвид Айк... не ми цитирай имена, не сме открили топлата вода ние.... няма как да знаеш кой ме е провокирал да мисля, щото не ме познаваш.

Самият факт, че виртуално пространство Интернет съществува и те са позволили съществуването му, подкрепя това което говоря. Не им пука дали знаеш истината или част от нея. Напротив ще ти я пуснат пред очите, когато вече си загубил преценка за истинност. Тази преценка се модерира от комуникационните канали, които са създадени от ТЯХ. Всички канали по които получаваме информация са тяхно дело.

Следователно всичко получено по тези източници на информация трябва да подлежи на съмнение.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския нар&#
Публикувано от: neter в Юни 25, 2010, 18:22:45 pm
Следователно всичко получено по тези източници на информация трябва да подлежи на съмнение.
Наистина трябва много да се внимава и да се преценява кое е истината,кое - лъжата.
Защото ни "натрисат" такъв буламач от истини,полуистини,изкривени факти и откровени лъжи,такава боза,хаос "до немай-къде",че човек много лесно "потъва",и губи вярната преценка.
А това им е идеята на богоборците.
Титла: Re:Относно: Програма за изтребване на българския народ от московския ци
Публикувано от: matlok в Юни 25, 2010, 23:41:46 pm
звучи интересно,даже и логично с оглед случващото се в страната ни. за жалост  :'(

но Хорус,обясни защо точно искат да премахнат България от картата на света? написал си методите,ама целта не ми става ясна. ако приемем,че сме най-старата цивилизация какво искат от нас и защо им е да ни няма? и да сме най-старата нация и тн. тва не променя нещата в момента. незнам...

Еми горе съм писал. Ние сме им древен враг, защото сме най-старият народ. Второ искат земята и искат да ни убият като нация.


Наречете ме неук и неинформиран, но аз виждам само този довод- "Ние сме им древен враг, защото сме най стария народ." Самото изречение по смисъл е празно. Какво се е случило в древноста така да се каже, та да сме им черни?
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: ARRI в Юни 25, 2010, 23:55:38 pm
Цитат
Наречете ме неук и неинформиран, но аз виждам само този довод- "Ние сме им древен враг, защото сме най стария народ." Самото изречение по смисъл е празно. Какво се е случило в древноста така да се каже, та да сме им черни?

matlok самия факт,че Аспарух са го убили хазарите(иудео-хазари),сам по себе си,говори,че нещо им пречим ;).Ама точно какво,явно трябва да разберем сами.Понеже в училище на тази тема не се говори,и ние ще да търсим инфо от други източници.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския нар&#
Публикувано от: Hannibal в Юни 26, 2010, 14:16:50 pm
Според мен истината за омразата на елита към България е описана още в първите глави на Махабхарата ;) Самото име Махабхарата, означава „Велико сказание за потомците на Бхарата“ т.е. народът на Бахлика и град Балх! Още в самото начало се описва война между змийските синове (рептилите) и човешките богове, начело с Вишну (Исну-Исус). Може да звучи фантастично и нереално, но тази омраза към България се корени в това, че някога древните българи са водили война с рептилите и са я спечелили, както е описано в епоса, защото след войната змийското потомство се скрило под земята. Българите спечелили заради легендарните си летящи вимани. Легендата гласи, че след това рептилите решили да сменят тактиката и се внедрили в човешката аристокрация с помощта на шейп-шифтинга си. В резултат на което успяват да всеят раздор между арийските племена и започват братоубийствените войни. 
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: ARRI в Юни 26, 2010, 20:10:13 pm
Hannibal ,аз също съм я чувал тази легенда.Мислиш ли,че е истинна ???
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: Hannibal в Юни 26, 2010, 20:18:13 pm
Няма как да знам дали е истина :), но поне можем да четем Махабхарата и да я нищим, защото там има доста информация за българите. Отделно можем да се обърнем и към българските легенди и приказки за змейовете, дето се превръщали в хора и отвличали най-красивите български моми... всичките суеверия против уроки и "змейова любов", както я наричат и до днес в селата. На съвременните историци не мога да вярвам или поне повечето от тях, не знаеш кой на кого е човек и каква мисия и поръчка изпълнява...но българският фолклор и индийският са много ценни извори и им имам повечко доверие.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: ARRI в Юни 26, 2010, 20:32:50 pm
Мисля,че трябва да се обърнем към специалист.Т.е. към Еленко Ангелов.Той няма начин да не знае.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: ARRI в Юни 27, 2010, 13:17:34 pm
Hannibal,за съжаление нямам под ръка издание на Махабхарата,и не мога да я коментирам с теб.Не съм я и чел,само съм слушал за нея.Ако не те затруднява,посни частта в която се говори за ръптилите и Българите,та да я коментираме.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: Hannibal в Юни 27, 2010, 13:23:54 pm
Hannibal,за съжаление нямам под ръка издание на Махабхарата,и не мога да я коментирам с теб.Не съм я и чел,само съм слушал за нея.Ако не те затруднява,посни частта в която се говори за ръптилите и Българите,та да я коментираме.
аз от доста време си мислех да пусна една темичка, където по-подробно да го нищим този въпрос , само трябва да се освободя малко,защото съм зает с изпити, че да го напиша подробно като хората и да си наредя теорията логически.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския нар&#
Публикувано от: nikoko в Юни 27, 2010, 14:56:14 pm
Според мен истината за омразата на елита към България е описана още в първите глави на Махабхарата ;) Самото име Махабхарата, означава „Велико сказание за потомците на Бхарата“ т.е. народът на Бахлика и град Балх! Още в самото начало се описва война между змийските синове (рептилите) и човешките богове, начело с Вишну (Исну-Исус). Може да звучи фантастично и нереално, но тази омраза към България се корени в това, че някога древните българи са водили война с рептилите и са я спечелили, както е описано в епоса, защото след войната змийското потомство се скрило под земята. Българите спечелили заради легендарните си летящи вимани. Легендата гласи, че след това рептилите решили да сменят тактиката и се внедрили в човешката аристокрация с помощта на шейп-шифтинга си. В резултат на което успяват да всеят раздор между арийските племена и започват братоубийствените войни. 

Защо да е нереално? Повечето неща в този свят са нереални? Кой, например, ще предположи че има илюмиати и някакви тайни ложи, които се  стремят кам световно господство? За повечто хора това е нереално. Или извънземните. Още има хора, които не вярват в извънземните. Защо да не повярваме на една книга, която ни доказва нещата в, кооито вярваме? Разказва за рептилите, които се смесват с хората (илюминатите). Доказва, защо ни мразят толкова. Според мен тази книга е истина или поне до някаде.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: SunMoon в Юли 07, 2010, 20:26:54 pm
Махабхарата има ли я онлайн някъде, търсих ама нищо не намерих до сега :( ?
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: lokmar в Юли 07, 2010, 20:52:56 pm
Махабхарата има ли я онлайн някъде, търсих ама нищо не намерих до сега :( ?
Тука я има.  :hi:
http://www.spiralata.net
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: SunMoon в Юли 07, 2010, 21:58:15 pm
Махабхарата има ли я онлайн някъде, търсих ама нищо не намерих до сега :( ?
Тука я има.  :hi:
http://www.spiralata.net

Мерси, почвам да я чета :).
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: 4i4obil в Юли 09, 2010, 00:16:01 am
Съвсем случайно и аз започнах да я чета наскоро, обаче то не се издържа, бе! :)))
Като индийски филм е - песни, танци, младеж, девойка и дърво, и ... мазало.
Доколкото разбрах, "Ведите" е нещо друго. Може ли да се намери в нета?
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: sidewinder в Юли 09, 2010, 10:38:56 am
Съвсем случайно и аз започнах да я чета наскоро, обаче то не се издържа, бе! :)))
Като индийски филм е - песни, танци, младеж, девойка и дърво, и ... мазало.
Доколкото разбрах, "Ведите" е нещо друго. Може ли да се намери в нета?

Все пак това е епос за  18 дневната война между 18 армии.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: blade в Юли 10, 2010, 20:09:05 pm
ПРЕДСKАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ

Откъс от книгата “За Съдбата на Народите”
от богомилския жрец Петър Осоговец,
написана през лето 956 от Христа

“…А в четвъртия ден Господ създаде звездите да красят твърдта небесна и да бъдат знамение за векове и народи. Седем едри звезди сътвори Предвечният и седем области от небето им повери.”
“И вложи Творецът седем духа в седемте светила, та седем ангела се родиха. И повери на всеки ангел да води по един от седемте народа.”
“И ангелите, на които бе поверено да водят народите, се сдружиха с ангелите, що бяха пазители на тези народи, та всеки народ имаше по два ангела: eдин - да го води, а друг - да го пази.”
“Слънцето разпери криле над Египет, Месечината над Междуречието, Вечерницата спря над Гърция, Звездата на пратеника покори с лъжи Юдея, Звездата на бранника - Рим, а Звездата на отшелника - Византия.”
“А народите не се бяха родили още на земята, но те живееха в чертозите на Господнята Всемъдрост.”
“И всички народи получиха от Вечния по един звезден дух - само над България тъмнееше мрачина и звезден ангел не развя криле над нея.”
“И ронеше сълзи ангелът, що пазеше България, че всички си имаха другар, а той нямаше. И с плач поиска от Бога Твореца, ала нямаше вече звезда и звезден дух.”
“Духна тогава Бог в простора и осени с божествено мановение Млечния път, та рой светли ангели се родиха там и повели Бог Млечния път да властва над България.”
“И превратна бе участта на Египет, умряха двата народа близнаци в Междуречието, изгоря Гърция, погина Юдея, разсипа се Рим, само Византия и България останаха.”
“…Но този, що се вслушва в пророчески вещания, знае твърдо, че неповолни бранни дни ще разсипят Византия навсякъде, а България като огнена птица ще се възражда из собствената си пепел, та докрай на вековете ще пребъде.”
“Защото гаснат звездите една по една. Ала Божият пояс ще свети вечно - и Млечния път ще бъде светъл саван над мъртвата вселена…”
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: vanko57 в Септември 21, 2010, 10:52:32 am
И аз съм си задавал този въпрос . И стигнах до извода , че вече илюминантите изтървят конците с които ни дърпат . Може и да греша .

Момчета, нищо не се прави случайно. Според мен подготвят публиката за последното действие на пиесата.

През последните месеци прочетох неща, които ми позволиха да подредя картината. Отчасти спомогна и този форум.
На този етап хомота бавно и сигурно се надява на врата на човечеството.
Всичко се прави за да сме част от хранителната верига, със своите отрицателни емоции, чувства и действия.

Изходът в случая е ЕДИН - Позитивност. Само тези които са култивирали Любов, Съпричастност, Съчувствие, само тези които вървят по пътя на Осъзнаването, имат шанс да преминат през ситото. А то е много ситно и безкомпромисно.

Трябва да обърна внимание на още нещо -

ПОЛОЖИТЕЛНО НЕ СЕ ГРАДИ С ОТРИЦАТЕЛНИ СРЕДСТВА !!!

С техните методи нищо не можем да постигнем - просто те са по силни в негативното. То ги храни.
Единственото решение и спасение е Позитивното мислене и правене. И в основата на всичко лежи ЛЮБОВТА. Ако постоянно излъчваме ЛЮБОВ, (ТЯ да стане наша същност) сме им непотребни.

Като пиша всичко това в главата ми започва да минават много нови въпроси, но основният е - За Какво Е Всичко Това?

Всеки трябва да си отговори сам.

Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: sineglazka в Ноември 09, 2010, 20:24:30 pm
ПРЕДСKАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ

Откъс от книгата “За Съдбата на Народите”
от богомилския жрец Петър Осоговец,
написана през лето 956 от Христа

“…А в четвъртия ден Господ създаде звездите да красят твърдта небесна и да бъдат знамение за векове и народи. Седем едри звезди сътвори Предвечният и седем области от небето им повери.”
“И вложи Творецът седем духа в седемте светила, та седем ангела се родиха. И повери на всеки ангел да води по един от седемте народа.”
“И ангелите, на които бе поверено да водят народите, се сдружиха с ангелите, що бяха пазители на тези народи, та всеки народ имаше по два ангела: eдин - да го води, а друг - да го пази.”
“Слънцето разпери криле над Египет, Месечината над Междуречието, Вечерницата спря над Гърция, Звездата на пратеника покори с лъжи Юдея, Звездата на бранника - Рим, а Звездата на отшелника - Византия.”
“А народите не се бяха родили още на земята, но те живееха в чертозите на Господнята Всемъдрост.”
“И всички народи получиха от Вечния по един звезден дух - само над България тъмнееше мрачина и звезден ангел не развя криле над нея.”
“И ронеше сълзи ангелът, що пазеше България, че всички си имаха другар, а той нямаше. И с плач поиска от Бога Твореца, ала нямаше вече звезда и звезден дух.”
“Духна тогава Бог в простора и осени с божествено мановение Млечния път, та рой светли ангели се родиха там и повели Бог Млечния път да властва над България.”
“И превратна бе участта на Египет, умряха двата народа близнаци в Междуречието, изгоря Гърция, погина Юдея, разсипа се Рим, само Византия и България останаха.”
“…Но този, що се вслушва в пророчески вещания, знае твърдо, че неповолни бранни дни ще разсипят Византия навсякъде, а България като огнена птица ще се възражда из собствената си пепел, та докрай на вековете ще пребъде.”
“Защото гаснат звездите една по една. Ала Божият пояс ще свети вечно - и Млечния път ще бъде светъл саван над мъртвата вселена…”


Значи да не се тревожим напразно, "България като огнена птица ще се възражда из собствената си пепел, та докрай на вековете ще пребъде."
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: Rio в Ноември 09, 2010, 20:40:43 pm
Като престанат да се раждат българи, едва ли от гроба ще възкръснат Иванчо и Марийка?!. ???
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: LatiumMCM в Ноември 24, 2010, 19:09:17 pm
http://www.razkritia.com/67041/%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
Титла: Re:Програма за изтребване на българския нар&#
Публикувано от: sidewinder в Ноември 24, 2010, 19:22:22 pm
А, мога ли да запитам деликатно, след като се случи това в предходния линк, как цинагите ще задвижват икономиката на България? И въобще как смята това паризтно общества да живее, след като е всеизвестно, че те се прикрепят като паразит към  гостоприемник? Кой ще е гостоприемника през 2050 година?

Дори да се случи това, това циганско общество няма да изкара и след първата зима.

Само трябва да им спрат социалните и да затворят пунктовете за цветни метали и са свършени.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: Rio в Ноември 24, 2010, 21:28:36 pm
Елементарно Уотсън, съседна Турция ще анексира българските територии под претекст, че тук живеят турци - етнически турци, турчеещи се цигани и обезбългалени помаци. Християнското население ще е нищожно малцинство. Европейският съюз ще си е заминал или ще се преобразувал в под друга, без България. Към днешна дата финансовите трусове в ЕС са показателни. Българските територии ще бъдат използвани като буфер, както през ХІV-ХVвек.
Ако погледнем назад в историята маса българи са се гърчеели, турчели. Днес чалга културата и промиването на мозъците върши добра работа за изгубването на националната принадлежност на българите сред младото поколение или поне част от него.
В заключение може да се каже, че процесите са необратими.
Титла: Re:Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки
Публикувано от: nikoko в Февруари 07, 2011, 21:20:42 pm
Абе сега съм 8 клас и разбрах, че класната ми е присъствала на ционисткия конгрес и сега ще видя какво мога да разбера от нея.
Титла: Re: Програма за изтребване на българския народ от московския ционистки к
Публикувано от: Schicksal в Юни 06, 2013, 19:07:20 pm
Абе видях на едно място във форума някяква скалъпена прогноза?! на оракула ЕМИЛ Лещански. Чувал съм за тоя от близки, че е луд ЕВРЕИН и въобще не се казва Лещански (помните, че законите им позволяват да си сменят 8 пъти имената). Така че въобще не се учудвам на наглостта му - характерна за повечето от тях и за тези от тях, които познавам.