Форум за конспирации, уфология и мистика.

Духовно => Езотерика => Темата е започната от: Спорт-Здраве4 в Септември 22, 2010, 11:42:59 am

Титла: Вода
Публикувано от: Спорт-Здраве4 в Септември 22, 2010, 11:42:59 am
Свърших с водата и вече мога да ви споделя работещия прототип, който оттук насетне да търпи подобрения.


Теорията.


Както вече знаем, според етерното инженерство елементарните частици представляват тороидни тела, чиято повърхност е в постоянно движение, и е изградена от етер.

Всяко тороидно тяло има "вход" и има "изход", с други думи то представлява вортекс или съчетание от вортекси, които имат посока.
Всеки прост тороид засмуква поток вортексообразно от едната страна, прекарва го през центъра си и го излъчва навън от другия си край отново вортексообразно. Това не е просто свойство, а неотменна нужда, тъй като движението на етер(=материя=енергия) през средата му създава, засилва и стабилизира динамиката на стените на тороидното тяло. Това може да се изобрази така:

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Magnetic_ring_dipole_field_lines.svg/600px-Magnetic_ring_dipole_field_lines.svg.png)

Когато много на брой елементарни частици се подредят по такъв начин, че централните им потоци да съвпадат по посока, се появява магнетизмът.

(За любознателните - това е причината магнитните свойства да се засилват, колкото е по-ниска температурата... свиването на обема на тялото преподрежда и доближава елементарните тороидни тела едно до друго и магнитният ефект на етерния поток се засилва по интензивност)
Какво означава "структурирана вода"? И какви са тези геометрични форми, съставени от елементаринте частици, които се наблюдават под микроскоп и каква по дяволите е цялата тази работа с водните кристали, дето всеки разправя?


Наблюдаваната геометрия представлява наниз от елементарните тороидни тела, които са нанизани на един централен за всички тела етерен поток. На долната картинка е изобразено нанизване на две тороидни тела с различна големина, които се държат заедно тъкмо заради централния етерен поток, преминаващ през тях.
Обърнете внимание, че централната права линия не е изобразена в случая, понеже акцентът не е на нея, но не намирам по-добра картинка:

(http://www.aps.org/about/physics-images/images/rings_of_current_full.jpg)


След като добихме представа ЗАЩО водата се структурира, можем да преминем към въпроса КАК да го направим.

Темата "Защо да използваме структурирана вода" би трябвало вече да е ясна на читателя, за да чете тази тема. Ако не е... къде за бога е бил през последните пет години!?
Имаш ли своето "защо?" в живота, ще можеш да понесеш почти всяко "как"
     Ницше


Когато водата се движи водовъртежно, се наблюдават много неща. Ние ще обсъдим само тези, които можем да видим с очите си в последващата по-долу практика.

Водният сифон е нещо много сложно, но рядко се замисляме. Геометрията му е следната.

Централното завихряне се образува от две водни снопчета, които се завихрят под формата на ДНК.
Външно на тях се образува друго завихряне, но повдигнато в степен - това са други две водни снопчета, които се завихрят както около себе си, така и около централното завихряне. Представете си една ДНК нишка в средата, и после още една ДНК нишка, увита спираловидно около централната.

Това степенуване на завихрянето се повтаря в посока стените на чашата, където се завихрят трудни за възприемане работи. (тъй като стените на чашата образуват мини завихряне в обратна посока на центробежната сила, на фона на целия хаос)


В резултат от тези вихри, из водата се образуват тороидни тела. Защо? Както уточнихме по-горе - заради движението на етерния поток(можете да погледнете червените стрелки по-горе отново).
С други думи - създавайки такава динамика в обем вода, вие създавате свещена(симетрична, основана на платоновите тела) геометрия на молекулното ниво на водата.
Структурирате я грубо.


Ако пуснете едно топче магнеТИТ (http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82) в обема, то вие ще прибавите много подробности към ориентацията на елементарните тороидни частици на атомното ниво на водата.
С други думи придавате й фина структура.
Практика.


Когато в една чаша се сипе чешмяна вода и обема се завърти водовъртежно, се наблюдават две неща.

Първо - образуват се мехурчета из обема, които постепенно се предвижват към централния вортекс, след което, при прекратяване на динамиката, напускат обема.

Заради силите на гравитацията, центробежните сили и атомната маса на различните вещества, из водата се образуват мехурчета, в които се изолират всички газови включения, които водата е имала преди това.
Защо мехурчета? Защото мехурът е тороидно тяло, това е важно да се знае и отбележи.

(Доказателството е, че ще забележите една симетрична роза от газови мехурчета да се образува точно в средата на водовъртежа, като розата е залепена точно за повърхността на водата, но отдолу, в подводното пространство... сащо така в центъра има голямо мехурче, и около него всеки пръстен мехурчета намаляват по големина симетрично прогресивно... И също така, ако искате още доказателства, ако засилите скоростта на въртене, ще забележите, че за централното голямо мехурче от розата се прикрепят на наниз надолу геометрично прогресивно по-малки мехурчета, точно както е на последната стимка. Още доказателства? Мехурчета се образуват винаки при движение. Спира динамиката - пръска се мехурчето - тороидно поведение)

Така водата първо се отървава от разни газови боклуци като хлор и прочие.


Второ - след първите няколко завихряния, последващите завихряния спират да образуват мехурчета из обема на водата, а вместо това ясно се вижда как мехурчетата слизат от централното вдлъбване на повърхността (центробежната централна ос) и постепенно слизат до дъното на завихрянето (на чашата).

Това е кислород, който е всмукван в обема вода. Това се извършва заради вече възникналата груба структура на водата, която предполага наличието на кислородни прости тороидни тела, затова те са привлечени към обема посредством центробежните и гравитационните сили и атомната маса на телата.

Ще забележите, че колкото по-надолу се смъкват мехурчетата, толкова по-малки и фини стават.

Колкото по-надолу се слиза, толкова по-голямо става налягането, тъй като толкова по-малък става радиуса на централния вортекс, а скоростта остава същата. За да запази стабилната си конструкция, тороидното тяло(мехурчето) "гръмва" и се лишава от част от материята си(кислородните си атоми), за да може размерът на тороидното тяло да е адекватен на околната динамика и тялото да остане стабилно.

Това се забелязва и на макро-ниво - Слънцето изхвърля част от плазмата си под формата на изригвания (гръмвания), за да бъде адекватно на вортексните сили по спираловидното си обикаляне около центъра на галактиката.
Ако има летци във форума, много бързо ще направят паралел със законите от авиацията.

Сега водата е обогатена с кислород по този начин.


Но... обърнете винмание и на друго. Водата е енергетизирана. Защо? Ами защото това е абсолютно точна имитация на проеса, който се случва в нашите бели дробове. А при емпирично наблюдение технологията на белите ни дробове се образува по същия път - вдишваме, дробовете изпълват мехурчетата, водата вдишва - образуват се мехурчета. Кръвта поема само атоми кислород от всичко в мехурчето, водата поема само атоми от целия обем на мехурчето.

Доказателството за това е, че ако чашата има капак, ако въртите водата достатъчно време и с достатъчно кратки почивки, ще забележите, че между водата и капака се образува вакуум.
(Опитайте са да не разливате въобще, понеже това също образува вакуум и пречи на тази проверка, ако сте се засилили да я правите.)

Енергийно дишане и прочие... както ние го правим, така го прави и водата и го прави именно чрез водовъртежната динамика.

Също така, на макро ниво, водовъртежният воден обем създава засмукване на етер(=материя=енергия) на принципа на тороидната динамика.

Това означава, че водният обем буквално започва да смуче от етерния поток, който топчето магнетит привлич в чашата... водата започва да смуче мислите, светлината, звука, информацията и всичко останало, що редставлява етерен поток, и да го ПРЕподрежда в симетрична конструкция на принципа на тороидната динамика, която илюстрирахме по-горе.


Сега нещо конкретно най-накрая.
Титла: Re:Вода
Публикувано от: Спорт-Здраве4 в Септември 22, 2010, 12:20:40 pm
Споделям максималното удобство и най-бързото и лесно сдобиване с подходящ уред(съд) за подобно нещо. Тоест споделям онова, което ми беше най-лесно на мен.


Могат да бъдат направени изключително много подобрения, но това е чудесен ръчен, преносим, лесно достъпен прототип, който бачка. Как бачка, ще обясня по-долу.Чаша с много удобни размери - първо за да пасва в ръката и да е удобна за въртене, второ да е лесно преносима и трето да се вписва в интервалите на надлъжните и напречните измерения за образуването на задоволителен вортекс вътре в нея - открих в продукт на NuCrema.

Двуцветен течен шоколад в стъклена чаша, би трябвало да струва 3 кинта и нещо. Хубавото също така е, че чашата има вдлъбнато дъно, а не изпъкнало дъно, както повечето бутилки например и половината чаши, което е важно за вортекса.

Също така има пластмасов капак, без което просто не може да се работи.

Това от една страна дори може да добавя към цялата динамика, тъй като излизащата нагоре вода, катереща се по стените на чашата спираловидно, се катери и по капака и пада обратво във вортекса, което създава своеобразно тороидно тяло в горния обем на чашата.


Магнетитено топче знам със сигурност, че има в музея Земята и хората, иначе би трябвало да има на повечето магазинчета за минерали и камъни (Мол София, Халите(там са две), в Природонаучния музей и тн). Би трябвало две бройки да струват 3 кинта.

Аз го правя с малкия размер топче, понеже ми е по-лесно, с големия също става, въпрос на кой какво движение може да пресъздаде с ръката си.


Отначало рядко се получаваше, но един ден практика беше достатъчен, за да схвана как се прави вортекс почти веднага, не е трудно.
Пия такава вода вече три дни и това беше достатъчно за множестов наблюдения... което в емпиричността на диетите може да се смята дори за "мигновен" ефект.

Първия ден се наливах с вода цял ден. Не съобразих да се премеря преди това, но имам силното усещане за лекота в коремната кухина.
Действа диуретично, ефектът е доста бърз (ако не сте посещавали мястото все още разбира се, тоест не прокарва агресивно, а действа диуретично).
Тонусът е приповдигнат и умората просто чезне, след изпиването на една чаша.
За няколко минути премахва перяждане. Също така ако пия чаша преди и чаша след ядене, след 15тина минути не усещам че имам нещо в стомаха въобще.

По принцип добри наблюдения с вода се правят поне за 2-3 месеца приемане само на такава вода, така че това е отворена тема.


Редувам завихряния по и обратно на часовника. Може би около 3-4 минути, докато не ми се измори ръката.

(Забрави хда спомена, че водата се охлажда с няколко градуса след това, може би с 1-3 градуса, не съ мя мерил, а трябва, трябва и да се премери мекотата но водата и тн)

Също така трябва да се изпробва на растения. Може би да се даде на животно за тест на предпочитане с друг обем обикновена или чешмяна вода и тн...
Титла: Re:Вода
Публикувано от: sedere в Септември 22, 2010, 13:12:00 pm
Това ще го пробвам в най-скоро време. Аз си падам по експериментите с вода. Не знам, но до сега най-добре се чувствам от чистата планинска вода като я пия. Това също изглежда интересно и ще видя как ми действа.
Титла: Re:Вода
Публикувано от: P.E.A.C.E. в Септември 22, 2010, 13:14:04 pm
Много интересно, браво за опитите.
Две неща изкочиха в главата ми след прочитане:
- Без магнетит ефекта не би ли следвало да е същия, но в по-малка степен?
- Посоката на въртене на "водовъртежчетата". Наблюдавах течаща вода в природата и немога да видя зависимост, ту на едната страна, ту на другата.
Титла: Re:Вода
Публикувано от: Спорт-Здраве4 в Септември 22, 2010, 13:36:56 pm
Да, точно така, без магнетит ефектът ще е същия, но по-слабо изразен.

И доказателството за това е една машина, направена през 19ти век.

Свободно падаща вода се разделя на два свободно падащи потока. Всеки свободно падащ поток се прекарва през меден пръстен, без да се мокрят стените. За всеки от двата пръстена се запоява кабел.
Получава се електричество, когато веригата на кабелите се затвори.

И още нещо - трупа се потенциал, и когато кабелите се приближат на един два сантиметра един от друг, след определено време (в рамките на минути, това зависи от... всичко...) прескача искра между двата кабела като от пиезокристал на запалка.

Тоест обясняват се гръмотевиците.


С това също се занимавам, но нещата не са стигнали до писане на тема.И да, така е - в природата водата се върти ту в едната, ту в другата посока. И тази зависимост, която ти липсва, се обяснява от описана машина - трупат се потенциали вътре въ вводното тяло и момента, в който би трябвало да прескочи искрата, ако бяха разделени, е същия момент, когато посоката на въртене се обръща.


Като се замислиш... тази информация няма да я прочетеш никъде, освен тук. Но някой сега пак ще каже, че Спорт-Здраве4 пак го тресе егото, затова трябва да не споделям еуфориите си с никого по дяволите -.-П.П.
И още нещо важно - всеки физически завой, която водата прави по време на потока си, например река, обръща посоката на водата. Значи всеки завой е тясно свързан с ел.потенциала на водата.
Което обяснява защо прокараната под налягане, завиващата под прави ъгли, незавихрена вода (водопроводната) има най-лайняния ел.потенциал, който може да има една вода и за нищо не става.


П.П.1.
А с магнетит, понеже при положение, че ни облъчват, пръскат, заблуждават и отравят... по-добре да има и магнетит, нали така? Да не разчитаме много на прекалено девстевните методи, понеже методите за възстановяване трябва да са адекватни на рафинираните методи за разрушение.


И забележи, че водата разтваря магнетита, понеже тя разтваря всичко, въпрос на време е. А магнетитът се съдържа в авсобютно всеки био-организъм и е технологията, която пирродата използва за ориентирането на миграцията на животните, знанието за полюсите в главите им и прочие, и също магнетитъ тима голямо участиве в множеството посоки на протичане на липидите в тялото.

И забележи - магнетитът е Fe3O4... железен окис... кръвта е желязо (и червените кръвни телца приличат на тороидчета) и когато отиде в дробовете става железен окис.


Така че това просто нещо всъщност копира много и сложни неща.
Титла: Re:Вода
Публикувано от: Спорт-Здраве4 в Септември 22, 2010, 13:46:26 pm
И още... Ако си достатъчно нежен и чувствителен (не се обиждай) и леко прокараш магнетит по дебелата вена отвътер на лакътната сгъвка, съвсем ясно ще усетиш, че се образува невидима гъба, както се образува невидима гъба, когато се опитваш да събереш два еднакви полюса на магнита.

Затова дали да има магнетит в завихрената вода... Да, мисля добавянето на едно абсолютно сходство ще рафинира метода.
Титла: Re:Вода
Публикувано от: Rinaldo в Септември 22, 2010, 14:09:13 pm
Спорт-Здраве4 , не ми стана ясно как и колко време
въртиш чашата с топчето магнетит?Предполагам трябва
да се върти наляво и надясно. Сега се сещам, че има
и магнитни чаши. Те биха ли имали същия ефект? :)
Титла: Re:Вода
Публикувано от: Спорт-Здраве4 в Септември 22, 2010, 14:26:19 pm
Въртя 3-4 минути общо, докато не ми се измори ръката.

Редувам посоките - като се изморя да върта навътре с дясната, започвам да въртя навътре с лявата. Това е хем сменяне на посоките, хем сменяне на био-енергиите около чашата.

Тепърва ми предстои да се започнавам с акупунктура и меридиани специално заради тази тема, понеже това трябва да се изчисти - коя ръка в коя точно посока.Да, ще е супер, ако го правиш в магнитна чаша. Но трябва да ВЪРТИШ водата в тази магнитна чаша. Иначе като стои, не стана НИЩО съществено и компаниите, произвеждащи магнитни чаши, които изключват нуждата от въртене като задължителна, произвеждат скептици.
Титла: Re:Вода
Публикувано от: Спорт-Здраве4 в Септември 22, 2010, 14:38:25 pm
Голямо значение също така има намагнетизирането на чашата. Как са разположени полюсите.

Формата на магнитите.

И много важно значение също така има силата на магнизма. Понеже, ако е прекалено силно, ефект няма да има, и ако е прекалено слабо, ефект няма да има.

Не съ мубеден в какви мерни единици се измерва, само знам, че магнетитът е най-близо до Земното магнитно поле, което е 0,4 , той е 0,5 единици.


И се съмнявам, че при производството на магнитни чаши това се взима предвид. Затова и не бачкат.

Титла: Re:Вода
Публикувано от: Rinaldo в Септември 22, 2010, 15:34:07 pm
Е, супер! Моята магнитна чаша е от доста отдавна. Има силно магнитно поле.За съжаление няма никакви технически параметри.Ще започна експеримента, пък ще видим и ще пиша.Да скоро ;D
Титла: Re:Вода
Публикувано от: darena.666 в Септември 24, 2010, 22:56:24 pm
Възхищавам се на изобретателноста и търпението ти!Но ми се струва много сложно.Това не означава че и аз няма да се включа в експеримента.А провери ли дали,и как се променя кристалната структора?Сигурна съм че ще има положителен ефект върху жевотни и разстения!Та те само на положителен енергиен поток реагират,дори по-бързо от човека.Ами ако вместо магнит с посочените параметри,се използва Хематит?Нямам представа дали и при него не варират показателите.
Титла: Re:Вода
Публикувано от: shaangreal в Септември 25, 2010, 10:26:24 am
Харесва ми идеята  :yes:

А разклащането става като я държиш чашата с една ръка отгоре и я връткаш като махало?
Титла: Re:Вода
Публикувано от: Спорт-Здраве4 в Септември 25, 2010, 11:48:59 am
darena.666, може би е сложна теорията, която описах. Но и тя е сложна просто защото има много нови неща за хората, които не са в епицентъра на тази информация. За мен например е просто =D Въпросът е дали за човек принципът е познат или чисто нов и с времето нещата започват да изглеждат все по-просто.

А пък самата практика е много проста! Подходяща чаша + подходящо топче магнетит.

Много добре се ориентираш за хематита. И магнетитът и хематитът (също така и пиритът) са трите основни железни руди и ги копаят в Кремиковци (копаеха...). Понеже и хематитът и магнетитът са основните железни окиси (ръжди).

Хематит: Fe2O3
Магнетит: Fe3O4

Тоест разликата е една молекула ръжда - FeO


Така че с хематит може да се постига същото химично съдържание, но не и същата структура. А структурата е това, което е важно за нас (ако се водим по етерното инженерство).
Това е така поради факта, че хематитъ тняма магнитни качества. Той се привлича силно от магнит, но не е постоянен магнит сам по себе си. Той става такъв, когато се добави онази молекула ръжда, която го дели от магнетита.shaangreal, точно така - държиш я за капака (притискаш го с длан надолу и гледаш да не разливаш прекалено много, защото все пак не е добре оплътнен... аз си мисля как да оплътня моя в момента) и въртиш като махало.

Цялото движение на ръката представлява следното:

-единствената грижа е топчето и погледът е там. Ръката върти дъното на чашата(най-малката й обиколка) във възможно най-малки и бързи кръгове, за да се върти топчето по дъното.

- като се постигне една бърза скорос тна топчето, ръката спира с въртеливите движения и просто прави възможно най-бързи и същевременно монотонни движения наляво и надясно или напред и назад... топчето само поддържа кръговото си движение.П.П.
Това също така си е чиста проба вибрация от ваша страна. Само че не чрез звук, а механична. Така че замислете се - начинът, по който завихряте чашата, си има кореспондиращ звук, който отговаря на вибрациите на ръката ви.

Затова - рафинирайте движенията си и тренирайте =)
Титла: Re:Вода
Публикувано от: Спорт-Здраве4 в Септември 25, 2010, 11:55:26 am
Също така, за онези, които се каня тда пробват, вече имам потвърждения на симптомите не от един човек.

Наблюдава се ходене по голяма нужда скоро след пиене (когато естествено има нещо за изхвърляне), наблюдава се отлично и оптимизирано храносмилане и повишаване на тонуса (разсейва се сънливото състояние).

Това са потвърждения от тирма независими човека за сега, повече хора - по-добре, за да се направят и по финни наблюдения за ефекти, които за сега не виждаме.

А такива трябва да има със сигурност, но са въпрос на месеци, а не на дни. Например аз гарантирам отслабване, но пия тази вода най-дълго от всички, така че за сега съм сам в това наблюдение.
Титла: Re:Вода
Публикувано от: Спорт-Здраве4 в Септември 30, 2010, 21:29:58 pm
Да, точно така, без магнетит ефектът ще е същия, но по-слабо изразен.

И доказателството за това е една машина, направена през 19ти век.

Свободно падаща вода се разделя на два свободно падащи потока. Всеки свободно падащ поток се прекарва през меден пръстен, без да се мокрят стените. За всеки от двата пръстена се запоява кабел.
Получава се електричество, когато веригата на кабелите се затвори.

И още нещо - трупа се потенциал, и когато кабелите се приближат на един два сантиметра един от друг, след определено време (в рамките на минути, това зависи от... всичко...) прескача искра между двата кабела като от пиезокристал на запалка.

Тоест обясняват се гръмотевиците.


С това също се занимавам, но нещата не са стигнали до писане на тема.И да, така е - в природата водата се върти ту в едната, ту в другата посока. И тази зависимост, която ти липсва, се обяснява от описана машина - трупат се потенциали вътре въ вводното тяло и момента, в който би трябвало да прескочи искрата, ако бяха разделени, е същия момент, когато посоката на въртене се обръща.


Като се замислиш... тази информация няма да я прочетеш никъде, освен тук. Но някой сега пак ще каже, че Спорт-Здраве4 пак го тресе егото, затова трябва да не споделям еуфориите си с никого по дяволите -.-П.П.
И още нещо важно - всеки физически завой, която водата прави по време на потока си, например река, обръща посоката на водата. Значи всеки завой е тясно свързан с ел.потенциала на водата.
Което обяснява защо прокараната под налягане, завиващата под прави ъгли, незавихрена вода (водопроводната) има най-лайняния ел.потенциал, който може да има една вода и за нищо не става.


П.П.1.
А с магнетит, понеже при положение, че ни облъчват, пръскат, заблуждават и отравят... по-добре да има и магнетит, нали така? Да не разчитаме много на прекалено девстевните методи, понеже методите за възстановяване трябва да са адекватни на рафинираните методи за разрушение.


И забележи, че водата разтваря магнетита, понеже тя разтваря всичко, въпрос на време е. А магнетитът се съдържа в абсолютно всеки био-организъм и е технологията, която пирродата използва за ориентирането на миграцията на животните, знанието за полюсите в главите им и прочие, и също магнетитъ тима голямо участиве в множеството посоки на протичане на липидите в тялото.

И забележи - магнетитът е Fe3O4... железен окис... кръвта е желязо (и червените кръвни телца приличат на тороидчета) и когато отиде в дробовете става железен окис.


Така че това просто нещо всъщност копира много и сложни неща.
Титла: Re:Вода
Публикувано от: old4 в Септември 30, 2010, 21:54:37 pm
Ама опасно момче си, четох четох та си викам я да постна един линк та на хората да им стане долу-горе ясно за какво иде реч  ;)МАГНИТНА ВОДА (http://info.biozona.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=119&Itemid=9).
Титла: Re:Вода
Публикувано от: Спорт-Здраве4 в Септември 30, 2010, 22:01:07 pm
Ако някой го задоволява този линк, става... Мен не ме задоволява.
Титла: Re:Вода
Публикувано от: old4 в Септември 30, 2010, 22:31:02 pm
Ако някой го задоволява този линк, става... Мен не ме задоволява.
Ееее че той не е за теб а за такива като мен (аз и така съм писал в поста си), които тепърва ще се запознават с материята  ;).
Титла: Re:Вода
Публикувано от: Спорт-Здраве4 в Септември 30, 2010, 22:46:35 pm
Просто си викам "Дали на един древен египтянин ще му е достатъчен този линк?" И се опитвам да направя така темата, че да задоволи мнението на един древен египтянин по въпроса =)

А и сега видях, че като напишеш "магнетитът" в гугъл, на шесто място от резултатите излиза тази тема. И естествено излиза с моето писание "авсобютно", няма начин да не се изложа пред цялата интернет общественост =P "Тоя не може да пише, ама е тръгнал да ги разправя едни..."


Та като ще излиза толкова на показ поне да е задълбочена. За начинаещи има из целия гугъл под линк и над линк.
Титла: Re:Вода
Публикувано от: old4 в Септември 30, 2010, 23:01:17 pm
Хахаха.... така да бъде, но и линка ще бъде от полза на някои ;).
Титла: Re:Вода
Публикувано от: darena.666 в Септември 30, 2010, 23:48:52 pm
Прав си!Помогна ми да си припомня ученическите години.Има и друга информация,но тя не е така обоснована.Не е нещо направено и написано за теб,за мен,за нас.Спорт-Здраве4 ни представя нещо много интересно и по-близко до нас!Пробвай!Водичка е!Не е хап!Без капка ирония заявявам,че точно твоите коментари и на всички скептици ще са от голяма полза.Това е моето лично мнение.Аз ще се включа когато си набавя необходимото,но вярвам в положетелния ефект а това е предубеденост граничеща със самовнушение и коментарите ми няма да са от полза на сериозната кауза.
Титла: Re:Вода
Публикувано от: mitko в Октомври 01, 2010, 00:30:24 am
     Я  драснете  някой  ред  за  живата  и  мъртвата  вода! 
Титла: Re:Вода
Публикувано от: ThreeFaces в Октомври 01, 2010, 06:08:02 am
Живата е алкална, а мъртвата кисела. Има много информация в нета.

Имам активатор за жива и мъртва вода, живата я пия, мъртвата я хвърлям.
Ако не умра в близките 100 години, значи действа.
Титла: Re:Вода
Публикувано от: Спорт-Здраве4 в Октомври 01, 2010, 09:56:50 am
Попаднах на един линк за търсене на речно злато, докато сърфирах за магнетит. Линка го изгубих, и без това е беизнетересен... както каза еди нпознат, по-добре да откраднем.


На края на описанието на процедурата на пресяването, се казва, че остават две неща - магнетитен прах, в който евентруално може да има златен пясък. И това се проверявало с магнит или желязо, ако остане златото, супер.


Та аз имах наблюдение, когато правех пирамидена вода (в дървена пирамида и после с кварцова пирамида) и когато сега правя тази вода с топчето, дето ви описах... че понякога ми мирише на силна водна миризма, както мирише планинска вода, сещате ли се?


Фактът, че и тази и пирамидената вода ми миришат по този начин, може би означава, че по този начин мирише обогатената с магнетизъм вода.
Тази мисъл си заслужава запомняне, дори и да не е вярна. Ценителите на хрумванията разбират защо... =PП.П.
Всъщност... за тези от вас, които имат чувствителни носове... забелязали ли сте, че миризмата на планинска вода е силен оттенък в миризмата на кръвта? Ако от кръвта се махнат всичките неща, сигурно ще осатне този оттенък на планинска вода.

А познатата ни миризма на желязо... може всъщност да не е на желязото, а на магнетизма. Защо.
Защото веднага се сещам, че растения (домашни и диви) стават много по-големи и растат в пъти по-бързо от останалите, ако се намират близо до железен предмет (оградна мрежа, уличен стълб и прочие) и също така в провинцията е селска мъдрост, че ако заровиш два три пирона в саксията или между доматите, те дръпват като невидели.

На село обаче си го обясняват с това, че растенията смучели желязото от пирона, което не е вярно естествено, това ще го каже даже ортодоксален учен.

Чел съм от Лес Браун (човека с парника-пирамида), че според него желязото просто е центроскопичен материал за етера, тъй като според Оргонната теория също така, металите имат ствойството първо да натрупват етер в себе си, и чак след като се "напълнят" да започнат да го излъчват навън.
(Това е една от причините оргонният генератор задължително да има метален слой като най-вътрешен)


И darena.666 питаше защо магнетит, а не хематит - ето защо. Въпреки че хематитът е кръстен на името на кръвта (хематос, от гръцки) и хематит, стрит на прах, затваря рани мигновено, тъй като води до незабавно съсирване на кръвта и се е носел по войните наляво надясно.
Титла: Re:Вода
Публикувано от: Спорт-Здраве4 в Октомври 01, 2010, 11:31:09 am
ДЕВИН са пуснали хубава серия вода в стъклени бутилки, струва 1.50 кинта.

Абсолютон нарочан работа, дори са направили етикета от такава материя и с такова лепило, че да пада с лекота, дай май оставят едното ъгълче незалепено.

А и капачката е пластмасова, което е супер, понеже класическите шишета от алкохол има тгнусни алуминиеви капачки, които алкохолъ ти без друго е разял и обърнете внимание (който вес още не е) че алуминия тостава по стъклената резба на гърлото на бутилката, която вероятно облизвате.
Да не говорим, че остово е във водата.


Така че тази бутилка също е много добро попадение.

Игнорирах преди тия бутилки, понеже гърлото е толкова тясно, че не ми влиза тмагнитите.

но преди малко забелязах, че вътре се получава забележителон лесно много хубав вортекс, ако бутилката е пълна до средата (не повече).

Така че може да се ползва за обработка на по-големи количества, но ако няма магнети твътре, аз личон не уважавам процедурата =)

Възможно подобрение е да се залепят магнетитени пръстени по външното й лице...
което си нямам на идея как ще стане... понеже разположението на полюсите изисква цели части кръгове, а не сглобени парчета.П.П.
до сега не говорих за енерго-информацията... Хубавото на чашата е, че по нея няма нищо, само една цифра на дъното. На която трябва да се обърне внимание. Мога евентуално да дам някоя и друга информация, ако напишете цифирте на чашите си тук... от номерологията.

Бутилакта не може да се похвали с чистота на отливката.
Титла: Re:Вода
Публикувано от: Спорт-Здраве4 в Октомври 02, 2010, 14:21:45 pm
Оттаде ми се възможност да пробвам развъртяна с магнети твода върху наранявания... просто е някакво чудо, какво да кажа =)

Всеки мъж е имал обърнат косъм и всеки мъж поне веднъж в живота си е минавал върху него с бръснача.
Естествено, че не е нещо особено, но нали знаем колко време отнема това малко нещо да се оправи... ще седи съсирено поне няколко дни, и ако по късмет косъма отдолу не прави проблеми, зачервяването и подуването ще се оправят до седмица.

С еднократно измиване с развъртяна вода, след 6 часа няма нищо. Разберете какво означава нищо - нищо нищо =D Просто самотен щастлив косъм насред няколко шуплички кожа, които падат отсамосебе си.Ще се радвам, ако и вие се нараните, най-добре някой да се пребие някъде и да има вода, чаша и магнетит под ръка, след което да има две ръце, за да опише кадърно наблюденията =)
Понеже все пак зарастването на рани е възможно най-индивидуалното нещо и е добре да има още нещастни случаи... по възможност ваши =PП.П.
Също така наблюдавам, че виляе много добре на кожата.

Обикновено, когато ям печени семки и са силно осолени, заради втриването на сол във връхчетата на пръстите, след два-три дни кожата ми там се обелва. Когато ги мия с намагнитена вода няма такова нещо, нито зачервяване, нито "натъртване" от голямото количество семки, нито нищо.


Ще се радвам ако ако женската аудитория изпробва водата за лице ли някакви козметични занимания. И без друго имат око за тези работи и ще са чудесни наблюдатели на възможни ефекти =)
Титла: Re:Вода
Публикувано от: Спорт-Здраве4 в Октомври 02, 2010, 14:36:05 pm
И също така, относно колко време да се върти... По време на въртенето водата се охлажда. Така че един от начините да разберете дали водата вече има променена стойност, е да пийвате по малко и ако водата е по-студена от повърхността на чашата, значи вече е променена.

Може в чаша стайна температура да сипете вода стайна температура, така най-добре ще усетите, че след кратко време водата вътре става по-студена, отколкото е била и от чашата.
Титла: Re:Вода
Публикувано от: Спорт-Здраве4 в Октомври 02, 2010, 14:54:33 pm
И също така...


Ако някой по-чувствителен/на сред вас си излее на главата една чаша развъртяна магнетитена вода, така че да стигне до корените (ако е с дълга коса)... или ако си наплиска обилно лицето, естествено без да попива с кърпа, просто да остави водата да изсъхне сама...

Или ако се намокри някоя част на тялото...

Ще се усети нещо особено. Точно като електричество е! Като наелектризираност!


А аз бих го сравнил и с радиоактивност =D Все едно нанасям някакъв радиоактивен слой върху тялото си. Много ще ми е любопитно, ако някой може да вижда аури, да хвърли едно трето око.

Една позната преди ден ми писа, че я попитали дали магнетите не е радиоактивен. Май наиситна ще се окаже радиоактивен, хахаха =DВсе още не съм изпробвал това сред обществото, дали това сякаш статично електричество ще даде... наблюдения... сред повече хора.


П.П.
На главата го усещам най-силно. Може да пробвате да намокрите темето или там където и да е 7ма чакра или подобно. Лицето също изведнъж светва, буквално електрически, не знам все още как да го опиша по-точно.
Титла: Re:Вода
Публикувано от: Спорт-Здраве4 в Октомври 03, 2010, 15:30:45 pm
Статията е озаглавена "Завихрянето на водни капчици може да породи прозрения за черните дупки и атомните ядра"

http://www.physorg.com/news148560530.html

(http://cdn.physorg.com/newman/gfx/news/hires/2008/levitatingmagnet1.gif)

Статийката е на английски и въпреки, че не е голяма, твърде често съм на работа тези дни, за да мога да я преведа на момента.

Нещо като резюме гласи следното:

"Чрез магнитно левитиране на водни капчици (което означава, че в лабораториите отдавна карат водата да се движи чрез магнитните сили!!! бел.а.) и чрез употребата на "водна електромоторна" техника за тяхното завихряне, изследователите могат да разучат как капчиците променят формата си..." и тн...
Титла: Re:Вода
Публикувано от: Спорт-Здраве4 в Октомври 03, 2010, 15:37:38 pm
И още нещо...

По принцип, ако имате една намотка тел, около една чаша да кажем...

И вътре имате един стационарен магни,т който се върти около оста си...

Колкото по-бързо се върти магнита около оста си в центъра на чашата, толкова повече ток прави по намотката.И когато въртите в чашата топче, когато обикаля стените ва чащата чрез центробежните сили, то първо се върти около оста си (като планета) и после се върти около центъра на чашата (като планета около слънце).


Има един принцип в окултизма, който не знам точно как е формулиран, но по смисъл е следното:

Ако имаш причина и действие в дадена посока с резултат... то можеш да пресъздадеш причината, ако подсигуриш първо резултата и после обратната посока на предполагаемото действие, което води до него, така чрез предполагането на причината, създаваш причината. АКО по принцип в природата тази причина създава това, чрез което го предполагаш.

Малко го оплетох... но е нещо такова.


Тоест ние "предполагаме" "слънце" в центъра на чашата, просто чрез динамиката на това магнетитено топче вътре.


Ето как се "създава" енергията, поемана от водата.


Замислете се! Водата в случая играе ролята на Космоса, или на Вакуума, където се корени цялата енергия на Вселената, защото водата се предполага да бъде космоса, ако в центъра на чашата се предполага слънце!


Малко за по-окултно-мистично настроената аудитория =)


П.П.
И защо магнетит, а не обикновен феритен или неодимов магнит... понеже магнетитът също така е гранитоформиращ минерал, тоест учасва във формирането на земната гранитна покривка (заедно с други основин гренитоформиращи минерали като лабрадорита например).

Магнитът се явява "предполагател" на планетата. Понеже има и полюси, също като нея.

В този коментар си говорим за заклинания и магии с други думи, знам, че има много от вас тук, които разбират за какво говоря =)
За другите - ами просто вземете да разбирате и от "магия", не може всичко да се опише и обясни на едно място.
Титла: Re:Вода
Публикувано от: El Freegano в Октомври 30, 2010, 11:35:37 am
Спорт-е, много ти благодаря за ценните публикации, експерименти и идеи, които споделяш.
От 3 седмици и аз почнах да експериментирам с тази схема за структуриране и енергетизиране на вода. Допреди само си я оставях да престои 1-2 дена в бутилка с хубаво послание върху нея.
Наблюденията ми за тези три седмици са следните:
- След като изпия една чаша имам странно усещане в стомаха си.  Икъркорва няколко пъти или нещо от сорта. Също както ти спомена темепературата на водата се понижава.
- Засилва се действието на отделителната система
- Водата буквално освежава и тонизира
- Пробвах я върху открити рани. Ей тук е вече невероятно! Доста дълбоко си резнах пръста на една счупена чаша. Много кървя. Превързах го за малко през деня, вечерта махна превръзката да диша и нещо като си разбутах пръста пак почна да кърви. Та реших да  го накисна малко в такава вода. На другия ден беше хванало коричка. зарастна доста по-бързо отколкото очаквах. Не знам дали си внушавам, но си мисля, че е от водата. Преди няколко дена пък паднах и си улющих лакета и след промивка на раната с такава вода, вечерта вече беше почнало да хваща кора. Просто уникално :)
- При шмъркане на таква вода носът се прочиства идеално. По принцип всяка сутрин правя разни очистителни процедури на носа с подсолена вода, което е пак добра техника, но със структурираната вода ефектът от прочистването е по-силен и държи по-дълго време. Дишаш си свободно и няма сополи :)

Та това от мен за сега.
Пак специални благодарности за тази схема с магнетита и водата :)
Респект!
Титла: Re:Вода
Публикувано от: Спорт-Здраве4 в Ноември 01, 2010, 07:46:34 am
Вече съм убеден, че водата става сладка, ако се развъртява достатъчно дълго време.

Също така ми се струва, че сладката вода първо се събира към дъното и "овкусяването" се покачва нагоре по водния обем, колкото по-дълго се развъртява с топчето.


А за рани, да, и аз имах възможността да го пробвам. Сериозно нещо беше, полях го с такава вода и за първите десет минути раната вече се беше затворила (не зараснала, но затворила).

И наблюдавах следното.

Понеже цялото ми стъпало беше в кръв, първата ми реакция беше да го сложа под мивката, понеже с толкова кръв ще изцапам сумати чехли и килими и тн.

Измих го веднъж, мивката стана розова. Докато си го сваля на пода и си измия ръцете, пак цялото ми стъпало се покри с кръв, пак го измих, мивката пак стана розова.

Кръвта не спираше и докато си развъртя една чаша такава вода, пак всичко стана в кръв.


В момента, в който си полях раната с такава вода, кръвта стана като плазма. Тук мъжете знаят... стана като семенна течност по-скоро, стана лигава, започна да се влачи.
Потърсих къде да си оставя чашата, понеже бях в банята, и докато я подпра на нехлъзгаво място, кръвта по крака ми беше станала на сополи. Беше като силикон и като се опитвах да я махна от кожата на крака си, тя се залепяше за пръстите ми, точно като сополи.

Измих си крака на мивката отново и кръвта падаше на силиконови парцали във водата и отиде в канала на консистентни бучки без никаква разтворимост.
Така че останах с впечатлението, че намагнитената по този начин вода влияе на кръвта мигновенно, съсирвайки я или помагайки на съсирването.П.П.
El Freegano, благодаря ти за наблюденията! При мен също има изкъркорване и оригване веднага след първата чаша. Не го смята хза наблюдение, но щом е общо, значи си е част от ефектите =)
Титла: Re:Вода
Публикувано от: darena.666 в Януари 31, 2011, 20:28:05 pm
здравейте @---Следих темата от началонадявам се.По много изнервящи причини липсвах 4 мес.Втори ден имам компютър и забелязвам застой.Споделете нещо.Колко са участниците?Какви са резултатите? :writer:
Титла: Re:Вода
Публикувано от: hobbs в Февруари 01, 2011, 00:19:42 am
колко време се върти магнита и колко е голям магнита ? Водата от чешмата нали? Случайно да не си внушаваш
Титла: Re: Вода
Публикувано от: Spectre в Януари 25, 2016, 02:03:52 am
 :hi: Това е първия ми коментар. Осъзнавам, че темата е много стара .. но това е просто още една причина да пиша точно тук. Заинтригувах се преди време по "въртенето на вода", но някак си всичко позатихна в ума ми след седмица-две. За няколко дена обикаляне из града не съумях да открия топчета магнетит. Изглежда са заменени с друг вид форма.. като доста сплескана елипса. Пиша ви ако случайно някой друг също е на тази вълна в момента. Започнах преди няколко дена отново да си въртя вода в една каничка(без магнетит) - доказателство, че въртенето оказва влияние са не просто описаните мехурчета, които се появяват, а и самото усещане при допир с водата.. сякаш е ..олекотена, сякаш възникват някакви вътрешни подтечения из нея. Би било прекрасно ако някой реши да сподели свои наблюдения по въпроса.
Титла: Re: Вода
Публикувано от: suny в Март 06, 2016, 09:53:30 am
Spectre, в кой град си обикалял за магнетит? И аз започнах да издирвам магнетит, но засега по интернет, но пак не намирам топче  ::)