Автор Тема: ДАНС: Извън Контрол?  (Прочетена 6937 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен RedGuy

 • Пишещ
 • ***
 • Публикации: 769
 • Your personal geopolitical therapist.
ДАНС: Извън Контрол?
« -: Октомври 15, 2008, 19:10:17 pm »
1.0 ВЪВЕДЕНИЕ
Тази публикация е инспирирана от скорошните събития около ДАНС. Основният въпрос е, “Какво се случва с ДАНС и какво е провокирало обществено-медийния интерес?” Погледът върху нещата е през перспективата на политическите науки и тезата ни е, че ДАНС демонстрира симптоми на административна автономност. Опитвайки се да дадем отговор на този въпрос, ние ще дефинираме явлението, ще дадем исторически примери и ще онагледим, с какво ДАНС индикира автономност.

2.0 ОСНОВНО ПОЛОЖЕНИЕ: НЕУТРАЛНА КОМПЕТЕНЦИЯ
2.1 ДЕФИНИЦИЯ
За да можем да разберем по-добре състоянието на административна автономност, ще направим едно индиректно сравнение с изходното или идеалното положение на взаимоотношенията между политиците и администраторите. Отношението на бюрократите към политиците се основава на т.нар. "неутралната компетенция" (sic, neutral competence). Този принцип води началото си от “Идеалния модел на Бюрокрацията” (sic) на Max Weber  (Макс Вебер) от 19. век, който днес се явява и идеалния модел за съвременние бюрокрации. В този модел, притежавайки превъзхождащо знание, администрациите са инструмент, чрез който то се прилага в политиките, които те администрират, регулирани от процес от правни процедури, където няма вмешателство в работата на бюрократите, от страна на политиците, и такова от страна на бюрократите в политиката (Beetham относно Weber 1974: 69). Тук “неутралното” идва от това, че администраторите предоставят рационални решения на социални проблеми, задавани им от коя да е политическа партия на власт, без да се опитват да поемат политическа роля или позиция в политиката. Но освен това, тук се подразбира и това, че и самите политици нямат право да се месят в работата на администрациите, защото решенията на проблемите няма да са рационални, ефективни и в интерес на цялото общество, а в тясно-партиен/идеологически такъв. В същото време, “компетентността” се състои в сдобиване с фактите, анализ и даване на конкретни технократични и научнообосновани предложения за решения на проблемите. Това също включва и способността на дадена администрация да изпълнява взетите решения (с др. думи политиките) (Weber 1987: 1417-18, цит. от Dowding 1995: 9, 11-14, 16).

3.0 АДМИНИСТРАТИВНА АВТОНОМНОСТ
3.1  ДЕФИНИЦИЯ И ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ
Но напрактика, до горепосоченото положение трудно се достига (или остава), защото администрациите често се стремят към автономност. Когато дадена администрация (държавна агенция) обсеби ролята на водач на собствена политика, без политическите сили да могат да й противостоят, казваме, че тя е в състояние на административна автономност. А именно, според дефиницията на Carpenter (sic, 2001: 17):
Бюрократичната автономност взема надмощие когато политически пристрастна агенция поеме самосъзнателно действие, което нито политиците, нито организираните интереси предпочитат, но не могат или не ще го оборят или ограничат в бъдещето.
С други думи, това е статуквото спрямо дадена държавна агенция, която ние разбираме под “държава в държавата”.

За да се достигне това статукво, трябва да се изпълнят няколко основни условия. За първото – монопола над експертността - предполага още Weber, още по времето на разработката му на “идеалния модел” на бюрокрацията. За него, това превъзходство може да стане реалност, най-вече поради факта, че администрацията има секретния монопол над експертността, т.е. фактите и техния анализ, и способността да ги манипулира (цит. от Beetham 1974: 74). С други думи, автономността по този път се достига, чрез монопола над съществуващото знание, относно решението на социалните проблеми, където единствено дадената агенция “знае как” е най-добре да се реши дадения пробем. Така тази ситуация – както Weber предполага – ще породи тенденция, където само бюрократите на практика ще управляват, защото те ще знаят най-добре какво и как да се направи, в сравнение с всички останали участници от политическия процес на вземане на решения. 

Другите условия са: слабо политическо лидерство и амбиция на лидерите на администрациите. Както Beetham разяснява, според Weber, до Beamtenherrschaft или административната автономност,  се стига когато, “...поради слабостта на политическите водачи[,] администраторите поемат фукнцията да определят политиката” (sic, цит. от Beetham 1974: 74). Иначе казано, в “политическата структура” на политическото статукво, трябва да има възможности за поемане на някаква инициатива. Иначе, според Weber, тази амбиция е  вродена в Бюрокрацията. Тя се изразява във вродената тенденция на администрацията да разширява своята отговорност и широта на правомощията, които произхождат от нейната визия на собствената роля като независима, всеведуща и – следователно – превъзхождаща останалите политически актьори сила, която единствено може да защити интересите на държавата (Beetham 1974: 72). Такива са били случаите с Wanamaker и Comstock – директори на агенцията занимаваща се с пощенските услуги в САЩ в периода 19.-20. век – които в един момент олицетворяват тази амбиция. Именно под лидерството на Wanamaker започва безплатната доставка на поща до отдалечените селски райони и за когото Carpenter пише, че: “Той е искал от своя департамент да играе по-широка роля в държавната политическа икономика” (sic, 2001: 91). Същото е и положението с Anthony Comstock, който в качеството си на висш ръководител в същата агенция, и използвайки нейните ресурси и правомощия, е водил лична политика срещу порнографията и хазарта, оглавявайки по този начин и социалното движение на прогесивните (the progressives) (Carpenter 2001: 84-85). И в двата случая, лидерите на агенцията предоставяща пощенски услуги са действали на своя глава и са водели своя собствена политика. Тук амбицията е изражение на тяхната идеологическа нагласа – или както е според Carpenter– “политическа пристрастност”.

Също така, трябва да отбележим, че разликата между обичайното поведение на администрацията и поведението й в състояние на автономност е, че при второто, тя поема определена социално-политическа позиция – или просто поведение, което е в неин интерес. Освен това, ние не твърдим, че при положение, че дадена агенция има монопола над експертността и е амбициозна спрямо политиката, която администрира, винаги ще стигнем до положение на автономност. Например, в контекста на автономността, според Wilson (1989: 188) това състояние на нещата е мит; но онова, което твърдим е, че това са предпоставки, които дават възможност, т.е. материалните и идеологическите ресурси, за поемането на такъв курс на поведение, който като цяло е в интерес само на, или и на бенефициентите от нейната дейност, агенция. 

3.2 ИНДИКАЦИИ ЗА АВТОНОМНОСТ
Поставяйки теоретичния фундамент, ние ще се опитаме да отговорим на въпроса “С какво ДАНС демонстрира опити за автономност и защо?”. Най-общо казано, ДАНС се е опитвала да ограничи политическия и обществения достъп до своите разработки и същевременно на основата на събираната информация по тях, да окаже обратен натиск над самите политици. Но преди да дообясним в детайли е нужно да проверим, дали в стиуацията с ДАНС са изпълнени основните предпоставки за административна автономност. Що се отнася до първата основна предпоставка за своята автономност, както е според Weber – тя е изпълнена. Като цяло ДАНС покрива норматива за компетентност, що се отнася до нейната експертност:
В състава на агенцията ще влязат Националната служба "Сигурност" и дирекцията "Защита на средствата за връзки” в МВР, военното контраразузнаване в Служба "Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване" към министъра на отбраната и Агенцията за финансово разузнаване. (actualno.com)
В допълнение, самият началник на ДАНС, Петко Сертов заявява:
По закон ние имаме правото и силата да разследваме всичко и всеки. Ако е необходимо и цялото правителство. Ние сме тигър, който хапе. Можем и ще покажем, че това е така. ДАНС има уникална и ефективна институционална възможност и осъществява непрекъсната координация с всички местни органи за контрол в публичната администрация чрез главния инспекторат на правителство. (http://bulgaria.actualno.com/new_168641.html, добавен акцент)
Както е видно, основната материална предпоставка е изпълнена, защото в ДАНС са концентрирани ресурсите на всички най-значими български разузнавателни агенции, покриващи българската територия, което й позволява – както нейното окрупняване подсказва - не само да монополизира сдобиването с разузнавателна информация, но и да се обезпечи с ресурси за изпълнението на широкомащабни разузнавателни операции – както намеква Сертов.

От мотивацията и самите промени на Закона за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”, разбираме, че и другите две предпоставки за административна автономност са изпълнени. От мотивацията, разбираме, че ДАНС се е опитвала да води своя независима политика в сферата на разузнаването, в политическа конюнктура, чиято структура е дала шанс на ДАНС за такава автономност. Относно слабостта на политическата власт, пише в заключителната част на мотивите към проектозакона за ЗДАНС:
В закона беше уредено извършването на парламентарен контрол върху дейността на агенцията от постоянна комисия на Народното събрание, но не бяха дефинирани нейната структура, състав и правомощия.

Това доведе до невъзможност за осъществяване на ефективен парламентарен контрол върху Държавната агенция „Национална сигурност”, което бе изрично отбелязано в мониторинговия доклад на Европейската комисия за напредъка на България, публикуван на 23 юли 2008 г.
(проектозакон ЗДАНС, Янев, Абаджиев et al. 26.09.2008)
С други думи, слабостта на политическите лидери да устроят политическия или по-скоро обществения – чрез парламента – контрол над агенцията е дала шанс на ДАНС да разшири своите правомощия и дори да окаже натиск над самите тях.

Относно това какви са били формите на административна автономност или “По какво съдим, че е имало такъв натиск?”, разбираме от началото на мотивите за промените в ЗДАНС. Иде реч за това, че ДАНС за известно време е успявала да упражнява дейности, които не са били могли да бъдат санкционирани от политическия елит. В повече, целта на тези дейности е била не само да ограничи достъпа на политиците до своите разработки, но и въз основата на информацията придобита чрез тях, впоследствие да се опита да окаже обратен натиск над политиците. В създаването на проектозакона четем, че то е мотивирано от:
скандалните разкрития за дейността на ДАНС относно:
·   подслушвания и разпечатки за GSM-разговорите на народни представители;
·   необосновано засекретяване на доклади за политически лидери, магистрати, кметове и други публични лица;
·   пряко или косвено съучастие на служители на ДАНС при осъществяване на натиск върху журналисти, депутати и други длъжностни лица.
(добавен акцент, проектозакон ЗДАНС, Янев, Абаджиев et al. 26.09.2008)
Ето защо, именно поради тези причини, промените по ЗДАНС, предложени от ПК “Вътрешна сигурност и обществен ред”, целят да възпрепятстват своеволната употреба на информацията придобите по разузнавателен път от ДАНС, както и каквато и да е била оперативна реакция въз основа на тази информация. Както четем от член 132а, ДАНС е длъжна да уведомява ПК “Вътрешна сигурност и обществен ред” за съществуването на информация, чрез която може да се окаже натиск над политиците:
Чл. 132а. (1) Председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" е длъжен да сезира парламентарната комисия за всеки отделен случай, при който в агенцията са предоставени или придобити данни, чието потвърждаване или опровергаване, или извършването на оперативно-издирвателни дейности въз основа на тях, би довело до недопустима намеса в дейността на ръководните органи на политически партии, на Министерския съвет, президента на Републиката, съдебната власт, националните печатни и електронни медии, дипломатическите представители на съюзническите държави в Република България. (добавен акцент, проектозакон ЗДАНС, Янев, Абаджиев et al. 26.09.2008)
А от алинея 2 разбираме, че каквато и да е реакция въз основа на такава информация, трябва да бъде предварително одобрена от същата парламентарна комисия:
(2) В случаите по ал. 1 председателят на агенцията е длъжен да вземе становището на комисията, като дотогава оперативно-издирвателни дейности и използване на специални разузнавателни средства не се осъществяват. (проектозакон ЗДАНС, Янев, Абаджиев et al. 26.09.2008)
Всичко дотук говори за това, че като вид администрация ДАНС се е опитвала не само да ограничи външния контрол върху себе си, но и да окаже обратно натиск над своите създатели и органите, пред които трябва да се отчита, въз основата на експертността, с която тя успява да се сдобие. Това според нас говори, че във времето до приемането на този законопроект, ДАНС ще продължи да бъде в състояние на автономност.

Въпреки всичко, трябва да отговорим и на въпроса “Как ДАНС може да злоупотребява с такава информация – своята експертиза?”. В същото време, отговаряйки на този въпрос, неизбежно ще отговорим и на въпроса относно в чие лице се превъплъщава амбицията за тази автономност, както споменахме по-горе в примерите от американския контекст. Засега, въз основата на достъпната ни информация, основият способ е бил изнудването на определени лица, въз основата на събраните компромати срещу тях. Това е била и целта на разузнавателното дело “Галерия” (Борислав Българинов /БНС/, стартирало на 12.08.2008, както казва говорителят на ДАНС, Зоя Димитрова (http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=3122&sectionid=2&id=0000301). Неправомерното набиране на тази информация относно отделните лица е била заложена в делото “Галерия”:
Дончева смята, че на някакви хора в ДАНС им е трябвал контрол върху медиите и това е благовиден повод да се образува формално правилна преписка, "за да се завира в нея всичко, без за това да има ефективен контрол".

Вероятно това не е направено несъзнателно поради липса на професионален опит или заблуда, а е извършено съзнателно, за да бъдат уличени едни лица вместо други, посочи Дончева.
(http://www.netinfo.bg/?tid=40&oid=1237990, добавен акцент)
Неправомерното събиране на лична информация също се потвърждава и от говорителя на ДАНС Зоя Димитрова:
Абсолютно неправомерно и безсмислено е събирана информация по скандалното дело "Галерия", признаха вчера от ДАНС. Целта е била да се открият "къртици" в ДАНС, а накрая излязло, че нещата са се изродили в събиране на данни за политици, издатели и журналисти.
(http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=3122&sectionid=2&id=0000301)
Но онова, за което като цяло не се говори открито в детайли в медиите е самата цел за събирането на тази информация.

Според една неясна интерпретация на Атанасов /ДСБ/, неправомерното разработване на Дончева от БСП е резултат от враждуващи кръгове в БСП (http://www.focus-news.net/?id=f10247), но не е ясно не само кои лица точно, как и защо им е трябвало не само информация относно нея, но и защо им е трябвала информация относно други политици и журналисти. Според друга също толкова неясна интерпретация на същия, уповаваща се на публикация на Опасните и самоинициативна проверка на ДСБ, ДАНС е под контрола на БСП, и изпълнява нейни криминални поръчки, без да става ясно чрез кои лица между БСП и ДАНС ставали тези “поръчки” и в какво се изразява този контрол (http://www.focus-news.net/?id=f10247). Относно същата слабост в тази теза, Дончева провокира:
[...] нищо смущаващо няма. Щом има съмнение, че Алексей Петров възстановява контрабандни канали, няма никаква пречка прокуратурата още утре да започне проверка на факта, какви са данните, въз основа на какво това е твърдяно (29.09.2008, Интервю с Цветанка Ризова, NTV, транскрипция http://www.opasnite.eu/frogs/3-quack/66-doncheva-petrov)
На този етап, в контекста на съществуващата информация, взаимовръзката между политическата класа и ДАНС, както е обяснена по-горе я намираме за недостатъчно обоснована и към момента неприемвлива.

Другата интерпретация от официално ниво, която подкрепяме, е от Борислав Българинов /БНС/, от когото научаваме, че целта е била ДАНС да се оказва натиск над представители на коя да е политическа партия (и несамо): “Информацията е била събирана, за да може в един момент да се изнудват политици и журналисти“, заяви депутатът от БНС.” (http://www.dnes.bg/article.php?id=58287).  Интересното в тази интерпретация на случващото е, че не присъства модела “партия на власт-поръчител, ДАНС-изпълнител”, а “ДАНС срещу всички”.

В подкрепа на интерпретацията на Българинов, можем да прибавим и информацията идваща от Опасните, която в теоретичния контекст, мотивацията към предложените промени в ЗДАНС и оценката на Българинов, не е лишена от достоверност. В няколко статии, те ни информират, че личният съветник, на ръководителя (Петко Сертов) на ДАНС, Алексей Петров упражнява ефективно и цялостно влияние в агенцията, като не само я подчинява на амбициите си, но и се опитва да я изведе извън политическия контрол. Основния му способ е набирането на компрометираща информация за кое да е лице, която впоследствие може да бъде използвана срещу него. Но интересното в случая е, че такава информация не се използва само срещу бизнесмени, но и срещу кои да е политици. Важно е да се отбележи, че набирането на компрометираща информация е относно всички политически партии, което според нас цели нейното търгуване в замяна на автономност на ДАНС, където Петров еднолично ще взима решения. Например, в една от статиите четем:
Офицерът от ДАНС Алексей Петров [... се хвали], че притежавал гей компромати срещу премиера Сергей Станишев и директора на ДАНС Сертов, с които ги държи в шах, разказват негови колеги от Държавната агенция за национална сигурност. (http://opasninovini.wordpress.com/2008/09/12/)
Накратко, от написаното не само не следва, че ДАНС следва интересите на управляващата коалиция, а обратно – оказва натиск над самия премиер.

В друг материал, подробно е описана ситуацията с набирането, съхранението и приложението на компрометиращата информация:
Частно МВР с богат архив се подвизава в плувния комплекс „Спартак” в столичния квартал „Лозенец”. Впечатлението за истинска паравоенна формация се засилва от впечатляващата охрана – жестока и въоръжена, която охранява частния обект, собственост на офицера от ДАНС и личен съветник на шефа на агенцията Петко Сертов – Алексей Петров. В помещенията, където преди време са били масажисти, стаи за възстановяване и складове сега се намира секретна секция. В железни стилажи са подредени папки по азбучен ред. [...] Начев се заел да въведе ред в изградената вече архивна структура и шпионски център на Петров за събиране на компромати за известни българи и тяхното манипулиране [...] Пред своя шеф Сертов той гарантирал тотално разобли

Неактивен RedGuy

 • Пишещ
 • ***
 • Публикации: 769
 • Your personal geopolitical therapist.
Re: ДАНС: Извън Контрол?
« Отговор #1 -: Октомври 15, 2008, 19:13:36 pm »


ДИСКУСИЯ
Относно доверимостта на информацията, с която боравим: Естествено, и нашата теза има своята слабост. Основният проблем е достоверността, особено информацията идваща от сайта Опасните, въпреки че и справката, за която говори Атанасов /ДСБ/ доказва, че има частична истина (http://www.focus-news.net/?id=f10247). Същото Дончева отбелязва като цяло, относно целия сайт: “Сайтът „Опасните” беше една смесица… на пикантерия, истина и лъжа, в която е много трудно да се ориентираш.” (http://www.opasnite.eu/frogs/3-quack/66-doncheva-petrov). Други проблем е и общата липса на информация относно процесите въптре в ДАНС и между същата и контролиращите я органи. Засега, Драшков обеща в медиите да ги осветли, но все още нищо не е казано (http://www.capital.bg/show.php?storyid=562595).

Не на последно място, трудно бихме могли да хипотетизираме основавайки се на нашата теза, защото каквото и да се случва, ние винаги ще сме в капана на съмнението.  Например, ако е истина, че ДАНС (визирайки А. Петров) успява да изнудва посредством компромати политици (и журналисти) от кои да е партии, то тогава няма значение колко строги ще са правните процедури, според които тя ще се отчита. Най-много бихме могли да предположим, че неприемането на проектозакона за ЗДАНС или други по-строги форми на отчетност на ДАНС пред парламента, биха продължили да индикират, за тлееща автономност. Към тези индикации, бихме могли да прибавим и появата на компромати срещу политици и журналисти, продължаващи да разследват ДАНС или ако не точно това – то те постепенно ще спрат да публикуват своите разследвания.

БИБЛИОГРАФИЯ
Актуално, 29.06.2008, ”Петко Сертов: ДАНС е тигър, който хапе”, http://HTTP://BULGARIA.ACTUALNO.COM/NEWS_168641.HTML
Днес БГ, 02.10.2008, “ГДБОП нареди 50 журналисти в "Галерия", http://www.dnes.bg/article.php?id=58287
Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” (проект),  http://www.parliament.bg/bills/40/854-01-107.rtf
Нетинфо БГ,  01.10.2008, “През "Галерия" е изтичала информация от ДАНС” http://www.netinfo.bg/?tid=40&oid=1237990
Опасните, 14.08.2008, “Вадят компромати срещу Петър Манджуков, за да ударят Георги Първанов” http://www.opasnite.eu/jaws/2-shtrak/6-mandjukov-kompromat
Опасните, 29.09.2008, транскрипция на e-vestnik.bg, на интервюто на Цветанка Ризова с Татяна Дончева, излъчено по NovaTV,“Татяна Дончева: Алексей Петров е спорна фигура, но очевидно пречи на някого” http://www.opasnite.eu/frogs/3-quack/66-doncheva-petrov
Опасните, 15.09.2008, “Паравоенна структура в басейна „Спартак” събира компромати за президента, политици и журналисти, http://www.opasnite.eu/jaws/2-shtrak/3-spartak-kompromati
Опасните, 12.09.2008, “Алексей Петров превзе ДАНС, заплашва с гей компромати Сергей Станишев и Петко Сертов”, “http://opasninovini.wordpress.com/2008/09/12/
Сега БГ, 10.10.2008, “ДАНС определи "Галерия" като лов на вещици”, http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=3122&sectionid=2&id=0000301
Фокус-Нюз, 30.09.2008, БТВ, транскрипция на интервюто на Иван Бареков с ген. Атанас Атанасов, в предаването „Тази сутрин”, “От скандала в ДАНС стана ясно, че отделни лобита в БСП воюват помежду си преди конгреса, заяви Атанас Атанасов”http://www.focus-news.net/?id=f10247
Beetham, David, “Max Weber and the Theory of Modern Politics” (London: George Allen & Unwin Ltd) 1974
Carpenter, Daniel, “The Forging of Bureaucratic Autonomy” (Princeton: Princeton University Press) 2001
Dowding, Keith, “The Civil Service” (London: Routledge) 1995
Wilson, James Q., “Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It” (New York: Basic Books) 1989


Неактивен RedGuy

 • Пишещ
 • ***
 • Публикации: 769
 • Your personal geopolitical therapist.
Re: ДАНС: Извън Контрол?
« Отговор #2 -: Октомври 15, 2008, 19:24:40 pm »
BTW:
От една страна може да се оспори доколко темата е конспиративна - никъде директно не се говори за конспирация, поне както ние я разбираме. Онова, което се намеква с тезата е че е имало следи от конспирация. Вероятно целите няма да ги узнаем, но можем да кажем, че автономността - доколкото съществува - дава шанс за всевъможни по-дълбоки конспиративни офанзиви. Например, в началото Маджестик 12 е включвал и президента на САЩ - днес, не и този орган води своя собствена политика спрямо извънземните. Такова е състоянието и в ЦРУ и всички разузнавателни (военни или не) сформирувания в САЩ...

Неактивен ultrafutur

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 786
 • Amor vincit omnia
Re: ДАНС: Извън Контрол?
« Отговор #3 -: Октомври 16, 2008, 10:01:16 am »
Много добра работа, Guy !
Всъщност, нали точно в това е тънката уловка на такива 'неуловими' сформирования: да изглеждат най-неконспиративно и етично/морално оправдани.

Само че, Истината в повечето случаи е съвем друга...  :D
musica universalis

Неактивен RedGuy

 • Пишещ
 • ***
 • Публикации: 769
 • Your personal geopolitical therapist.
Re: ДАНС: Извън Контрол?
« Отговор #4 -: Октомври 16, 2008, 10:13:35 am »
Благодаря, ultra.

Неактивен insomnia1304

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 314
Re:ДАНС: Извън Контрол?
« Отговор #5 -: Юли 31, 2009, 22:24:53 pm »
Петко Сертов подал оставка все пак
http://www.-Цензурурано - Жълт сайт на Пеевски/news/article/57105

Неактивен insomnia1304

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 314
Re:ДАНС: Извън Контрол?
« Отговор #6 -: Август 12, 2009, 12:51:43 pm »
Разработката "Галерия" - горчивата истина на прозрението
http://lubamanolova.info/110809-a.html

Неактивен insomnia1304

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 314
Re:ДАНС: Извън Контрол?
« Отговор #7 -: Август 22, 2009, 15:13:31 pm »
      
За ДАНС, секретността и още нещо

Едвин Сугарев

     Като „тайно оръжие на държавата” определи ведомството си новият шеф на ДАНС Цветелин Йовчев – след първата си работна среща с вътрешния министър и главния прокурор. Той гарантира, че ДАНС вече няма да парадира с дейността си, да участва в публични акции и да реализира задържания – каквато бе практиката на агенцията досега. Йовчев изяви желание нейната дейност да бъде изцяло засекретена, като дори помоли медиите да престанат да пишат за ДАНС.

     Желанието за секретност е обяснимо – особено когато си шеф на тайна служба. Само че въпросната секретност не се постига с декларации и молби към медиите да не подхващат темата и да се правят, че тайните служби не съществуват. Постига се със строг и ясен вътрешен регламент, лоялност от страна на служителите, спиране на информационните течове, конфиденциалност при провеждане на операции – колкото и успешни да се те, и спазване на законите от страна на съответните тайни агенти.

     Абсолютно недопустимо и немислимо е обаче да се иска конфиденциалност от страна на медиите. Медиите са за това, за да търсят информация и да я споделят с обществото – колкото и конфиденциална да е тя. Не медиите, а тайните служби имат задължението да опазват своите секрети – но само ако и доколкото тяхната публичност накърнява националната сигурност на държавата, за която работят. Самоцелното засекретяване – особено когато става дума за дела, водени по ръба на закона и отвъд него – издава болест, а не здраве; нещо повече – говори за манталитет, наследен от едно време, когато тайните методи на тайните служби бяха използвани от държавата срещу нейните граждани, а не в техен интерес.

     Дори ако приемем хипотетично невъзможното – че медиите се вслушат в съвета на Цветелин Йовчев и престанат да ровичкат около ДАНС в търсене на сензации, то значи ли това, че изтичането на тайни от агенцията ще бъде преустановено и скандалите ще останат завинаги в историята й?

     Отговорът за съжаление е отрицателен – това няма да се случи, докато агентите в самата агенция са разделени на лагери: примерно на хора на Иван Драшков и хора на Алексей Петров. Или може би по-общо казано: на хора на стария режим и хора на новия. Или още по-общо: на хора на ДС и такива, които нямат нищо общо с нея.

     Защото не би трябвало да забравяме как и защо бе създадена ДАНС – а именно: от Сергей Станишев във вътрешнопартийната му битка му за власт и влияние с Румен Петков – с очевидната перспектива да превърне ДАНС в свое политическо оръжие за разправа с политически противници и неудобни съюзници (случаят с Николай Василев, срещу когото агенцията започна разследване веднага след като отказа да подкрепи мърлявата сделка на правителството с Ирен Кръстева, е показателен в това отношение!). И с още две цели, пряко свързани с предишната: трупането на компроматни масиви, годни за използване по време на избори, и активното политическо моделиране – със същата цел.

     Доколко подобен тип засекретяване е в ущърб на обществения интерес, личи от първия опит за такова. След срещата Цветелин Йовчев изрично подчерта, че не трябва да се очаква много от предстоящото разсекретяване на „Галерия”, решение за което бе взето лично от премиера Бойко Борисов.

Не трябва да се очаква – защо? Може би защото няма нищо скандално в разработката? Защото е нормално за една тайна служба да се заинмава с публикациите в един анонимен електронен сайт, да следи контактите на самия шеф на парламентарната комисия, който отговаря за нейната дейност – и на цял куп още политици, депутати, журналисти и офицери от други тайни служби? Не, защото законът не позволявал да се разсекретят въпросните СРС-та и проследявания на разпечатки от разговори.

     Не позволявал?! Не важеше ли същия закон при скандалите с разработките  „Гном”, „Моряк” и цял куп  още други – когато СРС-тата с разговори на действащ министър не само че бяха оповестени, но и напечатани във в. „Труд”? Ако законът наистина не позволява оповестяването на такава информация, то тогава Минчо Спасов и Татяна Дончева са извън закона и трябва да бъдат тикнати в кауша. Освен това стои открит въпросът: а по кой закон е започната и проведена самата „Галерия”? По закон или по постановление на МВР, отменено междувременно? Кой съдия например е дал разрешение да се подслушват подслушваните по тази разработка – и с какви по-точно мотиви е поискано то?

     И ако формалните мотиви на ДАНС да започне разработката се свеждат до мъглявото „изтичане на вътрешна информация”, то реалната причина агенцията да започне мащабна операция по подслушване и проследяване е публично известна – и с нея може да се запознае всеки гражданин, който се направи труда да порови в интернет и да прочете написаното в сайта „Опасните новини” (ДАНС го хакна, но десетки блогъри качиха текстовете му на своите сайтове – това е проблемът с откритото електроннно пространство, с което никаква „Галерия” не може да се справи: нищо не се губи, нищо не може да бъде заметено под килима).

     Пита се тогава – каква опасност за националната сигурност се съдържа в „Опасните”? И ако наистина там има класифицирана информация, както твърдеше Петко Сертов – то как е проверена самата тя? Не нейното изтичане, а съдържащите се в нея факти – подчертавам това. Реанимирането на контрабандни канали например. Оръжейните сделки например. В „Опасните” те се свързват с конкретни имена – включително с офицери от самата агенция. При цялата грижа за националната сигурност – тази връзка проверена ли е или не? И още – как агенцията ще коментира факта, че след като от нейна страна бе идентифициран Огнян Стефанов като стоящ зад „Опасните новини” и тази информация съвсем съзнателно бе източена в медиите, този журналист бе пребит почти до смърт от неизвестни и до днес лица. Тази връзка разглеждана ли е от загрижената за секретността си ДАНС или не?

     Докато тези въпроси не получат отговор, за никаква конфиденциалност спрямо дейността на ДАНС не може да става и дума. Те ще стоят – нещо повече даже – ще висят като брадва над реномето на агенцията. Защото щом си допуснал такъв прецедент, трябва да докажеш, че вече си различен, като оповестиш ясно и публично неговите причини и причинители. Иначе просто никой няма да ти повярва.

     Въпросителните са процепи в институционалната коруба на ДАНС, те пряват дейността й интересна за медиите, а реномето й пред чужестранните партньори – уязвимо. При настоящото състояние на агенцията и тежкото й кадрво наследство е лесно да се предизвика интерес, лесно е да се предизвика и скандал.

Ето – веднага мога да дам пример за това: какво прави в ДАНС вашият заместник Николай Методиев, г-н Йовчев? Или може би си мислите, че неговата кариера от ДС до институцията с две букви повече е останала неизвестна за обществеността? Може би не знаете и кой е генерал Саманджиев, с какви кръгове е свързано неговото име и какво отношение имат тези кръгове към контрабандните канали и митническите пробойни? Това не се ли отнася също към националната сигурност?

     Прочее очаквам вашите отговори – за да не се налага сам да отговарям вместо вас.

http://www.svobodata.com/page.php?pid=1240&rid=29&archive=

Неактивен insomnia1304

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 314
Re:ДАНС: Извън Контрол?
« Отговор #8 -: Септември 14, 2009, 07:14:37 am »
Сашо Диков: И Бойко, и Цецо шикалкавят за доклада! Защо крият името на чуждия шпионин в ДАНС?

Шефът на Канал3 Сашо Дищов изнерви услужливата Цветанка Ризова в „На четири очи” в Нова телевизия с острите си и директни критики към правителството на Бойко Борисов. Ризова направи отчаян опит да спаси имиджа на Борисов и сие, но Диков бе яростен.
Още с влизането си в студиото, веднага след участието на вътрешния министър Цветан Цветанов, Сашо Диков постави Цветанка Ризова на мястото и, а именно - да се спре услужливо да върви след властта, премигвайки умно.

Диков моментално разби Цветанов на пух и прах като оповести най-големия му гаф досега – че токущо е обявил, че първият законопроект на ГЕРБ щял да бъде свързан с избирателното законодателство. Това обаче ще се случи другата година, каза Диков, а още изобщо не са започнали да работят по него. „Това е огромно разминаване между намерение и действителност!”, каза още Диков и уточни, че досега трябваше не само да е преполовен този законопроект, но и да е готов за внасяне.

„Работата в парламента е фарс и пародия на милата госпожа Цецка!”, изрече Сашо Диков и накара Цветанка Ризова да излезе окончателно от удобството си на удобна водеща.

Диков коментира още, че нито един законопроект не е започнат по отношение и на промяна в законовите рамки за борба срещу организираната престъпност.

Диков бръкна и  в раната на Бойко, наречена Алексей Петров: „Алексей Петров хвърли бомба с изречеченото, че има доклад за 10 корумпирани министри. След него Велин Хаджолов – бивш шеф на ОСА и бившият шеф на контраразузнаването в ДАНС Рашко Зайков хвърлиха втора бомба – има чужди шпиони в новото ръководство на ДАНС, назначено от Бойко Борисов. Попитах Цветанов – защо не ги извикате тези хора, мъжката, да ги питате – абе, кво става, кажете кой е тоя. Защото кой е аз го знам, а не допускам такива хора да говорят така, без да нямат доказателства. Те имат и аудио, и видео докаателства, сигурен съм.”

На това място Цветанка Ризова се изприщи и хукна да прекъсва Диков. Той обаче я надвика: „Най-нормалното нещо бе да извикат Алексей и да го питат – абе, Алексей, кажи това вярно ли е? И Бойко, и Цветан  шикалкавят за доклада! Цецо се измъква – ами, те, компетентните органи... Да, ама Хаджолов и Зайков, вече са ходили при Кокинов в прокуратурата...”.

Ризова съвсем неподготвена възкликна: „Ама това е новина!”

Изобщо не беше новина, защото бе тиражирана преди дни и очевидно през това време Ризова е била за лимонада.

Ризова изобщо не попита кой е чуждия щпионин, въпреки че и afera.bg публикува две разсладвания по темата с неговото име, които дори предостави на парламентарната комисия за ДАНС.

Гробовното мълчание продължава.

За честта на пагона да го бяха направили, каза още Диков по повод на това, че Борисов и Цветанов са си заровили главите в пясъка по отношение на корумпираните чужди шпиони в ДАНС, върнати от тях  на работа на високи длъжности.

На въпрос дали нещо се опитват да скрият, Диков отговори така: „Не знам, но аз питам Борисов и Цветанов – кво, правите вие при това положение? Стоиш и гледаш отстрани?!”

Очевидно темата е ужасяваща за новите управляващи, които сами се вкараха в капана, назначавайки начело на ДАНС пробити спецагенти. Защо ги крият, се сещате сами.

 http://www.afera.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=7043&Itemid=9
 ................

Неактивен RedGuy

 • Пишещ
 • ***
 • Публикации: 769
 • Your personal geopolitical therapist.
Re:ДАНС: Извън Контрол?
« Отговор #9 -: Февруари 14, 2010, 21:34:31 pm »
" "Близък съратник на известни гангстери" го нарече сп. Congressional Quarterly. Статията се появи на 8 март 2007г. Изданието е нещо като рупор на американския Конгрес.

То се позова на секретен доклад от няколкостотин страници, изготвен по поръчка на швейцарска банка. В него директно се казва, че @има малко съмнения в България относно това, че действията му са насочени към оглавяване на правитлеството на страната през 2009 г". По-натам се твърди:

"Бойко Борисов решително се опитва да неутрализира съперничещи си престъпни групировки (Васил Божков)... Смята се, че отдавнашната омраза между боса на ВИС Алексей Петров и Бойко Борисов, съответно негови съдружници, и босовете на СИК Младен Михалев-Маджо и Румен Николов-Пашата е пререснала в открит конфликт, когато Борисов бе назначен за главен секретар на МВР. Причини: страхът на Борисов, че Алексей Петров държи компрометираща информация за него; подкрепата на влиятелни еврейски бизнесмени за Алексей Петров (близки връзки с бившия посланик на Израел в България Давид Коен); силните позиции на Алексей Петров в канцеларията на главния прокурор Никола Филчев (докладът е писан, когато Филчев е заемал поста - бел. ред.) и във военната прокуратура, в някои структури на Министерството на вътрешните работи (Филко Славов), и сред политически партии (Надежда Михайлова)". Както се съобщава, Алексей Петров - бивш командос от отряда за специални операции, е имал реални шансове да бъде назначен за директор на НСБОП[...]" "(Лилов 2009: 198-199, Тайният Проект Бойко Борисов)

Пиша горното в контекста на залавянето на Алексей Петров, защото то изглежда така, че сякаш наистина има борба срещу организиранта престъпност. В момента се наблюдава разчистване на сметки и постепенното установяване на авторитарния режим на ББ и цялата мрежа от хора и фирми, които ще бъдат новият (легализиран стар и не толкова известен) елит от края на миналата епоха...
« Последна редакция: Февруари 14, 2010, 21:37:45 pm от RedGuy »

Неактивен insomnia1304

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 314
Re:ДАНС: Извън Контрол?
« Отговор #10 -: Февруари 18, 2010, 19:57:36 pm »
Кой ще бае на магистратите за страх?
 :o
http://www.lubamanolova.info/analizi/2010/1429-koy-shte-bae-na-magistratite-za-strah

Неактивен insomnia1304

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 314
Re:ДАНС: Извън Контрол?
« Отговор #11 -: Април 22, 2010, 22:36:11 pm »
Или да смени службите, или народа

http://www.epochtimes-bg.com/2010-02/2010-04-21_05.html

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27