Автор Тема: Тунели на реалността и запечатване  (Прочетена 5502 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен Alien

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 6 658
 • WATCHER
За да разбере неврологичното пространство, д-р Лиъри допус­ка, че нервната система се състои от осем потенциални вериги, или „скорости", или минимозъци. Четири от тези мозъци са в обикнове­но активното ляво полукълбо и се занимават със земното ни оцеля­ване; четири са извънземни, намират се в „мълчаливото" или неактивно дясно полукълбо и ще се използват в бъдещата ни еволюция. Това обяснява защо дясната хемисфера обикновено е неактивна на този етап от развитието ни и защо се активизира, когато човек при­еме психеделици.
Накратко ще обясним всеки от осемте „мозъка".

 I.  Веригата на биооцеляването. Този мозък програмира въз­приятията в решетката на или/или, разделена на хранителни-полезни Неща (към които се приближава) и отровно-опасни Неща (от които бяга или атакува). Запечатването на тази верига създава основната нагласа на доверие или подозрение, която ще се запази до смъртта. Освен това идентифицира външните стимули, които от този момент нататък ще предизвикват приближаване или избягване.

II.   Емоционалната верига. Това е вторият по-напреднал био-компютьр. При индивида този по-голям тунел на реалност­та се активира, когато ръководната матрица ДНК задейства мета­морфозата от лазене към ходене. Както знае всеки родител, прохож­дащото дете вече не е пасивно (био-оцеляване) бебе, а бозайнически политик, пълен с физически (и психични) териториални изисквания, бързо намесващ се в семейните дела и вземане на решения. И тук първото запечатване по тази верига остава за цял живот (освен ако човек не е подложен на промиване на мозъка) и идентифицира сти­мулите, които автоматично ще задействат доминиращо, агресивно поведение или подчинено, сътрудничещо поведение. Когато кажем, че някой се държи емоционално, егоистично или „като двегодишно дете", имаме предвид, че той сляпо следва един от тунелите на ре­алността, запечатани по тази верига.

III.  Веригата на сръчността-символизма.Този мозък се активира, кога­то по-голямото дете започва да борави с артефакти и да изпра­ща/получава сигнали чрез ларинкса (единици на човешката реч). Ако средата е стимулираща за третата верига, детето запечатва „ум­но" и става умело и се изразява ясно. Ако средата е изградена от глупави хора, детето запечатва „глупаво", т. е. повече или по-малко остава на етапа на петгодишното, което е несръчно при боравенето с артефакти и е сляпо за символизма.На обикновен език тунелът на реалността на първата верига обикновено се нарича „съзнание" рer sе': чувството, че си тук и се­га, в това тяло, ориентация към оцеляването на тялото. (Когато сте в „безсъзнание", първата верига е упоена и лекарите могат да извър­шват хирургични операции върху вас или враговете ви могат да ви атакуват, но вие няма да им избягате.) Втората верига на същия все­кидневен език се нарича „его". Така нареченото „его" е бозaйническото чувство за статус (значимост - незначимост ) на втората верига в глутницата или племето.

 Третата верига е онова, което обикновено наричаме „разум" - способността да се получават, ин­тегрират и предават сигнали, изработени от човешка ръка (артефакти) или от деветте ларингеални мускули на хоминидите (реч).Запечатването по тези три вериги определя - към 3.5-годишна възраст - основната степен и стил на доверие-недоверие, които ще оцветяват „съзнанието", степента и стила себеутвърждаване-подчинение, които ще определят „его-статуса", и степента и стила интелигентност-непохватност, с които „разумът" ще борави с инстру­ментите или идеите.От гледна точка на еволюцията „съзнанието" на първия мозък по същество е безгръбначно, пасивно носещо се към храната и отд­ръпващо се от опасността. „Егото" на втория мозък е бозайническо и винаги се бори за статус в йерархичния ред на племето. „Разумът" на третия мозък е  свързан  с човешката култура и справянето с живота чрез матрица от артефакти и създаден от чове­ка символизъм.

IV. Социо-сексуалната верига. Тя се активира през пубертета, когато ДНК сигна­лите карат жлезите с вътрешна секреция да отделят полови неврохимикали и започва метаморфозата към зрялата възраст. Първите преживявания на оргазъм или съвкупяване запечатват характерната  полова роля, която - отново - е биохимично свързана и остава до края на живота, освен ако не се постигне някакво промиване на мо­зъка или химично повторно запечатване.На всекидневен език запечатването на четвъртата верига и ту­нелна реалност са известни като „зряла личност". 

Мастърс и Джонсън демонстрират, че конкретните полови „дисфункции", т. нар. „перверзни", „фетишизъм", състоянията на слабо или никакво сексуално представяне, например преждевремен­ната еякулация, импотентността, фригидността и т. н., или запечат­ване, дефинирано като „грешно" от местното племе, са обусловени от конкретни преживявания в ранните юношески контакти с другия пол. Същото е вярно и за еднакво роботизираното поведение на „нормалния", „добре приспособен" човек. Половата роля при човека е толкова механична и повтаряща се, колкото и при всеки друг бо­зайник (Или птица, риба или насекомо.)

Тези четири вериги по правило са мрежите в мозъка, които обикновено се активират. Вече трябва да е ясно защо Лиъри ги на­рича земни. Те са еволюирали и са били оформени от гравитацион­ните, климатичните и енергийните условия, определящи оцеляване­то и възпроизвеждането на този вид планета, обикаляща този вид звезда от тип G. Интелигентните организми, родени в открития кос­мос, които не живеят на дъното на 6436-километров гравитационен кладенец, не се конкурират за територия на ограничената повърх­ност на планетата, не са ограничени от параметрите на земния жи­вот: напред-назад, нагоре-надолу, надясно-наляво, неминуемо ще развият различни вериги, запечатани по различен начин и не толко­ва ригидно Евклидови. 

Напред-назад е основният дигитален избор, програмиран от биокомпютър, действащ въз основа на Верига I: или напредвай, приближавай се, подуши го, докосни го, вкуси го, ухапи го, или се оттегли, отдръпни, избягай, изплъзни се.

 Горе-долу - основното гравитационно чувство - се появява във всички етологични доклади за животински бой. Изправи се на зад­ните си крака, надуй тялото си до максималния му размер, ръмжи, вий, пищи, или се свий, отпусни опашката между краката, мъркай, спотайвай се, пълзи и намали телесния си размер. Това са сигнали за доминиране и подчинение, общи за игуаната, кучето, птицата и Председателя на борда на директорите на местната банка. Тези реф­лекси изграждат „егото" на Верига II.

 Дясно-ляво е от основно значение за полярността на конструк­цията на телата на повърхността на планетата. Десностранната доминантност и свързаното предпочитание към линейните функции на лявото мозъчно полукълбо определят нормалните ни модели на производство на артефакти и понятийно мислене, т. е. „разума" на третата верига. Следователно не е случайно, че нашата логика (и компютърен дизайн) следва двоичната структура „или-или" на тези вериги. Не е случайно и че нашата геометрия - до миналия век - е била Евклидова. Евклидовата геометрия, Аристотеловата логика и Нютоновата физика са метапрограми, синтезиращи и обобщаващи програмите напред-назад на първия мозък, нагоре-надолу на втория мозък и надясно-наляво на третия мозък.Четвъртият мозък, занимаващ се с предаването на племенната или етническата култура през поколенията, въвежда четвъртото из­мерение - времето.

Тъй като всяка една от тези тунелни реалности се състои от биохимично запечатване  или  матрици в нервната система, всяка от тях е специфично задействана от невротрансмитери и други вещества. 

За да активирате първия мозък, вземете опиат. Майка Опиум и Сестра Морфин ви свеждат до клетъчната интелигентност, пасив­ността на биооцеляването, носещото се съзнание на новороденото. (Затова фройдистите отъждествяват пристрастяването към сънот­ворни с желанието човек да се върне към младенческата възраст.) 

За да активирате втората тунелна реалност, изпийте щедра доза алкохол. Териториалните модели на гръбначните и емоционалната политика на бозайниците се появяват незабавно, когато потече ал­кохолът, както Томас Наш интуитивно разбира, когато характеризи­ра различните алкохолни състояния с животински етикети: „пиян като магаре", „пиян като коза", „пиян като свиня", „пиян като меч­ка" и.т.н За да активирате третата верига, опитайте с кафе или чай, висо­ко протеинова диета, „спийд" (Амфетамини) или кокаин. Конкретният невротрансмитер за четвъртата верига все още не е синтезиран, но се произвежда от жлезите с вътрешна секреция след половото съзряване и тече като лава в кръвообращението на юношите. Нито едно от тези земни вещества не променя основното би­охимично запечатване. Поведенията, които те задействат, са онези, които са „хардуерно" вплетени в нервната система през първите етапи на уязвимост на запечатване. Пияницата от верига II проявява емоционалните игри или трикове, научени от родителите в младенчеството. „Разумът" на третата верига никога не надскача пермутациите и комбинациите на първоначално запечатаните тунелни реал­ности, или абстракциите, свързани със запечатването чрез по-късно обуславяне. И така нататък.Цялата тази роботизация в стила на Павлов-Скинър се променя драстично и драматично, когато се обърнем към дясното мозъчно полукълбо - бъдещите вериги и извънземните химикали.

« Последна редакция: Юни 20, 2007, 02:09:05 am от Alien »

Неактивен Alien

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 6 658
 • WATCHER
Re: Тунели на реалността и запечатване
« Отговор #1 -: Юни 20, 2007, 01:53:52 am »
Четирите еволюиращи бъдещи „мозъци" са:

V. Невросоматична верига. Когато се активира този пети ..тяло-мозък", плоските Евклидови конфигурации на фигурата и фона експлодират многодименсионално. В термините на Маклуън гещалтите се изместват от линейно зрително пространство към всеобх­ватно сетивно пространство. Появяват се хедонистични включва­ния, екстазна развеселеност, откъсване от преди компулсивния механизъм на първите четири вериги. Включих тази верига с трева и Тантра.Този пети мозък започва да се появява преди около 4 хиляди години при първите рентиерски цивилизации и се увеличава статис­тически през последните векове (дори преди Революцията на дрогата) - факт, демонстриран от хедонистичното изкуство на Индия, Китай, Рим и други богати общества. По-наскоро Орнстейн и него­вата школа демонстрираха с електроенцефалограми, че тази верига представлява първия скок от линейното ляво мозъчно полукълбо към аналогиите на дясното полукълбо.С отварянето и запечатването на тази верига са свръхангажирани „техниците на окултното" - тантристките шамани и хата йогините. Макар че петата тунелна реалност може да се постигне чрез сензорна депривация, социална изолация, физиологичен стрес или си­лен шок (церемониалните тактики на ужаса, както се практикуват от такива гурута-калпазани като дон Хуан Матус или Алистьр Кроули), традиционно е била запазена за образованата аристокрация на рентиерските общества, която е разрешила проблемите на оцелява­нето на четирите земни вериги.

Преди около 20 хиляди години специфичният невротрансмитер на петата верига е открит от шамани в района на Каспийско море в Азия и бързо се разпространява към други магьосници из цяла Евразия и Аф­рика. Това, разбира се, е канабисът. Тревата. Майка Ганджа.Не е случайно, че потребителят на трева обикновено нарича психичното си състояние „еуфория" или „отнесеност" . Надскачането на гравитационната, дигиталната, линейната, или-или, Аристотелова, Нютонова и Евклидова планетарна ориентация (вериги I—IV) от еволюционна перспектива е част от неврологичната ни подготов­ка за неизбежната миграция от родната планета, която започва сега. Затова толкова много потребители на трева са фенове на „Стар Трек" и адепти на научната фантастика.Извънземното значение на това да си „нависоко" (high) е пот­върдено от самите астронавти: 85% от тези, които са навлезли в сво­бодното падане при нулева гравитация, описват „мистични прежи­вявания" или състояния на екстаз, типични за невросоматичната верига. „Нито една снимка не може да покаже колко красива е Земя­та" - пали се капитан Ед Мичъл, описвайки Просветлението си при свободното падане. Той звучи като всеки успял йогин или потреби­тел на трева. Няма фотоапарат, който може да покаже това прежи­вяване, защото то е в нервната система.

В подходящото еволюционно време свободното падане за­действа невросоматична мутация - вярва Лиъри. По-рано тази му­тация е постигана „изкуствено" чрез йога или шаманско обучение, или чрез стимуланта на петата верига - канабиса. Сърфирането, ка­рането на ски, подводно плуване и новата сексуална култура (чувст­вен масаж, вносно тантристко изкуство и т. н.) са се поя­вили по същото време като част от хедонистичното превъзмогване на гравитацията. „Включеното" състояние винаги се описва като „носене" или според дзен метафората „един фут над земята".

 VI. Невроелектрическата верига. Шестият мозък се състои от нервната система, която започва да осъзнава себе си отделно от запечатаните гравитационни карти на реалността (верига I—IV) и дори отделно от телесния екстаз (верига V). Семантикът граф Коржибски нарича това състояние „съзнание за абстрахирането". Д-р Джон Лили го назовава „метапрограмиране", т. е. осъзнаване, че чо­век програмира собственото си програмиране. Тази Айнщайнова. релативистична съзинтелигентност (съзнание-интелигентност) осъзнава например, че Евклидовата, Нютоновата и Аристотеловата карта на реалността са само три от милиардите възможни програми или модели на опита. Включих тази верига с пейот, LSD  и „маги­ческите" метапрограми.

 За това ниво на мозъчно функциониране, изглежда, се съобща­ва за пръв път около 500 г. пр. Хр. сред различни „окултни" групи, свързани от Пътя на коприната (Рим-Северна Индия). То е толкова отвъд земните тунелни реалности, че онези, които са го постигнали, почти не могат да говорят за него с обикновените хора (вериги I-IV) и едва ли ще бъдат разбрани дори от Инженерите на Екстаза от пе­тата верига.Характеристиките на невроелектрическата верига са висока скорост, множествен избор, относителност и делението-сливането на всички възприятия в паралелни научнофантастични вселени на редуващи се възможности.Бозайническата политика, която следи властовите борби сред земното човечество, тук се надскача, т. е. смята се за статична, из­куствена, сложна шарада. Човек не е нито насилствено манипулиран в чужда териториална реалност, нито е принуждаван да се бори срещу нея със съответната емоционална игра (обичайната драматур­гия на сапунените опери). Той просто избира съзнателно дали да сподели модела на реалността на другия, или не.Тактиките за отваряне и запечатване на шестата верига са опи­сани, но рядко се преживяват от напредналата раджа йога и в херме­тическите (кодирани) наръчници на алхимиците и Илюминатите от средновековието и Ренесанса.

Все още не разполагаме със специфичен химикал за шестата верига, но силните психеделици като мескалин (от моя „свещен как­тус" пейот през 1962-1963 г.) и псилоцибин (от мексиканската „ма­гическа гъба" теонактъл) отварят нервната система към смесена се­рия от канали на петата и шестата верига. Това подходящо се нари­ча „пътуване" за разлика от директното „включване" или „издигане в еуфория" на петата верига.

Потискането на научните изследвания в тази област има зло­щастния резултат да насочи обявената извън закона култура на дрогата към хедонизма на петата верига и преднаучните тунелни реал­ности (окултно възраждане, солипсизъм, популярен ориентализъм). Без научна дисциплина и методология малцина могат успешно да декодират често плашещите (но философски критични) метапрограмиращи сигнали на шестата верига. Учените, които все пак про­дължават да изучават проблема, не смеят да публикуват резултатите си (които са незаконни) и регистрират все по-разширяващи се ту­нелни реалности само в личните си разговори, точно като учените по времето на Инквизицията. (Волтер обявява Века на разума два века по-рано. Все още сме в Тъмните векове.) Повечето ъндърграунд алхимици са се отказали от подобна предизвикателна и риско­вана работа върху себе си и ограничават пътуванията си до еротич­ните тунели на петата верига.

Еволюционната функция на шестата верига е да ни даде въз­можност да общуваме въз основа на Айнщайновите относителности и невроелектрически ускорения, без да използваме ларингеално-мануалните символи на третата верига, а директно чрез обратна връзка, телепатия и компютърно свързване. След миграцията в Кос­моса невроелектрическите сигнали все повече ще заместват „речта" (хоминидното грухтене).Когато хората се изкачат над атмосферния-гравитационния кладенец на планетарния живот, ускорената съзинтелигентност на шестата верига ще направи възможна високоенергийната комуника­ция с „По-висши интелигентности", т. е. ние самите в бъдеще или други постземни раси.Това е очарователно просто и очевидно, след като осъзнаем, че „отнесените" нервни преживявания наистина са извънземни, че изпа­дането в еуфория и „отнасянето" са точни метафори. Невросоматичният екстаз на петата верига е подготовка за следващата стъпка в нашата еволюция: миграцията от планетата. Верига VI е подготовка за стъпка­та след това - междувидово общуване с напреднали същества, притежаващи електронни (поствербални) тунели на реалността.Верига VI е „универсалният преводач", който често си предста­вят авторите на научна фантастика, вече вграден в мозъка ни от ДНК лентата, точно както веригите на бъдещата пеперуда са вгра­дени в гъсеницата.

VII. Неврогенетичната верига. Седмият мозък се задейства, когато нервната система започне да получава сигнали от отделния неврон, от диалога между ДНК и РНК. Първите, постигнали тази мутация, говорят за „спомени за минали животи", „прераждане", „безсмъртие" и т. н. Това, че тези адепти регистрират нещо реално, се сочи от факта, че много от тях (особено индуистите и суфистите) описват изключително точно и поетично еволюцията хиляда или две хиляди години преди Дарвин и предвиждат свръхчовечеството преди Ницше.„Хрониките на Акаша" на Теософията, „колективното безсъз­нателно" на Юнг, „филогенетичното безсъзнателно" на Гроф и Ринг са три съвременни метафори за тази верига. Виденията за миналата и бъдещата еволюция, описани от преживелите „излизане от тялото" при разминаване със смъртта, също разказват за трансвремевия тунел на реалността на верига VII.

Конкретни упражнения за задействане на верига VII не могат да се открият в йогийското учение. Това обикновено се случва - ако изобщо се случи — след няколко години занимания с типа напредна­ла раджа йога, който развива лекотата на верига VI.Конкретният невротрансмитер на верига VII, разбира се, е LSD (Пейотът и псилоцибинът също създават някои преживявания на верига VII.)Верига VII е най-добре да се разглежда - от гледна точка на наука­та през 1977 г. - като генетични архиви, активирани от антихистонните протеини. ДНК паметта, навиваща се обратно към зората на живота. Чувство за неизбежността на безсмъртието и междувидовата симбиоза обзема всички мутанти на верига VII. Сега можем да видим, че това е и еволюционна прогноза, тъй като точно сега се намираме на прага на удължаването на живота, водещо до безсмъртие.

Сега се изяснява точната роля на веригите на дясното мозъчно полукълбо и причината за активирането им през културната рево­люция от 60-те години. Както пише социологът Ф. М. Есфандайъри в Upwingers(„Разперили криле"): „Днес, когато говорим за безсмър­тие и за отиване в друг свят, вече нямаме предвид теологичния или метафизическия смисъл. Сега хората пътуват до други светове. Стремят се към безсмъртие. Трансцендентността вече не е метафи­зично понятие. Тя е станала реалност."Еволюционната функция на седмата верига и нейния еволюци­онен, простиращ се през еоните тунел на реалността е да ни подгот­ви за съзнателно безсмъртие и междувидова симбиоза.


« Последна редакция: Юни 20, 2007, 02:11:04 am от Alien »

Неактивен Alien

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 6 658
 • WATCHER
Re: Тунели на реалността и запечатване
« Отговор #2 -: Юни 20, 2007, 01:54:13 am »
VIII. Невроатомната верига. Дръжте се здраво и дишайте дъл­боко - това е най-далечната точка, в която е дръзнала да иде човеш­ката интелигентност досега.Съзнанието вероятно предхожда биологичната единица или оплетената ДНК спирала. Преживяванията на „излизане от тялото", „астралната проекция", контактът с чужди (извънземни?) „същест­ва" или с галактически Надразум и т. н., както съм ги изпитал аз, се разказват от хиляди години не само от невежите, суеверните, лековерните, но често и от най-големите умове сред нас (Сократ, Джордано Бруно, Едисон, Бъкминстър Фулър и т. н.). Такива преживява­ния всекидневно се регистрират от парапсихолозите и са изпитани от такива учени като д-р Джон Лили и Карлос Кастанеда. Д-р Кенет Ринг приписва тези явления на нареченото от него - много уместно - „извънземно безсъзнателно".

Д-р Лиъри смята, че верига VIII е буквално невроатомна: инфра, супра и мета-физиологична - квантово-механична комуникаци­онна система, която не се нуждае от биологична опаковка. Опитът да се конструира квантов модел на съзнанието и/или съзнателен модел на квантовата механика от обсъдените по-горе „включени"" физици (проф. Джон Арчибалд Уилър, Сол-Пол Сираг, д-р Фритьоф Капра, д-р Джак Сарфати и т. и.) недвусмислено показва, че „атом­ното съзнание", предложено за пръв път от Лиъри в The Seven Tongues of God („Седемте езика на Бога") (1962), е обяснителната връзка, която ще обедини парапсихологията и парафизиката в първата научна емпирична експериментална теология в историята.

Когато нервната система е включена към тази верига на кван­тово ниво, пространството-времето се заличава. Айнщайновата бариера на светлинната скорост се надскача, по метафората на д-р Сарфати измъкваме се от „електромагнитния шовинизъм". Съзинтелигентността в стаичката на квантовата проекция е целият кос­мически „мозък", точно както микроминиатюрната ДНК спирала е локалният мозък, ръководещ планетарната еволюция. Както е казал Лао-Дзъ от гледна точка на постигналия верига VIII: „Най-голямото е в най-малкото.

"Верига VIII се задейства от катамина - неврохимикал, изучаван от д-р Джон Лили, който се дава (според широко разпространен, но непотвърден слух) и на астронавтите, за да се подготвят за космоса. Високите дози LSD също предизвикват известно квантово съзнание от верига VIII.Тази невроатомна съзинтелигентност е с четири мутации по-напред от земната уседналост. (Днешната идеологическа борба е между племенните моралисти или колективисти на ниво верига IV и хедонистнчните индивидуалисти на равнище верига V.) Когато пот­ребността ни от по-висока интелигентност, по-богато включване в космическия сценарий, по-нататъшна трансцендентност вече няма да се задоволява от физическите тела и дори от безсмъртните тела, прескачащи през пространството-времето на Отклонение 9, верига VIII ще отвори още една граница. Нови вселени и реалности. „От­въд теологията: науката и изкуството на Богочовечността", както пише Алан Уотс.Следователно възможно е загадъчните „същества" (ангели и извънземни), монотонно регистрирани от ясновидците на верига VIII, да са членове на раси, които вече са еволюирали до това ниво.Също така е възможно обаче - както предлагат наскоро Лиъри и Сарфати - Те да сме ние в бъдещето.

Земните вериги на лявото мозъчно полукълбо съдържат науче­ните уроци от еволюционното ни минало (и настояще). Извънзем­ните вериги на дясната хемисфера са еволюционният сценарий за нашето бъдеще.Досега има две алтернативни обяснения за причините за Рево­люцията на дрогата. Първото е представено изтънчено от антропо­лога Уестън ЛаБар и по по-невеж, морализаторски начин от по-голямата част на антинаркотичната пропаганда в училищата и мас­медиите. По същество според него милиони се отдръпват от закон­ните депресанти към незаконните стимуланти, защото живеем в смутни времена и мнозина искат да избягат във фантазията.В най-добрия случай тази теория обяснява само отчасти най-грозния и най-разгласявания аспект на революцията: безразсъдната злоупотреба с вещества, характерна за незрелите. Тя не казва нищо за милионите уважавани лекари, юристи, инженери и т. н., които са се отдръпнали от интоксикацията с алкохол на втората верига и са преминали към екстаза с трева на петата верига.Нито пък обяснява сериозните, философски изследвания на ни­во шеста верига от хора с висока интелигентност и дълбока чувст­вителност като Олдъс Хъксли, д-р Стенли Гроф, Мастърс-Хюстън. Алан У. Уотс, Карлос Кастанеда, д-р Джон Лили и хиляди научни и непрофесионални изследователи на съзнанието.

Една по-правдоподобна теория, издигната от психиатъра Норман Зинбърг въз основа на изследванията на Маршал Маклуън, гла­си, че модерните електронни средства така сериозно са изместили параметрите на нервната система, че младите хора вече не се нас­лаждават на „линейните" вещества като алкохола и откриват смисъл само в „нелинейните" марихуана и психеделици.Това несъмнено е част от истината, но е твърде ограничено и прекомерно акцентира върху телевизията и компютрите без доста­тъчно ударение върху общата технологична картина - протичащата Научно-фантастична Революция, чиито най-важни аспекти са Миг­рацията в космоса. Увеличаването на интелигентността и Удължа­ването на живота, кондензирани от Лиъри във формулата SMI²LEМиграцията в космоса плюс Увеличената интелигентност плюс Удължаването на Живота означава експанзия на човечеството в ця­лото пространство-време.  S.M.+ I².+L.E. = ∞

Без напълно да приемаме технологичния мистицизъм на Чарлз Форт („Работи се с парен двигател, когато дойде времето на парния двигател"), е очевидно, че ДНК метапрограмата за планетарната еволюция е далеч по-мъдра от индивидуалните ни нервни системи, които в известен смисъл са гигантски роботи или сензори за ДНК. Първите сензационни научно-фантастични списания, недодяланостите на Бък Роджърс'; изисканата научна фантастика на блестящи писатели като Стейпълтън, Кларк, Хайнлайн, „2001" на Кубрик -все по-ясни ДНК сигнали, предавани чрез интуитивното дясно по­лукълбо на чувствителните хора на изкуството, подготвящи ни за извънземната мутация. (' Бък Роджърс е герой от романа на Филип Ноулън Armageddon 2419. излязъл през 1929 г .Из­ползвайки основата на този роман, Ноулън в сътрудничество с художника Дик Ко-линс създава и вестникарска поредица Buck Rogers in the  25th Century (..Бък Роджърс през XXV в."), появила се през 1967 г. Лейтенантът от американските военновъздушни сили Бък Роджърс се събужда след дълъг сън в XXV в. и установява, че Америка се управлява от монголски нашественици (червените монголци). С помощта на цело­мъдрената си приятелка Уилма Дийринг и на големия учен д-р Хур Роджърс не само освобождава Америка от монголците, но и се бие както с извънземни пирати, така и със смъртния си враг Килър Кейн. Успехът на комикса е изумителен; още през 1932 г. по него се прави радиосериал, а през 1939 г. - филмова поредица, в сравнение с която заснетият през 1950 г телевизионен сериал от 39 епизода по АВС изглежда плосък и лишен от интересни хрумвания. - Б ред.)

 Едва ли е случайно, че конвенционалните „литературни" инте­лектуалци - наследниците на Платоново-аристократичната тради­ция, според която джентълменът никога не използва ръцете си, не си играе с инструменти и не учи ръчни занаяти - презират както научната фантастика, така и културата на тревата. Не е случайно и че Whole Earth Catalogs  („Каталози на цялата Земя"), създадени от Стюарт Бранд - абсолвент на Веселите шегаджии на Кен Киси - са Новият завет на селската култура на отпадналите от училище, като всеки брой е препълнен с тонове еко-технологична информация за цялото ръчно, сръчно, джунджурийско ноухау, което според Платон и неговите наследници е подходящо само за роби. Не е изненадва­що, че най-новата публикация на Бранд Co-Evolution Quarterly (Тримесечно списание за коеволюцията) е посветена най-вече на разгласяването на космическия хабитат, L5, на проф. Джерард O’Нийл.Не е случайно и че потребителите на трева, изглежда, предпо­читат научната фантастика пред всяко друго четиво, включително индуистките ръкописи с дъх на извънземни и окултно-шамански поети на равнище вериги VI-VШ .Възможно е наркотиците на верига VI да са допринесли значи­телно за метапрограмиращото съзнание, което е довело до внезап­ното осъзнаване на „мъжкия шовинизъм" (участниците в движението за освобождение на жените), „видовия шовинизъм" (екология, изследванията на Лили върху делфините), „шовинизма от гледна точка на звездата от типа G" (Карл Сейгън) и дори „кислородния шовинизъм" (конференцията СЕТI) и т. н. Запечатаните тунели на реалността, които определят някого като „бял, мъж, американец, землянин" и т. н. или „чернокожа, жена, кубинка" и т. н. вече не са достатъчно големи, за да обхванат експлодираща ни съзинтелигентност.Както написа сп. Time на 26.11.1973 г.: „Според фармаколозите в рамките на десет години те ще разполагат с усъвършенствани таб­летки и краниални електроди, способни да осигуряват блаженство за цял живот за всеки на Земята." Истерията от 60-те години за тре­вата и LSD беше просто увертюрата към този прелом на петата ве­рига. Д-р Нейтън С. Клайн предрича появата на истински афродизиаци, вещества, които ускоряват ученето, вещества за засилване или прекратяване на всяко поведение. Тези, които са били изгорени или хвърлени в затвора в началото на XVII в. (Бруно, Галилей и т. н.), са предвестници на Революцията на Външната технология. Хвърлени­те в затвора и битите от ченгетата през 60-те години са предвестни­ци на Революцията на Вътрешната технология.„Стар Трек" е по-добър пътеводител към появяващата се реал­ност от всичко друго в New York Review of books (Нюйоркски кни­жен преглед). Инженерът по системите за поддържане на живота и защита на Скоти (верига I), емоционално сантименталният д-р Маккой (верига II), логичният учен и офицер г-н Спок (верига III) и ту покровителственият, ту романтичният капитан Кърк (верига IV) непрекъснато пътешестват през бъдещата ни неврологична история и се срещат с интелигентности от верига V, VI, VII, и VIII, колкото и грубо да са представени.Накратко, различните равнища на съзнанието и веригите, които дискутираме и илюстрираме, са биохимично запечатване в еволю­цията на нервната система. Всяко запечатване създава по-голям ту­нел на реалността. Според суфистката метафора магарето, което яздим, става различно магаре след всяко запечатване. Метапрограмистът непрекъснато учи и е все по-способен да осъзнава собстве­ното си действие. Следователно еволюираме към интелигентност, изучаваща интелигентността (нервна система, изучаваща нервната система), и сме все по-способни да ускоряваме собствената си ево­люция.  

Със съкращения от книгата "Космически спусък" на Робърт Уилсън
« Последна редакция: Юни 20, 2007, 02:13:40 am от Alien »

Неактивен Gil-Galadh

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 983
 • V to the A to the D-E-R
  • chigot.blogspot.com
Re: Тунели на реалността и запечатване
« Отговор #3 -: Юни 20, 2007, 09:42:23 am »
Извънземен,поздравления за труда да го пуснеш това цялото  тук.
 Интересно четиво е но за жалост е толкова пълно с глупости че няма накъде-авотръ му можеше да мине един бърз курс по физиология поне...
Цитат
За да разбере неврологичното пространство, д-р Лиъри допус­ка, че нервната система се състои от осем потенциални вериги, или „скорости", или минимозъци. Четири от тези мозъци са в обикнове­но активното ляво полукълбо и се занимават със земното ни оцеля­ване; четири са извънземни, намират се в „мълчаливото" или неактивно дясно полукълбо и ще се използват в бъдещата ни еволюция. Това обяснява защо дясната хемисфера обикновено е неактивна на този етап от развитието ни и защо се активизира, когато човек при­еме психеделици.
....и така..
1..Нервната система определено не се състои от осем вериги,а доста повече
2.дясното полукълбо е не по-малко активно от лявото-може да проверите за  хора с т. нар. "split brain",при които е срязано хирургически мазолестото тяло свързващо двете хемисфери
3.психеделиците влияят не на определено полукълбо а върху определени невротрансмитери,които си ги има и в двете половини на мозъка,а и върху определени структури в него


Цитат
I.  Веригата на биооцеляването. Този мозък програмира въз­приятията в решетката на или/или, разделена на хранителни-полезни Неща (към които се приближава) и отровно-опасни Неща (от които бяга или атакува). Запечатването на тази верига създава основната нагласа на доверие или подозрение, която ще се запази до смъртта. Освен това идентифицира външните стимули, които от този момент нататък ще предизвикват приближаване или избягване.

Така като гледам тук авторът говори не за мозъци и неврони,а за инстинкти такива инстинкти развивали се през хилядите години на еволюция и са вродени и жизнено необходими за оцеляването на един индивид(това е споменатия "Бий се или бягай" , но включва и хранителни,полови  и т.н.),и се намират в различни части на мозъка

Цитат
II.   Емоционалната верига. Това е вторият по-напреднал био-компютьр. При индивида този по-голям тунел на реалност­та се активира, когато ръководната матрица ДНК задейства мета­морфозата от лазене към ходен
Определено аявторът говори за поведение,повече отколкото за структура на мозъка-та ДНК не задейства ходенето-то е в огромна степен заучен процес

Цитат
е. Както знае всеки родител, прохож­дащото дете вече не е пасивно (био-оцеляване) бебе, а бозайнически политик, пълен с физически (и психични) териториални изисквания, бързо намесващ се в семейните дела и вземане на решения.
бебето още от раждането си е такова-иначе просто не би оцеляло

Цитат
И тук първото запечатване по тази верига остава за цял живот (освен ако човек не е подложен на промиване на мозъка) и идентифицира сти­мулите, които автоматично ще задействат доминиращо, агресивно поведение или подчинено, сътрудничещо поведение. Когато кажем, че някой се държи емоционално, егоистично или „като двегодишно дете", имаме предвид, че той сляпо следва един от тунелите на ре­алността, запечатани по тази верига.
ДОбре тук има нещо вярно. Още от раждането се изграждат  ролите  обгрижващ/обгриужван  и изискващ/даващ,но има още адски много неща които оформят ролите на поведение на човек и как ще реагира на даден стимул-много от тези  роли се оформят по-късно когато вече нямаме бебе,а имаме дете,a  а и през цялото детство. Тук имаме още нещо вярно-коагто се държи емоционално,егоистично и т.н. много често наистина не осъзнава поведението си.

Цитат
III.  Веригата на сръчността-символизма.Този мозък се активира, кога­то по-голямото дете започва да борави с артефакти и да изпра­ща/получава сигнали чрез ларинкса (единици на човешката реч)
детето почва да борави с артефакти още на два-три месеца,а сигнали си изпраща още от самото начало.НА една-две годинки като почне да проговаря вече е друго.и речта не зависи от боравеенто с артефакти


Цитат
. Ако средата е стимулираща за третата верига, детето запечатва „ум­но" и става умело и се изразява ясно. Ако средата е изградена от глупави хора, детето запечатва „глупаво", т. е. повече или по-малко остава на етапа на петгодишното, което е несръчно при боравенето с артефакти и е сляпо за символизма.
в основата си твърдението е вярно...само дето  моториката не зависи от "глупавите" хора около него

Цитат
На обикновен език тунелът на реалността на първата верига обикновено се нарича „съзнание" рer sе': чувството, че си тук и се­га, в това тяло, ориентация към оцеляването на тялото. (Когато сте в „безсъзнание", първата верига е упоена и лекарите могат да извър­шват хирургични операции върху вас или враговете ви могат да ви атакуват, но вие няма да им избягате.) Втората верига на същия все­кидневен език се нарича „его". Така нареченото „его" е бозaйническото чувство за статус (значимост - незначимост ) на втората верига в глутницата или племето.
ДОбре последно-къде се намира тая първа верига? Аз последно като погледнах упояването нямаше много общо с инстинктите...А пък Аз-ът(его-то) определено не  е изградена от бебешките перживявания(макар че са важни),има достатъчно неща намесени,включително образование,опит,емоционалност и т.н...и чувството за статус(самооценка?)  също се изгражда с времето и опита

Цитат
Третата верига е онова, което обикновено наричаме „разум" - способността да се получават, ин­тегрират и предават сигнали, изработени от човешка ръка (артефакти) или от деветте ларингеални мускули на хоминидите (реч).
Ааа,а пък Аз-ът не е разум,така ли? Или пък разумът е само приемането и предаването на сигнали? Поне  евярно че речта оказва влияние върху мислкенето-макар че отново може да се види много висока интелифгентност при хора с увредени речеви функции


Цитат
Запечатването по тези три вериги определя - към 3.5-годишна възраст - основната степен и стил на доверие-недоверие, които ще оцветяват „съзнанието", степента и стила себеутвърждаване-подчинение, които ще определят „его-статуса", и степента и стила интелигентност-непохватност, с които „разумът" ще борави с инстру­ментите или идеите
  Към 3,5 годишна възраст още не са напълно изградени речевите и моторните функции,а за доверие-недоверие и утвръждаване-подчиненеи тепърва ще има неща,които ще влияят и изграждат тази реципрочност. Непохватност не е противоположност на интелигентност-вижте футболистите ;)

Цитат
От гледна точка на еволюцията „съзнанието" на първия мозък по същество е безгръбначно, пасивно носещо се към храната и отд­ръпващо се от опасността. „Егото" на втория мозък е бозайническо и винаги се бори за статус в йерархичния ред на племето. „Разумът" на третия мозък е  свързан  с човешката култура и справянето с живота чрез матрица от артефакти и създаден от чове­ка символизъм.
Че къде се намират тея четири мозъка? А първият не беше ли тоя свързан с инстинктите? Той е много активен-инстинктите са много основни в определянето на поведението.И определят до известна степен и Аз-а.Борбата за статус отново е инстинктивно обусловена-така че спокойно можем да я прехвърлим към "първия мозък".А ако става дума човешката култура и артефакти са следствие от разума

Цитат
IV. Социо-сексуалната верига. Тя се активира през пубертета, когато ДНК сигна­лите карат жлезите с вътрешна секреция да отделят полови неврохимикали и започва метаморфозата към зрялата възраст. Първите преживявания на оргазъм или съвкупяване запечатват характерната  полова роля, която - отново - е биохимично свързана и остава до края на живота, освен ако не се постигне някакво промиване на мо­зъка или химично повторно запечатване.На всекидневен език запечатването на четвъртата верига и ту­нелна реалност са известни като „зряла личност
Ми не...много по-рано се активизира-от първия момент когато бебето изплаче всъщност се появяват зачатъците на това нещо и се изгражда през целият живот в зависимост от отношенията с другите. Зрялата личност носи в себе си много повече от дветството отколкото от пубертета.

Цитат
Мастърс и Джонсън демонстрират, че конкретните полови „дисфункции", т. нар. „перверзни", „фетишизъм", състоянията на слабо или никакво сексуално представяне, например преждевремен­ната еякулация, импотентността, фригидността и т. н., или запечат­ване, дефинирано като „грешно" от местното племе, са обусловени от конкретни преживявания в ранните юношески контакти с другия пол. Същото е вярно и за еднакво роботизираното поведение на „нормалния", „добре приспособен" човек. Половата роля при човека е толкова механична и повтаряща се, колкото и при всеки друг бо­зайник (Или птица, риба или насекомо
Всъщност не го дефинират те-това си е по-стара от тях идея(а и не само контакти с другия пол влияят). Даам половата роля обаче,при тоя текстъ трябва да е при първата верига..

Цитат
Тези четири вериги по правило са мрежите в мозъка, които обикновено се активират. Вече трябва да е ясно защо Лиъри ги на­рича земни. Те са еволюирали и са били оформени от гравитацион­ните, климатичните и енергийните условия, определящи оцеляване­то и възпроизвеждането на този вид планета, обикаляща този вид звезда от тип G. Интелигентните организми, родени в открития кос­мос, които не живеят на дъното на 6436-километров гравитационен кладенец, не се конкурират за територия на ограничената повърх­ност на планетата, не са ограничени от параметрите на земния жи­вот: напред-назад, нагоре-надолу, надясно-наляво, неминуемо ще развият различни вериги, запечатани по различен начин и не толко­ва ригидно Евклидови.
ъъъм земния живот е много повече напред назад и наляво-надясно отколкото нагоре-надолу,и именно същества в космоса ще са с много по-развити  възприятия за нагоре-надолу.
  А започвам да си мисля че под вериги авторът има предвид невронни вериги-и ще споемна че тре са мнооого повече от изброените и за почти всяко нещо се изгражда нова,и дадено поведение е обусловено от много вериги,така че не може да се говори за верига на  речта  и т.н.-всяка отделна думичка например си има своя невронна верига

Цитат
Напред-назад е основният дигитален избор, програмиран от биокомпютър, действащ въз основа на Верига I: или напредвай, приближавай се, подуши го, докосни го, вкуси го, ухапи го, или се оттегли, отдръпни, избягай, изплъзни се.

 Горе-долу - основното гравитационно чувство - се появява във всички етологични доклади за животински бой. Изправи се на зад­ните си крака, надуй тялото си до максималния му размер, ръмжи, вий, пищи, или се свий, отпусни опашката между краката, мъркай, спотайвай се, пълзи и намали телесния си размер. Това са сигнали за доминиране и подчинение, общи за игуаната, кучето, птицата и Председателя на борда на директорите на местната банка. Тези реф­лекси изграждат „егото" на Верига II.
а можеш и да го заобиколиш. А пък доминантността не е толкова нагоре-надолу,колкото "Аз имам по-голям"


Цитат
Дясно-ляво е от основно значение за полярността на конструк­цията на телата на повърхността на планетата. Десностранната доминантност и свързаното предпочитание към линейните функции на лявото мозъчно полукълбо определят нормалните ни модели на производство на артефакти и понятийно мислене, т. е. „разума" на третата верига. Следователно не е случайно, че нашата логика (и компютърен дизайн) следва двоичната структура „или-или" на тези вериги.
Нашата логика не следва "или-или",а малко повечко функции.И отново-няма предпочиотание,двете неща работят заедно-иначе никога нямаше да имаме изкуство-а то без лявото полукълбо никога нямаше да се развие...

Цитат
Не е случайно и че нашата геометрия - до миналия век - е била Евклидова. Евклидовата геометрия, Аристотеловата логика и Нютоновата физика са метапрограми, синтезиращи и обобщаващи програмите напред-назад на първия мозък, нагоре-надолу на втория мозък и надясно-наляво на третия мозък.Четвъртият мозък, занимаващ се с предаването на племенната или етническата култура през поколенията, въвежда четвъртото из­мерение - времето
Аристотеловата логика далеч не единствената ползвана. Нютоновата физика е на три-четири века,и в нашият свят е вярна,дори квантовата дерто е толкова шантава тръгва от Нютон.затова ли има племена дето от няколко хиляди години ги има а си нямат понятие за време?
 И къде все пак се намират тея четири мозъка? Или поне къде се разполагат?


Цитат
Тъй като всяка една от тези тунелни реалности се състои от биохимично запечатване  или  матрици в нервната система, всяка от тях е специфично задействана от невротрансмитери и други вещества. 
Всяко едно активиране на невронна верига става с невротрансмитери,не само изброените "тунелни реалности"

ЗА сега толкова.Ако съм ви интересен кажете и ще допиша,ако пък съм ви досаден ще замълча.. :)
« Последна редакция: Юни 20, 2007, 09:56:19 am от Gil-Galadh »
-Какво е дзен?  -Fire-water burn на Bloodhound gang chigot.blogspot.

Неактивен Alien

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 6 658
 • WATCHER
Re: Тунели на реалността и запечатване
« Отговор #4 -: Юни 20, 2007, 15:57:50 pm »
Gil аз материала го пуснах главно заради втората част с "извънземните вериги" щото ми се стори  много интересно. Не казвам че е вярно но отделни моменти със сигурност имат доста логика  ;) Първата част , която си анализирал беше сложена  с оглед да се запази целостта на текста и като една прелюдия към съществената част  :P Освен това от първата  част съм спестил и някои исторически твърдения за произхода на човека , с които не съм съгласен . Материала е писан преди 30 години все пак. Оттогава някои нещата са се променили в разбиранията. Аз все пак искам дискусията да се  завърже върху втората част, където нещата се доближават повече до езотерика докато в първата е повече психология  ;)

Неактивен Gil-Galadh

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 983
 • V to the A to the D-E-R
  • chigot.blogspot.com
Re: Тунели на реалността и запечатване
« Отговор #5 -: Юни 20, 2007, 16:17:35 pm »
е аз на първата наблегнах щото са ми по-пресни нещата :)
И наистина цялата концепция ми е мнооого странна и отвлечена....понякога си мисля че придават прекалено измислени и сложни атрибути на извънземните,а вкрайан сметка може да не са толкова различни от нас....
-Какво е дзен?  -Fire-water burn на Bloodhound gang chigot.blogspot.

Eon

 • Гост
Re: Тунели на реалността и запечатване
« Отговор #6 -: Юни 21, 2007, 09:56:31 am »
Нали според Холографската вселена функциите на мозъка, спомените и различните действия като виждане, ходене, говор и т.н. са разпръснати из целия мозък.

Сега тука излиза че за сексуалността отговаря една част, за ходенето друга, за говоренето трета и т.н.

И това ако не е противоречие.  ;D :P

Неактивен Alien

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 6 658
 • WATCHER
Re: Тунели на реалността и запечатване
« Отговор #7 -: Юни 21, 2007, 16:15:58 pm »
Нали според Холографската вселена функциите на мозъка, спомените и различните действия като виждане, ходене, говор и т.н. са разпръснати из целия мозък.

Сега тука излиза че за сексуалността отговаря една част, за ходенето друга, за говоренето трета и т.н.

И това ако не е противоречие.  ;D :P

Дай ми конкретен цитат, щото в материала се говори за вериги.

Eon

 • Гост
Re: Тунели на реалността и запечатване
« Отговор #8 -: Юни 21, 2007, 18:11:29 pm »
Ами като дори и да е верига... Едно е верига, съвсем друго е да е навсякъде. Второ изключва наличието на каквито и да е обособявания на дадени функции на едно физически локализирано място.

Неактивен H.

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 8 652
 • In Lies We Trust...
Re: Тунели на реалността и запечатване
« Отговор #9 -: Юни 26, 2007, 01:24:55 am »
Още по темата.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27