Автор Тема: Сахаджа йога – още едно превъплъщение на дявола  (Прочетена 5297 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

firma

 • Гост
Сахаджа йога – още едно превъплъщение на Дявола

Сахаджа йога е типичен пример за тоталитарна секта. В нея се изисква пълно подчинение на основателката: “Религиозно задължение е непременно да ме слушате, каквото и да кажа”, “Вие трябва да ми се покорявате, като оставите всичко”, “Не задавайте въпроси и не разсъждавайте. Значението на пълната свобода се състои в това да се покорявате. Това е пълната свобода. Вашият гуру заема неизразимо високо положение и вие сте длъжни да го поставяте по-високо от когото и да е било”. Изтъква се, че главното условие за успеха на последователите е доставянето на удоволствие на гуруто.

 

Йога е древна източна религиозна практика, широко разпространена не само в своята родина – Индия, но през последните 40 години и по целия свят. Тя включва физически упражнения (асани), очиствания и медитация. Сахаджа йога е една от най-новите разновидности на йога.
Основателка на сектата е Шри Матаджи Нирмала Деви. Наричат я още “Великата Майка”. Тя е родена на 21 март 1923 г. в гр. Чиндуара (Централна Индия) в протестантско семейство, което принадлежи към кастата на брахманите. Учи медицина. Съпругът й Шривастава, за когото се омъжва през 1947 г. е Генерален секретар на Международната организация за корабоплаване към ООН със седалище в Лондон. Нирмала има две дъщери и четири внуци. През 1970 г. тя става гуру и предлага на своите последователи създадената от нея синкретична религиозна система, наречена Сахаджа йога. Сахаджа означава "спонтанен", а йога  - "единение".
През 1972 г. Нирмала отива в САЩ и се опитва да разпространява своето учение, но без особен успех. Тогава се преселва в Англия, а след това започва да обикаля света и да проповядва идеите си. Досега е посетила над 75 страни. Нирмала говори на последователите си, че трябва да бъдат горди, тъй като принадлежат към “великата истинска религия”. Тя обявява всички религиозни лидери за демони (ракшаса). Към последните тя причислява и православните сърби, които според нея трябва да бъдат унищожени. Когато основава собствена религия, Нирмала добавя към името си следните богохулни титли: “Нейно Светейшество”, “Шри Матаджи” (Господарката Майка), “Деви” (Богиня).
Централната идея в учението й е, че начинът на спонтанен съюз на човека  с божественото се крие в самия него и той може да го открие и използва с помощта на Шри Матаджи. В основата на гръбначния стълб, в триъгълната кост, се намира предполагаема искрица божествена енергия, наречена “кундалини”. Тази кост е свещена и милиони хора са посветили живота си, за да намерят начин за събуждането на енергията в нея. За целта в миналото са използвани лишения, аскетизъм, себеотричане. Твърди се, че сега това става за минути благодарение на Сахаджа йога. Постига се както чрез личен контакт с Нирмала, така и в отсъствието й, ако обучаваният застане пред нейната снимка с отворени длани и медитира. Тогава в него се събужда “кундалини”. Тя се изкачва по централния енергиен канал, пронизва всяка от седемте “чакри”, разположени в него, и излиза през фонтанелата на върха на главата като фонтан от “хладни вибрации”.
Нирмала предявява богохулната претенция, че е Учител и Месия, който ще спаси човечеството. Тя твърди, че всички богове и богини възложили това дело на нея. Категорична е, че всички, които не станат сахаджа йоги, “ще бъдат осъдени и ще загинат”. Спасението е възможно единствено в сектата. Само учението, което тя предлага е абсолютно положително и спасително и благодарение на него хората могат да бъдат безусловно добри и истински вярващи: “Сахаджа йога е единственият спасителен път”.
По време на посвещението, което Махаджи нарича “реализация”, присъстващите чувстват силна горещина, главоболие и даже нерядко получават припадъци. Реализацията, т.е. посвещението, може да се извършва и от учениците на Нирмала, които са преминали специална подготовка в нейната секта. Посвещение може да се получи и чрез нейната фотография, пред която се поставят запалени свещи. Кандидатите за посвещение сядат срещу нея, като я съзерцават. На новопостъпилите в сектата се обещава лечение на неизлечими болести. Нирмала твърди, че сахаджистите са излекували хора, болни от СПИН. Сеансите, които се провеждат в сектата, оказват особено психическо въздействие върху присъстващите, като чрез различни методи и средства се прокарват внушения на подсъзнателно ниво.
В резултат на това сектантите имат силно отрицателно отношение към своите роднини, които не са привърженици на Сахаджа йога. В новосибирската област са извършени две престъпления от членове на сектата. Една жена убива своята собствена дъщеря в състояние на транс. По време на съдебното дело тя заявява: “Това, което беше за мен скъпо, аз го пренесох в жертва на Майката”. През 1996 г. също в Новосибирск друга жена в състояние на умопомрачение нанася два смъртоносни удара по главата на мъжа си с брадва. Оказва се, че е психически болна, тъй като по-рано е включена в група на сахаджисти.
По отношение на заболяванията и тяхното медицинско лечение Нирмала проявявала забележително невежество. Така например тя смята, че “причината за болестта, наречена СПИН, е централното сърце.” Лечението на стенокардия изисква да се произнася следните мантри: “Майко, ти си моята семенна мантра. Ти си мантрата”, “Аз не съм съвсем виновен”, “Очиствайте лявата страна със светлина и огън.” Шри Матаджи препоръчвала своите портрети като единствено лекарство за всички болести: “Съветвам Ви да използвате само моите фотографии, тогава Вие ще имате повече сахаджа йоги и по-малко болни хора”.
Проповедите на Нирмала изобилстват с изказвания за превъзходството на всичко индийско: “Трябва да се отбележи, че мнозинството индийци са много мъдри хора. Ако всички знания произлизат от Изтока, то мъдрите хора разбират, че знанията са божествени.”
За да придобие популярност и да спечели привърженици, основателката на сектата подчертава, че нейните методи не изискват особени усилия. Човек може да стана последовател на Сахаджа йога без всякакви жертви, покаяние или пост. Не е необходимо да се изучават свещени книги, да се слушат проповеди, да се раздава милостиня и да се проявява някаква инициатива.
Сахаджа йога е типичен пример за тоталитарна секта. В нея се изисква пълно подчинение на основателката: “Религиозно задължение е непременно да ме слушате, каквото и да кажа”, “Вие трябва да ми се покорявате, като оставите всичко”, “Не задавайте въпроси и не разсъждавайте. Значението на пълната свобода се състои в това да се покорявате. Това е пълната свобода. Вашият гуру заема неизразимо високо положение и вие сте длъжни да го поставяте по-високо от когото и да е било”. Изтъква се, че главното условие за успеха на последователите е доставянето на удоволствие на гуруто: “Ако аз получавам удоволствие, това означава, че сте си изпълнили задачата.”
За разпространението на своето учение Нирмала апелира към последователите си да пишат книги, да организират срещи и семинари, и да разпространяват учението й във всяка сфера на живота. Тя ги призовава да проявяват мисионерска активност: “Умолявам Ви, срещайте се с хората, поканвайте своите роднини, съседите си и всички.”
Почитта към Матаджи е свързана с подробно разработени обреди, които изпълняват нейните последователи. Всеки сахаджист е задължен да извършва ежедневна медитация и да посещава неделните утринни събрания. По време на тези сбирки се извършват молитви, песнопения, ритуално измиване на изображението на Шри Матаджи и беззвучна медитация. Като се покланят на фотографията на Нирмала, сектантите отправят многобройни молитви към нея. Техните текстове фигурират в литературата, която разпространява сектата. В тях многократно се споменава името на Шри Матаджи, към което са прибавени и разни епитети. Смята се, че името на “Майката” притежава могъща сила. В ритуалната практика на сектата се произнасят и кратки молитви-заклинания, написани на санскрит под формата на мантри. След това сектантите сядат на обща трапеза. Изпълняват се и различни окултни практики и обряди, някои от които са безсмислени като например всекидневно потапяне на краката в солена вода.
За вярванията и обредите на другите религии Шри Матаджи се изказва с квалификации от рода на “глупости”, “абсурдни неща” и пр. Ненавистта й към християнството проличава от нейния призив към последователите да забравят всички многобройни изисквания и условности, наложени от християнската Църква. Относно личността на Господ Иисус Христос Нирмала изказва различни, често противоречиви мнения. Кощунствено за християнското съзнание звучи следното изказване: “Христос съм аз, която сега седи пред вас”. Понякога тя Го отъждествява с бог Вишну или със сина на Вишну, а в други случаи твърди, че Иисус е Неин Син (!).
Въз основа на тези характеристики Сахаджа йога с основание може да бъде причислена към групите от движението Ню ейдж. В потвърждение на това може да се изтъкне фактът, че последователите на сектата използват термините на това движение, например “епохата на Водолея”, “чайтаня" (вибрации) и други.
На Нирмала са непосредствено подчинени назначените от нея “международни водачи”, а на тях на свой ред са подчинени лидерите на местните структури на сектата. На своите ученици тя казва: “Трябва да знаете, че връзката ми с вас е вашият водач. Не го критикувайте. Не използвайте ума си за критика. Да не се критикува, а да се одобрява.” Съставеният от нея “Протокол” регламентира отношенията на обикновените сахаджисти към водачите и на самите водачи помежду им. Като тоталитарен гуру Нирмала изисква безусловно подчинение, като декларира, че методът има второстепенна роля, а същността е самата тя: “Вие сте длъжни изцяло да посветите на мене, не на всяка Сахаджа йога, а на мене. А Сахаджа йога е само една от моите прояви”.
Основателката е напълно доволна от дейността на своята секта: “Аз нищо не правя и съм най-мързеливият човек, когото можете да си представите. За мен работи съвършена организация и няма за какво да се безпокоя.” Тя поучава, че колективността е единственият метод, чрез който човек може да се очисти духовно. Общността на сахаджистите е призвана да бъде монолитна и сплотена. Насърчава се доносничеството: “Колективът да не позволява на никой от членовете да застават един против друг или против водача си, но международният водач може да бъде информиран пряко. Нищо да не се премълчава и да не се държи в тайна. Колективът да не допуска сформирането на група на каквато и да е основа.” Нирмала предупреждава още: “Всеки, който се опитва да създава интриги, си нанася непоправима вреда. Аз зная всичко, каквото правите, зная всичко за вас.”
Съмняващите се и непокорните са принуждавани да напуснат сектата. Нирмала внушава на последователите си, че всеки, който напусне, го очакват “нещастни случаи, болести и други.” Така тя култивира у тях страх, който би ги възпрял да се върнат към нормален начин на живот.
В обществото на Сахаджа йога е застъпено ограничение по отношение количеството на храната и съня. Това се смята за признак на преданост към “Майката”: “Когато станахте предани, вие не бяхте яли много. В предаността се забравя за храната, няма да помните къде и как сте спали.”
Подобно на Муун, Нирмала е привърженичка на “интернационалните бракове”. На желаещите да встъпят в брак тя посочва по свое усмотрение тяхната половинка. Подбраните от нея брачни двойки участват в обща сватба. По време на сватбената церемония младоженците дават специални обети с думите: “Ние ще й принесем всичко – своето здраве, богатство, разум, сърце. Ще се трудим за разпространението и развитието на Сахаджа Йога. Ще възпитаваме нашите деца в духа на Сахаджа Йога и смятаме това за наш дълг.” Най-преданите ученици на Шри Матаджи живеят в специално устроени селища. Останалите са длъжни да й правят подаръци и да финансират многобройните й пътувания, разкошния живот, изпълнението на международните й проекти и закупуването на недвижими имоти.
За известно време през 90-те години на ХХ в. тя живее в подарен замък в Италия. В Англия й принадлежи голяма къща близо до Кеймбридж. Приходи на сектата носи продажбата на печатни издания, аудио и видеокасети с записи на проповедите й, картички с текстове на сахаджистки песни и стихове. В същото време Нирмала непрекъснато изобличава другите гуру, които измъкват пари от собствените си последователи.
Освен това, Шри Матаджи лично контролира финансите на Сахаджа йога. Както и в другите тоталитарни секти, и в тази съществува строга цензура на информацията. Наложена е забрана за четене на печата: “Вестникът е най-зловещото нещо, което можем да си представим. Защо да четем сутрин вестник? Вестникарите не желаят да публикуват нищо добро, нищо не искат да пишат за Сахаджа Йога.”
Колкото повече човек е по-предан на движението, толкова повече се увеличава неговата зависимост от сектата и желанията на Матаджи. Такива последователи изцяло се откъсват от предишната си среда, напускат жените си, а понякога изоставят и своите деца. Голямо внимание се отделя на привличането на бременни жени, тъй като се смята, че децата, които ще се родят от тях, ще бъдат вече “просветлени”. Тези деца често се изпращат от своите родители в селища на Сахаджа йога, които се намират в други страни. През 1998 г. едно момче от Холандия е отведено от майка му в ашрама на сектата в Маляно Сабино (Италия) и му е забранено да се среща с баща си. Апелационният съд в Антверпен решава, че “интересите на детето са по-важни от интересите на майката” и нарежда детето да бъде върнато на бащата. Друг подобен случай става достояние на обществеността благодарение на френския печат. През април 1990 г. френско семейство изпраща своя малолетен син Жан в непалския интернат “Международна обществена Сахаджа школа.” Родителите живеят в сектантско селище в Бретан. Жан пише писмо до баба си и дядо си, в което се оплаква, че боледува, че му е студено и че го заставят да медитира по няколко пъти на ден. Дядото и бабата подават иск, за да бъдат лишени от родителски права дъщеря им и нейният съпруг. Детето е върнато във Франция, а родителите са осъдени на три месеца затвор. Те не се съобразяват с присъдата и избягват в Англия, като отвличат със себе си Жан и сестра му.
От главните си центрове в Ню Делхи и Лондон сектата се разпространява през 80-те и 90-те години на ХХ в. в 65 страни на света, включително в Индия, Австралия, Франция, САЩ, Канада, Швейцария, Австрия, Холандия, Германия, Китай, Румъния и др. Италианското правителство обявява Нирмала през 1986 г. за “личност на годината”. Тя е открила няколко псевдо-медицински заведения, в които са практикува Сахаджа йога: медицински център за лечение и изследвания в Мумбай (Бомбай), международен изследователски център на рака в същия град, международна музикална школа в Нагпур и благотворителен дом за бедни в Делхи.
През 1996 г. министърът на културата и министърът на здравеопазването и спорта на Китай започват да лобират активно за интересите на сектата, но най-значителни успехи по сведения на самите сахаджисти те отбелязват в Колумбия, България и Русия. Страните от Източна Европа са посетени за първи път от Нирмала през 1989 г. В днешно време в самата Индия активистите на движението наброяват около 2000 души, а извън тази страна живеят още около 3000 последователи.
Значителна част от тях са в Русия, където имат центрове в Москва, Санкт Петербург, Новосибирск, Воронеж и десетки други градове. Нирмала с редица хитрости и машинации е обявена през 1993 г. за почетен член на Президиума на Петровската академия на науките и изкуствата. В Санкт Петербург сектата е регистрирана през 1996 г. Учението й има най-много последователи във факултета по психология на Санктпетербургския държавен университет. На територията на Русия тя си позволява да разпространява чудовищната лъжа, че за своята дейност имала благословение от руския патриарх Алексий II и митрополит Йоан. Пресслужбата на Санктпетербургската епархия оповергава тази лъжа. Сектата успява да проникне в руските трудово-изправителни училища, диспансерите за наркозависими, научно-изследователските институти, университетите и училищата. Филиали на сектата се регистрират под прикритието на благотворителни обществени организации. Рускоезичните печатни издания на сектата изобилстват със снимки на църкви и Богородични икони, като много често Нирмала се изобразява като Богородица. Неслучайно през 1998 г. депутатът от Думата Нина Кривелская в своя доклад "Религиозната експансия против Русия" нарича Сахаджа йога "една от най-разрушителните по отношение на семействата на адептите религиозни организации".
Сахаджистите поддържат активни връзки и с различни движения в Русия, които популяризират славянското езичество. През април 1996 г. в Киев е организирана среща на псевдоизточните секти, в която вземат участие представители на: Сахаджа йога, кришнари, необудисти и др. Но тъй като всички участници са абсолютно уверени в истинността на собствените си учения, всеки един от тях се старае да убеди другите в правотата си.
Сахаджа йога се появява в България през 1990-1991 г., когато в страната идват нейни емисари и самата Шри Матаджи. Група български студенти са привлечени в курсовете по Сахаджа йога. Те основават сдружение Сахаджа йога и го регистрират в съда. В страната са изградени няколко групи на това сдружение, от които най-голямата е във Варна. През 1994 г. Сахаджа йога не получава регистрация от Министерския съвет и прекратява официалната си дейност в България. Въпреки това, основателката на сектата идва в България почти всяка година, за да изнася лекции и да вербува нови наивници. В момента Сахаджа йога има представители в 20 български града.
« Последна редакция: Април 07, 2006, 23:27:51 pm от Horus »

Неактивен Gil-Galadh

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 983
 • V to the A to the D-E-R
  • chigot.blogspot.com
Тея сахаджистите са много забавни,почти като автора на статията.
Все пак малко тъпо е да критикуваш нечие вярване за неща,които присъстват в собствената ти религия
-Какво е дзен?  -Fire-water burn на Bloodhound gang chigot.blogspot.

firma

 • Гост
Тея сахаджистите са много забавни,почти като автора на статията.
Все пак малко тъпо е да критикуваш нечие вярване за неща,които присъстват в собствената ти религия

Ти да нямаш нещо общо със Сахаджа йога.

Неактивен Gil-Galadh

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 983
 • V to the A to the D-E-R
  • chigot.blogspot.com
За късмет не
-Какво е дзен?  -Fire-water burn на Bloodhound gang chigot.blogspot.

firma

 • Гост
За късмет не

Никога не е късно. ;D

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27