Автор Тема: Инструментална база и тактическа организация  (Прочетена 8203 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен File099

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 143
 • Търсач на НЛО
Инструментална база за наблюдение на НЛО

-Бинокли-
Сeлекцията на арсенал от годни оптически прибори за детайлно наблюдение на различните обекти в небето съвсем не е лесна и елементарна задача. Тъй като съвсем не става въпрос за традиционна астрономия, то логично е подборът на оптични инструменти да изхожда от съвсем различни принципни положения касаещи най-вече интердисциплинарни знания. В skywatch-а трябва да се използват висококачествени и най-вече компактни оптически устройства, с които наблюдателя да постигне максимална степен на оперативност както в случай на инцидентна поява на НЛО, така и по време работата с тях при системните наблюдения. Принципно в skywatch-инга двата основни оптически прибора, които се използват са обикновеният призмен бинокъл и зрителната тръба. Съществуват мнения, които все още не са прераснали в спорове, че като трети основен прибор трябва да се използва и дигитална камера, но аз лично съм противник на този възглед и малко по-надолу ще уточня защо. Целесъобразно е биноклите, които следва да се използват да са призмени с централно фокусиране на картината поради по-широко зрително поле, което захващат и поради по-бързото си и лесно фокусиране върху целта. В реда на мисли прекалено мощните бинокли съвсем не са препоръчителни най-вече поради тактически съображения като задължителната нужда от тринога, тесният захват на зрителното поле, трудността при работа с тях и относително високата им цена. С оглед предмета на дейността(научно изследване на НЛО) и метода(системни оптически наблюдения) и спецификата на функцията, която трябва да изпълнява бинокъла по максимален захват на зрително поле при отлично обезпечен образ най-целесъобразно е експлоатацията на бинокли със средни технически характеристики като БПЦ 7х50 и БПЦ 10х50. Произведените в Загорският оптико-механически завод край Москва, тези оптични прибори дават изключително ясен и качествен обзор, имат няколко пъти по-дълъг експлоатационен ресурс от западните си аналози на 3,5 пъти по-ниска себестойност и представляват може би най-добрите приближаващи наблюдателни бинокулярни средства за начинаещият спотър. Двата бинокъла БПЦ 7х50 и 10х50 могат да се намерят в почти всеки сериозен оръжеен магазин, покупката им обаче следва да се извършва със специалист поради известният риск от продажба с дефекти като не успоредност на двете тръби или невидими на пръв поглед проблеми с оптиката като фини издрасквания при неправилна поддръжка. Цената и на двата модела варира между 100 и 120 ЛВ.

-Зрителни тръби-
Главното изискване към зрителните тръби стой на точно на обратното принципно положение, според което приоритет се дава на мощността на прибора за сметка на неговата светлосила и широъгълност на захвата, тъй като функциите, които изпълняват по време на наблюденията са коренно различни. Диаметърът на обективната събирателна леща на зрителната тръба има основно значение в това отношение, тъй като тя изпълнява основната функция по събирането на максимално количество светлина. С оглед минималните увеличителни величини, които следва да превишават в пъти тези на биноклите, диаметърът на използваните в наблюденията зрителни тръби би следвало да бъде минимум 70-80мм, при изработката на оптиката от качествени материали такава арпертура е напълно достатъчна да обезпечи 50-60х увеличение при отличен образ и разумна светлосила за добро очертание на наблюдаваните обекти. Използването на тринога при този клас оптически инструменти, особено с оглед тяхната увеличителна сила и целите, за които се използват е задължително. Чудесен пример в това отношение е изделието на Казанският оптико-механически завод ЗРТ 457, което е с технически характеристики 30-60х70мм или регулируемо увеличение от 30 или 60 пъти на 70мм обективна леща. Съществен недостатък обаче е липсата на фотоапарат, видео камера или поне фото/видео адаптер, което почти обезсмисля използването на тръбата за целите на skywatch-а, тъй като не може да се изготвят фотодокументи. Заводската цена на зрителната тръба ЗРТ 457 е едва 95 USD, а в българските оръжейни магазини може да се поръча за 165 USD. Изделие със сравнително сходни характеристики 40 пъти увеличение на 80 мм обектив е зрителната тръба на фирмата Астел, която се продава с конструктивно инсталирана видеокамера, с която могат да се заснемат наблюдаваните обекти. Базовата й цена от 450 USD ще скочи поне до 700 USD при евентуален внос в България на база митни сборове и такси за пренос. За сметка на това тя може би представлява едно от много добрите оптични изделия за адекватна реакция в случай поява на НЛО. Третият вариант е модификацията на телеобектив в пълноценна зрителна тръба с високи мощностни характеристики, телеобективите аналогично на телескопите биват рефракторни(система от лещи) и рефлекторни(вдлъбнато огледало). Терминологичното съкращение на рефлекторните телеобективи е МТО и тяхната пазарна цена е в пъти по-ниска от цената на рефлекторен телескоп с аналогични характеристики, което обуславя икономическата целесъобразност на такава покупка. Модификацията на телеобектив в пълноценен телескоп се извършва на базата използване оптичните елементи от други прибори(например далекоглед 20х50) и в зависимост от параметрите на модифицираният прибор може да се постигне качествено увеличение 65-80 пъти. Съвкупната цена на модифициран в телескоп телеобектив в зависимост от цената на отделните му елементи варира между 200 и 400 ЛВ.

-Бинокли със стабилизиран образ-

Интерес представляват и биноклите със стабилизиран образ, те представляват своеобразен връх в приборостроенето и символизират авангардът на портативните наблюдателни средства. Съществуват генерално две системи за изправяне на образът, който при увеличения над 12х пъти започва да трепти пред очите на наблюдателя следствие трептенията на ръцете му, първата система която се използва в оптико-механическите заводи на територията на руската федерация са базирани на принципът на монтиран в изключително сложен оптичен механизъм жироскоп, който не позволява никакви даже ни най-малки трептения на картината. Загорският оптико-механически завод предлага два модела бинокли със стабилизиран образ, като по-мощният дава увеличение 20 пъти на 50мм обективи. Бинокъл със стабилизиран образ даващ увеличение над 12х пъти е безценно средство в случай на инцидентно наблюдение от всякакъв характер, особено когато то се случва много бързо и наблюдателят е развълнуван от събитията, за да може в афектирано състояние да получи стабилизиран образ с нормален бинокъл при по-голямо увеличение. Базовата цената на такова изключително устройство може да стигне хиляди долари. Американската система прилагана в биноклите със стабилизиран образ вместо жироскоп използва специален процесор в оптико-електронният преобразовател, който извърша работата по неутрализиране на трептенията, в личният Web на "прихващачът" Стив Хаусер посещавал и заснемал Ареа 51(http://www.desertsecrets.com) се дават общи данни относно 50х кратен бинокъл със стабилизиран образ, базовата цена на такова уникално оптично изделие може да гони и 10 000 USD, което прави целесъобразността му под въпрос.

Тактическа организация

-Наблюдателна тактика-
Тук следва подробно да се уточни основният принцип на универсалната според мен тактика на наблюдението, до която както виждам са достигнали напълно самостоятелно на базата на наблюдателната си практика и чистата логика и други хора сериозно занимаващи се със skywatch, което успях да разбера само и благодарение на интернет. Основният принцип в тактиката на наблюденията трябва да бъде диференцираният подход, при който единият наблюдател държи небето под внимание с просто око и широкоъгълен бинокъл примерно 7х50 или 11х80, а другият е в готовност с мощна зрителна тръба например 80х120 съоръжена с фотоапарат или видеокамера по възможност аналогова с оглед по-трудната технология на фалшифициране на снимки отколкото при дигиталната техника и респективно драстично съкратеният доказателствен път на евентуалната експертиза. Въпросната наблюдателна тактика, до която аз лично съм достигнал през годините наблюдения и която считам за универсална може да се провежда и от един единствен наблюдател, стига той да успее да изпълни и двете функции по засичането с просто око, проверката през бинокъл, захващането през мощна зрителна тръба(над 60Х) и заснемането на обекта. Следователно универсалната наблюдателна тактика на skywatch-а е на базата на диференцираният технически подход между широкоъгълен бинокъл или бинокъл инсталиран на тринога, мощна зрителна тръба или рефракторен телескоп задължително инсталирани на стойка с възможност за заснемане на движещи се обекти, използвани в точно определената последователност на действията включваща засичането с просто око на предполагаемият НЛО, проверката на обекта през бинокъл с цел установяването на конвенционални параметри като конструкция на самолет, бордни светлини, захващането на потенциалният НЛО през мощната зрителна тръба или телескоп, детайлното наблюдение на обекта и неговото задължително заснемане, на базата на което ще се правят сравнителни и аналитични анализи при успешно проявяване на фотодокументите. След края на наблюдението задължително се изготвя протокол съдържащ основните реквизити - дата, време, място, данни за използваните прибори, външни условия, смушения, забележки, резултат. В последният реквизит трябва да се впишат и свидетелските показания, каквито е изключително препоръчително да има.

-Наблюдателни зони-

Skywatch-а далеч не е астрономия и за успешни наблюдения следва да се имат предвид не малко съществени особености. Макар и системни, наблюденията провеждани в и около градски зони са почти лишени от реален смисъл. Могат да минат много години преди истински успех, а в повечето случай той изобщо не се случва или се оказва в крайна сметка нелепа грешка, въпреки многобройните ежедневни рапорти за наблюдения на НЛО по цял свят, 95% от които представляват глупави недоразумения на некомпетентни наблюдатели. Поради тази причина смисъл да се провеждат системни наблюдения с оптични прибори с цел засичане и заснемане на НЛО има единствено ако те се организират в зони, за които съществуват сигурни данни, че са често посещавани от НЛО и са класифицирани като аномални. Доколкото знам има три такива района в България - първата се намира при село Ключ на южната граница, втората аномална зона се намира в средногорието, а трета е територията около Боровец. Провеждането на системни наблюдения по тези места е напълно равносилно на метеорните експедиции, които всяка година организират астрономите и изисква сравнително сходна транспортна и полева организация.

-Кооперативни наблюдения-

Кооперативните наблюдения по своето същество представляват предварително организирано наблюдателно мероприятие на колектив от наблюдатели(повече от двама), които се намират на известно разстояние помежду си върху една или няколко отделни наблюдавани зони като всеки отговоря за цялата наблюдавана зона или само за свой парциален сектор на принципът на координацията и субординацията. Зоната на колективното наблюдение може да бъде една цяла или разпръсната по отделни сектори(градове, държави, континенти) като в първият случай наблюдателите могат да водят наблюдението глобално или парциално, а във вторият случай само парциално освен ако не бъдат координирани в реално време. Параметрите на наблюдателните зони изхождат от географските им координати и зависи както от геометричната конфигурация между отделните наблюдателни звена, така и от взаимното им отдалечение. В този смисъл наблюдателна зона може да бъде установена в периметъра на гангломерат, държава, континтент или по цялото земно кълбо стига наблюдението да се провежда в еднакво време и звената да бъдат предварително субординирани. Почти винаги заявки за такива колективни интернационални наблюдения се правят по интернет но практически задачата се усложнява от огромните разлики в компетентността и екипировката на отделните ентусиасти.
« Последна редакция: Май 24, 2007, 19:12:14 pm от H. »

Неактивен Gil-Galadh

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 983
 • V to the A to the D-E-R
  • chigot.blogspot.com
добре добре. Готини неща пускаш
-Какво е дзен?  -Fire-water burn на Bloodhound gang chigot.blogspot.

Неактивен File099

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 143
 • Търсач на НЛО
добре добре. Готини неща пускаш

Специално тази тема е писана през есента на 2003та година и отрязава тогавашните ми вече универсални виждания относно методиката за засичане и наблюдение на НЛО.

Неактивен H.

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 8 658
 • In Lies We Trust...
Веднъж щях да я копирам мисля от dir.bg :) Радвам се че си я пусна ти :) Поздрави :D

Неактивен File099

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 143
 • Търсач на НЛО
Инструментална база&Тактическа организация 2
« Отговор #4 -: Август 10, 2008, 23:43:58 pm »

-Бинокли от оптично стъкло-

Бинокъла е помощно средство за наблюдение на небето. Предимството му се изразява в по-големият зрителен обзор, по-голямата светлосила и по-голямото удобство при провеждане на наблюдението. Бинокъла намира приложение в по-голяма степен при нощните наблюдения отколкото при дневните именно поради по-големият зрителен обзор и светлосилата си. Бинокъла е идеалното средство за нощно наблюдение на самолети, изкуствени спътници и правилната им идентификация. Бинокъла трябва да се вписва в определени технически параметри за да отговоря на нуждите на полевата уфология балансирани между наблюдателен обзор, светлосила, мощност, увеличение на прибора, качество на изображението и тегло. Предимство имат биноклите изработени от оптично стъкло и метал поради повишеното качество на изображението и задължителната им здравина. Биноклите изработени от оптично стъкло и с метална конструкция на тялото имат по-продължителен живот отколкото полимерните им аналози. Идеалното увеличение на бинокъл за провеждане на сериозно наблюдение е 20х. Най-удачният модел за провеждане на дневни и нощни наблюдения с цел засичане и наблюдение на НЛО е руският бинокъл Tento(made in USSR)/Kronos(made in Russia) БПЦ 20х60. Оптиката е изработена от висококачествено оптично стъкло обезпечаващо много добро изображение. Конструкцията на прибора е от алуминий надеждна и доказана във времето. Цената на един нов Kronos БПЦ 20х60 е 375 лева и доставката в България се извършва от Александър Павлов/гсм 0888982658/. Съответно на пазара в центъра на София на площад “Александър Невски” може да се намери на старо старият съветски вариант Tento БПЦ 20х60 на цена 200 лева. Теглото на бинокъла е едва 1280 грама и не представлява проблем да се държи на ръце без нуждата от тринога.


-Бинокли от полимер-

Биноклите изработени от полимери и с полимерна оптика не се отличават с такава здравина и надеждност като тези изработени от оптично стъкло и с метална конструкция. Изображението им не е по-добро от тези изработени от оптично стъкло и метал поради полимерната оптика, но за сметка на това механиката им е по-фино изработена което парира всякакви размазвания.Китайската фирма Celestron предлага няколко модела Skymaster внасяни от Астроном ЕООД http://www.astronom-bg.com/oscommerce/catalog/index.php/language/BG. Биноклите се отличават с много добро изображение. За целите на полевата уфология са препоръчителни Celestron Skymaster 15x70 и особено Celestron Skymaster 20x80. Биноклите са изцяло изработени от полимер с изключително чувствителна към механични въздействия полимерна оптика. Механиката им е направена идеално без никакви изкривявания и дефекти на изображението което е изключително важно при наблюдението на малки обекти и правилното им виждане. Внимание заслужава и изделието на Telescop Service Triplet 20x80 който притежава трети елемент в обективните си лещи който предоставя изключително изчистено изображение. Бинокъла има метален винт между двата тубуса с резба за поставяне на тринога. Въпреки това е препоръчително и възможно да се използва ръчно без намесата на тринога с оглед по-бързата реакция и освободеното му движение към подвижните цели в небето. Огромните 80 мм обективи обезпечават 4 мм изходен лъч който гарантира засичането и най-трудно забележимите обекти в нощното небе. Цената на бинокъла е 358 лева. Теглото е 2 400 грама.-Зрителни тръби-

Най-добрата зрителна тръба за наблюдение на НЛО е руската ЗРТ 457 М 30-60х70. Увеличението е регулируемо 30х или 60х. На 30х е най-удачно да се използва през нощта поради по-големият изходен лъч на светлината и от там повишената осветеност на наблюдаваните обекти. Шейсет кратното увеличение е препоръчително за дневните наблюдения когато се гледат самолети. Ръчното наблюдение с този прибор без използването на тринога е изключено. Триногата е регулируема и най-удобно е да се постави на перваз на прозорец.  ЗРТ 457 М е компактна зрителна тръба, съхраняване се в кобур, тежи само 1200 грама без триногата и предоставя силно 60х увеличение което приближава разстояние от 1 километър на 16,6 метра. Увеличението от 60х е достатъчно за правилната идентификация на всеки един самолет в радиус от около 200 километра. На 60х увеличение чете безпроблемно номер на автомобил на дистанция от порядъка на 2400 метра. Резолюцията й е изключително висока от порядъка на 1,8 ъглови секунди което обезпечава изключително детайлно изображение над наблюдаваният обект, различаване на отделните му детайли като тяло, прозорци, крила, двигатели, надписи. Тръбата е годна за провеждането на астрономически наблюдения като с нея може да се наблюдават фазата на Венера, пръстените на Сатурн, облачните линии на Юпитер, множество детайли от повърхността на Луната. В България се внася от Александър Павлов. Единствената й забележка е, че не предоставя пълната гама от цветовете на наблюдаваният спектър. Обективът е изработен от полимер. На черния пазар е изключителна рядкост да бъде намерен старият съветски вариант който няма никакви проблеми с цветопредаването, обективът е изработен от висококачествено оптично стъкло и може да се характеризира като пълноценен телескоп. Тъй като триногата се простира на височина от едва 1 метър трябва да се поръча специално ръчно изработена тринога от майстор на по-голяма височина за да може да се провеждат ефективни наблюдения с нея на открити терени. Цената понастоящем на този изключителен прибор е 275 лева.-Провеждане на наблюденията-

Задължително условие за провеждане на наблюденията е наличието на наблюдателна площадка и непрекъснато наблюдение на 100% от небесната полусфера. Практически покрив на блок може да изиграе ролята на такава наблюдателна площадка стига да не се намира в достатъчно осветен район. Изкуствените осветителни тела нощно време пречат особено на наблюдението на слабо забележими обекти. Наблюдателната площадка задължително трябва да покрива 360 градуса наблюдателен обзор за да бъдат видими всички обекти които се движат в небето. Не трябва да има никакви дървета, сгради или хълмове които да пречат на пълният наблюдателен обзор. Най-добрите наблюдателни площадки се намират в планината където светлините от града не пречат за провеждането на качествено наблюдение и въздухът е по-чист. Принципно трябва да се провеждат поне 2 наблюдения седмично с продължителност минимум 2-3 часа. Плътност от порядъка на 600 наблюдения в период от 7 години гарантират наблюдение на НЛО.
-Дневни наблюдения-

При дневните наблюдения най-удачно е използването на зрителна тръба. Бинокълът е твърде светлосилен и поради тази причина натоварва прекомерно зрението и мозъка. Все пак в реда на мисли бинокъла може да се използва като помощен прибор в дневните наблюдения стига да разликата в силата между него и зрителната тръба да не превишава 1:3 в полза на зрителната тръба. При дневните наблюдения основната задача която трябва да изпълнява наблюдателя е да проверя преминаващите самолети през зрителна тръба и да следи за поява на НЛО. Всеки един видим обект във въздуха трябва да бъде проверен. Продължителността на дневните наблюдения не трябва да бъде по-малко от 2-3 часа. Както дневните така и нощните наблюдения се провеждат при достатъчно чиста от облаци атмосфера като наличието на определена степен на облачност не трябва да се смята за причина за отказ от наблюдение. Достатъчно е да се виждат 70% от небето за да се стигне до провеждане на наблюдение. Препоръчително е използването на поляризирани очила тъй като се счита, че електромагнитното поле около НЛО се вижда през тях.-Нощни наблюдения-

За разлика от дневните наблюдение при нощните наблюдения е препоръчително да се използва достатъчно светлосилен и обзорен бинокъл като водещ наблюдението прибор. Нощно време обектите на наблюдение са много повече поради наличието на изкуствени спътници някои от които могат да се окажат НЛО. Някои от изкуствените спътници са твърде слабо забележими и поради тази причина светлосилата на бинокъла е от решаващо значение. Нощно време светлосилата и наблюдателният обзор на бинокъла имат много по-решаващо значение отколкото силата на зрителната тръба. Зрителните тръби сами по себе си имат ограничено зрително поле в порядъка на 0,5-1,5 градуса и поради тази причина с тях не може да се проведе мащабно търсене на аномални обекти в нощното небе. В този смисъл използването на бинокъл нощно време е задължително даже и при наличието на достатъчно мощна зрителна тръба. Нощно време освен проверката на самолетите трябва да се извършва щателна проверка на всички сателити тъй като част от НЛО изглеждат точно като изкуствени спътници до моментът в който не се издадат с някоя нетипична маневра като остър завой или внезапно ускорение.


-Заснемане на НЛО-

Традиционните способи за заснемане като камери обикновено не вършат работа тъй като често обектите са твърде слабо забележими и отдалечени на огромно разстояние нощно време понякога на стотици километри в орбита. Камерите се използват тогава когато обектът е достатъчно добре видим и с просто око което се случва изключително рядко. Освен това диаметъра на обективните лещи на повечето камери е едва 30 мм което е крайно недостатъчно за заснемане на НЛО. Поради тази причина НЛО трябва да се заснемат под голямо увеличение поне 40х пъти което се постига посредством използването на комбинация от дигитален фотоапарат и мощна зрителна тръба. Обективът на дигиталният фотоапарат се монтира/залепва от квалифицирано лице на окуляра на зрителната тръба или се изработва специален свързващ елемент така че когато НЛО се появи дигиталният фотоапарат да се монтира към зрителната тръба за да се заснеме. Съществено условие е диаметъра на окуляра на зрителната тръба да съответства на диаметъра на обектива на дигиталният фотоапарат. За съжаление това условие е почти невъзможно за изпълнение поради което снимките се получават значително стеснени. Снимките се изкарват на дискети в цифрово фотостудио и от там се вкарват в специализираните сайтове който поддържат снимков материал(image-shack). От те изключително лесно могат да се вкарват в съответните уфологични форуми.

-Контакти в интернет


Контактите в интернет с уфолози и скайучъри са изключително важни за обмен на информация. Редно е всяко едно наблюдение на НЛО да се докладва поне в три различни уфологични форума посветени на тематиката НЛО и да се праща електронна поща с наблюденията на уфолози от цял свят. Най-ценни са снимките на НЛО които трябва да се пратят на съответните специалисти от RUFORC, BUFORA и MUFON.[email protected]

Неактивен Plutos

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 46
Значи със всеки цифров апарат може да се снима чрез телескоп така ли? :--- Или има някакви изисквания?

Неактивен File099

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 143
 • Търсач на НЛО
Значи със всеки цифров апарат може да се снима чрез телескоп така ли? :--- Или има някакви изисквания?

Не може с всеки цифров апарат да се заснема през телескоп първо защото диаметъра на обектива на апарата почти никога не съответства на диаметъра на окуляра на телескопа и второ някои обективи на цифровите фотоапарати се движат при включването им. Но както е дадена снимката на зрителната тръба Юкон 20-50х50 където се вижда монтиран цифров фотоапарат е явно, че може при определени условия. Много е важно да се подбере цифров фотоапарат с достатъчно малък неподвижен обектив и заедно със зрителната тръба да се дадат на квалифициран майстор който да изроботи свършващ елемент. Също трябва да правите разлика между зрителна тръба и телескоп. Зрителната тръба по принцип е по-малка от телескопа с увелечиние до 60х пъти и в почти 100% от случаите има призмена система. Телескопа няма призмена система и няма право гледане за разлика от зрителната тръба. Поради тази причина според мен телескопите нямат приложение в полевата уфология защото с тях не могат да се проследяват бързо движещи се обекти.Така че е погрешно да се ходи на наблюдение с цел засичане на НЛО с телескоп. Такива наблюдения трябва да се провеждат със зрителни тръби и най-вече руската зрителна тръба ЗРТ 457 М 30-60х70.


 

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27