Автор Тема: За неделимият аспект на Света Троица.ЕНЕРГИЯ.МАТЕРИЯ.СЪЗНАНИЕ  (Прочетена 11957 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен konstantin2007

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 256
                                                               А  Б  С  О  Л  Ю  Т
                                                                                бог
             


 Понятието Бог е доста изопачено в човешките представи да не кажа и инвалидно,не ефективно и остаряло.Под Бог най-често се подразбира няква сила с чисто човешки черти  и характерности.Бог ни създава(ама буквално,хваща и прави всеки един от нас),бог ни отрежда на кой кви карти да се раздадат.Бог ни съди.Бог ни обича.Бог ни наказва.Бог раздава билети за концерти на Мадона.Бог обича"добрите".И прочее идиотизми,които всъщност могат да бъдат много забавни и приемани като хуморески,ако не излизаха от устите на уж разумни хора,хора философи,хора осмеляващи се да претендират за ерудиция и интелект..

               Бог с главно Б,в единственият адекватен смисъл според мен е АБСОЛЮТА.Ето какво казва един приятел за Бог.
" Бог  е  информация,  обърната  навътре,информация  сомоосъзнаваща  се  като  същност.Бог  твори  емпирично  чрез  процеса  мисъл-форма!"
"Абсолютът ,това е нещото,от което всичко тръгва и към което всичко се стреми"
                                                                                 източна философия

Във песъчниката-Света да зърнеш!
Небето в цъфналото цвете!
Безкрая в мрака да обгърнеш!
А вечността в един единствен миг!
                                       У.Блейк
           
         
Абсолютът може да бъде разглеждан едновременно и като"място"и като"състояние" за/на индивидуалното съзнание.И ако мога да придам познати форми и смисъл на Абсолюта,чрез наличният си речников запас,то това е "точката"!Един безкраен океан от"Мрак"/"Нищо",и във "водите" на това"нищо",се ражда Абсолютно Всичко.Светлината.Самият"количествен и качествен"състав на"водите"съдържа в себе си Абсолютният потенциал.Т.е.всички "свойства и характеристики"на светлината,но спящи,латентни,непроявени.Или с други думи,мракът е непроявената светлина.Светлината е топлина.Отсъствието на топлината е студа.Чела съм,че Първоизточника/Абсолюта,това всъщност е зоната на студа.Че колкото"по-близо"сме до"точката"на излъчване,толкова по-студено е.Закона на термодинамиката гласи."Температурата е функция от движението на съставящите дадено тяло микрочастици".Ако информацията в източниците е вярна,то има логика..Защото Абсолюта е в Абсолютен покой.Хармония,Баланс и т.н.Поне така се твърди.А тези понятия говорят за стабилност и своеобразно"отсъствие"на екшън.Няма движение,температура 0.Макар,че според мен,ако следваме моделите на трансформация,спокойно може да заключим,че всъщност този покой е само трансформирано движение.Мисля,че движението в което се намира Абсолюта е с такова темпо,че е до голяма степен е непонятно за нас..Може би примера с въртящата се спица е удачен..Колкото по-бързо се върти,толкова по-неподвижна изглежда от страни.Колкото повече намалява движението,толкова"по-ясно"и видимо за окото става то.Прочее..Термодимичния закон се отнася за материята.Изобщо не съм убедена,че същата логика може да се отнесе към Абсолюта. Гадая си ...Стрелям на посоки,понеже Абсолюта категорично не може да бъде разглеждан като"празнота и нищо"в общоприетият им смисъл.Нито пък като комбинация от"нещо"с"нищо".Често се смята че уравнението е А+Б=на..Х..Това не е така.Абсолюта е 0.Символ на"завършен безкрай".Затворената спирала.Непроявените 1 и 2 .В Абсолюта едното се съдържа в другото,не са две отделни другарчета дето са се обединили.Няма мрака+светлината=Нещо си...А = Б,и Б = А..Или А в същността си е видоизменено Б и обратното!Т.е.1+2=3,не на 0.Така или иначе Абсолюта е предимно"нещо",а не"нищо".
Ето нещо от уикито за черната дупка "Идеята за обекти, чието гравитационно поле е прекалено силно, за да бъдат напуснати от светлината, е обмисляна за пръв път....".
Черната дупка не е нищо друго освен тяло с изключително плътна и компактна маса.Компресия/нагнетеност.Масата/материята както знаем е светлина.
Ето и друго от уикито.."Според класическата обща теория на относителността черните дупки могат да бъдат характеризирани изцяло с три параметъра:"МАСА,МОМЕНТ НА ИМПУЛСА И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗАРЯД"!!!
Е това ако не е триединният модел,здраве му кажи!!!
Масата е на лице.Тъмната материя(която в същината си е компресирана светлина)..
Електрическият заряд олицетворява духа.Проявлението на упражнената вече сила.Само осъзнаването.Безкраен цикличен процес..Неговият"ритъм"..Диханието на Абсолюта..UA..Изобразяване на диханието наподобява графика на вълна!
Да обърнем внимание на фонетиката.И прогресията на звуците!!!

Вижте как започват те!!!

I,затворен звук най-близко  то точка! i.Но звукът I и У са сложени като най-близко една до друга,в една права.Защо?Ами защото е най-естествената прогресия на дуалната изява.Точката се разделя на две противоположности!!!Като не прекъсва връзката между тях!Прочее,не ми се дълбае обаче,чак толкова(може би друг път)но забележете как прогреса на вече зададената дуалност У минава и се транскриптира като като звука за ae,за да премине в а.Спирала.Безкрай.
Но както виждаме,вълната,спиралата се разгъват от точка!Това е ИМПУЛСА!Това мисля е мига на само осъзнаването и неговото проявление!Трепета!Импулс..Аз Съм!В най-общ и най-конкретен смисъл!Т.е.отнася се както и за Цялото така и за Единицата.Нулевият динамис.Мига на"вземане на решение"от Абсолюта..Мига на проявлението на целият осъзнат потенциал.Да бъде или да не бъде?Миг в който"избира"да Бъде,дава именно началният импулс/тласък на всьо и вся.Мига на упражняване на силата..Мига на Монадата!
От мрака се ражда светлината..Това е резултата от компресията/нулевият динамис упражнен от съзнанието.Ако приемем че А=Б и Б=А то значи говорим за едно и също нещо върху което е упражнен,замисъл,,идея,импулс.Мрака не е нищо друго освен компресирана светлина,както и светлината не е друго освен компресиран мрак.Степента на нагнетяване/компресия/динамис/ е разковничето би..Самоосъзнаването на тъмната материя като светлина е процес изразен именно в компресията.Т.е....Все повече осъзнаване на потенциала на Аз-точка.Аз,Аз,Аз,Аз,Аз,свиване,обръщане навътре това същината и приемането осъзнаването на това Аз..Всичко което Съм..Да бъде!Да се прояви!Бум.."Експлозия"..Натрупаното количество,променя качеството,нали?Да бъде Светлина..
Относно тъмна материя/светлина..Въпросът с яйцето и кокошката!!!Кое по-напред?

Диханието на Абсолюта никога не престава.С всяко вдишване се рушат Вселени и с всяко издишване се създават нови.Процесът е безкраен низ от Имплозия(себеосъзнаване)експлозия(себереализация)


Ето и процеса в ноти.

http://en.wikipedia.org/wiki/Clef


Имаме три основни музикални ключа.
1.първи F-  Изобразен като наченка на спирала,но пък и литературното F напомня У-то нали,пак една права с две разклонения,та дори и българското Ф,някак репрезентира тая двойственост.  ;)

2.среден C-изобразява се като вълна!Процесът!Сам по себе си варира в 10 степени!И мисля,че  е най-съществен!

http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_C#Middle_C

3. последен-G,добре познатият ни ключ Сол изобразен като многократно затворена спирала.
 


Трите основни музикални ключа!!Отново троичност!Трите неделими аспекта изобразени в цикъла Точка-идея вихър, Вълна- проекция,процес,Форма-затваряне на процеса!


Точно както при фонетиката.От звука i най-затворения,най-близкия до точка,през U -вълна до а-затворен цикъл!
И тук ще добавя и"ае"просто за да онагледя просецът докато накрая звукът прогресира в затвореното а. Това  е 9!Не случайно графически имат прилика!Бидейки звука е вибрация а не материя,т.е.динамика, за това нямаме статична сфера О.Покой.Баланс.
Налице е "а".
А 9 както ще видим,от своя страна също е Завършеност и Динамика едновременно!Точно като звука"а".И така..ВЕЧЕ Е!Осъзнатият потенциал е"впрегнат"в действие!
От НиЩОТО НеЩОТО вече е на лице!
                                       
                                   
                                          Да Бъде Светлина!

От НиЩото СЪЗНАНИЕТО буквално тъче нишката на НеЩото.Като огромен невидим "сферичен"/действащ във всички всевъзможни посоки/чекрък,разположен в центъра на Океан от безкраен Мрак и Тишина,този чекрък преде Светлината от Тъмнината.

Центъра на тоя чекрък  е АЗ.ТОЧКАТА,ИДЕЯТА!ИМПУЛСА! Извечният неделим АЗ.Този АЗ осъзнал себе си като МРАК/ПОТЕНЦИАЛ/ПАСИВНОСТ, не спира да се осъзнава като АЗ- СВЕТЛИНА/РЕАЛИЗАЦИЯ/АКТИВНОСТ.Това е Процес!Това е звечният динамис.Осъзнаването на Себе Си като Потенциал е движението на чакръка,който не спира да се върти,като трансформира потенциала в реализация.Непрестанно преде нишката от Мрака/неструктурираното.хаотичното,безкрайното/превръщайки я в нишка структурирана и композирана Светлина/задава рамки,норми,край/Всичко проявено има край,само потенциалът,първичното е безкрайно!ИМПУЛСЪТ,ТОЧКАТА/ИДЕЯТА вече е в ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ!
И така Съзнанието което изтъкава нишката на НеЩото от потенциала на НиЩото,едновременно и се явява обединяващ ги компонент.Чекръка който трансформира мрака в светлина.
 

                          Да видим как Светлината се превръща в Материя.МОНАДАТА е най-малката неделима единица(условно завършена точка)съзнание!Това е извечния нерушим АЗ,който без значение на какво дели съзнанието си по пътя на еволюцията си из Мирозданието,не престава да запазва в себе си концепцията за АЗ.Това е цялостен завършен първичен Аз,който е базисен за всичко сътворено,защото Монадата е И най-малката неделима частица материя.Божественият атом,божествената искра!Монадата има три аспекта. МАТЕРИЯ/ЕНЕРГИЯ/СЪЗНАНИЕ-и те са неделими!Светата Троица е Обединена!Това е Божията Искра,отделена от Божието Лоно!Това е Космическият прах на Мирозданието и Абсолютно всичко проявено е изградено от него!Най-малкият градивен Елемент на Мирозданието

Ето нейната графика според Чарлз Ледбитър.

Монадата е изтъкана от 10 нишки!Най-общо казано СФЕРИЧНА ФОРМА!

Както виждаме от графиката,Монадата е композирана от 10 нишки,редуващи се материя-антиматерия.Според науката ако тези два елемента се докоснат,те ще се анихилират на мига.Но от графиката става видно,че не е нужно де изобщо да се докосват.
Нишките са навити в спирала,като общата им форма наподобява човешко сърце!В центъра на това"сърце"те се преплитат в 7 спирали,сформирайки своеобразен вортекс.
Ако хипотетично вземем една нишка и я развием,то тя би образувала идеален кръг.
Всяка една от тези 10 основни нишки(без значение материя или антиматерия!!!) от своя страна е съставена от други 7 нишки.Всяка една от тези 7 пък на свой ред се композира от още 7,и т.н.цели 7 пъти.7х7=49.
Сега..Тук искам да разгледам подробно този момент.Всяка една нишка от най-грубата до на-фината е всъщност навита спирала.Непрекъснат наниз от перлички.Тези перли са сферични единици празнота.Все едно пишете мънички букви О,като не прекъсвате връзката между тях..Тези "О"са сферична празнота.И ако ниЩото е листа хартия,то съзнанието е мастилото! 
И сега..Два основни вида нишки.Антиматерия-материя!Дуалност=Цяло!Е,кое обаче влия на цялото,в случая как така имаме и антиматерия и материя?Отново съзнанието  Е онова ги разединява и обединява.Именно то оказва нужният динамис за да бъде Мрака както и нужният динамис да бъде Светлината!Защото както казах,те са едно и също нещо.И пак съЩото съзнание сформира размера на перличките.Т.е.техният обем.И се получава парадокса за материята,защото в крайна сметка колкото по-голяма е една перличка,толкова повече"ниЩо"се съдържа в нея.

1.Монадата се върти около невидимата си ос.
2.Самата ос вибрира и трепти,описвайки в двете си противоположни точки кръг.
3.Монадата контрахира.Туптене.Пулсация.Подобно сърцебиенето.

И както виждаме от графиката в зависимост от посоката на завихряне,Монадата придобива заряд

Разгледана така Монадата обединява Струнна Теория,Стандартен Модел и Теория на Торсионните полета.Като наблегнем на елемента съзнание и еволюция имаме и добавка Теория Лууш от езотериката. 


И тук да видим за Струните заЩото те са в основният принцип на Сътворението!
Пространство форма на Калаби-Яу.


Според Калаби-Яу имаме на лице поне 10 измерения!Най-общо казано,СФЕРИЧНА ФОРМА! Така например в повечето струнни теории един от модовете на затворена струна се явява гравитона, а един от модовете на отворена струна е фотона. Тъй като двата края на отворена струна винаги могат да се съединят, то няма теория на струните без затворени струни.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5

Според Теорията на Струните при отворена струна(лъч,вектор,посока,т.е.само началото на зададена идея от елемента съзнание..няма маса)имаме именно фотони с кратък живот без маса.Светлина.Тяхната интерференция(ако т'ва е точният израз де)"наслагването"поради парадокса на фактора "време",води до затваряне на струната и създаване на гравитон с маса.Струната е затворена!Идеята вече е уплътнена/материализирана!Маса!
       Бидейки струните са отворени,но винаги могат да се затворят!!!Много важен елемент!Много!Това дава възможността за съществуване на видове струни,респективно,светлина(отворена струна)и материя(затворена струна)!!!
       А защо тогава след като имаме наличието на двата вида струни,казват че теория на струните може да бъде отнесена само към един вид от тях?А именно затворените!Ами защото както казваш ти,светлината е ефект.А теория на струните разглежда материята.Т.е.затворената трептяща струна като основна градивна частица във Вселената(проявлението на съзнанието,зададената вече форма.Но пък ето,че според Ледбитър тази частица е именно нишки от сферични(in form,при това сферичките биват с различен"размер",т.е.упражнен елемент на съзнание?) единици празнота,нищо,вакум, с различен обем,empty space,dark matter(така изписана материя винаги ми напомня думата майка!)

А как на практика става затварянето на струната/самоосъзнаването на информацият?Как фотоните се "свързват"?Ами  ..ИПМУЛСЪТ/идеята се предава на следващият фотон!Интерференция.Натрупване.Получава се ритмика!Пулсация!Вълна.Разгръщането на точката в права.!Импулсът е идеята/точката светлина(компресията упражнявана върху мрака) .Наслагване,наслагване,наслагване..Трупане на количество,сменя качество!Идеята става информация!!!!!!!!!!!Перлите се нанизаха в огърлица.Правата е затворена.Разгръщането на точката в права/вектор/струна е приключило...Процеса на формиране на информацията.Като"права"и "вектор"са условни.Не е задължително проекцията да е в права линия.
Затваряне на струната...Спирала.Информацията вече се обръща навътре в себе си и процеса себе осъзнаване е на лице.ТОЧКА-ИДЕЯ,импулсът,електричеството,проявата на енергия.Светлината.Но светлината не е материя.Тя е разгъната права/лъч,спиралата още не се е затворила и информацията още  не се е само осъзнала!Значи само щом се осъзнае докрай една идея,тя става информация и се материализира.

ИДЕЯ...От уикито..
Many philosophers consider ideas to be a fundamental ontological category of being.
Аn idea arises in a reflex, spontaneous manner, even without thinking
превод...
Много философи смятат,че идеята е фундаментална онтологична категория на съществуване.
Идеята възниква като/в рефлекс,спонтанност.


СПИРАЛА-ГРАФИКА на движението на СЪЗНАНИЕТО..РАЗГЪНАТА ПРАВА-ИДЕЯта вече е в ПРОЦЕС.Това е разгръщането на точката в права/вектор/струна...Процеса на формиране на информацията.Като"права"и "вектор"са условни.Не е задължително проекцията да е в права линия.


СФЕРА-.единствената ФОРМА,разгъната точка,е способна да съдържи и обеме в себе си всички останали.Това е Абсолютната информация,съдържаща в себе си Абсолютния потенциал.Всички небесни тела а сфери,клетките,атома,и Монадата според Ледбитър.Калби-Яу. Това е и начинът по който се разпръсква енергията/светлината.Сферично,защото именно това дава възможността инфото/идеята(репрезентирана от светлината)да се разпръсква във всички посоки"хаотично"Т.е.без граници,без лимити.А как се разпръсква вълната?Като хвърлите едно камъче във вода,(упражните сила)как се разпръсква водната вълна?Отново сферично!!!Няма"квадратни"центробежни сили.
За елипсата..Овала..изобщо"неправилната"сфера..Мисля,че именно тая неправилност е индивидуалността на информацията!Нейното изначално "различие"дава възможност формите да варират прегрупирайки и надграждайки се в други,в стремеж към съвършенство
И както видяхме от графиките на Ледбитър,има 7 основни вида,които се делят подвидове.Или иначе казано,първичното съзнание се разпада на 7 основни,от които призлизат другите.Спазвайки 7 основни принципа,информацията започва да се групира,като по този начин се надгражда!

Работата е там,че тази идея/точка/импулс не може да се зароди в ниЩото.То Както знаем това ниЩО,не е друго освен не формирано неЩО.Или това ЩО е така нареченият Абсолют.Неделими ЕНЕРГИЯ/МАТЕРИЯ/СЪЗНАНИЕ/


п.п.Фактор ВРЕМЕ=СЪЗНАНИЕ!А СЪЗНАНИЕТО КАКТО КАЗАХ Е НЕДЕЛИМО ОТ ЕНЕРГИЯ И МАТЕРИЯ!
За това Времето на един Космос Е неговата продължителност.Интервала между центропията и ентропията.

dark matery-материя/майка,родено
съзнание-баща творец
ин,ян,
мъжко,женско
плюс и минус..
Ева се ражда от Адам..


« Последна редакция: Февруари 01, 2013, 12:03:36 pm от konstantin2007 »

Неактивен konstantin2007

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 256
             ПАРАДОКС ЗА МАТЕРИЯТА

Scientists eventually discovered that atoms have a positively-charged nucleus (with an exact atomic number of charges) in the center, with a radius of about 1.2 x 10−15 meters x [Atomic Mass Number]1/3. Since electrons were found to be even smaller, this meant that the atom consists of mostly empty space.

Превод на болднатото..ТЪЙ КАТО ЕЛЕКТРОНИТЕ СА ДОРИ ОЩЕ ПО-МАЛКИ ТОВА ОЗНАЧАВА,ЧЕ АТОМЪТ СЕ СЪСТОИ ПРЕДИМНО ОТ ПРАЗНО ПРОСТРАНСТВО


Парадокс за материята.Някъде,четох,някой казваше,че ако се събере само плътната маса от материята изграждаща телата на 7-те млрд.души,то щяло да се получи маса с големината на тенис топка!Ама смятайте колко сме плътни!И от там е и парадокса,че колкото повече(по-плътна) материя е  проявена,толкова повече празнота съдържа тя
.

             
                                       


                                                    ЧИСЛАЗапитах се..Защо пък 10 измерения и защо пък точно 10 нишки в монадата?

Какво изобщо знаем за числата?


0- СЪЗНАНИЕТО.0-та носи в себе си Дуалната Природа на Съзнанието.0-та е Празната точка.Съзнанието на Абсолюта в процес!Но тя също така означава и означава статичност!Неизменна величина.Хармонията на ВСИЧКО е ТУК и СЕГА!Затворена струната.Потенциала на Микрото/индивидуалността е осъзнат в сферичната пустота на Макрото/Цялото.
1.Антиматерия.Тук не разбрах друго,освен че ако компресираш рамките на 0-та ще получиш точкаТа в нейната пълнота!Нещо вече е на лице.Мрака.Нищото.Осъзнатата антиматерия.Ако едно нищо,бъде осъзнато и дефинирано,то автоматично престава да бъде нищо в 100%смисъл.Замислете се.Точно както с тишината.В момента в който я назовеш,тя изчезва!
2.Ако изпишем математически сбора на антиматерията и съзнанието,то това би било 0+1.Като по този начин вече имаме зададени две понятия.Имаме изписани 2 математически стойности!Това е 2-ката.1+0=2.Светлина.
3.Мрак + Светлина=Материя.Само,че затова е нужен баланс между 1 и 2.Ако обърнете 3-ката на страни,с двете полусфери на долу,наподобява везна,нали?
4.Моделът се повтаря.Към 3(материята)прибавяме 0/съзнанието.Забележете,че се получава натрупване на 0-та,елемента съзнание! Имаме вече проявената материя и нейното осъзнаване като Време.Т.е.платното на пространство времето е разпростряно.То и самият символ 4 напомня подобно нещо,квадрат,платно..
5.Към платното на времето отново натрупваме 0-съзнание на фона на време-пространство.Кво се получава?Нулата съотнесена към материята какво друго е ако не затворената струна с гравитон?Концентрация на съзнание(определена информация)във пространство-времето води до неговото изкривяване.
6.не знам
7.не знам
8.Завършената 7 се трансформира в 8.Което от своя страна се явява първо стъпало/ниво в следващата октава.До Ре Ми фа Сол Ла Си До Завършването на цикъла и навлизането в нов.еволюцията изобразена в 8-цата,която само показва,че всичко преминава едно в друго.И тогава..Балансът..Всичко е на кантар..Дали да седи в покой с осъзнатият вече потенциал или..още малко натрупване на 0-съзнание и..
9.Преминава в 9.Точката започва излъчва свой Космос.Самата тя изстрелва лъч 9!Еманира цикъл!
10.НеЩо вече Е,и то е напълно Осъзнато за Себе Си.
п.п.за 5 не съм сигурна,не ми е ясно още,но мисля това е концепцията


И докато наблюдавах дефиницията на неЩО изразена в 10,се запитах как е обратното,ниЩо?...
Не е нито 0-та,нито 1-цата,а именно двете заедно.Отново неделимият аспект на материя и съзнание. 01
 

Забележете и друго.Как започва цикъла и как завършва.
012345678910
В началото имаме 01,но завършва с 10.Местата са разменени.Защо?Ами защото всичко започва от съзнанието и пак там завършва.
Както и да се разглеждат числата,винаги има интерференция на 0-та.Съзнанието.Ето..0110.Всичко започва и свършва с елемента съзнание.Без него нищо не е възможно.

0-лата от своя страна се разпада до 7.
 

Както видяхме от графиките на Ледбитър,струните са композирани от други 7,те от други 7 и т.н.Водещи до наличието на 49 фини свята.
Или иначе казано първичното съзнание се"разпада" на 7 основни вида.Всеки от който пък се състои от други 7.

ИМАМЕ 7 ПОСОКИ.НАПРЕД–НАЗАД,НАЛЯВО-НАДЯСНО,НАГОРЕ-НАДОЛУ,НАВЪТРЕ!

Нашата Вселена е изградена от 7 основни елемента..Ето и музикалната стълбица
Бялата светлина се разпада на 7 основни цвята7 дни в седмица,7 енергийни центъра в човешкото тяло(материята),точно както и вихъра в Монадата,на всеки 7 години казват клетките ни се обновявали изцяло,първите 7 години при детето..
Както казах,всичко  води до това,че Първично Съзнание се разпада на 7 елемента(видове съзнания)


И забележете,че не случайно числата си приличат графически.
1 прилича на 4 и 7
6 и  9
3 и 5
2 обаче не прилича на никое нали?Но наподобява 1 с повече флуктуации.Това е така,защото както видяхме 1 е трансформирано 2 и обратното!Т.е.това е първата проява на дуалноста на едно и също нещо,а имено 0-та!Просто интензитета на динамиса,съзнанието е различен за мрака и за светлината!За това в 1(мрак) имаме по-бавни флуктуации,а при 2(светлина)по-бързи!
О и 8
Точката и нейният безкрайният цикъл.
[/b]

                           

                                                 С Ъ З Н А Н И Е Т О


Ако всички сме изградени от Космически прах,то значи в същината си сме еднаква първична субстанция.Манифеста на тази субстанция е Монадата.
Но пък..Ако всички сме изградени и анимирани от еднакви Монади,тогава кое е онова което създава различията?Защо ние сме способни на писане,четене,дедукция,реч,а магарето не?Ми,че нали сме изградени от една и съща субстанция?
Отговорът е Съзнанието.
Всяка Монада Е индивидуално Съзнание.

Ето брилянтна дефиниция на Съзнание.
Информация обърната навътре и самоосъзнаваща се като индивидуалност!Както видяхме,от точката/импулса,правата/лъча е само проекция на идеята.Все още нямаме информация!Но затварянето на лъча/идеята се натрупва буквално/ дава формата!Отново потвърждаваме неделимият аспект!Съзнание=форма!Това се вижда и в прогресията на числата.

Или иначе казано,СЪЗНАНИЕТО Е ОНОВА КОЕТО ЕВОЛЮИРА ПОСРЕДСТВОМ СВОИТЕ МИСЪЛ-ФОРМИ.ЕВОЛЮЦИЯТА СЕ ЯВЯВА ОТНОВО НЕДЕЛИМ ПРОЦЕС от КРЕАЦИЯТА.ДИНАМИКАТА НА ТУК И СЕГА.


И така..видяхме прогресията на точка през спирала до форма(условно сфера).
Това е модел.Това е еволюцията на съзнанието.Тя винаги е спираловидна и видяхме защо!
И ако в неделимото неЩо състояЩо се от троичната си неделима съЩност Съзнание,Енергия,Материя разгледаме модела,той е съЩият.Микрото следва модела на Макрото.

Микрото обаче има заложен целият потенциал на Макрото.Точката има пълната възможност за реализация,когато се "слее"с Абсолюта.Когато тя припознае/отъждестви/с целият потенциал и проявление с Абсолютното.Експанзията на съзнанието.Това е и "крайна"фаза на еволюцията изобразена в 8-цата,която само показва,че всичко преминава едно в друго.И бидейки стагнацията на практика не съществува за ритъма на Абсолюта "спираловидната точката,8-цата е спирала!" 0-та,Монадата,като манифест Миркото започва да излъчва свой Космос.Тя самата изстрелва лъчА!   9 

Парадокс,е,че Монадата хем пътува из Абсолюта,хем пребивава статично,хем и е основна градивна частица в Сътворението/проявлението.Неразривната, връзка с Абсолюта е именно тази статичност.Това е извечното усещане за АЗ!Това е което не се мени и не се дели никога!Идеята.Ипулса.Мени се само неговата форма/вълна..Но винаги е АЗ!Изначалната ИДЕЯ която се надгражда!Това е Аз-а!
А защо слагам и Мирозданието у кюпа?Ми защото не можем да приемем Мирозданието за нещо отделно нали?То също е част от Абсолюта.В противен случай,ако няма Сътворение нямаме Абсолют,а само потенциал.Абсолюта за това е Абсолют..защото Е ВСИЧКО КОЕТО Е И ВСИЧКО КОЕТО НЕ Е!


Видяхме,че Монадата/точката(всъщност сигурно е милиарди пъти по-малка от точка)единица съзнание АЗ,Пребивава навсякъде из Сферата на Мирозданието.Видяхме защо условно сферата има 49 нива/слоя,съдържащи се един в друг.7х7(Бройката също е условна!!!Парадокс за без края!)
Условно Монадата е в центъра и пуска нишката от съзнание/пси-енергия във всички нива,чак до"последното".И при тези условности тази нишка ще има минимум 49 Висши АЗ-а.Във всеки слой по минимум една концентрация на Аз съм тук!!Факт!Парадокс за времето!Докато е проектирана нишката,тя вече е затворена!Тук и сега!Всеки един от нас в момента се осъзнава като тука и сега в 3д.Факт.
Енергията на Монадата се разпръсква сферично,както всяка друга енергия..Но..ТУК и СЕГА!Да де..ма вълничката на И между ТУК и СЕГА си седи нали?Да,защото пак,ще повторя,че при Монадата цикълът точка,вълна,форма е с непонятна за нас ДИНАМИКА/РИТЪМ.Именно за това,се получава,че онова което разпръсква Монадата като своя енергията е енергията/светлината в просец/вълна,незатворена спирала) ИДЕЯ /АЗ която все още е в процес на надграждане!!Все още е по-скоро вихър,за това не се разпръсква буквално Абсолютната енергия на завършена Монада,а по-скоро лъча който е в проекция!Това е фотона,помните ли?ОТЕКВА И ТЕОРИЯТА ЗА ХОЛОГРАМАТА!Какво е "холограма" всеки знае!

И пак както виждаме съзнанието прави нишката,за да имаме спираловидният въхър а не безразборно и хаотично разпръскване!Едни белтъци да разбиеш,или едно масло..Трябва да се бие в една посока!Спирала!Така се създават и световете,планетите..!Това е моделът!Именно основната нишка съзнание която сама по себе си остава неделима част от сферично разпръсната енергия, се явява неин постоянен вектор/насока Аз.Това е осъзналата се и осъзнаващата се точка/Монада разгръщаща съзнанието спираловидно.!Проекцията до затварянето Е Времето през което еволюира.Пак казвам..Тук и сега!Несъизмерими с човешко време.Никога!Линията на времето е нагнетена то точка непонятна за нас!Монадата Е своето Време!Точно както и Космоса Е своето време.
И всичко тва нали се сещате,че от гледна точка на самата Монадата става с такава бързина,че за нашите възприятия тя би изглеждала като в покой.Ефекта на въртящите се колела.Колкото по-бързо се въртят,толкова по-статични изглеждат!Ма за материята в"края"нещата са хипер бавни.Парадокса на времето!Неделимият аспект отново се проявява.
И друг парадокс!Разширяването на линията на времето се явява инволюция,макар и част от еволюционен цикъл.Събирането на линията в точка е Еволюция!

Но най образно преди да се свие до самоосъзната Точка,тя трябва да достигне експанзията до Сфера.Това е разширяването на съзнанието самоидентифициране със всичко  в Сферата.И от Точка ставаш Абсолют.Осъзнал си цялата Си съЩност.И всъЩност..Самият ти почваш еманираш Космос..9-ката!
Колко ли монади еволюират и колко ли Космоси се еманират..
От човешка гледна точка,както казах,това ще стане никога!От гледна точка на Монадата..То вече Е станало.Парадокса за времето!!
 

В Океана Съзнание,Монадата е най-малката себе осъзнала се единица съзнание като индивидуален АЗ! Проекцията на нейната пси-енергията е сферична,и е водена от постоянната нишка на съзнанието АЗ спираловидно.Затварянето на цикъла е сформирането на Монадата!

п.п.Това което Ледбитър показва като графика е само холограма на Монада!
"Холографската Вселена"М.Талбот

Неактивен konstantin2007

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 256
Абсолютът може да бъде разглеждан едновременно и като"място"и като"състояние" за/на индивидуалното съзнание.И ако мога да придам познати форми и смисъл на Абсолюта,чрез наличният си речников запас,то това е "точката"!Един безкраен океан от"Мрак"/"Нищо",и във "водите" на това"нищо",се ражда Абсолютно Всичко.Светлината.Самият"количествен и качествен"състав на"водите"съдържа в себе си Абсолютният потенциал.Т.е.всички "свойства и характеристики"на светлината,но спящи,латентни,непроявени.Или с други думи,мракът е непроявената светлина.Светлината е топлина.Отсъствието на топлината е студа.Чела съм,че Първоизточника/Абсолюта,това всъщност е зоната на студа.Че колкото"по-близо"сме до"точката"на излъчване,толкова по-студено е.Закона на термодинамиката гласи."Температурата е функция от движението на съставящите дадено тяло микрочастици".Ако информацията в източниците е вярна,то има логика..Защото Абсолюта е в Абсолютен покой.Хармония,Баланс и т.н.Поне така се твърди.А тези понятия говорят за стабилност и своеобразно"отсъствие"на екшън.Няма движение,температура 0.Макар,че според мен,ако следваме моделите на трансформация,спокойно може да заключим,че всъщност този покой е само трансформирано движение.Мисля,че движението в което се намира Абсолюта е с такова темпо,че е до голяма степен е непонятно за нас..Може би примера с въртящата се спица е удачен..Колкото по-бързо се върти,толкова по-неподвижна изглежда от страни.Колкото повече намалява движението,толкова"по-ясно"и видимо за окото става то.Прочее..Термодимичния закон се отнася за материята.Изобщо не съм убедена,че същата логика може да се отнесе към Абсолюта. Гадая си ...Стрелям на посоки,понеже Абсолюта категорично не може да бъде разглеждан като"празнота и нищо"в общоприетият им смисъл.
Именно темпото е тъканта на пространство-времето.

Неактивен konstantin2007

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 256
3,14=баланс!
Без този баланс построението е невъзможно.
3+1+4=8...Перфектното развитие и пълният баланс!"Миг на Статичност".Без тая"статичност" проявената материя е невъзможна.

Неактивен dr.bishop

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 38
Интересен материал! Твой ли е анализа и интерпретацията на данните?

Неактивен Niya

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 73
Най-накрая нещо смислено, браво!  ;)
От известно време и на мен ми се въртят подобни идеи в главата, все нещо около квантовата физика.
Бих добавила нещо друго, обаче... Относно дуалността!!!
Както ни е известно, ние и света, в който живеем сме!!! дуални... Ляво - дясно, напред-назад, горе-долу, мъж-жена... ляво-дясно полукълбо, обаче не мога да си обясня от къде идва идеята за № 3. Много добре знаем!!!, че когато имаш само 2 величини, то става въпрос за 2D или двуизмерност. Ако разглеждаме нещата от математическа гледна точка, бих казала, че двуизмерността по-скоро трябва да се разглежда като -0 и +0 (където +0 е материя, а -0 е антиматерия), а не като 0 и 1.
0 и 1 са параметрите в компютърното програмиране, до колкото ми е известно.
Комбинациите между 0 и 1 (при софтуера) могат да създадат цяла вселена... но тя си е все така двуизмерна.
Предполагам, че повечето от вас са ходили на 3D кино и ще схванат идеята, че ако нещо изглежда за нас 3D, то не означава, че в действителност то Е 3D.
Относно цветовете... който е изучавал цветознание, ще знае, че в действителност няма цветове, а пречупване на светлината. Информацията, която се "превежда" от мозъка е за цвят. Въпрос на късмет или съдба (философска тема) е дали си снабден с по-"евоюлирал" вид "устройство",че да имаш възможността да се насладиш на по-богат цветови спектър. Да кажем, че има хора, които все още си гледат черно-бели телевизори, докато други си въртят HD каналите на най-последния модел  :D
Та... когато боравим само с две величини и комбинацията между тях... защо си мислим, че всъщност 1+1 = 3??? И може би тук някой ще се намеси с "фактора" съзнание или "фактора" време, или друг "фактор", но аз ще задам пак същия въпрос... дали този "фактор" не е следствие на двуизмерността и комбинацията между -0 и +0 (или 0 и 1 на компютърен език)?

Идеята за единство или безкрайност на едно двуизмерно съзнание е доста непонятна. Факт е, че ни е трудно да си представим както едноизмерност, така и безкрайност. В крайна сметка науката може да докаже (или е доказала), че те са едно и също нещо, но това с нищо не променя обстоятелството, че сме раз-делени. "Тук" сме, защото една яйцеклетка е получила информация от един сперматозоид и по "Негова/Нейна" воля... "Да бъде светлина"  8) ... и се е разделила  :D
И следва любимата ми тема... за изгонването на Адам и Ева от райската градина, първородния грях и т.н.
Неактивен dr.bishop

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 38
Идеята за дуалността е малко въпрос на избор и гледна точка!  Ляво - център - дясно; напред - на място  - назад; мъж - хермафродитизъм- жена ( до колкото е въпрос на избор, разбира се). 2Д и 3Д, което споменаваш се отнася най-вече за информация приета със зрителните органи -очите регистрират зрителната картина от околната среда и изпращат информацията към мозъка, където тя се интегрира и интерпретира, като 3-измерно отражение на действителността. Но също така е доказано ,че приемаме много повече информация, от тази , която регистрира през очите. Като пример мога да дам интуицията. Добре е да приемем ,че сме тела в непрекъснато движение, така малко се променя усещането за нещата.  :) Темата започва да става интересна  :)

Неактивен konstantin2007

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 256
Интересен материал! Твой ли е анализа и интерпретацията на данните?
Да.Пъна се за кратки дефиниции на 5 6 7 ??? ??? ??? ???
А дали е разбираемо за четене?

Неактивен dr.bishop

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 38
Който има желание, ще разбере! Не се пъни много :) формулирай ги, ще прочетем , ще анализираме и ще се нагласи от само себе си!

Неактивен Niya

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 73
Идеята за дуалността е малко въпрос на избор и гледна точка!  Ляво - център - дясно; напред - на място  - назад...

"Центъра" е едноизмерен!
Може и да е въпрос на избор и гледна точка, но... "Докторе",... Вие сте избрали вече да има ляво и дясно... Избрали сте скалпела  :drinks:

Неактивен konstantin2007

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 256
Центъра съдържа в себе си целият потенциал.

Който има желание, ще разбере! Не се пъни много :) формулирай ги, ще прочетем , ще анализираме и ще се нагласи от само себе си!

Пъна се заради себе си!

Неактивен Niya

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 73
Да!
И всичко и нищо, и + и - ... и края и началото, и Алфа и Омега, и... пак ще стигнем до някоя религия  :blush:

Неактивен konstantin2007

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 2 256
Да!
И всичко и нищо, и + и - ... и края и началото, и Алфа и Омега, и... пак ще стигнем до някоя религия  :blush:

Тц.Не и в тая тема.Алфа и Омега не прилежат към никоя религия

Неактивен dr.bishop

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 38
И аз предлагам да не намесваме религии! Това за скалпела не го разбрах Niya  :) Но ето един пример, който може да помогне малко в идеята с числата, по- известен е като парадокс на Зенон : „Стрелата”
Тук  за пример Зенон дава полета на една стрела. Във всеки момент от този полет, стрелата се намира в точно определена точка, и в тази точка се намира в покой. Но сбор от състояния на покой не дава движение, както и сборът от нули е нула. Следвайки пътя на логическото описание, стрелата виси неподвижно в пространството без да се движи.
Това за дуалността, според мен е бариера , която сами си поставяме и тя ще ни пречи да развиваме мисълта си.

Неактивен Niya

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 73
Това дали едно тяло е в покой или в движение, пак от законите на физиката, се определя спрямо гледната точка, което пак ни връща в рамките на дуалността. Ние възприемаме или едното или другото последователно, т.е. за 1-ца време имаме 1 позиция, а променящи се картини свързани дават впечатление за движение, като при анимация  ;)

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27