Автор Тема: Създаване на инициативен комитет  (Прочетена 12904 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен Mirotvorec

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 3 789
 • Азъ, от Народа на Еднорога
  • http://silverunicorn.org/
Създаване на инициативен комитет
« -: Януари 28, 2013, 18:26:37 pm »
Не се чудете, че в този раздел почвам тази тема, защото се оказва, че за нас-живеещите сред природата, това било най-доброто средство за привличане на инвестиции. Става дума за инфраструктура, вода-изворна и минерална и някои други неща, които за сега ще спестя. След няколко разговора в общината стигнах до извода, че половината от работещите там са за обесване, но явно така е при нашата демокрация.
В нета не можах да открия никаква информация как се създава инициативен комитет, как се регистрира, какви права има, затова ако някой може да ме светне ще черпя.   :) А в темата обещавам да споделям резултатите от дейността на бъдещия комитет.
Не мисли като човек!-Крион

Неактивен del

 • Пишещ
 • ***
 • Публикации: 518
Re: Създаване на инициативен комитет
« Отговор #1 -: Януари 28, 2013, 22:09:03 pm »
Миротворец, Извинявай ако изглежда глупав въпросът ми, но инициативен комитет за какво? Усещам какво имаш предвид, но каква е точната формулировка на намерението ти? Ето, не знам дали ще свърши работа, пратих и запитване в този сайт: http://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=908, чакам отговор, прегледай. Тук също: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2132580865, и тук:http://www.flgr.bg/bg/cms/o/330/o/547

Неактивен Mirotvorec

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 3 789
 • Азъ, от Народа на Еднорога
  • http://silverunicorn.org/
Re: Създаване на инициативен комитет
« Отговор #2 -: Януари 29, 2013, 13:05:51 pm »
Намерението ми е ние, хората, да вземем управлението на живота си в собствени ръце, а и смятам, че е напълно възможно това да се случи на местно ниво. Живея извън населено място, близкото село е на 1,5км. , в местност, която в продължение на 30-40год. се е заформила като вилна зона. До този момент държавата няма нищо общо с това място, освен че е раздала парцелите, за които сега си прибира някакви мижави данъци от рода на 2-3лв. Електричество/стълбове, жици, трафопост/, вода/изворна, каптирана и докарана до парцелчетата с маркучи/, пътища-всичко е плод на труда на хората.
През пролетта обещаха, че влизаме в регулация, което е важно условие.  Искам да организирам нещата така, че да получим възможност да използваме пари от европейския фонд за развитие на селските райони. Така де, като дават пари що да не ги похарчим?   :blum1: Както казах на общината не можем да разчитаме, затова стъпките са такива:
-създаване на инициативен комитет
-правим среща с фирма, която подготвя всички необходими документи за кандидатстване за финансова помощ, като на първо място смятам да е за инфраструктурата-асфалтиране поне на "главните"  улици.
За след това не знам, затова спирам до тук. Давайте идеи!
Не мисли като човек!-Крион

Неактивен del

 • Пишещ
 • ***
 • Публикации: 518
Re: Създаване на инициативен комитет
« Отговор #3 -: Януари 29, 2013, 17:57:24 pm »
Цитат
ЗАКОН ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Обн. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2012г.
....
Глава трета.
ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Национална гражданска инициатива
Чл. 44. (1) Чрез национална гражданска инициатива гражданите правят предложения до Народното събрание или до органите на централната изпълнителна власт за решаване на въпроси от национално значение.
(2) Националната гражданската инициатива се осъществява чрез подписка, организирана от инициативен комитет на територията на цялата страна.
...
Местна гражданска инициатива
Чл. 46. (1) Чрез местна гражданска инициатива гражданите правят предложения до общинския съвет, кмета на общината, на района или на кметството, или до областни или регионални органи на изпълнителната власт за решаване на въпроси от местно значение.
(2) Местната гражданска инициатива се осъществява чрез подписка, организирана от инициативен комитет на територията на съответната община, район, кметство или населено място.


                           Организиране на местна гражданска инициатива
Чл. 47. (1) Местната гражданска инициатива се организира по решение на събрание на не по-малко от 50 граждани с избирателни права, с постоянен или настоящ адрес на територията на съответната община, район, кметство или населено място.
(2) Събранието:
1. одобрява предложение до общинския съвет, кмета на общината, района или кметството, или до областни или регионални органи на изпълнителната власт, за което да се събират подписи на граждани с избирателни права;
2. избира инициативен комитет, който се състои от трима до 5 членове, включително председател;
3. одобрява бланката за събиране на подписите;
4. определя срока и реда за събиране на подписите; местата за събиране на подписите се определят след съгласуване със съответния кмет.
(3) За събранието на гражданите по ал. 2 се съставя протокол, към който се прилага списък с имената, постоянните адреси, ЕГН и подписите на участвалите в събранието граждани.

                              Провеждане на подписка за гражданска инициатива
Чл. 48. (1) Национална и местна гражданска инициатива се извършват чрез подписка.
(2) Подписката се провежда в срок, определен от събранието по чл. 45, ал. 2 или чл. 47, ал. 2, но не по-дълъг от три месеца от провеждането на събранието за организиране на национална гражданска инициатива, и два месеца - за местната гражданска инициатива.
(3) Всеки гражданин с избирателни права може да положи подписа си еднократно в подписката, включително и на място, различно от неговия постоянен адрес - за националната гражданска инициатива, а за местната гражданска инициатива - в съответствие с постоянния или настоящия му адрес.

                                                             Подписка
Чл. 49. (1) Подписката съдържа:
1. одобреното предложение, което е обект на подписката;
2. протокола по чл. 45, ал. 3 или чл. 47, ал. 3;
3. бланките със събраните подписи на граждани.
(2) Бланката за подписката по чл. 45, ал. 1 и чл. 47, ал. 1 съдържа на всеки лист:
1. наименованието на общината, района, кметството или населеното място, където се събират подписите;
2. пореден номер.
(3) В бланките гражданите с избирателни права вписват трите си имена, ЕГН, постоянния или настоящия адрес и полагат саморъчно подпис.
(4) На отделен ред в бланката се отбелязва, че личните данни няма да се използват за други цели, освен за гражданската инициатива. В графа "забележки" се вписват и данните на придружителя, ако лицето е с физически или зрителни увреждания и има нужда от помощ при изразяване на волята си.
Информационна кампания
Чл. 50. Инициативният комитет организира информационна кампания и обществени дискусии във връзка с предложението, по което се провежда подписката.

                                               Внасяне на подписката
Чл. 51. (1) В срока по чл. 48, ал. 2 инициативният комитет внася подписката в Народното събрание или в съответния орган на изпълнителната власт - за националната гражданска инициатива, или в общинския съвет, до кмета на общината, района или кметството, или до областните или регионалните органи на изпълнителната власт - за местната гражданска инициатива.
(2) Подписката е придружена от списък с имената, ЕГН, постоянния или настоящия адрес и подписите на членовете на инициативния комитет и адрес за контакти.
(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) При постъпването на предложение чрез национална гражданска инициатива по чл. 44, ал. 1 или местна гражданска инициатива по чл. 46, ал. 1, компетентният орган, а в случаите, когато той е колективен - неговият председател или ръководител, изпраща подписката на ГД "ГРАО" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва незабавно служебна проверка. За резултатите от проверката се изготвя протокол, който се изпраща на съответния компетентен орган.

                               Разглеждане на подписката и предоставяне на информация
Чл. 52. (1) Органите, до които е отправена подписката за национална гражданска инициатива, са длъжни да разгледат направените предложения и в тримесечен срок от връчването на подписката да обявят своето решение и мерките за неговото изпълнение на своите интернет страници, в един национален ежедневник и по обществените електронни медии.
(2) Общинският съвет, кметът или органите на изпълнителната власт, до които е отправена местната гражданска инициатива, са длъжни да разгледат направените предложения и в едномесечен срок от връчването на подписката да обявят своето решение и предприетите мерки в интернет страницата на общината и в един регионален вестник.
(3) Органите по ал. 1 и 2 са длъжни в срока по ал. 1 писмено да уведомят инициативния комитет за своето решение и за мерките за неговото изпълнение.

                                    Финансиране на подписката
Чл. 53. Разходите във връзка с организирането на подписката се финансират от граждани и юридически лица, като за целта инициативният комитет открива специална набирателна сметка.

         Глава трета.
"а" ЕВРОПЕЙСКА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА (НОВА - ДВ, БР. 42 ОТ 2012 Г.)
Удостоверяване на изявленията за подкрепа онлайн на европейска гражданска инициатива
Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) (1) Европейска гражданска инициатива се извършва чрез подписка при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 211/2011.
(2) Изявленията за подкрепа от поддръжниците на предложена европейска гражданска инициатива се събират на хартиен носител или по електронен път.
(3) В случаите, когато се събират изявления за подкрепа онлайн, получени чрез системата за събиране онлайн на данни, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е органът, компетентен да удостовери, че използваната за целта система за събиране онлайн отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 211/2011, чрез определени от министъра акредитирани лица по чл. 57, ал. 1 от Закона за електронното управление.
(4) Преди да започне събирането на изявления за подкрепа, организаторите правят искане до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да удостовери дали системата за събиране онлайн на данни, която ще бъде използвана, отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 211/2011.
(5) Методиката, правилата за извършване на оценката за съответствие, определянето на акредитираните лица по ал. 3 и изискванията към тяхната дейност се уреждат с наредба на Министерския съвет.
(6) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията води списък на акредитираните лица, достъпът до който е безплатен.
(7) Техническите характеристики и характеристиките за сигурност на системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн са определени в Регламента за изпълнение (ЕС) № 1179/2011 на Комисията от 17 ноември 2011 г. относно определяне на технически спецификации за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн по силата на Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива (ОВ, L 301/3 от 18 ноември 2011 г.).
(8 ) Когато системата за събиране на изявления за подкрепа отговаря на изискванията на ал. 9, акредитираните от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията лица по ал. 3 издават в срок един месец удостоверение по образец - Приложение ІV към Регламент (ЕС) № 211/2011.
(9) Признават се удостоверения за съответствие на системата за събиране на изявления за подкрепа онлайн с изискванията на чл. 6 от Регламент (ЕС) № 211/2011, издадени от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз.
     Проверка и удостоверяване на изявленията за подкрепа на европейска гражданска инициатива
Чл. 53б. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2012 г.) (1) В случаите, когато е организирана европейска гражданска инициатива, компетентен орган за извършване на проверка и удостоверяване броя на действителните изявления за подкрепа, събрани за Република България, е Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проверката се извършва в срок до три месеца от получаване на изявленията, като за резултатите от нея на организаторите се издава удостоверение, потвърждаващо броя на действителните изявления за подкрепа.
(2) Финансовите средства за извършване на проверката по ал. 1 се осигуряват от държавния бюджет.
  Закона на страница http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135636485

  До тук става ясно, че е нужно съдействието на местната общинска власт, когато става дума за организиране на местна гражданска инициатива.
 ......................................

    От   Глава трета."а" ЕВРОПЕЙСКА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА разбрах единствено, че е необходимо съдействието на  Главна дирекция "Гражданска регистрация и  административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Ето линк към сайта им http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=administration&type=0&id=2
..........................................
   Това, което ме притеснява е, че пари се отпускат само за  някой региони, предвидени според Евросъюза като приоритетни...

П.П: Това може и да си струва да се прегледа, не издържах цялото да го изчета, но http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/12_97-citizens-initiative-bg.pdf 
  Иде реч за Европейската гражданска инициатива (ЕГИ)– наръчник на потребителя ...
 


« Последна редакция: Януари 29, 2013, 18:06:20 pm от del »

Неактивен del

 • Пишещ
 • ***
 • Публикации: 518
Re: Създаване на инициативен комитет
« Отговор #4 -: Януари 29, 2013, 19:02:08 pm »
   Един полезен линк http://www.bgregio.eu/op-regionalno-razvitie/prioriteni-osi-na-op-regionalno-razvitie/mestno-razvitie-i-satrudnichestvo.aspx  - Местно развитие и сътрудничество... Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност

Цитат
Оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР) е насочена към практическото изпълнение на Приоритет 4 на Националната стратегическа референтна рамка - “Балансирано териториално развитие” и очертава основните области, в които България ще получи финансиране за своите региони от Европейския Фонд за Регионално Развитие.

Най-общо, програмата цели подобряване на социално-икономическите условия в 6-те региона на планиране т.е. преодоляване на тяхното изоставане спрямо регионите в ЕС от една страна и ограничаване на между-регионалните различия в България от друга.

За тази цел Оперативната Програма включва широк набор от мерки, от инфраструктура до опазване на културното наследство, които отчитат както общите тенденции, така и спецификите на отделните населени места. Подкрепа ще се предоставя както за проекти на големи градски центрове с добър потенциал за икономически растеж и социално включване, така и за техните съседни и периферни райони, които на този етап изостават от цялостното развитие на региона. Важна роля ще играе и сътрудничеството между отделните общини, което съответно да гарантира интегрирано и устойчиво развитие.

Неактивен Mirotvorec

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 3 789
 • Азъ, от Народа на Еднорога
  • http://silverunicorn.org/
Re: Създаване на инициативен комитет
« Отговор #5 -: Януари 30, 2013, 07:41:11 am »
Благодаря, del! Едва ли нещата са толкова сложни, колкото ги чета в тези текстове, затова май ще е най-добре да хващам кмета за гушата и да действаме.
Не мисли като човек!-Крион

Неактивен del

 • Пишещ
 • ***
 • Публикации: 518
Re: Създаване на инициативен комитет
« Отговор #6 -: Февруари 27, 2013, 16:35:31 pm »
        Бях отбелязала, че пратих запитване за това как точно се регистрира инициативен комитет. Получих отговора, ето го:

"В Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) постъпи Ваше писмо, получено по електронна поща, с което молите да Ви бъде разяснен редът за регистриране на Инициативните Комитети  като администратори на лични данни.

С оглед на обстоятелството, че инициативните комитети нямат БУЛСТАТ/ЕИК, подаването на заявлението за регистрация не може да се извърши чрез електронната система е-RALD през сайта на КЗЛД. Заявлението може да бъде попълнено и изпратено единствено по пощата или да бъде попълнено и подадено на място в приемната на КЗЛД. Образците на документи, които следва да се попълнят в конкретния случай са формулярите „Заявление за регистрация на физическо лице-представител” и „Описание на регистъра”, като същите могат да бъдат изтеглени от страницата на КЗЛД в интернет. За всеки отделен регистър се попълва формуляр „Описание на регистъра”. При попълване на информацията за брой физически лица, следва да се има предвид, че тя се отнася за броя на лицата, чиито данни съответния инициативен комитет ще обработва (в конкретния случай - над 100 лица), а не броя на членовете на инициативния комитет.
При подаване на документите за регистрация на място в КЗЛД, същите трябва да бъдат съпроводени с:
1. документ, удостоверяващ регистрацията на инициативния комитет в ЦИК;
2. нотариално заверено пълномощно, в случай, че документите се подават от лице, различно от представляващия инициативния комитет.
При подаване на горепосочените документи за регистрация по пощата, те трябва да бъдат подписани от лицето, представляващо инициативния комитет или упълномощено от него лице ( прилага се нотариално заверено пълномощно).
            Получаване на удостоверение за регистрация става на място в сградата на КЗЛД от лицето, представляващо инициативния комитет или упълномощено от него лице.
   Подробна информация може да намерите на сайта на КЗЛД, а именно:
http://www.cpdp.bg/index.php?p=element_view&aid=908Дирекция „Правно-нормативна дейност, обучение и международно сътрудничество”"


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27