Автор Тема: Лудостта  (Прочетена 8495 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен 396

Лудостта
« -: Май 04, 2011, 14:21:15 pm »
Свикнали сме да говорим за умствени болести, като шизофрения и параноя, може би най-големите семейства на тези заболявания.

От езотерична гледна точка обаче и двете не се възприемат като заболявания, а като неразбрани симптоми на една по-неявна ситуация, в която съответния "луд" е замесен.

Затова, защото шизофренията и параноята са твърде банални, и защото е спорно дали въобще са изкривявания на разума, нека поговорим за иситнската лудост.За много от вас сигурно ще е стряскащо да открият, че из модерните поселища на човека и на човешките колонии върлуват множество психо-патогени.


Психо-патогените са тела с примитивно съзнание, които обитават информационното пространство.

Като цяло, за човека съществуването на така нареченото "информационно пространство" е все още само мит.
Разбира се това съвсем не е мит за по-древните общества, това също така не е мит за вещиците, шаманите, колобрите, занусите, всички заклинатели през епохите на историята.

Това е всекидневна реалност за съществата от други раси и зрезди. Съществуват неща като торсионно поле, като психо-генетично програмиране, като програмиране на пространството.
За всичко болднато има добри теми тук във форума, стига да се поразтърсите назад, някои са закачени като важни в различни раздели.


Телепатията, телекинезата, пирокинезата, интуицията, всяка форма на проектиране и създаване на реалност, енергийната работа и енергийното лечение - всичко това се случва в информационното поле, минава през информационното поле, или използва информационното поле за начална или междинна отправна точка.

Тези насоки могат да ви послужат, за да си изградите представа за тази равнина. Тове не е четвърто измерение, това е съвсем трето измерение, но в непозната негова перспектива.
Трябва сами да добиете интуитивна осъзнатост за това поле, тъй като за него все още не съществува дефиниция, както не съществува дефиниция за понятието "информация" - това е нещо, което ние в настоящия момент просто приемаме за даденост, без да го разбираме.
Психо-патогените могат да бъдат сравнени с егрегори - някои от тях малки, други големи, те имат много общо с тях.
Можете да намерите информация за егрегорите на повече от едно място из форума.
Също като тях, психо-патогените имат свое примитивно съзнание, то повече прилича на циклична програма с няколко заложени автоматични реакции и решения. Имат примитивна воля, що се касае до инстинкт за самосъхранение.

Разпространяват се вирусно, подобно на биологични микроорганизми. От един човек се прехвърлят на друг, ако условията и енергийно-информационната среда на другия приемник са благоприятни.


Какво ядат?
Ядат различни неща то другите нива на човешкото съществуване, тези нива на нас са ни известни под обобщителното нарицателно полева форма на съществуване - съществуване и в други, неосезаеми и слабо известни перспективи на третото измерение.
Междудругото, те ядат много подобни неща на онези, заради които нашите извънземни господари ни смятат за важен ресурс. Някои го наричат лууш - особена енергийна субстанция, която ние "секретираме" в определени емоционални условия и оперирането на определено ниво на интелигентност - но за мен концепцията за "лууш" е малко несериозна и незадълбочена и не използвам тази дума.Психо-патогенът не е основното нещо, основното нещо е енерго-инфорамционен паразит, но аз лично предпочитам да боравя с първото названия, ще изясня по-късно защо.


По същество: Енерго-Информационният Паразит е организъм с примитивна животинска себеосъзнатост, и е конгломерат от информация и енергия... точно както ние сме конгломерат от съзанние и плът.

ЕИП заразява съзнанието на отделния човек с определено вирусче, което е също енерго-информационно образувание. Това е психо-патогенът и неговата цел е да игаре ролята на конец, с който Енерго-Инфорамционният Паразит (ЕИП) да разиграва своята нова кукла.
Енерго-информационният паразит може да бъде открит и видян там, където се откриват и виждат повечето егрегори, като той самият е особен вид егрегор, нещо като туморна клетка, понеже не може да бъде използван за градивни цели, както обикновения егрегор.

А психо-патогенът - тоест самите конци и поводи, в които е овързана човешката личност - може да се открие върху самата аура, в полевата форма на човека, както се открива налеп по гърлото.
Но! Не върху кое да е енергийно тяло - психо-патогенът е налеп върху телесната човешка същност, не върху душевната. Помнете, че разумът и интелигентността са способности на физическото тяло, а не на душата. Психо-патогенът е налеп върху полевата форма на физическото тяло, не на душата.Психо-патогенът измества подбрана селекция от характеристики у личността. Например той измества едно желание и поставя там друго желание, което няма реални първопричини, няма енергийни корени, а се захранва от енерго-информационния паразит, чрез психо-патогенната връзка.

Например психо-патогенът може да манипулира намеренията, и така да спъне реализирането на някои желания. Може да засилва или да отслабва неща у характера на човека, така че да манипулира проявлението му.

Чрез комбинация от добре подбрани лостове, енерго-информационният парацит, чрез създадената психо-патогенна връзка с личността, може да управлява цялото поведение на даден човек.


Но как именно се случва това?

Психо-патогенът е система за изгражадне на бариери. Представете си човешкия разум (помнете, че разумът е способност на физическото тяло) като платка на някаква електронна техника.

Платката представлява просто множество пътища от тънки метални лентички - проводници на ел. импулси. Различните комбинации от ел.импулси имат качеството на булеви стойности.

Булева стойност означава стойност на потвърждение или отрицание - на "да" и "не".

Когато в енергетиката се зароди причина - нещо, което наричаме желание (енергийна причина за поведение) - в разума се подава серия от различни ел.импулси с различна интензивност и ритъм, предсатвете си го като телеграфен код. Една такава серия от ел.импулси носи булевата стойност на "да" или на "не".Когато енерго-информационният паразит реши да използва този човек, той праща своята команда до своя психо-патогенен сателит, заразил човека.


Тогава психо-патогенът първо (но не задължително) създава изкуствена енергийна причина за поведение (желание), и второ (но не задължително) блокира определени части от ел.импулсите на разума, манипулирайки булевите стойности за "да" и "не".

И така човекът е превърнат в марионетка.


Важното да се разбере тук е, че това в множеството от случай става неосъзнавано, тъй като човек трудно се научава да различава истинските от изкуствените си желания и логиката на разума от не-логиката на разума.
Още повече, че психо-патогенът съвсем не е толкова прост механизъм, и първо създава ел.бариери, пречещи на нормалното подаване на булевите решения на разума така, че да предпази себе си и да си осигури сигурност и спокойно опериране.
А какво се случва на макро ниво?


На макро ниво един енерго-информационен паразит си образува множество марионетки. Всеки един човек изпраща чрез психо-патогена, който носи, форма на своята енергия или онова, което ЕИП използва за храна и за собственото си нарастване, разпространение и функциониране.

Това постоянно захранване с енергиен продукт (обърнете внимание на словосъчетанието) от страна на човека е обратната връзка с ЕИП, и също така служи за скрепяване на отношенията, точно както магнетизма събира и двете страни, докато същестувва магнитен поток в една посока (понеже магнитния поток винаги е еднопосочен).

Това е разлика между егрегора и енерго-информационния паразит - егрегорът както взима, така и дава енергия, докато паразитът само взима и никога не дава.


Когато контролира множество хора, ЕИП има голяма власт и може да създава събития, както го прави всеки егрегор. Защото хората създават събитията. Той издига определени хора в лидерска позиция, насочва енеригята на всички останали към лидера и чрез него създава още повече събития, както и чрез всяка една марионетка.


Като цяло тези събития имат само една цел - да скрепяват връзката межу енерго-информационния паразит и човека, като възпитават човека и като развиват лучността му в онзи фалшив модел, който порвоначално психо-патогенната програма създава в личността.
Тоест в живота на тези хора се случват такива неща, че да ги развият в по-удобни за контрол личности, отдаващи още повече енергийни продукти на ЕИП. Точно както се развива една корпорация - оптимизиране на работата и максимализиране на печалбите (за собственика).Енерго-информационният паразит, както всеки един обиконвен егрегор, използва своите марионетки както за храна, така и за защита. Използва създаваните ситуации от тях (по негова команда) за да се възползва той самия по множество начини.
Изправя отделни групи марионетки на други групи марионетки, които също контролира, само за да стимулира енергийните им продукти.
Контролира вилянието си над отделната марионетка не само чрез себе си и психо-патогенния сателит, но и чрез останалото множество, което създава изкуствен социален натиск, както и изкустевни ситуации, пречещи на премахването на психо-патогенния сателит от някоя отделна марионетка.

И прочие и прочие.
Ние, хората, сме една доста мащабна колония, отнесено към общото лице на Земната повърхност.
Имаме множество поселения и обикновено живеем нагъсто. Ние сме изградили живота си по социален начин, обвързваме се с останалите чрез множество и многослойни ситуации, създаваме познанства и всякакви емоционални и обстоятелствени връзки помежду си, дори когато не желаем това.

Това е една изключително благоприятна среда за всеки паразит. И наистина е така, включително и за паразитите от информационното, полево ниво на триизмерното пространство.


В обществото ни върлува широка гама от различни енерго-информационни паразити, само че те не се делят по цвят, по политика(нямат политика) или по интереси (имат един и същи интерес) и тн.
Те се делят само по мощ и виляние. Като рядко оспорват влиянието си над чужди марионетки. Те не се съревновават или бият помежду си.

Причината да има много енерго-информационни паразити, е че има наистина много от нас самите.

Неактивен 396

Re:Лудостта
« Отговор #1 -: Май 04, 2011, 14:32:24 pm »
Някои хора тук са изградили своите житейски концепции на базата на схващането за Тъмни и Светли сили.
И не само тук - навсякъде има едно масово неразбиране, което преразства в масово невежество... защото невежество се нарича, когато някой започен да изгражда философските си и емоционалните си битови основи на базата на нещо, което не разбира.Както има хора и роботи (механизирани тела с програмирано съзнание), и както има хора и органични портали (биологични човешки тела с изкуствен интелект), по същия начин има и изкуствено създадени или напълно "механизирани" енерго-информационни паразити, както и егрегори.


Тъкмо това са комбайните и вършачките, които нашите извънземни господари използват за събирането на нашия духовен енерго-информационен продукт.

Така наречените "Тъмни" и така наречените "Светли" са едно и също проклето нещо - "механизирани" енерго-информационни егрегориално-паразитни тела и машини, които имат една единствена цел - стимулирането на определени реколти духовна енерго-информационна продукция с определени качества и характеристики.
Това е ДУХОВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.
Но не всеки вижда аури. А и далеч не всеки, който вижда аури, вижда всичко - много много малко хора всъщност виждат всички тела на човека едновременно, и още по-малко хора могат да се концентрират на едно единствено тяло избирателно.


Така че как ние - обикновените хора - можем да откриваме присъствието на психо-патогенен сателит и как можем да дефинираме проявлението му в разнообразието на битовия ни живот?


Нека обърнем внимание на това, че енерго-информационният паразит е нещо много мощно и отделен човек, и дори група от хора не могат да се борят с него. Това, с което без проблеми можем да се преборим, е локализирането и премахването на психо-патогенните му сателити.

Което означава даден човек напълно да се осбоводи от изкуствен контрол.

Затова за мен психо-патогенният сателит е синоним на енерго-информационен паразит.


И така... как да ги познаем и как да ги премахнем.
« Последна редакция: Май 04, 2011, 14:35:21 pm от 396 »

Неактивен 396

Re:Лудостта
« Отговор #2 -: Май 04, 2011, 15:08:35 pm »
Има множество проявления на лудостта. Ще използвам свои собствени думи, за да опиша това, тъй като в психологията и медицината няма задоволително разпознаваен на тези модели.* Болест на егото
Това е особено състояние, при което човекът не помни миналото. Той запомня миналото така, че да отговаря на неговата философска концепция за живота и за себе си. Независимо от реалните събития и реалните случки, човекът запомня миналото така, че да му е максимално угодно (разбира се като допуска малки компромиси в името на тази цел).
Тук не става дума за лъгане и за преструване, а става дума за авто-манипулирана памет, така че човекът сам да създава за себе си едно фалшиво минало, което да го удовлетворява, за разлика от реалното минало.

Това не винаги е признак за наличието на психо-патогенен сателит, но със сигурност е признак за тежка дисторция в енерго-информационите процеси на индивида, която може да е както естествена, така и изкуствено причинена от външни сили.
* Признак на високата летва
Става дума за наличието на максимуми при нормално разумно функциониране на даден човек. При наличието на логика и предсатвянето на факти, съответната личност просто изключва разумната си дейност и се задейства автоматизирана програма за предпазване от повече информация или увеличаване на нивото на концентрация.

Този ефек тможе да се причини както по естестве нначин, така и по изкуствен начин, и по "естествено-изкуствен" начин (когато нарочно се стимулират естествените причини, водещи до този ефект).

Това, както винаги, не е задължителен признак за наличието на психо-патоген, но е сигурен признак за блокажи на електрическите импулси в системата на разума и за отклоняване на булеви стойности... или за пълното блокиране на излъчавнето им.

А създаването на подобин бариери е типична дейнос тна психо-патогенния сателит.
* Създаването на анти-обективни филтри
Когато пред съответния човек се представи неоспорима информация, неоспорим логически извод или неоспорими факти, човекът отказва да ги приеме по какъвто и да е начин, не желае повече да им обръща внимание, изолира ги и ги изключва от полезрението си.

Това е най-тежката степен на анти-обективен филтър. Има много сетпени за това, по-леките са, когато представената информация все пак не е неоспорима, и все пак не е съвсем доказана, както и представените логически съждания не са пълноценно аргументирани.
Реакцията също така може да не е крайна, може представената логика да не е тотално отхвърлена, а просто да липсва причина за нейното отхвърляне.

В тежката форма (неоспорима информация и остра реакция) можем да сме сигурни, че става дума да срив в работата на разума и наличието на сериозни и устойчиви електрически бариери в телесно-разумния механизъм.

Във втория по-лек случай може да има само съмнения за това. Колкото по-лек е случая, толоква по-малки съмнения би трябавло да имаме, и обратно.


Но това не е единственото проявление на анти-обективните филтри. Те могат да бъдат свързани с поведение и ситуации, които човекът отказва да вазпиреме, без наличието на каквото и да е обосновано поведение или причина за отказ.

Във всеки един случай, това е типична функция на психо-патогенен сателит и сме длъжни да вземем предвид възможната му наличност.
* Команди без корен

Това е, когато човек не може да даде каквато и да е обосновка за поведението си, решенията си или мненията си, както и когато отказва да се въвлече в обосноваване на себе си, най-често чрез някои от горинте признаци за наличие на психо-патоген.


Обикновената рационализация също влиза в тези случаи, тъй като рационализацията е един от типичните мини-похвати, които психо-патогена използва в работата си и предсатвляват едни от елементарните лостове за управление на съзаннието.

Неактивен 396

Re:Лудостта
« Отговор #3 -: Май 04, 2011, 15:23:36 pm »
В локализацията на психо-патоген също така трябва да наблюдаваме тялото.


Езикът на тялото ще ни даде основната информация за телесното състояние, но това е една прекалено обширна тема, за да бъде намесена тук и сега.


Как да наблюдаваме порявлението на разума във форумна среда е нещо, което можем да обсъдим тук и сега.
Разбира се, става дума за диагностика на всичко видимо - оформление на публикацията, използвана символика, ключови думи, аватар, псевдоним и всичко, което може да ин донесе информация.


* Псевдоним - това е графичният подпис на личността, там е вградена графичната концепция, с която съответната личност се самоидентифицира и това е концепцията, на която подражава.

* Аватар - това е картинният подпис на личността. Той е богат на по-видима информация (за разлика от графичиня подпис), тъй като емоционалното самоидентифициране, символното, цветовото и дори звуковото самоидентифициране са много по-лесно достъпни.

* Оформление - оформлението на публикацията показва по символен начин типа на организираност, която съзаннието на съответната личност поддържа в момента на написването.

* Ключови думи и символика - това са променливи величини според контекста на съответната публикация и носят информация за личната заинетресованост, за личното отношение, за личното мнение (това е нещо различно от отношението), както и за личната мотивация и бъдещи намерения на публикуващия към материята на контекста.
За да се сдобием с една завършена и по-задълбочена преценка на работата на съзаннието на съответната личност, трябва първо да изследваме всеки от тези елементи и да съставим цялостен анализ на интелектуалния продукт на личността и на задкулисните личностни мотиви.

Това е много творческа задача, тъй като няма единен метод за съставяне на психологически портрет.Това, което в случая ни нинетресува, е има ли основателна причина да се съмняваме за психо-патогенна зараза или не.

Което е много просто - ако съставеният психологически портрет обладава някои от изброените в предната публикация признаци, значи да, има сериозна такава причина.
П.П.
А ако психологическият портрет не отговаря на интелектуалната продукция (публикацията) на даден потребител - честито, имате причина да предполагате ченгеджийска дейност  ;D
« Последна редакция: Май 04, 2011, 15:26:52 pm от 396 »

Неактивен Iveta

 • Малко Писал
 • **
 • Публикации: 261
Re:Лудостта
« Отговор #4 -: Май 04, 2011, 16:21:49 pm »
Никой *луд* не си признава, че е *луд*. А всъщност всеки я носи в себе си и е достатъчно *луд*, лудостта е приятна, поне за мен :dance: Светът е шарен благодарение на лудостта на всеки един от нас :)
« Последна редакция: Май 04, 2011, 16:24:05 pm от Iveta »
oтговорна съм за това което пиша, но не и за това което разбирате.

Неактивен arakha

 • Малко Писал
 • **
 • Публикации: 301
 • "Тишината е по-мелодична от всяка песен."
Re:Лудостта
« Отговор #5 -: Май 04, 2011, 18:28:08 pm »
Нека вметна,че може да има и конкуренция м-у тези  Енерго-Информационни Паразити.
Разбира се това ще е в малка доза,ако приемем че биват използвани и манипулирани от по разумно същество.
Бих приел също,че тези паразити могат да са причина за много физически и психически зависимости.
Колкото пъти се опиташ да надхитриш Бог и да излъжеш дявола, толкова пъти се сблъскваш с истината!

Неактивен 396

Re:Лудостта
« Отговор #6 -: Май 04, 2011, 18:57:27 pm »
Бих приел също,че тези паразити могат да са причина за много физически и психически зависимости.

Да, в много от случаите.

Неактивен arakha

 • Малко Писал
 • **
 • Публикации: 301
 • "Тишината е по-мелодична от всяка песен."
Re:Лудостта
« Отговор #7 -: Май 04, 2011, 20:04:15 pm »
Един въпрос ме човърка,тъй като и аз съм мислил за тези паразити.
Защо точно чрез тялото черпят енергия?
Ако приемем,че осъзнаващата себе си и знаеща енерго-информация (душа,висш аз и др.)влива енергия (задържаща,изграждаща,поддържаща и т.н.) в тялото, но от известна "дистанция",тогава за мен е по-разбираемо.
Разбираемо,защото тогава няма да има сблъсък във вибрационно отношение(тези на паразита и приемника).Токова заключение правя на базата на разсъжденията си за високите и ниските вибрации.Едните неутрализират другите.
Ако душата(или всичките съставни на душата) е изцяло в тялото би трябвало енергийния поток да е толкова силен и високо честотен, че да неутрализира пипалата на паразита.
В подкрепа "тезата" си ще кажа,че има достатъчно свидетелства на ОИТ(опит извън тялото)при които в момента на отделяне на едно от телата на човек[това което ще броди (астралното тяло)],друго същетво се опитва да се намъкне.Смятам, че това се дължи на отсъствие на определена вибрация,задържаща иначе вън натрапника.
« Последна редакция: Май 04, 2011, 21:18:22 pm от arakha »
Колкото пъти се опиташ да надхитриш Бог и да излъжеш дявола, толкова пъти се сблъскваш с истината!

Неактивен 396

Re:Лудостта
« Отговор #8 -: Май 04, 2011, 20:29:50 pm »
Ето това е пример за човек без смущения в мислинето! =)


Следващата тема, която исках да направя, се отанся точно до това! Душата не е в тялото! Тя е извън него, и съзнанието също е извън тялото и именно там е паметта.


Скоро ще направя тая тема с цялата обосновка, факти и тн, затова те моля за търпение сега, просто не мога да се разтеглям тук а и заглавието не е за това =)


Не мислех да я обвързвам с тази тема тук, но всъщност ти току що даде връзката между двете! И наистина точно това е отговора... защо винаги тялото!


 :hi:

Неактивен P.E.A.C.E.

 • Доста Писал
 • ****
 • Публикации: 1 499
Re:Лудостта
« Отговор #9 -: Май 04, 2011, 21:03:57 pm »
Ами това пасва с холографския/фрактален модел.
Казано най-просто, материята е на микро ниво, а духовното на макро.
От там, всяко следващо тяло е малко/много по-голямо от по-долното.
Колкото по-финна е материята, толкова по-големи са мащабите. И обратното.

Неактивен merulious

 • Пишещ
 • ***
 • Публикации: 548
Re:Лудостта
« Отговор #10 -: Май 04, 2011, 21:12:20 pm »
О, обяснението е много по- добро  :-*
Нооооо... трай, булка, за хубост!  ;)
...water can flow, and water can crash...

Неактивен agrippa

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 153
Re:Лудостта
« Отговор #11 -: Май 04, 2011, 21:26:00 pm »
Ами това пасва с холографския/фрактален модел.

Казано най-просто, материята е на микро ниво, а духовното на макро

Mисля, че е обратното, тоест "микрото", управлява "макрото"!!!

Цитат
Колкото по-финна е материята, толкова по-големи са мащабите.

Именно!
 Колкото си по навътре в микро света(финната материя), толкова по големи ти стават мащабите да изграждаш и разширяваш "макро света"...

Неактивен 396

Re:Лудостта
« Отговор #12 -: Май 04, 2011, 21:30:09 pm »
agrippa, малко си объркал/а нещата в терминологията. По принцип фино се смята неплътното, а за тежко се смята плътното.


Описал съм мащабите и поредността им на възникване в Геометирята на пространството, когато става дума за свещената геометрия.


Идеята е, че Бог е всичко. И че той се саморазделя на часит вътре в себе си. И ВЪТРЕ в него се получава цялото разнообразие от елементи. Но там в темата е по-подробно.

Неактивен agrippa

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 153
Re:Лудостта
« Отговор #13 -: Май 04, 2011, 22:06:44 pm »
Да, но не смяташ ли че "материята" и "плътното" се изграждат и възпроизвеждат от финното и неплътното?

Или "микрото" изгражда "макро" света?
 Неактивен 396

Re:Лудостта
« Отговор #14 -: Май 04, 2011, 22:10:50 pm »
Да, първичното е финното, пълтоно е вторичното.

Но финото е макро света. А плътното е микро света. Финото заобикаля плътното. Нещата се пораждат отвън-навътре и финото се развива в плътно.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27