Автор Тема: Графология - как да "познаваме" хората част 1  (Прочетена 10541 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен Rado

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 143
  • Infernal Works
Според изследванията, при писане с ръка участват 500 мускула, контролирани от мозъка на човека. Днес никой не се съмнява, че почеркът на човека изразява неговата вътрешна природа. Основни положения. Преди всичко трябва да се знае, че изходно начало при нашите разсъждения ще бъде казаното за линиите в гл. "Физиогномика”:
- Правите линии са свързани с ума, разсъдителността, волята.
- Кривите линии – със сърцето, чувствата, отстъпчивостта и дипломатичността.
- Хоризонталните – с широчината на чувствата, физическия свят.
- Вертикалните – с ума, възхода и духовния свят.
Издържаният във всяко отношение почерк, с равни и прави редове, без отклонение от общоприетите норми за писане, означава уравновесена личност, установено поведение и мироглед. Степента на оригиналност на почерка е свързана със степента на самобитност и неповторимост в характера на дадената личност. За да добием вярна представа за посочените особености, необходимо е писането да става на бял лист, без спомагателни хоризонтални редове. Правите редове означават установено поведение и характер. Възходящите редове (наклонени нагоре редове) - енергичност, деловитост, оптимизъм, подем и стремеж за постигане на определени цели. Колебанията в хоризонталните редове (редът ту слиза надолу, ту се качва нагоре) говорят за колебливи натури, непоследователни в поведението си, с непостоянно настроение. Но тези редове означават и дипломатичност и гъвкава мисъл. Дъгообразните редове са свидетелство за импулсивност, силни чувства, нетърпение, голямо желание и интерес към дадена дей­ност, но само в началото.Низходящите редове означават понижено самочувствие, липса на енергия и воля, отчаяние, болест и др. Често предвещават нещастие и падение.Когато буквите в началото на реда са едри, а след това стават дребни и редът добива вид на клин, това означава хитрост и прикритост. Стегнатите и монолитни редове са знак за воля и решителност. Ако човек може да начертае с лекота няколко успоредни линии, това е сигурен белег за устойчивост. Тези линии са белег за разумност.
Важно е първото впечатление от почерка Ако той е без особености, "грамотен", но не се запомня, то и личността не се откроява или не се извисява над мнозинството.


Букви

Свързаните букви в думите означават свързани мисли, творчески характер и критическо мислене, практичност. Несвързаните букви означават непрактичност, естетическо чувство, въображение, чувство за достойнство, липса на системност, необичайно поведение, интуитивност, липса на практицизъм. Когато буквите са еднакво свързани и несвързани то е белег за уравновесеност, равновесие между ума и чувствата.Ако човек изписва всичките букви, това означава, че той разполага с време и свършва винаги своята работа. Изпуска ли букви, особено крайните, това означава, че бърза, че няма време да свърши работата си, т. е. – нетърпеливост. Добре затворени букви – о, а, б, в – говорят за човек, който пази тайна и е затворен по природа, който умее да мълчи и да контролира думите си. Отворените, или недобре затворените букви означават откровена личност. Той говори това, което мисли, според степента на отворите. Ако в буквите доминират правите линии, това е израз на сила, прямота, разсъдливост. Кривите линии изразяват чувства, приспособимост, дипломатичност, съобразителност, мекота и чувствителност. Прецизно извитите и елегантни линии значат деликатност и изящество на постъпките. Силно начупените линии и ъгловатостта на буквите означават холеричен нрав, сприхавост, твърдост или неотстъпчивост. Много големите главни букви са признак за високо самочувствие, склонност към самоизтъкване и надценяване. Много голямата главна буква, придружена с украшения и "завъртулки" – тщеславие, себелюбие и въображение. Когато буквите са натруфени или необичайно украсени – хитрост, извратено мислене, психични отклонения.Острите ъглести букви говорят за човек на мисълта, нервен и пестелив. Кръглите букви издават спокойния и щедър характер. Учителят препоръчва ръкописната буква "д" да се изписва с опашката нагоре, а не надолу, както правят повечето хора. По този начин човек подпомага повдигането си. Ако първият връх на буквата "м" е по-голям, това означава, че човекът, който я е написал, иска да заповядва. Ако върховете са еднакви, то той зачита другите и техните интереси. Едрият почерк е характерен за свободолюбивите натури, за хората с широта на възгледите, щедри и непокорни, които се противопоставят на външните условия. Дребният почерк обикновено е присъщ на притеснения човек, който се стъписва пред външните трудности. Сгъстените букви говорят за неблагоприятни условия на живот, скъперничество. Силно заострените ъгли – за сприхавост, заоблените върхове – за отстъпчивост и кроткост, кръглите букви – за добро разположение на духа. Буквите извън реда на обикновеното писане показват голяма самоувереност и самонадеяност. Разликата в изписването на буквите, неустановеността и разнообразието в тях е доказателство за голяма непрактичност. Широките обемисти букви са белег на въображение, чувство за красота, известна егоцентричност. Ясният почерк значи стремеж към яснота във всяко отношение. Хармонично съчетаните букви и думи означават ум, воля и култура. Чертите, които предхождат думите –действия, съобразени с вътрешни убеждения. Завъртване на буквите вляво и надолу – егоизъм Удължените вертикални линии на "р", "у", "д" и др. значат нелогично мислене, несъобразяване с традициите на мислене или поведение, стремеж за самоизява. Късите опашки на същите букви значат – сдържаност, лаконичност и пестеливост във всичко.


Наклон[/font]

Наклонът в ляво означава свободна изява на чувствата. Външните условия доминират и субектът е под тяхно влияние. Хора с такъв почерк са податливи на внушение. Колкото буквите са по-изправени, толкова чувствата са по-сдържани. Отвесният (прав) почерк издава пълно господство на разума над чувства­та. Признак на самообладание. Наклонът в дясно означава сдържаност, подтискане на чувствата, скрит нрав, подчинен на интереси и рационални съображения. Почерците с променлив наклон са знак за променлив характер, свидетелство за борба между воля и чувства.



Големина на почерка От големината на почерка зависи степента на личното достойнство и самочувствие. Едрият почерк е стремеж за проява на личността. Дребният почерк значи пресметливост, голямо вътрешно налягане и трудни условия. Бързият почерк е белег за бърза ориентация, енергична и предприемчива натура. Променлив почерк – неустойчивост, несистемност, афекти.


Натиск
Силен натиск – наличие на воля и сила.
Слаб натиск, леко изписани букви – нерешителна, слабоволева натура, колебливост.
Неравномерен натиск – импулсивност, афектираност, непоследователност в поведението на личност
Нормално четлив почерк – постоянство във възгледите и поведението, толерантност и зачитане на другите, уравновесеност.

...Infernal Works...

Неактивен Rado

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 143
  • Infernal Works
Re:Графология - как да "познаваме" хората част 1
« Отговор #1 -: Април 05, 2011, 18:43:20 pm »
ПОДПИС

Посока на подписа
Тя може да бъде нагоре, надолу или равна. Според това, посоката нагоре говори за оптимизъм, надолу – за песимизъм, а равната посока – за балансирана личност.

Дължина на подписаДългият подпис характеризира човека като способен да вниква в работата, усърдно да изпълнява своите задължения. Краткият подпис принадлежи на човек, който няма търпение, който не вниква дълбоко в нещата и природата на работата. Този човек не е способен към монотонна работа, изискваща постоянно внимание.

Начало и край на подписа

Първата половина на подписа е свързана с умствената дейност – по нея се съди за това как човек започва своята работа. В същото време първата половина е свързана с интелектуалната и умствена сфера, докато втората половина се отнася до практическата и физическата дейност и с това как човек завършва своите задължения.
Когато в началото на подписа стоят две или три главни букви, при отсъствие на едри образувания във втората половина, то с увереност можете да твърдите, че този човек отдава предпочитание на умствения труд. Подобни подписи имат ръководителите от различен ранг.
Подписи с минимум заглавни букви в първата част говорят за склонност към професии, свързани с обществената дейност и комуникации.
Когато крупните елементи са във втората част на подписа имаме характер, който е склонен към практическа дейност.

Височина на буквите, главни и малки букви
Когато главните букви в подписа са високи, значително повече от малките, то този човек е капризен в отношенията си с околните. Когато главните букви незначително се отличават от малките, то собственикът на този подпис е скромен човек.
Малките букви характеризират човека като рационален, икономичен, конкретен, а също и способен за концентрация, но твърде малките букви, говорят за егоизъм.
Едрите букви, като при децата, характеризират мечтателност, в някои случаи наивност, непрактичност, излишна доверчивост. В същото време едрите букви говорят за стремеж към независимост и свобода на действие.

Закръглени и остри букви

Добрите, меките и спокойни хора имат закръглени букви, за разлика от нетърпеливите, раздразнителните и резките. Ъгловатите букви също така говорят за стремеж към независимост, склонност към лиделство, честолюбие.
В различни периоди на своите взаимоотношения човек може да проявява различни наклонности. Това също намира отражение в подписа му.

Свързаност на буквите

Когато буквите на подписа са свързани, това говори за последователен, логичен характер. В някои случаи това може да означава консервативност на възгледите или не така бързо възприемане на новото.
Буквите на подписа, между които има умерено количество разстояние говорят за адаптивен характер.
Излишното колечество елементи, свързващи буквите в подписа свидетелстват за непредсказуемост, мечтателност, стремеж към привличане вниманието на околните върху себе си.

Увереност в изписването на буквите

За увереността на човека се съди по увереността, с която той се подписва.

Различни украшения в подписа
Дали човек преувеличава своите качества – това също се разкрива в подписа. В случаите на преувелечение, в подписа се появяват различни завъртулки, лентички и други елементи, които разкриват неизкреността в човека.

У открития човек подписът е прост и скромен.

Но различните украшения не винаги се считат за лош признак. Подобни подписи имат математиците и физиците, хората използващи ума си за логически операции. Подписите им често са „оголени”, което говори за конкретност на мислите. Напротив, когато буквите са свързани една с друга, това е знак за суетност и нелогичност.

Растояние между буквитеТози признак определя щедростта на човека. Може да се узнае в какъв период човек е щедър и в каква сфера – интелектуална или материална. Това зависи от участъка от подписа, в който растоянието между буквите е голямо – в началото или в края.

Подчертавания и зачертавания в подписа

Тези, които подчертават своя подпис са самолюбиви, интересуват се от мнението на околните, характеризират се с голяма обидчивост. Когато линията в подписа е накривена към върха, харата имащи такъв подпис са горди и се стремят към големи постижения.
По дължината на линията в края на подписа може да се съди за степента на възможност на човек да допуска в своята работа околните.
Когато човек зачертава своя подпис, това говори за недоволство от себе си, съмнение, колебание. Такива хора може да страдат от неврози и язва.

Вертикални линии в подписа

Когато в подписа се срещат елементи, напомнящи верникални линии, това се означава като бариера, тормоз на мисленето или действията. При такива елементи е нужно да се обърне внимание в коя част на подписа се намират те. Наличието им в началото са указание за оскъдна фантазия, интелект и творчески наклонности.
Когато вертикалните линии са в средата на подписа, това означава задръжки между идеята и реализирането й. Вертикалите в края на посписа са указания за трудност в завършването на започната работа. На такъв човек е необходим контрол или съответен стимул.

Точка в подписа
Точката се явява положителен признак. Нейното наличие в подписа свидетелктва за дисциплинираност и склонност към завършване на започнатото.
Когато точката е в края на подписа, това говори за стремеж на човека обезателно да завърши започнатата работа, така че това е един от показателите за изпълнителност.
Ако точката е в началото на подписа – това е свидетелство, че човекът се стреми да получи изчерпателна информация, преди да пристъпи към изпълнението на задачата.


...Infernal Works...

Неактивен Monolith

 • Малко Писал
 • **
 • Публикации: 436
Re:Графология - как да "познаваме" хората част 1
« Отговор #2 -: Април 05, 2011, 19:16:05 pm »
Това си е тотално налучкване.

Според горния метод на анализиране на почерка, излиза, че:
- повечето професори, доктори и изобщо учени хора са балъци, които не са наясно със себе си, понеже пишат грозно и неразбираемо :rofl2:
- от друга страна голяма част от секретарките и чиновничките задължително са много яки (по характер), понеже пишат красиво и едро
и т.н.

Освен това познавам хора, които пишат дребно и са свободни и уверени в себе си; а такива които пишат едро да са пълни комплексари.

Така че, недейте вярва на тези неща. ;)
« Последна редакция: Април 05, 2011, 19:20:29 pm от Monolith »
Бъди Слънце!

Неактивен Rado

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 143
  • Infernal Works
Re:Графология - как да "познаваме" хората част 1
« Отговор #3 -: Април 05, 2011, 19:41:07 pm »
Освен това познавам хора, които пишат дребно и са свободни и уверени в себе си; а такива които пишат едро да са пълни комплексари.


E възможно е."Красотата" на почерка зависи и от (според мен) бързината с тоято пишем.Колкото до имформацията по-долу има доста верни неща.
...Infernal Works...

Неактивен Георги Ангелов

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 36
Re:Графология - как да "познаваме" хората част 1
« Отговор #4 -: Април 05, 2011, 20:15:25 pm »
Rado,

Искам , да те поздравя че си пуснал тема . С други думи си се постарал . Това е добре , но гледай другите теми да са с стойностни материали . Бълен булшит е т'ва .
Моето лично мнение че тези неща са глупости . Тука в тоя форум сме интелигентни хора.



Неактивен 396

Re:Графология - как да "познаваме" хората част 1
« Отговор #5 -: Април 05, 2011, 21:53:55 pm »
Rado продължавай в същия дух и не обръщай внимание най-вече на "интелигентните хора" в този форум.


Не спори с тях, не им доказвай нищо, и най-вече - никога не ги ползвай за мерило. Ако ще правиш нещо с тях, то в тяхно лице се научи какъв да не бъдеш.

Пускай всичко, което можеш да намериш за физиогномика, графология, френология.
« Последна редакция: Април 05, 2011, 21:56:30 pm от 396 »

Неактивен 396

Re:Графология - как да "познаваме" хората част 1
« Отговор #6 -: Април 05, 2011, 22:19:31 pm »
Rado,

Искам , да те поздравя че си пуснал тема . С други думи си се постарал . Това е добре , но гледай другите теми да са с стойностни материали . Бълен булшит е т'ва .
Моето лично мнение че тези неща са глупости . Тука в тоя форум сме интелигентни хора.





И все пак не мога да се сдържа да не коментирам.


Как някакъв си Георги Ангелов оценява непонятни за него неща като стойностни и нестойностни.
Как някакъв си Георги Ангелов се вживява в ролята на покровител на форумен участник, който той е сметнал за "неопитен" в някакво отоншение.
Как някакъв си Георги Ангелов се самооценява като интелигентен и смее да изисква своите очаквания от другите.


Как някакъв си Георги Ангелов се изживява като творец на истината - неговото мнение създава всички истини и всички глупости. Неговото мнение отсъжда кое е и не е обективна истина.


Има някакво странно вдъхновение в това да гледаш наглостта на конвенционалното общество.


Например аз съм виждал достатъчно професори, доктори и изобщо учени хора и никой от тях не беше и не е наясно не само със себе си, но с целия свят около себе си, с другите хора, със социалната си роля и контакти и с физиологичните реалности, които пряко го засягат.


От друга страна съм виждал много хора, които разбират ролята на административната професия и въпреки липсата на каквито и да е връзки между съзнание тяло и дух, са изградили изкустве нобраз за себе си така, както очакванията към социалната им роля им диктуват. този образ маска не е задължително да е истински, но си има свой почерк.


За щастие съм се научил да не подбирам вярванията си по препоръка, Monolith.





Да жиее интелигентната манифестация на форумното мнозинство!

Неактивен Георги Ангелов

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 36
Re:Графология - как да "познаваме" хората част 1
« Отговор #7 -: Април 05, 2011, 22:43:13 pm »
Искам да се извеня на Rado за високомерния и недосмислен поуст .
Също , така благодаря на 396 за критиката и за отварянето на очите ми, за някой неща .
Хора сме , грешим ...

Неактивен 396

Re:Графология - как да "познаваме" хората част 1
« Отговор #8 -: Април 05, 2011, 23:04:23 pm »
На възрастните се правят психо-тестове с въпроси. Тези въпросници имат за цел да манипулират интелектуалния подход на човека, тъй като един възрастен е много повече своите интелекутални доктрини, отколкото своята емоционална непринуденост.

Всъщност с увеличаваенто на възрастта се засилва емоционалното лицемерие. Това зависи от типа социален строй.



На децата се прави цветово-картинен психо-тест, тъй като те не са наясно със своите интелектуални концепции, те все още не се самоопределят на нивото на интелектуално самоосъзнаване. Децата действат емоционално-непринудено и още не владеят прикриването на намеренията си.

Точно затова те трябва да нарисуват нещо, за да може адекватно да се определи менталното им настояще.



Не ми е ясно как участници в този форум (хм, или кой е онзи, който разрешава на толкова много хора регистрации в този форум) могат да пренебрегнат като "глупост" нещо, чието изпълнение изисква творчески подход, заема солидна част от нервната система и фактически е особена форма на послание от личното его към външния свят (различна от вербалната и телесната комуникация).



Със сигурност всичко това означава, че това е нещо много повече от отпечатък в калта. Ако отпечатъка в калта говори само за вида на животното, и евентуално за размера му и околното настояще в момента на правене на отпечатъка, то маркирането с миризма говори за всичко останало.

Такаче каквото е миризмата за едно куче, това е почеркът за един човек.


Аз съм виждал женско куче да клечи в локва и да я размътва с дупето си, изкалвайки се. Може би някой би се попитал "защо".

Ако този някой види нещо такова, и се попита "защо", той със сигурност ще се сети за последния път, когато му се е наложило да общува, и би задал още много "защо" към различни части от това общуване, било то вербално, безсловесно или писмено.



Ако някой не се попита "защо", то теми като тази се отварят, за да обърнат вниманието му натам.



Любопитно е обаче защо има някои, които преднамерено и целенасочено потушават и заглушават въпроса "защо", и го правят и в теми като тази.

Аз знам защо това е така. А вие питате ли се "защо" това е така?
« Последна редакция: Април 05, 2011, 23:07:51 pm от 396 »

Неактивен cassio

 • Малко Писал
 • **
 • Публикации: 294
Re:Графология - как да "познаваме" хората част 1
« Отговор #9 -: Май 01, 2011, 15:53:52 pm »
На мен тимата също ми харесва, но не толкова от гледна точка на "графологията" или конкретно обсъждането почеркът на човек, колкото стилът, начинът на изразяване и думите, които се употребяват за да се общува или да се обяснява нещо.
Сигурно е по-удобно да пусна нова тема, но ако авторът няма нищо против ще използвам неговата, защото в известна степен са доста свързани нещата- ако мога да пиша красиво, дори да кажем съм учила различни шрифтове и рисувам, но не мога да свържа две смислени изречения ПРЕД МОНИТОРА и не зная как да се науча на това.
Искам да кажа, че дори на почерк, човек може да се научи със старание или упоритост, дори конкретни учители, но на стил на писане е много трудно. Книги да прочетеш, филми да изгледаш, статии да пишеш и отново да четеш много смешни и оригинални статийките на отворени млади журналистчета или филолози пак ще е трудно.
Тогава идва разбирането, че може и да имаш някаква много яка идея, но ако не можеш да я покажеш, тогава жалко за теб и евала на този, който е успял да си оформи стила на мислене в стил на изразяване и от там да бъде разбран :)

Неактивен Monolith

 • Малко Писал
 • **
 • Публикации: 436
Re:Графология - как да "познаваме" хората част 1
« Отговор #10 -: Май 01, 2011, 19:55:21 pm »
Rado - сори, че бях малко краен. :hi: Просто исках да кажа, че не трябва да приемаме всичко за чиста монета. Иначе продължавай да пускаш интересни материали, като намериш.

396 - мнението ти - http://forum.xnetbg.com/index.php/topic,17813.msg232587.html#msg232587 - беше ползотворно. Защо трябваше да го разводняваш с това:

Любопитно е обаче защо има някои, които преднамерено и целенасочено потушават и заглушават въпроса "защо", и го правят и в теми като тази.

Аз знам защо това е така. А вие питате ли се "защо" това е така?

Явно можеш да четеш мисли?! Съмнявам се, понеже не успяваш.

По отношение на крайността - ти определено трябва да се вгледаш в себе си, защото не оставаш по-назад. Като пишеш с празни пространства от по 3-4 реда не ставаш по-убедителен. Хайде да спрем да се дърлим за глупости.
« Последна редакция: Май 01, 2011, 20:26:13 pm от Monolith »
Бъди Слънце!

 

Сходни теми

  Заглавие / Започната от Отговора Последна публикация
51 Отговора
47258 Прегледи
Последна публикация Април 17, 2012, 03:16:48 am
от Hacko
Water "Crop" Circles

Започната от H. НЛО

4 Отговора
14144 Прегледи
Последна публикация Юли 06, 2011, 12:41:54 pm
от Hacko
1 Отговора
13318 Прегледи
Последна публикация Октомври 25, 2008, 23:31:38 pm
от Peacekeeper
7 Отговора
18466 Прегледи
Последна публикация Юли 10, 2009, 02:21:19 am
от Peacekeeper
0 Отговора
10512 Прегледи
Последна публикация Февруари 05, 2010, 12:42:15 pm
от Astronomer

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27