Автор Тема: Питагорейство и религия  (Прочетена 8851 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен Empistosunh

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 157
Питагорейство и религия
« -: Април 05, 2009, 12:32:23 pm »
Щастливи числа, нещастни числа, специални числа - колко много хора вярват, че могат да разчитат на тях.
Става дума за древно суеверие, достигнало до наши дни.
Ако се върнем назад в 550г. преди Христа, ще намерим Питагор и неговите ученици да се занимават с математика заради самата нея. Те се интересували от всичко във Вселената, на което можело да се припише някакво число. Това бил начин да се свържат някак разнородните части на мирозданието, да се изобразят планетарните движения чрез нотна гама и да се превърнат числата в геометрични тела. За разлика от нас те не смятали, че числата са атрибути на нещата. Те вярвали, че всичко е число. Числата имали свой вътрешно присъщ смисъл. Те не изразявали отношения между нещата. От тези религиозни вярвания следвал подтикът да се изследват числата във всички възможни аспекти, в търсене на случайни връзки между числата в различни сфери на живота. Някои числа имали добри свойства, други - лоши. Някои трябвало да бъдат пазени в тайна, а за други можело да се говори пред всички.
Любимата игра на Питагор и основа на религиозното учение е редицата на "триъгълните" числа.


Триъгълните числа се получават, като подредим един под друг редове, всеки следващ от които съдържа една точка повече от разположения над него.
Това било особено просветляващо за питагорейците, тъй като гърците обозначавали числата чрез буквите от азбуката си, което скривало за тях закономерностите в редиците от числа, видими за нас от пръв поглед. Графичното представяне от Питагор довело до по-нататъшното развитие на идеята: 1 - точка, 2 - линия, 3 - триъгълник и най-простата равнина фигура, заграждаща някаква площ, 4 - символ на най-простото тяло, пирамида, състояща се от четири триъгълни стени и имаща четири върха.
Така с стигнали и до "квадратните" числа - 2, 9, 16, 25..., които се получават при подреждане на точките в квадратни масиви. Питагорейците не пропуснали да забележат, че те се получават при сумирането на последователните нечетни числа:
4 =1+3
9 =1+3+5
16=1+3+5+7
25=1+3+5+7+9
36=1+3+5+7+9+11
и. т.н.
Тези примери показват как Питагор и учениците му постепенно стигнали до своя първи скок на въображението, който се състои в това да разглежда числата като геометрични тела. След това обаче направил още по-впечатляващо откритие. Забелязал, че настройките на гръцките музикални инструменти зависи от прости числови отношения, като 1:2, 3:2, 4:3, 8:9. Това били единствените музикални интервали, които гърците смятали за съзвучни и приятни за ухото. Въздействието на това откритие върху мисленето на Питагор имало всеобхватни последици. Той сметнал, че е открил, че промените във възприятията посредством човешките сетива зависят от математиката. Нещо повече, появата на сходни числа в описанието на музикалните интервали и движенията на планетите убедило питагорейците, че между тези привидно разнородни явления съществува тясна връзка.
Онова, което лежи в корените на нумерологията, е вярата, че в числата, без връзка с нищо друго, има дълбок вътрешен смисъл, че седемкратността е споделено качество, свързващо заедно всички неща, които се повтарят седемкратно, независимо дали става дума за седем булки и седем братя или за седемте дни в седмицата. От тук има само малка стъпка до убедеността, че някои числа например 13, са нещастни, а други, като 7, са благоприятни. Питагорейците присвоявали на определени числа специални атрибути, като доброта или справедливост, което ги превръщало в символи по няколко начина. Ето един типичен коментар:
"Най-удобната цифра е 7, тъй като в природата изгодните случаи за реализиране , свързани с раждането и навлизането в зрелост, идват на седмици. Да вземем например мъжа. Той може да бъде роден след седем месеца, първите му зъби се появяват след нови седем месеца, достига зрелост към края на втория седемгодишен период и има брада към края на третия." (Александър от Афродизия, коментатор на Аристотел. В своята "Метафизика", 30. според "History of Greek Philosophy" Guthrie, W., том 1, 1962г.)
Някои числа били особено почитани заради специалните им качества. "Идеалните" числа например получили името си заради своето забележително свойство да са равни на сумата от своите делители, с изключение на самите себе си. Първото идеално число е 6 = 1+2+3, а второто 28 = 1+2+4+7+14. Следващите две са 496 и 8128. Тези числа били известни на старогърците. Днес обаче знаем за съществуването на само 33 такива числа и на никой не е известно дали те са безкрайно много, каквито са простите числа (Евклидово доказателство за противоречие с крайният брой на простите числа).
Питагорейците били силно впечатлени от т.нар. "приятелски" числа. Две числа се наричат приятелски, ако всяко от тях е равно на сумата от делителите на другото (без самото число). Смятало се, че те в известен смисъл имали един и същи "родители", поради което небесате ще се отнасят по-благосклонно към неща, изброими чрез двойки на такива приятелски числа. Например 220 и 284 са приятелски числа (открити са повече от хиляда "приятелски" числа. Следващите по големина са 1184 и 1210, 2620 и 2924, 5020 и 5564). Можете да разделите 220 без остатък на 1,2,4,5,10,11,20,22,44,55 и 110. Съберете делителите и ще получите 284. От своя страна 284 се дели без остатък на 1,2,4,71, и 142, чиято сума е 220.

Още най-ранните еврейски учени обожавали да използват вярата на питагорейците, като тест за проверка на текстовете на техните свети писания или за извличане от тях на някакъв скрит смисъл.
В Битие, глава 32, стих 14, се използва "приятелското" число 220, когато Яков дава на Исав 220 кози.* На подобен приятелски жест чрез ответен подарък от 284 "неща". (* Всъщност точния цитат в българския превод на Библията е: "двеста кози, двайсет козли, двеста овци, двайсет овни", при това в следващия стих 15 се продължава: "трийсет дойни камили с техните камилчета, четирийсет крави, десет вола, двайсет ослици, десет осла.)
Издирването на скрити цифрови послания постепенно се развило до възможно най-крайни форми в учението Кабала с божествеността на седемкратните повторения. Ето един пример за нумерологичната алтернативна медицина, способна да изцелява малария:
"...вземи седем семена от седем палми, седем трески от седем креди, седем гвоздея от седем моста, седем лъжици пепел от седем пещи, седем шепи пръст пред седем врати, седем парчета катран от седем кораба, седем щипки кимион и седем косъма от брадата на старо куче, и ги вържи във вързоп, стегнат с пресукана бяла връв, носен на врата в отвора на ризата." (Trachtenberg. "Jewish Magic and Superstition". По Pickover, C. "The Loom of God", New York, 1997, с. 80)

(следва)
« Последна редакция: Април 05, 2009, 13:50:37 pm от Eon »
"Злото идва при нас, хората с фантазия, носейки като своя маска всички добродетели." - Уилям Батлър

Неактивен Empistosunh

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 157
Re:Питагорейство и религия
« Отговор #1 -: Април 05, 2009, 18:24:49 pm »
Най-свещените питагорейски числа били първите четири: 1, 2, 3 и 4, които образуват триъгълното число 10.
Триъгълното представяне на 10 било символът на свещеният тетрактис, пред който новопросветените в питагорейския орден трябвало да положат своята клетва на вярност и съхранение на тайната. Част от условията за встъпване в ордена било заклеването, че ще пазят тайна в течение на три години (3 х 365 = 1095). Самото число 1095 се е смятало за число на мълчанието. Тетрактисът бил смятан за ключ към разбирането на смисъла на живота и човешкия опит. Ето един списък на коментатор от I век, в който са изброени десет колекции от по четири неща, които тетрактисът според тях символизира:
"Числа: 1, 2, 3 и 4.
Големини: точка, линия, повърхност, тяло.
Прости тела: огън, въздух, вода, земя.
Фигури на прости тела: пирамиди, осмостен, икосаедър, куб.
Живи неща: семе, прорастък в дължина, широчина и дълбочина.
Общества: човек, село, град, нация.
Способности: разум, знание, мнение, осезание.
Годишни сезони: пролет, лято, есен, зима.
Възрасти: детство, юношество, зрялост, старост.
Части на човешкото тяло: тялото и трите дяла на душата."
(Theon of Smyrna, "On the Tetraktys and the Dead", по Butler, C., "Number Symbolism", London 1970, с. 9)
Тези любопитни идеи се оказали изключително устойчиви. Във всяка епоха и навсякъде по света е имало писатели и мислители, които били запленени от смисъла на числата. Те разглеждали уравненията и формулите като таен код, в който бил скрит истинският смисъл на Вселената. И в никакъв случай не може да се каже, че подобни възгледи нямат почва в наши дни. Макар да използваме математиката, за да установим връзка между нещата, според нас продължава да съществува поколение на аматьори-изследователи, търсещи специална "формула", която ще ни разкрие абсолютната природа на физическия свят. И какъв по-удобен инструмент за извеждането на тази формула от онези числа, които образуват сърцето на физическата реалност: стойностите на физическите константи. Нумерологията обърна взор към физическите константи в опит да обясни техните стойности чрез различни комбинации на π-та, квадратни корени и обикновени числа.
Тези усилия виреят благодарение на случайнит съвпадения. Дори най-впечатляващите сред тях нямат никакъв видим смисъл. Например било изтъкнато в непубликуван учебник по алгебра, че
exp{π(√67)/3} ≈ броят футове в една миля
с точност до една тристамилионна част (!).
Твърдението, че exp{π(√67)} е цяло число, направено за първи път от Чарлз Хърмит през 1859г. Днес знаем, че стойността на този израз е
262 537 412 640 768 743, 999 999 999 999 999 25...
Това послужило за първоаприлска шега на Мартин Гарднър, който заявил, че числото е цяло и че това било хипотеза на индийския математик Рамануджан. В резултат числото станало известно като константа на Рамануджан.
Само че съществуват страшно много числа и още повече пермутации с тях. Съвпаденията изглеждат изключителни, защото не си даваме сметка колко много скучни несъвпадения се падат на всяко едно от тях. Ако се направи статистически анализ, ще се окаже, че тези съвпадения не са чак толкова необичайни.
И така от нищото стигаме до Библията и нейното списване по повод и без повод. Нумеролози са разчепкали възможно най-много издания от всички свети книги, които ви дойдат на ум. Освен това в търсене на доказателства кой и кога е написал дадено писание, те (нумеролозите) имат и солидни твърдения.
Верността им не се наемам да съдя, но се твърди, че Уилям Шекспир дори има пръст в списването на някои псалми във версията на крал Джеймс на английската библия. Нещо повече, говори се за правила за подписване от автора, като номера на псалма участва в методиката за подпис. Така псалм 46 от коментираната библия на крал Джеймс (от 1611г.) 46-та дума, броено от началото на псалма е "shake", а 46-та от края му е "spear".
По същата логика откритията са и в изданието на Ватикана от 1420г. имало съществени разлики от това от 1100г. В по-новата са открити автори като: Джовани Бокачо, Данте Алигери, Есхил, Аристофан, Софокъл, Еврипид, Езоп и дори Алкей.
Очакваното твърдение е, че в почти всеки псалм са открити имена, които нищо не говорят никому, с подозрителната титла "абат" или "отец". Така бил открит и текст на абат Сугерий.
Трескавото търсене обаче продължава...

Благодаря за вниманието.
"Злото идва при нас, хората с фантазия, носейки като своя маска всички добродетели." - Уилям Батлър

Неактивен Спорт-Здраве4

 • Доста Писал
 • ****
 • Публикации: 1 244
Re:Питагорейство и религия
« Отговор #2 -: Април 08, 2009, 08:23:24 am »
Още много може да се напише за Питагор и също така още доста неща са известни за учението му, което в по-голямата си част е потурчено.Модерните номеролози, астролози и математици от време на време преоткриват някой и друг детайл относно концепцията.
Интересното е, че тя постоянно прилича като да е завършена, докато не се открие нещо ново, на което никой преди не е обръщал внимание.След това отново се смята за завършена и нещата се повтарят.Този факт е едно от многото непряки доказателства, че това е напълно точна наука, а не "надежди и въображение".

Занимавал съм се сериозно с номерология(това ще рече по финансово-аматьорски начин) и нека ползвам момента да си плесна скромната реклама тук :P и подчертая, че за 20 кинта или 10 евра при пратени ми три имена и точна рожденна дата, мога да направя личностна характеристика, както и собствени тълкувания на бъдещето за съответната личност :)

Неактивен Empistosunh

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 157
Re:Питагорейство и религия
« Отговор #3 -: Април 08, 2009, 13:24:30 pm »
В интерес на истината нумерологията е една от най-старите методики за правене на предсказания. Заедно с И-цзин, хвърляне на зарове, кости, гадания по вътрешностите на заклано животно...
Моето мнение обаче е, че нито едно от досегашните стандартни методи за предсказване на бъдещето не може да се справи с тежката задача, с която се е наело.
Тук малко отклонение ще сложа, ако не преча.
Преди около пет години се запознах с истинска сангома (африкански магьосник). Представиха ми жената като african witch doctor. Беше преди ежегодното им събрание в Лесото. Въпреки цялата ми убеденост че бъдещето не може да бъде предсказвано, тази сангома ми скри шапката. Не искам да ви показвам налудничавата си светлина, но от позицията на човек, който изобщо не подлежи на фантасмагорично облъчване, искам да ви споделя, че жената наистина беше вещица. И до момента не намирам никакво разумно обяснение на развилите се обстоятелства тогава, въпреки, че съм заклет фен на квантовите теории, струнни такива, АПР корелации, моноатомни състояния и т.н.
Най-вълнуващото от всичко беше, че сангомата не използва никакви предшестващи данни. Нито карти, кости, плочки... не рисува, не пее, не рецитира.
И въпреки тази ми случка, която ме кара да си мисля колко малко е открито в науката, то все още смятам, че не можем чрез нумерология, карти таро, гледане на кафе, хиромантия, френология (гледане на лице. Още Дарвин е имал такива трудове), хирология, "Анатомията на Бога", гледане в кристално кълбо и вода, да предсказваме бъдещето. Имам предвид човечеството изобщо.
Предполагам съществуват хора, които могат по някаква тяхна методика да изкажат предположения за бъдещето. Обаче ако същите гадатели трябва да се обвържат с това си предсказание по-трайно, то те избягват да го правят.
Просто защото няма как и те самите да са сигурни в това, което казват.
Много велики личности са разполагали с лични гадатели, на които са се осланяли във важни моменти, но повечето пъти точно тези лични гадатели са свършвали земният си път по един лесен за предсказване начин.
Примерно мадам Льонорман, която е била личната гадателка на Наполеон. Тя е предсказала брака му със Жозефина и е била определена за негов личен съветник. Но поради неверните си предсказания, тя е била назначена за компаньонка на Жозефина. При все това Наполеон два пъти я е вкарвал във затвора, заради пророчества които не съответстват на истината. След като мадам Льонорман предсказва смъртта му чрез своите лично направени карти таро, че ще умре от куршум, той я обесва.
"Злото идва при нас, хората с фантазия, носейки като своя маска всички добродетели." - Уилям Батлър

Неактивен Спорт-Здраве4

 • Доста Писал
 • ****
 • Публикации: 1 244
Re:Питагорейство и религия
« Отговор #4 -: Април 08, 2009, 13:41:04 pm »
Аз бих поспорил относно номерологията ;)

Номерологията се базира на една степен по-стабилни неща от костите, заровете, таротата и прочие.Защото тези неща предстакзват на базата на "привличане на предметите, които са еднакви по вибрация с хода на нещата".

Докато номерологията "предсказва" на принципа на типа вибрации, които изобилстват за дадената личност в съответиня период, като само едно от нещата, на които се позовава, са планетните и астрлогичните взаимоотношения. Казвам "само едно от нещата", защото и планетните положения и астрологичните отношения също са следствие на неписаните скрити закони, които числата издават.
Всеки астролог, който се е интересувал и от номерология, може да каже, че нещата са толкова близки, колкото са менгемето и клещите или питбулът и амстафът :P

Също така поставям "предсказва" в кавички, защото номерологията дава информация за заливащите личността нибрации през деня, но личността от своя страна също взаимодейства със собствено излъчване.Тоест предсказанията ще са толкова по-верни, колкото повече личността живее в стил "оставен по течението".
А и номерологията се използва предимно за ДИАГНОСТИКА на вече НАЛИЧНОТО и СЛУЧИЛОТО СЕ...предсказването е нещо като естествено последстиве от възможностите на науката.

Затова може би е добре да правим разлика между "виждане" и "предсказване" на бъдещето, защото двете са на различен принцип.Едното се свързва с глобално информационно поле, а другото просто предполага естествения развой на нещата спрямо в момента преобладаващите вибрации.П.П.
И нека добавя, че съвременната номерология е отчасти осакатена.

Наистина, тя борави с цялостните вибрации, затова името трябва да е онова, което е познато на света и на повече хора(по-популярното име има повече сила като влияние).
Само че не е за пренебрегване фактът, че преди в календара на човечеството около нова година е имало 5 празни дни.И тези дни не са се отброявали.Не съм много запознат точно с този факт, затова нека който знае по-подробно нещата, да каже...но доколкото си спомням именно премахването на тези 5 празни дни налага разликата в дните на месеците и определя коя година е високосна и коя не в новия календар.

Наистина, новият човешки календар е по-популярен и носи повече сила като вибрация, но старият календар(вероятно) е бил по-синхронизиран с останалите закони около нас.
А и не се знае кои общества ползват стария календар, защото съм убеден, че той все още е доста актуален сред определени среди.

Такива неща оказват влияние на номерологичните предсказания и диагностики.
« Последна редакция: Април 08, 2009, 13:51:13 pm от Спорт-Здраве4 »

Неактивен Empistosunh

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 157
Re:Питагорейство и религия
« Отговор #5 -: Април 08, 2009, 14:25:51 pm »
Сигурно някаква част от наличните в този момент вибрации могат да окажат решаващо въздействие в някакъв личностен избор. Но тези неща са толкова относителни, че на база тях цялостен и абсолютен поглед върху собственото ни бъдеще няма как да съществува. И казвам защо:
Невероятното стечение на обстоятелствата е природен феномен. Без него нас нямаше да ни има като вид, независимо от кой ъгъл гледаме на нещата.
Получаването на точния индивид е толкова случайно събитие, че самото му наличие спокойно може да се обяви за невероятно. Но колко малко вероятно може да е едно събитие, че да можем спокойно да го обявим за невероятно? Тук се сещам за един пример - възможно ли е катеричките в гората насаме да разговарят на френски? Доказването на невъзможността на такова събитие само по себе си е невъзможно, тъй като и доказване на обратното твърдение няма как да се случи. Все пак науката се основава на наблюдения, подлежащи на проверка закони и феномени и на сигурни доказателства. Поне така твърди самата наука. Въпреки това същата тази наука не е способна да се справи с невероятното стечение на обстоятелствата и буквално неведомите пътища които са "личностен" избор на Вселената.
Ако обаче има поглед върху бъдещето, то той е абсолютен и забележете страничен, според данни от планети, числа, вибрации...
Квантовата механика и струнната теория твърдят еднозначно, че ако съществуват съграждащите елементи на дадено събитие, то то ще се случи в първия възможен момент, при това всеобхватно, без да минава през неполезни мутации. Големият въпрос обаче е къде? Някъде из останалите си паралелни избори, бихте могли наистина да изберете пътят  за случването на даденото събитие, но ако имате предварителни данни за него - то същата тази вероятност буквално се умножава.
"Злото идва при нас, хората с фантазия, носейки като своя маска всички добродетели." - Уилям Батлър

Неактивен Спорт-Здраве4

 • Доста Писал
 • ****
 • Публикации: 1 244
Re:Питагорейство и религия
« Отговор #6 -: Април 08, 2009, 15:06:59 pm »
Естествено, че в корена на нещата Вселената не е задължителна, а има свободен избор, който не подлежи на предвиждане.

Въпросът е обаче, че това е най-дълбокото ниво.

Първо:
Ако една звезда гръмне на небето, ние ще разберем за това чак когато светлината от събитието достигне до нас.Така че ние осъзнаваме реалността със забавяне разстоянието върху скоростта на светлината.

Второ:
Доказано е научно, че в свободния си избор, ние подсъзнателно сме взели решение за дейстиве близо една секунда, преди съзнанието ни да си даде сметка за това.Тоест в умствено отношение винаги сме секунда назад спрямо онази част от себе си, която най-трудно бихме могли да осъзнаем.

Така излиза, че колкото по-далече сме от корена на съществуването, толкова по-голямо забавяне има в осъзнаването.
Естествено, след като сме част от сътворението ние винаги разполагаме с точна и цялостна информация, но това изказване е половинчато, защото въпросът е с каква скорост се осъзнава тя ;)


В този смисъл, ако виждаш, че една кола не се мърда от релсите и влакът е близо до сблъсък, имаш шанса чрез ума си да разбереш изхода от това стечение на обстоятелствата, което има мнооого дълбок корен.Който е началото на вселенското Съзнание.Нека го приемем за безкрайно доближаване до една предполагаема граница.


В този смисъл номерологията изчислява и изкарва наяве чрез числата неща, които са тръганли да се случват много отдавна и е почти 100% вероятно да се случат точно така, защото числата могат да проследят събитията на много дълбоко ниво - на ниво енергийни отношения.


И Трето:
Лично за себе си съм си доказал възможностите и точността на номерологията чрез практика върху мен, пирятели и непознати :)
« Последна редакция: Април 08, 2009, 15:09:31 pm от Спорт-Здраве4 »

Неактивен Спорт-Здраве4

 • Доста Писал
 • ****
 • Публикации: 1 244
Re:Питагорейство и религия
« Отговор #7 -: Април 08, 2009, 15:15:54 pm »
Бъдещето е изменимо в смисъла на това, че когато едно събитие тръгне да се случва от корена на съществуването, заедно с него тръгват и възможните вероятности.

Така номерологията дава информация за онова неизбежно нещо, което е тръгнало много преди да можем да го осъзнаем на нашето ниво, но може и да изведе най-благоприятните възможности за промяна на събитието.Второто се прави от професионалните номеролози и е доста сложно.
« Последна редакция: Април 08, 2009, 15:16:35 pm от Спорт-Здраве4 »

Неактивен Empistosunh

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 157
Re:Питагорейство и религия
« Отговор #8 -: Април 09, 2009, 11:44:39 am »
Първо:
Ако една звезда гръмне на небето, ние ще разберем за това чак когато светлината от събитието достигне до нас.Така че ние осъзнаваме реалността със забавяне разстоянието върху скоростта на светлината.

По повод първото изречение нямам никакви коментари, освен едно допълнение, че ние бихме разбрали в най-добрия случай, че дадената звезда е експлодирала преди 4,2 години. В случая Проксима Кентавър, която е най-близката звезда до нас, а следващата в класацията е Вега, отстояща на 25 светлинни години от нас, което означава, че за да сме най-точни в предвиждането си, ако то е съобразено с нечия супернова, то е добре то да е именно суперновата на Проксима Кентавър. Вега вече не ни върши работа, защото нещата, които ще предскажем, ще са именно поне с 25 години остарели.
Ние наистина осъзнаваме със забавяне в този случай, но преди това го регистрираме даденото събитие. Като изходен момент на какво?

Второ:
Доказано е научно, че в свободния си избор, ние подсъзнателно сме взели решение за дейстиве близо една секунда, преди съзнанието ни да си даде сметка за това.Тоест в умствено отношение винаги сме секунда назад спрямо онази част от себе си, която най-трудно бихме могли да осъзнаем.

Съжалявам, Спорт-Здраве4, че не разбирам връзката, която се опитвате да изтъкнете. Бихте ли уточнили какво е общото между нашият закъснял избор и суперновата от първия цитат?

Така излиза, че колкото по-далече сме от корена на съществуването, толкова по-голямо забавяне има в осъзнаването.

Подозирах аз, че "осъзнаването" е причината за нещата.  ;)
Регистрирането на явленията е по-голямото зло. Тъй като ние регистрираме светещи обекти, или такива, които се къпят в светлина, много по-лесно, отколкото тъмните. Поради ограничеността на собствените ни сензори за регистрация, в случая - зрение. А регистрацията на дадено събитие, е само по себе си налично действие. Между другото, няма никакво значение дали го осъзнаваме или не, нито дори да го регистрираме. Не пречи нещо да си съществува без нашето съзнание да му е позволило.
Бих признала нещата ако сме способни да предскажем, че примерно след 10 нощи, бихме видели суперновата в Голям Магеланов Облак, която се е случила преди прибл. 160 години. И пак твърдението не би било особено предсказателно, тъй като забавянето на информацията пак ще си е от порядъка на 160 години.

Естествено, след като сме част от сътворението ние винаги разполагаме с точна и цялостна информация, но това изказване е половинчато, защото въпросът е с каква скорост се осъзнава тя ;)

И тук вече идваме до драмата, в която и аз често изпадам. Понякога я наричам с умиление "параноидна шизофрения", защото хем вярваме в едно, хем твърдим точно обратното.
Уважаеми, Спорт-Здраве4, ние НЕ разполагаме нито с точна, още по-малко с цялостна информация... за Вселената (предполагам имате предвид).  ;)
Поради изтъкнатите по-горе доводи, че собствените ни сетива за регистрация са прекалено оскъдни.
Информацията за Вселената, независимо, че сме част от нея, достига до нас единствено чрез зрението ни. Не можем да помиришем, вкусим, чуем, (или като изключим метеоритите и лунните камъни) да докоснем небесните обекти на нашият интерес. Наблюдателите на птици слушат толкова, колкото и наблюдават. Дегустаторите вкусват и миришат. Астрономите просто зяпат - макар, че много хора си представят, че те чуват космоса с радиотелескопите си. Филмите подхранват този мит, показвайки радиоастрономи със слушалки на главите си, сякаш свалят с торент клиент последните парчета от Стрелец. А, ако няма слушалки, тогава ушите задължително са насочени към някакви монтирани в стените тонколони, чието пращене и съскане изведнъж се сменя със зловещо бръмчене и приковава вниманието на всички. В същност радиовълните са просто друга форма на светлина (електромагнитно лъчение) и радиотелескопите не са в състояние да доловят какъвто и да било звук. Единствената медия за астрономите е светлината. Но дори и тук попадаме в капана на собствената си провинциалност. Очите ни са слепи за всички дължини на вълните, с изключение на тесния диапазон на видимия спектър между 4000 и 7000 ангстрьома (каква дума, а?), в който Слънцето излъчва по-голямата си част от енергията си. В известен смисъл ние виждаме вселената само с одобрението на Слънцето - слепи сме за гама-лъчите, рентгеновите лъчи, микровълните- към всичко това, което нашата звезда излъчва едва-едва се блокира от атмосферата ни. Тъй като очите ни са се развили така, че да виждат благодарение на дневната светлина, ние сме принудени да сканираме вселената посредством Слънцето. И затова сме далеч по-способни да възприемаме слънцеподобни обекти (или онези, които се къпят в светлина, като например планетите), от колкото каквото и да било друго.

В този смисъл, ако виждаш, че една кола не се мърда от релсите и влакът е близо до сблъсък, имаш шанса чрез ума си да разбереш изхода от това стечение на обстоятелствата, което има мнооого дълбок корен.Който е началото на вселенското Съзнание.Нека го приемем за безкрайно доближаване до една предполагаема граница.

Точно в този смисъл, нещата на вселенско ниво търпят такова невъобразимо забавяне регистративно, че няма никакво значение дали изобщо стига до нас този образ. "Медията" ни е остаряла до такава степен, че дори не осъзнаваме колко ненужно ни идва информационното и поражение.
    Тъй като светлината се движи с възможно най-високата скорост, то никакъв образ или информация не може да се движи по-бързо от нея; ние не сме в състояние да знаем как изглежда вселената в момента. Забавянето става все по-голямо и по-голямо, колкото по-надалеч и по-надалеч гледаме, и се равнява на възрастта на вселената, когато се взрем в точка на 13.7 милиарда светлинни години разстояние. В такъв случай това е краят на вселената, отвъд който не може да се види нищо. (За да бъда още по-точна, енергията е започнала да се носи свободно през пространството 380 000 години след Големия взрив и именно енергията от този момент е най-старата, която сме в състояние да засечем. Тъй като звездите са основен източник на видима светлина, а образуването на първите от тях е започнало 200 милиона години след Големия взрив, то тяхната светлина ще бъде най-старата, която можем да уловим в очите си, а не с уредите за улавяне на микровълново лъчение. Следователно възможно най-древната наблюдаема звезда е на 13.5 милиарда години.)
  Не съществува технологичен начин да заобиколим тази граница, макар че АПР – корелациите събуждат неосъществимите ни надежди. Ние виждаме звездите в галактиката Андромеда такива, каквито са били преди 2 милиона години, и не съществува начин да разберем как изглеждат в момента. Ако насочат свръхтелескопите си към нас, обитателите на онази Андромеда ще видят Земята във вида, в който е била преди появата на Homo sapiens.
  Поради същата причина използващите светлина оръжия винаги ще удрят целта си без предупреждение. Никаква техника, колкото и хитроумен да е дизайнът й, няма да успее да ви предупреди, че към вас се носи импулс от енергийно оръжие, преди той веч да е достигнал до вас. В научнофантастичните филми космическите кораби правят резки маневри, за да избягат от лазерните лъчи и протонните торпеда. При това с огромен успех. За съжаление подобни защитни маневри завинаги ще си останат в сферата на фантастиката.

В този смисъл номерологията изчислява и изкарва наяве чрез числата неща, които са тръганли да се случват много отдавна и е почти 100% вероятно да се случат точно така, защото числата могат да проследят събитията на много дълбоко ниво - на ниво енергийни отношения.

Именно в този смисъл, ако позволите, нумерологията би трябвало да работи с далеч по-големи числа, отколкото е склонна да го прави. Всичко под милиард е жалък опит за аритмология. А това как числата могат да проследят събития на енергийно ниво, го оставям без коментар.
Благодаря, че дискутирате.  :)
"Злото идва при нас, хората с фантазия, носейки като своя маска всички добродетели." - Уилям Батлър

Неактивен Спорт-Здраве4

 • Доста Писал
 • ****
 • Публикации: 1 244
Re:Питагорейство и религия
« Отговор #9 -: Април 16, 2009, 00:24:14 am »
За съвсем друго говоря.

В природата няма нищо независимо - целият живот и целият неживот, всички системи са свързани.Представи си една сложна система от огледала - да кажем милион огледала, всяко е различно от другите с някой детайл или нещо по-основно.
Представи си, че всички тези огледала са сложно скачени и лицата на всички сочат към един обект - да кажем, че това е смисълът на цялата тъпа идея за съществуването.

Ако едно от огледалцата мръдне съвсем малко, ЦЯЛАТА картина във ВСЯКО ЕДНО от останалите се променя.


По този начин, ако нещо някъде се промени във вселената, ВСИЧКО ОСТАНАЛО ще се промени респективно и относително.

Тоест, ако нещо някъде във вселената мръдне, на хартията ще се появят уравнения, които отразяват това мръдване.


И долавяйки това мръдване, ти имаш точна информация за всичко във вселената, защото съдейки по себе си, можеш да разбереш дали природата ти е мръднала или не...
Само че рядко човек е на такова ниво.И затова ползва цифрите, за да ускори осъзнаването на нещата.
« Последна редакция: Април 16, 2009, 00:27:31 am от Спорт-Здраве4 »

Неактивен vallex

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 35
 • Понякога седя и си мисля, понякога само си седя.
Re:Питагорейство и религия
« Отговор #10 -: Май 21, 2009, 23:56:34 pm »
Ще позволите ли и аз с моя тромав мечешки ум да се намеся във вашата дискусия?  :-\

В този смисъл номерологията изчислява и изкарва наяве чрез числата неща, които са тръганли да се случват много отдавна и е почти 100% вероятно да се случат точно така, защото числата могат да проследят събитията на много дълбоко ниво - на ниво енергийни отношения.

Съгласен съм, че нумерологията сама по себе си може би е в съсътояние да предскаже абсолютно всичко. Материалния ни свят ако се разгледа във вид на софтуерна програма, в която всичко е заложено в сорс-кода, тя само чака да се стартира. Едва ли ще има изненади за програмиста. Всички възможни дефиниции, процеси и варианти са заложени в самите физични закони.

Въпроса е дали има ум на земята, който да е в състояние да изчисли всичко?
Голяма част от хората, които като отидат при нумеролог, с цел да им предскаже бъдещето си тръгват разочаровани и започват да бъдат скептични, казвайки си - нумерологията не струва. Не може да ни каже нищо. Несъзнавайки, че всъщност 'виновникът' е самозвания гадател.

Така е и с другите мистични учения и мъдрости. Човек като удари на камък - става скептичен - "Аз не вярвам в такива неща!"
Така е и с науката. Изследователя като не знае нещо, познавайки 5 закономерности на кръст, той го отрича - "Не може да съществува!".

Всичко опира до субективни оценки.
Червея, дълбаещ тунели в земята е абсолютно убеден, че нито аз, нито Спорт-Здраве4, нито Емпистосини съществуваме.
"Правописът ми е Колеблив. Добър правопис е, но се Колебае и буквите отиват на грешни места." - А.А.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27