Мистика и Мистерии > Българската Цивилизация

Траките - теории и факти

<< < (14/28) > >>

baradj:
Чел съм и четирите му книги. Малко е смахнат но мисля че има и истина в думите му.

baradj:
ОТКРИХА БЕЗИМЕНЕН ГРАД ДО БАНСКО

На 4 км от гр. Банско в посока Добринище местните открай време почитат местността „Свети Никола“. Но за съществуването на древно селище на мястото никой не подозира - няма легенди, народни песни и предания, историография или извори. Оказва се, че именно там, на площ от 25 дка, повече от 3500 години е кипял живот в многолюдно и заможно селище. Археолозите намират прилежащ към храма некропол с 28 гроба. Любопитното е че средния размер на откритите скелети е над 180 см., а има и двуметрови. Местността се предполага, че е била населена с тракийското племе даи. Вътрешният град от 5 дка е ограден с дебели крепостни стени. Около вътрешната крепост се разполага средния град върху 25 дка. „Върху керамичните се появяват дори  знаци, които наподобяват тези от Карановско, но засега не мога да твърдя – обяснява арх. Владимир Баряков. -  Само два са и може да е съвпадение. Когато станът поне четири, тогава вече ще е сигурно.” Не вярвам в съвпадения.  :)   
В южния край на светилището върху непристъпни скали според археологът се намира тракийско светилище. По пътя към него в самостоятелна скала е изсечен неголям лик, а в самата скала – стъпала.  :)

baradj:
Почти всички тракийски племена: абанти, агатирси, агрияни, апиарензи, апсинтийци, апули, артаки, асти, бени, беси, бизалти, бистони, бриги, бризи, бебрики, брени, виздицензи, витини, галабри, гети, дарси, даки, даи, дентелети, дерони, дерсей, дигери, дии, димензи, диобеси, добери,  долонки, дрой, дерси, едони, кайни, кари, квади, кени, кикони, кирмиани /скирмиани/, корпили, койлалети /великокойлалети и малокоилалети/, крестони, корбизи, лееи, лиди, мадуатени, македонци, манти, маркомани, матукети, махайрофори, меди, медовитини, меландити, мелинофаги, ? меченосци ?, мигдони, мизи, миргети, нипсеи, оболензи, одоманти, одриси, ойтензи, ордесензи, пелазги, пайти, панеи, пеолиси, пеонци, пеопли, пети, пиери, пирогери, салдени, савромати, сай, сапей, сатри, сапри, селети /салети/, сигинити, синти, сиреи, сириопеонци, ситони, ситоти, сикабои, тевкри, теризи, тилатей, тини, тирагети, травси, трали, транипси, трери, трибали, троглодити, тунати, узицензи, фриги, халакиди, язиги.

marhs:
Тракийски владетели
Терес I -475 - 445 пр.н.е.;-дриски владетел. Основава първото тракийско царство, обединявайки съседните тракийски племена, след оттеглянето на персийската армия. Води дълги войни със скитския владетел Ариапейт, докато не определят за граница помежду си река Дунав. За да е траен мирът, омъжва дъщеря си за Ариапейт. Въпреки това след няколко години примирието е нарушено и Терес загива в битка със скитите
Спарадок -445-435 пр.н.е.-син на Терес. Сече няколко вида монети. Управлява за кратко вероятно югозападна Тракия като парадинаст ;
Ситалк-431 - 424 пр.н.е.-син на Терес. Покорява гръцките колонии, а след това от такси и мита събира около половината от приходите на Атина в разцвета ѝ. В късната есен на 429-та година по молба на Атина със 150-хилядна войска навлиза в Македония. През 424 година Ситалк води война с трибалите, която завършва с неговата смърт.
Садок -425 - 424 пр.н.е.-син на Ситалк     ;     Севт I- 424 - 407 пр.н.е.-цар на одрисите ; Хебризелм-390 - 384 пр.н.е.-цар на одрисите  ;  Котис I-381 - 359 пр.н.е.-вракийски владетел ;Берисад-358 - 352 пр.н.е.-цар на одрисите ;  Керсеблепт-359 - 341 пр.н.е.-владетел на Одриското царство, син на  Котис  ;   Севт III-330 - 300 пр.н.е.-владетел на Одриското царство  ; Вологез-жрец на бесите  ;  Дромихет -цар на гетите  ;  Буребист -цар на гетите  ;  Децебал- цар на даките ;   Сирм-цар на трибалите  ;  Рез-цар на едоните  ;  Халес    ;      Диегилис- цар на кените  ;  Зибелмий  ;  Лангар-вожд на агрианите, воювал на страната на Александър Македонски  ;  Аруполис  ;  Косинг  ;  Ситас  ;    Исант-цар на кробизите  ; Октамасад  внук на Терес  ;  Скил-внук на Терес, брат на Октамасад  ;  Медок- цар на одрисите  ;  Севт II  ;  Месад ; Кетрипор-син на Керсеблепт  ;  Ликей  ;  Дромихет-цар на гетите  ; Аброполис  ;  Дидас ; Аутлезбис  ;  Барсабас   ;  Буребист-цар на гетите  ; Реметалк I-умира през 12 г. ; Раскупорис-княз на тракийското племе сапеи  ;  Раскос-брат на Раскупорис  ;  Реметалк II-син на Раскупорис  ; Котис IV  ;  Реметалк III-Последният тракийски владетел, убит в бунта през 44/45 г.

marhs:
Тракийски крепости
 Свищов   ;   Бесапара   ;   Дуросторум    ;    Залдапа   ;   Кабиле (резерват)   ;   
Кривня (Област Русе)   ;   Малкото кале   ;   Мелта   ;   Одесос   ;   Одрюза   ;   Севтополис  ;
Скотуса   ;   Стрелча   ;   Урдовиза   ;   Халка Бунар   ;   Хераклея Синтика   ;   Челопечене   ;   Ятрус   ;
Тракийски племена
Агриани   ;   Асти (тракийско племе)    ;   Беси   ;   Бисалти   ;   Бистони   ;   Витини   ;   Гети   ;   Даки   ;
Дерсеи   ;   Дии   ;   Долонки   ;   Едони   ;   Кикони   ;   Крестони   ;   Меди   ;   Мизи   ;   Нипсеи   ;   
Одриси   ;   Пеласги   ;   Сатри   ;   Серди   ;   Синти   ;   Скирмиади   ;   Травси   ;   Трибали   ;   Фриги

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

[*] Предходна страница

Премини на пълна версия